RED:
Er bereiken ons een aantal opmerkingen en vragen n.a.v. van het gedraai van politici dat er lijkt alsof ze nu hun huid willen redden uit de menselijke opwarming van de aarde hype om zich daarna op de volgende hype te storten. Hier volgen twee ingezonden stukjes:

Ondertussen volgt de ene zwendel de andere onkunde en bedrog op. Vanochtend in Trouw:” Nederlandse geleerden die meeschreven aan het alarmerende klimaatrapport van de Verenigde Naties, hebben actiedocumenten van Greenpeace en het Wereldnatuurfonds als bewijsmateriaal gebruikt.”

Zullen de miljoenen belastinggeld die aan de twijfelachtige hype worden weggesmeten nu onmiddellijk worden gestopt?

CO2 ????
Waarschijnlijk kunnen mensen mij uitleggen wat ik verkeerd zie. Ooit heb ik geleerd dat bomen CO2 opnemen en zuurstof afgeven ( 02) en dat is belangrijk voor mens en dier. In de oertijd stonden hier in ons land veel bomen en was de CO2 gehalte erg hoog maar niemand had er last van. Daarom begrijp ik ook niet waarom wij bosrechten in andere landen op kopen om de CO2 productie te mogen verhogen om daarmee de afspraken in EU verband over het CO2 gehalte na te komen en af te kopen, dat is toch super negatief voor de inwoners van “ons” land. Wij investeren met subsidie veel geld aan natuurorganisaties om bossen op te kopen, maar wat schieten wij daar mee op, de bossen staan er immers al en ze blijven heus wel staan en lopen niet weg. Daarom zie ik het anders.

Wij worden met rampscenario’s opgezadeld over Co2, en dat het allemaal onze schuld is terwijl de mens en haar activiteiten slecht 6 % van de aardse uitwisseling van CO2 veroorzaakt. Het is uitwisseling want wij maken geen CO2 en het is gewoon een natuur product dat de natuur zelf produceert en opgeslagen heeft, en wij brengen de oude opgeslagen CO2 weer in het circuit, meer niet, maar iets teveel tegelijk. Terwijl een rokende vulkaan gemiddeld in 24 uur de zelfde hoeveelheid CO2 produceert als dat wij in Nederland in 10 jaar produceren. Bij een vulkaan uitbarsting komt er net zo veel in de lucht dan als wij in Europa in 100 jaar kunnen uitstoten. Daarnaast de bosbranden en natuurlijke activiteiten leveren ook een eigen bijdrage aan CO2. Met elkaar is het teveel.

Nu bouwen wij mooie woonwijken met waterpartijen en kopen landbouwgrond om er natuur grond van te maken en dat als overloop bij te hoog water kan dienen, maar ook water heeft een nadelige invloed op het milieu. CO2 uit de atmosfeer lost op in water als koolzuur. In het zure water kunnen calciumcarbonaten zich niet meer vormen. Bij ver gaande verzuring zullen de bestaande calciumcarbonaten in het water zelfs oplossen, waarbij tot overmaat van ramp extra CO2 vrijkomt daar wordt nooit over gesproken.

Als men woningbouw locaties ontwikkelt laten ze daar dan zoveel mogelijk bomen bij planten en bij ieder woning zeg maar 20 bomen en een mooie tuin, dat levert immers ook zuurstof op, en neemt CO2 op. Waarom zou bosbouw ver weg meer zuurstof opleveren en meer CO2 opnemen dan dicht bij ons huis. In onze omgeving Zuurstof opwekken met bosbouw daar waar het maar enigszins kan, komt direct in onze luchtwegen, en neemt CO2 gevaar in onze omgeving af.

Of is dat een onjuiste gedachte?
———————————

Mijn geloof smelt als sneeuw voor de zon.

Dan bedoel ik niet het geloven in oude geschriften, dat was allang gesmolten, maar over de geloofwaardigheid van wetenschapper die de mens alle schuld aan te praten over de opwarming van de aarde slechts om hun bestaansrecht te verzekeren. Dat men rapporten manipuleert en onjuistheden of onvolkomenheden als basis accepteert om de mens de schuld te geven is beschamend, en als politici dat als waarheid accepteren zonder verder onderzoek is dat een teken van onkunde. Dat Al Gore zijn bedrijf wilde verrijken had men in moeten willen zien .

Nu het wat erg koud wordt, willen wetenschapper dat verklaren, en zien in dat waterverlies uit stratosfeer de oorzaak is van de ( tijdelijke ) afkoeling. In de vele rapporten heeft men niet meegenomen welke invloed de veranderingen in stratosfeer, zowel positief als negatief, op de veranderingen van de aarde heeft. Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers denken nu een verklaring te hebben voor de tijdelijke vertraging van de opwarming van de aarde, het komt door de daling van de watergehalte in de stratosfeer is hun visie nu. Hier de visie van nu:

Sinds 1970 steeg de gemiddelde aardse temperatuur met ongeveer 0,13°C per decennium, maar na 2000 is dat flink afgenomen. De laatste jaren lijkt de temperatuur zelfs wat te dalen. Klimatologen hebben het tot dusver voornamelijk afgedaan als een uiting van natuurlijke variabiliteit, mogelijk samenhangend met het El Niño- verschijnsel of met de ongewoon inactieve zon. De vertraging in de opwarming in verband gebracht met een daling van het watergehalte van de stratosfeer die ook rond 2000 begon. De stratosfeer is de luchtlaag direct boven de troposfeer die op ongeveer 12 km hoogte begint. De laag is ijl en koud en bevat maar heel weinig waterdamp. Pas sinds 1980 wordt het watergehalte met voldoende regelmaat gemeten, sinds 1995 vanuit satellieten met mondiale dekking. Inmiddels staat vast dat het waterdampgehalte van de stratosfeer tussen 1980 en 2000 sterk steeg en daarna weer met 10 procent afnam.

Waterdamp is een krachtig broeikasgas dat vooral de warmte opneemt die het aardoppervlak uitstraalt en dat vervolgens weer in alle richtingen wegstraalt. Meer waterdamp in de ijle stratosfeer leidt daar tot koeling, terwijl het de troposfeer juist opwarmt. Het water in de stratosfeer ontstaat door oxidatie van methaan en door aanvoer vanuit de troposfeer, vooral boven het tropische deel van de Stille Oceaan. Aannemelijk is dat die aanvoer nogal varieert. ========

De stratosfeer heeft dus veel invloed, en daar kunnen wij niets aan veranderen want dat bepaald de natuur zelf, en deze informatie komt gunstig uit om de milieu gedachten die er nu bestaan gewoon door te laten gaan, echter wij zouden het ook even uit kunnen stellen tot we de echte waarheid ontdekt hebben, en ondertussen kunnen wij de financiële perikelen in ons land even oplossen.
—————-
Ingezonden door Reiny

23 REACTIES

 1. CO2 is de schuldige, dat weet iedereen. De menselijke uitstoot van dit vreselijke goedje is ronduit gruwelijk.
  De natuur stoot 95 tot 97 % van de CO2 uit. Dat is dus 95% van 0.038 =0,0361
  De mens stoot dus 0,0019 uit. Nu beweert Cramer dat deze hoeveelheid het totale klimaat verandert? Dus de 99,9981 andere gassen doen niets.
  Gelukkig heeft de zon ook geen enkel invloed op het klimaat.

  Ik geloof haar direct. ( cynisme uit)

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter [2]:

  “Ik geloof haar direct.”

  Gelukkig!! Laat dan ook maar geen twijfel blijken, want stel dat Jacqueline dat opvat als “belediging”. Dan kun je zuur zijn!!

 3. @Peter [2]:

  Ik vind dat ook vreemd. De aarde kent een groot aantal carbon sinks met een enorme capaciteit (varieert met de temp.). Als er snel heel veel CO2 in de atmosfeer komt (bijv. bij een grote vulkaanuitbarsting of bij grootschalige bosbranden) dan neemt de atmosferische CO2 concentratie eerst toe en na een tijdje weer af tot het oude niveau. De carbon sinks hebben dan hun werk gedaan.

  Het blijkt echter, dat sinds anderhalve eeuw de CO2 concentratie in de atmosfeer gestaag toeneemt. De AGW-theorie verklaart dat vanuit de Industriële Revolutie (opstoken van fossiele brandstoffen en de ontbossing tgv bevolkingsgroei).

  Dat is vreemd, omdat het menselijk CO2 aandeel maar zo klein is. Dat deel zou in principe makkelijk door de grote carbon sinks moeten kunnen worden opgenomen. Als je echter naar de herkomst van de atmosferische CO2 kijkt (isotopen metingen) dan blijkt, dat het voornamelijk van fossiele brandstoffen afkomstig is (dus niet uit natuurlijke bronnen).

  Blijkbaar zijn de aardse carbon sinks niet goed in staat die fossiele CO2 te verwerken en blijft het grootste deel hangen in de atmosfeer. Als bekend is waarom dit is, kan het probleem vast wel worden verholpen. Ik heb er echter nog nooit iets over gelezen. Mss kunnen klimaatdeskundigen hier iets meer over zeggen.

  PS
  Overigens is het natuurlijk zeer de vraag of een hogere CO2 concentratie in de atmosfeer wel een probleem is. De aarde heeft allerlei regelkringen om de zaak zo stabiel mogelijk te houden.

  Zo zorgt een stijging van de temperatuur voor meer waterdamp in de atmosfeer en meer wolkenvorming. Die wolken houden de zoninstraling tegen waardoor het weer afkoelt.

  Ook aerosolen (o.a. kleine sulfaatdeeltjes die vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen en bij verbranding van fossiele brandstoffen) houden de zoninstraling tegen waardoor het afkoelt (schone lucht is warmer).

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 4. CO2 uit ‘fossiele bronnen’ is dus uit steenkool, aardolie, etcetera. In feite is dit wat men tegenwoordig Biomassa noemt, maar dan van wat hogere leeftijd.

  Kortom: oude biomassa is vies, maar nieuwe biomassa schijnt dan weer wél groen te zijn.

  Het zou me zo’n genoegen doen als al die politici nu eens echt een goed voorbeeld geven, en per direct stoppen met zelf CO2 uitstoten.
  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 5. Ik weet dat je niet op de kleintjes mag letten, maar toch:

  Up to 28 inches of heavy, wet snow accompanied by powerful winds were forecast in Washington, Baltimore and surroundings. That could be a historic snowfall for the nation’s capital, where the record stands at 28 inches in January, 1922.

  Bron: ergens op msn.nl

 6. @Kim Winkelaar [5]: “oude biomassa is vies, maar nieuwe biomassa schijnt dan weer wél groen te zijn. Het zou me zo’n genoegen doen als al die politici nu eens echt een goed voorbeeld geven, en per direct stoppen met zelf CO2 uitstoten.”

  Dat is een misverstand, Kim. Het idee achter CO2-neutraal energiegebruik is dat als je evenveel biomassa opstookt als er weer aangroeit de CO2 in de atmosfeer niet toeneemt. Dat geldt ook voor de CO2 die mensen uitademen. Die is immers afkomstig van ons voedsel en die planten en dieren zijn ook biomassa. 😉

 7. @Peter de Jong [4]:

  Ik heb het even nagezocht. Het bewijs is gebaseerd op het Suess-effect:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Suess_effect

  Dat gaat er van uit, dat fossiele brandstof minder C-13 en C-14 bevat dan gewone biomassa. Als je fossiele brandstof stookt neemt de concentratie C-13 en C-14 in de atmosfeer dus af. Dat blijkt idd het geval:
  http://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/SFMGSuessEffectSlide.jpg

  Het Suess-effect wordt echter afgezwakt door 2 oorzaken:
  1. Tussen 1955 en 1963 was er een enorme piek in de C-14 concentratie tgv kernproeven in de atmosfeer. Die piek nam daarna overigens weer snel af.
  2. Fossiele brandstoffen zouden helemaal geen C-14 moeten bevatten, omdat dit koolstofisotoop vanwege de ouderdom allang is vervallen. In de praktijk bevatten fossiele brandstoffen uit sommige bronnen juist verhoogde concentraties C-14. Dit duidt op de verontreiniging met C-14 door ondergrondse bacteriën en stralingsbronnen (zoals uraniumerts).

  In werkelijkheid zit er dus nog meer CO2 afkomstig uit fossiele brandstoffen in de atmosfeer dan we denken.

  quicor [23] reageerde op deze reactie.

 8. Stel eens voor, het woord broeikaseffect bestaat niet in onze vocabulaire. Het is maandagochtend en u zit in de trein, tegenover u is een plaats vrij, die spoedig wordt ingenomen door een haveloze man. Waarom weet u niet, maar na enige omzichtige blikken van lichte walging raakt u in gesprek met deze man en hij vertelt u dat hij werkeloos is. Uw interesse is lichtelijk gewekt en u vraagt hem: ‘Wat is uw beroep?’ Hij kijkt u heel even argwanend aan, alsof hij bang is voor een vreemde reactie en hij antwoordt: ’Ik ben klimatoloog,’ en de man kijkt direct neer, alleen om uw blik te ontwijken. ‘U bent Klimatowattus?’ Vraagt u verontwaardigd alsof deze haveloze man u in het ootje neemt. ‘U gaat mij toch niet vertellen dat u onderzoek doet naar climaxen, mag ik hopen?’ ‘Euh, nee, ik ben klimatoloog,’ antwoordt de man, ‘ik doe onderzoek naar klimaat.’
  Het duurt even, maar u denkt direct aan de weersberichten die regelmatig worden gegeven en u snapt eigenlijk wel waarom deze man werkeloos is. Ook komt in uw weldenkende public-relations-brein direct een oplossing voor deze man zijn probleem opborrelen, ‘wat heeft een klimatoloog nodig om een goede baan te krijgen.’ Het kost u maar een fractie van een seconde om daar het antwoord op te geven, ‘een ramp.’ Want u weet net zo goed als ieder ander, dat deze studie weggegooid geld is, tenzij er zich een ramp gaat afspelen in de toekomst en u weet precies hoe u geld moet verdienen met een dergelijk scenario.
  Nietzsche over de staat, uit ‘Aldus sprak Zarathoestra’:
  Spraakverwarring van goed en kwaad: dit teken geef ik u als teken des staats. Waarlijk, op de wil tot dood wijst dit teken! Waarlijk, het wenkt de predikers van de dood! Veel te velen worden geboren: voor de overtolligen werd de staat uitgevonden! Zie toch eens, hoe hij ze tot zich lokt, de veel-te-velen! Hoe hij ze opslokt en kauwt en herkauwt! ‘Op aarde bestaat er niets groter dan ik: de ordenende vinger Gods ben ik’- zo brult het ondier. En niet enkel langoren en kortkijkers zinken op de knieën!
  Hoe maakt men de overtolligen toch belangrijk? Hoe maakt men van een ondergeschoven studie, die nauwelijks iets opbrengt miljarden verslindend apparaat? Hoe geeft men toch een plaatsje aan onze dierlijke instincten van waakzaamheid, ten tijde van overvloed en overvloedige veiligheid? Een deel van ons brein kan niet omgaan met een situatie waarin alles loopt zoals het loopt, het moet geprikkeld worden; want het kan toch niet zo zijn dat alles goed is? Het is ons brein, dat voortdurend op zoek is naar gevaar, ons brein heeft het gewoon nodig, sommigen gaan parachute springen, anderen autoracen en weer anderen gaan opzoek naar iets wat de hele mensheid in zijn voortbestaan bedreigd. Natuurlijk zijn er mensen die inspringen op deze vraag, want in een kapitalistisch systeem zorgt vraag uiteindelijk voor aanbod, er is dus gewoon vraag naar angst, en dus zijn er mensen die dit bieden en hier veel geld voor vragen.
  En aldus zijn de overtolligen belangrijk geworden, een paar leugentjes per jaar en men zorgt ervoor dat hele volksstammen aan je lippen hangen en grof geld betalen om meer te horen, vraag en aanbod. Zelfs al wordt in een hoog gerechtshof, een film als die van Al Gore, onderuit gehaald en is de uitspraak van de rechter vernietigend, toch zullen veel mensen niet los kunnen laten van deze onheilsprofetieën, om geen andere reden, dan dat ons brein het nodig heeft. Men moet zich bedreigd voelen, al is het alleen maar om saamhorigheid te creëren, om iets te hebben om over te praten, om zich beter te voelen dan de ander omdat je het nieuwste weetje hebt, in de wetenschap van de onzin. Want het gaat er niet om of het waar is, nee het gaat erom dat het modieus is. Het draait om: erbij horen. Men heeft autoriteit to waarheid gemaakt in plaats van waarheid tot autoriteit.
  Voor de verhouding tussen waarheid en autoriteit kan men in de geschiedenis kijken, waar meer dan eens een enkeling tegenover de wereld van establishment stond, denkt u maar aan Galileo Galilei, of meer recent Albert Einstein. Beiden kwamen met baanbrekende theorieën in een tijd dat alle anderen, die er iets over te zeggen hadden, heel andere inzichten propageerden. Wetenschap draait niet om consensus, het draait niet om meerderheid en men kan er niet over stemmen.
  Voor een interessante, niet noodzakelijkerwijs een ware kijk op de verhouding tussen waarheid en autoriteit raad ik u de film Zeitgeist aan: http://video.google.nl/videoplay?docid=5216403649967509740#

 9. IPCC collega’s geven tegenstrijdige uitleg van het foutje Ned. 55% onder zeeniveau
  In NOVA van vrijdag 5 feb legt Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) uit dat Ned 26% onder de zeespiegel ligt en dat 29% overstroombaar is door rivieren. Totaal 55% (7.25 min.)
  http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7575/Groeiende+twijfel+over+opwarming+aarde#

  In de Tros Nieuwsshow van zaterdag 6 feb legt zijn collega Pier Vellinga (hoogleraar universiteit Wageningen, één van de oprichters IPCC) uit dat 26% van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat bij stormvloed 55% onderloopt (2.15 – 3.20 min.). Hij heeft ook naar Nova van vrijdag .5 feb gekeken (12.18 min.).
  http://radio.tros.nl/?page=detail&p=39891&type=broadcast&col=left&userPage=nieuwsshow

  Maarten Hajer is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving van het ministerie van VROM.
  Pier Vellinga is hoogleraar aan de universiteit van Wageningen en één van de oprichters van het IPCC.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 10. @reiny [10]:

  Het is tamelijk onzinnig (en erg onwetenschappelijk) hier zo’n nauwkeurig percentage te geven.

  De mate van overstroming bij een dijkdoorbraak hangt heel sterk af van de hoogte van het zeeniveau (dat verandert in de loop der tijd), van de windkracht en de windrichting, van de hoogte van de rivieren die het water weer moeten afvoeren, van wáár er een dijk doorbreekt (of dijken doorbreken), van de mate van begroeiing met bomen en struiken van laaggelegen gronden, van de mate waarin onze veengrond is ingeklonken (of de grond is verzakt ivm gaswinning, bemaling etc) of de veengrond juist weer is opgehoogd ivm bebouwing, enz, enz.

  Het is volkomen absurd voor een inschatting van een overstroming een nauwkeurigheid van +/- 0,5% te hanteren (want dat betekent het getal 55%). Je mag al blij zijn als je de ordegrootte kan aangeven met een kwart, een derde of de helft.

  Verder heeft in de prehistorie onze kustlijn tot aan Limburg gelopen (de St. Pietersberg bestaat uit mergel die gevormd is uit de kalkskeletten van schelpdieren) en stond in een andere periode de Noordzee (gem. diepte 50 meter) droog (je kon toen door deze vallei van het continent naar de Britse eilanden lopen).

  reiny [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [11]:
  Geschiedskundig ben ik een leek . Ook op het terrein van aardopwarming begeef ik mij op glad ijs, en ben daar ook een leek, woon in leek, en het enige wat ik doe is het kleine deelje hersens wat ik heb te gebruiken om mij te informeren laten wat er om mij heen gebeurd. Daar moet ik het mee doen en als ik dit lees dan denk ik wat is er nu aan de hand , hebben de wetenschappers hun verstand ingeleverd of gebruiken ze het niet meer. Vaak is hun studie door de staat betaald en dan is dit datgene wat wij er voor terugkrijgen ? Welk voordeel hebben ze bij een slorgdig opgemaakt rapport waar alle politici zich aan ophangen en ons kapitalen laat betalen.;.

  En weer is een onjuistheid ontdekt in een klimaatrapport. In het IPCC-rapport van 2007 staat dat de opbrengst van de Afrikaanse landbouw de helft lager kan zijn in 2020. Deze voorspelling is gebaseerd op een rapport, dat nooit in de officiële wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd.

  reiny [13] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 12. Beste Peter , beste Kim,kolen enz , de oude biomassa,is natuurlijk ook biomassa en is niet vies! Het enigste verschil met nieuwe biomassa is ,nieuwe biomassa kan steeds weer opnieuw geproduceert worden en is daardoor HERNIEUWBAAR!Dat geldt dus niet voor kolen,gas ,enz , deze zijn EINDIG!!
  Wat betreft het IPCC rapport , deze zogenaamde wetenschappers plegen wetenschap naar een bepaald doel TOE! Er zijn dus opdrachtgevers ,welke er belang bij hebben dat de aarde opwarmt ,
  de ijsbergen smelten en de CO2 daarvoor verantwoordelijk MAKEN!
  Een onderdeel van deze opdrachtgevers zijn de milieurakkers [milieurakkers en de meeste wetenschappers ,worden door de gemeenschap betaald!!] Dus hoe meer angst en negativiteit er gepredikt wordt ,des te meer arbeid! Deze arbeid wordt dus door ons allen betaald en werkt tegen ons! Wat betreft hernieuwbare energie , daar is niets mis mee, denk in deze aan ,windenergie op zee, getijdenenergie ,bioenergie uit afval ,bioethanol uit suikerbieten en biodiesel uit afval en koolzaad. Kijk deze energie hoeft niet de gehele behoefte te dekken ,maar een 10% zou op den duur ,zeer aan te bevelen zijn ! Met als leuke bijkomstigheid , werkgelegenheid , hernieuwbare energie, betalingsbalans,minder afhankelijk van import enz, enz. Wij hebben met zijn allen behoefte aan een overheid met VISIE en een overheid welke de mens boven de regel stelt! Ik wens een ieder alles goeds en hoop dat er licht aan het eind van de tunnel is! groet , jaap koopman schoonebeek.

 13. @reiny [12]: “Welk voordeel hebben ze bij een slordig opgemaakt rapport waar alle politici zich aan ophangen en ons kapitalen laat betalen?”

  Wetenschappers hebben er uiteraard direct belang bij dat zijzelf en hun onderzoek goed worden gefinancierd. Aangezien ze meestal in door de overheid gesponsorde instituten werken, zullen ze vooral onderzoek doen dat ook voor de politiek interessant is. Die geldstroom blijft dan tenminste komen.

  Dat was indertijd het geval met het Amerikaanse Star Wars onderzoek naar een raketschild in de ruimte, dat wereldwijd miljarden naar de natuurkundigen toeschoof, en dat is nu weer het geval bij het klimaatonderzoek. En als een onderwerp eenmaal ‘hot’ is, trekt het ook allerlei wetenschappelijke charlatans aan.

  Er zijn ook wel wetenschappers die zich enkel druk maken om obscure onderwerpen (zoals bijv. het liefdesleven van de geelgestreepte zandhagedis uit Oost-Mongolië) maar daar is aanzienlijk minder geld voor beschikbaar. Dit zijn dan ook de minder ambitieuze hobbyisten. 😉

  Normaal gesproken is het zo, dat wetenschappers alles bij elkaar liegen waar ze maar mee weg denken te komen. Dat bespaart immers een hoop geld en tijd in het lab. Wel bestaat er een enorme vakmatige en ook vaak persoonlijke jalousie onder wetenschappers. Ben je goed in je vak dan heb je weinig vrienden en de meeste conculega’s zullen geen mogelijkheid onbenut laten om je onderuit te halen. Dan wordt jouw afdeling n.l. ingekrompen en hebben zij meer geld te besteden.

  Die onderlinge haat en nijd is feitelijk het enige kwaliteitsmechanisme in de wetenschap. Maar een garantie dat de uitkomsten ook echt kloppen is het natuurlijk niet. Mensen kunnen daarom maar beter niet te goedgelovig zijn. 😉

  http://www.ee.bgu.ac.il/~rosen/PeerReviewCartoon.jpg

  reiny [19] reageerde op deze reactie.

 14. @reiny [12]: “In het IPCC-rapport van 2007 staat dat de opbrengst van de Afrikaanse landbouw de helft lager kan zijn in 2020.”

  Het is erg belangrijk dat we weten wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Maar, uitgezonderd de astronomen die de banen van hemellichamen berekenen, is er geen wetenschapper die 13 jaar in de toekomst kan kijken. Zo’n uitspraak heeft met wetenschap dus niets te maken. Je kan ook een helderziende raadplegen, of de buurvrouw.

  Overigens ligt het voor de hand, dat er zowel negatieve als positieve effecten zullen zijn als het klimaat veranderd. Als het in Afrika te warm wordt voor landbouw, dan zal men daar op andere gewassen moeten overschakelen, of men zal meer voedsel moeten importeren. In de gematigde streken zal immers een veel grotere voedselproductie mogelijk zijn als het daar warmer is dan nu (denk ook aan grote gebieden in Canada en Siberië die nu nog te koud zijn voor landbouw).

  Het is vergelijkbaar met het aantal warmtedoden dat zal toenemen als het klimaat wereldwijd warmer wordt. Het aantal koudedoden tijdens de winter neemt dan eveneens af. Inschatten of het effect per saldo positief of negatief zal zijn is bijna ondoenlijk, want het hangt van zoveel factoren af (mensen kunnen bijv. een betere airco of CV aanschaffen, terwijl bij een grotere markt en volop massaproductie de prijzen zullen dalen en deze hulpmiddelen dan dus voor steeds meer mensen beschikbaar komen).

  reiny [20] reageerde op deze reactie.

 15. @reiny [14]: “Waarom lezen wij nooit per land de CO2-percentages in de lucht?”

  Het broeikaseffect betreft alleen CO2 (en andere broeikasgassen en waterdamp) in de hogere luchtlagen. Tegen de tijd dat de CO2 daar is, is het allang de grens overgewaaid.

 16. De temperatuur op aarde is afhankelijk van legio variabelen en een aantal van deze zullen meer effect hebben dan anderen. Enkele voorbeelden: Milankovitch variabelen, dit zijn de variabelen die er waarschijnlijk voor zorgen dat glacialen (in de volksmond ijstijden genoemd) beginnen en eindigen. Deze variabelen kunnen een temperatuurschommeling van 10 graden in enkele jaren veroorzaken, vandaar dat een glaciaal dus abrupt kan beginnen of ophouden. Daarnaast is de sterkste warmtebron op aarde de zon, en ook deze is variabel, bijvoorbeeld de elfjarige cyclus van zonnevlekken (die al ongeveer 500 jaar wordt bijgehouden). Er is natuurlijk de mogelijkheid dat CO2 een invloed heeft en u zult mij dat niet horen ontkennen, maar in een scenario zoals die door het IPCC wordt beschreven, zou ik liever zien dat het IPCC zich niet alleen op het CO2 zou concentreren.

  Het aantal zonnevlekken is door de mensheid niet te beïnvloeden, noch zijn de milankovitch variabelen door de mensheid te beïnvloeden, maar zij zorgen waarschijnlijk wel voor de grootste temperatuurschommelingen op aarde. Ik ben daarom van mening dat juist de beïnvloedbaarheid van de mens voor sommige van deze zaken, reden is om daar nu juist paniek over te zaaien. Net als je het, je houden aan de tien geboden ervoor zorgt dat je niet naar de hel gaat, zorgt vrees voor CO2 dat je niet in een broeikashel komt, maar hier heb ik al eerder over geschreven. Van alle mogelijke invloeden die de aardse temperatuur beïnvloeden, behoort CO2 waarschijnlijk tot de kleinste, maar wel de enige die door ons te beïnvloeden is en juist omdat deze te beïnvloeden is, wordt hier juist paniek over gezaaid. Het is nu deze paniek dat onheilsprofeten op staan, om er een slaatje uit te slaan, want zonder dit onheil, zou er voor hen geen goeie baan zijn, zouden staten geen belachelijke belastingen kunnen heffen en zou u dus bepalen wat u zou doen met uw geld en niet de overheid.

  Milankovitchvariabelen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-parameters

  Zonnecyclus: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecyclus
  Eerder ingezonden: http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/01/minister-sammy-wilson-aarde-opwarming-is-zwendel-van-politici/
  (OoRedemptionoO)

 17. @Peter de Jong [16]: Dank voor deze uitleg , daar kan ik wel mee leven, zo zie je maar dat je lang niet altijd overal aan denkt en jij wijst mee even het juiste weg om overwegingen redelijke te maken .

Comments are closed.