Dames en Heren Minimumlijders,

Dames  en Heren  Overige  Dwangverzekeringstrekkers,

Dames  en Heren  welke Verstandelijk  Gehandicapt , Minvermogend of  Minder Begaafd zijn,

Dames  en Heren Kunstenaars en Artisten,

Dames en Heren Partijbonzen en Uw entourage en

alle overigen die  met hun aanwezigheid hier vandaag blijkgeven van belangstelling voor onze  Partij,

Dames en Heren,

Van harte heet ik U welkom  op deze  bijeenkomst van de Partij   voor  Sociale Rechtvaardigheid en Ruimhartigheid, de PSRR.

Een speciaal en bijzonder hartelijk welkom wil  ik hier vanavond heten aan ons scheppend kunstenaarslid  Erna van Tuttenrode  – Gortzak  die zich met haar familie reeds drie generaties in de contraprestatie  bevindt en  gespecialiseerd  is aan uit   trottoirs  en plantsoenen oprijzende  roestige schroeven.

Ik durf hier wel  te zeggen, dat er geen museumkelder  in Nederland  is, waar  Erna’s magistrale creaties niet staan of liggen te roesten!

Het is mij een voorrecht, deze avond aan te vangen met  de  uitreiking  van de Joop den Uylmedaille   voor  Minimumlijders die  25 jaar een uitkering ontvangen.

Ik moge  in dit kader   Mevrouw  Janette  Molenkop  en de Heer  Piet  Lor   verzoeken  naar voren te komen  en op  de ereplaatsen op het podium plaats te nemen.

Mevouw Molenkop,   staat U mij toe, in de eerste plaats het woord te richten tot u, die  reeds 25  jaar  loopt in de werkloosheidswet voor  koffieserveerders.

Koffieserveerders nemen een belangrijke plaats  in in onze maatschappij.  Zij  laven   immers  door middel van het serveren van een kostelijke drank onze dorst.

Mevrouw   Molenkop, u zult het mij het niet euvel duiden, dat ik  hier memoreer dat u aan het begin van uw carrière  gedurende  een  periode van  vijf jaar op  weergaloze   wijze uw godendrank geserveerd hebt  op  het  kantore van de Omzetbelasting , tot   U last kreeg van een chronische gewrichtsontsteking in de kleine teen van Uw rechtervoet.

Mijnheer Lor,  het  is niet zonder schroom dat ik hier vanavond terugdenk aan de talloze trappen welke U  op  de U zo eigen  deskundige  wijze gedweild hebt   gedurende Uw werk op de Dwangverzekeringsbank: werk   waarvan U  de bitterzoete vruchten plukt  nadat een bananenschil  welke U kordaat uit de weg wilde ruimen U fataal werd, hetgeen in  chronische rugklachten resulteerde.

Mevrouw  Molenkop en Mijnheer Lor, wij zijn  U allen  dankbaar voor het werk dat u ondanks en dankzij  uw  handicaps de laatste vijfentwintig jaar voor de  Partij  hebt kunnen  verrichten.

Als wandelend   voorbeeld van de werking van ons Dwangverzekeringsstelsel   hebt U in de gelederen van de zwaksten in deze samenleving , minimumlijders en uitkeringstrekkers, onvermoeibaar en  dus onvermoeid ,  talloze leden gewonnen door onze idealen  in  den lande uit te dragen.

Het zij mij vergund ,thans enige woorden te wijden aan de  hervorming van ons partijprogramma.  Wij willen vanaf dit jaar een extra  beroep   doen op hen wier schouders  in staat zijn de zwaarste  lasten te torsen.

De  zojuist genoemde groep  werkt  momenteel tot  gemiddeld   één augustus   van ieder jaar teneinde  de noden van  de zwakkeren in onze samenleving te financieren  en begint vanaf   één augustus inkomen voor zichzelf te verwerven.

Wij  hebben  onze regering in overweging gegeven, de datum van één augustus te verschuiven naar één september.  

De reden van het verzoek tot verschuiving is het toenemend aantal personen dat  tot de categorie van de minvermogenden en  bedurftigen behoort, alsmede  de toenemende  bedragen die  nodig zijn op het stuk van de ontwikkelingshulp.

 Ook zijn fondsen nodig voor het toenemend aantal kunstenaars in onze samenleving.  Deze categorie is zeer creatief  en verdient  uit dien hoofde alle steun, te meer waar op  het stuk van de door hen vervaardigde  producten  nauwelijks  door koopkracht gesteunde vraag bestaat.

Helaas zijn er landgenoten die menen dat zij , hoewel door niemand  hiertoe geautoriseerd,  het recht in eigen hand moeten  nemen en een hoger percentage van het door hen verdiende    willen behouden.

Sommigen van  hen gaan zo ver, dat zij het door hen verdiende in een  portefeulle  medenemen over de landsgrenzen,  teneinde   deze gelden buiten de Europse Unie te  deponeren en vrucht te doen dragen.

Teneinde  de  samenleving te beschermen tegen dergelijke onwillige elementen die  er bezwaar tegen hebben dat de  betalingsdruk op  de contribuanten worden opgevoerd , zullen  als onze voorstellen   aangenomen zullen worden, zij die niet goedschiks betalen, voor een minimumperiode van zes maanden worden opgesloten.

Bovendien  zullen  tegen deze   asociale elementen  nog meer van honden voorziene bewakers worden ingezet,  die tot taak hebben bij grensoverschrijding   aangetroffen bedragen  in beslag te nemen  en   de herkomst van het geld te onderzoeken.

Thans moge ik   u allen verzoeken, het glas te heffen  op de toekomst van onze Partij die vanaf heden als slogan   zal gebruiken :

“ Van iedereen belasting overeenkomstig zijn  draagkracht, aan iedereen uitkeringen op  grond van zijn behoeften!”

 Hugo van Reijen 

28 REACTIES

 1. De verdeel en heers strategie werpt zijn vruchten af. Richt je vooral op de slechte burgers en ga stemmen op de “rechtse” partijen.

  We hebben meer dan 1.000.000 ambtenaren. De overheid is het probleem, niet de mensen.

  Vooral het bagetaliseren van mensen met een arbeidsbeperking die worden betaald uit een verzekering, zie ik als enorm kortzichtig.

  hugo van reijen [4] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Tony [9] reageerde op deze reactie.

 2. @Marc H [3]:
  Het is de zieligheidsindustrie die Nederland in haar greep houdt.
  Op 25 jarige leeftijd is bij mij Artrose vastgesteld in mijn ruggewervels omdat ik last van mijn rug had. Er ging toen een scala aan instanties zich met mij bemoeien en vooral vertellen dat ik het zo moeilijk had en dat het verschrikkelijk was dat ik op zo’n jonge leeftijd hier mee moest leven. Ik ben gewoon een complex aangepraat en het heeft me een jaar gekost om weer op de oude voet verder te gaan (evenwel met wat last in de rug maar zo is het leven).
  Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zichzelf niet voor 100% kunnen bedruipen (er zijn nog voldoende goedaardigen die deze mensen een handje zullen helpen) maar 95% van de uitkeringstrekkers kunnen dat zeker wel.

  Rik [11] reageerde op deze reactie.
  Marc H [13] reageerde op deze reactie.

 3. @Marc H [3]:
  “Vooral het bagetaliseren van mensen met een arbeidsbeperking die worden betaald uit een verzekering, zie ik als enorm kortzichtig.

  Juist, Marc H dat is zo.
  Maar de werkelijkheid, zoals weergegeven door de Partij voor Sociale Rechtvaardigheid en Ruimhartigheid, de PSRR, gaat niet over een VERZEKERING. Daar wordt gesproken over uitkeringen die door diefstal worden gefinancierd.

  Het is een politieke truc om die diefstal een andere naam te geven, en dan wordt het automatisch het hoogste goed.

  Heel knap dat het lukt om zoveel mensen zo lang met onwaarheden te laten rondlopen.

  Marc H [13] reageerde op deze reactie.

 4. @Ivo Cerckel [1]:

  En hoe vind je deze dan?

  Gemeente Groningen en Menzis tekenen samenwerkingscontract

  GRONINGEN – De gemeente Groningen en zorgverzekeraar Menzis gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat alle Stadjers mee kunnen doen in de samenleving.

  Het gaat om vijftien projecten op het gebied van gezondheid en zorg. Maar ook actieve deelname van zwakkere groepen aan de maatschappij is een belangrijk punt bij deze projecten. Een van de vijftien projecten richt zich bijvoorbeeld op kinderen die, met hulp van spelers van FC Groningen, leren gezonder te leven en meer te bewegen.

  Burgemeester Rehwinkel van Groningen en bestuursvoorzitter Van Boxtel van Menzis hebben inmiddels het samenwerkingscontract getekend. (rtvnoord)

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [7]:

  …met hulp van spelers van FC Groningen, leren gezonder te leven en meer te bewegen????????

  Allemachtig in wat voor gekkenhuis leven we eigenlijk?

  En dan ook niet te vergeten dat de belastingbetaler verplicht meebetaald aan het sponseren van VIP ruimtes en voetbalstadions…Wat is de wereld toch door en door verziekt…En als beloning mogen de achterlijke schapen in het voetbalstadion komen juichen naar hun cluppie…Maar na aftrek van belastingen blijft er nog een gat over die de suporter maar wat graag bij de ingang betaald.

  Hetzelfde zie je bij gemeentelijke zwembaden, betaald door de belastingbetaler, ook al kom je er nooit, je betaalt er aan mee….en wil je er een keer gebruik van maken dan kom je er pas in als je nog een keer betaald.

 6. @Fluminis [5]:

  Dus…is het zaak om deze instanties aan te pakken. Generaliseren en een bepaalde groep uit de samenleving wegzetten als een paar luie honden getuigt mijns inziens nou niet bepaald van een helder intelect. Zeker lopen er voldoende mensen tussen die uit gemakzucht teren op de staatsruif, maar als u roept 95% dan had ik hier graag wat cijfermatige onderbouwing van gezien. Alleen maar wat roepen is namelijk te makkelijk. En nee..voordat u het denkt, ik werk me iedere dag een slag in de rondte. Zaak is dat bepaalde instanties zichzelf in stand houden en dat hier een hoop geld gespaard kan worden.

  Fluminis [19] reageerde op deze reactie.

 7. @Fluminis [5]:

  Dus…is het zaak om deze instanties aan te pakken. Generaliseren en een bepaalde groep uit de samenleving wegzetten als een paar luie honden getuigt mijns inziens nou niet bepaald van een helder intelect. Zeker lopen er voldoende mensen tussen die uit gemakzucht teren op de staatsruif, maar als u roept 95% dan had ik hier graag wat cijfermatige onderbouwing van gezien. Alleen maar wat roepen is namelijk te makkelijk. En nee..voordat u het denkt, ik werk me iedere dag een slag in de rondte. Zaak is dat bepaalde instanties zichzelf in stand houden en dat hier een hoop geld gespaard kan worden.

 8. Zoooo, dat heeft even wat reacties uitgelokt 😉 Voordat ik reageer, zou ik bij deze mensen uit willen nodigen om eens een jaartje van de vetpot die uitkering heet te gaan genieten. Volgens mij zullen velen kommer en kwel klagen. Dat er een noodzaak is voor een voedselbank (particulier initiatief) is niet omdat de uitkeringen zo ontzettend hoog zijn. De mensen die daar komen hebben 40 euro of minder te besteden per week.

  Dit verhaal neemt overigens niet weg dat ik ook van mening ben, dat er toch echt mensen profiteren van de zorgstaat. Dat standpunt zal ik niet toe hoeven lichten 😉

  @hugo van reijen [4]: Of de mensen in de WW, ZW of WIA nu zo geaccomodeerd worden om niets te doen vraag ik me af. De eerste 2 zijn sowieso tijdelijk.

  Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die even niet al te hard hun best doen om gelijk weer aan het werk te gaan, maar het merendeel zal denk ik graag weer gewoon werken. Al is het alleen al om 100% ipv 70% te verdienen. Bovendien is het niet echt leuk als jouw sociale kring wel werkt en jij niet.

  Maar waar ik met name op doel zijn alle mensen met een chronische ziekte, voor wie werken echt niet mogelijk is. Bovendien zijn er ook nog mensen die totaal niet kunnen werken. Jij noemt zelf al verstandelijk gehandicapten. Een autist of schizofreen kan in de meeste gevallen toch echt niet een normale carriere nastreven.

  Buiten dit alles is het bovendien ook nog eens een enorm risico als je deels iets wil doen, bijvoorbeeld 2 dagen in de week. Voor je het weet krijg je een boete of rechtzaak aan de broek. Dat verhaal heb ik gehoord van een weduwe die even naast haar weduwen en wezen pensioen ging werken. Wel netjes aangegeven, maar net een regel overschreden.

  @Fluminis [5]: Zie de reactie van Rik, die ik totaal onderschrijf.

  @Hub Jongen [6]: Hub, je hebt op zich gelijk. Het is een verplichte verzekering waar iedereen aan betaalt. Verplicht of niet het is een verzekering.

  @Tony [9]: Dat is een goede vraag. In het zadel helpt, vind ik met name boeiend. Mondiaal gezien zie je overal dat de overheid groeit. Wat was er voor dit soort overheden? Ik denk dat het een denkfout is van de maakbare samenleveing waarin iedereen gelukkig is en naar ieders probleempje geluisterd wordt.

  In het zadel houdt, dan kom ik al heel makkelijk uit bij de 1.000.000 ambtenaren, de indoctrinatie op scholen, het idee dat de overheid goed is en de problemen oplost en last-but-not-least door de verdeel en heers strategie.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Tony [17] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [19] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 9. Als we terug konden gaan naar het jaar 1930 (toen de kostwinnaar van een gezin gewoon moest werken): We vertellen dan de mensen dat er in 2010 op een nieuwe auto 64% belasting wordt geheven; 19% BTW op de meeste produkten die met geld worden betaald waar al belasting is op geheven; 80% belasting op benzine; plus alle andere heffingen; 4 miljard per jaar naar ontwikkelingshulp (waarvan zelfs Afrikaanse landen zeggen dat het niet werkt)1 miljoen ambtenaren betaald worden om het hele linkse apparaat draaiende te houden; de gemiddelde Nederlander werkt tot 1 augustus om zijn buurman te onderhouden en nieuwe goudzoekers per taxi naar fietsles te brengen; huursubsidie voor mensen die in het centrum van Amsterdam willen wonen maar het eigenlijk niet kunnen betalen; etc.. Dan zouden ze ons opsluiten in een tehuis voor minder toerekeningsvatbaren. Ik stel dan ook een betere regeling voor: Dat de overheid alle inkomsten gewoon vordert en iedereen zakgeld geeft op zaterdag.

 10. @Marc H [13]: “…waar ik met name op doel zijn alle mensen met een chronische ziekte, voor wie werken echt niet mogelijk is. Bovendien zijn er ook nog mensen die totaal niet kunnen werken. Jij noemt zelf al verstandelijk gehandicapten. Een autist of schizofreen kan in de meeste gevallen toch echt niet een normale carriere nastreven.”

  Waarom niet? Als je door een chronische ziekte motorisch gehandicapped bent laat je je ondersteunen door een machine. Als je verstandelijk gehandicapped bent idem dito door een computer. Autisten en schizofrenen moet je alleen solo-arbeid laten doen (autisten zijn overigens prima wiskundigen).

  Het hangt uiteraard af van de mate waarin je gehandicapped bent, maar zoals de natuurkundige Stephen Hawking bewijst kan zelfs iemand die vanaf de nek verlamd is nog zelfstandig in zijn levensonderhoud voorzien (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking ).

  Daarnaast zou ik op de verantwoordelijkheid van de ouders willen wijzen. Als je weet dat je drager bent van een of meer ongeneeslijke erfelijke aandoeningen dan zou ik 2 keer nadenken vóór je kinderen neemt. De ouders hebben de verantwoordelijkheid om voor een gehandicapped kind te (laten) zorgen zolang het leeft. Dat kan je je alleen veroorloven als je rijk bent of goed verzekerd.

  Iedere volwassene loopt uiteraard ook het risico gedurende zijn leven gehandicapped te raken. Daar dien je dus eveneens voorzieningen voor te treffen. Een behoorlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering is wel het minste. Het is absurd als dit soort kosten op de gemeenschap worden afgewenteld.

  Hawking laat overigens zien, dat je gezondheid wel bijzonder sterk achteruit moet gaan voordat je van zo’n verzekering gebruik zou moeten maken. Dat betekent, dat niet veel mensen er aanspraak op zullen maken en de premie dus laag kan zijn. Er is dan geen enkel excuus als je je niet hebt verzekerd en je van liefdadigheid afhankelijk bent geworden.

  Marc H [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [15]: Hawking ken ik wel. Om nu van een uitzondering regel te maken? Of was dit slechts een voorbeeld uit een onuitputtelijke bron?

  Autisten zijn zeker geen prima wiskundigen. Rain Man was een leuke film, maar totaal geen realistisch beeld van autisme.

  Wat mij hier verbaast op dit moment is het afgeven op andere mensen. Het is een soort conversatie uit een oude Heeren soiciteit.

  Als je echt gelooft dat je werkt tot Augustus om de buurman van geld te voorzien (in dit geval uitkeringstrekkers), zou een simpel rekensommetje duidelijk maken dat buiten de hele overheid dus de ene helft werkt en de andere helft niet. Bovendien dat de mensen met een uitkering daadwerkelijk meer geld zouden krijgen dan mensen die werken. Volgens mij klopt dat niet…

  Ik ben de laatste die zegt dat het systeem goed is of dat iedereen maar van geld moet worden voorzien. Toch heb ik hier vaker in discussies gehoord dat voorzieningen op basis van vrijwillige giften worden georganiseerd. Daar geloof ik ook in. Helaas zie ik hier dan de houding van menig reageerder en zie ik dat er eigenlijk totaal geen compassie is. Sterker nog eerder minachting voor een medemens die het minder goed heeft getroffen. Alle praat over sociale betrokkenheid uit vrijwillige bijdrages en vrijwillige hulp…. Toch jammer.

  In mijn ogen gaat het geld voor het allergrootste gedeelte naar de overheid. Van belasting die wordt betaald gaat maar een klein deel naar uitkeringen. Mijn strijd gaat voor meer vrijheid, maar niet voor persoonlijke winstmaximalisatie.

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Marc H [13]:

  Sorry. Fout.

  De situatie is zo en blijft zo door *domme mensen* die niet willen leren, ofwel er een belang bij hebben dat de overheid groot is en bezittingen van Pietje naar Klaasje sluist.

  Het systeem kan zichzelf niet in stand houden zonder leeghoofdig stemvee.

  Ik heb ook openbaar onderwijs gehad, en ik heb zelf ook door de zeepbel heengeprikt. Indoctrinatie is slechts tot zekere hoogte een excuus.

  Tenzij, uiteraard, de meeste mensen gewoon DOM zijn.
  Dat kun je dan wel niet leuk vinden om te horen of lezen. Maar feiten zijn wel vaker niet leuk.

  Overigens leidt een politiek van diefstal altijd tot een grotere overheid. Zolang je een morele legitimatie ziet aan een overheid die bezit van persoon 1 steelt om aan persoon 2 te geven, kun je moreel gezien niets in brengen tegen het geven van bezittingen aan persoon 3.
  Diefstal is legitiem of het is het niet.

  Dat is waarom een overheid die zichzelf rechten toeeigent die een burger niet heeft, per definitie altijd groeit. Een dergelijke macht en potentiele ruif met gestolen buit heeft nu eenmaal een enorme aantrekkingskracht.

  De enige oplossing tegen een groeiende overheid, is een overheid (of hoe je het ook wilt noemen) die zichzelf geen rechten kan toeeigenen, die een burger zelf niet heeft.

  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Marc H [16]:

  Marc,

  Je interesse in meer vrijheid is prijzenswaardig, maar je idee dat de vrije markt met haar liefdadigheid hardvochtiger zou zijn dan de verzorgingsstaat is imho een misverstand.

  Alleen al het feit, dat de vrije markt het hulpaanbod beter kan afstemmen op de vraag maakt dat er minder mensen buiten de boot zullen vallen dan wanneer een inefficiente overheid met haar eenvormige aanbod pechvogels probeert te helpen. Ook de arbeidsmarkt is veel dynamischer, dus je bent nooit lang zonder inkomen.

  Hawking’s voorbeeld illustreert welke mogelijkheden moderne technologie biedt voor gehandicapten, zieken en ouderen. In Japan zijn bijv. exoskeletten te koop waarmee frêle bejaarden hun zware partner zelfstandig in en uit bed kunnen tillen. Thuiszorg is dan niet meer nodig.

  En ook zonder moderne technieken is al veel mogelijk. In Afrika en India maken kinderen zonder benen zelf hun houten zitplatforms met wieltjes waarop zij zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Denk ook aan blindengeleidehonden (hulphonden) e.d.

  Veel wetenschappers zijn autistisch. Het ligt dan voor de hand, dat een autist een wetenschappelijke carrière nastreeft.
  http://incorrectpleasures.blogspot.com/2006/09/referenced-list-of-famous-or-important.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_figures_sometimes_considered_autistic

  NL heeft een hoge collectieve lastendruk (vergelijkbaar met België).
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_Freedom_Day

  De rijksbegroting voor 2010 bedraagt 272 miljard (op een BBP van ca. 600 miljard). Dat geld is als volgt verdeeld over de departementen:
  http://www.onanslemming.nl/?p=5460

  De beroepsbevolking is ca. 7,7 miljoen mensen op een totale bevolking van ca. 16,5 miljoen. Gemiddeld moet dus 1 werkende zichzelf en nog een andere Nler in leven houden. In werkelijkheid is de verhouding ongunstiger omdat er veel vrouwen parttime werken en niet zonder het inkomen van hun partner of zonder aanvullende subsidies zouden kunnen bestaan.

  Er zijn ca. 5 miljoen mensen die voor hun hoofdinkomen van een uitkering afhankelijk zijn (2,8 miljoen AOW, 0,8 miljoen WAO/Wajong, 0,7 miljoen studiebeurs, 0,4 miljoen WW, 0,2 miljoen bijstand, 0,1 miljoen Anw). Tevens krijgen 2 miljoen kinderen kinderbijslag, 2 miljoen huishoudens huursubsidie, bijna alle boeren landbouwsubsidie en bijna alle Nlers zorgtoeslag. Daarnaast zijn er nog 1001 verschillende soorten toeslagen (65+) en subsidies, van museumkaartjes en OV-jaarkaarten voor studenten tot kinderopvang en ‘gratis’ schoolboeken.

  Die ‘sociale betrokkenheid’ is mooi, maar die ontstaat pas op een gelijkwaardig niveau (en dus niet als superieure weldoener tov hulpeloze zielepoot) als de parasitaire mentaliteit van de ontvangers verandert. Ieder mens, gehandicapped of niet, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn leven. Liefdadigheid is dan dezelfde ondersteuning (financieel+coaching) die een investeerder aan een ondernemer zou geven.

  Dat is de enige morele weg naar meer individuele vrijheid, niet de gedwongen inkomensherverdeling door de verzorgingsstaat die mensen juist meer afhankelijk maakt en hun zelfrespect wegneemt.

  ===
  “Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it’s bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness.”
  – Mark Steyn

  “Remember that wanting to keep your own money isn’t greed. And spending other people’s money isn’t compassion.”
  – Young Americans for Liberty (2010)

  “Self-reliance is the only road to true freedom, and being one’s own person is its ultimate reward.”
  – Patricia Sampson

 14. @Rik [10]:
  Die 95% is niet onderbouwd, ik sloeg gewoon een iet wat overdreven slag. Feit is dat er te veel mensen een uitkering genieten en dat absoluut niet nodig hebben.
  @Marc H [13]:
  Ook mensen die moeilijker aan het werk te krijgen zijn; schizofreen (hoeveel zijn dat er?), Autisten en anderen zouden zoveel makkelijk aan de slag kunnen ware het niet dat de overheid ieder initiatief de kop indruk met haar duizenden regeltjes. Je mag niet eens wat limonade op de straat verkopen om de dorst van de voorbijgangers te lessen, kan toch bijna iedereen. Nee je moet vergunningen, diplomas en uitaard de goedkeuring krijgen van de overheid.

  hugo van reijen [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [17]: Uitstekend verwoord. Kanttekening:
  Tenzij, uiteraard, de meeste mensen gewoon DOM zijn.

  Ik denk dat de meeste mensen niet zozeer DOM zijn, als wel totaal ongeïnteresseerd. Hoewel niet geïnteresseerd zijn in een systeem dat verregaand bepaalt wat je wel of niet ongestraft kunt doen en wat je dat kost natuurlijk wel weer behoorlijk DOM is 😉

  Men denkt er gewoon niet over na. Daarnaast zijn er hele volksstammen die hun persoonlijke aversies graag in een wettelijk verbod gegoten willen zijn, zoals nu ook weer blijkt uit diverse reacties bij Elsevier op de uitspraak van de hoge raad (bewust geen hoofdletters) aangaande het rookverbod voor kleine kroegen.

  Fascisme viert hoogtij, het rookverbod “is misschien wel de enige goede beslissing van Balkenende IV geweest” en het feit dat Elsevier de uitspraak ‘desastreus’ noemde was voor één reageerder zelfs aanleiding zijn abo op te zeggen…

  Dat soort lieden, met een hoog “Lekker puh”-gehalte, hebben niet het benul dat verboden ook twee kanten op kunnen werken, en als dat gebeurt is de verontwaardiging niet van de lucht.

  Zum Kotzen!

  Off-topic:
  Dank voor je uitstekend beargumenteerde steun bij Stan…

 16. mijn vriendin heeft haar zoon van 37 jaar in huis omdat hij was gescheiden en nergens anders heen kon.
  het kostgeld dat hij betaald word op haar bijstand uikering gekort zo is hij dus een kosten post extra voor haar.

  na 2 jaar zecht de belasting dienst dat het inkomen van de zoon bij dat van haar word opgeteld en dus over 2 jaar 1800 euro aan huursubsidie moet terug betalen.

  en zo is er weer een gezin naar de bliksem geholpen.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Fluminis [19]:

  “Je mag niet eens wat limonade op de straat verkopen om de dorst van de voorbijgangers te lessen, kan toch bijna iedereen.”

  Een goed voorbeeld van wat niet mag! In meer normale landen zoals de USA en Indonesie mag het wel.
  In Indonesie is ook geen vergunning nodig om bij voorbeeld schoenen te poetsen op straat.
  De bedoeling van dergelijke verboden is ongetwijfeld, zoveel mogelijk mensen in een permanente staat van overheidsafhankelijkheid te houden.

  hugo van reijen

 18. @Civil Servant [26]:
  Inderdaad: de spijker op de kop!
  dat de betreffende personen uitkeringsGERECHTIGDEN zijn, is nu precies het probleem!
  hugo van reijen

 19. They wanted cash, not ash.
  Ze vergeten natuurlijk dat centrale banksters as zonder terughoudendheid printen.
  Wat was dat weer op aswoensdag voor carnaval (voor rooms-katolieken)?
  “Mensch, denkt dat gij van asch zijt en tot asch zult wederkeren”?
  Niemand kan naar de begrrafenis van onze Poolse vriend.
  Leuk, niewaar?
  De politiekers kunnen niet op tegen de Natuur.

  Goldman Sachs ‘fraud’ You wanted cash, not ash? http://bit.ly/aGAWkc
  Central banksters are printing ash like there is no tomorrow Sunday Times Ivo 6:49 AM

  Hub schreef zojuist iets over de komende crash.

Comments are closed.