Hoe heeft u uw oude dag veiliggesteld? Spaart u gewoon uw geld, zet u het om in edelmetalen, belegt u met uw eigen kennis en kunde of besteedt u het beleggen uit? Dat laatste kunt u doen door uw geld in allerlei verzekeringen, lijfrentes en pensioenfondsen te stoppen. Dan kunnen anderen lekker risico lopen met uw centen.

Zo hebben de pensioenfondsen in 2008 ongeveer 20 miljard euro (dat is bijna 1 jaar premie-inleg) verloren, omdat de bestuurders van die fondsen onvoldoende controle hadden over de uitvoering van hun beleggingsbeleid.

Een commissie, onder leiding van Jean Frijns (voormalig directeur van het ABP), trekt deze conclusies in een onlangs verschenen rapport. Zie voor het rapport de link onder dit artikeltje.

Verlies op beleggingen
In 2008 raakten de ongeveer 600 Nederlandse pensioenfondsen euro 112 mrd kwijt op hun beleggingen. Nog eens ruim euro 100 mrd ging verloren als gevolg van boekhoudkundig verlies door de val in de marktrente. De omvang van de totale beleggingen is circa euro 600 mrd. Om de fondsen hier in de toekomst voor te behoeden, moeten er professionele beleggingsexperts in de besturen zitting krijgen, aldus Frijns. Pensioenfondsbesturen bestaan nu uit (afgevaardigden van) werkgevers en werknemers, die niet noodzakelijk beleggingservaring hebben.

Onvoldoende zicht
Volgens de commissie hadden pensioenfondsen betere resultaten geboekt als ze ervoor hadden gezorgd dat de door hen ingehuurde externe beleggers zich aan de opgegeven doelstellingen hadden gehouden. Het blijkt echter dat de beleggers onder meer te ruime mandaten en risicolimieten meekrijgen en er onvoldoende zicht is voor het gevaar van illiquiditeit bij alternatieve beleggingen.
‘In veel besturen is er minder aandacht voor en kennis van de implementatie van de beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan’, schrijft Frijns. Volgens hem is het niet voldoende als besturen zich door beleggingsspecialisten laten adviseren. ‘Daar een pensioenbestuurder deze kennis niet oppakt door zes keer een cursus te volgen, moeten er dus externe professionals in het bestuur komen.’

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van pensioenfonds Shell daalde van 180% naar 80%. Tal van pensioenfondsen kwamen in liquiditeitsproblemen omdat zij stortingen moesten doen op hun omvangrijke derivatenposities. Ook bleken er door de ingehuurde vermogensbeheerders aandelen te zijn uitgeleend aan de omgevallen bank Lehman zonder dat dit bekend was, zoals in het geval van Pensioenfonds OPG.

Misschien een overweging om eens goed na te denken hoe u uw oude dag veilig gaat stellen. Mijn vertrouwen in die “kwakzalver in strakke pakken en stropdassen” is al jaren geleden verdwenen en ik neem dus al jaren mijn eigen maatregelen.

Maar dat is misschien moeilijker als u in loondienst werkt. En ook immoreler, want uw bedrijf bepaalt eigenlijk bij welke kwakzalver uw oude dag veilig zou moeten zijn.

Lees het volledige rapport van de Commissie-Frijns:
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2010/135_2010_1_25337.pdf

19 REACTIES

 1. Een simpel spaarplan bij 2 verschillende banken, met normale rente, en vrij opneembaar. Daarnaast een jaarlijkse aankoop van fysieke edelmetalen.

  Geen lijfrente, geen beleggingsrekening, geen aparte pensioenregeling, en zeker geen levensloopregeling.

  Wellicht niet het hoogste rendement, maar wel de flexibiliteit om morgen alles op te nemen zonder dat ik vast zit aan overheidsregelingen of contracten.

 2. dus als ik het goed begrijp is er geen alternatieve manier te vinden als je in loondienst zit ?

 3. “Maar dat is misschien moeilijker als u in loondienst werkt. En ook immoreler, want uw bedrijf bepaalt eigenlijk bij welke kwakzalver uw oude dag veilig zou moeten zijn.”

  Of je werkt in een sector met bedrijfstak pensionfonds..
  Dan kan zelfs je werkgever weinig meer voor je betekenen.

 4. @YaHozna [2]: “Pensioenpremie is verplicht voor iig iedereen in loondienst. Deze ranzige verplichting is Stalinistisch van aard, net zoals de verplichte ziektekostenbelasting.”

  Ja, het is verbijsterend, dat hier zo weinig tegen wordt geprotesteerd.

  Bij de zorgverzekering gaat het om een collectieve basisverzekering. Wil je daar bovenop een particuliere zorgverzekering afsluiten dan ben je daarin vrij.

  Maar bij de pensioenen gaat het niet alleen om het collectieve basispensioen, de AOW. Ook de voorwaarden en premies van het aanvullende bedrijfspensioen zijn door de overheid opgelegd.

  Veel mensen denken dat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar alleen voor de AOW geldt, maar het leidt ook tot een 2 jaar latere uitkering van de bedrijfspensioenen.

  Verder heeft de overheid het extra moeilijk gemaakt om gelden over te hevelen van het ene pensioenfonds naar het andere, of om deze gelden voortijdig helemaal op te nemen.

  Dat is des te merkwaardiger, omdat het pensioen gewoon uitgesteld loon is. Het geld is dus helemaal niet van de overheid of van de pensioenfondsen. Waarom kunnen mensen er dan niet over beschikken als zij er behoefte aan hebben? Dus indien nodig ook vóórdat zij 67 worden, of als zij hun huidige schulden willen voldoen, een huis willen kopen, hun kinderen het geld willen geven als zij zelf ongeneeslijk ziek blijken te zijn, enz.

  Ook als mensen emigreren is het buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk, om de pensioengelden vrij te maken en mee te nemen.

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 5. @YaHozna [2]: Het is nog erger, achter gesloten deuren onderhandelen vakbonden, werkgevers en pensioenfonds over pensioenpremie IK moet betalen en wat voor beleggingsbeleid met MIJN geld gedaan wordt. En bij dalende resultaten besluiten zij of mijn inleg hoger wordt of mijn spaarsom lager. Ik heb niets te zegen.

  En zodra je van werkgever wisselt, of je werkgever – zoals bij mij – besluit jouw afdeling te verkopen – ben je effectief verplicht over te stappen met je vermogen naar een fonds van de nieuwe werkgever. Zo niet, wordt je gestraft meteen lager percentage (actieve deelnemers krijgen meer rendement).

  Deze overdracht echter is geheel schimmig en niet transparant. De regels zijn niet uniform bijpensioenfondsen, niet openbaar en niet symetrisch. Dat laaste wil zeggen, als ik mijn pensioen van pensioenfonds A verplaats en dan naar B terug, mijn pensioen lager is.

  De moraal is: het is niet MIJN geld schijnbaar …

  En ja dus

  @Peter de Jong [7]: Ook als mensen emigreren is het buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk, om de pensioengelden vrij te maken en mee te nemen.

  … dat heb ik ook ondervonden. 🙂

  Ik moet 10 jaar wachten en mag dan pas mijn geld verplaatsen zonder strafhefingen.

  En een goed punt dat hier aangedragen is de verhogingvan 65 naar 67. J enieuwe opbouw zal pas vanaf 67 zijn, maar nu komt het: men gaat voorstellen, je huidige pensioen van voro 65 over te hevelen. Hetzelfde wat gebeurde bij afschafing van fiscaal prepensioen. Toen werden veel gelden naar 65 verplaatst. Deze constructie – via opt-out constructies, dus bij geen protest doe je automatsich mee – is in feite een pensioenoverdracht. En net als bij wisseling van pensioenfondsen verdwijnt er hier ook geld.

  Ik ben erin getrapt toen mijn prepensioen 62,5 overgeheveld werd naar 65, maar dat gebeurd me geen tweede keer. Elke overdracht is verlies van geld.

  En tenslotte:

  Het geld is dus helemaal niet van de overheid of van de pensioenfondsen. Waarom kunnen mensen er dan niet over beschikken als zij er behoefte aan hebben? Dus indien nodig ook vóórdat zij 67 worden

  Dat kan, maardan moety je een ‘offerte’ aanvragen. En ne zoasl bij de overdrachten en 65-naar-67 overheveling blijft er merkwaardig weer geld aan de strijkstok hangen …

  Om die reden wil men geen vrij beschikbaar geld.

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul [6]: Deze fiscale aantrekkelijkheid is veel kleiner dan mensen denken. De achtergrond is namelijk dat straks je belastingdruk laer is dan nu. Immers we hebben een progressief stelsel en pensioenpremie gaat aan de bovenkant eraf, en wordt straks aan de onderkant belast.

  De grote vraag is echter of morgen de onderste tarieven daadwerkelijk zoveel lager zijn dan de hoogste van nu?

  Neem een Jan Modaal tto Jan Modaal 2x met een kleine koopwoning. Zeker ivm de andere aftrekposten (hypotheekrente) wordt de pensioenpemie bijna volledig afgetrokken in schijf 3 en 2 welke beide 42% zijn. Echter nu al is schijf 1 qua belasting 33,5%. Als gepensioneerde betaal je 4,4% ziektenkostentaks over dat geld. Ofwel, 37,9%. Het fiscale voordeel is dus maar amper 3%.

  Indien de belastingtarieven stijgen, kan het rendement omslaan in negatief rendement. En indien de pensioenfondsen slecht beheren ben je al snel veel meer kwijt …

  Collectivistische pensioenfondsen zijn veel minder rendabel dan mensen denken.

 7. @Armin [8]: “Om die reden wil men geen vrij beschikbaar geld.”

  Ja, het is lekker makkelijk voor de overheid en voor die pensioenfondsen die vrijelijk over andermans geld kunnen beschikken. Het is corporatisme ten top (Ed Nijpels werd vorig jaar zelfs bestuursvoorzitter van het ABP).

  Maar waarom pikt iedereen dat? Het gaat toch om enorme bedragen? Hier denken de mensen werkelijk, dat je 70% van je laatst verdiende loon als pensioen krijgt. Dream on!

  PS
  In de VS kan je toch wél je pensioengeld voortijdig opnemen?

  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [10]: Die 70% is al lang niet meer, dat was de eindloonregeling. Met de middeenloopregelingend ie sinds halverwege jaren 90 de standaard zijn, is dat al niet meer zo. Je krijgt dan 70% van je gemiddelde loon … en uiteraard dat is niet gegarandeerd.

  En waarom mensen dat pikken is een combinatie van schaapachtigheid, gemakzucht, onwetenheid en dat het individue nu eenmaal moeite heeft in zijn eentje wat te bereiken. En de organisaties die mensen kunnen mobiliseren zijn op de hand van het estabilisment.

  En ja, in de VS zijn collectieve pensioenen zo goed als verdwenen. Op MSN Money stond laatst een mooi overzicht dat de meeste mensen indertijd treurden dat ze verdwenen, want die boden – op papier – een veel beter rendement. Nu echter blijkt dat deze papieren rendementen uiteraard nooit gehaald zijn. Meest recente vorobeeld zijn de collectieve pensioenfondsen van GM die half geklapt zijn.

  De individuele regelingen hier zijn individueel qua risico maar dan dus ook qua rendement en vrijheid. Je mag ze onbeperkt opnemen wanneer je wilt. Er zijn wel beperkingen qua fiscale voordelen indien je het leeghaalt voor je 57,5e levensjaar maar dat is logisch. Maar als je morgen je pensioen wilt opmaken voro eennieuwe auto kan dat ook.

  Verder is het geheel vrij waneer je met pensioen wilt gaan met welk bedrag en veel belangrijker, de rekensom is transparant. Je hoeft geen ‘op maat gemaakte’ offertes aan te vragen, maar weet gewoon wat je krijgt op welke leeftijd. Immers het is jouw geld en de verdeling is jouw zaak en maakt geld niet meer of minder (zoals pensioenfondsen in Nederland ons wel voorliegen).

  Mooiste is dat je zowel netto als bruto kunt sparen. Ik neig erg naar netto, want ik denk dat de belastingtarieven enkel gaan stijgen. Bij netto inleg is het rendement echter wel belastingvrij.

  Nadeel is dat het risico niet op de buren wordt overgeheveld en bij dalende rendementen je bij de vakbonden of overheid kunt klagen dat je meer geld wilt … 🙂

  GB [16] reageerde op deze reactie.

 9. Het is natuurlijk ook nog eens misdadig dat pensioenfondsen mooi weer blijven spelen en pensioenen voor de huidige gepensioneerden niet naar beneden toe bijstellen. Dit zou gezien de slechte economische vooruitzichten en de daarbij te verwachtte rendementen wel moeten gebeuren.
  Het ABP heeft een dezer dagen ook nog eens laten weten dat ze 11 miljard extra aan buffers moeten opbouwen omdat mensen ouder worden dan verwacht. En daar komt men nou in een keer achter??

  Dit onevenredig hoge grijpen in die pensioenkassen gaat natuurlijk ook weer eens ten koste van de volgende generaties.
  Maar ja; dat idealistische hippievolk is nu aan de beurt en dan weet je het wel 🙂 .

  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 10. @GB [12]: Wat gebeurd is is dat men de hoge bubbelkoersen vab de dot-com bubble en huizen-bubble als maat genomen heeft.

  Ofwel, de aandelen etc waren opgepompt. Men heeft toen gesteld dat er minder premie betaald hoefde te worden, werkgevers hoefden minder bij te dragen, overheid profiteert door minder aftrekposten en ook de deelnemers klaagden niet. En bepaalde fondsen werden zelfs afgeroomd, want er zat immers toch zoveel in …

  Maar ja, nu klapt d ebubbel en blijtk er de afgelopen jaren te weinig ingelegd te zijn.

  Mijn stelling is dat het merendeel van de tekorten van pensioenfondsen enkel het verschil tussen nodige inleg en werkelijke inleg was. Als werkgevers/werknemers geen kortingen hadden gekregen en werkgevers/overheid niet hadden zitten graaien in de fondsen was vlak voor de crisis de dekkingsgraad bizar hoog geweest (want een bubble), maar waren er nooit zo veel pensioenfondsen onder de 100% gezakt en ook nooit zo diep.

  Pensioenfondsen denken nog steeds dat lange termijn rendement van aandelen 7 a 8% is over de hele linie. Die 7 a 8% hoor je vaak, maar dat is echter een groot misverstand.

  Zie:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:AexChart.PNG

  In realiteit was het maar 4 a 5%. Dat is echter met correcties omdat bepaalde fondsen verdwenen zijn.

  Je ziet ook mooi de twee bubbles.

  Aandelen stijgen harder dan gewone spaarrekeningen maar zijn ook meer risico. Spreiden compenseert dat, maar zorgt ook dat je gemiddelde rendement weer daalt. En dat vergeten mensen weer. Elke keer als er een grote bubble is worden mensen weer lyrisch over aandelen om vervolgens weer te gaan huilen als het instort.

  Mijn eigen pensioenfonds had een gemiddeld rendement van minder dan 2% over de laatste 10 jaar. Mijn spaarrekening deed het al beter …

  Warren Buffet gaf laatst aan MSN Money beleggingsadvies: niet spreiden, want dan ga je enkel mee met de flow. Je moet kiezen. Pensioenfondsen kunnen dat uiteraard niet, en dus is hun rendement doorgaans het gemiddelde rendement. Verschillen in prestatie tussen de grote pensioenfondsen hebben doorgaans te maken met verschil in beheer, bijdragen deelnemers, type deelnemers, etc en niet zozeer in goed of slecht belegen. (Al zijn er uitzonderingen zoals het Shell Pensioenfonds dat het extreen slecht deed in de crisis en het Philips pensioenfonds dat structureel al jaren de rest outperformed. Dat zijn echter uitzonderingen)

  Michielsens [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Michielsens [14]:

  Die bevolkingspyramide is inderdaad het grote probleem.
  Men moet op een gegeven moment gaan cashen om de uitkeringen te kunnen blijven betalen. Extra verkoopdruk dus…

  Ze hebben in het verleden geprobeerd om dit probleem op te vangen door immigratie te bevorderen. Nieuwe Nederlanders die de vergrijzingsgolf zouden moeten opvangen.
  Dit is uiteraard compleet mislukt. De netto kosten van deze nieuwkomers liggen stukken hoger dan de baten en dat heeft het probleem alleen maar verergerd.
  Nu probeert men uit alle macht de welvaart overeind te houden door bv Turkije met haar relatief jonge bevolking bij de EUSSR te trekken.
  Een ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen maar een politicus wel.

  Die vergrijzing is een gezond fenomeen aangezien de bevolkingsdruk op termijn afneemt.
  Die zure appel is een vanzelfsprekend iets maar men heeft de “fucking balls” niet om het gewoon rechtuit te zeggen tegen de burgers.
  Men blijft maar hangen in dat groeidenken terwijl dat alle realiteitszin mist.
  Alsof je trouwens zomaar recht hebt op steeds meer welvaart!

  @Armin [11]:

  In Japan hebben de westerse landen en perfect voorbeeld hoe de rendementen van de pensioenfondsen zich over de komende jaren gaan ontwikkelen.
  Eigenlijk te gek dat de zaken bewust veel te rooskleurig worden voorgesteld. Vooral de SP en de vakbonden doen nog net of de uitkeringen in de toekomst gewoon waardevast met de inflatie kunnen meegroeien.
  De politiek moet gewoon eerlijk zijn en de rekering neerleggen bij die generatie die onevenredig geprofiteerd heeft; de babyboomers.
  Daarom zeg ik dat vanaf nu geen verhoging van inleg maar verlaging van de uitkeringen zou moeten worden ingevoerd.
  Basseer de langetermijn betaalbaarheid bij die verlaging op realistische groeicijfers in combinatie met de aanstaande vergrijzing.
  Groeipercentages va 1 a 2% over een langere periode lijken me dan reeël.

  Waar ik erg benieuwd naar ben is hoe diep de Nederlandse pensioenfondsen in de gestructureerde financieële produkten vanuit de VS zitten. Gaat het over tientallen miljarden of honderden miljarden?
  Je kunt daar eigenlijk geen info over vinden omdat die pensioenfondsen zo ondoorzichtig te werk gaan.

  Armin [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Wilbert [15]: Interessant. Echter in het verleden heb ik reeds een discussie met je gevoerd over dit punt. Ik deelde analyse, doch ben minder pessimistisch over het effect. De westerse wereld overschat zichzelf namelijk. Dat wij verkopen is leuk, maar in Azie is men demografisch in een koopgolf. Dus die heffen elkaar deels op.

  Wel beaam ik dat voor de individuele pensioenfondsen dit een probleem kan zijn. Weer een reden om het rendement op aandelen lager in te schatten. Wel kan het natuurlijk voor mensen die op dat moment sparen een moment zijn voor koopjes op lange termijn.

  Let wel, ik zie de demografie als een van de grootste gevaarpunten van de westerse wereld, maar ik voorzie meer problemen in de staatssector dan private. De pensioenfondsen zie ik als semi-staat en dus wel risico lopen, doch beperkt. Premies gaan omhoog en rendement verder omlaag, maar ik voorzie geen instorting.

  Voor mijzelf echterwel een reden zoveel mogelijk buiten pensioenfondsen te houden en aandelen dus als een rendent te zien dat minstens een orde lager zit dan de ‘experts’ schatten.

 13. @GB [16]: De politiek moet gewoon eerlijk zijn en de rekering neerleggen bij die generatie die onevenredig geprofiteerd heeft; de babyboomers

  Maak je maargeen zorgen: dat gebeurd, via belasting op pensioenen (de bosbelasing die ook al is het nu buiten het nieuww wel degelijk ingevoerd is), verhoging eigenbijdragen zorg voor ‘hogere’ (lees: inclusief middeninkomens met een pensioen) inkomens en vooral ook de nieuwe successwet die misleidend als verlaging is voorgesteld maar met name meer haalt bij de middeninkomens aka de babyboom.

  Igv demografische ontwikkelingen zijn disucssie over ‘eerlijk’ zoals mensen ze vaak voeren irrelevant. Demografie is een feitelijkheid en heeft niets met ‘eerlijk’ te maken. 🙂

  GB [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Armin [18]:

  Ik dacht nou niet meteen aan belastingverhoging maar gewoon aan aanpassing van de AOW en pensioenen naar langetermijn houdbaarheid. Voor de babyboomers dus minderen waardoor er voor de generaties daarna ook nog iets in de pot blijft.
  Belastingverhoging is altijd fout omdat het de inkomsten van de overheid vergroot. Zoek het in onmiddelijke afbouw van de overheids- en pensioenvoorzieningen naar de nieuwe realiteit.
  Elke dag die je hiermee wacht zorgt dat die babyboomer boven zijn stand leeft en dat dit straks nog eens extra op de nek van de jongeren terecht komt.
  Ik wacht op de eerste partij die in deze echt voor jongeren opkomt

  *Demografie is een feitelijkheid en heeft niets met ‘eerlijk’ te maken.*

  Als men die demografische feiten echter ontkent als de oorzaak voor de (on)betaalbaarheid voor toekomstige pensioenen heeft dit wel met eerlijkheid te maken.
  Niet alleen door druk op de arbeidsmarkt en de zorg maar evengoed door de verkoopdruk door afbouw van de reusachtige pensioenreserve’s op alle financieële markten.
  Dit laatste wordt nooit aangehaald door de politiek maar is ook een hele belangrijke; Japan was de eerste in lijn en nou gaan de babyboomers in zowel de VS als Europa hun welverdiend “pensioen” cashen.
  De column van Michielsens geeft het probleem volgens mij goed weer.

Comments are closed.