Vandaag begint in Nederland een rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid van meningsuiting staat bij libertariërs zo hoog in het vaandel dat we stellen dat die vrijheid “absoluut” is. Gewoon 100%! Al het gedoe over discriminatie, haatzaaien en politieke correctheid dient er alleen maar toe om dat recht steeds verder uit te hollen en de macht van de staat uit te breiden. 

Het is spannend of de rechtspraak tegen Wilders deze vrijheid verder de nek om draait. Een mail die we net ontvingen van Bert Post Uiterweer, zegt het helemaal:
 
Waarschijnlijk heb je al gehoord dat het OM de dagvaarding aan Wilders onverwacht en op eigen initiatief uitgebreid heeft. Wat mij betreft is hier stront aan de knikker, en mijn idee dat de oorspronkelijke dagvaarding te mager was om tot een veroordeling te komen lijkt zich hiermee te bevestigen. Anderen trekken dezelfde conclusies.

Het is duidelijk dat hier door een bende randgroeperingen en -individuen een smerig en laag spel gespeeld wordt met het enige doel om Wilders, en daarmee het grootste deel van de burgers, voorgoed uit te schakelen. Dat moeten we niet pikken, onder geen voorwaarde!

 Overigens twijfel ik over dat ³eigen initiatief² van het OM. Velen denken dat het OM, de staande magistratuur, net zo onafhankelijk en onpartijdig is als de rechters (de zittende magistratuur). In werkelijk zijn geen van beide onafhankelijk en onpartijdig, maar het OM in het bijzonder is een overheidsorgaan en ontvangt zijn directieven direct van het kabinet, i.c. de minister van justitie (en de huidige is een geestelijk gestoorde godsdienstfanaat). Dus mijn vermoeden is dat de politieke makaken de boven aangeduide conclusie ook getrokken hebben (uiteraard later dan de mensen) en besloten hebben om ³het gat² te dichten. Een andere verklaring heb ik op dit moment niet.

 Het is zeer vreemd dat de journalisten niet bij de behandeling van Wilders bezwaarschrift mogen zijn. Wat moet ik anders zeggen dan dat de pinguins (minachtende betiteling voor positiefrechtelijke rechter) iets te verbergen (zullen) hebben. Misschien dat ze door Moszkowicz op hun plaats worden gezet, misschien iets anders? In ieder geval: achterkamertjesrechtspraak.

 Het ziet er al met al niet best uit, maar misschien komt een kenmerk van het positief recht ons hier te hulp: rechtszaken kunnen zéér lang duren. En als deze rechtszaak nu langer duurt dan het moment van de omwenteling (en die kan en mag niet uitblijven!), dan hebben recht en vrijheid alsnog gewonnen.

 Vriendelijke groeten,  

AANVULLING:
In zijn korte verslaggeving over de behandeling van zijn bezwaarschrift klaagde Wilders erover dat de verwarming in de rechtbank het niet deed. Nu is niet duidelijk of dit de gehele rechtbank betrof, of alleen de kamer waar de behandeling plaatsvond. In ieder geval is het wel toevallig dat uitgerekend op het moment dat Wilders’s bezwaarschrift behandeld werd, de verwarming defect was!

 Feit is dat een mens bij lage temperaturen, zeker bij die onder het vriespunt, niet goed functioneren kan; dat geldt ook en vooral voor het denken. Het defect zijn van de verwarming, met als resultaat een temperatuur van minus 2, kwam de rechter en de officier van justitie dus wel erg goed uit. Te goed zelfs, en de vraag is nu of hier daadwerkelijk sprake is van toeval, of dat hier gemanipuleerd is. Dit lijkt misschien ver gezocht, maar uiteindelijk kent men bij een politiek proces slechts één regel: de “beschuldigde” moet op eenswelke wijze en met eenswelk middel dan ook uitgeschakeld worden.

 Behandeling van een zulk belangrijk bezwaarschrift onder deze omstandigheden zou men onmiddellijk toeschrijven aan de Gestapo, de Stasi of de KGB. Als Wilders en/of Moszkowicz tegenwoordigheid van geest gehad hadden, dan hadden ze onmiddellijk moet weigeren om onder die omstandigheden door te gaan met de behandeling, maar die of te verplaatsen naar een verwarmde kamer of andere dito locatie, of die uit te stellen tot een later tijdstip. Dat is klaarblijkelijk niet gebeurd, misschien omdat er niet aan gedacht is door de onderkoelde hersenen. Jammer, maar toch ook een slechte zaak, want zeker als advocaat moet je ondanks alles toch bij de les blijven.

 De ijskoude omstandigheden weerspiegelden zich overigens ook in de officier van justitie, die Wilders niet aankeek, of eerder misschien: niet aankijken durfde. Terecht, als ik hem was geweest zou ik mij ook diep geschaamd hebben. Maar omdat ik tenminste nog enig moreel besef bezit, zou ik me zelfs door de grond geschaamd hebben. Door zijn houding heeft deze OvJ duidelijk gemaakt dat hij zich terdege bewust is van zijn immoreel handelen, waardoor een onschuldig persoon, slachtoffer van een totaal verrot systeem, mogelijk grote schade kan worden toegebracht. Door zijn houding is het ook duidelijk dat deze OvJ in opdracht van anderen handelde, en door die anderen gestuurd is.

Hier nog een aanvulling, vers van de pers van Wilders zelf.

————— 
‘Rechtssysteem Noord-Korea beter dan hier’
woensdag 13 januari 2010

Geert Wilders is woensdag na de behandeling van zijn bezwaar tegen vervolging aangeslagen uit de rechtbank in Amsterdam gekomen. “Het is echt politieke vervolging”, aldus de politicus. “Het OM gaat verder dan waartoe het hof heeft besloten in de dagvaarding. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Het rechtssysteem in Noord-Korea is nog beter dan dat in Nederland.”

 Wilders klaagde over de gang van zaken in de rechtbank. Zo deed de verwarming in de rechtbank het niet. “Het was min twee graden. En dan de officier van justitie die me niet aankeek en al onze argumenten van tafel veegde. Ik hoop dat de rechtbank ze wel overneemt.²

 Op de vraag van een journalist of hij gelooft dat hij een onafhankelijk proces krijgt, zei Wilders: “We zullen het zien. Tot nu toe is het een politiek proces. Het is verschrikkelijk.”

Zie ook onze Poll bij het volgend artikel.

29 REACTIES

 1. Als Wilders een strafblad krijgt, mag hij dan nog wel meedoen met de verkiezingen?

 2. Deze gang van zaken in de rechtspraak van de Staat tegen een particulier persoon stinkt net zo hard en is daarmede geheel vergelijkbaar als de processen tegen Chipshol (Drs.J.Poot) en tegen de praktisch dood geprocedeerde journalist Oltmans.

  Dat er zo weinig over in de Pers wordt gemeld komt waarschijnlijk doordat er van de kant ven de Overheid “druk” wordt uitgeoefend.

  Kortom, zodra de Staat “fout” zit en/of denkt te verliezen, dan worden allerhande onoirbare praktijken gebruikt, alsook landsadvocaten die stukken achter houden bijvoorbeeld.

 3. Wat ik zo snel kon vinden zijn de volgende artikelen:

  -artikel Z5 Kieswet: bij o.a. omkoping, vervalsen van stembiljetten e.d. (als bedoeld in Kieswet art. Z1 t/m artikel Z4) kan artikel 28 Wetb. van Strafrecht worden toegepast.

  -art. 28 Wetb. van Strafrecht: in lid 3 is bepaald dat ontzegging (om leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen of om zelf te worden verkozen) alleen kan worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar. Maar de ontzegging van rechten kan alleen plaats vinden in bij de wet bepaalde gevallen, aldus lid 1 van artikel 28.

  Omdat in de Kieswet alleen omkoping, vervalsing van stembiljetten, (doen) stemmen met valse stembiljetten en stempapieren voorhanden hebben tot wederrechtelijk gebruik zijn genoemd (Art. Z1 t/m Z4) als delicten zijn genoemd, en Art. Z5 alleen de sanctie van ontzegging van het kiesrecht inroept (Art. 28 Sr.)bij overtreding van Art. Z1-Z4 Kieswet is mijn voorlopige conclusie dat een eventuele veroordeling van Wilders geen invloed heeft op zijn actieve kiesrecht.

  Er zijn nog een paar andere bepalingen (Grondwet art. 54, Sr. 106 ,114, 120, 130, 380 lid 1) die te maken hebben met aanslagen op de regering, de koning of bevriende staatshoofden alsmede ambtsmisdrijven die tot ontzetting van kiesrecht kunnen leiden, maar die zijn niet aan de orde.

  Maar los van de juridische kant, ik denk dat er grote politieke onrust onder veel Nederlanders zal ontstaan als Wilders toch (op basis van één of andere wetsbepaling die ik mogelijk over het hoofd heb gezien) niet meer verkozen kan worden.

  Desiderius [12] reageerde op deze reactie.

 4. Waar komt toch al die onzin vandaan dat de aanklacht zou zijn uitgebreid ?

  Omdat het in de Azijnbode stond ? Laten die journalisten hun lesgeld maar terug gaan halen.

  Er is helemaal niets uitgebreid !. Op de website van Wilders staat de volledige aanklacht al sinds het bekend worden ervan te lezen

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2402&Itemid=1

  Hetgeen volgens de Azijnbode is toegevoegd staat gewoon al in pt.4 letterlijk zo vermeld. Hetgeen ze voor de rest beweren is ook allemaal al oude koek.

  Kortom hoernalistiek van de laagste soort zoals onlosmakelijk met de Azijnbode verbonden !

 5. @jwb [3]:

  Bedankt jwb! Het is een hele opluchting, dat Wilders zijn passieve kiesrecht (om verkozen te worden) zeer waarschijnlijk kan behouden. Ik geloof, dat Duijvedak (GL) ook een strafblad had (o.a. vanwege die inbraak en diefstal) maar hij is toen uit eigen beweging opgestapt.

  @jelgerhuis swildens [2]:

  Net als bij de Catshuisbrand, waarbij de landsadvocaat ook alles bij elkaar loog om de weduwe van de omgekomen schilder maar geen excuus en schadevergoeding te hoeven aanbieden. Werkelijk schandalige praktijken door volkomen immorele ambtenaren.

  ===
  “Het vermoorden van mensen is een heel gebruikelijk beleidsinstrument voor de overheid”
  ~ Stansfield Turner (CIA directeur van 1977-1981)

  .M [13] reageerde op deze reactie.

 6. Zeer belangrijk ijkpunt waar we de mate van vrijheid (in de meest brede zijn van het woord) in NL aan kunnen aflezen.
  Dat die onder druk staat is duidelijk. Als Wilders veroordeeld wordt zijn we afgezonken naar een zeer bedenkelijk niveau op dit gebied.
  Elke grond voor veroordeling ontbreekt en het is een puur politiek proces om Wilders “kalt” te stellen.

  En dan wil ik geen enkele politicus nog opmerkingen horen maken over Iran, China of Noord Korea.
  Hypocrieten zijn het, vooral aan de linkerkant!

  .M [13] reageerde op deze reactie.

 7. Spong komt in het hele verhaal niet voor behalve in de kop. Waarom dan deze kop?
  gr. Frankie

 8. Frankie: We kregen bericht dat Spong advocaat een rol mee speelde in de aanklacht namens beledigden.

  Kan fout zijn, dan corrigeren we dat.

 9. Vanavond hiervoor speciaal naar NOS-nieuws geluisterd en daar hadden ze het over het “Uitbreiden ” van de aanklacht.
  Kennelijk speelt er wel iets.

  Verder is dat “uitbreiden van de aanklacht” in mijn opvatting een detail in het grote proces waarin iemand voor de rechter wordt gedaags omdat hij iets “gezegd” heeft dat een ander niet zo leuk vond.

 10. Toevallig net Wilders in de mangel, mag je vast niet op PPV meer stemmen, kabinets crisis, PVDA trek aan de rem, wil nu hypotheekrente aftrek voor het pluche of demissionair. Ton en D66 vooruitschuiven voor de zetelverdeling en ze kunnen door…

 11. Van politieke processen kan ik als Belg meespreken. Zo werd een paar jaar geleden het Vlaams Blok verboden na ’n veroordeling van racisme. Daarna werd het Vlaams Belang gesticht.
  Ik geloof wel, dat het in NL nou anders zit omdat het niet gaat om de PVV, maar Wilders als persoon?

  Hoe dan ook, wat de uitslag ook is, het komt Wilders enkel ten goede, bij veroordeling krijgt hij gewoon meer aanhang en bij vrijspraak kan hij harder doorgaan.

  Dat neemt niet weg dat zo’n proces een goede zaak is: het typeert de trieste situatie van de huidige maatschappij en justitie, of wat voor dat laatste door zou moeten gaan..

  Ze mogen zoveel processen en vervolgingen doen als ze willen: ideas are bulletproof.

  Het volk heeft genoeg van de roverheid, en vroeg of laat, keert zich dat massaal tegen het criminele apparaat.

  .M [13] reageerde op deze reactie.

 12. @jwb [3]: Dank voor deze analyse, lijkt een gerust stelling. Ware het niet dat de overheid zich al sinds jaar en dag niet lijkt te houden aan zowel grondwet als kieswet. Zetels worden immers in de praktijk toegekend op basis van stemmen op partijen/lijstverbindingen terwijl de wet duidelijk aangeeft dat dit per kandidaat dient te zijn op persoonlijke titel. Overigens wordt de zetel uiteindelijk wel op persoonlijke titel toegekend, zodat men na de toekenning natuurlijk altijd nog een fractie kan verlaten…

 13. @Peter de Jong [5]: “volkomen immorele ambtenaren”
  Suggereer je hier nou dat er ook morele ambtenaren zijn?

  @GB [6]: “Als Wilders veroordeeld wordt zijn we afgezonken naar een zeer bedenkelijk niveau op dit gebied”
  Ja naar dat van Belgie (waar Vlaams Blok ooit op soortgelijke wijze aangepakt werd in een politiek proces waarvoor men eerst de wetten wijzigde om vervolgens volgens die nieuwe wet de partij te kunnen veroordelen).

  @surfer [11]: “Ik geloof wel, dat het in NL nou anders zit omdat het niet gaat om de PVV, maar Wilders als persoon?”
  Klopt maar PVV is veel meer een eenpersoonspartij dan VB die ten tijde van haar veroordeling al veel breder gestructureerd was. Een veroordeling van pakweg alleen FDW zou VB niet hebben lamgelegd omdat er nog voldoende kopstukken over waren (FVH, Annemans etc.). Een veroordeling van Wilders echter is een veroordeling van het enige echte kopstuk/stemmenkanon van de PVV.

 14. Vergeet niet de mening van menig Nederlander. Deze zal deze keer zal het volk unaniem op Wilders stemmen. En deze keer komt deze communistische overheid er niety gemakkelijk af. Plus straks ook een bankruptcy nation. Goede combinatie. Ik zal zeggen: stem eens een keer goed en laat deze fasisten eens ruiken dat hun droom wereld vorbei ist.

  GB [16] reageerde op deze reactie.

 15. @VG Veldhuis [15]:

  Voor al diegenen die Wilders als verlosser zien liggen er volgens mij teleurstellende tijden in het verschiet.

  Wilders zal niet plaats nemen in een kabinet; daar ben ik zeker van! Alles wat ook maar enigszins invloed heeft in NL zal dit tegenhouden. Hooguit een gedoogsteun voor een minderheidskabinet is mogelijk. Het gaat hooguit om marginale aanpassingen. Genoeg misschien om naar het stembureau te lopen maar dat is ook alles.
  Wat denken jullie dat Wilders kan uitvoeren tegen PvdA ambtenaren, CDA burgemeesters en D’66 rechters??
  Het systeem is corrupt. De gebeurtenissen rondom het referendum voor de grondwet van de EUSSR zegt genoeg. Een echte verandering kan er alleen komen vanuit de bevolking zelf.

  Hiervoor is eerst een zeer ernstige calamiteit nodig zoals bv het ineenstorten van de gehele economie.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 16. IK weet het niet wat mag en niet tegenwoordig in de politiek, er mag weinig, en als je zegt dat je liever de telefoon gids leest dan de bijbel of de koran en dit of dat geloof niet ziet zitten kom je voor de rechter dus, maar beledigde Wilders zette hij aan tot haat ?
  Wat zei hij dan precies?
  Zo goed volg ik het nu ook weer niet, ik zeg wel eens dat Gereformeerden stiekemerds zijn , loop ik nu ook kans op een straf of zo?
  Nou ja ik zit niet in NL, dus wie doet me wat, I did said that the Gerefomeerden are stiekemerds Thai judge, is this wrong or what ?
  Ik vind het net een groot Staphorst NL,amper te volgen waar ze mee doende zijn soms.
  Ze gaan elkaar nu voor rechts slepen, ik zag gisteren ene Pechtold te keer gaan op de 2de kamer TV die ik kan ontvangen op mijn laptop , wat een naar mannetje is dat toch eigenlijk.(zeker gereformeerd van huis uit dus een stiekemerd)

 17. ik ben wel van plan even mee te doen in Arnhem met de politiek next mounth, even Pro Arnhem steunen, zal wel weer niet mogen omdat ik er niet officieel woon….maar ik doe het toch, zo ben ik, als de staat zegt:” Zijlstra jij mag niet aan politiek doen ga naar je Thai , doe ik het juist wel, zo ! -:)

 18. @GB [16]:

  Hitler is het anders aardig gelukt, GB. Toen hij in 1933 aan de macht kwam heeft hij de omvangrijke zittende elite vrij vlot kunnen vervangen door eigen mensen. De grote steun die hij vanuit de bevolking had hielp daarbij (en de dreiging van zijn knokploegen uiteraard ook).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Weimarrepubliek

  Een 3-partijen coalitie is in de toekomst niet meer mogelijk, want de versnippering slaat toe. We krijgen dan typische Weimarrepubliek toestanden en Bea zal haar goedkeuring moeten geven aan een kabinet met PVV-CDA-VVD-CU met Wilders als PM.

  Zover komt het natuurlijk nooit. Als Wilders werkelijk flink wat aanhang krijgt gaat hij Fortuyn achterna. Zit onze trouwe dienaar Volkert niet inmiddels op de Bahama’s? 😉

  ===
  “Ik word de nieuwe minister president van dit land, vergis u niet!”
  – Pim Fortuyn (terwijl hij wegreed in de Daimler met een opgestoken wijsvinger uit het rechter achterraam, 10 februari 2002)

 19. *Hitler is het anders aardig gelukt, GB.*

  De huidige elite is al verder dan Hitler ooit is gekomen. Een groot Europees rijk was toch ook de droom van Hitler?
  Tot nu toe afgedwongen door de elite zonder één schot te lossen; voorwaar een prestatie!
  Ik zeg wel bij “tot nu toe” want het is een kaartenhuis.
  Het vierde rijk zal vroeg of laat weer instorten.

  Alle ingredienten voor een nieuw soort Weimar zijn aanwezig;
  Een overheid die het heft steeds meer in handen probeert te nemen. Daarin faalt (zoals altijd) waardoor de bevolking zich realiseert dat de overheid als grote beschermheer en geluksbrenger een utopie is.
  Ook (hyper)inflatie en rassenrellen staan voor de deur.
  Nog zo’n gelijkenis.

  Jammer dat men steeds dezelfde fouten maakt.
  Het socialistische maakbaarheidsdenken ligt hieraan ten grondslag. Deze idealistische illusiepolitiek evolueert na verloop van tijd altijd in opportunistisch machtsdenken, desintegratie van het corrupte systeem en (later) in toenmende repressie om de veroverde macht te behouden wat natuurlijk mislukt.
  Het begint meestal met naievelingen met “idealen” maar laat dat nou net de gevaarlijkste mensen zijn.

  We zitten nu middenin de desintegratiefase.

 20. De huidige situatie vergelijken met het 3de rijk plaatst jullie in het rijtje ‘conspiracy loonies’. Als het al zover was had je dat bericht niet kunnen posten om te beginnen.

  Dit proces is overgens wel schandalig en een stap in de verkeerde richting om het zacht uit te drukken. Maar die hele aanvulling over die koude zaal mag er gerust af, kom zeg, het is maar een beetje kou. En rechtzaken duren alleen lang wanneer dat zo uitkomt.
  Ik vrees dat men een soort cordon sanitair tegen de PVV zal in nemen mocht er niets uit de rechtspraak vloeien voor links. Cabinets formaties worden zoiezo een erg lastig verhaal voor het PVV dus daar zal niet veel voor nodig zijn, de combo PVV, VVD lijkt misschien voor de hand te liggen maar in de praktijk zou het denk ik niet lang werken.

  GB [22] reageerde op deze reactie.

 21. @S [21]:

  Er is nou toch ook sprake van de opbouw van één groot europees rijk?

  Dat jij het nog als conspiracy afdoet komt misschien omdat we nog niet echt in een repressiefase zitten.
  Het lijkt allemaal “democratisch” te verlopen voor de gemiddelde burger. Men kan de schijn ophouden want de machtscentralisatie loopt nog via democratische wegen.

  Wat er is gebeurd met het referendum voor de grondwet heeft mij echter zeer argwanend gemaakt en ik vind mezelf nou niet echt een conspiracy aanhanger.
  Het verdrag van Lissabon is nog maar net geratificeerd maar het is duidelijk dat het de échte macht in Brussel gaat neerleggen.
  Feitelijk bij Duitsland en Frankrijk dus.

  Je zult zien dat landen die niet in lijn gaan lopen steeds harder worden aangepakt vanuit Brussel.
  Wetten en regels worden hier aan de lidstaten opgelegd.

  Wilders is in de toekomst qua landsbestuur feitelijk al kaltgestellt door de hogere EU macht.
  Ik ben benieuwd wat er gebeurt in de (denkbeeldige) situatie dat de PVV in de toekomst de meerderheid zou krijgen en de “samenwerking” met Brussel eenzijdig opzegt.
  Een dergelijk democratisch besluit zou toch door de EUSSR gerespecteerd moeten worden…zou je zeggen.

  S [23] reageerde op deze reactie.

 22. @GB [22]:

  De gang van zaken rondom het verdrag van Lissabon vind ik inderdaad ook heel zorgwekkend maar om een eventuele Europese superstaat te vergelijken met het derde rijk vind ik nog wat voorbarig, waarschijnlijk inderdaad omdat er nog geen repressie op is getreden.
  Er heeft met dat verdrag echter ook een herverdeling van de EU zetels plaatsgevonden die niet helemaal logisch is voor het creëren van een EU superstaat.
  Als ik me niet vergis hebben Italië en Engeland beide evenveel zetels als Duitsland en Frankrijk nu die beide zetels hebben ingeleverd. Ze maken nog wel de dienst uit maar maken zich zo onnodig kwetsbaar.

  GB [25] reageerde op deze reactie.

 23. @S [23]:

  Misschien is het ook een fout van mij om te denken in landen. Politici hebben vooral een broertje dood aan nationalistische elementen die een centralisatie van de macht in europa in de weg staat.
  Het is voor hen gewoon opportunistische machtspolitiek waarbij ze hun opgebouwde macht in het groter geheel veilig proberen te stellen in partijpolitieke scheidslijnen.
  Zeg maar in drie grote zuilen nl de christen-democratische, sociaal-democratische en de liberale zuil.
  Deze drie zuilen verdelen de macht en werken eventueel achter de schermen samen om de rest buitenspel te houden.
  Zie het als een grote multinational die door de macht van het getal een kleine innovatieve onderneming kapot kan maken.

  Het is toch te gek voor woorden dat de VVD (wat een islamkritische partij zou moeten zijn) in het europarlement samen zit met Dhimmi’s 66. Dhimmi’s 66 die voor toetreding van Turkije zijn en daarmee de deuren openzet voor een ideologie die niets maar dan ook niets opheeft met individuele vrijheid.
  En dan nog het feit dat de VVD vóór de EUSSR is en tegelijkertijd de vrijheid van het individu hoog in het vaandel heeft. Snap jij het?

  Die superstaat is vroeger misschien ook uit een idealistisch motief ontstaan maar je ziet nu al hoe die machtscentralisatie aan het corrumperen is.

 24. Als je oproept iemand te ‘stoppen’ die nu al met de dood wordt bedreigd, is dat dan geen ‘uitlokking’?

  107 Teletekst za 16 jan
  ***************************************
  RvS laat ‘Stop Wilders Nu’ toch toe

  ***************************************
  ` De partij Stop Wilders Nu mag in Den
  Haag meedoen aan de raadsverkiezingen.
  De Haagse kiescommissie had geweigerd
  om de naam te registreren,maar de Raad
  van State is het daarmee niet eens.

  Het centrale stembureau in Den Haag had
  gezegd dat de naam de persoonlijke
  levenssfeer van PVV-leider Wilders
  aantast.Maar de Raad van State zegt dat
  de partij alleen uitdraagt dat ze het
  niet eens is met het politieke
  gedachtegoed van Wilders.Het gaat niet
  om de persoon van Wilders.

  Of Stop Wilders Nu meedoet aan de
  raadsverkiezingen is nog niet zeker.Er
  moet nog een kandidatenlijst komen.
  ***************************************

 25. @Anno Zijlstra [27]:

  Dat zou dan pleiten voor het gezonde verstand van de NLer.

  Maar het is wel vreemd, dat de Raad van State beweert dat deze partij slechts tegen het gedachtegoed van Wilders is en niet tegen de persoon gericht zou zijn. Dat is net zo raar als wanneer je tegen het socialisme bent en je partij Stop Bos Nu noemt (ipv StopSocialisme.Nu).

  Ik denk niet dat de eerste de beste messentrekker of pistolenpaultje dit genuanceerde onderscheid gaat maken. Die voelt zich nog eens extra gesteund door deze goedkeuring van de RvS en gaat gewoon doen waartoe de naamgeving oproept.

  Zijn die staatsraden nu zo onnozel of is dit opzet?

 26. Ik ben tegen die naam, een partij moet voor iets zijn en dat uitleggen in haar program, dus in mijn geval tegen plan Rijnboog in Arnhem maar voor een beter aanpak, tegen personen zijn is onzin je bent tegen het idee van deze persoon , wellicht is de persoon tegen wiens politieke idee je bent verder een aardig mens.
  Weet ik allemaal niet, Rouvoet lijkt me een aardige man met een narrow politiek mind b.v.(gereformeerd man, niets man van hun opperwezen)
  http://www.proarnhem.nl

Comments are closed.