Prostituees  beperken   zich in haar  contacten gewoonlijk   tot een prostituant per   contact.images

De politicus daarentegen prostitueert zich in zijn of haar professionele  contacten aan de massa en zoekt  actief naar een zo groot mogelijk aantal clienten teneinde  deze evenals zijn bovengenoemde collega’s  iets leuks aan te bieden.

Bij individuele prostitutie  blijft de tegenprestatie gewoonlijk beperkt tot een som gelds.

Bij massaprostitutie wordt  een tegenprestatie  gezocht welke kan   bestaan uit,  maar niet noodzakelijkerwijze beperkt blijft tot:

01.het geven van een stem

02.het recruteren van familieleden en vrienden om hetzelfde te doen

03.het  verrichten van donaties

04.het  bewonderen  en soms adoreren van de politicus  ( een mij bekende dame was helemaal weg van Joop den Uyl)

05.de bereidheid, als gepatenteerd klapvee  met ingebrand lijstnummer te functioneren op bijeenkomsten en massavergaderingen

Evenals zijn  op individuele basis functionerende  collegae op de Oudezijdsachterburgwal en omstreken , koestert   de politicus vaak minachting voor zijn   clienten,  maar veinst het tegendeel.

Ik  onderstel dat  clienten van prostituees uit het rose district  in doorsnee tevredener zijn over   hun prestaties dan door politici  geworven clienten, die vaak binnen verrassend korte tijd doorkrijgen dat het voorgespiegelde moois vooral bestaat uit niet nagekomen beloften en ernstige vormen van zakkenrollerij.

Dit fenomeen  wordt vaak verergerd door   gesegmenteerde marketing  die de politicus toepast wanneer hij het  land doorreist.

Spreekt hij tot een groep Marokkanen, dan verklaart hij zich begeesterd door hun bijdrage aan de samenleving.

Bezoekt hij de volgende dag een wijk  met veel blanke gezinnen, dat spreekt hij zijn afkeer uit over  vandalisme en misdaad.

Op een bijeenkomst met lesbische  vrouwen zal hij zich uiteraard als  de ongeevenaarde kampioen van hun rechten presenteren.

Thuisgekomen  wacht   de politicus de zware taak al het uitgesprokende , vaak inherent onverzoenbare, aan elkaar te breien. Dat is uiteraard in de meeste gevallen niet mogelijk.  Hij wenst wel de stemmen van iedereen , maar kan niet iedereen de leuke   dingen geven waarop men wacht.

Tenslotte  de psychologie van de beroepskeuze: deze  overlapt elkaar vermoedelijk bij   beide groepen voor een groot deel.

Hugo van Reijen

7 REACTIES

 1. Hoe de politicus het gehoereer aan elkaar breit gaat als volgt: hij stapt in een coalitie, negeert al zijn beloften, beroept zich op het compromis -“ik heb er alles uit gehaald wat er in zat”- en belooft na 4 jaar beterschap.

  Het is soms zo doorzichtig, zoals bij die drol van een Balkenende die mekkerde dat mensen hun stoepje sneeuwvrij moeten maken maar dit zelf nalaat.

  De Joop den Uyl adoratie zie ik helemaal terug bij Sint Obama, vooral bij zijn fans in NL.

 2. ik vind een vergelijking met huurmoordenaar gepaster dan een prostituee. Het blijft immers niet bij het verkopen van beloftes, als je zou zeggen:’jullie maken overal een zootje van, ik stop mijn bijdrages’, dan volgt een boze brief en nog 1 en dan ee dagvaarding en als ik dat allemaal negeer, staat er op een dag een politieagent voor de deur en die is gewapend. Als je zegt dat deze op moet rotten en niet welkom is in jouw huis en dat je je vrijheid zal verdedigen tegen kidnappers, dan zal hij terugkomen met genoeg geweldenaars en huurmoordenaars om je in een kooi op te sluiten of je om te leggen.

  Dit alles zal een prostituee niet doen. Het is een interaktie op vrijwillige basis, waar geen geweld achter dreigt.

 3. R. Hartman (12-01-10, 08:26) 1

  Dat brengt je dan in één adem door op de positie van Bea, maar dat schijn je dan weer niet te mogen zeggen…

  Waarschijnlijk terecht want zo’n mevrouw van de Oudezijds werkt voor haar geld.

 4. Reactie van pcrs (12-01-10, 09:44)

  Sinds de wereld is scheef gegroeid en doorgeschoten naar de kant van waanzin voel ik me eerder een hoer van een pooier, de overheid.

  Je omschrijving over wat er gebeurd als je de pooier niet betaald vind ik overigens schitterend, precies zoals het is en precies zoals het zal gaan.

 5. Nah, ik kan nou niet direkt zeggen dat ik politici op gelijk niveau met Helga en vriendinnen zet.

  Die presteren tenminste iets, en voldoen (aan) een (markt)behoefte zogezegd. Niets mis mee in morele zin, zolang het een overeenkomst betreft die beide partijen op vrijwillige basis aan zijn gegaan.

  Dat kan van politici niet beweerd worden, die parasiteren op produktieven in de samenleving onder dreiging met geweld.

  Ik vind het daarom nogal kortzichtig om deze twee groepen te vergelijken; het doet prostituees geen recht.

 6. Voor een eerlijke politicus is geen markt in een democratie door kortzichtigheid en persoonlijke belangen van de kiezer.

  Hij/zij begint met 100% stemmen.

  Men zegt dat er veel te veel ambtenaren zijn.
  Ambtenaren en afhankelijke toeleveranciers stemmen niet meer op jouw.

  Je zegt: geloof niet te koppelen aan politiek, weer een grote groep kiezers valt af. (het “c” in de naam)

  Je zegt iets over de houding/aanpassing van sommige buitenlanders, weer een groep die niet op jouw stemt.

  Je wilt minder regels om een bedrijf of winkel te beginnen. Veel ondernemers hebben nu een beschermende positie of monopoly door deze beperkingen. De mensen bij deze bedrijven stemmen niet meer op jouw.

  Je wilt minder beschermende regels wat betreft octrooien en andere beschermingen.
  Veel mensen bij deze bedrijven/artiesten stemmen niet meer op jouw.

  Je wilt minder invloed door Amerika en Europa.
  Grote bedrijven zullen hier niet blij mee zijn omdat
  ze veel aan deze landen/gebieden verdienen en hier veel belangen hebben. Ze zijn bang dat ze benadeeld worden in deze landen. (wat dan ook wel gebeurd)
  De mensen bij deze bedrijven stemmen niet meer op jouw.

  Enz, enz .

  Je eindigt met 0% stemmen.

  Bij elke uitspraak raak je een kiezersgroep en hou je geen stem over, ondanks dat de gemiddelde Nederlander veel meer vrijheid krijgt.
  Daarom zegt Balkenende ook bijna nooit iets.

  Als politicus kan je dan alleen maar hopen op proteststemmen.

  of

  Je moet een behoorlijk charisma en charme hebben om de mensen te overtuigen en hier overheen te zetten.

  of

  Je wind met alle winden mee afhankelijk van tijd en plaats.

Comments are closed.