Stel, je bent eigenaar van een pand en dat staat leeg. Zoiets kan gebeuren. Je kunt een nieuwe huurder zoeken of bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden hebben gepland. Het maakt eigenlijk niet uit, het pand is van jou maar een aantal krakers heeft zich toch toegang verschaft en is in jouw pand gaan wonen. Lekker goedkoop. Dan zou je zeggen dat je op de overheid een beroep kunt doen om deze ongewenste lieden uit jouw eigendom te krijgen. Niets is minder waar.

Antikraak-bedrijf speelt voor eigen rechter

Ik heb dit stukje met verbazing gelezen.

Het pand was reeds een keer door de ME ontruimd maar deze ontruiming was om een of andere reden onrechtmatig. Wat daar onrechtmatig aan was, is mij een raadsel. Mogelijk was er een verkeerd formulier ingevuld door één van de 238 ambtenaren die zich met de voorbereiding van de ontruiming bezighielden.

De eigenaar heeft een knokploeg ingezet. Dat woord knokploeg heeft wel een heel sterke lading. Als de belastingdienst een deurwaarder met gewapende politiebegeleiding inzet om mijn laatste bezittingen te ontvreemden, heet het opeens geen knokploeg. Ik zie niet in waarom niet.

De knokploeg wachtte tot de inbrekers niet “thuis” waren en haalden toen het pand leeg. Tot mijn verbazing werden de leden van de ontruimingsdienst gearresteerd en deden de onrechtmatige “bewoners” aangifte van geweldpleging. De rechtmatige – door de eigenaar toestemming verleende – bewoner werd juist uit het pand gezet.

Zucht.

Ik vermoed dat er nog een stukje tekst was weggevallen in het artikel.

De politie hielp de aangeslagen krakers met het terugplaatsen van hun eigendommen in “hun” woning. Gekeken zal worden of de schade aan de eigendommen van de krakers, kan worden verhaald op de criminele pandjesbaas. Tevens zal bekeken worden of de “huisbaas” aansprakelijk kan worden gesteld voor de gezondheidsklachten van de bewoners vanwege tocht en slechte verwarming. De kapotte ramen die destijds moesten worden ingegooid om het pand te kraken, zijn nog steeds niet vervangen.

Ook de kantinestoelen die zijn verbrand tijdens een krakers-feestje geven nog steeds giftige dampen af.

Een politiewoordvoerder gaf te kennen dat hij in zijn carrière veel had meegemaakt, maar deze erbarmelijke leefomstandigheden raakten hem diep. Dat inbrekers zo moeten wonen, is een schande.

Sen Huwa

19 REACTIES

 1. De Bananenmonarchie Nederland is bij deze omgedoopt in de Socialistische Bananenmonarchie Nederland.

  De socialistische leugen regeert.

 2. Ze kunnen het beter op deze manier doen, dan de mensen op straat zetten. Nu zitten ze weer allemaal op 1 fysieke locatie met (andermans) dak boven hun hoofd.

  Das “survailiance en kosten” technisch wel zo handig 😉

 3. @Moswolkje [4]:

  Verdeel en heers.

  (Toelichting: als het gepeupel in de straten met elkaar vecht en ruzie maakt, heeft men geen tijd en aandacht voor de echt belangrijke politieke kwesties)

 4. Een van de weinige zaken wat ik lastig vind is kraken. Aangezien ik in een prachtwijk woon ken ik het probleem van leegstand. Hier in de buurt hadden we er ook wat last van. 1 Winkelpand op de hoek van de straat had de eigenaar volledig onbewoonbaar gemaakt. Echter verbouwen / opknappen ho maar. Dit pand werd door junks/alcholisten gebruikt als toilet & gebruiksruimte. Ik heb er een paar jaar op mogen uitkijken en het was een drama. Uiteindelijk is het pand na +- 4 jaar leegstand onteigend en herbouwd. De schade in woongenot heb ik nooit kunnen verhalen op de (oorspronkelijke) eigenaar.

  Een ander pand (rijtjeshuis) in de straat (leegstaand) werd zo verwaarloosd dat de buren er schade aan hun pand door ondervonden. Dat pand is gekraakt en hersteld door de krakers en zijn prima lui. Ondanks dat ik gruwel van mensen hun eigendom afpakken kan ik me niet aan de idee ontrekken dat sommigen, om wat voor reden dan ook, niet voor hun eigendom kunnen zorgen. De overlast welke dat met zich meebrengt moet toch aangepakt worden. Kan iemand me uitleggen hoe dat in een libertarische samenleving opgelost kan worden?

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Hugo uit Utrecht [7]:
  Mmm, goede vraag.

  Mijn persoonlijke mening.

  Er zullen zeker krakers zijn die een pand mooier maken. Zij leven er immers in. Het blijft echter niet hun eigendom. Ik zou de verwaarloosde tuin van mijn buren ook prima kunnen gebruiken als moestuin. Alleen: het is mijn tuin niet.

  Het feit dat er druggebruikers in kwamen, maakt de eigenaar nog geen overtreder. Het zijn de drugsgebruikers die in overtreding waren. Waar je primair last van had, waren de drugsgebruikers. Dat het onrechtmatige kraken voor jou goed uitpakte, maakt dit niet rechtvaardig.

  Dan blijft wellicht de vraag over of de vrijheid van de eigenaar om zijn pand te verwaarlozen, minder weegt dan het belang van de omwonenden. Ik denk van niet.

  Gek idee.
  Je zou als omwonenden het pand kunnen kopen van de eigenaar en kunnen verhuren aan de krakers.

  Sen Huwa

  Hugo uit Utrecht [11] reageerde op deze reactie.

 6. Er zijn ook ambtenaren die verhinderen dat een verwaarloost pand opgebouwd word, vanwege pesterijen en afgunst, wat nooit bij de mensen die in de buurt wonen ter oren komt, omdat de schuld bij de eigenaar gelegd word door de ambtenaren, die de media in handen hebben!

  Hugo uit Utrecht [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Sen Huwa [8]:

  Uiteraard zijn de verslaafden in overtreding. Ik kan hen echter niet de schuld geven. Veel van hen zijn slechts op zoek naar een rustig plekje. Als het pand gewoon ‘in gebruik’ was zou het nooit een probleem zijn geworden. Naast dan eigendom een recht is, is het in mijn optiek ook een plicht. Als jij eigenaar bent dien je er ook voor te zorgen dat de ‘omgeving’ geen hinder van jouw eigendom heeft. Uiteraard binnen redelijke grenzen (definitie redelijk laat ik even buiten beschouwing)

  Voor alle duidelijkheid, het onbewoonbaar gemaakte winkelpand is niet gekraakt, dat was het rijtjeshuis en die kampte ‘slechts’ met fors achterstallig onderhoud. In het winkelpand zaten de verslaafden.

  Het opsporen van de eigenaar van het rijtjeshuis bleek te lastig. Die van het winkelpand was bekend. De overlast welke de eigenaar van de rijtjeswoning veroorzaakte werd te groot en zonder verdere acties staan de slachtoffers daarvan in hun recht om een oplossing te realiseren (in mijn optiek). Het veroorzaakte schade aan hun eigendom! Dat deze oplossing uit de hoek van krakers kwam had ik ook niet verwacht. Overigens niet het hanekam type kraker. Werkte wel, buurt weer blij(er).

  Nogmaals, ik ben het helemaal eens met eigendomsrechten. De nuance waar ik naar op zoek ben is wat als die rechten die van anderen belemmeren. Je vat het goed samen, jij bent van mening dat jouw eigendom overlast mag veroorzaken in de buurt. Dat is niet mijn mening. Wat wel de oplossing is weet ik niet. Wel ben ik het met je eens dat object in kwestie overgaat in eigendom van belanghebbenden een goede gedachte is.

  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Hugo uit Utrecht [11]:
  Het is voor mij een lastige vraag en ik zou niet willen zeggen dat ik een pasklaar antwoord heb.

  Ik kan mij situaties voorstellen waarin de overlast tot schade gaat leiden. In dat geval wordt inderdaad het eigendom van anderen beïnvloed. Iedere eigenaar mag zijn eigendom beschermen.

  Ik geloof echter niet dat de grens hiervan wettelijk is vast te leggen. Dit is meer een ethische kwestie dan een juridische.

  Ethiek is geen probleem wanneer iedereen hetzelfde vindt en denkt. Ethiek wordt op de proef gesteld wanneer mensen verschillend denken en handelen. Ik vind dat mijn huis minder waard is geworden door zijn rampzalige tuin. Hij vindt het wel meevallen.

  Ethiek is niet hoe wij gemeenschappelijk zouden moeten denken en doen. Ethiek wordt juist zichtbaar in hoe wij omgaan met mensen die anders denken en handelen dan wij.

  Als ethische vrijheid leidt tot geschillen, moet je terug kunnen vallen op een lager niveau: externe leiding. Ik zie dat het liefst in de vorm van gewoonterecht en arbitrage zoals de founding fathers van de verenigde staten dat voor zich zagen.

  Ik geef deze mening niet namens Vrijspreker maar persoonlijk. Wellicht zijn hier Libertarisch nog wel wat kanttekeningen bij te maken waar ik mij voor aanbevolen houd.

 9. Het huidige Burgerlijk Wetboek stelt in Artikel 1, lid 2 dat je het net zo gek mag maken met je eigendommen als je maar wil, zolang dit niet in strijd is met rechten van anderen.

  Zodra leegstand van een woning het woongenot van anderen aantast (recht op prettig wonen, veiligheid, rust enzo), of zelfs overlast veroorzaakt door verwaarlozing, zijn anderen gerechtigd maatregelen te nemen.

  In sommige gevallen zijn deze anderen zelfs verplicht maatregelen te nemen en bijvoorbeeld het kraken van een woning kan zo’n maatregel zijn.

  Een zorgvuldige burger voorkomt dus zo’n situatie.

  Burgerlijk Wetboek Boek 5

  Titel 1. Eigendom in het algemeen

  Artikel 1 – 5:1 BW

  1 Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

  2 Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

  3 De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

  LvM [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Sen Huwa:

  Libertarisme is leuk maar zonder eigen grond heb je geen poot om op te staan (vergeef me de uitdrukking). Iedere inwoner van een land is aangeboren bezitter van een lapje grond en als daar een leegstand pand op staat dan zij het zo.

  LvM [16] reageerde op deze reactie.

 11. @G. [14]:

  Uiteraard, als mijn eigendom schade veroorzaakt aan het eigendom van anderen, mogen daar maatregelen tegen genomen worden. Dat is de grondslag van het libertarisme; De vrijheid van een een houdt op waar die van de ander begint. Maar waar haalt u deze “rechten” vandaan? Het recht van de een impliceert de plicht van de ander.

  Anderen zijn dus soms verplicht maatregelen te nemen? Plicht impliceert onbetaald, en geforceerd. U weet wat geforceerde, onbetaalde arbeid is?

  @Antares [15]:

  Even terzijde dat jouw bewering nergens op staat(in nederland bestaat er op dit moment volgens mij niemand die zijn grond bezit), vallen er altijd mensen buiten de boot. Maar val je liever buiten de boot door slecht geluk, of door geweld van anderen?

  Hoe kom je bij de inhoud van de 2e zin? Dat is nu zeer zeker niet het geval, en zou het volgens mij ook niet moeten zijn.

  Antares [17] reageerde op deze reactie.
  G. [19] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [16]: Door het fiat systeem trekt geld zich samen op centrale punten waardoor aan de randen schaarste ontstaat. Als libertariërs zich hierop concentreren dan hoeven ze zich over de symptonen van het huidige systeem minder op te winden. Het ontstijgt nu niet het niveau waarop men foetert op krakers en reciteert dat het “van mijijijijij!!!!!” is

  Over libertarisme kan ik hetzelfde beweren als wat u over mijn regel stelt: “Dat is nu zeer zeker niet het geval, en zou het volgens mij ook niet moeten zijn.”

 13. Leuk om eens een meer genuanceerde discussie rondom het kraken aan te treffen. Vanwege het anarchistische karakter lijkt het me juist een interessant thema voor de Vrijspreker. Maar ja… dat eigendom, he? (En dan al die linkse rakkers, brrr.)

  Bij kraken is geen sprake van afpakken van andermans eigendom. De eigenaar blijft gewoon de eigenaar. De krakers zijn slechts aanwezig, maar weten niet hoe lang ze in een pand kunnen blijven. Dat hangt af van de eigenaar.

  Ik heb enkele vragen:
  -Stel dat er nauwelijks of geen overheid zou zijn. Zou de markt dan zo goed kunnen voldoen aan de vraag naar woonruimte, dat het kraken vanzelf verdwijnt? Zou langdurige leegstand dan nog rendabel zijn?
  -Hoe denk je over het kraken van leegstaande overheidsgebouwen?
  -Hoe kun je goedkeuren, dat een gehuurde knokploeg even andermans eigendommen (en soms zelfs mensen) even kort en klein komt slaan? Is alles en iedereen in een kraakpand ineens eigendom van de huiseigenaar geworden?

 14. @LvM [16]: Ik verricht “geforceerde, onbetaalde arbeid” als ik zelf de deur van het -al jaren verwaarloosde- pand naast het mijne er uit trap om de boel te renoveren. Daarbij handel ik vooral uit eigenbelang, ik wil namelijk niet naast een krot wonen.

  Ook het omzagen van de appelboom in de tuin van de al jaren afwezige buurman die tegen mijn dak dreigde te vallen, is “geforceerde, onbetaalde arbeid”, en ja, alweer uit eigenbelang.

  Mocht dat verkrottende pand in de fik gestoken worden voor ik de boel kon aanpakken, dan verricht ik zo snel mogelijk “geforceerde, onbetaalde arbeid” met de tuinslang om erger te voorkomen.

  Slavernij is natuurlijk ook “geforceerde, onbetaalde arbeid” maar dat is een ander verhaal.

Comments are closed.