De rente op de geldmarkt wordt gecontroleerd door centrale banken. Voor veel mensen lijkt de rentestand iets dat ver weg is en ongrijpbaar. En zelfs deskundigen onderschatten nog wel eens het belang van de rentestand.

De centrale bank heeft invloed op de kosten die banken maken om geld aan te trekken. Zij hebben geen invloed op de risico-opslag die banken berekenen. De risico-opslag is een bedrag dat de bank vraagt bovenop de rente die banken elkaar berekenen. Momenteel is deze risico-opslag flink omhoog gegaan. Maar dit wordt gecompenseerd doordat de centrale banken de rente hebben verlaagd. De rente is daardoor lager dan zonder ingrijpen van de centrale bank.

Het eerste waar aan gedacht wordt bij rente is de hypotheek. Als de rente laag is kun je makkelijker geld lenen. Bij een lagere rente stijgen de huizenprijzen. Dit is logisch want mensen kunnen nu meer geld lenen en de vraag naar huizen neemt toe. Maar dit principe geldt voor alle vastgoed. De waarde van vastgoed kan niet los gezien worden van de rentestand. Dus alle vastgoedprijzen bewegen mee met de rente.

Het is nog breder te trekken. Alle goederen die lange tijd meegaan worden over het algemeen geheel of gedeeltelijk gefinancierd met leningen. Denk hierbij aan auto’s, keukens en badkamers. Voor bedrijven geldt dit ook. Een uitbreiding van het wagenpark wordt geheel of gedeeltelijk met geleend geld gefinancierd. De impact van een lagere of hogere rente reikt dus ver.

Maar we gaan nog verder. Voor bedrijven neemt de winst toe als de rente laag is want de kosten gaan immers omlaag. En een hogere winst betekent een hogere waarde van het bedrijf. Dus een lagere rentestand betekent dat alle bedrijven in waarde stijgen. Dit ziet men ook terug op de beurzen. Als de centrale banken de rente verlagen dan zijn de beurzen in jubelstemming.

Een ander effect is dat investeringen sneller door zullen gaan. Stel dat je een project hebt waarbij het verwachte rendement 6 procent bedraagt. Als de rente acht procent is dan kan het niet doorgaan. De investering levert minder op dan het kost om het kapitaal aan te trekken. Zakt de rente naar vier procent dan kan het project wel doorgaan. Gaat nu de rente ondertussen weer stijgen dan zullen de geldschieters reageren. Is de rente acht procent dan zal de investeerder liever overstappen op obligaties en de aandelen in dit project proberen te verkopen. Dit stimuleert dus de investeringen en de kredietverlening. Maar de centrale bank kan niet makkelijk terug. Verhogen van de rente leidt tot verkopen van sommige bezittingen. Gebeurt dit op te grote schaal dan kan dit de economie een flinke klap geven. Zo waren de sub-prime hypotheken maar een klein deel van de hypotheekmarkt en nog een veel kleiner deel van de hele economie. Toch zorgden de problemen in een relatief kleine sector voor grote problemen.

Duurt deze lage rentestand langer dan zullen de effecten ook groter zijn. De risico’s nemen ook toe als er steeds meer geleend wordt.
Een hogere rente zorgt natuurlijk voor hogere lasten als je veel geleend hebt. Door jarenlange lage rentes was het aantrekkelijk om veel te lenen. Dit was terug te zien in de hypotheekmarkt. Maar ook bedrijven werden steeds scherper gefinancierd.

Maar als nu de rente omhoog gaat zullen de gevolgen heel vervelend zijn voor degenen die veel schulden hebben. De overheden behoren uiteraard ook tot deze groep. De centrale banken kunnen niet makkelijk terug. Als de risico-opslagen lager worden dan hebben ze de ruimte om de rente te verhogen zonder dat bedrijven en consumenten in de problemen komen. Maar het is goed mogelijk dat de inflatie op gaat lopen voordat de risico-opslag gaat dalen.

Het aanpassen van de rentestand heeft dus vergaande gevolgen voor de economie. De invloed van centrale banken op de economie kan haast niet overschat worden.
Het is ook een misvatting om te spreken van vrije markten zolang er nog ingegrepen wordt in de rentestand.
De rentestand is zo fundamenteel in economische processen dat een verstoorde rentestand leidt tot een verstoorde economie.

114 REACTIES

 1. Hier een reactie die ik deze week gaf aan een Oostenrijkse school aanhanger die een commodity (gold) based currency predikt. Wat een ongelooflijke domheid.

  I think you are missing the point about Austrian School Advocates:
  If you have gold or silver backed currency,
  the supply of money is finite, we would all agree!!!
  So if you have a finite supply of money and let say banks charge a rate of 10%.
  The more loans the banks make, the more interest they will earn, the more money they control!
  So what happens when they are holding a majority of the money supply, our economic freedom is in their hands they can charge what ever the market will bear, think about that when the economy is robust and people need money. The true problem will be when there is not enough money in circulation to service the debt FORECLOSURE then THE ECONOMY is done, just like the present economic problem same result THE ECONOMY is done. All you intellectuals cant see the obvious, interest is a means to transfer the wealth away from the people to the few wealthy people who control the banks and therefore the destruction ot the economy and the looting of property, it will always happen. Usury is wrong !!!! 1000s of years ago this was known how can we not be aware of this? Yes it is the lack of education I wonder why this is not taught these days??? Gold and Silver are just commodities they are not labor true money besides you cant eat either it would be bad for your teeth.

 2. @jack [33]:

  Ik zit niet op jouw waanzinnige bullshit te wachten. Verkoop je bullshit maar aan een ander.

  Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 3. @ jack,

  U gaat er aan voorbij dat geld nu eenvoudigweg meer waard is dan geld straks. En dat om die reden mensen tegen rente geld zullen blijven uitlenen.

  Het lenen van geld is prima te beperken. Tijdens economische groei is er in een natuurlijke, niet door de overheid gereguleerde, economie sprake van deflatie. Hierdoor doen mensen meer investeringen met hun eigen geld en wordt er minder geld geleend. Maar het lenen van geld zal niet verdwijnen. Er zullen mensen blijven bestaan die geld nu prefereren boven geld straks.

  @jack [26]:

  Het is mij niet duidelijk wat de ethische basisprincipes zijn. Willen de dames en heren van de MPE bijvoorbeeld geweld gebruiken tegen mensen die nu geld willen inplaats van geld straks?

  Dr. Pillendraaier [39] reageerde op deze reactie.
  jack [40] reageerde op deze reactie.
  Dr. Pillendraaier [41] reageerde op deze reactie.

 4. Ok, nog één poging om je tot inzicht te krijgen, tegen beter weten in.

  “If you have gold or silver backed currency,
  the supply of money is finite, we would all agree!!!”

  Precies, dat in tegenstelling tot het huidige probleem waarin de centrale banken, een kartel onder bescherming van de staat, geld drukt uit niets. Dat heet “fiat geld” fyi.

  “So if you have a finite supply of money and let say banks charge a rate of 10%.”

  Of meer, of minder, al naar gelang van vraag en aanbod. Wel eens van gehoord ?

  “The more loans the banks make, the more interest they will earn, the more money they control!”

  Onder een 100% dekking kunnen banken niet meer uitlenen dan ze in bezit hebben. Bovendien heeft iedereen het intrinsieke recht om geld als ruilmiddel te introduceren, een kenmerk van een vrije economie waarin een overheid niet aanwezig is (of zich op z’n minst niet met de economie bemoeit).

  Je plast tegen het verkeerde paaltje, Jack.

  jack [43] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [36]:

  Jack gaat ook voorbij aan het feit dat geld niets anders is dan de meest liquide commodity. Iets dat je makkelijk kunt ruilen voor je eigen diensten, en waarvan je volgens de hoogste verwachting hebt dat je het zelf weer zonder problemen kunt ruilen met een ander, voor goederen of diensten.

  Geld is niet anders dan andere commodities. Het is een commodity dat het best in te ruilen is.

  Wat dat is, dient bepaald te worden door de markt en niet door de overheid. En ook niet door Montagne c.s.

 6. @Oscar [36]:

  “Het is mij niet duidelijk wat de ethische basisprincipes zijn. Willen de dames en heren van de MPE bijvoorbeeld geweld gebruiken tegen mensen die nu geld willen inplaats van geld straks?”

  Dat is mij ook niet duidelijk.

  @jack [35]:

  Zijn Montagne en zijn discipelen vóór of tegen toepassing van geweld of dwang, Jack ?

  jack [45] reageerde op deze reactie.

 7. @Dr. Pillendraaier [37]:

  Onder een 100% dekking kunnen banken niet meer uitlenen dan ze in bezit hebben. Bovendien heeft iedereen het intrinsieke recht om geld als ruilmiddel te introduceren, een kenmerk van een vrije economie waarin een overheid niet aanwezig is (of zich op z’n minst niet met de economie bemoeit).

  Ook al lenen ze maar 5% uit tegen rente met een 100% dekking dan nog blijft het systeem terminaal van karakter. Dit is eenvoudig rekenkundig te bewijzen.
  Bovendien leg je met een commodity standaard enorme beperkingen op aan economische expansie 1:1:1
  Centrale banken bezitten het meeste goud en zullen dus alijd aan het kortste eindje trekken en de controle houden over jouw en mij. Goud is al duizenden jaren een belangrijk wapen van de centrale banken geweest om te controleren en te profiteren.

  Dr. Pillendraaier [46] reageerde op deze reactie.
  Oscar [56] reageerde op deze reactie.

 8. @jack [43]:

  “Ook al lenen ze maar 5% uit tegen rente met een 100% dekking dan nog blijft het systeem terminaal van karakter. Dit is eenvoudig rekenkundig te bewijzen.”

  Wat zijn daarbij de uitgangspunten ? Dat de banken gesanctioneerd worden door de wetgever ?

  “Bovendien leg je met een commodity standaard enorme beperkingen op aan economische expansie 1:1:1”

  Niemand legt beperkingen op. In een vrije samenleving zijn de geldstandaarden ook vrij. Als iemand op de onzalige gedachte komt om fiat geld uit te geven, moet hij dat vooral doen. Er zijn mensen, zoals Armin, die daar wel wat in zien. Ik niet.

  Elke standaard die opgelegd is, ook een renteloze standaard, kan alleen met geweld in stand worden gehouden en is derhalve niet acceptabel.

  “Centrale banken bezitten het meeste goud en zullen dus alijd aan het kortste eindje trekken en de controle houden over jouw en mij. Goud is al duizenden jaren een belangrijk wapen van de centrale banken geweest om te controleren en te profiteren.”

  Centrale banken en hun fiatgeld zouden niet bestaan als mensen de keuze hadden. Die is er niet, we worden gedwongen om hun in waarde afnemende geld te gebruiken.

  En wat de effectiviteit van goud als geldstandaard betreft kan ik je aanbevelen eens wat te gaan lezen over het Byzantijnse Rijk.

 9. Hier een reactie op jouw gouden standaard. Sorry maar in het Engels. Ik werk en woon in het buitenland en vrijwel al mijn correspondentie voer ik in het Engels. Ik geloof niet dat ik daarmee de huisregels schendt.

  As I have explained (but perhaps can make clearer), “Fractional Reserve Banking” is A CONSEQUENCE of the gold standard. It always has been; and it always will be. Here is why:

  As Benjamin Franklin notes in his “Modest Enquiry into the Nature and Necessity of a Paper-Currency (…, the colonial economy flourished when the limited circulation under the restrictions of a precious metal monetary standard was increased with further issues of paper currency.

  Why?

  If you have $10 in gold and $10 worth of commerce to trade, you can convey the whole of your production all at once. If your industry or production increases to $20, you cannot sustain a circulation which can sustain all possible commerce in abiding by the gold standard: YOU ARE OPERATING ON A DEFLATED CIRCULATION; and you have suffered this effective deflation because you have failed to increase the circulation commensurate with the additional industry/commerce which you mean and need to sustain: the gold standard itself prevents you from doing so.

  Worse yet, if you have some folks “loaning money” within that “economy,” then you have local cells which become dependent on the additional circulation. Although ALL the “money” does not come into circulation as debt subject to interest; what money within the origins of the purported gold standard is loaned at interest, inherently multiplies indebtedness in proportion to the involved portions of the circulation until of course we suffer a terminal sum of indebtedness, just as if “the money” originated as debt, subject to interest.

  On the way to that terminal sum of indebtedness, the multiplier of debt becomes the artificial owner of all property. Historically, the extent of this dispossession of course ultimately includes even the monetary gold.

  So in the first case, inability to expand the circulation to sustain further industry compels the subjects to recognize they require further circulation. In the second, where even some of the currency *becomes* subject to interest, this disposes ever more of the units of circulation to be dedicated to servicing debt, whereas this leaves ever less of the same units to be available to sustain the industry which is compelled to do so.

  How does either the first case of effective deflation, or the latter case of transformational disposition of the circulation thus compel the subjects to increase the circulation — thus abandoning or violating the gold standard, and inherently transitioning to a fractional reserve policy of issuance?

  Either case may be understood from a simple example. Suppose there are ten thousand of us arranged in a circle, all facing the center of the circle. Each of us have $10; and every so often (in a given “period”), we produce $10 worth of production; needing $10 worth of income to produce our next $10 worth of production; with the fellow to our left being the fellow who needs our production; and with the fellow to our right being the supplier of the production we need.

  So, at the end of every period, we turn to our right with our $10, purchasing the production of the fellow to our right; then immediately turning to our left, receive $10 for our own production. Across the whole system, it is possible to trade all of our production at once; and everyone has received and maintained compensation for their production — the whole of which, furthermore, can be disposed to sustaining industry, as opposed to servicing artificial multiplication of indebtedness.

  Now, in the first case of deflation, we may have a consequence which equates to every participant only having $5 instead of $10; and in the second case of interest having multiplied artificial indebtedness, at some stage of the finite lifespan of the system we have so much as the same consequence: we might have $10, but only $5 of it can be dedicated to commerce, as the other five is dedicated to servicing the escalated sum of artificial debt.

  So, let’s illustrate this consequence to “the economy.” Now everyone has $5, but still they have $10 of production, which in the same period, they need to deliver, and which in the same period, they also need to procure the $10 of further production from their other immediate neighbor, altogether to sustain their former industry.

  Can they just decrease their prices like the “Austrian economists” always tell us?

  Absolutely not, in the second circumstances, because this would effectively multiply their indebtedness; and still provides no way to afford industry, because actually, if they did decrease their prices to half, still the costs of servicing debt leave them not enough to meet the costs of their obligations. Even if such a reduction did, further multiplication of artificial indebtedness makes this yet more impossible/impractical. Nor can they do so in the first circumstance, unless they can truly afford to forfeit the costs of raw/rendered materials, which otherwise, any continuation of their venture requires recouping. But there will almost certainly be the second case of debt subject to interest, because of the resultant experience of either case of “effective deflation.”

  Here’s why:

  Now under either form of effective deflation, we can turn to our right to deliver our $10 of production to a market which can only spend $5 toward that purpose. They scurry about to earn another $5, which can only deprive someone else of their $5 to spend on immediate necessary commerce; all the while, while our transaction waits for them to succeed; and so, unless they borrow further, to their great further indebtedness, or unless they work further to receive from a market which cannot bear to support the further work, as each of us means to turn each way to accomplish the previous transaction of all commerce which was carried on at once in a circulation suffering no form of inflation or deflation whatever… thus the same transaction takes forever; and, thus we cannot meet other bills/expenses as we would otherwise; we fall behind; and we can do little but borrow further to make up a difference which can never be made up, as we borrow ever more, just to maintain a vital circulation which can be dedicated to sustaining commerce so long as the resultant escalation of artificial indebtedness is not terminal.

  So it is the shortcomings of the gold standard which inherently precipitate in fractional reserve lending, as an inevitable consequence of a deficient (“deflated”) circulation.

  There’s no way around that with a gold standard; and interest only exacerbates the faults of a gold standard. Thus mathematically perfected economy™ is vital, and the only solution.

  Dr. Pillendraaier [50] reageerde op deze reactie.
  Dr. Pillendraaier [52] reageerde op deze reactie.

 10. @jack [48]:

  Nja ik draai ook vaak pillen in het buitenland.

  Ik denk niet dat het een groot probleem is om te citeren, zolang het bijdraagt aan de discussie.

  Als ik snel even de eerste paar regels lees, dan zie ik dat Montagne prijsdeflatie als een probleem ziet.

  Als dat inderdaad zo is, dan is dat een probleem want het is namelijk geen probleem. Kijk maar naar producten die in prijs zijn gedaald (ondanks inflatie !!). Denk daarbij aan PC’s, iPods, iPads over een tijd, Nintendo’s, etc. etc.

  Verder zie ik wéér het uitgangspunt van de staat als degene die geld als ruilmiddel (want dat is het) sanctioneert.

  Het wekt op mij al met al de indruk dat je niet voldoende van de materie afweet om inhoudelijk te reageren. Ik zou dat persoonlijk toch graag anders zien.

 11. @jack [49]:

  Goed idee. Het kan geen kwaad om hypocrieten tegen het licht aan te houden. Caveat emptor. Vandaar dat deze en gene hier ook nogal sceptisch tegenover Chiel Montagne staan.

 12. @jack [48]:

  Nog even dit: Chiel Montagne heeft z’n mathematisch perfecte bs van een TM voorzien.

  Trademarks, patenten, copyrights zijn gesanctioneerd door de staat en leunen derhalve op de uitoefening van geweld.

  Montagne verlangt dus bescherming van de staat en oefent derhalve geweld uit, in tegenstelling tot hetgeen je hebt beweerd.

  Over hypocriet gesproken..

 13. Niet hypocriet, maar realistisch in de huidige samenleving. Of wil jij beweren dat alles wat je doet los staat van de uitoefening van geweld? Dat is wellicht je ideaal maar niet de realiteit.

  Overigens dien je de ander te respecteren in zijn mening en gedachte maar wellicht probeer je geweld uit te lokken door je populistische beledigingen.

  Dr. Pillendraaier [54] reageerde op deze reactie.

 14. @jack [53]:

  “je ideaal”

  Daar hebben we het inderdaad over, Jack. Jij hebt een ideaal dat uitgaat van de uitoefening van geweld zoals ik al eerder heb gezegd. Dat heb je ook niet ontkend of ontkracht.

  Ik heb een ideaal dat uitgaat van het non-agressieprincipe.

  “Overigens dien je de ander te respecteren in zijn mening en gedachte ”

  Ik dien helemaal niets of niemand. Ik ken jou niet en ben jou niets verschuldigd. En jouw mening hoef ik al helemaal niet te respecteren.

  “..maar wellicht probeer je geweld uit te lokken door je populistische beledigingen.”

  Ah, natuurlijk, op argumenten kun je het niet winnen dus ga je maar over op onzinnige insinuaties.

  Je kunt me de rug op met je bullshit, Jack. I don’t take your shit.

 15. Ik ben van mening dat de verhouding van je denken in relatie met je doen een beetje is verdraaid;

  Je denkt wellicht dat je gegronde argumenten aan het geven bent, maar je gedrag laat zien dat je het persoonlijk op begint te vatten, waardoor je gelijk met persoonlijke meningen en
  inzichten begint te komen.

  Blijf rationeel en zorg ervoor dat je argumenten geldig en juist zijn. Een argument is juist als de inhoud klopt. Een argument is geldig als het gaat over het onderwerp waar je het over hebt
  Discussieer niet alleen om de discussie te winnen. Het gaat om het beste standpunt.

  Bestrijd argumenten op de inhoud, speel het niet op de persoon.

  Dr. Pillendraaier [64] reageerde op deze reactie.

 16. @jack [43]:

  “Ook al lenen ze maar 5% uit tegen rente met een 100% dekking dan nog blijft het systeem terminaal van karakter. Dit is eenvoudig rekenkundig te bewijzen.”

  U gaat uit van een systeem. Ik ga uit van ethische basisprincipes.

  In een vrije markt zal er ten tijde van economische groei er sprake zijn van voortdurende deflatie. Hierdoor zullen minder mensen geld lenen en meer mensen investeringen doen met eigen vermogen. Toch zullen er mensen blijven die nú over meer geld willen beschikken. Deze zullen geld willen lenen. Dit zal altijd blijven bestaan en is alleen met grof geweld de nek om te draaien. Dit de nek omdraaien is, behalve dat het agressief geweld is en daarmee onethisch, ook slecht voor de economie omdat ondernemers die nú een goed bedrijfsplan hebben, maar nú geen geld, niets meer zouden kunnen opzetten. Geweld tegen gelduitleners zal de sociale mobiliteit frustreren. Geweld tegen gelduitleners zal er toe leiden dat arme ondernemers met talent en ambitie enkel nog werknemer in dienst van een ander zouden kunnen zijn. Niemand doet namelijk nog investeringen als er op termijn geen winst te verwachten is.

  “Waarom ben je van gedachte dat je je eigen geld moet lenen tegen rente om in circulatie te brengen?”

  Dat ben ik helemaal niet van gedachten. Waaruit leidt u dat, in vredesnaam, af?

  Willen de dames en heren van de MPE geweld gebruiken tegen mensen die nu geld willen inplaats van geld straks?

  jack [57] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [56]:

  Nee hoor ga je gang. Wij zullen zeker geen geweld gebruiken wanneer je geld wilt lenen tegen rente, je bent daar vrij in. Ik leen het bij voorkeur zonder rente via MPE. Ziehier meteen het eerste voordeel wat ik heb ten opzichte van jouw economische activiteit.

  Dat ben ik helemaal niet van gedachten. Waaruit leidt u dat, in vredesnaam, af?

  Dat leidt ik af uit het feit dat jij die vraag stelt.

  Oscar, ik begrijp jouw gedachtengoed goed en ook je economische gedachte. Ik zou willen dat je MPE ook zou begrijpen, maar dat heeft tijd nodig omdat het voor velen een wellicht te radicale verandering is, maar ik ben van mening dat er een radicale verandering moet komen, die mening heb ik al meer dan 20 jaar, en inderdaad zonder toepassing van geweld.

  Oscar [58] reageerde op deze reactie.

 18. @jack [57]:

  “Wij zullen zeker geen geweld gebruiken wanneer je geld wilt lenen tegen rente, je bent daar vrij in.”

  Prima, daar ben ik blij om.

  “Ik leen het bij voorkeur zonder rente via MPE.”

  Kijk, dat is handig. Filantropisch ook.

  Jack, waar het mij, en de radicale Oostenrijkse economen (dus niet zozeer Hayek) , om gaat is de afwezigheid van agressie.

  Rente als fenomeen is prima terug te dringen zonder geweld uit te oefenen. En wel door de gewelddadige interventie van de overheid te stoppen.

  In een natuurlijke, niet door agressiemonopolisten gereguleerde, economie vindt – zoals eerder opgemerkt – er voortdurende deflatie plaats. Dat is factor 1 waarom geld uitlenen met rente terug gebracht wordt.

  In een natuurlijke, niet door agressiemonopolisten gereguleerde, economie bestaan er geen centrale banken die geld uit dunne lucht kunnen maken. Dat is factor 2 waarom geld uitlenen met rente terug gebracht wordt.

  In een natuurlijke, niet door agressiemonopolisten gereguleerde, economie zullen banken die zich bezig houden met fractaal reserve bankieren niet meer gered worden door de overheid en omvallen, niet van de grond komen of aan worden gemerkt als fraudeurs als klanten hun geld willen opnemen terwijl het geld er niet is. Dat is factor 3 waarom geld uitlenen met rente terug gebracht wordt.

  In een natuurlijke, niet door agressiemonopolisten gereguleerde, economie zullen er filantropische organisaties als de MPE zijn, waar je zonder rente te betalen geld zou kunnen lenen. Dat is factor 4 waarom geld uitlenen met rente terug gebracht wordt.

  Zijn we het er over eens dat fiatgeld, centrale banken, fractaal reserve bankieren en kredietexpansie boosdoeners zijn? Mij dunkt, ja. Deze vier fenomenen (fiatgeld, centrale banken, fractaal reserve bankieren en kredietexpansie) zullen op een vrije markt marginale verschijnselen zijn. De rol van het fenomeen van de, door u verafschuwde, rente zal terug worden gebracht in een vrije markt.

  Als u verandering wil dan lijkt mij het beste om niet de vrijwillige overeenkomsten tussen de lener en uitlener te frustreren, maar te streven naar het einde van agressieve interventie (regulering) in het geldwezen. Dus te streven naar het einde van organisaties als de ECB en de FED, het einde van het fenomeen wettig betaalmiddel, het einde van door de staat gesteunde fractaal reserve bankieren en kredietexpansie. Zodat sparen weer een deugd wordt, mensen meer investeringen zullen doen met eigen kapitaal, uitleners weer eisen stellen aan degenen waar zij geld aan uitlenen….kortom, uiteindelijk zal rente een kleinere rol spelen dan thans het geval is.

  Maar geweld? No way!

  Maar wat wil MPE? In een notendop…

  jack [60] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [24]:

  Overigens is het zo dat de genoemde afbetaling van hoofdsom in dit voorbeel van $83 per maand exclusief afschijving van het onderpand is. De (lineaire) afschrijving kan op verschillende manieren worden berekend en weergegeven per tijdspanne, maar ongeveer kom je uit op een totaal bedrag van $160 per maand inc afschrijving.
  Dit ter aanvulling.

 20. @Oscar [58]:

  We zijn het inderdaad op veel punten eens, heel veel punten zelfs!

  We zijn bijna klaar met het schrijven ven een MPE ¨Amendment¨ waarvan een vertaling komt in heel veel talen. Ik nodig je uit om voor jouw/jullie belangrijke toevoegingen te suggereren en met name ten aanzien van het geweld aspect. Mag in het Nederlands en wij zorgen voor vertaling.

  Hier is de link:
  http://www.perfecteconomy.org/dev/pg-amendment.html#Join

  MPE in een notendop:

  1 : a singular integral solution of the categoric faults of conventional, pretended economies (montagne, 1979), in which unlimited industry and commerce are monetized at virtually no cost, and are sustained perpetually without monetary imbalance or deficiency even without regulation, by solving the fundamental causes of 1) inflation and deflation, 2) systemic manipulation of the cost or value of money or property, and 3) inherently terminal multiplication of artificial indebtedness in proportion to a finite capacity to service debt; in which solution A) principal and interest paid to fictitious, mere intervening publishers of our promises to pay are eradicated not merely because principal is never actually owed to the mere publishers; nor merely because the actual principal must be paid out of circulation; nor merely because no actual risk to the publisher can justify the falsified precept of interest; but further because it is mathematically impossible for the unassenting subjects of such systems to maintain vital circulations without perpetually re-borrowing principal and interest as ever greater and inevitably terminal sums of debt — with the sole possible consequence of this irreversible multiplication of artificial indebtedness in proportion to capacity to pay being an inevitable, terminal state of artificial indebtedness; and with there being therefore, even a finite, determinable lifespan of every such system; in which solution therefore, only the eradication of interest makes it possible altogether A.1) to maintain a perpetually equitable and sustainable, 1:1:1 relationship between circulation, represented property, and actual remaining indebtedness, and A.2) to solve inflation, deflation, and systemic manipulation of the cost or value of money or property therefore merely by requiring that B) resultant obligations, comprised only of principal, are paid and retired from circulation at the rate of depreciation of the related property; C) with this perpetual relationship and commitment alone being capable of perpetually and incontrovertibly cementing a persistent value of every unit of currency to equivalent units of remaining value of all represented property; and thus altogether with all of the objectives and singular fact of economy therefore being accomplished even without regulation, by eradication of the false and terminal pretext of interest, in mere conjunction with an obligatory schedule of payment which automatically retires fulfilled obligations as is necessary to all of the objectives of actual economy, justice, and true free enterprise;

  2 : every prospective debtor’s right to issue what are the only possible, legitimate, perpetually enforceable promises to pay, free of extrinsic manipulation, adulteration, or exploitation of those promises, or the natural opportunity to make good on them;

  3 : our right to certify, to enforce, to monetize our industry, and — as we certainly desire — to trade no more than the undiminished production of our own responsible industry for whatever the only actual, truly free markets deem to be the sufficiently equivalent production of others, by way of just such a one resultant, sustaining, just, and truly economic, mathematically perfected currency™;

  4 : the necessary, absolute mathematic solution of economy, to avert artificial global monetary failure; to arrest further dispossession and artificial destruction of industry, commerce, and prosperity under the purposed obfuscations which have been imposed upon the world; and to establish the perpetual global monetary justice which is indispensable to a truly civil, just, representative, and consensual world.

Comments are closed.