De rente op de geldmarkt wordt gecontroleerd door centrale banken. Voor veel mensen lijkt de rentestand iets dat ver weg is en ongrijpbaar. En zelfs deskundigen onderschatten nog wel eens het belang van de rentestand.

De centrale bank heeft invloed op de kosten die banken maken om geld aan te trekken. Zij hebben geen invloed op de risico-opslag die banken berekenen. De risico-opslag is een bedrag dat de bank vraagt bovenop de rente die banken elkaar berekenen. Momenteel is deze risico-opslag flink omhoog gegaan. Maar dit wordt gecompenseerd doordat de centrale banken de rente hebben verlaagd. De rente is daardoor lager dan zonder ingrijpen van de centrale bank.

Het eerste waar aan gedacht wordt bij rente is de hypotheek. Als de rente laag is kun je makkelijker geld lenen. Bij een lagere rente stijgen de huizenprijzen. Dit is logisch want mensen kunnen nu meer geld lenen en de vraag naar huizen neemt toe. Maar dit principe geldt voor alle vastgoed. De waarde van vastgoed kan niet los gezien worden van de rentestand. Dus alle vastgoedprijzen bewegen mee met de rente.

Het is nog breder te trekken. Alle goederen die lange tijd meegaan worden over het algemeen geheel of gedeeltelijk gefinancierd met leningen. Denk hierbij aan auto’s, keukens en badkamers. Voor bedrijven geldt dit ook. Een uitbreiding van het wagenpark wordt geheel of gedeeltelijk met geleend geld gefinancierd. De impact van een lagere of hogere rente reikt dus ver.

Maar we gaan nog verder. Voor bedrijven neemt de winst toe als de rente laag is want de kosten gaan immers omlaag. En een hogere winst betekent een hogere waarde van het bedrijf. Dus een lagere rentestand betekent dat alle bedrijven in waarde stijgen. Dit ziet men ook terug op de beurzen. Als de centrale banken de rente verlagen dan zijn de beurzen in jubelstemming.

Een ander effect is dat investeringen sneller door zullen gaan. Stel dat je een project hebt waarbij het verwachte rendement 6 procent bedraagt. Als de rente acht procent is dan kan het niet doorgaan. De investering levert minder op dan het kost om het kapitaal aan te trekken. Zakt de rente naar vier procent dan kan het project wel doorgaan. Gaat nu de rente ondertussen weer stijgen dan zullen de geldschieters reageren. Is de rente acht procent dan zal de investeerder liever overstappen op obligaties en de aandelen in dit project proberen te verkopen. Dit stimuleert dus de investeringen en de kredietverlening. Maar de centrale bank kan niet makkelijk terug. Verhogen van de rente leidt tot verkopen van sommige bezittingen. Gebeurt dit op te grote schaal dan kan dit de economie een flinke klap geven. Zo waren de sub-prime hypotheken maar een klein deel van de hypotheekmarkt en nog een veel kleiner deel van de hele economie. Toch zorgden de problemen in een relatief kleine sector voor grote problemen.

Duurt deze lage rentestand langer dan zullen de effecten ook groter zijn. De risico’s nemen ook toe als er steeds meer geleend wordt.
Een hogere rente zorgt natuurlijk voor hogere lasten als je veel geleend hebt. Door jarenlange lage rentes was het aantrekkelijk om veel te lenen. Dit was terug te zien in de hypotheekmarkt. Maar ook bedrijven werden steeds scherper gefinancierd.

Maar als nu de rente omhoog gaat zullen de gevolgen heel vervelend zijn voor degenen die veel schulden hebben. De overheden behoren uiteraard ook tot deze groep. De centrale banken kunnen niet makkelijk terug. Als de risico-opslagen lager worden dan hebben ze de ruimte om de rente te verhogen zonder dat bedrijven en consumenten in de problemen komen. Maar het is goed mogelijk dat de inflatie op gaat lopen voordat de risico-opslag gaat dalen.

Het aanpassen van de rentestand heeft dus vergaande gevolgen voor de economie. De invloed van centrale banken op de economie kan haast niet overschat worden.
Het is ook een misvatting om te spreken van vrije markten zolang er nog ingegrepen wordt in de rentestand.
De rentestand is zo fundamenteel in economische processen dat een verstoorde rentestand leidt tot een verstoorde economie.

114 REACTIES

 1. Er komen drie mannen in een hotel.

  De man achter de balie zegt dat de kamer 30 Euro is, dus elke man betaald 10 Euro en gaat naar de kamer. Een tijdje later realiseert de man achter het bureau dat de kamer slechts 25 Euro is, dus stuurt hij de loopjongen naar de kamer met 5 Euro,s. De piccolo komt er niet aan uit hoe hij de 5 Euro´s over de drie mannen moet verdelen, dus geeft hij iedere man 1 Euro, en houdt zelf 2 Euro.

  Dit betekent dat de drie mannen elk 9 Euro hebben betaald voor de kamer, dat is een totaal van Euro 27. Bedenk daarbij de 2 Euro van de loopjongen = Euro 29

  “Waar is de andere Euro?”

  Oscar [62] reageerde op deze reactie.

 2. @jack [61]:

  Die 9 euro klopt niet. Men zou uiteindelijk ieder 8 1/3de (25 : 3) per persoon dienen te betalen. Men betaalt per persoon 10 euro en krijgt niet 1 2/3de maar 1 euro per persoon terug (3 x 1). De piccolo houdt 2 euro (dat is 3 x 2/3de). (3 + 2 = 5).

  Uitgaande van 25 euro betaalden de mannen dus 8 1/3de euro per persoon en kregen 1 euro erbij, dus in totaal 9 1/3de per persoon. 9 1/3de x 3 = 28. En de piccolo heeft 2 euro. Opgelost!

  Wel even gedacht ‘hè!’. Dat wel…. 🙂

 3. Lol, Ik ook een tijdje,… maar zoals blijkt kun je (en moet je) van verschillende kanten tegen zaken aankijken.

  Eigenlijk moet je gewoon de 2 Euro aftrekken van de (3×9) 27, en de 25 heeft het hotel.

  Goed weekend!

 4. @jack [55]:

  Ik heb het mij toegestaan mij te gaan irriteren over je hautaine houding vanaf reaktie 15:

  “Jullie zijn nog niet eens je eigen tijd waardig, laat staan de onze.”

  Dat was een keuze mijnerzijds; in feite is deze opmerking totaal oninteressant.

  Ik heb je meerdere malen een aantal eenvoudige vragen gesteld met als doel iets duidelijk te maken. De vragen beantwoord je niet; in plaats daarvan kwam er wat wazig knip- en plakwerk.

  Blijkbaar lukt met met Oscar wat beter. Dat is fantastisch. Ik zou je wel willen adviseren om reaktie 55 vooral op jezelf te betrekken en in te zien, dat je mijn reakties zelf over je af hebt geroepen.

  Zand erover.
  jack [65] reageerde op deze reactie.

 5. @Dr. Pillendraaier [64]:

  Ik heb mezelf genoeg verdiept in de Oostenrijkse pseudo oplossingen om te weten dat zij hetzelfde terminale aspect bezitten als het huidige systeem doordat de component rente nog immer aanwezig is. Heer Ron Paul en aanhang zijn zelfs voorstander om de rente sterk te verhogen omdat men van opvatting is dat de bubbel is veroorzaakt door de lage rente. Hoe goed zijn bedoelingen wellicht zijn, laten we vooral hopen dat deze man niet de volgende President wordt. Reden van zijn stijgende populariteit heeft te maken met het feit dat er geen andere FED/Banken vechter aanwezig is en de publieke woede zich steeds meer richt op de banken.
  Ook een gedekte valuta door een commodity is een misleidende oplossing. Wanneer men immers een Goud Standaard model zou voorstaan met centrale banken die nog wel een rente toepassen en controleren kun je eenvoudig uitrekenen tegen de gemiddelde rente voet wanneer de goudvoorraad niet voldoende meer is om de rente die altijd uit de bestaande circulatie moet komen te dekken. Dit was de belangrijkste reden dat de goud standaard moest worden logelaten. De RENTE was dus de primaire oorzaak van het loslaten van de goud standaard!
  Dus mijn conclusie is dat er GEEN oplossing wordt geboden.

  Oscar geeft een aantal valide argumenten omdat hij denk ik ook het rekenkundige terminale karakter van een monetair systeem met rente inziet, en slechts tracht de impact hiervan te verminderen of voor ons uit te schuiven.

  Ik ben al lange tijd MPE aan het bestuderen en was in het begin ook sceptisch zoals de meesten maar ik ben van mening dat het de enige oplossing biedt voor een structureel goed functionerend, zichzelf regulerend systeem. Waar ik mezelf persoonlijk aan erger zijn uitlatingen die duidelijk maken dat de persoon in kwestie zichzelf nog niet eens de moeite neemt om met een open mind een potentiele alternatieve oplossing te bestuderen.

  Ook heb ik aangegeven dat er de mogelijkheid is om aanvullingen te geven op het ¨amendment¨ dat in de maak is. De link staat in een aantal reacties terug.
  Alhoewel ik een groot voorstander ben van een vrije mens zoals door de libertariers wordt uitgedragen ben ik ook realistisch en van mening dat je zonder de consequentie van agressie de neergang van deze wereld niet kunt stoppen. Dus een oplossingen zal tanden moeten hebben omdat het anders niet geloofwaardig meer overkomt. Doen we onszelf een dienst door te lachen naar criminelen die ons land kapot maken?! Of doen we onszelf een dienst door de straf zo ondragelijk te maken dat niemand het in zijn hoofd haalt het strafbare feit te plegen.

  En hier valt natuurlijk de hele communie weer over me heen. Sorry Oscar!
  Maar nogmaals dat is mijn persoonlijke mening en we kunnen hierover discussieren.

  Overigens is zand erover ook geen oplossing!

  Oscar [66] reageerde op deze reactie.

 6. @jack [65]:

  “Dit was de belangrijkste reden dat de goud standaard moest worden logelaten. De RENTE was dus de primaire oorzaak van het loslaten van de goud standaard!”

  Nee hoor. De belangrijkste reden dat de goustandaard werd losgelaten is de expansie van democratiserende staten. Om je kiezers cadeautjes te kunnen blijven geven en andere staten is fiatgeld wel zo handig.

  jack [68] reageerde op deze reactie.

 7. Ja, dat is correct, maar de oorzaak is omdat de rente betalingen altijd ontrokken moeten worden aan de bestaande vertegenwoordigde eigendommen en circulatie en hierdoor werden en worden exponentieel steeds meer middelen ontrokken uit die bestaande circulatie om ook de rente te kunnen betalen, en dit stond en staat een verdere expansie in de weg.

  Waar jij op doelt is de controle van de geld expansie die uit de hand loopt waardoor geld steeds minder waard wordt. Je bent van gedachte dat de goud of andere commodity standaard een controlerende functie uit zal oefenen op de geld expansie in een monetair systeem met een variable rente voet.
  Dat is echter een illusie omdat de rente in dit geheel de totale schuld altijd exponentieel zal laten groeien, waardoor op een bepaald moment de dekkingsgraad opnieuw zal worden overschreden. Dat is slechts een kwestie van tijd, en hoeveel tijd hangt af van de gemiddelde rente voet over die tijd.

  In een systeem waarbij we een verplichte relatie onderhouden van 1:1 tussen Circulatie, en Terugbetaling hoofdsom bereik je een omloop die voortdurend gelijk is.

  Wanneer je echter rente toevoegt aan de Circulatie zal het systeem ten allen tijde terminaal worden omdat simpelweg de hoofdsom + rente niet kan worden terugbetaald uit alleen de hoofdsom.

  Natuurlijk kan dit alleen worden bereikt door het uitroeien van de belangen die hiermee op het spel staan omdat anders meer geld moet worden terug betaald dan de waarde van de goederen vertegenwoordigen, en ten tweede omdat de verplichte terugbetaling van de hoofdsom + rente ten allen tijde de afschijving indirect bepalen van de vertegenwoordigde goederen.

  Om dit te voorkomen kan er simpelweg geen rente worden berekend over de circulatie. Daarnaast kunnen we de derde component toevoegen; n.l. het Vetregenwoordigt Eigendom

  Bij een systeem zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!

  Dus blijf ik bij mijn stelling.

  Oscar [70] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [66]:

  Ja, dat is correct, maar de oorzaak is omdat de rente betalingen altijd ontrokken moeten worden aan de bestaande vertegenwoordigde eigendommen en circulatie en hierdoor werden en worden exponentieel steeds meer middelen ontrokken uit die bestaande circulatie om ook de rente te kunnen betalen, en dit stond en staat een verdere expansie in de weg.

  Waar jij op doelt is de controle van de geld expansie die uit de hand loopt waardoor geld steeds minder waard wordt. Je bent van gedachte dat de goud of andere commodity standaard een controlerende functie uit zal oefenen op de geld expansie in een monetair systeem met een variable rente voet.
  Dat is echter een illusie omdat de rente in dit geheel de totale schuld altijd exponentieel zal laten groeien, waardoor op een bepaald moment de dekkingsgraad opnieuw zal worden overschreden. Dat is slechts een kwestie van tijd, en hoeveel tijd hangt af van de gemiddelde rente voet over die tijd.

  In een systeem waarbij we een verplichte relatie onderhouden van 1:1 tussen Circulatie, en Terugbetaling hoofdsom bereik je een omloop die voortdurend gelijk is.

  Wanneer je echter rente toevoegt aan de Circulatie zal het systeem ten allen tijde terminaal worden omdat simpelweg de hoofdsom + rente niet kan worden terugbetaald uit alleen de hoofdsom.

  Natuurlijk kan dit alleen worden bereikt door het uitroeien van de belangen die hiermee op het spel staan omdat anders meer geld moet worden terug betaald dan de waarde van de goederen vertegenwoordigen, en ten tweede omdat de verplichte terugbetaling van de hoofdsom + rente ten allen tijde de afschijving indirect bepalen van de vertegenwoordigde goederen.

  Om dit te voorkomen kan er simpelweg geen rente worden berekend over de circulatie. Daarnaast kunnen we de derde component toevoegen; n.l. het Vetregenwoordigt Eigendom

  Bij een systeem zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!

  Dus blijf ik bij mijn stelling.

  Oscar [71] reageerde op deze reactie.

 9. http://www.youtube.com/watch?v=O8Zl1Wax8MI&feature=related

  Unfortunately, Bill doesn’t quite understand or explain all the issues. He is right in distinguishing the different benefits; but the reason you can’t simply spend money into circulation, is there is no logical mechanism for retiring the spent circulation, that you don’t suffer circulatory inflation. There is one prescription which solves these issues — mathematically perfected economy. Its thesis likewise explains why indebtedness multiplies under conventional banking systems — into failuure.

 10. @jack [67]:

  Het is helemaal geen rentekwestie geweest. Onder een goudstandaard kan er tijdens economische groei namelijk helemaal geen sprake van het uitbreiden van rente. De oorzaak van het opheffen van de goudstandaard dient dan ook niet in de rente te worden gezocht, maar in de democratisering van staten. Bedenk goed dat bijvoorbeeld Duitsland in 1909 de ambtenaren in ongedekt papiergeld begon uit te betalen, waarmee het begin van het einde van de goudstandaard werd ingezet.

  “Dat is echter een illusie omdat de rente in dit geheel de totale schuld altijd exponentieel zal laten groeien, waardoor op een bepaald moment de dekkingsgraad opnieuw zal worden overschreden. ”

  Onzin. Bij een goudstandaard is er sprake van deflatie tijdens economische groei. Dit zorgt er juist voor dat de rente gematigd blijft.

  “Bij een systeem zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!”

  Als dat zou werken dan zou dat prima zijn. Mijn inzet is echter non-agressie. Ik streef naar vrijheid. Welk systeem er binnen een vrije samenleving komt bovendrijven als de beste is een andere kwestie. Als zouttabletten of neushoornpoeder komen bovendrijven als het voornaamste geld, dan zij dat zo, maar ik verwácht dat goud en zilver de voornaamste rol als geld zullen spelen in een vrije samenleving. Als er filantropische organisaties rentevrij leningen verstrekken en de voornaamste factor worden in het gelduitleenwezen dan zij dat zo, maar ik verwacht dat in een vrije samenleving mensen en organisaties die voor het uitlenen van hun goud en zilver (of zouttabletten of neushoornpoeder) een extraatje vragen – aangezien geld nú altijd meer waard is en zal blijven dan geld stráks – winst zullen maken (dit in tegenstelling tot de filantropische organisaties) en om die reden genoeg kapitaal zullen opbouwen om een belangrijke factor van betekenis in het gelduitleenwezen te kunnen blijven spelen.

  Geld nú is meer waard dan geld stráks. Mensen die geld nú uitlenen lenen iets uit dat niet alleen van meer waarde is dan geld stráks, maar nemen ook een zeker risico. Een risico dat zij niet zo snel zullen nemen als er geen beloning tegenover zou staan. Er zullen mensen blijven bestaan die geld nú willen en er best toe bereid zijn om stráks een extraatje te betalen aan degenen van wie zij nú geld kunnen lenen. En zolang dat zo is, zal er rente blijven bestaan.

  Het enige wat men kan doen is de rol van rente op een natuurlijke wijze marginaliseren. En dan zou men dienen te pleiten voor vrijheid.

  jack [75] reageerde op deze reactie.

 11. @jack [68]:

  Ik kwam de volgende kritiek op MPE tegen: http://axiomaticeconomics.com/perfected_economy.php
  Pdf: http://axiomaticeconomics.com/
  Mathematically_Perfected_Economy_by_Aguilar.pdf

  Interessant.

  Ik vraag me overigens af op welke manier de filantropische gelduitleners die pro-MPE zijn de concurrentie met gelduitleners die wél een vergoeding vragen (en in tegenstelling tot de pro-MPE winst kunnen maken en op termijn aan schaalvergroting zouden kunnen doen) voor hun diensten zouden kunnen volhouden.

  Montagne, de bedenker van MPE begrijpt, dunkt mij, vier wezenlijke zaken niet:
  1) menselijke actie is niet geheel in wiskundige modellen te vangen
  2) geld nú is altijd meer waard dan geld stráks
  3) instanties die geld uitlenen zonder winsten te genereren zullen andere bronnen van inkomsten moeten hebben om niet failliet te gaan; zonder andere bronnen van inkomsten zullen de filantropische gelduitleners de concurrentie niet kunnen aangaan met mensen en organisaties die wel een vergoeding vragen voor het het verstrekken van iets van waarde en het lopen van risico
  4) mensen ruilen omdat zij het ene goed prefereren boven het andere (zie ook 1 en 2)

  jack [73] reageerde op deze reactie.
  jack [74] reageerde op deze reactie.

 12. @ Marcel Meijer,

  Trouwens, wordt met ‘de impact van gecontroleerde rente’ niet gewoon ‘de uitwerking van rentebeheersing’ bedoeld?

  Het woord ‘gecontroleerde’ is in deze context een barbarisme. Dat ‘impact’ een barbarisme is behoeft, dunkt me, geen uitleg.

 13. @Oscar [71]:

  Eerst een reactie op de (Engelstalig) kritiek van Aguilar:

  haakjes openen
  Victor says I’m a Marxist because I too complain about capitalism. He says the great danger that I gain any following is that no one will have to rent.
  He is author of a book he calls, “Axiomatic Economics.” $130. It proposes 3 axioms only (according to his own account), one of which is that the value of money changes according to a formula he proposes.
  Evidently, he forgets to tell us why the value of money would change, or it is desirable for it to change — which of course is the obligation of every “axiom,” which by definition, are self evident (and therefore readily provable) truths.
  Victor (I discovered from his attempts to spam our forums), also sells a scheme to win at Black Jack; and a further site of his sells what he calls “Sniper Flash Cards,” which purport that you do not have to learn the trajectory of your rifle, because the average height of a garage door is eight feet.
  Being as he has nothing to do, he plasters his name everywhere. In our forums, what he tried several times to do is to register from several different machines, and under several different email addresses; and then he has a conversation with himself, of course attesting to whatever he says; claiming I am a communist, a socialist, and/or a Marxist… and of course promoting is preposterous book.

  Victor discredits my pages on many accounts; one for instance, that every page has a picture of George Washington, who knew nothing of monetary science. Of course, the logo instead features Jefferson.
  Which is an amazing mistake, as Mr. Aguilar evidently lives right here in Oregon (and should know US history).
  I think he poses as a character going by the handle of “republicae” in the Daily Paul forums. There he specializes in the most denigrating drive.

  Victor is as phony as phony gets.

  haakjes sluiten

  Oscar [76] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [71]:

  Montagne, de bedenker van MPE begrijpt, dunkt mij, vier wezenlijke zaken niet:
  1) menselijke actie is niet geheel in wiskundige modellen te vangen
  2) geld nú is altijd meer waard dan geld stráks
  3) instanties die geld uitlenen zonder winsten te genereren zullen andere bronnen van inkomsten moeten hebben om niet failliet te gaan; zonder andere bronnen van inkomsten zullen de filantropische gelduitleners de concurrentie niet kunnen aangaan met mensen en organisaties die wel een vergoeding vragen voor het het verstrekken van iets van waarde en het lopen van risico
  4) mensen ruilen omdat zij het ene goed prefereren boven het andere (zie ook 1 en 2)

  Wij willen het niet verbieden om geld uit te lenen binnen de bestaande circulatie.
  Er zou echter geen noodzaak meer zou zijn om rente te betalen over leningen onder MPE.
  Onder MPE wordt geld uitgeleend zonder rente wat terugbetaald + afschijving van het onderliggende goed.

  Je moet begrijpen dat we verdere circulatie nodig hebben om de economie te ondersteunen en MPE doet dat. MPE geeft alle verdere steun aan de economische expansie die we nodig hebben. Als je geld uitleent binnen de bestaande geld circulatie faal je om dat doel te verwezenlijken. Erger nog wannneer je dit doet tegen rente, je creert hiermee de mogelijkheid voor enkelingen om anderen te benadelen, en zodoende creer je een spiraal van zichzelf escalerend lenen tegen rente hetgeen hetzelfde resultaat geeft zoals we vandaag de dag zien–crisis

  Maar wellicht zouden we rente compleet moeten verbieden om ons zodoende te beschermen tegen het menselijk handelen/ actie waar je zo hoog van opgeeft.

  Waarom zou men geld kunnen verdienen zonder iets te produceren in de eerste plaats???

  Oscar [77] reageerde op deze reactie.

 15. @jack [73]:

  “Victor says I’m a Marxist because I too complain about capitalism.”

  Dus Montagne klaagt over kapitalisme. Dat is de strekking. Van kapitalisme is sprake wanneer de productiemiddelen in handen zijn van niet-agressors. Kapitalisme beklagen is derhalve een roep om het uitoefenen van geweld. Ja, ik vind het begrijpelijk dat Montagne een socialist wordt genoemd.

  “Victor is as phony as phony gets.”

  Het maakt niet uit hoe ‘phony’ iemand is als diegene dingen te berde brengt die kloppen, dan kloppen die dingen ook als de boodschapper ‘phony’ is.

  jack [78] reageerde op deze reactie.

 16. @jack [74]:

  “Maar wellicht zouden we rente compleet moeten verbieden om ons zodoende te beschermen tegen het menselijk handelen/ actie waar je zo hoog van opgeeft.”

  Dus agressief geweld. Daar maak ik bezwaar tegen.

  “Waarom zou men geld kunnen verdienen zonder iets te produceren in de eerste plaats???”

  Door geld uit te lenen levert men een dienst. Dat ís productie. De klant wil nú geld. De producent is in staat om nú geld te verstrekken. En net zoals een bakker ook geld verdient met zijn diensten, zo verdient ook de gelduitlener geld met zijn diensten.

  jack [79] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [76]:

  Nee, Montagne is geen socialist en is niet tegen kapitalisme, maar het huidige systeem staat volledig los van kapitalisme zoals je denk ik zult beamen.

  En die Victor is echt ¨phony¨ geloof me, hij staat erom bekend discussies met zichzelf te voeren op diverse forums. Ook het verzoek om MPE te bestuderen kwam van zichzelf. Aan de kritiek kun je overigens afleiden dat hij er weinig tot niets van begrepen heeft

  Het heeft verder geen zin lijkt me om de discussie tussen MM en VA hier te gaan herhalen.

  Oscar [83] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [77]:

  Nou dan heb ik nieuws voor de geld uitleners onder u. Onder MPE wordt u overbodig want wij lenen geld uit voor niets onder bepaalde voorwaarden.

  En nogmaals we verbieden het niet. Als u liever rente betaalt bent u vrij om dat te doen.

  Geld uitlenen tegen rente is geen dienst. Iedere vrije mens heeft het recht op geld zonder rente indien hij/zij daarmee zijn persoonlijke en gemeenschappelijke economische situatie kan verbeteren.

 19. Groeiende interesse, nu weer uit Israel!

  ,

  Mike Montagne is an intriguing economist with the system and knowledge second to none. I am putting him on as a special guest for our TV show here in Israel. We are attempting to see if we can get his ideas on board here in this country. We would be the second smallest state behind Rhode Island. So this system could easily work here.

  Best regards,

  PDB 🙂

 20. @jack [75]:

  “Dus je ontkent hiermee een vaststaand rekenkundig feit. Mag ik je vragen wat jouw oplossing zou zijn als je morgen de macht had om te veranderen wat je nodig zou achten binnen de bestaande situatie.”

  Welk rekenkundig feit? Daarenboven, ik ga uit van ethische basisprincipes en wijs elke gewelddadige interventie in elke wederkerig vrijwillige actie af, ook als het niet klopt met welke rekenkundige feiten dan ook.

  Ik zou de bestaande situatie niet laten voortduren. Er dient een einde te komen aan de FED, de ECB, fractaal reserve bankieren en kredietexpansie. Agressiemonopolisten zijn funest. Agressiemonopolisten die het geldwezen in handen hebben, al dan niet uitbesteed aan andere lieden, zijn funester.

  jack [82] reageerde op deze reactie.

 21. @jack [78]:

  “Het heeft verder geen zin lijkt me om de discussie tussen MM en VA hier te gaan herhalen.”

  Prima. Maar ik heb ook mijn eigen puntjes van kritiek.
  Te weten:
  1) menselijke actie is niet geheel in wiskundige modellen te vangen
  2) geld nú is altijd meer waard dan geld stráks
  3) instanties die geld uitlenen zonder winsten te genereren zullen andere bronnen van inkomsten moeten hebben om niet failliet te gaan; zonder andere bronnen van inkomsten zullen de filantropische gelduitleners de concurrentie niet kunnen aangaan met mensen en organisaties die wel een vergoeding vragen voor het het verstrekken van iets van waarde en het lopen van risico
  4) mensen ruilen omdat zij het ene goed prefereren boven het andere (zie ook 1 en 2)

  “Onder MPE wordt u overbodig want wij lenen geld uit voor niets onder bepaalde voorwaarden.”

  Prima! Dat zou betekenen dat de MPE goed de concurrentie zou kunnen aangaan met andere uitleners en veel klanten zou kunnen trekken die aan die bepaalde voorwaarden willen en kunnen voldoen.

  “Geld uitlenen tegen rente is geen dienst.”
  Natuurlijk is geld uitlenen tegen een rente een dienst. Nogmaals: geld nú is meer waard dan geld stráks.

  “Iedere vrije mens heeft het recht op geld zonder rente indien hij/zij daarmee zijn persoonlijke en gemeenschappelijke economische situatie kan verbeteren.”

  Positief recht is zonder agressief geweld niet mogelijk. En om die reden ben ik een tegenstander van elke vorm van positief recht.

  jack [85] reageerde op deze reactie.

 22. @jack [82]:

  Jawel! Wat het beste is kan alleen in vrijheid komen bovendrijven.

  De problemen zijn ontstaan omdat de overheden het geld, dat niet gedekt is (fiatgeld dus) , drukken en verklaren tot wettig betaalmiddel inplaats van mensen zelf te laten bepalen welke ruilmiddelen zij willen gebruiken. Vervolgens bepalen diezelfde overheden, en hun fascistische compagnons in het bankwezen, hoe hoog de rentestand moet zijn van die papieren rommel die ze de mensen door de strot gedrukt hebben. Banken krijgen van de overheid toestemming om geld, dat toch al ongedekt was, te vertienvoudigen. Als aan al deze regels en oplichterij een einde komt dan zouden mensen weer zelf kunnen bepalen welke ruilmiddelen zij zich wensen. Onverantwoordelijke banken zullen weer een prijs moeten betalen (failliet gaan) voor onverantwoordelijk gedrag.

  Bínnen dit systeem dient men er niet naar te streven zaken te veranderen. Het systeem zélf is abject en corrupt. En iets dat abject en corrupt is hervormen staat gelijk aan het in stand houden van schandalige praktijken.

  jack [86] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [83]:

  ik zie dat als een natuurrecht. Regels en beginselen die voor alle mensen gelden, omdat ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur, en die gekenmerkt wordt door het verstand (de rede).

  Geld uitlenen tegen rente is geen dienst en dient ook niet als zodanig beloond te worden.
  Hoe kom je erbij dat geld uitlenen een dienst zou moeten zijn?
  Je maakt van geld een product in plaats van een ruilmiddel.
  Geld is geen product en dient niet als zodanig behandeld te worden.

  Oscar [87] reageerde op deze reactie.

 24. @jack [85]:

  Nogmaals: geld nú is meer waard dan geld stráks. Begrijpt u dat niet?

  @jack [86]:

  De overheden hebben niets te vertellen? Waarom dwingen zij mij dan om ongedekte stukjes papier te accepteren als geld? Waarom drukken zij dan het geld? Waarom geven zij dan de banken het recht om dat ongedekte geld te vertienvoudigen?

  Des te meer een reden om die overheden geheel en al af te schaffen en te kiezen voor het pure kapitalisme.

 25. Ik begrijp hoe je denkt maar zo zou het niet moeten zijn omdat die gedachtengang van geld een product maakt, en dat product (geld+rente) heeft een terminale uitwerking op onze economie en samenleving ook in de door jouw gewenste kapitalistische samenleving zonder bemoeienis van overheden.

  Laten we alleen eens kijken naar de ontwikkelingen van de laatste jaren waarin overheden vrijwel geen bemoeienis en controle meer hadden over de financiele sector. Dit bleek ook duidelijk uit de financiele hoorzitting afgelopen week, wat overigens een lachertje was.
  Het maakt wel meteen duidelijk dat een kapitalistisch financieel systeem niet zonder een bemoeizuchtige overheid kan. De vraag is echter wel wat zo’n overheid zou moeten doen. Vooraf voorkomen is veel verstandiger dan achteraf genezen. Een markt die zijn gang mag gaan totdat het misgaat, genereert uitkomsten die genezen achteraf bijzonder duur maakt. Dat komt omdat op markten partijen op zoek zijn naar macht – niet alleen omdat macht prettig voelt, maar ook omdat het schaamteloze zelfverrijking mogelijk maakt. Op markten zijn ondernemingen juist niet gebaat bij de concurrentie die centraal staat in het pure kapitalisme. Bij veel concurrentie wordt de weg naar hoge winsten immers afgesloten. Daarom zullen zittende ondernemingen altijd pogen concurrentie uit te schakelen. Dat kan door groot en machtig te worden – of, in de context van de financiële wereld, te groot om te mogen falen. Met behulp van messcherp mededingingsbeleid moeten actieve overheden dat voorkomen. Veel acquisities en fusies moeten worden verboden. En ondernemingen die toch te groot dreigen te worden, moeten worden gedwongen zich weer op te splitsen.
  Het pure kapitalisme vraagt dus om een activistische overheid en een 1:1:1 monetair systeem zoals eerder uitgelegd waar niet mee te knoeien valt. Begrijpt u dat dan niet?

  Oscar [89] reageerde op deze reactie.

 26. @jack [88]:

  “Het pure kapitalisme vraagt dus om een activistische overheid en een 1:1:1 monetair systeem zoals eerder uitgelegd waar niet mee te knoeien valt.”

  Puur kapitalisme en het bestaan van agressiemonopolisten gaan niet samen. Laat staan een activistische agressiemonopolist.

  Door te pleiten voor actieve overheden pleit u voor het toepassen van agressief geweld.

  “Dit bleek ook duidelijk uit de financiele hoorzitting afgelopen week, wat overigens een lachertje was.
  Het maakt wel meteen duidelijk dat een kapitalistisch financieel systeem niet zonder een bemoeizuchtige overheid kan.”

  U weet niet eens wat kapitalisme is en verward corporatisme met kapitalisme.

Comments are closed.