Maar zie de opmerking en vraag van de Redactie aan het eind.

De gemeente Den Haag gaat de hypotheek overnemen van huiseigenaren die hem zelf niet meer kunnen betalen. PvdA-wethouder Kool zegt dat de gemeente de hypotheekverstrekker gaat uitkopen door de executiewaarde van het huis te betalen. In ruil moet de verstrekker de rest van de hypotheekschuld kwijtschelden.  In eerste instantie gaat het om 85 huiseigenaren, maar Den Haag houdt er rekening mee dat dit aantal de komende drie jaar oploopt tot 1500.

Op dit moment zijn er landelijk maar 2000 executieverkopen. De gemeente verwacht dat het aantal huiseigenaren dat in de problemen komt toe gaat nemen door de financiële crisis, de slappe huizenmarkt en doordat van veel tophypotheken de rentevaste periode afloopt waardoor de maandlasten zullen toenemen.

Enthousiast
Volgens Kool zijn hypotheekverstrekkers enthousiast, omdat ze meer krijgen dan bij een executieveiling. Daar wordt meestal zo’n zeventig procent van de executiewaarde betaald.
De huiseigenaar komt in de schuldsanering van de Gemeentelijke Kredietbank terecht en moet met de gemeente afspraken maken over de afbetaling van de hypotheek.  Een voordeel voor de gemeente is volgens Kool dat huizen minder snel in handen komen van huisjesmelkers, die vaak hun slag slaan op executieveilingen.

Persoonlijke opmerking  Reiny;

Met een verschil dat de eigenaar van de woning het recht krijgt om zijn woning terug te kopen , en het op zijn naam blijft staan om beschrijvingskosten te voorkomen. Wel kan de financier beslag op het huis leggen om dat als zekerheid te waarborgen. Zo help je mensen in nood !!!
————————————–
REDACTIE:
De oplossing om mensen die vrijwillig een huis gekocht hebben, en die te “optimistisch of te hebzuchtig”  waren en daardoor in de problemen kwamen, te helpen met gestolen (belasting)geld, kan niet moreel goed zijn.
We laten het even over aan onze lezers om Reiny te antwoorden.

124 REACTIES

 1. Voordeel voor de hypotheekverstrekker, voordeel voor de gemeente. Er veranderd niets aan het feit dat de huiseigenaren hem zelf niet meer kunnen betalen. De huiseigenaar komt in de schuldsanering van de Gemeentelijke Kredietbank terecht, dat noemt men dus een oplossing. Voor gemeente Den Haag neem ik aan, de executiewaarde moet dus veilig binnen de onstabiele marktwaarde liggen.

 2. Op een executieveiling komt volgens mij de echte prijs tot stand.
  Dat heeft niks te maken met huisjesmelkers maar alles met de reeële prijs.
  Dat die een stuk lager is dan wat de gemeente aan de hypotheekverstrekker wil betalen is duidelijk. De gemeente (+ de belastingbetaler) betaalt een veel te hoge prijs en geeft daarmee een rechtstreekse bailout aan onverantwoordelijke leners en banken.
  Het is een probleem dat veroorzaakt is door de koper én de hypotheekverstrekker. Zij samen moeten hier maar een oplossing voor vinden en daar geen derden in betrekken die hier part noch deel in hebben.

  Want laten we eerlijk zijn; die schuldsanering wordt een verholen afwenteling op de burgers in de gemeente die hun zaakjes wél goed geregeld hebben.

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.
  Armin [35] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [2]: “Op een executieveiling komt volgens mij de echte prijs tot stand”

  De korte termijnprijs. De lange termijnprijs c.q. de vraagprijs kan daar een flink stuk boven liggen. In de jaren 90 waren zelfs koopprijzen die 20% BOVEN de vraagprijs lagen heel gebruikelijk.

  GB [7] reageerde op deze reactie.

 4. Wel grappig is het redactioneel commentaar. Belastinggeld wordt ‘gestolen’ geld genoemd. Maar om eens een filosoof uit het jaar nul aan te halen, “geef de keizer wat des keizers is!” Geld is per definitie een sociaal systeem om verrichtingen en vergoedingen aan de gemeenschap en van de gemeenschap naar het individu mogelijk te maken.
  Vanwege deze definitie is het niet mogelijk dat een overheid ‘steelt’, wellicht zou het te overwegen zijn om te streven naar de afschaffing van het geld, maar dat was al een stokpaardje geweest van verstikte wereldvreemde socialisten, dat kan niet meer werken.
  Huizenbezit is toch al een moeilijk begrip. Geen mens kan zonder hulp van anderen een huis verwerven. De bouw moet worden gedaan met behulp van anderen, de financiering moet altijd worden gedaan met behulp van geleend geld. Als niet geld van een bank maar geld van de gemeenschap wordt gebruikt om een huis te herfinancieren dan is dat revolutionair maar niet verkeerd. Het is geen gift aan één individu, maar het is een lening, net als van een bank. En met enige vergelijking daartussen zou men ook een lening (hypotheek) als gestolen geld kunnen beschouwen omdat het alleen ten gunste van één individu is, en het geld is dat aan de gemeenschap is onttrokken.

  Marcel [9] reageerde op deze reactie.

 5. Raar dat je dit op Ekudos plaatst,mag ik vragen wat hier de meerwaarde van is?

 6. @vanhetgoor (20-02-10, 12:41)

  Los van het gestolen belastinggeld, het zorgt ook voor bubbels, hier meer:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/henk-kool-pvda-maakt-driekracht-der-destructie-compleet-met-nieuwe-vastgoedbubbel/
  Komisch trouwens hoe alles wat je geld kost en je vrijheid verpest uit de hoed van de Haagse PvdA komt. De voormalig nr 1 Jetta Kleinsma kwa met de gebruikersruimten, de nummers 2 en 3 Norder en Henk Kool kwamen met de PandBrigade (al begon dat door de Rdamse Pvda) en het “Haagse Vangnet”, wat ik dus gewoon Bubbelnet noem.

  @GB (20-02-10, 10:27)

  Dit is juist. Wat mensen vaak vergeten is dat huizenhandelaren een enorm risico nemen. Het verschil tussen de waarde in de vrije verkoop en de executiewaarde heeft niets te maken met de winst. ALLE kosten die de eigenaar van de woning gemaakt heeft moet je als bieder betalen. Achterstallige gemeentelijke lasten, deurwaarderskosten, veilingkosten, achterstallige VVE kosten, advocaatskosten. Laten we maar niet eens beginnen over de ontruimingskosten van krakers/huurders/huidige eigenaar, slechte tot zeer slechte achtergelaten staat van de woningen. Er zijn genoeg libertarische manieren om te zorgen dat de veilingopbrengst hoger is: afschaffing overdrachtsbelasting(diefstal), versimpelen van het notariele beroep (bestaat er uberhaupt een notaris in een vrije samenleving), sterke versoepeling huurrecht. Dan krijg je de ietswat hogere opbrengsten die bijv in Amerika gebruikelijk zijn. Communistische maatregelen van Henk Kool zorgen alleen voor MEER bubbels, diefstal en achteruitgang.
  Wat een zege dat vd Laan opgehoepeld is uit dit kabinet, die gek was van plan het landelijk in te voeren.

 7. @Peter de Jong [3]:

  Tja het blijft natuurlijk wat de gek ervoor geeft.
  Als je momenteel denkt dat de lange termijnvraagprijs een stuk hoger wordt raad ik je aan een huis te kopen.
  Ik ben er niet zo zeker van maar je weet het nooit

  Voor de rest wordt de vrije markt natuurlijk verkracht door het rente- en geldscheppingsbeleid vanuit de centrale banken en overheden.
  De prijs van een huis wordt altijd gerelateerd aan die andere instabiele factor die fiatgeld heet.
  Te dure stenen kopen met op termijn waardeloos fiatgeld is misschien dan nog niet zo”n gek idee 😉

 8. Oorzaak, het verstrekken van geld door (centrale) Banken tegen rente (¨usury¨)

  Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld vermenigvuldigt in verhouding tot de circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Alles om je heen is het resultaat van de voor de hand liggende gevolgen.Regulering kan slechts dit terminale process vertragen.

  Wij bieden een structurele oplossing aan de hand van een model genaamd ¨Mathematically Perfected Economy¨ MPE.

  Jack Schot
  MPE University
  http://endtheecb.ning.com/video/mathematically-perfected

 9. @vanhetgoor [4]:

  Helaas is “Geld” nu een sociaal systeem geworden, doordat het gekapt is door de overheid. In den beginne was het een ruilhandel die door de bevolking werd gebruikt, door de bevolking werd aan gewezen (Goud en Zilver) en die door burgers (goudsmeden) werd vervaardigd. De overheid (en zeker nadat verrader Keynes zijn economische plaag had bedacht) heeft de geldcreatie gekaapt en hiermee de geheel wereldbevolking in slavernij gebracht. We leven in een wereld waarin een verschuiving plaatst heeft gevonden van productie naar schulden.

  Alle economische problemen die we de afgelopen 100 jaar hebben gehad zijn hieraan te wijten.

  Waarom moet er eerst geld naar de gemeenschap, om het daarna weer terug te krijgen? Dit systeem heb ik nooit begrepen. Belastingen zijn er om die dingen te financieren die zonder de overheid er niet waren (en ook nooit nodig waren!!!!).

  Verdiep je eerst in het ontstaan van geld, Keynes en zijn economisch model en vergelijk deze daarna met de Oostenrijkse school. Hopelijk gaan je ogen open en wordt je een beter mens.

  jack [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Marcel [9]:

  De Oostenrijkse school wijst routinematig het gebruik van wiskundige economische modellen af, en zijn zelfs voorstander van (hogere) rente welke notabene de hoofd oorzaak is van het falende systeem.
  De reden dat Oostenrijkers en Hayek in het bijzonder rente omarmen (zonder enige wiskundige of rationele argumenten) wordt door Hayek als volg uitgelegd; Het zorgt ervoor dat bankieren (het verdoezelen van de order briefjes van het volk) een extreem winstegevende onderneming is (Zie Mises pagina, reproducing Hayek´s article: ¨A Free-market Monetary System .¨)

  Vrijheid is Hayek´s eerste leugen omdat er geen vrijheid zit in het opleggen van een vermeend vrij monetair stelsel ondanks politieke beloften die het tegendeel beweren. En dat hetzelfde monetaire stelsel er alleen voor zorgt dat schuldenlasten vermenigvuldigen in verhouding tot de betaal capaciteit doordat diegenen die hieraan onderworpen worden gedwongen (teneinde een vitale circulatie te behouden ) om te her-financieren tegen rente met als resultaat een steeds groter wordende schuld tot het moment natuurlijk dat de schuld groter wordt dan hun (eindige) capaciteit om terug te kunnen betalen om een vitale circulatie te kunnen behouden. Op dat moment krijg je wat je nu overal om je heen ziet.

  Is dat vrijheid, Mijnheer Oostenrijkse ¨econoom¨?

  In feite kan jullie economie alleen maar kunstmatig gecreerde kosten vermenigvuldigen!
  Over geweld gesproken!

  Als het Oostenrijkse School denken zelfs niet erkent wat de fundamentele oorzaak is van onze problemen hoe kunnen ze dan een oplossing bieden? Sterker nog, de oplossing die ze bieden zal zelfs een versterkend effect hebben op het reeds falende karakter.
  Maar nog schadelijker dan hun quasi oplossing is het afwijzen van de wiskunde, zowel voor analyse als oplossing.

  De typische Oostenrijkse School aanhanger stelt terloops dat er niet zoiets als een wiskundig geperfectioneerd economie bestaat, omdat (zij beweren) het onmogelijk is voor de wiskunde om rekening te houden met onbepaalbaar menselijk gedrag.
  Wanneer je ze wijst op het feit dat het juist dit menselijk gedrag is waardoor de beperkingen ontstaan waaraan het model wordt onderworpen willen ze van onderwerp veranderen.

  Nou om nu te zeggen dat jullie de huidige crisis hebben voorspeld, en met name doordat de rente de fundamentele oorzaak is zoals ook door jullie wordt gepredikt, is een grote leugen.

  Hopelijk gaan jouw ogen ook een keer open.
  Ewt [11] reageerde op deze reactie.
  Ewt [12] reageerde op deze reactie.

 11. @jack [10]:
  Jou post staat zo vol onzin dat ik toch even op een paar punten wil reageren…

  De Oostenrijkse school wijst routinematig het gebruik van wiskundige economische modellen af

  De Oostenrijkse school zegt dat een economisch systeem niet op papier te testen is met formules omdat menselijk gedrag niet te voorspellen is. Dat is in mijn ogen logisch omdat een economie aan ontelbare factoren en beslissingen blootstaat die niet met zijn alle in een formule zijn vast te leggen. Ook laat de economische geschiedenis het falen van tientallen van dit soort modellen zien. Vaak wordt jou punt in een kritiek gebruikt tegen de Oostenrijkse school, maar in mijn ogen is het een illusie te denken dat het probleem niet voorkomt in andere van economische theorieën.

  De reden dat Oostenrijkers en Hayek in het bijzonder rente omarmen (zonder enige wiskundige of rationele argumenten) wordt door Hayek als volg uitgelegd; Het zorgt ervoor dat bankieren (het verdoezelen van de order briefjes van het volk) een extreem winstegevende onderneming is (Zie Mises pagina, reproducing Hayek´s article: ¨A Free-market Monetary System .¨)

  Dit is belachelijk, de rechtvaardiging van rente is een strijd geweest die sinds voor het ontstaan van de bijbel gevoerd is. Vele tientallen keren zijn er wetten voor aangepast (door bv de kerk) om iets van rente legaal te maken, vaak met gebruik van de domst voorstelbare argumenten. Maar net zo vaak kwam er een idioot die rente vragen voor het uitlenen van geld als slecht bestempelde. Feit blijft dat door de geschiedenis heen mensen geld geleend hebben en er vrijwillig rente voor betaald hebben, ook al moesten ze ervoor naar een zwarte markt.

  Op een vrije markt is de rente hoog of laag naarmate er meer kapitaal is en afhankelijk van risico, tijd preferentie etc. Op een markt zoals we die nu hebben wordt de rente kunstmatig omlaag gebracht waardoor het goedkoper wordt te lenen, niet meer als logisch dat er dan meer vraag ontstaat. Maar omdat de verlaging kunstmatig is, ontstaan er problemen omdat er niet genoeg echt kapitaal in de samenleving is.

  De typische Oostenrijkse School aanhanger stelt terloops dat er niet zoiets als een wiskundig geperfectioneerd economie bestaat, omdat (zij beweren) het onmogelijk is voor de wiskunde om rekening te houden met onbepaalbaar menselijk gedrag.
  Wanneer je ze wijst op het feit dat het juist dit menselijk gedrag is waardoor de beperkingen ontstaan waaraan het model wordt onderworpen willen ze van onderwerp veranderen.

  Eerst zegt de Oostenrijkse School aanhanger dat menselijk gedrag niet in wiskundige modellen is vast te leggen en daarna zeg jij dat juist door dat menselijke gedrag de beperking ontstaat… Geef je hiermee toe dat wiskundige modellen niet met menselijk gedrag rekening kunnen houden of wat bedoel je?

  Audio boek Economic Thought Before Adam Smith
  http://mises.org/media.aspx?action=category&ID=206

 12. @jack [10]:
  Vrijheid is Hayek´s eerste leugen omdat er geen vrijheid zit in het opleggen van een vermeend vrij monetair stelsel ondanks politieke beloften die het tegendeel beweren. En dat hetzelfde monetaire stelsel er alleen voor zorgt dat schuldenlasten vermenigvuldigen in verhouding tot de betaal capaciteit doordat diegenen die hieraan onderworpen worden gedwongen (teneinde een vitale circulatie te behouden ) om te her-financieren tegen rente met als resultaat een steeds groter wordende schuld tot het moment natuurlijk dat de schuld groter wordt dan hun (eindige) capaciteit om terug te kunnen betalen om een vitale circulatie te kunnen behouden. Op dat moment krijg je wat je nu overal om je heen ziet.

  Wat bedoel je met die vrijheid, de vrijheid (oftewel in deze situatie recht) dat iedereen zijn eigen economische systeem heeft? Ben je verplicht te lenen?

  Waarom zou een vrij systeem de schulden lasten alleen maar vergroten? Ieder individu maakt zijn eigen keuze als hij geld wil (uit)lenen op basis van kosten, verwachte winsten etc. financierders lenen in een rationele markt alleen geld uit als ze het denken terug te krijgen, leners die blijven her-financieren zullen dat vertrouwen uiteindelijk kwijt raken. Maar ook de lener wil in het algemeen niet in deze situatie terecht komen omdat de rente kosten zo steeds hoger worden en bij wanbetaling het onderpand verloren gaat. In een vrije markt wordt voor iedere lening individueel een hoop keuze’s en beoordelingen gemaakt waardoor die herfinanciering, wat jij als oorzaak van de huidige crisis ziet, in de kiem wordt gesmoord omdat het economisch vaak nadelig is voor de lener en / of de financier.

  Maar als je de rente kunstmatig omlaag gaat duwen, en belastingvoordelen geeft voor lenen, veranderen alle individuele rekensommetjes en wordt het interessanter te her-financieren.

  Ben je trouwens gewoon volledig tegen rente, alleen tegen hoge rente’s, of zelfs volledig tegen lenen? Welke school van economie volg je of heb je het over?
  jack [14] reageerde op deze reactie.

 13. Mag ik dan misschien aan Reiny vragen waarom mensen die wel hun hypotheek nog op kunnen brengen gestraft worden voor hun goede gedrag?

  Zij krijgen het verschil tussen huidige hypotheek en executiewaarde ook niet contant van dhr. Kool. Nee het zijn weer de minder verstandigen die de beschikbaarheid van vreemd vermogen hebben aangewend om een levensstandaart aan te meten die boven dat wat als verstandig gezien kan worden.. Immers had men een ‘betaalbaar’ huis aangeschaft dan was men nu niet in de problemen gekomen.

  Het trieste is dan nog wel dat het idee navolging krijgt.. o.a. de gem. Emmen is van plan een soortgelijk idee uit te voeren.
  http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/drenthe/article5830213.ece/Emmen-koopt-huizen-om-woningmarkt-te-helpen
  jack [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Ewt [12]:

  Laten we ons eerst beperken in de discussie tot het primaire monetaire (terminale) model waarin centrale banksters geld (uit het niets) in omloop brengen tegen rente, torenhoog ge-¨leveraged¨ door fractale expansie technieken.

  Bewijs ons maar dat hoe we door het afschaffen van fractaal reserve bankieren, fiatgeld, en (ongecontroleerde) krediet expansie het systeem structureel in stand kunnen houden met een daaraan gekoppelde rente component?

  Bij een systeem zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigde Eigendoms (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving nntstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!

  Zaken als fractaal reserve bankieren en ongecontroleeerde krediet expansie zijn binnen een dergelijk systeem eenvoudigweg niet meer mogelijk.

  Welke munt/ruil eenheid je hiervoor aanwendt is niet belangrijk zolang er maar genoeg van voorradig is om een rechtvaardige (eigendoms) expansie mogelijk te maken. Goud als dekking van fiat waarvan de Oostenrijkse school een groot voorstander is kan natuurlijk geen oplossing zijn en slaat kant noch wal.

  Inflatie, deflatie, en uit de hand groeiende shulden lasten zijn in dit model onmogelijk immers dient er altijd een 1:1:1 verhouding in stand gehouden te worden, en dit kan door software in real time worden gecontroleerd. Er is maar een mogelijke oplossing en dat is MPE.

  Jack Schot
  MPE University

  http://endtheecb.ning.com/video/mathematically-perfected

  Armin [36] reageerde op deze reactie.

 15. @flap [13]:

  Flap, je begrijpt totaal niet wat er aan de hand is. Wij (vrijwel alle mensen) zijn allemaal de dupe van dit frauduleuze monetaire model aangedreven door centrale banken met de rente component als terminale munitie. Een uitdrukking als ¨minder verstandige¨ mensen is discriminerend. Morgen kunnen het de door jouw aangehaalde verstandige mensen zijn die in de problemen komen. We moeten ons niet onderling laten verdelen waarbij geld het motief is en de echte schuldenaren uit het oog verliezen. Richt je aandacht en energie op de centrale banken en hun netwerk van commerciele banken. DAT ZIJN DE ECHTE ¨VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN¨! DIE VOOR LEVENSLANG OPGESLOTEN DIENEN TE WORDEN IN DE ¨HAPPY FARM¨

  http://endtheecb.ning.com

  Open brief naar wethouder Kool:

  Geachte heer Kool,

  Prima initiatief met de hypotheek ontlasting voor probleem gezinnen, maar het is jammer genoeg een druppel op een gloeiende plaat en biedt geen lange termijn structurele oplossing voor het huidige terminale monetaire model.

  Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld vermenigvuldigt in verhouding tot de circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Alles om je heen is het resultaat van de voor de hand liggende gevolgen. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.

  Wij bieden een structurele oplossing aan de hand van een model genaamd ¨Mathematically Perfected Economy¨ MPE.

  We zoeken hiervoor een politiek draagvlak en wilden dit graag bij u onder de aandacht brengen. De oplossing gaat in tegen de belangen van de machtigste organisaties ter wereld. Het gaat zelfs in tegen een aantal van mijn eigen belangen maar ik ben bereid die prijs te betalen ten gunste van de mensheid. Bent u dat ook?

  Bedankt,
  Met vriendelijke groet,

  Jack Schot

  MPE University

  flap [16] reageerde op deze reactie.

 16. @jack [15]: Ik begrijp precies wat er aan de hand is.

  Een stelletje tokkies heeft een hypotheek genomen op een huis wat slechts betaalbaar was met 2 fulltime inkomens. (of ze hebben overwaarde benut voor het uitsteken van de ogen van de buren)

  Het PvdA geteisem in Den Haag ziet daar stemmen in.

  Dan kunt u verder natuurlijk zoveel stof opwerpen als u wilt maar dat is in de kern wat er aan de hand is.

  En verder vind ik dat ik me nog mild uitdruk met minder verstandige mensen. Onwetendheid over wat je tekend kwalificeert je in mijn ogen tot onverstandig.
  Een werkgever die een dure machine aanschaft laat die tenslotte ook niet bedienen door iemand die daar geen verstand van heeft.

 17. Als jij van mening bent dat dit de kern van de zaak is vind ik dit geen discussie waardig met je.

  Je zult dieper moeten graven om een beter inzicht te krijgen in de echte kern van het probleem. Wat de PVDA hiermee van doen heeft is mij volstrekt onduidelijk. Het zijn mensen zoals jouw met oppervlakkige en nietszeggende oordelen en meningen die nooit tot de kern zullen komen waardoor dit systeem in stand zal blijven.
  Probeer het nog eens, maar dan met een stofbril op!

  flap [18] reageerde op deze reactie.

 18. @jack [17]:
  Nee jaren lang slaafs volgen wat de door de overheid gefinancierd onderwijs voorschrijft en dan vervolgens ook nog trots met een titel ondertekenen dat maakt indruk..-kuch-

 19. Dan maar rechtstreeks aan de plaatser op ekudos
  jongenstohr…..
  Wat is de toegevoegde waarde van het plaatsen van dit bericht op Ekudos?
  Ik zou graag een antwoord willen,daar heb jij vast een goede reden voor!
  Oh ja,ik heb je deze vraag ook op ekudos gesteld in een pb dus niet net doen of je het niet gezien hebt,asswhole!

 20. Mijn gedachte was / is dat deze oplossing ook goed zou zijn voor DSB perikelen. Wel zou het gewenst zijn het nog even bij te schaven . Het koopsom bedrag zou dusdanig moeten worden dat de gebruiker van het pand de rente / huur op kan brengen. Vaak zijn dat gewoon werkende mensen die boven hun uitgave patroon zijn gekomen door bijkomende verzekeringen bij een bank af te sluiten. Deze banken zullen dan, zoals ook al eens gesteld was, ook dat verlies moeten accepteren.

  Daarnaast antwoord op de vraag waarom moeten wij mensen helpen die een te hoge hypotheek genomen hebben. Andere vraag waarom moeten wij wel opdraaien voor de mensen die geld verliezen met speculeren op hogere rente aan een ( buitenlandse ) bank . Als je de ene wel doet behoor je de andere ook te steunen. Misschien was het beter niemand van ons geld te steunen , maar had men de bank overeind moeten houden.
  Wat gaat het ons kosten als mensen uit elkaar gaan , de opvang van kinderen , huursubsidie of bijstand , dat zijn allemaal lasten die wij met elkaar moeten opbrengen. De maatschappij is altijd de grootste gedupeerde.
  Huizen die verhuurd zijn hebben een beleggingsrendement en gegarandeerd dat ze over 20 jaar veel meer waard zijn , dat is mijn ervaring met onroerend goed in de afgelopen 50 jaar. De gemeenten zullen op termijn er beter van kunnen worden , en verlies is uitgesloten.
  Waarom worden huizen duurder ; In de huidige periode wordt er weinig gebouwd. Daardoor zal er op termijn een tekort aan woningen ontstaan. ( ervaring uit het verleden) Dat betekend dat woningen duurder zullen worden.
  De loonkosten en grondkosten zullen stijgen , ook de milieu bijdragen en kosten van een bouw vergunningen en vele andere heffingen en kosten zullen verhogend werken en zullen doorberekend worden. De inflatie hou je niet tegen.

  flap [27] reageerde op deze reactie.

 21. Goed weldoordacht geantwoord Reiny,maar ik had van jou dan ook niets anders verwacht….
  Ik snap dan ook niet dat je je waardevolle tijd verspilt aan een gedrocht van een site als Vrijspreker…

  Nog even voor jongenstohr
  Jongetje?,waar blijft jouw antwoord?

  jack [33] reageerde op deze reactie.

 22. Ik heb het archief doorgeploegd tot en met september 2009 sorry Reiny dat ik jou geassocieerd heb met deze site.
  Geen enkel artikel van jouw hand te vinden…..
  Dat krijg je dan als je geen bronnen vermeldt he?
  En de een of andere zogenaamde “ingezonden” lezersbrief als “bewijsmateriaal” gebruikt….
  Typerend voor een complot site waaronder “Vrijspreker” valt…..

  reiny [23] reageerde op deze reactie.

 23. @volare [22]:
  Sorry maar de bron staat in iedere krant en is op tv behandeld.
  Vandaag lees je in de krant dat Emmen deze oplosing ook over wil nemen.

  De gemeente Den Haag gaat de hypotheek overnemen van huiseigenaren die hem zelf niet meer kunnen betalen is dus overgenomen uit een persbericht. Helaas is die bron niet vermeld door mij persoonlijk ,dus ik ben de veroorzaker van onrust nu wel.

 24. Ik maak me er niet zo druk over. Dit soort sinterklaas spelen is binnenkort zowiezo verleden tijd. Er zal dom weg geen geld meer voor zijn; dan houdt het vanzelf op.

  De crack-up boom is onderweg, ook al wil niemand het zien. Een flinke deflatie voor alles wat men bezit en op krediet koopt(onroerend goed), en hoge inflatie voor alles wat je verbruikt (levensmiddelen, energie).

 25. Sorry maar de bron staat in iedere krant en is op tv behandeld.
  Vandaag lees je in de krant dat Emmen deze oplosing ook over wil nemen.

  Dat snap ik Reiny,maar ik bedoel de plaatser van dit artikel,waar heeft die de informatie vandaan dat jij onderstaande geschreven hebt,en waar? dat bedoel ik met bron.

  Persoonlijke opmerking Reiny;

  Met een verschil dat de eigenaar van de woning het recht krijgt om zijn woning terug te kopen , en het op zijn naam blijft staan om beschrijvingskosten te voorkomen. Wel kan de financier beslag op het huis leggen om dat als zekerheid te waarborgen. Zo help je mensen in nood !!!

  Ook uit de krant van Emmen?
  En een site die integraal artikelen overneemt zonder bronvermelding moet al helemaal niet serieus genomen worden…
  Maar goed,dat deed ik wat Vrijspreker betreft toch al niet!
  En de plaatser van de ingezonden brief wil anoniem blijven?,tuurlijk!
  reiny [29] reageerde op deze reactie.

 26. Noot van de redactie onderaan de “ingezonden” brief

  REDACTIE:
  De oplossing om mensen die vrijwillig een huis gekocht hebben, en die te “optimistisch of te hebzuchtig” waren en daardoor in de problemen kwamen, te helpen met gestolen (belasting)geld, kan niet moreel goed zijn.
  We laten het even over aan onze lezers om Reiny te antwoorden.

  Omdat de redactie zelf niet intelligent genoeg is om deze vraag te beantwoorden?
  Of te laf misschien?,wat een mentaliteit,zum kotzen!

 27. @reiny [20]: En daarom is het dus belangrijk om eens op te houden met al die flauwe kul aan subsidie’s..

  Als mensen willen scheiden omdat het huis toch belangrijker was dan de liefde voor elkaar dan hoeven ze wat mij betreft niet in aanmerking te komen voor enige vorm van tegemoetkoming door de staat..

  Overigens had van mij er ook geen cent richting Icesafe gehoeven.

  Het gepamper van onze regering heeft erin geresulteerd dat de mensen bij het minste of geringste zuchtje tegenwind de moed laten zaken en de hand ophouden.

  Wat Reiny voorsteld is dit aan te moedigen.. Wat Reiny echter niet beseft is dat hij/zij dit uiteindellijk zal moeten betalen.. (of zit hij/zij al in de comfortabele handen van de lokale dienst sociale zaken).

  Dit soort acties zal uitmonden in meer mensen die er geen zin meer in hebben.. En terecht, als een steeds groter deel van je inkomen wordt afgenomen ten behoeve van lieden die het zo wel goed vinden.
  Een ander deel zal zijn conclusies trekken en de deur achter zich dichtslaan en ergens anders een evenwichtiger bestaan gaan opbouwen.

  Succesvolle mensen zijn overal welkom, uitvreters alleen in Nederland.

 28. @Da silva [25]:
  A; het artikel is door mij ingezonden aan Vrijspreker , ik had het gelezen en gehoord via TV anders zou ik het nooit plaatsen laten.

  B; Beslag moet je wel leggen , anders zou de eigenaar het eventueel kunnen verkopen en zijn schuld niet aflossen.Maar het zou ook en hypothekaire inschrijving kunnen zijn, er moet wel een dekking komen.

  C; je hoeft niet altijd alles vanuit een bron te hebben ,maar je mag ook een eigen mening hebben en daar aandacht voor vragen.
  Het is maar net wat je wilt en ik wil graag duscuseren, om zo te zien of mijn zienswijze wel correct is. Helaas zit ik er ook heel vaak naast ,maar dat erken ik dan ook in alle openheid..

 29. We laten het even over aan onze lezers om Reiny te antwoorden.
  Dat vind ik juist goed hoor, ik wil graag alle meningen van anderen horen.

Comments are closed.