Om daar achter te komen eerst even mededelen hoeveel betalende leden er bij de politieke partijen zijn, want dáár wordt de macht verdeeld. Daar wordt bepaald waar u op mag stemmen

D66;                                12.432 leden

Dierenpartij                      8.012  “

Groen Links                     20.815  “

SP                                      50.444   “

CDA                                   68.102  “

PvdA                                 56.507  “

VVD                                   37.703

???? onbekend

Als wij uitgaan van 16.583.57 inwoners waarvan 12.000.000 stemgerechtigd zijn, dan houdt dat in dat slechts 2.5 % van de bevolking bepaalt wat wij met en in onze samenleving mogen en moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Daarnaast als u het gaat uitkristalliseren en nagaat hoeveel personen vanuit de milieuwereld lid van deze politieke partijen zijn, kunt u ook vaststellen dat daar de macht is neergelegd. En de gevolgen merken wij allemaal in onze portemonnee.

Ingezonden door Reiny

8 REACTIES

 1. NL kent ook nog een groot aantal lokale partijen. En partijen die wel leden hebben maar geen zetels. Het ledental van de traditionele partijen kalft gestaag af (nu rond de 300.000).

  De meeste leden zijn ‘slapend’, dwz ze verschijnen nooit op een vergadering en betalen slechts contributie. De actieve leden (de ‘vergadertijgers’) vormen maar een paar procent. De meest prominente daarvan zijn ook weer een paar procent (een paar duizend mensen). Zij worden ‘onze’ politici.

  Leden vormen overigens nauwelijks een machtsfactor. Als je wil weten waar de echte macht zit: follow the money. 😉

  De toekomst is aan partijen zonder leden (zoals de PVV).

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partijen_in_Nederland

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [1]:
  “……..ook weer een paar procent (een paar duizend mensen). Zij worden ‘onze’ politici.

  Hoe dicht bij de feiten ligt de uitspraak: “In NL wordt de politieke macht verdeeld onder een groep van ongeveer 3000 mensen die elkaar de bal toespelen en baantjes bezorgen.” Partij->Kamer->regering->burgemeester->CvK->bestuurder commissies en instituten->EU->VN->

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: “Partij->(gemeenteraad->wethouder)->Kamer->regering->burgemeester->CvK->bestuurder commissies en instituten->EU->VN->(Bilderberg?)”

  Typisch is de loopbaan van Ed Nijpels. Hij werd lid van de VVD toen hij 18 was (1968). Hij studeerde rechten en werd drs., is vervolgens een paar jaar leraar maatschappijleer geweest, en werd in 1976 gemeenteraadslid in Bergen op Zoom (tot 1982).

  In 1977 werd hij ook 2e Kamerlid en in 1982 volgde hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter en politiek leider van de VVD. In 1986 verloor de VVD flink en Ed werd vervangen door Joris Voorhoeve. Zelf kreeg hij een ministerspost (VROM) in Lubbers-II.

  Van 1989 tot 1990 was hij opnieuw kamerlid. Hij werd toen tot 1995 burgemeester van Breda. Van 1995 tot 1999 was hij directeur van een ARBO dienst en werd toen tot 2008 CdK in Friesland. Daarna werd hij voorzitter van ONRI (brancheorganisatie NL advies- en ingbureaus).

  Vanaf 2004 had hij ook een commissariaat bij de DSB bank en toen NOVA onrust begon te zaaien in 2009 vertrok hij daar weer. In 2009 werd hij vervolgens bestuursvoorzitter van het grote ABP pensioenfonds. Daarnaast heeft hij tientallen nevenfuncties, w.o. lid dagelijks bestuur VNO-NCW.

  Hij is nu 59 en we zitten dus nog zeker 15 jaar met deze politieke baantjesjager, die nog geen dag in zijn leven echt heeft gewerkt, opgescheept. En hij staat nog maar op plaats 47!

  ===
  Top 200 van de invloedrijkste Nederlanders:
  http://extra.volkskrant.nl/animatie/macht/

 4. Prins Bernhard is nooit vervolgd geworden voor (zoals onlangs bekend) zijn SS verleden.

  De piloot die de vermeende doodsvluchten uitvoerde, mag niet in nederland berecht worden, ( anders dan de ontelbare misdadigers die door onze regering vanuit andere landen naar nederland zijn gehaald om hier berecht te worden. (Het kon wel eens pijnlijk voor Maxima zijn).

  De toestemming voor de oorlog in Irak daar is niemand wijzer van geworden alleen de Shell die een immens groot project in de olievelden van Irak heeft gekregen. De koninklijke familie is de grootste aandeelhouder van de “Koninklijke Shell”.

  Wilders moet hangen omdat het de koningin zorgen baart over opkomende partijen die haar niet welgevallig zijn, ( Boekestein klapt uit de school over de onderwerpen tijdens thee visite op het paleis besproken) en ( zie eerdere kerstrede waarin Wilders zeer subtiel welleswaar een sneer kreeg).

  Over Mabel hoef ik verder niet uit te wijden, haar smerige praktijken kan men op Google wel natrekken, al heeft ze geprobeert op Wikipeda vanuit het paleis een en ander van haar escepades te deleten/wissen.

  Tot slot wil ik u verwijzen naar de webside van Pro Republica, daar zijn verdere onfrisheden van onze “regenten” aan de kaak gesteld.

  Uit bovenstaande moge blijken dat ik geen hoge pet op heb van de “BOVEN ONS GESTELDEN”.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Annamarie [4]:

  Bernhard had dan ook niet vervolgd dienen te worden om zijn lidmaatschap van de Ritter SS, in de jaren 1930, maar vanwege verraad in mei 1940 (informatie verschaffen aan de Duitse troepen) en in 1942 (brief aan Himmler schrijven met de wens stadhouder der Nederlanden te worden).

  Bernhard had direct na de oorlog conform de toenmalige Nederlandse wet gewoon doorzeefd met kogels op de Waalsdorpervlakte behoren te liggen. Maar nee, de opportunistische playboy heeft zich onder alles uit weten te glibberen.

 6. Het antwoord is al gegeven door Fatima Halsema een paar maanden terug als reactie op een van de PVV kamerleden, geen idee welke (ze komen sowieso zelden in het nieuws, en heb zelf weinig of eigenlijk geen binding met ze), maar uiteraard was de stelling van de PVV man dat er minder of geen nieuwe Moslims moeten worden toegelaten in de EU omdat veel geld kost, waarop de reactie van Halsema was dat de Shell dit wel wil en dreigt uit de EU weg te gaan als dit niet gebeurt, wat ook veel geld zal gaan kosten. Weinig aandacht in de reguliere pers uiteraard, maar zover het nog niet bekend was, luidt het antwoord dus: SHELL

 7. Niemand van het publiek bepaald het beleid. Politici zijn slechts (om)gekochte popenkast-spelers, individien van het militair industriele New World Order complex.

  Kijk DOOR de politiek heen, richting de Bilderberg Groep (waar Koniging Beatrix ook lid van is) , de ongekozen mensjes in Brussel en niet te vergeten, de eigenaars van het monopolie om geld te drukken, te beheren, uit te lenen (tegen woekerrentes) en in waarde te laten dalen door mechanismes zoals rente, en deflatie.

  De mensen ACHTER de top van het Centrale Banken Systeem en de Bank of International Settelments in Basel (in dienst van het prive Rothschild concern). Die maken, via manipulatie van het wereld geldcircus de dienst uit (en dus ook indirect het ‘politieke’ beleid 😉

  Zoals een beroemd Rothschild ooit zij:
  “Geef mij de controle over de valuta in een land, en het maakt me geen … uit wie er de wetten voorschrijft”

  Meer lezen: The Goldsmith series
  http://www.analysis-news.com/allfolder/Archives-Goldsmiths.htm

  Money as Debt:
  http://www.moneyasdebt.net/

  Wie blijft geloven in “de politiek”, komt er net zo bekaaid vanaf als gelovingen in een God binnen de religie. Een pot nat, je word belazerd waar je bij staat met open ogen.

Comments are closed.