Werknemers bij de rechterlijke macht verdienen het meest van alle ambtenaren. Hun jaarloon ligt bijna 74 procent hoger dan het gemiddelde ambtenarensalaris, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gemiddelde jaarloon in de sector rechterlijke macht bedraagt zo’n 78.000 euro. Het gemiddelde van alle overheidssectoren bij elkaar blijft steken op 45.000 euro per jaar.

De rechterlijke macht bestaat volgens Binnenlandse Zaken uit alle rechters en officieren van justitie in Nederland. Het ondersteunende en administratief personeel bij de gerechten is niet meegerekend.

Hoog opgeleid 
Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, de belangenorganisatie voor rechters in Nederland, kan het hoge salaris goed verklaren. ‘Het zijn zware functies met veel verantwoordelijkheid. Bovendien gaat het om hoogopgeleide werknemers. Om rechter te worden, moet je een minimaal een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid hebben gevolgd.’

Werknemers bij de rechtelijk macht zijn ook ouder dan de gemiddelde ambtenaar. Van alle overheidswerknemers is 35 procent 50 jaar of ouder. Het percentage 50-plussers bij de rechterlijke macht is 42.

Laagste salaris
Bij Defensie verdienen de werknemers het minst van alle overheidssectoren. Het gemiddelde jaarloon bedraagt daar 37.515 euro per jaar.

Tot zover het citaat, bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1950832/rechterlijke-macht-topverdieners-bij-de-overheid.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

Dit artikeltje laat de kromme rekenwijze van de overheid wel erg doorzichtig zien. Ze vergelijken de salarissen van de topfuncties binnen rechterlijke macht (zónder de “lagere” functies zoals secretariaat, griffiers, e.d) met de gemiddelden van andere overheidssectoren INCLUSIEF die “lagere” beroepsgroepen. Ja, dat is lekker eten: het gemiddelde van topambtenaren uit 1 sector vergelijken met ALLE ambtenaren uit andere sectoren. Zo lust ik er nog wel eentje. Maar ja, rekenen en overheid zijn 2 begrippen die al jaren niet meer samengaan.

Ook laat het stukje zien, hoe de beloning is van degenen die (in de ogen van veel Nederlanders) té zacht, té weinig en té kort bestraffen. Dus volgens de opinie van velen doen zij hun werk niet naar behoren, maar ontvangen zij toch een flink inkomen.

Nog meer over de inkomens die door u en mij gesubsidieerd worden? Zie het volgende citaat:

 

Wat is het salaris van ambtenaren?

3.202 euro bruto per maand. Dat is het salaris van een gemiddelde werknemer in overheidsdienst. Waar vind je de hoogste salarissen? En wie verdient het minst? De belangrijkste feiten en cijfers over het salaris van ambtenaren.

In Nederland werken 954.000 mensen in overheidsdienst, inclusief de sector onderwijs en wetenschappen. In 2008 verdienden zij bij elkaar 37, 5 miljard euro, zo blijkt uit gegevens van BZK.

Bruto jaarloon
Omgerekend naar een voltijdfunctie komt dit neer op een gemiddeld bruto jaarsalaris van 44.839 euro. In totaal zijn er zo’n 837.000 voltijdfuncties bij de overheid.

Sector fte bruto jaarloon
Rechterlijke macht 4000 € 77.956
Provincies 11.700 € 52.307
Rijk 114.390 € 47.862
Politie 56.420 € 46.791
Onderwijs 393.120 € 45.963
Waterschappen 9.300 € 44.193
Gemeenten 150.480 € 43.766
Totaal 837.000 € 44.839


Maandloon
Als je dit jaarloon door 14 deelt, krijg je een grove berekening van het maandloon. In het jaarloon zijn namelijk vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen meegenomen. Deze twee looncomponenten bedragen elk ongeveer een maandsalaris.

Sector maandloon
Rechterlijke macht € 5.568
Provincies € 3.736
Rijk € 3.418
Polite € 3.342
Onderwijs € 3.283
Waterschappen € 3.156
Gemeenten € 3.126
Defensie € 2.679
Gemiddeld € 3.202


Rechters en soldaten

Het salaris van werknemers in de sector rechterlijke macht steekt  met kop en schouders uit boven het gemiddelde ambtenareninkomen. Werknemers in de sector defensie verdienen het minst. Deze verschillen hangen samen met leeftijd en opleiding. Bij de rechterlijke macht vind je relatief veel oudere werknemers met een hoge opleiding, terwijl in de sector defensie veel  laagopgeleide jongeren werken.

Bedrijfsleven
Verdien je bij de overheid nu meer of minder dan in het bedrijfsleven? Een eenduidig antwoord is lastig te geven. Veel is afhankelijk van je opleiding, je leeftijd en de sector waarin je werkt.
Opvallend is dat  startersfuncties wel beter betaald worden in de publieke sector.

Topinkomens
Eén ding is wel duidelijk: voor het grote geld zit je bij de overheid verkeerd. Want als salarissen worden betaald door de belastingbetaler, is bescheidenheid op zijn plaats. Onderzoek van bureau Berenschot wijst uit dat commerciële bedrijven hun werknemers gemiddeld zes procent meer betalen dan non-profitorganisaties. Bovendien leeft de gedachte dat geen enkele ambtenaar meer zou mogen verdienen dan de hoogste functionaris bij de overheid, minister-president Balkenende.

Tot zover het citaat, bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1352179/wat-is-het-salaris-van-ambtenaren.html

Als ik de overzichtjes bekijk, valt mij als eerste binnen: huurmoordenaar spelen voor Balkenende (defensie, of beter: OFFENSIE) is gemiddeld de slechtst betaalde overheidsbaan. Dus hoog risico en immoreel gedrag worden het minst beloond. Enerzijds in mijn ogen helemaal terecht, anderzijds wel erg vreemd in verhouding met die veilige functies bij provincies.

Het tweede dat mij opvalt is, dat juist díe laag van het bestuurlijke stelsel (de provincies) die het meest onder vuur ligt om afgeschaft te worden, precies de op één na best betaalde bestuurslaag is.

Het derde: die 37,5 miljard euro in 2008 is onlangs berekend op 44,4 miljard echte loonkosten, zie http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1950183/loonkosten-overheid-stijgen-tot-444-miljard.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email 

Er vallen mij nog wel meer dingen op, maar ik laat graag nog wat conclusies voor u over. Ik zie uw reacties graag tegemoet.

17 REACTIES

 1. Markant vindt ik vooral het verschil tussen de gewone knokploeg (pliessie) en het kannonenvoer (offensie). Hoe meer risico je neemt, hoe slechter betaald.
  Of neen, wacht: wie de belastingbetaler onderdrukt moet extra geprikkeld worden tot presteren dan wie ver van mijn bed de opiumhandel van een rivaliserende bende faciliteert. Toch logisch dus, vanuit de overheid haar eigenbelang geredeneerd.

  Scrutinizer [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Scrutinizer [1]: … vind ik. (zonder t). *slaat zichzelf op het voorhoofd*
  Verdomd: ook nog een komma na onderdrukt vergeten.
  Nou het is nog vroeg ’s ochtends zullen we maar denken. En anders kan ik misschien altijd nog ambetantenaar worden: daar moet je toch niks voor kunnen. Nou behalve bij Justitie dan, daar moet je weten hoe je overheidsregeltjes “goed” (d.w.z. in het belang van de eigen organisatie) uitlegt en toe laat passen.

 3. Dat zijn best forse salarissen voor een clubje bureautijgers. Zelfs in guldens anno 2001 is dit nog een flink salaris.

  Het is ook amusant om te lezen dat de staat -om te bezuinigen- de anticonceptie-pil uit het ziekenfondspakket wil halen, maar hierboven staat dat er 37,5 miljard geschrapt kan worden. Dat is extra koopkracht van 2100 euro per niet-ambtenaar per jaar.

  Om rechter te worden, moet je een minimaal een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid hebben gevolgd.’

  Een rechtenstudie was (is nog steeds?) toch voor de lieden voor wie een echte studie te moeilijk was of wie niet al te hard wilde werken?

 4. Ik kreeg laatst weer een boete voor 3 kmh te hard rijden en heb niet de indruk dat ze te zacht en te weinig straffen. De belastingslaaf wordt keihard aangepakt, maar de crimineel is een brother in arms. Zonder criminelen immers geen rechterlijke macht. Om je baan in stand te houden, moet je allerlei dingen doen om die criminaliteit te bevorderen. Oorlogen beginnen, allerlei wetten invoeren die zwarte markten creeeren, zodat criminaliteit zijn gang kan gaan omdat de slachtoffers niet naar justitie kunnen.
  Je verbiedt roken in cafes, dat wordt dan op grote schaal overtreden, die kun je dan beboeten en als er zakkenrollers rondhangen, durft niemand de politie erbij te halen, omdat ze dan een rookboete krijgen.
  Je verbiedt mensen wapens te dragen, waardoor verkrachters vrij spel krijgen (of in ieder geval minder risico lopen dan normaal het geval zou zijn geweest).

  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.
  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 5. Vechtende militairen krijgen een flinke ‘gevarentoeslag’. Logisch, de normale werkzaamheden van een militair (zoals de hele dag auto’s poetsen op de kazerne in NL) hoef je niet dik te betalen.
  http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1111310/loon-naar-vechten.html

  In de tijd van de dienstplicht speelde de gevulde koek affaire. Prins Bernard was tegen een verhoging van de wedde, omdat hij dacht dat militairen dan teveel zouden gaan snoepen en hun conditie achteruit zou gaan. Hij wilde het geld liever in het materieel steken. 😉

 6. @pcrs [4]: Inderdaad, die brave burgertjes, die af en toe eens iets stouts doen (te hard rijden, wildplassen en dat soort “vergrijpen”), die worden wel flink aangepakt met hoe boetes.
  Echter: verkrachters en moordenaars komen er soms met 3 of 5 jaar celstraf en een beetje psychische begeleiding vanaf.

  flap [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [6]: Dit is jammer..

  Nou ben ik 1 van de laatsten die het vrijwillig zal gaan opnemen voor de rechterlijke macht. Maar nu ben ik toch genoodzaakt om een (kleine) lans te breken voor de rechterlijke macht hier in den lande.

  Ten eerste is de strafoplegging zeker voor wat betreft de meer in het oog springende zaken, zwaarder geworden.
  Kijk alleen maar naar de hoeveelheid levenslang die de afgelopen jaren is uitgedeeld.

  Daarnaast is het nog altijd zo dat een rechter klem zit tussen ‘de maatschappij’ met haar wrange lust tot wraak. En de ‘wetgever’ die de oren laat hangen naar haar kiespubliek.

  Verder lijkt het zo dat in Nederland de straffen relatief laag zijn, echter.. in Nederland zit je gemiddeld genomen wel het langste deel van de straf ook daadwerkellijk achter de tralies. Krijg je hier een veroordeling van 10 jaar aan de broek zit je daar 2/3 van.
  Krijg je diezelfde 10 jaar in Belgie dan is de kans reeel aanwezig dat je na 6 maanden weer naar buiten mag.

  Daarnaast vind ik het wel verdedigbaar dat een rechter meer verdient dan jan soldaat.
  1 er zijn meer rechters dan soldaatjes.
  2 de gemiddelde rechter kan zijn naam foutloos spellen, iets wat je van het huidig kannonenvlees niet meer kunt zeggen.
  3 een relatief hoog salaris verkleint de kans dat rechters een vrije markt principe gaan aanhangen.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 8. @flap [7]:
  De wetgever laat de oren niet hangen naar het kiespubliek. Zoals met rekeningrijden gezegd werd:”draagvlak is leuk, maar den haag beslist”. Vergeet niet dat je slaaf bent onder de knoet van de staat. Trap niet in die verkiezingsshow, dat is net als met die worstelwedstrijden, allemaal show.
  Verder staan rechters niet buiten de maatschappij (die hongert naar lust en wraak). De rechter is een lid van de maatschappij en geen godmens die erboven staat. Hij is gemaakt met dezelfde moleculen en heeft alleen een raar pakje aan. That’s all, trap niet in het idee dat het een godmens is die boven en buiten de maatschapppij staat.

 9. @Hub Jongen [9]: Er zit een zeker verband tussen salaris en corruptie. Hoe hoger het eerste hoe lager de kans dat een rechter uitspraken verkoopt.

  Al zal dat nooit helemaal kunnen worden uitgesloten.

 10. @flap [7]: Is dit de Flap die ik gewend ben of een nieuwe Flap? 😉

  Ben het met een paar zaken oneens:
  Als je 10 jaar celstraf krijgt, heb je die gewoon maar uit te zitten. als ik een hypotheek heb van 30 jaar, hoef ik ook niet na 20 jaar te stoppen met betalen. Stom vergelijk misschien, maar een opgelegde straf is een opgelegde straf. Oh, een beter vergelijk is een verkeersboete. Als ik 100 euro boete heb, kom ik en ook iet met 60 euro van af.
  Hoe het in Nederland gesteld is in vergelijking met de rest van de wereld, kan mij niets schelen en is totaal irrelevant. Dat is hetzelfde als “Jantje verkracht alle drie zijn dochters, Pietje doet dat maar met 1 van zijn 3 dochters, dus Pietje is een goed of beter mens”.
  Het aantal van iets is toch geen maat voor beloning? De prestaties zijn toch van belang? Of heb ik jouw commentaar bij topics over vrouwen in topfuncties verkeerd begrepen? Overigens denk ik, dat er MINDER rechters dan soldaatjes zijn.
  Heb jij het taalniveau van de gemiddelde academicus al eens gezien? Okay, Jan Soldaat schrijft misschien ook niet foutloos, maar vergeleken met het aantal studiejaren is het academisch niveau bedroevend veel lager dan het niveau Jan Soldaat.
  En jouw laatste puntje verbaast mij nog het meest. Want hingen ze maar meer het vrije markt principe aan.

  Scrutinizer [12] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [4]:

  En saillant detail is dat men bij de overheid graag ziet dat de burger elkander verlinkt. Minder kosten en minder geregel, gewoon “bam!” elkander uitleveren aan de Gestapo…Scheelt tijd, moeite en kosten…Kunnen ze lekker tijdens het koffiedrinken rustig in alle stilte aan de kale zak krabben en de dikke, vette gestolen buit binnenharken…Overheid maakt zich ook nog even druk over een firma die blauwe enveloppen verstuurt, zolang de overheid het doet is er niets aan de hand, maar concurrentie dulden ze absoluut niet. Waarom zou een bedrijf of persoon niet belasting mogen heffen, de overheid kan zich wel wat verbeelden, maar er zijn genoeg andere mensen die graag geld van een ander over de balk willen gooien…en via macht en intimidatie geld binnenhalen. Een beetje wanprestatie leveren en jezelf een vet salaris geven, tja, wie wil dat niet?…En dan maar roepen dat de maffia een verboden organisatie is, ze maken zelfs reclame…”makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel”…

 12. Ik neem afstand van de flauwe typering die hier gegeven wordt van defensie. Dat mensen na de ramp in Haiti nog zulke domme dingen durven zeggen over defensie … Ook jammer, dat na zo’n goed en objectief artikel zo’n afleidings sneer erbij moet komen die niets bijdraagt aan het punt van het artikel.

  Maar goed, een ander punt is:

  Onderzoek van bureau Berenschot wijst uit dat commerciële bedrijven hun werknemers gemiddeld zes procent meer betalen dan non-profitorganisaties

  Men vergeet hier vaak non-salaruis componenten mee te nemen. Ambtenaren hebben vaak uitstekende secundaire voorwaarden, zoals relatief goede pensioenen, aanvullende verzeeringen, vakantiedagen en vooral geen risico op ontslag. Met de crisis nog vollop in het geheugen en voor velen nog dagelijkse realiteit iets wat niet onderschat moetw orden. Er zijn in heel Nederland 0 ambtenaren ontslagen als gevolg van de kredietcrisis. De gevolgens zijn geheel door de private sector gedragen, en dus ook onevenredig hoog.

  Neem, je dat mee verdienen ambtenaren wel meer dan de private broeders in de meeste sectoren.

  Enkel indien je echt specialist bent, kunt je beter werken in de private sector (en je al dan niet door de staat laten inhuren).

  En een laaste punt is dat de leeftijd een rol speelt. Ouderen verdienen meer bij gelijke functie en verantwoordelijkheid vanwege cultur, wetgeving en CAO’s. Om die reden zijn ze minder gewild bij de private sector en komend us vanzelf onevenredig veel in de ambtenarij terrecht.
  Dat is een van de grootste oorzaken van het gemiddeld hogere salaris daar.

 13. Rechtelijke macht topverdieners, maar zij verdienen het niet zij pakken het gewoon. Je lacht je krom, wat voor een bananenrepubliek zij ervan maken, kijk maar eens op http://WWW.SDNL.NL weg jagen van dat toneel!

 14. Nou mensen, niet mopperen. Die figuren vangen dan wel aardig, je krijgt er ook heel veel voor terug: taakstrafjes, vrijspraakjes en zo. En dat is toch héél erg mensenrechtenvriendelijk.

Comments are closed.