Burgemeester_cartAls je uitzendingen over komende verkiezingen ziet of hoort, dan zie je bijna alleen maar LANDelijke politici die over de landelijke politieke partijen praten.
Hebben gemeenteraadsverkiezingen dan nog zin? Als ze toch alleen maar dienen om landelijke partijen te versterken en in het bijzonder de baantjes van de betreffende politici?

De bezwaren die we tegen “stemmen” hebben, worden daardoor alleen maar versterkt.
 
Maar niet iedereen denkt er zo over. 
Onze regelmatig ”gewaardeerde inzender “Reiny” zond het volgende stukje in:
————————————————————–
“Gemeenteraad verkiezing; Iedereen zou moeten gaan stemmen!!

Als je gaat stemmen moet het  je duidelijk zijn waarvoor en waarop je stemt. Het stemmen op een partij omdat je dat altijd al deed is een grote vergissing. De politiek is aan het verwateren en net als de maatschappij die er niet op vooruit gaat. Daarom even aan gegeven waar u het beste naar kunt kijken, er wordt hiermede geen stemadvies geven.

 A;  De overheid gaat de gemeenten financieel bekorten. De landelijke politiek is een verarming voor het gemeentelijk beleid en daardoor zullen de gemeentelijke voorzieningen  achteruit gaan of u als ingezetene zal zwaarder belast worden. Het omgaan met financiën is een belangrijke kwestie.

 B;  De positie van de burger wordt aangetast en de vrijheden van de inwoners zullen beperkt worden. Laat anderen niet helemaal bepalen waar u wilt wonen en leven en wat u er aan moet bijdragen om alle sociale voorzieningen in stand te houden.

 C;  De gemeenteraad is de hoogste instantie en de gekozen personen zullen uw belangen moeten behartigen, stem dus niet altijd op de persoon die bovenaan op een lijst staat, maar geef ook aan in welke persoon u het meeste vertrouwen hebt, daar kunt u hem later op aanspreken. Zodra de bovenste persoon op lijst in de raad komt is het mogelijk dat deze Wethouder gaat worden,  en door het dualistische stelsel kan het voorkomen dat de partij waar u volmacht aan gegeven heeft anders denkt dan de wethouder  en kunnen uw belangen ondergesneeuwd geraken.

 D; stem niet met als achtergrond een landelijke partij, informeer u over uw eigen gemeente daar kunt u zichzelf nog vertegenwoordigen laten door iemand uit uw omgeving. De gemeente waar u woont is bepalend voor uw woon en leef genot. Laat u niet leiden door tijdelijke actie groepen die niet aan uw belang denken maar aan hun eigen belang. Het stemmen op een partij die niet voor de mens of een persoon staat is uiteraard niet ondersteunend  aan het beleid voor wat in uw omgeving van belang is of kan zijn.

 E; populistische partijfiguren hebben de inwoners weinig aan, een betrouwbare integere     bestuurder zul je dan ook moeten gaan ondersteunen. Vriendjes politiek moet je alert op zijn, dat gaat over uw rug en is niet altijd erg waardevol gebleken. Stem bewust en neem uw verantwoordelijkheid  om voor u zelf en uw nageslacht op te komen..

 Stem op een partij die iedereen alle vrijheden zoveel mogelijk laat houden, en uw sociale leven niet negatief zal beïnvloeden. Kijk naar hun bereidheid om uw geld niet in onrealistische en overbodige zaken te gaan steken, want bij verlies zult u of uw nageslacht het allemaal moeten betalen. Indien u vindt dat één grote gemeente positief zal zijn, kan dat ook medebepalend voor u stemgedrag zijn.  Vindt u  dat kleine plaatsen leefbaar moeten blijven, en niet alles investeren in de hoofdplaats, stem dan op een afgevaardigde uit uw eigen dorp waar u op vertrouwd.

 Datgene waar een gemeentebestuur voor staat, is bekend en zal niet te veranderen zijn, maar een gemeenteraad is in staat het wel te veranderen. Alle goede en onjuiste zaken kun je een gemeenteraad aanrekenen en dus ook alle gekozenen, hou daar rekening mee. Het uitleggen van wat een gemeenteraad of politieke partij belangrijk vindt, is geen garantie dat het uitgevoerd gaat worden, daarvoor hebben wij nu eenmaal de democratie in positieve en negatieve zin.

Stem dus goed doordacht en laat uw stemrecht niet misbruiken of vervallen.

 R van der Sluis
————————————————————

 Dit is dus een mening/advies van Reiny. Dit is verre van een zuiver libertarisch advies, waar we het als Vrijsprekers op een aantal punten dus niet mee eens zijn. Maar wel een wijze waarop veel mensen denken. Vandaar dat we dit toch ter discussie stellen.  

We willen graag meer aandacht aan de actuele verkiezingen schenken en trachten aan te tonen welke gedachtefouten er in het ingezonden stuk van Reiny staan. En bvb de contradicties uit deze en dergelijke redeneringen bloot leggen.

Maar voor nu, laten we het aan u over om eerst te reageren.
Om daarbij goede argumenten te vinden, kunnen we u aanraden het (Engelse) artikel van Per Bylund:
On the Meaning of Voting te lezen.  

Dat geeft duidelijk aan hoe slecht het is om te stemmen en Per haalt een aantal smoesjes duidelijk onderuit!

19 REACTIES

 1. Iedereen zou moeten gaan stemmen

  Ik denk juist dat niemand zou moeten gaan stemmen. Zou het opkomstpercentage onder pak ‘m beet 5% blijven, dan mogen we een ongekend staaltje politieke paniek aanschouwen…

 2. Opgemerkt als u niet gaat stemmen , en anderen die een binding hebben met geloof , partij of overtuiging ( zoals dieren of milieu ) hebben gaan wel stemmen, dan bepalen deze mensen wat u en ik mogen doen en laten, en zo wordt onze / mijn vrijheid ons zonder tegenspraak van vrijdenkers afgenomen.

  Nu heb ik niet de indruk dat vrijdenkers een eigen politieke partij op zullen zetten , anders was het simpel kon je daar op stemmen. Daarom ga ik stemmen , ik laat anderen niet mijn vrijheid zonder te tegenstribbelen zomaar overnemen. Mijn principes laat ik dan even vallen om mijn vrijheid te kunnen verdedigen.

  De Democratie neemt mij al te veel vrijheden af en ik kan zo hard roepen en praten als ik wil , het baat mij niet, mijn vrijheid werd op deze wijze afgenomen dat accepteer ik niet. Dus kan ik wel afwachten wat anderen gaan doen , maar als je niet terug vecht ben je bij voorbaat al een verliezer.

  ,

 3. Ik ben het eens met Reiny in die zin dat als je gaat stemmen je een lokale partij dient te kiezen. De gemeente heeft soms tegengestelde belangen met de landelijke politiek en daarom zou het zuiver zijn de landelijke politieke partijen niet toe te laten op lokaal niveau om belangenverstrengeling te voorkomen.

  Daarnaast is het de vraag hoe om te gaan met het feit dat we nu niet in een libertarische maatschappij leven. Per Bylund kiest uiteindelijk een morele invalshoek en stelt dat kiezen een offensieve daad is en daarom verwerpelijk. Een stem uitbrengen door een individu geeft vorm aan zijn “aspiration to directly influence the rule of government and therefore, indirectly, the forceful subjection of any individual to the power of government. Het eerste deel, invloed uitoefenen, is niets mis mee als het maar niet ten koste gaat van vrijheden van anderen. Het tweede deel is niet noodzakelijker wijze waar. Indien een partij het thema heeft, afschaffing van het geweldsmonopolie van de overheid, en kans maakt op regeringsdeelname, is het dan beter vanuit een libertarisch perspectief aan de kant te blijven staan?

  Overweeg deze casus. Stel dat 51 procent van een maatschappij op een gegeven moment libertarier is. En op morele gronden weigert te stemmen. De praktischere weg is dan toch te gaan stemmen. Niet stemmen houdt dan een immorele maatschappij in stand. Dit toont aan dat een strikt morele benadering van dit probleem niet werkt, en soms een praktische invalshoek gekozen dient te worden.

  Zoals ik het nu zie is het al dan niet stemmen een eigen keuze. En daarnaast ook nog eens afhankelijk van omgevingsfactoren. Bovendien zijn er bijvoorbeeld ook referenda, moeten we zwijgen en aan de kant staan als er ooit weer een referendum tot deelname aan de EU komt? Of tot deelname aan een organisatie vorm die ooit boven de EU gezet wordt? Of zijn referenda (die politici oproepen tot een bepaalde actie) ook verwerpelijk?

 4. Per Bylund geeft zijn inzichten weer , en zo heb ik ook mijn inzichten weergegeven , en verschil van inzichten maakt het leven aantrekkelijk !! Wie gelijk heeft dat moet ieder voor zich maar bepalen gaan, maar ik blijf vechten op mijn wijze , voor mijn vrijheid en tegen onderdrukking door politici.

 5. Even een verduidelijking waar wellicht volgens sommigen in mijn post een pijnpunt zit:

  Het eerste deel, invloed uitoefenen, is niets mis mee als het maar niet ten koste gaat van vrijheden van anderen. Dit kan icm een overheid als tegenstrijdig worden ervaren.

  Het middel dat de overheid gebruikt is inderdaad dwang. Dus lijkt stemmen een oproep en onderbouwing voor politici tot dwang uitoefenen. Echter als door te stemmen de dwang kan verdwijnen / flink verminderen is dat iets dat je moet overwegen. Zie ook mijn overweging mbt referenda.

  Ik ben er nog niet uit, maar wellicht komt het uiteindelijk neer op een keuze tussen moreel juist handelen vs praktisch handelen waarmee je wel (een deel van je) doel denkt te kunnen bereiken.

 6. Als weer eens één of andere persoon spreek die roept wel te gaan stemmen dan krijg ik toch weer de neiging om meneer of mevrouw duidelijk te maken dat stemmen alleen maar is om het paardenspul in stand te houden en degene die men kiest niet daar zit voor jou en mij, maar zijn ding doet uit eigen belang en voor het eigen soort is en eerder tegen je is dan voor. Maar als ik deze mensen in de glazige ogen kijk (soms zijn het ook bijna hysterische ogen) dan weet ik dat een goed of verhelderend gesprek zinloos is en bekruipt mij het gevoel dat ik dan ook maar moet stemmen om als tegenwicht te dienen voor degenen die zonder morren of zelfs heel graag stemt…Net als belasting betalen vinden veel mensen betalen geen probleem en zien daarin zelfs een plicht, omdat anders de wereld wel eens zou kunnen vergaan, maar dat juist daardoor de wereld vergaat en men een heel subsidie- en ambtenarenland in stand houdt, begrijpt men niet.
  Als ik roep dat het misschien verstandig is om Amerika te mijden of te boycotten en er niet naar toe te reizen i.v.m. de absurde controles daar en het daarmee in stand houden van het systeem, dan weer zie ik glazige ogen mijn richting opgaan….en dan weet ik genoeg, “laat maar” denk ik dan.
  Praat ik met iemand over de prijzen in bijvoorbeeld cafés of restaurants en zie weer die matte of glazige blik in de ogen, dan denk ik, “ga maar, betaal maar, jullie willen niet anders”.

  De hele troep (wereld) moet eerst totaal ineenstorten, misschien dan, ja pas dan zullen mensen misschien, heel klein beetje ietsiepietsie misschien, niet meer stemmen en luisteren naar het gezonde verstand en alles afwijzen wat de overheid met ons doet en pas dan eindelijk doorhebben hoe de politici ons naar de filistijnen hebben geholpen.

  Ik krijg ook de neiging, steeds meer de neiging of beter gezegd de aandrang, net als bij het poepen, toch maar weer slaafs en braaf te gaan stemmen, maar ik weet dat ik dan inconsequent ben en dit verrotte systeem in stand houd en mezelf dan terug zie met een glazige blik in de ogen, tenminste als ik weer in de spiegel durf te kijken….Ik denk dat ik maar weer eens een reisje boek richting Amerika en eens zwaar ga doorzakken in de kroeg…Lang leve onze pleziertjes, lang leve de toekomst, onze mijn toekomst….

 7. REACTIE Reiny 2
  –Er bestaat wel een niet erg actieve libertarische partij:
  http://www.libertarischepartij.nl
  Word lid, steun ze, maak ze actief!!!!

  –Stemmen op partij die je vrijheid verdedigt? Welke doet dat?

  –Ieder volgens eigen inzicht? OK, maar als er verschil is, dan; “contradicties bestaan niet; dan is er minstens 1 fout”

  REACTIE HJ 3
  –Een referendum heeft normaal één duidelijk onderwerp waarop JA of NEE gestemd kan worden. Als een van die keuzes een morele zaak is, dan is het juist om er voor te stemmen.
  Bvb uit de EU treden!!

  –Als 51% niet gaat stemmen, is de tijd rijp aan het worden voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
  Dan kunnen we de muur laten vallen!!

  –Reactie 5: Er zal blijken als je korte EN lange termijn beschouwt dat het morele ook het practische is.

  HJ [15] reageerde op deze reactie.
  HJ [16] reageerde op deze reactie.

 8. reactie op iis ;

  Paardenspul in stand houden en roepen dat er mensen zijn die anders dan u denken en niet goed nadenken is kort door de bocht .En constateren dat deze mensen met glazige ogen naar u staren oftewel allemaal naïef zijn is een beetje veel voorbarig. Dat ze tegen iemand zijn is onjuist, ze hebben andere inzichten dan u , en wie zijn wij om te willen beslissen over andermans denkwereld. Inhoudelijk vind ik uw argumenten niet sterk.

  Het belasting betalen is een van bovenaf opgelegde wijze om de staat draaiende te houden , en er zijn mensen die vinden dat wij wel een gemeenschap zijn die voor elkaar wil zorgen en bereid zijn daarvoor te betalen. Ook als je er niet aan wilt deelnemen zullen ze je toch gaan belasten. Daar kun je tegen strijden en uiteraard het subsidie- en ambtenarenland in stand houdt is ook voor mij een grote ergernis.

  Amerika heeft niets te maken met gemeenteraad verkiezing , en het systeem is daar anders , beter dan hier weet ik zo net nog niet. Betalen in een café zult u moeten doen ,maar je hoeft er niet heen te gaan. De glazige ogen die u ziet komen uit een situatie waarin mensen hun onmacht bevestigen zal geen enkele invloed krijgen op de prijs ,

  Mijn mening is dat de wereld geen troep is maar een samenleving waar wij een klein onderdeel van zijn , de negatieve benadering en alles afwijzen wat een overheid doet is simplistisch gezien mooi ,maar helaas werkt het anders. En als u mede de wereld positief wilt beïnvloeden , dan moet je opkomen voor de belangen van iedereen .

  Door overal op tegen te zijn bereik je niets en zal men jou gaan negeren , en zullen ze datgene doen wat jou niet bevalt. Gezond verstand wil ook zeggen dat je gaat relativeren en oplossingen zoekt . Dat zou kunnen zijn hoe kunnen wij in vrijheid blijven leven !

  Uw nijging of aandrang zou niet moeten zijn braaf gaan stemmen, maar doordacht gaan stemmen , en mee helpen ons land ons land en de wereld te verbeteren en meer vrijheden te houden. Helaas zal dat moeilijk zijn want er zijn landen waar dictators zijn , en die zullen nooit hun macht willen afstaan. Kijken in de spiegel zou u de moed kunnen geven om u in te zetten voor een vrij en onafhankelijke gemeenschap, en dat gaat niet met protesterende woorden , maar met een positieve inbreng.

 9. Hub Jongen (13-01-10, 12:03;

  Doordat ik geen juiste partij aan kan bevelen en ook niet weet wat een goede partij is geef ik het advies om niet klakkeloos maar te gaan stemmen op een partij of persoon zoals ze atijd gedaan hebben.
  Iedereen moet en mag dat naar eigen inzicht gaan beoordelen , ik zal ze die vrijheid nooit af willen en kunnen nemen.

  Wel is duidelijk dat het democraties systeem niet deugd , de macht is komen te liggen bij politieke partijen , en dat is een ramp.
  Maar helaas heb ik nu geen juiste oplossing voor handen.

 10. REACTIE op Reactie van The Red Pill (13-01-10, 17:11)

  Zie video: Stefan is boos en vraagt waar is je zelfrespect als je gaat stemmen?

 11. REACTIE op Reactie van reiny (13-01-10, 13:41)

  “Maar helaas heb ik nu geen juiste oplossing voor handen”

  Wel, pik een willekeurigactie van de overheid die je interesseert en ga vechten voor het afschaffen van die bevoegdheid.:
  -bvb. subsidie aan welke NGO dan ook,
  subsudie aan kunst, sport,
  afschaffen inburgeringscursussen
  afschaffen …..alles is goed.

  Maar dan ook echt doen!!

 12. Reactie van Hub Jongen (13-01-10, 19:20) . Werk al een tijdje aan acties en heb zelf bezwaar ingediend bij de Europese Gemeente , maar ben nog niet volledig geslaagd , wel zijn er een aantal zaken sindsdien veranderd ,maar van echt succes kan ik nog niet spreken ,dus blijf ik super actief reageren naar politici .
  Eens zullen ze wel zat van mij worden !!

 13. Zolang onderstaande niet bereikbaar is ga ik stemmen , doch wilde u dit niet onthouden,het lijkt vreemd maar ik ben ook maar een mens ;

  Wanneer dringt het tot ons door !!

  Het politieke partijen systeem heeft bewezen dat het geen bestaansrechten meer heeft.

  Het valt erg op dat overal waar de politiek zich mee gaat bemoeien er alleen maar wereldwijd brokstukken en oorlogen van komen, maar ook dat ons belastinggeld als sneeuw voor de zon verdwenen is.

  Laat gewoon commerciële bestuurders die alleen voor het landsbelang en de inwoners opkomen de kamers en regering vervangen . Maar hoe raak je al deze politici kwijt, dat is het enige probleem.

 14. @Hub Jongen [7]:
  Als 51% niet gaat stemmen, is de tijd rijp aan het worden voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid Voor de EU blijft vaak 60 procent van de kiezers thuis, een dergelijke grote weigering heeft geen enkel effect, de macht van de EU wordt alleen maar uitgebreid en steeds groter. De gedachte dat thuisblijvende kiezers een probleem zijn voor de overheid is hiermee ontkracht. Kiezers zijn zelfs niet eens nodig gebleken voor de eerste EU president.

  En iedere keer dat 51 procent van de bevolking haar zin niet krijgt en vervolgens besluit over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid zorgt niet echt voor een leefbaar land. Krijg je steeds te maken met dictatuur van een toevallige meerderheid die voor verschillende doelen op de barricades gaat staan. Er moeten praktischere methoden zijn dan deze om politieke doelen te verwezenlijken.

  Een referendum heeft normaal één duidelijk onderwerp waarop JA of NEE gestemd kan worden. Als een van die keuzes een morele zaak is, dan is het juist om er voor te stemmen In principe juist. Echter een referendum wordt uiteindelijk door staatsdwang in daden omgezet. Dus zoals Per Bylund stelt verzoek je aan politici om je moreel juiste doel te realiseren door gebruik te maken van the forceful subjection of any individual to the power of government. Dus kies je voor moreel verwerpelijke middelen. Om je moreel juiste doel te bereiken. En daar is Per juist tegen. Niet dat ik het daar helemaal mee eens ben. Ik vind het artikel van Per in deze niet helder genoeg.

  Wellicht is het beter eerder een situatie specifieke afweging te maken. Als 51 procent van de bevolking voor afschaffing EU is, of voor afschaffing geweldsmonopolie van de overheid lijkt het inderdaad de meest praktische weg om dit middels verkiezingen te realiseren. En niet te wachten totdat dit op de een andere manier zal gebeuren. En lijkt Per’s standpunt niet correct. De discussie over doel en middelen dus, praktische oplossingen versus morele vraagstukken. Geweld is niet goed te praten maar zelfverdediging volgens de meesten wel. Maar dat is en blijft nog altijd ook een vorm van geweld…. Als je uit zelfverdediging gebruik maakt van de democratie om je eigendommen te verdedigen en de overheid dwingt een meer libertarische agenda uit te voeren, is dit dan verwerpelijk geweld of valt dit onder de noemer van zelfverdediging tegen de anders massaal graaiende socialistische medemens? Die ons anders volledig zal domineren en uitkleden? Kortom, is het dan juist niet je libertarische plicht (voor zover die zou bestaan) om te stemmen en daardoor jezelf en anderen te beschermen tegen te grote plunderingen en vrijheidsbeperkingen van collectivisten? Als de libertariers massaal zwijgen zal collectivisme zeker zegevieren. Geef je door stemmen tegengas op een niet geheel libertarische partij, is dat dan collaboratie? Of is dat zelfverdediging? Ik neig in deze naar zelfverdediging en neem dus in zekere zin afstand van wat Per Bylund stelt.

  Overigens ga je pas stemmen als er echt de gedachte is dat je iets kan bereiken. Ik heb de laatste jaren vaak niet gestemd, mede doordat ik vaak drukke werkzaamheden heb en geen zin heb een verkiezingspas aan te vragen om in plaats X te kunnen stemmen. Ik heb meerdere keren voor Janmaat of andere extreem rechtste partijen gestemd in het verleden, maar zie nu niet echt iemand die ik zou steunen. Wellicht dat IIS in deze gelijk heeft en Hub ook dat je dan maar beter kan weigeren. Maar zodra dat alternatief er is zou het volgens mij goed zijn te stemmen.
  De keuze voor Janmaat en extreem rechts was voor mij een middelvinger naar het establishment en de linkse kerk. En dus een beter alternatief dan niet stemmen.

 15. @Hub Jongen [7]:
  –Ieder volgens eigen inzicht? OK, maar als er verschil is, dan; “contradicties bestaan niet; dan is er minstens 1 fout”

  Helemaal mee eens! Diversiteit van persoonlijkheden maakt de wereld aantrekkelijk. Maar er zijn geen contradicties. Op basis van logische argumenten dien je tot een conclusie in deze te kunnen komen. Uitgaande van een aantal lemma’s / uitgangspunten kan een collectivist tot keuze A komen en een libertarier tot keuze B.

  Hebben beiden dan gelijk? neen! Want een van beiden heeft een inconsistentie in zijn uitgangspunten. Iedereen heeft zijn illusies, maar een libertarier durft deze uitgangspunten ter discussie te stellen. En te gaan voor rationaliteit. Ik heb gemerkt steeds vaker uit te gaan van de rationaliteit. En dus harde conclusies te moeten aanvaarden. Dus voorbij te gaan aan bijvoorbeeld geloof in een god, of de goedheid van de maatschappij en de regering. Of in een maakbare samenleving. Dit proces verlost me overigens meteen van tal van angsten die me worden ingepraat door religieuze organisaties. Of collectivisten die baat hebben bij meer belasting afdrachten om mij met collectieve middelen te beschermen tegen van alles inclusief zelfs klimaatsinvloeden door zonnevlekactiviteiten…..

 16. HJ (14-01-10, 00:59) ; Als je gaat stemmen dan kun of mag je stemmen op personen die aangewezen zijn door een politieke partijraad. Dus is / wordt jouw stem alleen geldig als je voor een partij kiest die de persoon aangewezen heeft, dat zijn de gevolgen daarvan , maar wil je dat wel ? Wij behoren te stemmen op een onafhankelijk persoon die ons vertegenwoordigd in de kamer. Daar leggen ze een eed voor af , maar in de praktijk komt er niets van terecht , het partijbelang moet gediend worden om stemmen binnen te kunnen halen.

  vraag ;
  Hoe kijkt u hier tegenaan , en zou dat op een of andere wijze gerechtelijk of via Raad van State kunnen veranderen ?

  Hoe kijken vrijsprekers hier dan tegen aan en kunnen ze gezamelijk iets ondernemen ?

  HJ [19] reageerde op deze reactie.

 17. Of collectivisten die baat hebben bij meer belasting afdrachten om mij met collectieve middelen te beschermen tegen van alles inclusief zelfs klimaatsinvloeden door zonnevlekactiviteiten…..

  Reactie ; Het zijn vaak sociaal voelende naive mensen die zich in laten palmen met denkbeelden van anderen die overtuigd zijn dat hun denkbeelden en gedachten over geschriften en aannames van wetenschappers en onderzoekers berusten op waarheid. Waarbij er een groot risico bestaat dat er mensen zijn die anderen bewust willen manepuleren om zodoende de steun te krijgen, macht en financieéle middelen binnen te halen.
  Deze navolgers zijn een gevaar voorzichzelf en anderen zonder dat ze dat beseffen , want hun beeld van denken is vertroebeld doordat ze hun vrijheid van denken gebonden hebben aan principes van derden.

  plat gezegd is de geachte ons te beschermen oplichterij !!

 18. @reiny [17]: Het staat eenieder vrij een partij te stichten. Dat is ook onlangs gebeurd door bijvoorbeeld Wilders. Ik zie ook niet het nut in om dit soort zaken te verbieden.

  Misbruik door publieke bestuursfuncties met name aan leden van politieke partijen te gunnen dient wel te worden aangepakt. Een burgemeester bijvoorbeeld dient boven de partijen te staan en dat gaat een beetje lastig als hij lid is van een politieke partij. Dus zou hij zich door dit lidmaatschap juist diskwalificeren. Helaas werkt het niet zo en is een partijlidmaatschap in dit land nodig als toegangs ticket voor vele bestuursfuncties.

  Door politieke partijen te isoleren en te zorgen dat nationale politieke partijleden slechts toegang hebben tot de eerste en tweede kamer zouden al veel negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Deze personen dienen om baantjesjagers en schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan geen toegang te hebben tot andere publieke en semi publieke bestuurs functies. Nu is het juist andersom en maken gewone burgers nauwelijks kans door te dringen tot tal van door hun belasting opbrengsten betaalde dure (semi) publieke bestuursfuncties. En is er een circus ontstaan van een elkaar benoemende kliek bestuurders die allen lid zijn van politieke partijen. En is de individuele toekomst van partijleden erg afhankelijk van loyaliteit aan de betreffende partij.

Comments are closed.