Energiebedrijven doen er lang niet genoeg aan om de Nederlandse doelstelling te behalen die stelt dat het totale energieverbruik in 2020 voor 20 procent uit duurzame energie moet bestaan.

De bedrijven komen ongeveer op de helft uit, zo meldt de Volksbode na een inventarisatie van de huidige investeringsplannen van de bedrijven.

De doelstellingen zouden vooral moeten worden behaald door investeringen in duurzame elektriciteit. Daarvoor moet in het binnenland 35 procent van de elektriciteit uit groene bronnen komen. En dat is nu nog acht procent. Uit de inventarisatie zou echter blijken dat slechts de helft van de 35 procent haalbaar is.

Een woordvoerder van het Duitse energieconcern Eon stelt in de krant dat het Nederlandse subsidieklimaat voor groene energie niet aantrekkelijk genoeg is. Ook de federatie van energiebedrijven EnergieNed geeft aan dat er te weinig subsidie is en dat er te weinig locaties zijn voor windmolens.

Tot zover de media.

Onder Nederlands doelstelling dient gelezen te worden; de doelstelling die door de politieke elite op vage gronden bepaald is en wordt nu blijkbaar door energiebedrijven aangewend om druk op dezelfde politiek uit te oefenen.

De doelstelling had net zo goed elk ander willekeurig cijfer kunnen zijn. (Want een logische basis ontbreekt.)

Ook mogen natuurlijk de toverwoorden “duurzaam” of “duurzaamheid” niet ontbreken, want anders komen bedrijven niet in aanmerking voor subsidies.

En deze toverwoorden worden door de energiebedrijven gehanteerd om bij de overheden te lobbyen voor hogere subsidies.

Nou is dat niet zo verwonderlijk, omdat de betrokken energiebedrijven direct of indirect in handen zijn van diezelfde overheden.

Het feit dat energiebedrijven subsidies nodig hebben om “duurzame energie” te produceren duidt erop dat het hier om onrendabele investeringen gaat.

De risico’s worden namelijk afgewenteld op de belastingbetaler en niet zoals normaal zou zijn op het eigen vermogen van de energiebedrijven.

Maar dat lijkt bij die bedrijven de nieuwe manier van zakendoen te zijn tegenwoordig.

Ondertussen, zoals in het nieuws werd vermeld, kunnen de “burgers” rekenen op verlies van koopkracht in 2010 en een hoger verlies in 2011.

Maar ja dat is normaal in een geplande economie.

8 REACTIES

 1. De risico’s worden namelijk afgewenteld op de belastingbetaler en niet zoals normaal zou zijn op het eigen vermogen van de energiebedrijven. Maar dat lijkt bij die bedrijven de nieuwe manier van zakendoen te zijn tegenwoordig.

  Precies, Louis!

  Die doelstelling is sowieso een onhaalbare, zie deze analyse, met als conclusies:
  1. Het is nodig om op basis van feiten, niet van modellen, vast te stellen, wat de verhoging van het brandstofverbruik ten gevolge van de verlaagde efficiëntie van de fossiele bijleveringen is, voordat in Nederland grote wind energie investeringsplannen worden omgezet in werkelijkheid.
  2. Windenergie kost al gauw meer dan het oplevert; niet alleen aan geld, maar ook aan brandstof en in dat geval vergroot het de CO2-uitstoot.
  3. Het is de hoogste tijd dat de elektriciteitsmaatschappijen eigener beweging de werkelijke gegevens over het extra brandstofgebruik publiek maken, of anders dat zij daartoe worden gedwongen.

  (nadruk middels vet in dit citaat is van mij)
  nachtwaker [8] reageerde op deze reactie.

 2. Alweer een briljant voorbeeld van een valende overheid.
  Immers als wetgevende en dus bepalende macht is het aan de overheid (hoezeer dit mij ook tegen de borst stuit) om vergunningen e.d. uit te delen.

  Ik snap dan ook werkellijk niet dat er rustig een hele rits vergunningen werden afgegeven om in de Eemshaven (vergeten achtergesteld gebied in het noorden van Groningen) allemaal energiecentrales te gaan bouwen die als brandstof kolen hebben.

  Volgens mij is het zo dat als je iets te vertellen hebt en je wilt iets bereiken dat je dan nadenkt voor je vergunningen uitgeeft. Helemaal als die vergunningen je doel onbereikbaar maken… Heeeee… Zou dat het misschien zijn? Wil de politiek niet dat de doelstellingen gehaald worden? Zit er misschien een dubbele agenda achter?

 3. Sommige zaken moet je jist niet te groot willen zien om tot een succes te komen.

  Zoals ik reeds elders heb gepost kun je woningen bouwen in de uiterlijke vorm van een oude molen maar van binnen voorzien van ultra modern loopwerk waar je met de kracht maar weinig snelheid wel een drukturbine aan kunt drijven.

  Druk kun je lang vasthouden en voor vele doeleinden inzetten.Je kan het als constante aandrijving gebruiken zoals bij een compressor,je kan er mee verwarmen en koken immers druk wekt warmte op en door meer wrijving te forceren loopt die temperatuur op.Je kan er gelijk het kookpunt mee naar beneden brengen.

  Een windmolen park in de vorm van een rij ouderwets uitziende molen zal minder weerstand en uitzichts vervuiling oproepen.In plaats van waarde vermindering treedt er waarde vermeerdering op en wie wil er nou niet in een oude moderne molen wonen en de bouwkosten vergoed zien door subsidie en uitgespaarde kosten van verwarmen en aandrijving etc.

  Bijkomde kansen zijn Toerisme want die Japanner zal het een zorg zijn of die molen gister of 100 jaar geleden is gebeouwd dat weten ze thuis bij het bekijken van die foto´s toch niet

  Andre [6] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [7] reageerde op deze reactie.

 4. @paul moezel [4]: Leest u de link in mijn reactie [1] eens. Het gaat er niet om hoe windmolens eruit zien, het gaat erom dat het hele idee achter windmolens wetenschappelijk gezien een leugen is. Als een ‘besparende’ maatregel een negatief saldo oplevert klopt er iets niet.

  Het concept windmolens gaat niet over energie of ‘duurzaamheid’ *braak*. Het gaat uitsluitend om kapitaalvernietiging, UW kapitaal, u afgenomen door de fiscus, en verspild door de staat. Doel is afname van de welvaart, de vernietiging van de welvarende geïndustrialiseerde landen.

  Dat is geen alu-hoedje uitspraak, maar openlijk uitgesproken door Maurice Strong, executive director of the UN Environmental Program:

  Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilization collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?

  Dit was het uitgangspunt voor het Verdrag van Kyoto, aan de totstandkoming waarvan door Strong is meegewerkt. Het klimatisme (ook al VN) komt uit dezelfde koker, evenals de financiële crisis, de scam rond de varkensgriep, en nog zo wat zaken.

  Momenteel zit Strong in de CO2 handel, net als Al Gore, zijn zakken te vullen met de resultaten van een mede door hem gecreëerde hoax. Uiteraard is Strong, als proponent van het weg met ons maar niet met mij adagium, zelf miljardair. Het is dan ook altijd verstandig te kijken wie er profiteert van politieke acties: Qui bono? In de regel zijn dat dezelfden die die acties in gang hebben gezet.

 5. @R. Hartman [1]:
  uit hoofdartikel :
  “…2. Windenergie kost al gauw meer dan het oplevert..””
  maar mbt bv. de urker windmolenpark
  mogelijk kunnen we de waarde-daling van(urker)woningen & hotels /toerisme waar de uitzicht /omgeving word bedorven
  toevoegen aan uw 3- punten lijst ..
  negatieve gevolgen
  Deze negatieve gevolgen (navolgschades) worden door politici vaak “verborgen”,en niet ingecalculeerd in overheidsbeslissingen
  dwang molens
  ook gebruikt de centrale overheid dwang ondanks weerstand van zowel de gemeente urk,als de urker-burgers los daarvan !

  .

Comments are closed.