door Hans-Hermann Hoppe

Zakenmensen (kapitalisten) en hun werknemers kunnen hun inkomen niet verdienen zonder goederen of diensten te produceren die worden verkocht op de markten. De aankopen van de kopers zijn vrijwillig. Door een goed of dienst te kopen laten de kopers (consumenten) blijken dat zij dit product of deze dienst verkiezen boven de som geld die zij overdragen teneinde het product of de dienst te verkrijgen. In tegenstelling tot de politici, partijen en ambtenaren die niets produceren dat op de markt wordt verkocht. Niemand koopt ‘goederen’ en ‘diensten’ van de overheid. Zij worden geproduceerd en de kosten om ze te produceren lopen op, maar zij worden niet verkocht en gekocht. De schaduwzijde hiervan is dat het onmogelijk is om hun waarde te bepalen en uit te vinden of de waarde de kosten wel of niet rechtvaardigt. Omdat niemand ze koopt, laat eigenlijk niemand blijken dat hij de goederen en diensten van de overheid de kosten waard acht, sterker nog, of hij wel of niet enige waarde aan ze toekent. Vanuit het oogpunt van de economische theorie is het dus geheel onrechtmatig om voor te wenden, zoals altijd wordt gedaan met de staats boekhouding, dat de goederen en diensten van de overheid waard zijn wat ze kosten om ze te produceren, om vervolgens simpelweg de waarde aan te merken zoals bij de ‘normale’, privaat geproduceerde (inkoop en verkoop) goederen en diensten om bijvoorbeeld uit te komen bij een bruto binnenlands (of nationaal) product. Het moge ook verondersteld worden dat goederen en diensten van de overheid niets waard zijn, en zelfs dat zij helemaal geen ‘goederen’ zijn maar ‘slechteren’; vandaar dat de kosten van politici en gans het ambtenarenapparaat afgetrokken zouden moeten worden van de totale waarde van privaat geproduceerde goederen en diensten.
Inderdaad, dit veronderstellen zou veel juister zijn. In tegenstelling tot wat de praktijk inhoudt staat het subsidiëren van politici en ambtenaren gelijk aan subsidie om met weinig of geen bekommernis te ‘produceren’ voor het welzijn van de zogenaamde consumenten, en met veel of uitsluitend bekommernis voor het welzijn van de ‘producenten’, dat wil zeggen de politici en de ambtenaren. Hun salarissen blijven hetzelfde, of de gevolgen van hun prestaties voor de consumenten nu bevredigend zijn of niet.
Dienovereenkomstig, als een gevolg van uitbreiding van de werkgelegenheid in de ‘publieke’ sector, zal luiheid, onvoorzichtigheid, incompetentie, slechte dienstbaarheid, slechte behandeling, verspilling en zelfs vernietiging toenemen – en tegelijkertijd bovendien arrogantie, volksmennerij en leugens (‘wij werken voor het gemeenschappelijke belang’).

Na minder dan honderd jaar democratie en herverdeling zijn de voorspelbare gevolgen er. De ‘reserve voorraad’ dat was geërfd van het verleden is klaarblijkelijk uitgeput. Sedert decennia (sinds eind jaren 1960 of begin jaren 1970) zijn de werkelijke levensstandaarden gestagneerd of zelfs gedaald in het Westen. De ‘algemene’ schuld, de staatsschuld, en de kosten van de bestaande sociale zekerheid en zorgverzekeringen hebben het wegsmelten, meltdown, van de economie in het verschiet gebracht. Tegelijkertijd is bijna elke vorm van onwenselijk gedrag – werkeloosheid, afhankelijkheid van de bijstand, verwaarlozing, roekeloosheid, onbeleefdheid, geestesziek gedrag, hedonisme en misdaad – gestegen en sociale conflicten en het ten gronde gaan van de samenleving hebben gevaarlijke toppunten bereikt. Als de huidige ontwikkelingen voortduren dan kan men gerust zeggen dat de Westerse welvaartsstaat (sociaal-democratie) in elkaar zal storten, net zoals het Oosterse (Russische stijl) socialisme eind jaren 1980 in elkaar stortte.

Evenwel leidt economische ineenstorting niet automatisch tot verbetering. Zaken kunnen erger worden in plaats van beter. Wat nodig is benevens een crisis zijn ideeën – correcte ideeën – en mensen die in staat zijn ze te begrijpen en toe te passen als de mogelijkheid zich voor doet. Uiteindelijk zijn de ideeën, of zij nou goed of slecht zijn en mensen die handelen naar of geïnspireerd worden door goede of slechte ideeën, bepalend voor de loop van de geschiedenis. De huidige rotzooi is eveneens het gevolg van ideeën. Zij is het gevolg van de overweldigende bijval, door de publieke opinie, voor de idee van democratie. Zo lang deze bijval de overhand heeft zal een catastrofe onafwendbaar zijn en zal er zelfs geen hoop meer zijn op verbetering na zijn verscheiden. Aan de andere kant, als eenmaal de idee van democratie is herkend als vals en verdorven – en ideeën kunnen in principe vrijwel meteen veranderen – kan een catastrofe afgewend worden.

Vertaald, uit het Engels, door:

Oscar

Januari 2010

11 REACTIES

 1. Wat we kunnen doen is zoveel mogelijk aan te tonen wat die democratie in werkelijkheid IS:
  -Een stelsel waarin de productieven uitgemolken worden ten gunste van de niet-productieven.
  -Een immoreel stelsel dat alleen kan werken met dwang en geweld.

  Een oplossing, een alternatief, kan gezocht worden in de richting van een republiek.
  Zie:http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/01/vormen-de-verenigde-staten-een-democratie/#more-69330

  Zorgen voor een echte grondwet waarin de macht van de staat drastisch wordt beperkt. Waardoor de staat zich niet mag bemoeien met allerlei zaken die bij particuliere, vrije, personen thuis horen.
  Zoals Kunst, sport, onderwijs, economie, banken, enz.
  Daaronder valt ook het subsidiëren van allerlei Quasi-Non-government-organisaties.

  De vraag is waar halen goede mensen de energie en financiën vandaan om naast het verbreiden van dit ideaal ook daadwerkelijk aan de afschaffing van die staatsmachten te werken?

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:

  “Een oplossing, een alternatief, kan gezocht worden in de richting van een republiek.”

  Dan nog liever een monarchie. Een grondbezitter die percelen verkoopt met een dubbel contract.

  “Zorgen voor een echte grondwet waarin de macht van de staat drastisch wordt beperkt.”

  Volgens de federale grondwet van de Verenigde Staten hebben burgers het recht om een wapen te bezitten vergelijkbaar met het huidige wapen van het Amerikaanse leger. Maar desondanks zul je in de meeste staten, zo niet in alle, opgepakt worden als je een M16(A4) in bezit zou hebben.

  Het probleem (of de mogelijkheid) is niet de grondwet. Volgens de Nederlandse grondwet is bijvoorbeeld discriminatie, op welke grond dan ook, verboden maar kunnen ministers weg komen met discriminerend beleid (gedwongen discriminatie dus) , terwijl burgers gedagvaard worden na vermeende discriminerende uitspraken.

  Mensen zullen een betere morele ontwikkeling dienen te krijgen. Het probleem is echter dat voor zulk een morele ontwikkeling vrijheid nodig zou zijn. Je hebt er bijvoorbeeld niets aan je kinderen of kleinkinderen bij te brengen dat sparen een deugd is als tegelijkertijd het geld en de rentestand van bovenaf gemanipuleerd wordt waardoor er, ook tijdens economische groei, sprake is van inflatie.

  Mijns inziens dienen wij, maar dat zal eenieder zelf in overweging dienen te nemen, zo radicaal en compromisloos mogelijk te zijn en steeds weer uit te gaan van ethische basisprincipes.

 3. Het denken van Hoppe past goed bij het primitieve kapitalisme waarin men denkt mbt waardecreatie in termen van producten, diensten en geld. Alles wordt als het ware in dit beperkte denken geperst. In werkelijkheid worden er veel meer soorten van waarde gecreeerd die meestal niet direct in geld zijn uit de drukken: sociale waarde, kenniswaarde, gezondheidswaarde. Als je daarover nadenkt kom je vast wel boven de 100.

  Antwoorden op hoe je dit in werkelijkheid kunt doen, ken ik ook niet. Ik weet wel dat dit een top maatschappelijk issue is.

  Succes, Ben

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ben [3]:

  Hoppe gaat uit van ethische basisprincipes en is, hoewel hij ook geschiedenis gestudeerd heeft en doctor is in de sociologie en doctor in de economie, in de eerste plaats een filosoof (doctor in de filosofie sinds 1974), en professor in de economie, die zijn denken toespitst op de economie en de ethiek van de inrichting van de samenleving.

  Sociale waarden, kenniswaarden en gezondheidswaarden die niet in geld worden uitgedrukt maken geen onderdeel uit van de economie. En Hans-Hermann hopen is in de eerste plaats een economisch-en politiek filosoof.

  Sociale waarden, kenniswaarden en gezondheidswaarden die niet direct in geld zijn uit te drukken, daarvan is de waarde wellicht uiteindelijk wel te bepalen aan de hand van uitkomsten (voorkeuren van mensen, causale verbanden etc.). Zo kan ik bijvoorbeeld vanwege iemands kennis en sociale waarden het besteden van tijd met de ene kennis prefereren boven de andere kennis. Maar ook hieraan dienen ethische basisprincipes ten grondslag te liggen. Namelijk de afwezigheid van dwang.

  Ben [7] reageerde op deze reactie.

 5. Als je alle onthullingen los van elkaar ziet dan lijken er enkel maar domme personen op de totaal verkeerde functie te zitten bij alle overheden.

  Gewone bureau ridders die denken dat ze voldoende kennis in huis hebben om een project als de Noord-Zuidlijn te beoordelen en te begeleiden bij de uitvoering,ingewikkelde ict programma´s bedenken en uit te voeren terwijl men wat kennis betreft achter licht ten opzichte van het bedrijfsleven.

  Maar het wordt al ernstiger waneer politie en justitie van a tot z de weg lijken kwijt te zijn.Maar ook bij defensie kan men er over meepraten.

  Veiligheidsonderzoeken zouden voor deze groep ambtenaren veel intensiever gevoerd moeten worden dan oppervlakkig wat info over schooldiploma´s doorkijken en navragen of de contributie van de voetbal op tijd is betaald.

  Maar wie het gaat zien als 1 geheel van problemen die met elkaar in verbinding staan zou bijna denken dat dit de beste psy-ops van de laatste 30 jaar is.Het vetrouwen in de overheid neemt af,De saamhorigheid binnen de samenleving brokkelt in snel tempo af en oude helden worden ontmaskerd als kwade geesten.

  Je zou er bijna bij gaan denken dat er iemand de regie over voerd en beslist waneer welk stukje puzzel op zijn plaats gaat vallen.

  Informatie over vormalige RARA verdachten die uiteindelijk de landelijke politiek weten te bereiken worden immers ook pas op hun hoogte punt afgeserveerd.Maar wie zit achter die moments bepaling.Wie geeft het sein dat de info via de media de burgers bereikt op een manier waar Helen van Rooy zou zeggen dat heb ik mooi geflikt.Mijn nieuwe boek heeft alle aandacht,zijn loopbaan is kapot,zijn partij moet de wonden likken en wie waren er nog meer bij gebaat.

  Ja ik weet het klinkt allemaal als zo ver van ons bed nieuws maar zet zelf eens alles op een rij.Het enige wat mijn stelling kan wegvagen is de conclusie dat de mensen in de sturende functies complete jan doedels zijn die net als in de afghaanse politiek hun functie en status te danken hebben van de jongens op de tennisclub.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 6. @paul moezel [5]:

  “Het vetrouwen in de overheid neemt af,De saamhorigheid binnen de samenleving brokkelt in snel tempo af en oude helden worden ontmaskerd als kwade geesten.”

  Saamhorigheid is iets dat volkomen verkeerd is. Horigheid is namelijk een staat waarin mensen niet (volledig) over zichzelf mogen beschikken en mensen bijvoorbeeld niet mogen verhuizen of geen grond mogen kopen. Alleen (volledige) slavernij is nog erger dan horigheid.

  Saamhorigheid is de vereniging van horigen om te voorkomen dat een van hen lijfeigene wordt. Maar daarin wordt de positie van hen als horige wel bevestigd. Saamhorigheid is daarom mijns inziens een synoniem voor kruiperigheid en de impliciete acceptatie van een onacceptabele positie om een positie te voorkomen die nóg onacceptabeler is.

 7. @Oscar [4]: “Sociale waarden, kenniswaarden en gezondheidswaarden die niet in geld worden uitgedrukt maken geen onderdeel uit van de economie. En Hans-Hermann hopen is in de eerste plaats een economisch-en politiek filosoof.” Is maar hoe je het bekijkt. Ze zijn in ieder geval onmisbaar voor de maatschappij en de economie.

  Succes, Ben

 8. Economic Models Eplained With Cows

  SOCIALISM
  You have 2 cows.
  You give one to your neighbour.
  COMMUNISM
  You have 2 cows.
  The State takes both and gives you some milk.
  FASCISM
  You have 2 cows.
  The State takes both and sells you some milk.
  NAZISM
  You have 2 cows.
  The State takes both and shoots you.
  BUREAUCRATISM
  You have 2 cows.
  The State takes both, shoots one, milks the other, and then throws the milk away…
  TRADITIONAL CAPITALISM
  You have two cows.
  You sell one and buy a bull.
  Your herd multiplies, and the economy grows.
  You sell them and retire on the income.
  SURREALISM
  You have two giraffes.
  The government requires you to take harmonica lessons
  AN AMERICAN CORPORATION
  You have two cows.
  You sell one, and force the other to produce the milk of four cows.
  Later, you hire a consultant to analyse why the cow has dropped dead.
  A FRENCH CORPORATION
  You have two cows.
  You go on strike, organise a riot, and block the roads, because you want three cows.
  A JAPANESE CORPORATION
  You have two cows.
  You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk. You then create a clever cow cartoon image called ‘Cowkimon’ and market it worldwide.
  A GERMAN CORPORATION
  You have two cows.
  You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves.
  AN ITALIAN CORPORATION
  You have two cows, but you don’t know where they are.
  You decide to have lunch.
  A RUSSIAN CORPORATION
  You have two cows.
  You count them and learn you have five cows.
  You count them again and learn you have 42 cows.
  You count them again and learn you have 2 cows.
  You stop counting cows and open another bottle of vodka.
  A SWISS CORPORATION
  You have 5000 cows. None of them belong to you.
  You charge the owners for storing them.
  A CHINESE CORPORATION
  You have two cows.
  You have 300 people milking them.
  You claim that you have full employment, and high bovine productivity.
  You arrest the newsman who reported the real situation.
  AN INDIAN CORPORATION
  You have two cows.
  You worship them.
  A BRITISH CORPORATION
  You have two cows.
  Both are mad.
  AN IRAQI CORPORATION
  Everyone thinks you have lots of cows.
  You tell them that you have none.
  No-one believes you, so they bomb the **** out of you and invade your country.
  You still have no cows, but at least now you are part of Democracy….
  AN AUSTRALIAN CORPORATION
  You have two cows.
  Business seems pretty good.
  You close the office and go for a few beers to celebrate.
  A NEW ZEALAND CORPORATION
  You have two cows.
  The one on the left looks very attractive.

  Bron: http://tinyurl.com/ybuk8zp
  Ben [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Ben [10]:

  Hardcore Capitalisme scheme: Loan farmers your companys money and demand that they’ll have to buy cows from that same company and than show everyone how much you’ve increased the sales of your company, so everyone will buy stocks of that company. Then sell your stocks and get a golden handshake and become an important person.

  Succes, IIS

  Zou er bijna jaloers op worden, maar goed, niet iedereen is in staat een berg voor te liegen als hij een molshoop nog niet kan overtuigen…To be or not to be.

Comments are closed.