Als we de media en politiek moeten geloven, is Nederland over 20 jaar opgeslokt door de Noordzee. Door de zeespiegelstijging hou je alleen droge voeten in Zuid Limburg en Oost Groningen. Deze jobstijding horen we al enkele jaren en het is net zo min waar als alle andere angstaanjagende klimaatnachtmerries. Waar Climategate veel goeds gedaan heeft om de spin rondom global warming bloot te leggen, zo zou een Sealevelgate op dit terrein nuttig werk kunnen doen.

In Climategate kwam Stefan Rahmstorf van het Potsdam Institute for Climate Impact Research regelmatig voorbij. Stefan is één van de geniaal media-bespelende doemprofeten op wiens hel en verdoemenisscenario’s de Deltacommissie besloten heeft om uw belastinggeld in verhoogde dijken te steken. Rahmstorf is betrokken bij de website Realclimate en hij houdt er creatieve rekenmethodes op na.

Rahmstorf, van oorsprong atoomfysicus, koppelt de waargenomen ‘globale temperatuurontwikkeling’, ongeveer 0,6 graden lineair aan de waargenomen zeespiegelstijging, Vervolgens trekt Rampstorf deze waarnemingen door naar de zes graden bovengrens van klimaatprojecties van het IPCC. Zo voorspelt hij dan een 1,8 tot 2 meter stijging voor het eind van deze eeuw. Zandzakken vullen en maak de kelder leeg !

Rampstorf zijn alarmistische en volgens critici te simplistische modelvoorspellingen liggen regelmatig onder vuur van echte oceanografen.  Eén criticus, oceanograaf Simon Holgate vat de kritiek aardig samen in Science Magazine:

“Rahmstorf is very good at publishing extreme papers just before big conferences like Copenhagen when they are guaranteed attention, ” Holgate said “The problem is that his methods are biased to generate large numbers for sea-level rise which cannot be justified but which attract headlines.”

Bij het meten van de zeespiegel en inschattingen of en hoeveel hij zal kunnen stijgen, komt meer kijken dan alleen het modelsimplisme en alarmisme van Rahmstorf. Globale zeespiegelstijging valt niet eenduidig te meten, en claims over ‘snelle acceleratie’van zeespiegelstijging zijn eveneens wetenschappelijk onverantwoord. Ook het IPCC-rapport bevat grotendeels foutieve voorspellingen. Zelfs het KNMI was tot voor kort niet op de hoogte van het bestaan van gravitatie-effecten.

Hier zijn zeven redenen waarom Stefan’s schaalmodellen niet werken:

1. Absoluut en relatief
Meten is weten. De zeespiegels worden overal op verschillende manieren gemeten. Voordat satellieten als Topex en Poseidon de absolute zeespiegelstijging gingen meten vanaf 1992 kwamen alle metingen van getijdenbakens. Deze getijdenbakens meten de relatieve zeespiegelstijging. Die moet je corrigeren op zaken als bodembeweging, maar ook lokale klimaatverschijnselen en gravitatie-effecten. Op veel plaatsen in de wereld daalt de zeespiegel. In Scandinavie, maar ook delen van West Antarctica bijvoorbeeld omdat het land omhoog komt sinds de laatste ijstijd. Hier meet je dus een sterke relatieve zeespiegeldaling. Omdat niemand weet hoe groot de correctiefactor is en alle getijdenbakens anders zijn geijkt, zijn de data van de afgelopen eeuwen voor verbetering vatbaar. Dit probleem is algemeen bekend bij oceanografen en fysisch geografen.

2. De zwaartekracht
Daarnaast speelt de zwaartekracht een grote rol. De aarde heeft overal een verschillende dichtheid en trekt overal verschillend aan het zeewater met grote gevolgen voor de regionale hoogte van de zeespiegel. Ook heeft de aantrekkingskracht van de ijskappen op de polen een grote invloed op de verspreiding van zeewater. Wanneer bijvoorbeeld de hele Groenlandse ijskap wegsmelt, wat fysisch gezien pas over tienduizend jaar mogelijk is, neemt ook zijn aantrekkingskracht op omringend zeewater af.
Daardoor is de veroorzaakte zeespiegelstijging bij ons veel minder merkbaar dan op het zuidelijke halfrond. Dit effect kan meters verschil maken bij projecties. Echter het IPCC en ons KNMI waren in 2007, ten tijde van het verschijnen van het AR4 rapport, nog niet eens van het bestaan van zelfgravitatie op de hoogte. Daarnaast speelt de plasticiteit van de aardkorst een grote rol. Zo kantelt ons land mede omdat er sinds de laatste ijstijd vele meters extra zeewater op drukt. In sommige regio’s zoals vulkanische eilandjes drukt dit effect de eilanden juist omhoog.

3. Welke ‘acceleratie’?
Je kunt de data uit de relatieve zeespiegelstijging, die op een gemiddelde van 2 millimeter voor afgelopen eeuw komen, niet plakken aan de metingen aan absolute stijging van Topex/Poseidon, die een gemiddelde van 3,2 millimeter weergeven voor de laatste 15 jaar. Rahmstorf en vele milieu-activisten hebben hier een handje van. Ze nemen de hoogste waarden en roepen: Acceleratie ! Daarbij loop je met Topex/Poseidon-data een ander gevaar. Omdat je maar over 15 jaar metingen beschikt kun je hier geen doorgaande trend uit afleiden, want per decennium bestaan grote verschillen in zeespiegelstijging.

4. Langjarige metingen zijn beperkt
Critici uit de groep van Holgate publiceerden in 2008 al in Geophysical Research Letters hun schatting van een eventuele acceleratie van zeespiegelstijging. Dit op basis van getijdenmetingen in Stockholm en Amsterdam (NAP). De plaatsen waar al sinds de achttiende eeuw het zeeniveau wordt bijgehouden. Zij namen op basis van die metingen aan dat vanaf de achttiende eeuw en vooral in de negentiende eeuw een snellere stijging optreedt. Op grond van de daaruit afgeleide trend komen zij op een ‘globale’zeespiegelstijging van 34 centimeter voor deze eeuw. Het IPCC in 2007 gaf een bereik van 18 tot 55 centimeter. Het sterke punt van de paper: Zij corrigeerden hun metingen wel op variatie per decade. Een zwak punt is dat zij zich baseren op metingen uit één zelfde regio rond het zelfde zeebekken.

5. Klimaatvariaties
Deze kunnen bijvoorbeeld sterk de instroming van zeewater beinvloeden. Met een El Nino daalt de zeespiegel bijvoorbeeld rond tropische eilanden als Tuvalu en wanneer de wind decennialang sterker een baai in blaast, kan de zeespiegel hier stijgen.

6. Fluctuaties in zeespiegel afgeleid van aardasdraaiing
Arthur Rorsch heeft het fenomeen al in 2008 besproken en Nils Axl Mornr – de Zweedse zeespiegelveteraan – kaartte het ook al aan. Wanneer tijdelijk minder ijs aan de polen hangt, draait de aarde langzamer. Die vertraging is meetbaar en zo kun je dus aan de vertraging in de aardas de toegenomen zeewatermassa meten. Deze vertoont sterke cycli, waarbij de Middeleeuwse warmteperiode er bijvoorbeeld uitspringt.

7. IJking satellieten
En dan hebben we nog maar een topje van de ijsberg van de onzekerheden in attributie aangetoond want voorlopig is niet bewezen in welke mate poolkappen nu aan zeespiegelstijging hebben bijgedragen. Een belangrijke vraag, die Nils Axl Morner van het Zweedse POG stelt, is de volgende: zijn de satellieten die nu een zeespiegelstijging van 3,2 millimeter meten wel goed geijkt? Morner heeft dit publiekelijk aangevochten. Want aanvankelijk gaven de metingen gewoon een puntenwolk met een grote onzekerheidsmarge in de nauwkeurigheid. Maar na 2000 ontstond plotseling een prachtige lijn naar boven. Volgens Morner zouden de data zijn aangepast in het ‘verhaaltje dat het IPCC wil vertellen’.
Zelf geeft hij op basis van metingen uit ondermeer getijdenbakens voor deze eeuw een stijging van 20 centimeter. Omdat zeespiegels de meeste aandacht kregen vanwege hun grote impact op onze samenleving, zou met deze conservatieve schatting ‘De tijger van het IPCC zijn klauwen verliezen’, zo stelde Morner.

Mensen als Rahmstorf jagen niet alleen onnodig hele volksstammen de stuipen op het lijf maar zijn ook verantwoordelijk voor een vernietiging van kapitaal (belastinggeld), verspilling van tijd en allerlei inperkende wetgevende maatregelen.

Het zou de media sieren als zij bij het volgende bericht van Rahmstorf dit eens kritisch zouden benaderen in plaats van het klakkeloos te plaatsen.

11 REACTIES

 1. “Door de zeespiegelstijging hou je alleen droge voeten in Zuid Limburg en Oost Groningen.”

  Dit is in het verleden idd zo geweest. De mergel in Zuid-Limburg is kalk afkomstig van prehistorische schelpdieren.

  Overigens is er ook een tijd geweest, dat de Noordzee (diepte ca. 50 m) droog stond. Je kon door die laagvlakte naar Engeland lopen.

  Als het huidige landijs smelt (duurt een paar eeuwen, maar zeker geen 10.000 jaar) kan je nog op 5 tot 10 meter zeespiegelstijging rekenen.

  Grappig is dat ook de temperatuur in onze streek in het verleden flink varieerde. Er zijn hier zowel fossiele skeletten van wolharige mammoeten als van nijlpaarden gevonden.

  “Waar Climategate veel goeds gedaan heeft om de spin rondom global warming bloot te leggen, zo zou een Sealevelgate op dit terrein nuttig werk kunnen doen”

  Dat is waar o.a. PvdA kamerlid Diederik Samson en VROM minister Kramer zich erg veel zorgen over maken*.

  ===
  *)
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5887815/__Cramer__Fout_klimaatrapport_kwalijk__.html
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5881006/__PvdA__vertrek_baas_VN-klimaatpanel__.html
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/5871336/__IPCC_wilde_politici_benvloeden__.html?p=32,2

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 2. “zijn ook verantwoordelijk voor een vernietiging van kapitaal (belastinggeld), verspilling van tijd en allerlei inperkende wetgevende maatregelen.”

  Dit is een welvaartsvernietiging waar vooral de zwakkeren het meest van te lijden hebben.
  Iets wat die socialistische profeten aangerekend moet worden/

 3. …greenhouse effect, everything is burning up..Hij blijft leuk, maar ook in ’73 geloofde men waarschijnlijk dat de mens een behoorlijke invloed had op het klimaat…. http://www.youtube.com/watch?v=aTjQO163P2E Maar zonneactiviteit, vulkaanuitbarstingen, slopen van regenwouden, en een eeuwig durende cyclus van dan weer warm en dan weer een koude periode op aarde wil men niet voor waar hebben…het levert geen geld op en bezorgd de jongens geen werk..Het hele milieucircus kost de burger geld, maar levert de boys weer een pracht zakcentje op…Kijk naar universiteiten, hoeveel grote en kleine opvreters lopen daar van ons geld slap dezelfde kant op te zeiken…Natuurlijk nooit tegen de frisse wind in, ze kijken wel uit.
  Je moet godverdomme tegenwoordig alles maar goed vinden.

  Leuk, als we het niet meer zien zitten kunnen misschien beter spuitje halen…Maken ze groene koekies van ons.
  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 4. @IIS [3]:

  “als we het niet meer zien zitten kunnen misschien beter spuitje halen…Maken ze groene koekies van ons”

  Haha, ja IIS, maar Soylent Green was tenminste nog een echte 70s film, creatief en alarmistisch. En met een echte libertariër (Charlton Heston)!

  Geen ongeïnspireerde millennium rotzooi, zoals Un Inconvenient Truth of The Age of Stupid.

  ===
  Soylent Green is people!

 5. Iemand die verbonden is aan realclimate kun je niet meer serieus nemen. Door climategate is er een officieel strafrechtelijjk onderzoek begonnen tegen twee van deze club, maar al enkele jaren is het een publiek geheim dat zij gefraudeerd hebben met bijvoorbeeld de Hockeystick en aanverwante grafieken. Ook op andere terreinen hebben zij dubieuze praktijken verricht.

  Mensen als Hansen, Gavin Smith, Mann en Jones die direct en indirect verbonden waren aan deze site zijn immers niet bepaald de meest zuiver operende wetenschappers.

  Veel collega wetenschappers hielden echter hun mond vanwege implicaties. Zoals uit climategate bleek gebruikten zij hun invloed om je desnoods verwijdert te krijgen uit je baan.

  Wie hun blog volgt, weet ookd at ze bij voorkeur de stropop verdediging gebruiken. Die gaat als volgt: Als er argument a,b en c wordt gegeven, ga je argument a en d weerleggen. Argument a omdat dat makkelijk is, en argument d – dat inderdaad de stropop is – om te doen voorkomen alsof je een goede weerleging hebt.

  Iedereen met een beetje fatsoen wilde al langer niet geassocieerd worden met deze heren, daar het in het veld al lang op zijn minst bekend was dat er een gebrek aan openheid was en een geur van erger.

  Ik ben geen fan van ‘val de persoon aan’, maar in dit geval is het verbonden zijn met deze site, ook een statement van je politieke opvattingen en hoe ver je bereid bent te gaan om die te bewerkstelligen. Verder dan de wetenschappelijke integriteit toestaat …

 6. @Peter de Jong [1]: Als het huidige landijs smelt (duurt een paar eeuwen, maar zeker geen 10.000 jaar) kan je nog op 5 tot 10 meter zeespiegelstijging rekenen

  Het huidige landwijs zal ‘nooit’ smelten. Dwz ik definieer nooit in de zin van voor de volgende ijstijd.

  IPCC gaf bijvoorbeeld aan dat voordat Oost-Antarica gaat smelten, de gemiddelde wereld temperaturen boven de 20 moeten komen. Iets dat, en ik citeer

  “Thresholds for disintegration of the East Antarctic ice sheet by surface melting involve warmings above 20°C, a situation that has not occurred for at least the last 15 million years (Barker et al., 1999), and which is far more than thought possible under any scenario of climatic change currently under consideration. In that case, the ice sheet would decay over a period of at least 10,000 years. ”

  (IPCC 2001 rapport, 2007 nog niet bekeken, maar die hebben de ijssmelting juist neerwaards bijgesteld.)

  Maar ook voor Groenland zijn de vooruitzichten verre van zonnig.

  IPCC:

  “[…] warming of 12°C, the latter being an extreme scenario in which the ice sheet would be largely eliminated within 1,000 years. ”

  Let wel, de IPCC voorspelt dus geen 12 graden maar 2,7 graden waarin het smelten enkele duizenden jaren zou duren en zelfs dan er nog steeds gletchers over zouden blijven.

  Het onstaan en verdwijnen van ijstijden is nog steeds niet geheel begrepen, maar het is niet ondenkbaar dat we voor die tijd al weer een ijstijd hebben. En voor die 15,4 miljoen jaar gehaald zijn, is er zo goed als zeker weer een ijstijd.

 7. Mijn oplossing is heel simpel en simpele oplossingen werken nu eenmaal altijd beter dan noord zuidlijn oplossingen.

  Hier hebben we water teveel en in donker afrika water te weinig.Om een ramp te voorkomen moeten we snel handelen.Hogere dijken is een idee wat het gevaar enkel maar groter maakt omdat de druk op de dijk nu eenmaal te hoog wordt voor de aloude techniek van bouwen.

  Het idee is water na ontzilting op grote schaal te verpompen naar de droge gebieden en deels te injecteren in de grond en deels als drinkwater om te zetten.

  We weten allemaal dat er na een paar druppels regen in de woestijn een compleet nieuwe wereld ontstaat vol kleur en voedsel.Er zijn dus genoeg voedingstoffen in debodem aanwezig maar het ontbreekt aan een constant grondwaterpeil om duurzame landbouw mogelijk te maken.

  Als je eenmaal een grondwaterpeil hebt bereikt dan zullen vele planten die in ruste waren in korte tijd hun kans grijpen om te wortelen in deze vochtrijke bodem.

  Hoe meer wortels hoe beter het water wordt vastgehouden.
  Bijkomend voordeel voor rechtse denkers is dat er minder economische vluchtelingen deze kant opkomen omdat men in het eigen land ook een bestaan kan opbouwen zonder blauwe brieven van de belastingdienst en parkeerboetes.Zeg nou zelf als in het warme afrika je leven op een rij hebt heb je toch niks meer te zoeken in een land waar het soms min 20 graden is.

  Het zou dus zorgen voor een stabiel blijvende zeespiegel,minder honger in afrika,minder economische vluchtelingen en dus blije geert gezichtjes

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  Armin [10] reageerde op deze reactie.

 8. @paul moezel [7]:

  “Hogere dijken is een idee wat het gevaar enkel maar groter maakt omdat de druk op de dijk nu eenmaal te hoog wordt voor de aloude techniek van bouwen.”

  Hoezo Paul ? Het laagste punt van NL is bijna 7 meter onder zeeniveau, waarom zouden daar niet nog een paar meter bij kunnen?

  We hebben altijd last gehad van brak water dat in de polder achter de dijk omhoog komt, maar met windmolens die het water wegpompen naar de rivieren en naar zee kan je het grondwaterpeil prima regelen, dat doen we hier al eeuwen. Hoe hoger de dijk hoe groter de pompcapaciteit is die je moet inzetten.

  Technisch is er nauwelijks een grens aan de hoogte van een dijk (bijv. de Itaipu-dam in Paraguay heeft een hoogte van bijna 200 meter bij een lengte van bijna 8 km).

  “Het idee is water na ontzilting op grote schaal te verpompen naar de droge gebieden en deels te injecteren in de grond en deels als drinkwater om te zetten”

  Waarom zijn die Afrikanen dan nooit op dat idee gekomen ?

  Zij krijgen jaarlijks tientallen miljarden ontwikkelingshulp, nu al vele decennia lang (zie http://xandernieuws.punt.nl/?id=510132&r=1 ).

  Ze hebben bovendien genoeg zon om zeewater te ontzilten.

  ===
  “Ook in Egypte en Bangladesh kunnen ze de dijken best verhogen. Ze moeten daar eens een keer de handen uit de mouwen steken, meneer! Dacht u wij die Deltawerken cadeau hadden gekregen?”
  – Pim Fortuyn

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [8]: Hoezo Paul ? Het laagste punt van NL is bijna 7 meter onder zeeniveau, waarom zouden daar niet nog een paar meter bij kunnen?

  Exact!

  Verder is een dijk meer dan een berg zand. Ook dijktechniek gaat vooruit. Met de huidige techniek is een stijging van 150 cm moeiteloos op te vangen. IPCC verwacht 42 cm in worst-case in 100 jaar. Dus en zat marge en 100 jaar voor de volgend egeneratie dijken.

  Verder vergeten we bijna dat het inklinken van Nederland (West-Nederland was vroeger moeras) een minstens net zo groot ‘probleem’ is als zeepiegelstijging. Plus dat Nederland zakt omdat Scandinavie stijgt ivm het smeltende ijs daar sinds de laatste ijstijd.

  Die paar cm door al dan niet global warming kunnen daar heus wel bij, want zijn niet het grootste ‘probleem’.

  Nederland heeft al ruim 800 jaar verstand van dijken bouwen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken.

 10. @paul moezel [7]: Hier hebben we water teveel en in donker afrika water te weinig

  Dat is het beeld dat vaak opgeroepen wordt. Het probleem in Afrika heeft echter zo goed als niets te maken met te weinig water. Er is zat water in Afrika.

  Het probleem is gebrek aan democratie, corruptie, voortdurend oorlogen en onlusten, geen vrije marktwerking en teveel verstorende ontwikkelingshulp en handesbeperkingen voro Afrikaanse bedrijven die in hetw esten willen verkopen. En tenslotte een exploderende bevolkinsggroei.

  Technische oplossingen zijn niet nodig. Voordat Mugabe in Zimbabwe aan de slag ging had men daar bijvoorbeeld een voedseloverschot. Dat is niet anders voor die andere landen daar.

Comments are closed.