woensdag, 3 februari 2010
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Ingezonden: Beat the Heat

Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.

Open brief aan onze minister van VROM, Jacqueline Cramer.
Loosdrecht, 2 februari 2010.

Geachte mevrouw Cramer,

Volgens een artikel in De Telegraaf van heden stelt u dat de subsidie aan “Beat the Heat” goed is besteed omdat het een heel brede coalitie van maatschappelijke organisaties betreft.

Maar wij beiden weten wel beter, en … als ik U was zou ik dat “maatschappelijke” maar weglaten.

“Beat the Heat” is namelijk niets anders dan een Old Boys Netwerk (inclusief Duyvendak), een netwerk dat ik in een van mijn boeken, Eco Nostra, uitgebreid omschreven heb. Een netwerk dat zich mede dankzij oud-activisten, of liever gezegd politici zoals u, al jarenlang verzekerd weet van miljoenen euro’s gemeenschapsgeld.

Uw huidige cashflow naar de “Boys” van “Beat the heat”, Cordaid, Greenpeace, Hivos, FairClimate, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Nederlandse Vrouwenraad, OxfamNovib, Wereld Natuur Fonds, Wise, FNV en CNV zijn daar wederom een bevestiging van.

Naar aanleiding van het Telegraaf artikel lijkt het mij zinnig dat u de volgende twee publicaties nog eens grondig  leest. Over de inhoud hiervan bent u reeds in 2008 uitgebreid en vroegtijdig geïnformeerd door deskundigen die dik betaald in uw opdracht aan waarheidsvinding deden. Deskundigen wiens eerste klop aan mijn deur was.

1) www.standejong.nl

2) www.standejong.nl

Terug naar vandaag. Voor de medelezers van deze open brief is het wetenswaardig om enkele “Boys” van “Beat the Heat” eens nader te belichten.

Zo is de vrouw van Wijnand Duyvendak, Miriam de Rijk, directeur bij Natuur en Milieu. De broer van Miriam, Peer de Rijk, is directeur bij Wise www.joop.nl.

Daarnaast is hun – en ook uw – oude maat, Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten (lees: www.hetvrijevolk.com).

En zo, geachte mevrouw de minister, kan ik nog wel even doorgaan over de rijkelijk door u gesubsidieerde kameraden uit uw “maatschappelijke” Old Boys Netwerk.

In aansluiting op het bovenstaande, dringt zich bij mij en de ontelbare lezers de onlosmakelijke vraag op:
wiens maatschappelijk organisaties bedoelt u nou eigenlijk?

Peter Siebelt

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Belastingen, Ingezonden, Overheid, Subsidie Industrie
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. R. Hartman (NI) schreef op : 1
  R. Hartman

  Ja, zo gaat dat als je communisten macht geeft met toegang tot andermans geld…

 2. Kim Winkelaar schreef op : 2
  Kim Winkelaar

  Beste Peter, hoe komen jij en andere journalisten er toch bij dat minister Cramer ooit directeur is geweest van Milieudefensie?
  Zo een belangrijke ex-functie zou toch ongetwijfeld op haar officiële CV moeten staan?
  Nou ja, kijk zelf maar: www.vrom.nl

  Dus Cramer/Kramer was nooit directeur daar, of ze liegt in haar CV.

 3. Peter Siebelt schreef op : 3

  @ Kim Winkelaar (3-02-10, 11:10)
  Het is de moeite waard om daar een briefje over te sturen naar mevrouw Cramer of een vraag in de Kamer.

  Op deze site staat het overigens wel www.parlement.com

 4. Peter de Jong schreef op : 4

  SMOM betalingen 2007 (PDF):
  www.vrom.nl

  Pieter Winsemius was woordvoerder voor BTH:
  www.be

  Hij is ook lid van de WRR. Deze (on)afhankelijke denktank verstrekt de regering (i.c. Cramer) wetenschappelijke rapporten met beleidsaanbevelingen. 😉

 5. Peter de Jong schreef op : 5

  Belangenverstrengeling is eigen aan de corporatistische politiek.

  Goed voorbeeld is Joris Voorhoeve. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib.
  www.oxfamnovib.nl

  Oxfam Novib heeft direct belang bij een grote geldstroom vanuit Den Haag. De PvdA zal haar genereuze beleid op dit terrein wss niet kunnen voortzetten. En CDA, VVD en PVV willen een pas op de plaats of zelfs inkrimping.

  Dus wat doet Voorhoeve? Hij start een publiciteitscampagne door de royale beleidsvoornemens van upcoming D66 te prijzen en die van de VVD te bekritiseren.

  Ongetwijfeld om de financiële schade voor Oxfam Novib zoveel mogelijk te beperken. Way to go, Joris! 😉

  www.telegraaf.nl

  ===
  “A government which robs Peter to pay Paul, can always count on the support of Paul.”
  – George Bernard Shaw