door Hans-Hermann Hoppe

Stelt u zich eens voor, een democratisch gekozen wereldregering uitgaande van het principe van een man, een stem op wereldschaal. Wat zou de waarschijnlijke uitkomst van zulk een verkiezing zijn? Waarschijnlijk zouden we een Chinees-Indiase coalitieregering krijgen. En wat zou deze overheid waarschijnlijk doen teneinde haar achterban te bevredigen en te worden herkozen? 
 
De overheid zou waarschijnlijk vinden dat de zogenaamde Westerse wereld veel te veel welvaart heeft en dat rest van de wereld, China en India in het bijzonder, veel te weinig heeft. Vandaar dat een systematische herverdeling van welvaart en inkomen vereist is. Of stel u eens voor dat in uw eigen land het kiesrecht zou zijn uitgebreid en 7-jarigen stemrecht zouden hebben. Hoewel in de regering kinderen niet de dienst uit zouden maken zou het beleid zeer zeker de ‘wettige belangen’ van kinderen om ‘gepaste’ en ‘gelijke’ toegang te hebben tot ‘gratis’ hamburgers, limonade en filmpjes weerspiegelen.

Is er, in het licht van deze ‘gedachte-experimenten’, enige twijfel over de consequenties welke volgden uit het proces van democratisering dat in de tweede helft van de negentiende eeuw begon in Europa en de Verenigde Staten en tot rijpheid kwam sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog? De voortschrijdende uitbreiding van het kiesrecht en uiteindelijk de invoering van algemeen kiesrecht voor volwassenen bewerkstelligde binnen elk land wat een werelddemocratie zou bewerkstelligen voor de gehele aarde: het zette een beweging in gang, naar het schijnt een bestendige neiging, richting herverdeling van welvaart en inkomen.

Een man, een stem gecombineerd met ‘gratis entree’ in de regering – democratie – houdt in dat elke persoon en zijn persoonlijke eigendom in het bereik – en voor het oprapen – komt van ieder ander. Een ’tragedie voor de burgers’ wordt geschapen. Men kan verwachten dat meerderheden van ‘bezitlozen’ onverbiddelijk zullen proberen zichzelf te verrijken op kosten van de minderheden van ‘bezitters’. Dat wil niet zeggen dat er één klasse van bezitlozen en één klasse van bezitters zal komen en dat de herverdeling onveranderlijk van de rijken naar de armen zal zijn. Integendeel. Hoewel de herverdeling van rijk naar arm altijd overal een voorname rol zal spelen zou het een sociologische blunder zijn om te veronderstellen dat het de enige of zelfs de voornaamste vorm van herverdeling zou zijn. Uiteindelijk zijn de ‘permanente’ rijken en de ‘permanente’ armen gewoonlijk rijk of arm om een reden. De rijken worden gekenschetst als pienter en vlijtig en de armen getypeerd als dom, lui of beiden. Het is niet erg waarschijnlijk dat sufferds, zelfs als zij de meerderheid uitmaken, zichzelf zullen verrijken ten koste van een minderheid van pientere en energieke individuen die zij systematisch te slim af zijn. Eerder zal de meeste herverdeling plaats vinden binnen de groep van de ‘niet-armen’ en vaak zullen zowaar degenen die beter af zijn er in slagen zich te laten subsidiëren door degenen die slechter af zijn. Denk maar eens aan het bijna algemene gebruik van het bieden van een ‘gratis’ universitaire opleiding, waardoor de arbeidersklasse, wiens kinderen zelden naar de universiteit gaan, moet betalen voor het onderwijs van de kinderen van de middenklasse! Bovendien kan men verwachten dat er veel wedijverende groepen en coalities iets proberen te winnen ten koste van anderen. Er zullen afwisselende criteria zijn die bepalen wat de ene persoon tot een ‘bezitter'(die het verdiend om geplunderd te worden) en de andere tot een ‘bezitloze'(die het verdient de buit te ontvangen) maakt. Individuen zullen tegelijkertijd tot een groot aantal groepen van ‘bezitters’ en ‘bezitlozen’ behoren die verliezen vanwege een van hun karakteristieken en winnen vanwege een andere, waardoor sommige individuen uiteindelijk netto-verliezers en anderen netto-winnaars worden van herverdeling.

Vertaald uit het Engels door:

Oscar

Januari 2010

13 REACTIES

 1. Je kunt een systeem ook beoordelen of het goed of
  slecht is afhankelijk van de tijd en de plaats.
  Zo kan het systeem op een heel ander moment of plaats
  wel heel nuttig zijn en het zelfde systeem op een andere
  plaats of moment verstikkend zijn.
  Wanneer er een leider of dictator is kan een echte democratie
  heel erg handig zijn op dat moment.

  Dit is ook vaak de reden van ontstaan van een bepaald
  systeem op dat tijdstip of in die periode.

  Een echte democratie kan ook verstikkend zijn als de
  kiezers:

  1 Gemakkelijk te manipuleren zijn door de media.

  of

  2 Ze allemaal maar een partij kiezen uit geloofsovertuiging

  of

  3 Ze allemaal maar stemmen voor eigenbelang op de korte termijn
  zonder de grote voordelen te zien op de lange termijn.

  Bij dit laatste punt moet de kiezers soms iets stemmen wat
  ook korte termijn (zeer) nadelig kan zijn op persoonlijk vlak
  maar op lange termijn ook heel veel vrijheid en voordelen kan
  op leveren.

  Krijg de kiezers maar overtuigd met de huidige vertrouwen in
  de politiek. Dit kan alleen maar met charme en charisma.

  De voorbeelden van democratie in bovenstaand artikel vind ik
  niet reel en te kort door de bocht.

  “als kinderen mogen stemmen, kiezen ze voor gratis hamburgers”
  Je moet ergens een leeftijdgrens trekken waarop men zelfstandig
  zou kunnen nadenken.

  “als er een werelddemocratie zou zijn, zouden we in het westen
  alles moeten delen met het oosten”
  Dat is afhankelijk van wat men kiest.

  Er is niemand die je tegen houd in een democratie, om
  de mensen te overtuigen (met charme en charisma) dat:

  Als je alle schapen opeet als wolvenmeerderheid, dat je
  dan niets meer hebt om op te eten. (zie hierboven punt 3)

  We zijn van elkaar afhankelijk in welk systeem dan ook.
  (voorstellingsvemogen)

  Eigenlijk snap ik de angst voor democratie niet,
  omdat deze er op dit moment niet is of zwaar
  gemanipuleerd wordt.

 2. “De voorbeelden van democratie in bovenstaand artikel vind ik
  niet reel en te kort door de bocht.”

  Kort door de bocht is het zeker. Het gaat Hoppe dan ook om een voorbeeld. Het probleem is dat een leeftijdsgrens waarop men zelfstandig na zou kunnen denken niet te trekken is.

  “Dat is afhankelijk van wat men kiest.”

  Wat denkt u wat men zal kiezen?

  “Eigenlijk snap ik de angst voor democratie niet,
  omdat deze er op dit moment niet is of zwaar
  gemanipuleerd wordt.”

  Niet alleen de gemanipuleerde variant van democratie is abject, ook een zuivere, niet corrupte, variant van democratie is abject. En hoezo angst? Democratie is abject! Als men ergens tegen is, dan wil dat niet automatisch zeggen dat men er bang voor is. Hoppe is geen democratofoob, maar een anti-democraat. En ook ik, vrij en onverveerd, haat de democratie uit de grond van mijn hart.

 3. Democratie met als definitie “regering door het volk” betekent dat het volk zichzelf regeert. Prima toch?

  Maar dan komt het: Hoe worden beslissingen genomen? (Lees hoe worden de goodies verdeeld?”) Dan gaat de definitie ineens veranderen: “in een democratie worden beslissingen genomen door de meerderheid”. En dan ga je de boot in en komt een meerderheid die ik ook haat.
  Nog afgezien ervan dat het in de practijk niet eens een echte “meerderheid” is!

 4. Dit T-shirt verteld in een paar woorden precies hoe de wereld in elkaar zit.

  Iedereen wordt ziek van de zoveelste inzameling als er weer hongersnood dreigt maar het is nooit de bedoeling die honger definitief op te lossen.

  Als we in plaats van geld schoon water sturen dan kunnen die landen binnen een week een levensvatbare landbouw starten.Immers als het een aar drupels heeft geregend in de woestijn dan ziet het binnen enkele dagen weer groen.

  Honger en armoede zijn een instrument geworden voor rijke landen om zich te handhaven als de schoolmeesters van de wereld.Het is niet moeilijk om landen welvardend te maken maar als ze dat eenmaal worden willen ze als eerste die nieuwe welvaartsbronnen beschermen en daar heb je een leger voor nodig.En dat leger geeft het land ook direct een onafhankelijke status.In zo´n eriode komt ook meteen de betaalde opositie op die van buitenaf als gereedschap worden gebruikt.Een persoon als NEDA wordt dan geheel toevallig vor een aar klikkende camera´s van het leven beroofd en voordat ze haar laatste adem heeft uitgeblazen is ze aan de andere kant van de wereld al uitgeroeen tot symbool van de onderdrukking.

  Wie kent de verhaal lijn nog van die Journaliste Saberi.Ik was al snel met mijn conclusie op een ander forum dat het een hoog Jessica Lynch gehalte had.Het duurde dan ook niet echt lang eer de leugen boven tafel kwam maar dat nieuws vulde de kranten slechts een paar dagen.

  Maar even over alle verbolgen reacties op die criminelen die men laat loen of ontsnappen.Je moet informatie koppelen en dan zien dat er door al die mislukte strafzaken een rode draad loopt.Stel nu dat duidelijk wordt dat grote delen van ons landsbestuur en politie en justitie gechanteerd worden door criminelen die die informatie net als Mink K hebben verzameld om hen te kunnen kneden en persen zoals ze op dat moment noodzakelijk achten.

  De militaire achtergrond van Mink k lees inlichtingen en black ops kwamen hierbij goed van as.Hij en zijn maten zouden dus rima assen binnen het stay-behind netwerk GLADIO.Maar omdat een groot deel van hun misdaden onder de mantel van die organisatie werden uitgevoerd zijn zij nooit aan te klagen.

  Zo kennen we ook nog een zware broeder van wijlen Klaas Bruinsma die de staatveiligheid tipte over de mogelijk aanstaande gijzeling c.q ontvoering van een lid van het koningshuis.Hoe neemt je nou contact op met de staatsveilgheid als je uit het andere kamp komt.Deze dienst heeft hem in de jaren daarna flink uit de wind kunnen houden als het om vervolging gaat.

  Het is mooi om te zien dat iedereen Fred Teeven nu gaat naraten maar dat is nou juist degene die met een dubbele pet zijn werk bij justitie en de AIVD deed.Je hoeft geen studiebol te zijn om te weten dat er dan conflicten ontstaan in je beoordelingen van feiten en omstandigheden.

 5. @R. Hartman (NI) [5]:

  *Democratie werkt alleen kleinschalig.*

  Hier kan ik me in vinden. Kleinschallig wil voor mij zeggen autonome regio’s die via de directe democratie van bindende referenda de regie in eigen hand houden. Onrecht aan de minderheid? Misschien maar de referenda in Nederland, Zwitserland en recent Ijsland hebben nog maar eens een keer duidelijk gemaakt dat het gezonde verstand van het domme volk veruit te prefereren is boven “wijze” politici met een dubbele agenda.

  Dit én een goede onafhankelijke informatievoorziening kunnen een relatief goede (optimaal is geen enkel systeem!) werking van een democratie waarborgen. Ik ben ervan overtuigd dat de gemiddelde burger ook zal kiezen voor een degelijk financieel beleid op langere termijn boven korte termijn welvaart.
  De sleutel ligt bij kennis en die kan men alleen verkrijgen via een onafhankelijke media die alle kanten aan een verhaal belicht.
  Wat doet men momenteel in NL; men vervolgt een politicus die een bepaalde kant van het verhaal naar voren brengt.
  De misvatting van vele mensen hier is dat we in een democratie zitten maar dat is helemaal niet zo!

  Wat is er trouwens mis mee als er alleen werkenden (of mensen met een arbeidsverleden) mogen stemmen als het gaat om grote financïeele vraagstukken? Is deze stelling discriminatie?
  Je zou kunnen zeggen dat het dan ook discriminatie is dat kinderen niet mogen stemmen.
  Iemand die geen contributie betaalt laat je toch ook niet stemmen bij een algemene ledenvergadering van een club??

  paul moezel [9] reageerde op deze reactie.

 6. “Democratie werkt alleen kleinschalig.”

  Klopt, als twee wolven en één schaap samen gaan beslissen wat er vanavond gegeten gaat worden dan is er beslist sprake van kleinschaligheid. En reken maar dat het zal werken.

 7. @paul moezel [9]:

  Kan ik mijn reactie of een klein deel ervan nog verwijderen.Aangezien het bedrijf ondertussen heeft ingezien welk onrecht er bestond en er dus een akkoord is gesloten.Voor mij is daarmee de zaak gesloten en negatieve uitingen zijn in mijn geval dan ook niet meer terrecht

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. Laten we het dicht bij huis houden: met minder dan één dag te gaan wordt vanaf morgen(en de komende maanden, want het kan wel eens lang gaan duren) alles in het werk gesteld om één van onze belangrijkste verworvenheden naar de bliksem te helpen.
  Maw: dit land is voor mij allang geen democratie meer.
  De tekst op dat T-shirt is voor mij tekenend voor de situatie waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.
  http://tinyurl.com/dhzbq3
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6215

 9. Democratie is het misbruik van de statistiek, de loterij van de stembus, de geïnstitutionaliseerde achterdocht, de tot systeem verheven achterdocht en de wanhoop geen helden te hebben om ons te leiden.

Comments are closed.