Kunnen we de mogelijkheden voor die zwakheden onmogelijk maken?
Politici zijn collectivisten die baat hebben bij meer belasting afdrachten om ons met collectieve middelen te beschermen tegen van alles en nog wat, zelfs inclusief klimaatsinvloeden door zonnevlekactiviteiten, CO2 enz. Doch het zijn ook vaak sociaal voelende naïeve mensen die zich in laten palmen met denkbeelden van anderen die overtuigd zijn dat hun denkbeelden en gedachten over oude geschriften en aannames van wetenschappers en onderzoekers berusten op waarheid. 
 
Waarbij er een groot risico bestaat dat dit mensen zijn die anderen bewust willen manipuleren om zodoende de steun te krijgen om macht en financiële middelen binnen te halen. Deze navolgers zijn een gevaar voor zichzelf en anderen, zonder dat ze dat beseffen, want hun beeld van denken is vertroebeld doordat ze hun vrijheid van denken gebonden hebben aan principes, aannames en overtuigingen van derden die bedoeld zijn om macht te creëren.

En juist door deze zwakheden onder het mom van partij belangen en democratie worden medebewoners die anders denken gedupeerd.

 Daarom zou je de macht van politieke partijen / politici in moeten dammen zodat ze meer moeten luisteren naar de gewone burgers, en hun beloften van voor de verkiezingen nakomen.

Ook het mooie baantjes verdelen in overheidsfuncties zou onmogelijk gemaakt moeten worden. Het dient geen enkel ander doel dan het partijbelang te ondersteunen. Collectivisten ondermijnen andermans privé belangen en vrijheden, maar maken ook misbruik van hun democratisch verkregen macht, waar in dit geval de meerderheid van de burgers uitgeschakeld is doordat ze geen lid van een partij willen of kunnen zijn, en dus alleen maar kunnen stemmen op iemand waar ze zich niet mee verbonden voelen en geen echte vrijheid van keuze hebben.

 Terwijl Politieke partijen maar weinig betalende leden hebben bepalen ze wel alle machtsposities, en dat is tegenstrijdig aan de kern van onze vrijheid en democratie.

Politieke partijen bepalen immers ook waarop en wie wij op mogen stemmen. Dat tast zelfs de bij wet vastgestelde onafhankelijke taak vervulling van Kamerleden aan. Daarvoor hebben alle Kamerleden een eedaflegging of belofte gedaan en als je nu ziet hoe dat in de praktijk werkt dan is de meerderheid van de Kamerleden ernstig in overtreding en schenden de eed of belofte aflegging.
Dat zou wel eens een strafbaar feit kunnen zijn!

Ingezonden door Reiny