De rente op de geldmarkt wordt gecontroleerd door centrale banken. Voor veel mensen lijkt de rentestand iets dat ver weg is en ongrijpbaar. En zelfs deskundigen onderschatten nog wel eens het belang van de rentestand.

De centrale bank heeft invloed op de kosten die banken maken om geld aan te trekken. Zij hebben geen invloed op de risico-opslag die banken berekenen. De risico-opslag is een bedrag dat de bank vraagt bovenop de rente die banken elkaar berekenen. Momenteel is deze risico-opslag flink omhoog gegaan. Maar dit wordt gecompenseerd doordat de centrale banken de rente hebben verlaagd. De rente is daardoor lager dan zonder ingrijpen van de centrale bank.

Het eerste waar aan gedacht wordt bij rente is de hypotheek. Als de rente laag is kun je makkelijker geld lenen. Bij een lagere rente stijgen de huizenprijzen. Dit is logisch want mensen kunnen nu meer geld lenen en de vraag naar huizen neemt toe. Maar dit principe geldt voor alle vastgoed. De waarde van vastgoed kan niet los gezien worden van de rentestand. Dus alle vastgoedprijzen bewegen mee met de rente.

Het is nog breder te trekken. Alle goederen die lange tijd meegaan worden over het algemeen geheel of gedeeltelijk gefinancierd met leningen. Denk hierbij aan auto’s, keukens en badkamers. Voor bedrijven geldt dit ook. Een uitbreiding van het wagenpark wordt geheel of gedeeltelijk met geleend geld gefinancierd. De impact van een lagere of hogere rente reikt dus ver.

Maar we gaan nog verder. Voor bedrijven neemt de winst toe als de rente laag is want de kosten gaan immers omlaag. En een hogere winst betekent een hogere waarde van het bedrijf. Dus een lagere rentestand betekent dat alle bedrijven in waarde stijgen. Dit ziet men ook terug op de beurzen. Als de centrale banken de rente verlagen dan zijn de beurzen in jubelstemming.

Een ander effect is dat investeringen sneller door zullen gaan. Stel dat je een project hebt waarbij het verwachte rendement 6 procent bedraagt. Als de rente acht procent is dan kan het niet doorgaan. De investering levert minder op dan het kost om het kapitaal aan te trekken. Zakt de rente naar vier procent dan kan het project wel doorgaan. Gaat nu de rente ondertussen weer stijgen dan zullen de geldschieters reageren. Is de rente acht procent dan zal de investeerder liever overstappen op obligaties en de aandelen in dit project proberen te verkopen. Dit stimuleert dus de investeringen en de kredietverlening. Maar de centrale bank kan niet makkelijk terug. Verhogen van de rente leidt tot verkopen van sommige bezittingen. Gebeurt dit op te grote schaal dan kan dit de economie een flinke klap geven. Zo waren de sub-prime hypotheken maar een klein deel van de hypotheekmarkt en nog een veel kleiner deel van de hele economie. Toch zorgden de problemen in een relatief kleine sector voor grote problemen.

Duurt deze lage rentestand langer dan zullen de effecten ook groter zijn. De risico’s nemen ook toe als er steeds meer geleend wordt.
Een hogere rente zorgt natuurlijk voor hogere lasten als je veel geleend hebt. Door jarenlange lage rentes was het aantrekkelijk om veel te lenen. Dit was terug te zien in de hypotheekmarkt. Maar ook bedrijven werden steeds scherper gefinancierd.

Maar als nu de rente omhoog gaat zullen de gevolgen heel vervelend zijn voor degenen die veel schulden hebben. De overheden behoren uiteraard ook tot deze groep. De centrale banken kunnen niet makkelijk terug. Als de risico-opslagen lager worden dan hebben ze de ruimte om de rente te verhogen zonder dat bedrijven en consumenten in de problemen komen. Maar het is goed mogelijk dat de inflatie op gaat lopen voordat de risico-opslag gaat dalen.

Het aanpassen van de rentestand heeft dus vergaande gevolgen voor de economie. De invloed van centrale banken op de economie kan haast niet overschat worden.
Het is ook een misvatting om te spreken van vrije markten zolang er nog ingegrepen wordt in de rentestand.
De rentestand is zo fundamenteel in economische processen dat een verstoorde rentestand leidt tot een verstoorde economie.

114 REACTIES

 1. Het houdt natuurlijk niet op bij rentevoetmanipulatie. Ook de geldhoeveelheid en wisselkoersen worden gemanipuleerd middels van staatswege gefinancierde gecentraliseerde planinstituten. Dit moet zorgen voor een enorme verspilling van welvaart. Japan, een land dat in de jaren 80 van de vorige eeuw ieder ander land economisch aan het inhalen was staat mede door een goedkoop geld politiek al tientallen jaren stil. De vraag is nu welk volgende land stil valt. China of de VS?

  Fluminis [5] reageerde op deze reactie.

 2. “De invloed van centrale banken op de economie kan haast niet overschat worden.”

  Ik was met kerst op Cuba en las daar op het strand van Varadero het boek ‘Hoe onze welvaart verdween’ van Eduard Bomhoff. Hij is econoom en gelooft in de invloed van rente etc. op de economie. Door het boek juist daar te lezen zag ik in dat de besproken theorieën niet in iedere situatie opgaan.

  Problemen oplossen in een derde wereldland gaat niet lukken door de rente aan te passen, daar spelen andere problemen. Ook in Japan zie je al 20 jaar dat economische theorieën vaak niet blijken te kloppen. De bevolking in Nederland is aan het veranderen en dat gaat ook zijn gevolgen hebben. Denk aan een lagere gemiddelde arbeidsproductiviteit. Dat kun je niet compenseren door het verlagen van de rente, etc.

 3. Wij zijn in de brand met onze economen,die vrijhandel werkt niet in onze vrije wereld, enkel voor de machthebbers als hun dat goed uitkomt!

 4. @HJ [1]:
  Ik heb onlangs opgevangen (Peter Schiff dacht ik) dat China zijn rentestanden heeft verhoogd en de stimilus plannen stopgezet. Zij zullen wellicht een tijdelijk teruggang hebben maar zukllen niet stil vallen. DE VS daarentegen is opweg naar totale destructie van hun land met Bernanke als grootste valsmunter in de geschiedenis. China is veel beter op de hoogte van de Oostenrijkse school als men zou denken.

  HJ [6] reageerde op deze reactie.
  Armin [7] reageerde op deze reactie.
  jack [13] reageerde op deze reactie.

 5. @Fluminis [5]:
  China kan ook door andere redenen stilvallen. Het is nog steeds communistisch, en heeft 5 bestuurslagen (wij hebben er 4 incl de EU laag). Daarnaast proberen ze de wisselkoers vergaand te manipuleren. Bovendien hebben de Chinezen een menselijke “ballast” van 600 mln of meer plattelandsbewoners die nauwelijks iets toevoegen aan het BNP en die toch op de een of andere manier moeten meeprofiteren van de welvaart om geen opstand te riskeren.

  Het monetaire beleid van de VS heeft een extra dimensie doordat het de wereldvaluta is. En de gewone monetaire wetmatigheden geldend voor ieder ander land niet geheel opgaan. De VS profiteren al decennia lang van de noodzaak tot een ruilmiddel voor de toegenomen wereldhandel nadat goud de facto was afgeschaft. Zolang er nog veel wereldhandel is en men niet en masse overstapt naar bijvoorbeeld de euro, blijft er een extern gedreven vraag naar dollars waaraan Bernanke maar al te graag voldoet. Bernanke lijkt een grote schuldige maar deze staat overigens op de schouders van Greenspan.

  Het is overigens de vraag wat er gaat gebeuren als deze externe component wegvalt, en men zich dus afkeert van de dollar. Dat zou een zeer zwart scenario kunnen zijn. Het zijn van de wereldvaluta is zeer winstgevend totdat men een andere valuta als wereldvaluta kiest, dan is er de afgrond.

  Ik weet dus niet wie er eerder zal vallen, China of de VS.

 6. @Fluminis [5]: Je bedoelt dat de Oostenrijkse school een voorstander was van het door de staat gemandeerde wisselkoersen? 🙂

  China is nog verder verwijdert dan de VS vane en Oostenrijkse school model. Immers, in China wordt niet alleen de rentestand, maar gewoon de geldpers direct gemanipuleerd en worden bovendien gewoon nog oude prijsdiktaten gebruikt.

  Zonder die kunstmatige wisselkoers zou de Chinese economie niet kunnen profiteren van de Eu en USA vraag en zou men een lagere economsiche groei hebben. China is een voorbeeld, maar een onderdeel van het collectivistische probleem.

  En in termen van dit artikel – wat betoogd dat zolang de rente niet vrij is, het land niet vrij is – onvrijer dan de VS en EU.

  Dr. Pillendraaier [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [7]:

  onvrijer.

  Hoe meet je zoiets ?

  “En in termen van dit artikel – wat betoogd dat zolang de rente niet vrij is, het land niet vrij is – onvrijer dan de VS en EU.”

  Noch in de VS, noch in de EU, noch in China wordt de rente bepaald door een vrije markt.

  De een is niet onvrijer dan de ander.

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Dr. Pillendraaier [8]: Als je bineair wilt werken zijn het inderdaad allemaal 0-en in termen van vrijheid.

  Mocht je in grijstinten willen werken, denk ik toch dat je het heel moeilijk gaat krijgen als je wilt beargumenteren dat de VS meer onvrij is dan China … 🙂

  Maar mijn punt was eigenlijk dat poster [5] iets te vroeg jubelt. Het economische en monetair beleid van China heeft niet meer maar nog minder overeenskomsten me de Oostenrijkse school, dan dat van de VS.

  Volgens mij zijn we het daar over eens.

  Dr. Pillendraaier [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Armin [9]:

  Ooit zelf in China geweest ?

  Ik wel.

  Ik denk niet dat ze daar beter op de hoogte zijn van de Oostenrijkers. Wel weten ze donders goed wat mercantilisme is.

 10. Door het samengestelde effect van rente is een dergelijk systeem altijd terminaal van nature. De looptijd hangt af van de gemiddelde rente en het moment dat nieuwe leningen niet meer kunnen worden afgesloten waarvan voorbeelden genoeg zijn. Dit hele systeem kan heel lang meegaan, maar zal uiteindelijk hopeloos falen. Het is een stoelendans geleid door de centrale banken en wanneer de muziek stopt zal er altijd iemand blijven staan! In de meeste gevallen zijn dit de ondernemers en gewone mensen totdat het systeem in een eindfase beland is en ook het netwerk van commerciele banken begint te wankelen, en daarna zijn de overheden aan de beurt.
  Het enige wat centrale banken dan nog kunnen doen is de rente naar 0 brengen en dat is ook wat we nu zien gebeuren. Maar vergis je niet, dit betekent geen stabilisatie of stilstand van de bestaande schuld. Deze zal nog steeds exponentioneel door blijven groeien alleen wordt er de mogelijkheid gecreerd om geld tegen 0% rente te lenen om zodoende lopende schulden in te lossen en de balans positie schijnbaar te verbeteren. Er zitten nog meer haken en ogen aan vast maar laten we het simpel houden.
  Hoe je het ook wendt of keert, we zitten in een terminale fase die evengoed nog een aantal jaren kan duren maar ook korter.
  En de oorzaak van dit falen is de rente op geld wat in circulatie wordt/is gebracht, torenhoog geleveraged door fractional reserve banking.

  There is no mystery to projecting the pattern of failure engendered by any purported economy subject to interest.
  As interest multiplies debt in proportion to a circulation, ever more of every existing dollar is dedicated to servicing multiplying debt, and ever less of every existing dollar can be dedicated to sustaining the commerce which is obligated to service the multiplying debt. Everything around you can be understood from the obvious consequences.

  We advocate real solution:

  Mathematically Perfected Economy (MPE)

  http://www.perfecteconomy.com

  http://www.endthecentralbanks.com

 11. @Dr. Pillendraaier [14]:

  Waarom zou ik van jouw een auto willen huren wanneer ik voor minder geld dezelfde auto zou kunnen kopen in een rechtmatige economie?

  Waarom zou ik van jouw geld willen lenen wanneer ik voor 0% rente hetzelfde geld kan krijgen in een rechtmatige economie?

  Dit soort vragen gelden wellicht in een terminaal Oostenrijks model maar niet in een rekenkundig perfecte model economie.

  Er zit geen enkele kredietwaardigheid in dit soort vragen en kan alleen komen van Oostenrijkers waaraan we deze hele crisis hebben te wijten in de eerste plaats.

  En dan rijst de vraag van onze Oostenrijkse oplichters….. HOE…terwijl ze met glazige ogen staren naar de eerste zin
  fluisteren hun vooringenomen aannames ze toe…..jij lui varken, je zult nooit meer in staat zijn om een niet verdiende winst te maken als je deze jongens onze economie laat repareren, omdat wij iedere onverdiende cent terug gaan pakken die je onterecht hebt gejat gedurende je hele godvergeten leven maar niet hebt verdiend.

  En dat is wat je stopt om met geldige argumenten te komen, omdat het haaks staat op je eigen gebrek aan principe.

  Jullie zijn nog niet eens je eigen tijd waardig, laat staan de onze.

  Dr. Pillendraaier [17] reageerde op deze reactie.

 12. @jack [15]:

  Valt niet mee, een paar vragen beantwoorden.

  Vanwaar die woede ?

  Hoe kom je hier bij: “Oostenrijkers waaraan we deze hele crisis hebben te wijten in de eerste plaats.” ?

  Argumenten graag, inderdaad.

  “Waarom zou ik van jouw een auto willen huren wanneer ik voor minder geld dezelfde auto zou kunnen kopen in een rechtmatige economie?”

  Ik heb het niet over kopen, maar over huren. Huren doe je als je iets niet wilt- of kunt kopen. Laten we zeggen dat je in het renteloze buitenland zit; je bent net met de renteloze airline aangekomen, en nu wil je een auto huren.

  Waarom zou de autoverhuurmaatschappij hun auto aan jou willen verhuren om-niet ?

  Vervang nu “autoverhuurmaatschappij” door “geldverstrekker” en “auto” door “geld”, en beantwoord dezelfde vraag.

  Wat is de overeenkomst tussen geld, auto’s, kokosnoten, diamanten, stookolie ?

  jack [19] reageerde op deze reactie.
  jack [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Dr. Pillendraaier [17]:

  Valt niet mee he om correcte inhoudelijke vragen te stellen…wellicht moet je proberen iets langer na te denken voordat je met je arrogante houding er maar wat uitstamt omdat je zo doordrenkt blijkt te zijn van je eigen gelijk dat een ander inzicht niet meer tot de mogelijkheden behoort…triest hoor.

  Je argument valt door de mand en dan wijzig je tussendoor maar even je vraag.

  Die auto in een prefecte economie wordt mij gratis ter beschikking gesteld door de airliner bij aankomst omdat de airliner zoveel geld uitspaart doordat ze geen rente hoeven te betalen over hun kapitaal.

  Dr. Pillendraaier [29] reageerde op deze reactie.

 14. @jack [18]:

  Die ‘gangbare economische communie’ doet niet aan echte economie. Economie van de Oostenrijkse School ís economie. En de communis opinio van keynesianen en andere frauduleus calculerende socialisten doet daar niets aan af.

  Hoezo adverteren Oostenrijkers hetzelfde model?

  De economen van de Oostenrijkse School hebben zich al vroeg uitgesproken tegen fiatgeld, fractaal reserve bankieren en kredietexpansie. En laat de huidige crisis nu juist ontstaan zijn juist door fiatgeld, fractaal reserve bankieren en kredietexpansie.

  jack [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [21]:

  De Oostenrijkse school wijst routinematig het gebruik van wiskundige modellen af, en zijn zelfs voorstander van (hogere) rente welke notabene de hoofd oorzaak is van het falende systeem.
  De reden dat Oostenrijkers en Hayek in het bijzonder rente omarmen (zonder enige wiskundige of rationele argumenten) wordt door Hayek als volg uitgelegd; Het zorgt ervoor dat bankieren (het verdoezelen van de order briefjes van het volk) een extreem winstgevende onderneming is (Zie Mises pagina, reproducing Hayek´s article: ¨A Free-market Monetary System .¨)

  Vrijheid is Hayek´s eerste leugen omdat er geen vrijheid zit in het opleggen van een vermeend vrij monetair stelsel ondanks politieke beloften die het tegendeel beweren. En dat hetzelfde monetaire stelsel er alleen voor zorgt dat schuldenlasten vermenigvuldigen in verhouding tot de betaal capaciteit doordat diegen die hieraan onderworpen worden gedwongen (teneinde een vitale circulatie te behouden ) om te her-financieren tegen rente met als resultaat een steeds groter wordende schuld tot het moment natuurlijk dat de schuld groter wordt dan hun (eindige) capaciteit om terug te kunnen betalen om een vitale circulatie te kunnen behouden. Op dat moment krijg je wat je nu overal om je heen ziet.

  Is dat vrijheid, Mijnheer Oostenrijkse ¨econoom¨?

  In feite kan jullie economisch model alleen maar kunstmatig gecreerde kosten vermenigvuldigen!

  Nou om nu te zeggen dat jullie de huidige crisis hebben voorspeld, en met name doordat de rente de fundamentele oorzaak is zoals ook door jullie wordt gepredikt, is een van de grootste leugens in de geschiedenis.

  But it won´t fly

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 16. @jack [22]:

  “De Oostenrijkse school wijst routinematig het gebruik van wiskundige modellen af, en zijn zelfs voorstander van (hogere) rente welke notabene de hoofd oorzaak is van het falende systeem.”

  Dat is onzin. Bij de Oostenrijkse School staat de handelende mens centraal en is er geen sprake van afwijzing van wiskundige modellen, danwel statistieken.

  Binnen de Oostenrijkse School is men tegen agressief geweld tegen mensen die rente willen berekenen als men geld uit leent. Dat is iets anders dan voorstander zijn van (hogere) rente. Libertarische denkers als Block en Hoppe zijn ook tegen geweld tegen prostituees, maar zijn daarmee nog geen voorstander van prostitutie.

  En daarbij komt ook nog eens dat rente een functie heeft. Zolang nu geld meer waard is dan straks geld zullen er mensen zijn die geld tegen rente uitlenen. En tegen die mensen wil u dus geweld gebruiken? Hoeveel geweld wil u tegen deze mensen gebruiken? OP welke manier wil u geweld tegen deze mensen gebruiken?

  Rationeel argument voor rente: nu geld is meer waard dan straks geld.

  Niet de rente is de oorzaak van de huidige crisis, maar het fiatgeld, het fractaal reserve bankieren en de kredietexpansie. De mensen die gewelddadige interventie voorstaan om een einde aan de renteheffing te maken, de mensen* die u hebben voorgelicht, hebben de Oostenrijkse School niet begrepen.

  * Degenen die achter die Mathematically Perfected Economy (MPE) zitten

  jack [25] reageerde op deze reactie.

 17. @jack [22]:

  “For example, a $100,000 home with a 100 year lifespan would be paid for at the overall rate of $1000 per year or $83.33 per month; and the earning this alone would immediately free should we implement mathematically perfected economy™ immediately, reflect the degree to which we would prosper further, without any other improvement whatever,” schrijft de bedenker van MPE

  Van welke ethische basisprincipes wordt er in Mathematically Perfected Economy uit gegaan?

  jack [26] reageerde op deze reactie.
  jack [27] reageerde op deze reactie.
  jack [59] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [23]:

  Het is onze eigen ervaring dat men wiskundige modellen waarmee we oorzaak en oplossing aantonen afwijst. Wij beschikken over deze modellen die onomstotelijk aantonen dat dit en ook het Oostenrijkse model terminaal van karakter is, en keer op keer worden deze modellen afgedaan door Oostenrijkers met het argument dat het menselijk handelen niet in modellen te vangen is.

  Als het Oostenrijkse School denken zelfs niet erkent wat de fundamentele oorzaak is van onze problemen hoe kunnen ze dan een oplossing bieden? Sterker nog, de oplossing die ze bieden zal zelfs een versterkend effect hebben op het reeds falende karakter.
  Maar nog schadelijker dan hun quasi oplossing is het afwijzen van de wiskunde, zowel voor analyse als oplossing.
  De typische Oostenrijkse School aanhanger stelt terloops dat er niet zoiets als een wiskundig geperfectioneerd economie bestaat, omdat (zij beweren) het onmogelijk is voor de wiskunde om rekening te houden onbepaalbaar menselijk gedrag.
  Wanneer je ze wijst op het feit dat het juist dit menselijk gedrag is waardoor de beperkingen ontstaan waaraan het model wordt onderworpen willen ze van onderwerp veranderen.

  Ik ben overigens niet voorgelicht maar heb mezelf ontwikkeld door het bestuderen van oplossingen voor structurele monetaire hervorming, en de Oostenrijkse oplossing als die al geboden wordt is zeer zeker geen optie tenzij je de wereld in een grote puinhoop wilt veranderen.

  Vrijheid is Hayek´s eerste leugen omdat er geen vrijheid zit in het opleggen van een vermeend vrij monetair stelsel ondanks politieke beloften die het tegendeel beweren. En dat hetzelfde monetaire stelsel er alleen voor zorgt dat schuldenlasten vermenigvuldigen in verhouding tot de betaal capaciteit doordat diegen die hieraan onderworpen worden gedwongen (teneinde een vitale circulatie te behouden ) om te her-financieren tegen rente met als resultaat een steeds groter wordende schuld tot het moment natuurlijk dat de schuld groter wordt dan hun (eindige) capaciteit om terug te kunnen betalen om een vitale circulatie te kunnen behouden. Op dat moment krijg je wat je nu overal om je heen ziet.

  OVER GEWELD GESPROKEN

 19. @Oscar [24]:

  Wil je het korte of het lange antwoord?

  Eerst dan maar in het kort:

  JUST COMPENSATION, FREEDOM FROM EXPLOITATION; TRUE FREE ENTERPRISE; TRUE FREE MARKETS; ACTUAL, GENUINE REPRESENTATION; JUST PROSPERITY…

  Eigenlijk alle zaken die de Oostenrijkers voorstaan maar nooit zullen kunnen waarmaken!

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [24]:

  En de uitgebreide versie.

  In het Engels omdat er nog steeds gewerkt wordt aan vertalingen.

  1 : a singular integral solution of the categoric faults of conventional, pretended economies (montagne, 1979), in which unlimited industry and commerce are monetized at virtually no cost, and are sustained perpetually without monetary imbalance or deficiency even without regulation, by solving the fundamental causes of 1) inflation and deflation, 2) systemic manipulation of the cost or value of money or property, and 3) inherently terminal multiplication of artificial indebtedness in proportion to a finite capacity to service debt; in which solution A) principal and interest paid to fictitious, mere intervening publishers of our promises to pay are eradicated not merely because principal is never actually owed to the mere publishers; nor merely because the actual principal must be paid out of circulation; nor merely because no actual risk to the publisher can justify the falsified precept of interest; but further because it is mathematically impossible for the unassenting subjects of such systems to maintain vital circulations without perpetually re-borrowing principal and interest as ever greater and inevitably terminal sums of debt — with the sole possible consequence of this irreversible multiplication of artificial indebtedness in proportion to capacity to pay being an inevitable, terminal state of artificial indebtedness; and with there being therefore, even a finite, determinable lifespan of every such system; in which solution therefore, only the eradication of interest makes it possible altogether A.1) to maintain a perpetually equitable and sustainable, 1:1:1 relationship between circulation, represented property, and actual remaining indebtedness, and A.2) to solve inflation, deflation, and systemic manipulation of the cost or value of money or property therefore merely by requiring that B) resultant obligations, comprised only of principal, are paid and retired from circulation at the rate of depreciation of the related property; C) with this perpetual relationship and commitment alone being capable of perpetually and incontrovertibly cementing a persistent value of every unit of currency to equivalent units of remaining value of all represented property; and thus altogether with all of the objectives and singular fact of economy therefore being accomplished even without regulation, by eradication of the false and terminal pretext of interest, in mere conjunction with an obligatory schedule of payment which automatically retires fulfilled obligations as is necessary to all of the objectives of actual economy, justice, and true free enterprise;

  2 : every prospective debtor’s right to issue what are the only possible, legitimate, perpetually enforceable promises to pay, free of extrinsic manipulation, adulteration, or exploitation of those promises, or the natural opportunity to make good on them;

  3 : our right to certify, to enforce, to monetize our industry, and — as we certainly desire — to trade no more than the undiminished production of our own responsible industry for whatever the only actual, truly free markets deem to be the sufficiently equivalent production of others, by way of just such a one resultant, sustaining, just, and truly economic, mathematically perfected currency™;

  4 : the necessary, absolute mathematic solution of economy, to avert artificial global monetary failure; to arrest further dispossession and artificial destruction of industry, commerce, and prosperity under the purposed obfuscations which have been imposed upon the world; and to establish the perpetual global monetary justice which is indispensable to a truly civil, just, representative, and consensual world.

Comments are closed.