De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) begon deze week een grote landelijke campagne rond het recht dat oudere mensen zouden moeten hebben op een zelfgekozen tijdstip voor hun levenseinde. De campagne is een herstart van de discussie uit 1991 rond de zogenaamde ‘Pil van Drion’.

De rechtsgeleerde Huib Drion pleitte toen in een essay in de NRC voor een speciale pil die met de juiste veiligheidsmaatregelen omgeven aan ouderen die menen dat zij hun leven geleefd hebben, zou moeten kunnen worden verstrekt. Toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst (D66) voelde hier wel voor, maar de grote ophef vanuit confessionele kring, waarbij men hamerde op betere palliatieve zorg, sloeg de discussie voor jaren dood.

Het punt is echter, dat het niet gaat om óf betere ouderenzorg óf de Pil van Drion, maar om beide. Bij veel ouderen gaat de kwaliteit van leven sterk achteruit naarmate men ouder wordt. Lichamelijk en geestelijk wordt men minder, waardoor men voor de dagelijkse bezigheden steeds meer afhankelijk is van anderen. Men raakt ook veel familie, vrienden en kennissen kwijt, waardoor men vereenzaamt. Daarnaast wordt de zingeving moeilijker, men heeft steeds minder doelen om naar toe te leven.

Het blijkt, dat een plezierige leefomgeving met goede zorg de behoefte om uit het leven te stappen lang kan uitstellen. Maar mensen worden steeds ouder en de groep ouderen die de ernstige nadelen van het ouder worden ervaart, hoe goed de zorg ook is, wordt ook steeds groter. Het is daarom niet meer dan normaal, dat iemand die op een zeker moment vindt dat zijn of haar leven is geleefd er op een menswaardige manier een punt achter kan zetten.

Het ontbreken van die mogelijkheid leidt jaarlijks tot vele wanhoopspogingen, zoals het opsparen van medicijnen die bij overdosis wel ernstige schade veroorzaken, maar niet dodelijk zijn, of het voor de trein springen, of van een brug of een hoge flat. Met tevens veel getraumatiseerde treinmachinisten, politie en ambulancepersoneel tot gevolg.

Zo was in de Netwerk uitzending van 8 februari 2010 de 99-jarige Moek Heringa te zien die van zichzelf vond, dat zij klaar met leven was en koos voor een zelfgeregisseerde dood. Omdat zij niet ‘uitzichtloos en ondraaglijk’ leed door een lichamelijke ziekte konden artsen en andere hulpverleners haar daarbij niet helpen. Dit zou in strijd zijn geweest met de huidige euthanasiewetgeving. Haar zoon Albert heeft zijn moeder uiteindelijk aan de benodigde pillen geholpen (meer dan 100!) die zij vervolgens zelf heeft ingenomen. Het Openbaar Ministerie stelt nu een nader onderzoek in, waarbij de zoon kans loopt om te worden vervolgd. Zie: Netwerk

Er is inmiddels een burgerinitiatief gestart om de wet aangepast te krijgen en ouderen hun zelfbeschikkingrecht te geven. Dit initiatief gaat uit van de Pil van Drion die onder begeleiding van gecertificeerde hulpverleners beschikbaar moet komen voor ouderen vanaf 70 jaar.

Het initiatief kan hier worden gesteund:

http://www.uitvrijewil.nu/

Ingezonden door Pierre

27 REACTIES

 1. het recht dat oudere mensen zouden moeten hebben

  Men snapt er echt geen zak van. Donder maar op met je achterlijke initiatief.

  ouderen hun zelfbeschikkingrecht te geven.

  Wat een klasseloze manier van adverteren, net zoals het plaatje dat aan dit bericht vastzit. Wat heeft een gezin dat over het stand wandelt nou met euthanasie te maken?

  Met dit initiatief versterkt men het positief-rechterlijke denken dat algemeen gangbaar is.

  Nu teken ik dergelijke petities sowieso niet omdat ik niet zo hou van huilie huilie doen bij de overheid, maar dit is toch wel echt een schandelijke vertoning, Pierre. En ook jammer, “Vrijspreker.nl”.

  Pierre [2] reageerde op deze reactie.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 2. @LvM [1]: “Met dit initiatief versterkt men het positief-rechterlijke denken dat algemeen gangbaar is.”

  Dat is dan een misverstand, LvM. Heb je de gelinkte Netwerk-uitzending wel bekeken?

  Het initiatief is er gekomen, omdat hulp bij zelfdoding nu bij wet verboden is. Dat is een ernstige inbreuk op iemands recht op zelfbeschikking.

  Of zie je het zelfbeschikkingsrecht ook als een positief recht?

  HJ [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 3. Dit initiatief gaat uit van de Pil van Drion die onder begeleiding van gecertificeerde hulpverleners beschikbaar moet komen voor ouderen vanaf 70 jaar.

  Kortom, allemaal regeltjes en “deskundigen” die na een opleiding aan een opleidings instutuut en na evaluatie door een certificerings instituut uiteindelijk dienen te beslissen voor iemand anders of deze persoon zijn eigen leven mag beeindigen? Mag die persoon dat niet zelf?

  Dit is een fantastische oplossing voor bureaucraten, want dit initiatief dient natuurlijk EU breed te worden besproken en eventueel ingebed in EU regelgeving. Er dient een ambtelijke interdepartementale stuurgroep te worden opgericht die dit proces gaat begeleiden. Een dan wel meer ZBO’s te financieren uit de AWBZ worden met de uitvoering belast. Behandelprotocollen (inclusief het pil toedien protocol) worden opgesteld. Er zal een koppeling komen tussen het Drion Informatie Systeem (DIS) en het digitale klant dossier.

  Deze ZBO uitvoeringsorganisatie zal tal van bijzondere redenen vinden waardoor iemand die nog geen 70 is, maar wel klaar is met leven, toch een pilletje zou mogen krijgen. Binnen niet al te lange tijd buigen tal van werkgroepen zich hierover en komt er een uitgebreide regelgeving die bepaalt welke mensen onder 70 die klaar zijn met leven mogen sterven. Er dienen beroepsprocedures ontwikkeld te worden voor mensen die van mening zijn dat ze onterecht als “levensvatbaar” zijn gekwalificeerd.

  Er zal een vermogenstoets worden ingevoerd voor de oudere vermogende Nederlander. Dit uit zelfbescherming. Het feit dat familieleden een belang hebben bij een uit het leven stappende rijke suikeroom betekent dat de overheid uit mededogen voor deze groep een speciale regelgeving invoert. In principe zal iemand die boven de vermogenstoets valt niet worden geholpen tenzij deze een document tekent waarmee hij ermee instemt dat bij zijn overlijden het successie recht tarief op 100 procent wordt gesteld.

  Conclusie: een clubje idealisten begint een collectivistisch proces waarvan het einde zoek is. Vervang “uit vrije wil” svp door “einde vrije wil”. Dit geeft de overheid nog meer invloed, letterlijk tot aan het graf. En dat is iets dat me zeer tegenstaat. Na een leven lang beknot te zijn door meest nutteloze regeltjes en leeggezogen te zijn door belastingen dien ik op mijn knietjes naar de overheid te gaan en te vragen of ik mag sterven?

  Pierre [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Pierre [2]:

  Het initiatief is er gekomen, omdat hulp bij zelfdoding nu bij wet verboden is. Dat is een ernstige inbreuk op iemands recht op zelfbeschikking.

  Zou het dan misschien niet simpeler zijn dit artikel te wijzigen? In plaats van een heel circus met deskundigen en regelgeving op te starten? Dit is een voorbeeld van een wet die veel leed veroorzaakt. Het leed dat deze wet veroorzaakt is waarschijnlijk veel groter dan eventuele misstanden waar de wetgever blijkbaar bang voor is. En waardoor deze wet er ooit is doorgekomen.

  Pierre [6] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [4]: “Dit geeft de overheid nog meer invloed, letterlijk tot aan het graf. En dat is iets dat me zeer tegenstaat.”

  HJ, was je dan ook tegen de invoering van de huidige euthanasiewet ? Die geeft immers ook een wettelijk kader en voorschriften voor artsen en overheidscontrole.

  Door die wet kunnen nu ruim 2500 mensen per jaar worden geholpen die daarvoor bij geen enkele arts terecht konden. Vrijwillige euthanasie was immers bij wet verboden. Dat leidde dan tot afschuwelijke situaties, waarbij artsen de voeding stopzetten en zo patiënten lieten ‘versterven’.

  De toetsingscommissie staat op dit moment zelfs vrijwillige euthanasie voor dementerende ouderen toe. Veel mensen met een verhoogde kans op Altzheimer zijn daar erg blij mee.

  @HJ [5]: “Zou het dan misschien niet simpeler zijn dit artikel te wijzigen? In plaats van een heel circus met deskundigen en regelgeving op te starten?”

  Natuurlijk, je kan de strafbaarstelling gewoon opheffen. De wetgever heeft in de toelichting op die strafbaarstelling zelfs al aangegeven, dat het feitelijk inconsequent is dat je een handeling als zelfdoding niet strafbaar stelt, maar de hulp van derden daarbij wél. De opzet van die strafbaarstelling is echter misbruik te voorkomen.

  Dat geldt ook voor de Pil van Drion. Hoe voorkom je dat mensen die helemaal nog niet dood willen zo’n pil krijgen toegediend?

  Denk aan je hulpverlener die, als je oud, ziek en verward op bed ligt, je al dan niet te goeder trouw zo’n pil toedient. Of denk aan een erfgenaam met schulden die een dodelijke pil door de ochtendpap van zijn rijke erflater kan mengen als zo’n pil vrij te koop is bij iedere apotheek. Denk ook aan mensen die in een kortdurende depressieve bui een vrij verkrijgbare Pil van Drion zouden kunnen slikken, maar die misschien helemaal nog niet dood hadden gewild.

  Net als bij de euthanasiewetgeving zijn ook hier waarborgen nodig. Het burgerinitiatief doet daarvoor een voorstel.

  HJ [9] reageerde op deze reactie.

 6. @LvM [1]:

  “Wat heeft een gezin dat over het stand wandelt nou met euthanasie te maken?”

  Een levend gezin wandelt terwijl de zon onder gaat. Ondergaande zon als symbool van het einde van het leven. Misschien hebben ze wel allevier een pil van Drion ingenomen. Ideetje van de vader van het gezin, die een doorgedraaide ex-beroepsmillitair is.

  @Pierre [2]:

  Ik ben bang dat het uiteindelijk een gesubsidieerd recht op zelfbeschikking gaat worden. Ik ben voorstander van het recht op zelfbeschikking, maar ik ben tegen subsidiëring van dit recht. Ook zou ik er een grote eerbied voor hebben als ziekenhuizen artsen die euthanasie hebben bedreven op een zwarte lijst zouden zetten en niet meer aan zouden nemen. Ook zou ik een grote eerbied hebben voor beroepsverenigingen van artsen die artsen die euthanasie hebben bedreven niet toelaten of uit de beroepsvereniging verwijderen omdat zij de eed van Hippocrates*, en daarmee de inzet om mensen te genezen, serieus nemen. Dit in tegenstelling tot de euthanasie bedrijvende arts, die genezing en leven niet voorop stelt.

  * en dan niet de meest nieuwerwetse versie

  Pierre [10] reageerde op deze reactie.

 7. Ik heb de petitie wel getekend, omdat ik vind dat deze discussie maatschappelijk gevoerd moet worden. Hier op Vrijspreker bereiken we enkele duizenden mensen, maar wanneer de discussie in de politiek gevoerd gaat worden, wordt dit hopelijk ook in de media bekend en is het aantal toehoorders vele malen groter.

  Daarnaast vind ik het belachelijk, dat deze basale en ultieme vorm van zelfbeschikking (nota bene: je eigen lichaam en leven) dus in het geheel niet door overheid beslist of geregeld moet worden. Daar heeft NIEMAND iets mee te maken, vooral en zeker geen regeltjesgeile overheid. Die hebben al genoeg dwang uitgeoefend en beslag gelegd op het leven van iemand die na 60-70-90 jaar besluit dat het mooi geweest is.

  Dus ik pleit eigenlijk voor een maatschappij brede discussie, om iedereen bekend te maken met de keuzemogelijkheden. Daarnaast pleit ik NOG STERKER voor een vrij verkrijgbare Pil van Drion.

  Want het is toch belachelijk, dat je wel over je eigen leven mag beschikken met alle voorhanden zijnde middelen (kogel door je hoofd als je tenminste crimineel of ambtenaar bent want anders heb je geen wapen, mesje voor je polsen, jezelf in brand steken, van een flat springen, voor de trein springen, met je auto tegen een dikke muur, noem maar op). Al die voorhanden zijnde middelen zorgen voor een gruwelijk en onwaardig einde, met het risico dat je het nog overleeft en dan helemaal als kasplantje in leven wordt gehouden.
  En de overheid verbiedt dan een waardig eindstation, zoals de Pil van Drion? We zijn hier net zo erg en barbaars als die zandbaklanden, waar ze mensen tot de dood stenigen.

  Pierre [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Pierre [6]:

  Ik ben voor zelfbeschikking, en zowel de euthanasie wet als het huidige voorstel van de Drion pil lijken de burger inderdaad meer zelfbeschikkingsmogelijkheden te verschaffen. Maar betekenen in praktijk het tegengestelde. Het is een erkennen van de superieure staat boven het individu. Een individu mag zelfs niet langer vrij beschikken om het kostbaarste dat hij heeft, zijn leven, menswaardig te beeindigen. Het collectief heeft voor hem bepaald in welke gevallen het individu het recht krijgt menswaardig te sterven. Namelijk volgens de regels van het collectief. En niet volgens de regels van het individu. Daar zit volgens mij de denkfout in dit verhaal. Zogenaamd is dit iets dat meer zelfbeschikking brengt, maar in praktijk is dit een verder oprukken van het collectief.

  Ik ben het dus niet eens dat er een toetsing dient plaats te vinden. Ik ben echter niet tegen het principe van de pil van Drion, het menswaardig uitstappen, daar ben ik voor.

  Misbruik voorkomen is de bron van veel wetgeving die vaak, ook in dit geval (strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding) meer leed veroorzaakt dan voorkomt. Dus anti misbruik paragrafen dienen beperkt en effectief te zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om een anti misbruik paragraaf in te voeren, indien nodig. Zorg dat er een onschuldige bijwerking is aan de pil van Drion waardoor duidelijk is dat er sprake is van gekozen levenseinde. Iets dat zonder veel moeite kan worden opgespoord, bijvoorbeeld bijmengen van een sterke kleurstof. Zodat personen die de pil (drankje) van drion genomen hebben herkenbaar zijn aan hun paarse tong. En het niet zomaar door de pap gemengd kan worden. Als er daarnaast nog een document is waarin de betreffende persoon in bijzijn van getuigen enkele maanden voor de zelfverkozen dood heeft getekend, en dit besluit eventueel daarna in bijzijn van andere getuigen maanden later nog eens heeft herbevesitigd is het voorkomen van misbruik redelijk dichtgetimmerd. En hebben we geen commissies en toezichthouders en certificeerders met protocollen nodig. Mensen met een kortdurende depressie zijn dan ook buitengesloten.

  Pierre [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [7]:

  “Misschien hebben ze wel alle vier een pil van Drion ingenomen. Ideetje van de vader van het gezin, die een doorgedraaide ex-beroepsmillitair is.”

  Dit zou kunnen als de pil van Drion vrij verkrijgbaar is. Dat is niet zo in het initiatiefvoorstel.

  “Ik ben voorstander van het recht op zelfbeschikking, maar ik ben tegen subsidiëring van dit recht.”

  Ik ook, maar ik zie niet goed hoe je dan misbruik van de middelen kan tegengaan. De situatie lijkt mij anders dan bijv. bij vrij wapenbezit. Een vuurwapen gebruik je dan alleen voor zelfverdediging, al het andere gebruik is strafbaar, dat is helder.

  Een dodelijke pil is echter geen defensief wapen. Toch moet een hulpverlener die kunnen toedienen als de patiënt er om vraagt. De simpelste manier is om de bestaande euthanasiewetgeving uit te breiden door de passage ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden door een lichamelijke ziekte’ te schrappen (tenzij je ouderdom als een ziekte wil definiëren, wat het feitelijk ook is). De noodzakelijke waarborgen blijven dan in stand.

  Je hebt gelijk dat artsen (en andere hulpverleners) volkomen vrij moeten zijn of zij aan hulp bij zelfdoding meewerken of niet. Maar die vrijheid bestaat bij de huidige euthanasiewetgeving ook al.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Paul Martens [8]:
  @HJ [9]:

  Volledig vrije verkrijgbaarheid en vrij gebruik is de ideale situatie, maar voor dit moment nog niet realiseerbaar. Ieder stapje in de goede richting lijkt mij echter toe te juichen.

  Natuurlijk wil je als oudere niet afhankelijk zijn van anderen. Dus als je zo’n pil gewoon altijd onder handbereik hebt is dat een enorme geruststelling. Zodanig zelfs dat die geruststelling het daadwerkelijk gebruik lang kan voorkomen.

  Huib Drion had zelf een ‘pil’ voor ogen die uit 2 verschillende pillen bestond die zowel afzonderlijk als samen ingenomen onwerkzaam zouden zijn, maar die met ruime tussenpoos (bijv. een week) ingenomen wél zouden werken. Het is dan uitgesloten dat iemand in een opwelling zichzelf dood.

  Toch moet je er ook rekening mee houden, dat je uiteindelijk van anderen afhankelijk wordt om een punt achter je leven te zetten. Kleurstof bijmengen helpt dan niet. Daar heb je andere waarborgen bij nodig. En een wilsverklaring is sowieso nodig.

  We hebben nu een euthanasiewetgeving waar de meeste mensen wel tevreden mee zijn. Zelfs dementerende ouderen kunnen er tegenwoordig gebruik van maken om een waardig levenseinde te vinden. Het huidige burgerinitiatief pleit slechts voor uitbreiding van de bestaande euthanasiewet, zodanig dat nu ook ouderen die niet ‘ondraaglijk en uitzichtloos’ lijden aan een lichamelijke ziekte er gebruik van kunnen maken.

  Dit initiatief zal richtinggevend in de wereld kunnen zijn t.a.v. het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Reken maar op veel internationale publiciteit!

  HJ [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Pierre [10]:

  Het zouden illegale pillen van Drion kunnen zijn. Of bestaan die niet?

  “Ik ook, maar ik zie niet goed hoe je dan misbruik van de middelen kan tegengaan.”

  Iemand vergiftigen is gewoon een misdrijf.

  “De simpelste manier is om de bestaande euthanasiewetgeving uit te breiden door de passage ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden door een lichamelijke ziekte’ te schrappen (tenzij je ouderdom als een ziekte wil definiëren, wat het feitelijk ook is).”

  Ik ben het volkomen met LvM eens. Ik vind niet dat je bij een organisatie die zich bezig houdt met positief recht dient te bedelen voor natuurrechten.

  Ik stel mij zo voor dat op een vrije markt er een specialist in levensbe-eindiging zal zijn. Een ambulante hulpverlener die geen arts is, maar wel kennis draagt over fysieke processen op zijn vakgebied. Een soort Todteut (term schud ik nu uit mijn mouw).

 12. @Pierre [11]:

  Dit initiatief zal richtinggevend in de wereld kunnen zijn t.a.v. het zelfbeschikkingsrecht van het individu

  Ik weet alleen niet of het kwartje de goede kant op gaat vallen. Zoals gezegd heb ik een probleem met het feit dat een collectief gaat vaststellen wat de toetsingscriteria zijn waarop iemand menswaardig mag sterven. Dat verlegt mijn zelfbeschikkingsrecht naar commissies en collectieven. Het lijkt erop of het individu meer te vertellen krijgt. Maar dat is niet zo. De staat, dan wel door de staat goedgekeurde organisaties, gaan bepalen of mijn levenseinde wens conform de toetsingscriteria is! Dit is dus een verder utibreiden van de staatsinvloed en wel op een heel persoonlijk vlak. Vragen om deze wetgeving impliceert dat iedere persoon handelingsonbekwaam is. En is dus een ultieme overgave aan collectiviteit, als je zelfs laat vastleggen in wetgeving, dat je afziet van het zelfstandig kunnen beslissen over een menswaardig einde. Maar dat je het collectief vraagt of deze je beslissing in deze gaat toetsen.

  Pierre, het is niet zeker of dit een stapje in de goede richting is. Als de overheid eenmaal haar tandjes ergens in heeft gezet laat ze niet meer los. Daarom gaan bij mij de haren overeind staan bij het idee dat de overheid gaat bepalen wat de normen voor een menswaardige dood zijn. Daar hebben ze niets mee te maken en dat moet dus ook zeker niet verankerd worden in wetgeving. De overheid heeft al genoeg verpest van mijn leven, van mijn dood dienen ze af te blijven. De manier is derhalve niet uitbreiding van euthanasie wetgeving, maar het schrappen van het strafbaar stellen van hulp aan zelfdoding. Wetgeving is hier het probleem, en dat los je niet op met meer wetgeving.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Pierre [16] reageerde op deze reactie.
  GB [18] reageerde op deze reactie.

 13. @HJ [13]:

  “Ik weet alleen niet of het kwartje de goede kant op gaat vallen.”

  Ik ook niet. De overheid kennende worden rechten soms verplichtingen. Van het recht op levensbeëindiging voor 70 plussers naar een verplichte levensbeëindiging voor 70 plussers is voor ‘de boven ons gestelden’ een niet al te grote stap. In een samenleving die door en door gereguleerd is, is het recht op levensbeëindiging, hoezeer ik het zelfbeschikkingsrecht van mens ook respecteer, niet het eerste waarvoor ik mij zou inzetten. Tenminste, niet zonder een breder kader. Ik kan namelijk enkel pleiten voor universeel natuurrecht.

  Dat mensen geen plezier meer hebben in het leven is vaak direct of indirect het gevolg van de overheid en de regulering van de overheid. Eerst jarenlang allerlei desinformatie via het staatsonderwijs, vervolgens belasting betalen voor staatsmedia, ‘vredesmissies’, anti-blanke anti-discriminatiebureaus, uitkeringen voor het koningshuis en andere uitvreters, dan bepaalde middelen niet mogen slikken, bepaalde meningen moeten inslikken etc. etc. etc. Maar – hoera hoera – zie daar een gesubsidieerde Pil van Drion als je 70 wordt. Daar maak ik dus bezwaar tegen. Ik ben geen voorstander van de Pil van Drion. Net zomin als ik een voorstander ben van heroine of abstract expressionisme. Ik vind dat degenen die zich met de handel en het gebruik van de zaken waarvan ik geen voorstander ben bezig houden óók verschoond dienen te blijven te blijven van agressief geweld. Dealers en gebruikers van de Pil van Drion, heroine en abstract expressionistische schilderijen dient men – mijns inziens – zo krachtig mogelijk te discrimineren, te boycotten, van je grond te verjagen en uit te sluiten. Maar ik vind wél dat dealers en gebruikers van de Pil van Drion, heroine en abstract expressionistische schilderijen het recht hebben om hun niet-agressieve activiteiten te ontplooien zonder te maken te krijgen met agressie. Je zou kunnen stellen dat ik het natuurrecht van alle mensen respecteer.

  Pierre [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [14]:

  “De overheid kennende worden rechten soms verplichtingen”

  Goed punt, maar de verplichting je zelfbeschikkingsrecht NIET uit te oefenen bestaat nu al en daar zijn mensen het ook niet mee eens.

  “Dat mensen geen plezier meer hebben in het leven is vaak direct of indirect het gevolg van de overheid en de regulering van de overheid.”

  Dat zijn niet de redenen die ouderen aangeven. Hun beweegredenen staan in het artikel vermeld. Ook de Netwerk reportage (Moeke Heringa) geeft hierover info.

  “Ik ben geen voorstander van de Pil van Drion.”

  Prima, maar belemmer die mogelijkheid dan niet voor anderen.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 15. @HJ [13]:

  Ik vind dat je sterke argumenten hebt, HJ. En ik ben het eigenlijk met je eens.

  Maar dat betekent wel, dat hulp bij zelfdoding illegaal blijft en Albert Heringa door het OM vervolgd kan worden voor zijn hulp aan zijn moeder. En met hem vele anderen die met de beste bedoelingen zijn ingegaan op net zo’n hulpvraag van ouderen.

  Dit burgerinitiatief zet deze schrijnende misstand recht. De keuze gaat zoals altijd tussen principe en praktische invulling. De mogelijke negatieve consequenties die je terecht noemt zijn mijns inziens niet zo ernstig als de bestaande situatie. Daarom vind ik dat het initiatief moet worden gesteund.

  Wetboek van Strafrecht, Artikel 294:
  “1) Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2) Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.”

  Ik wil de discussie overigens niet te sterk beïnvloeden, dus ik ben benieuwd wat andere mensen er van vinden. Veel dank voor jullie constructieve inbreng tot nu toe!

 16. @Pierre [15]:

  “Dat zijn niet de redenen die ouderen aangeven.”

  Nee, klopt. Maar zelf denk ik dat het wel degelijk uit maakt.

  “Prima, maar belemmer die mogelijkheid dan niet voor anderen.”

  In geen geval met geweld.

  “Dit burgerinitiatief zet deze schrijnende misstand recht.”

  Is u een voorstander van natuurrechten?

  Dit is namelijk één van de voorbeelden van schendingen van natuurrechten. En het lijkt me beter om de grootste schender van natuurrechten in z’n geheel te beklagen inplaats van smeekbedes te richten aan deze schender van natuurrechten teneinde een fooitje te ontvangen in de vorm van het toestaan van levensbe-eindiging.

  De overheid, en elke andere organisatie en elk ander individu, heeft helemaal NIETS te maken met hoe ik mijn leven wens in te richten.

 17. @HJ [13]:

  Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de euthanasiewetgeving zwaar zuigt en niet gericht is op het helpen van het individu naar een menswaardige dood.
  De wetgeving getuigt van volstrekte willekeur waarbij je compleet afhankelijk bent van het oordeel van de (second opinion)arts.
  Ik word nog steeds kwaad als ik eraan denk wat dit soort figuren je in toch al moeilijke tijden kunnen aandoen.

  Zelfbeschikking over je eigen leven is iets persoonlijks en ik accepteer geen enkele bemoeizucht van de overheid of welke andere instanties dan ook.
  Ook dit initiatief bekijk ik met de nodige scepsis omdat je ook hier volstrekt afhankelijk wordt gemaakt van procedures en toesingscriteria. Ik wil geen enkele ambtelijke molen in waarbij ik mijn lot in handen moet leggen van een of andere ambtelijke klojo om die pil te verkrijgen.
  Wat de NVVE doet moeten ze zelf weten maar ik regel het wel voor mezelf.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 18. @GB [18]:

  “De wetgeving getuigt van volstrekte willekeur waarbij je compleet afhankelijk bent van het oordeel van de (second opinion)arts.”

  Dat is trouwens ook iets dat ik zeer kwalijk vind, dat door regulering van de overheid hulp bij zelfmoord aan de medische sector wordt gebonden. Hierdoor zullen geneesheren kunnen corrumperen. Artsen zijn er om mensen te genezen en niet om mensen te doden.

  HJ [20] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [19]:

  Dat is trouwens ook iets dat ik zeer kwalijk vind, dat door regulering van de overheid hulp bij zelfmoord aan de medische sector wordt gebonden.

  Ik vind het kwalijker dat er regulering in deze is. Zoals GB stelt:

  Ik wil geen enkele ambtelijke molen in waarbij ik mijn lot in handen moet leggen van een of andere ambtelijke klojo om die pil te verkrijgen……. ik regel het wel voor mezelf

  Ik sta zeer kritisch tegenover dit burgerinitiatief. Ik ben bang dat het kwartje de verkeerde kant op gaat vallen. Met name door de toetsing. Maar het kan zoals Paul Martens stelt ook zeer positief uitpakken doordat er een maatschappelijke discussie over dit onderwerp gevoerd gaat worden. Er kunnen niet genoeg libertarische principes op de nationale agenda gezet worden, en dit is een principe dat mensen aanspreekt en kans maakt op veel aandacht. Zeker ook internationaal. Mensen gaan nadenken over principes die ze steeds voor waar hielden. Wat dat betreft wens ik Pierre en de NVVE veel succes toe met het agenderen van dit punt.

  GB [21] reageerde op deze reactie.

 20. @HJ [20]:

  Juist van mij mogen ze bij de NVVE en als ik de Pil van Drion ergens af kan gaan halen vind ik het prima.
  Als er ook maar een enkele “maar” en dus een restrictie hieraan verbonden wordt mogen ze hem van mij echter houden.
  En reken maar dat er velen restricties aan een eventuele verstrekking van die pil verbonden worden.
  Nederland regeltjesland en alles moet volgens zorgvuldige procedures geschieden. Waar bemoeien deze complete buitenstaanders zich mee?
  Er is er maar één die uiteindelijk die beslissing en die verantwoordelijkheid neemt en dat ben ikzelf.

 21. Enkele andere artikelen op VP over dit onderwerp (o.a. van Mark/Cincinnatus):

  Zelfbeschikkingsrecht (nog geen reacties)
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2005/01/zelfbeschikkingsrecht/

  Kevorkian in de polder (172 reacties)
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2005/11/kevorkian-in-de-polder/

  Palliatieve sedatie en euthanasie (23 reacties)
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/02/palliatieve-sedatie-en-euthanasie/

  Pil van Drion of laatste wilpil (8 reacties)
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/pil-van-drion-of-laatste-wilpil/

 22. @H.L. van Nouhuys [24]:

  Ja, het recht dat al gauw een plicht wordt. Door kennis te nemen van echt schrijnende schendingen van het zelfeigenaarschap verbleekt het pleiten voor het ‘recht op euthanasie’ voor gezonde 70 plussers als iets zeer gênants. Helemaal wanneer men bedenkt dat voor dit recht gepleit wordt bij een organisatie die op grote schaal natuurrechten verkracht.

  Ik ondersteun het initiatief dan ook niet.

  Myriam [26] reageerde op deze reactie.

 23. Het gaat bij dit initiatief niet om euthanasie. Euthanasie heeft te maken met de ingreep door medici bij ernstige ziekte. Levensmoeheid door ouderdom is geen ziekte. Bij dit voorstel gaat het alleen om zorgvuldige en deskundige begeleiding. Medici kunnen zich daarvoor scholen, anderen ook.
  Fluwelen holocaust? Kom op. Het gaat om een langdurig en aanhoudend gewenste dood. Is dit ooit het geval geweest bij de slachtoffers van genocide?
  Vanzelfsprekend moet vermeden worden dat de wens om dood te gaan ingegeven wordt door slechte zorg. Maar dat is een andere discussie.
  Bemoeienis van de overheid? Die is er nu juist wel door de strafbaarheid van hulp.
  Risico van misbruik? Die is er door de voorgestelde onafhankelijke begeleiding juist minder. Je kunt moeilijk als verpleegster of familie de engel des doods worden als de begeleiders over je schouder kijken.
  De keerzijde is dat er voor degene die uit het leven wil stappen wat meer tijd nodig is tot het beslissende moment. De wachttijd moet niet te lang worden door allerlei bureaucratisch gedoe.
  Ik zou het ook zelf willen regelen zoals GB dat stelt. Nu ben ik krachtig genoeg om dat te doen, maar ik hoef nog niet. Op het moment dat ik wel zo ver ben, zal ik waarschijnlijk niet meer zelf kunnen shoppen, dan is het wel prettig als iemand kan helpen.

 24. Het plezierige van het recht op vrijheid in de persoonlijke levenssfeer is, dat, je zelfs het recht hebt om te mogen twijfelen aan de veronderstelling dat de voorziening van een controle-systeem garanties biedt voor de persoonlijke veiligheid.
  De meeste mensen verkondigen slechts hun mening.
  Niemand zou zich aan mijn mening hoeven storen. Maar hoe zou het zijn als iemand zo’n mening zou moeten volgen?
  En als dat nu een mening is van een Overheid, die niet eens de moeite neemt om kennis te nemen van de kwalijke bijwerkingen van de eigen wetgeving?
  Denkt u dat ziekvanzorg uw belang in de weg staat?

  http://www.ziekvanzorg.nl/columns/wat-zou-u-doen/#more-403

  http://www.ziekvanzorg.nl/wp-content/uploads/columns/wat-zou-u-doen-opsomming-van-brieven.pdf

Comments are closed.