Biobrandstof leidt tot honger!

Mensen in ontwikkelingslanden worden de dupe van het Europese beleid om 10 procent van alle diesel en benzine in 2020 uit duurzame energie te halen.

De alternatieve autobrandstof zal in de Europese Unie vooral komen van biobrandstof, die de productie van voedselgewassen elders in de wereld verdringt.

Dit staat in een gepubliceerd rapport van Niza en ActionAid International, organisaties die zich inzetten voor Afrikaanse landen.

Volgens het rapport zal de vraag naar biobrandstoffen vijf keer zo groot worden en zal tweederde hiervan moeten worden ingevoerd, het merendeel vanuit ontwikkelingslanden.

Hiervoor zou ruim 17 miljoen hectare landbouwgrond, een oppervlakte die overeenkomt met de helft van Italië, moeten wijken.

Voedselgewassen als maïs, cassave, oliepalm, soja en suikerriet zal daarbij plaats moeten maken voor energiegewas, waardoor er 100 miljoen mensen bij zullen komen die honger lijden, vrezen beide organisaties.

Niza roept minister Cramer (milieu) op om in haar actieplan om de Europese doelstelling te halen zoveel mogelijk uit te gaan van zonne- en windenergie in plaats van biobrandstof.

Tot zover de media.

In eerdere berichtgeving op de Vrijspreker is hier al op gewezen en ook op het feit dat ingrijpen van de overheid in de “vrije markt” leidt tot consequenties die politici schijnbaar niet kunnen overzien.

In dit rapport wordt niet gesproken over het prijsopdrijvende effect voor andere gewassen, zoals dat al in 2008 en 2009 heeft plaatsgevonden.

Niza had dus beter tegen Cramer kunnen zeggen, dat zij van de Europese doelstelling af moest zien in plaats van voorlopig andere onhaalbare alternatieven te noemen.

Zeker gezien in het licht dat deze Europese maatregel nodig werd geacht in verband met “de klimaatverandering”, waar het basisrapport waar de beslissing opgenomen is momenteel nogal discutabel is.

Maar politici en milieubewegingen zien blijkbaar alles maar van één kant en willen koste wat het kost hun visie opdringen en schijnen niet het geduld op te kunnen brengen om “de markt” alternatieven te laten ontwikkelen.

Misschien is dit er dan een!

Het Deense biotechnologiebedrijf Novozymes brengt nog dit jaar een nieuw enzym op de markt dat het mogelijk maakt om landbouwafval om te zetten in biobrandstof tegen een concurrerende prijs.

De doorbraak maakt het volgens Novozymes mogelijk om zogenoemde cellulose ethanol te produceren voor 37 eurocent per liter, relatief goedkoop voor biobrandstof.

Het nieuwe enzym zet cellulose in landbouwafval om in suikers die gefermenteerd kunnen worden tot ethanol.

“We hebben hier de afgelopen 10 jaar aan gewerkt en hebben onze klanten en de markt beloofd om tegen 2010 klaar te zijn”, aldus Novozymes-bestuurder Steen Riisgaard.

Natuurlijk kunnen politici aangeven dat ze niet wisten dat bijvoorbeeld het Deense bedrijf al 10 jaar bezig was om een alternatief te produceren.

Dit is dan een reden te meer, omdat tenslotte geen mens weet wat er precies op de wereld aan nieuwe initiatieven ontplooid worden, om “de echte vrije markt” haar voor de meeste mensen, dus ook politici, onbegrijpelijke werk te laten doen.

Nu blijven politici ingrijpen in het (economische) leven zonder zoals het lijkt over de consequenties na te denken.

Maar ja, ik heb nog nooit iemand politici horen beschuldigen van rationeel denken en -handelen.

Ik hoop dat toch ooit eens te kunnen doen!

14 REACTIES

 1. “om 10 procent van alle diesel en benzine in 2020 uit duurzame energie te halen.

  Ik weet nog steeds niet goed wat “duurzaam” nu eigenlijk is.
  Onze huidige brandstof is toch ook uit olie die door de natuur is gevormd?
  Het is dan toch alleen maar een kwestie over welke periode je praat?

 2. Zijn er gegevens bekend omtrent de vraag hoeveel brandstof noodzakelijk is om bio-brandstof te produceren? En is het dan allemaal nog wel de moeite waard of gaat het alleen om de groene duurzame (ik kan het woord niet meer horen) gedachte?

 3. kort samengevat.
  Overheden ter wereld.. FLIKKER OP MET JE BEMOEIZUCHT EN LAAT DE MARKT DE MARKT REGELEN.

  zie ik het zo goed?

  Olie hebben we al lang niet meer nodig…
  Er zijn tal van andere alternatieven zoals zonne, wins, gold,stroming,bio en als klap op de vuurpijl … Lazer, nuc en geothermische energie.

  tuurlijk zullen sommige in het begi veel grondstoffen vergen maar op lange termijn houden deze vormen van energie stand terwijl olie op raakt en je er de staat en corrupte ismatitische staten mee spekt.

  Lazer energie is overigens een godsgeschenk, dat is net nieuw.
  een dunne lazer die zo krachtig is afkomstig van zonlicht (dundelen en focussen) dat het een alternatief voor kernenergie kan zijn. en zonlicht raakt niet op.
  Geothermische energie wek je op door de warmte in de aardkorst en vervliegt ook niet.
  Kernenergie gaat wel vervuilen e.d. maarja.

  Bioenergie en alle andere vormen moeten weer door een staat gedaan worden en belast worden. Daarom gaan we ook nooit aan andere vormen beginnen zonder dat er groot verbruik van iets bij komt kijken.
  Olie is een schaatste middel en bio evengoed. iets wat de burger zelf kan om stroom op te zekken zullen ze NOOIT toelaten.
  Of een centrale laten bouwen die zonder verbruik blijft draaien.
  Dan verdienen de coorperaties en staten niets meer aan dat goedje wat energie heet

 4. “Voedselgewassen als maïs, cassave, oliepalm, soja en suikerriet zal daarbij plaats moeten maken voor energiegewas, waardoor er 100 miljoen mensen bij zullen komen die honger lijden, vrezen beide organisaties.”

  Die vrees lijkt mij onterecht. Mensen lijden honger omdat ze arm zijn. Mensen in ontwikkelingslanden zijn arm omdat er wereldwijd geen vrijhandel mogelijk is. Die wordt immers tegengewerkt door tariefmuren rond de VS, de EU en Japan en door subsidies aan de eigen producenten binnen die handelsblokken.

  Als ontwikkelingslanden nu in energiegewassen kunnen gaan verhandelen met de rijke landen dan is dat alleen maar gunstig. Zo verdienen die arme mensen tenminste wat en kunnen ze eindelijk hun eten betalen.

 5. Fidel Castro was eerste politicus die tegen gebruik van biobrandstof was. Zijn verklaring was dat het zal nog meer honger en armoede creiren.

 6. Biobrandstof is geen alternatief.

  De doorbraak maakt het volgens Novozymes mogelijk om zogenoemde cellulose ethanol te produceren voor 37 eurocent per liter, relatief goedkoop voor biobrandstof.

  Men verteld er dan nooit bij wat het maximale productievolume is met deze technieken. Immers zo veel landbouwafval is er niet. Doorgaans komt men dan minder dan 1% van de nergiebehoefte uit.

  Een soortgelijk project dat biogas uit riool kon halen, zou 2% van de NLse behoefte aan aardgas kunnen voorzien. Toch leuk, die 2%. Tot je doorlas en zag dat men dan al het rioolwater van heel Europa nodig had …

  De feiten zijn dat elk lapje grond in de wereld momenteel in gebruik is. Dat heet, of door mensen of het is natuurgebied. Dus wil je meer biobrandstof zul je of minder voedsel moeten produceren (wat nu gebeurd) of mensen doen verdwijnen (mensen nemen enkel in aantallen toe vooralsnog) of natuur moeten opofferen.

  Dat laatste gebeurd dus ook steeds vaker. Zo wordt mede dankzij Nederlandse subsidie de Orang Oetan bedreigd. Ironisch is dat we het WNF ook weer subsidie geven om die te redden …

  Men roept dan wel eens dat ze ontontginbare gebieden moet nemen, die niet geschikt zijn voor landbouw. Welnu, dat zijn ook de gebieden waar – zelfs met speciale energuiegewassen – het ook een stuk duurder is om te verbouwen. Juist om die reden namelijk is er nu geen landbouw en juist om die redenen kiezen biobrandstofboeren eerst voor de makkelijke want goedkope gebieden.

  Biobrandstof is een leuke nichetoepassing, maar niet meer dan dat omdat het vreselijk ineficient is. Je leest wel eens over die Xe generaties met algen en water die zoveel beter zijn. Echter het rendement van deze – vooralsnog theoretisch en zeer dure – installaties is nog steeds niet meer dan dat van een zonnecel als je kijkt hoeveel energie je uit een m2 kunt halen. Ja, die zonnecelen die vgl met fossiel al geen deuk in een energiepakje boter slaan …

  Biogewassen gaan overigens waarschijnlijk wel een grote rol spelen, maar dan meer in de sfeer van bioplastics. Immers daat is na olie vooralsnog geen alernatieven voor die beter zijn. Voor energie zijn er wel alternatieven die welliswaar momenteel slechter zijn dan olie, maar wel nog steeds lichtjaren voor lopen op biobrandstoffen. Olie zal vooralsnog vooral opgevolgd worden door kolen of we willen of niet. Dat is namelijk vooralsnog de enige technisch en economisch haalbare techniek.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 7. Altijd om de de brei blijven heen draaien lost niets op, daar zijn ze hier in nederland goed in. De zaken voortvarend aanpakken ho maar.

 8. @Armin [6]: “wil je meer biobrandstof zul je of minder voedsel moeten produceren of mensen doen verdwijnen of natuur moeten opofferen”

  Voedsel kan je ook in fabrieken maken. De Japanners laten hun slakropjes tegenwoordig in flatgebouwen groeien (en de Nlers hun wiet op zolder 😉 Dat kost nauwelijks landoppervlak, je hebt er alleen voldoende energie voor nodig. Als je dáár nu eens je grond voor gebruikte?

  Laten we een grove inschatting maken. Stel dat de bevolkingsscenario’s uitkomen en de bevolking in de ontwikkelde economieën de komende decennia nog maar heel weinig zal groeien (vergrijzing e.d.) terwijl die in de ontwikkelingslanden eerst nog sterk zal groeien, maar uiteindelijk ook daar zal stabiliseren als de welvaart er op het westerse niveau is gekomen (zie http://www.raisethehammer.org/static/images/world_population_growth.jpg ).

  De wereldenergiebehoefte zal dan rond 2050 zijn verdubbeld t.o.v. 1990 en tegen 2100 zijn verviervoudigd. Als de wereldbevolking dan tegen 2150 stabiliseert op ca. 11 miljard mensen kijken we (met alle verbeterde technologieën en maatregelen tot energiebesparing) wss aan tegen een 4-voudig energieverbruik t.o.v. nu.

  De aarde heeft een oppervlak van ca. 500 miljoen km2 (150 miljoen km2 daarvan is land). Ze ontvangt 10.000 keer meer energie van de zon dan de huidige energiebehoefte van de mens, en 2.500 keer onze toekomstige energiebehoefte.

  Als we de zonne-energie met R% rendement kunnen omzetten hebben we om in de toekomst in onze totale energiebehoefte te kunnen voorzien dus een oppervlakte O nodig van: O = (500 miljoen km2) / (2.500 x R%).

  Planten hebben een omzettingsrendement van ca. 5% (fotosynthese) en moderne zonnecellen ca. 25%. Het benodigde aardoppervlak wordt dan 4 miljoen km2 resp. 0,8 miljoen km2.

  Het landoppervlak van de VS is ca. 9 miljoen km2. Daar kom je dus ruimschoots mee uit om een wereldbevolking van 11 miljard mensen op het westerse welvaartsniveau te laten leven.

  Overigens is de opbrengst aan biodiesel uit microalgen per hectare 6 tot 8 keer hoger dan uit koolzaad (15 ton tegen 2 ton).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof_uit_algen

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [8]: Voedsel kan je ook in fabrieken maken. De Japanners laten hun slakropjes tegenwoordig in flatgebouwen groeien (en de Nlers hun wiet op zolder Dat kost nauwelijks landoppervlak, je hebt er alleen voldoende energie voor nodig. Als je dáár nu eens je grond voor gebruikte?

  Klinkt mooi en een concept dat al sinds de jaren 50 – o.a. de boeken van Isaa Asimov – bekend is. Helaas is het er nog niet … 🙂

  De reden is, dat de praktijk minder mooi is dan de SciFi.

  Of je voedselgewassen nu stapelt of niet maakt niet uit ivm energie behoefte van voedsel. Simpel voorbeeld: twee voedbalvelden die in de zon staan. Zet ze boven elkaar. Dan moet er één met kunstlicht vooezien worden. De energie daarvoor is echter ook weer een voetbalveld groot indien je zoneenergie of bioenergie gebruikt … Netto winst negatief ivm rendementverliezen.

  Tenzij je dus fossiele energie gebruikt lost stapelen geen probleem op.

  Ik ben het overigens wel met je eens dat er qua efficientie op voedselvoorziening nog best wel te winnen zijn, maar dat zijn maar beperkte winsten. Geen orden van grootten. De efficentie per m2 is de laatset 30 jaar bijvoorbeeld nauwelijks vooruit gegaan, zelfs dankzij gemetische modificatie en alle andere moderne technieken. Het wordt goedkoper en men kan op meer plaatsen verbouen (dat heet natuur vervangen door landbouwgewassen), maar niet meer per m2.

  Stapelen van voedselvoorziening of biobrandstoffen is dus ook vooral economisch nuttig en niet zozeer een oplossing voor de energieproblemantiek.

  En tenslotte:

  Planten hebben een omzettingsrendement van ca. 5%

  Zelfs met algen (in theorie inderdaad 6 a 8 keer zo hoog, in de praktijk nog veel te duur en niet in die buurt van die rendementen) zit je daardoor nog steeds aan een mager rendement. Precies zoals ik zei. De reden waarom we fossiel gebruiken is omdat het verreweg de meest goedkope én efficientie energiebron is.

  Je berekening faalt verder omdat het de energieverliezen bij transport niet meeneemt. Die zijn nodig omdat de opbrengst niet zomaar verplaast kan worden. Ook is opslag nodig. En tenslotte opwekking kost ook heel erg veel energie. De huidige biobrandstofprocessen verliezen vrijwel alle energie in dat process of zijn zelfs negatief qua redement. Tenslotte is water nodig waardoor de meest rendabele plantplaatsen ook de meest rendabele voedsel, woon, werk, etc plaatsen zijn. In realiteit zijn dus factoren meer oppervlakte nodig.

  Ik geloof overigens best in zonneenergie. Maar dan in de niet bio-variant maar die van silicium. Er moest dan echter een probleem opgelost worden van opslag en transport. En er is decentrale schaal nodig van energiebehoefte. Dat geeft een fundamenteel verandering van onze samenleving. Iets wat ik niet zie komen … Een staalfabriek draait niet op een zonneveld, wel op kolen, olie, kernsplijting of kernfusie.

  Ik voorzie dus voroal een gouden toekomst voor kolen de komende eeuw.

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [9]:

  Hoeft niet perse. Het zonlicht rond de evenaar is 3 tot 4 keer sterker dan in de gematigde zones.

  Zo is er in de Sahara per km2 tot drie keer meer zonne-energie beschikbaar dan in NL. Als je daar dus gangbare silicium zonnecellen plaatst (25% rendement) en deze met een HVDC netwerk (High Voltage Direct Current met 3% verlies per 1000 km) met Europa verbind dan heb je hier op een afstand van 3000 km dus ruim 2,5 keer zoveel stroom beschikbaar uit zo’n Sahara-paneel dan uit eenzelfde paneel dat in NL in de wei staat. Die meeropbrengst moet dan uiteraard wel ruimschoots de extra netwerkkosten dekken, anders heeft het geen zin.

  Hetzelfde geldt voor biobrandstof. Die kan je hier telen, maar dan is je opbrengst lager dan in ontwikkelingslanden. De meeropbrengst moet dan wel de transportkosten dekken.

  De EU loopt nogal warm voor het Desertec project (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Desertec ). Dat maakt geen gebruik van PV cellen maar van paraboolspiegels die met zonnewarmte een elektriciteitsgenerator aandrijven. Dit geeft een hoog rendement voor omzetting van het directe zonlicht uit de Sahara in elektriciteit.

  Dit soort thermische zonne-energie systemen met kleine turbines en generatoren worden in Afrika ook als zelfstandig energiesysteem voor kleine dorpen in de rimboe gebruikt. Aansluiting van die leefgemeenschappen op het elektriciteitsnet zou onbetaalbaar zijn. Biomassa wordt op grote schaal op het Chinese platteland ingezet (levert o.a. gas om op te koken).

  Het grote voordeel van zonne-energie, biomassa, etc. is de decentrale beschikbaarheid. Je wekt dan je eigen energie op (huis, werk, transport) en je bent onafhankelijk van wereldwijde prijsschommelingen.

  Voor zeer energie-intensieve toepassingen in de industrie (aluminiumfabrieken e.d.) kan je natuurlijk een kleine privé-kerncentrale installeren. Toshiba heeft een model voor kleine industrieën en woonblokken/grote woonhuizen, dat je 30 jaar lang onderhoudsvrije elektriciteit levert. Dan is-ie leeg en halen ze hem weer op. Lekker makkelijk, je hebt er geen omkijken naar. 😉

  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Armin [9]:

  Aardwarmte is trouwens ook een onuitputtelijke bron. Er schijnt meer aardwarmte onder NL te zitten dan we hier nu aan fossiele brandstoffen gebruiken.

  Je moet alleen niet te dicht bij de kraterrand gaan staan, zoals die hiker op Mt St Helens. 😉

 12. @Peter de Jong [10]: Hetzelfde geldt voor biobrandstof. Die kan je hier telen, maar dan is je opbrengst lager dan in ontwikkelingslanden. De meeropbrengst moet dan wel de transportkosten dekken.

  Voor de duidelijkheid: qua kosten kan biobrandstof best rendabel zijn. Ooit tenminste. Niet zolang er nog fossiel is, maar mogelijk ooit.

  Maar mijn punt was niet betreft kosten, maar simpelweg de energie. Dan blijft de harde werkelijkheid, dat indien fossiel vervangen wordt door biobrandstof, we enorme hoeveelheden extra aardoppervlakte moeten gaan aanbreken.

  Grond die of natuur is of landbouwgrond. Men zal neigen naar die laatste, daar dat het meest kosteneffectief is. Immers die andere grond is vaak ook moeilijk te verbouwen. Vandaar ook dat bijvoorbeeld in de USA boeren massaal hun gesubsideerde voedselmais nu omzetten naar gesubsidieerde bioethanolmais. En in de EU wil men graag gesubsidieerde diervoedermais omzetten naar gesubsidieerde biodiesel/koolzaad. 🙂

  Ikzelf zie voor bioenergie nog steeds geen toekomst. Het is een inefficiente vorm van zonneenergie (zonnecellen, zonnetorens, warmteboillers, etc zijn efficienter per m2 dan zelfs die algen-toeomst muziek). Ik zie overigens dus wel een rol voor zonneenergie, maar het zal niet de Grote Vervanger zijn die groenrode politici graag hopen. Niet zonder een volledig herinrichting van de maatschapij waar energie vooral lokaal en centraal opgewekt wordt.

  Dat neemt niet weg, dat biogewassen wel gaan toenmen ivm kunstofproductie. En ongetwijfeld zal dat leiden tot nog meer natuurverwoesting bovenop de verwoesting die vanwege bevolkingsgroei zal plaatsvinden.

  Merk tenslote op dat bioenergie dus zal moeten concureren tegen én goedkopere (zonne)energie én voedselproductie én bioplasticproductie. Dus zonder subsidies zie ik geen toekomst. En de staat heeft niet het kapitaal om die subsidies te handhaven op lange termijn zodra de kaskoe olie (waar direct en indirect het subsidiegeld vandaan komt) op zal raken.

 13. Beste mensen .Energie hebben we allemaal nodig ,de kwestie is ,waar haal je de ernergie vandaan?Wij hebben ,gas, olie , steenkool ,water , zon ,wind, getijden ,maar ook hernieuwbare energie.
  Hernieuwbare energie is energie welke steeds opnieuw weer aangebouwd kan worden!
  Het zou ,miz, het beste zijn dat energie van verschillende bronnen wordt bekomen .
  Wij hebben nu nog olie ,gas en steenkool nodig maar moeten miz, werken aan een scala van nieuwe energievormen ,om zodanig minder afhankelijk te worden van import uit minder valide staten!Daarbij zorg je ook voor de eigen werkgelegenheid , dus voor je eigen bevolking! Wij hebben nog al eens de neiging om steeds maar over ontwikkelingslanden te praten en wat wij doen is geld geven om zo te kunnen laten zien hoe meelevend wij wel niet zijn !! Dit doen wij al jaren ,maar wat is het resultaat?? U mag het zelf invullen!De meeste ontwikkelingslanden zijn rijk voorzien van de zon ,waarom geven wij geen zonnepanelen ,zodat er in deze landen op een zeer goedkope wijze energie opgewekt kan worden ,voor electrischiteit,motoren voor waterzuiveringsinstallaties ,voor bevloeiing,zodat daar de landbouw enz van de grond komt?? Dan hebben de mensen te eten en zijn minder afhankelijk van ontwikkelingshulp,zodat zij zichzelf van binnenuit kunnen ontwikkelen!
  Het is goed dat wij poberen ook onze eigen broek op te houden en gaan investeren in Wind , Getijden en Bioenergie,wat is er mooier dan Bio energie uit afval? Te noemen valt , energie uit mest ,rioolslib,reststanten afval uit de industrie? Maar laten we ook eens een keer gaan denken aan onze eigen boeren ,harde werkers van s,morgens vroeg tot s,avonds laat,welke wat verdienste betreft op het naoorlogs niveau zitten ,HOOR JE DAAR WEL EENS IEMAND OVER????Het zijn de milieurakkers welke een uitkering genieten ,die deze bevolkingsgroep afschilderen als milieu criminelen!!SCHANDALIG!! Nog even terugkomen op Bio energie ,naast afval zou voor deze bevolkingsgroep,onze boeren dus, ,koolzaad een prachtig energie
  produkt kunnen zijn ,het produkt vraagt weinig ,stikstof ,haalt veel CO2 uit de lucht ,verbetert de boden struktuur ,trekt beien aan voor honing prouktie ,levert koolzaadolie ,voor voeding en biobrandstof ,levert koolzaadschroot/koek voor de diervoeding,zodat er veel minder soyaschroot geimporteert hoeft te worden! Dit alles zorgt voor veel werkgelegenheid en minder afhankelijk van energie import! Doen wij dit alles niet , dan gaan andere landen dit gat vullen ,zie in deze ,de door u genoemde ontwikkelingslanden , Argentinie, Brazilie ,enz ,enz , zodat door uw ondoordachte verhaaltjes ,datgene gebeurt wat u niet wilt ,nml,ontbossing ,enz.Laten we eens ophouden met het gezeur over die arme ontwikkelingslanden ,maar er iets aan doen ,zoals, reeds eerder genoemde voorstelling ivm,zonneernergie en zelf aan het werk gaan ,zodat wij geen ONTWIKKELINGSLAND worden! Ondanks alles , wens ik u allen ,alles goeds toe , maar vraag wel om een nuchter boeren verstand! Groet , jaap koopman schoonebeek!

 14. Beste en verontruste mensen,
  Nog even terug komen op mijn eerdere schrijven ,als men in Afrika echt iets wil ,zou het zeer verstandig zijn ,dat de krijgsheren ,ipv, het plannen van gevechten eens aan hun eigen bevolking zouden gaan denken! Het meeste ontwikkelingsgeld ,wat bij deze heren terecht komt ,wordt niet gebruikt voor opbouw van eigen land ,maar voor de eigen zak en omgeving!
  Stel deze heren worden verlicht en gaan zich om de eigen bevolking bekommeren ,dan is er potentieel ,zeer veel potentieel!
  Denk eens aan de zon en zonne energie!
  Als zij echt willen kunnen ze de grootste leverancier van elektrischiteit worden!
  Maar willen ze wel goed voor hun eigen bevolking zijn !!??
  De tijd zal het leren ,gaarne wil ik ze nog een advies meegeven,beste mensen ,als u echt het goede met u mensen voorhebt ,begin dan met voelen,invoelen ,luisteren en ga naast uw mensen te staan ,met als motto ,het gaat niet om mij ,maar om U!! Hoe kunnen wij met elkaar zorgen dat wij het land weer leefbaar maken ,met elkaar ,de handen ineen!

  Groet.Jaap Koopman schoonebeek.

Comments are closed.