Maar zie de opmerking en vraag van de Redactie aan het eind.

De gemeente Den Haag gaat de hypotheek overnemen van huiseigenaren die hem zelf niet meer kunnen betalen. PvdA-wethouder Kool zegt dat de gemeente de hypotheekverstrekker gaat uitkopen door de executiewaarde van het huis te betalen. In ruil moet de verstrekker de rest van de hypotheekschuld kwijtschelden.  In eerste instantie gaat het om 85 huiseigenaren, maar Den Haag houdt er rekening mee dat dit aantal de komende drie jaar oploopt tot 1500.

Op dit moment zijn er landelijk maar 2000 executieverkopen. De gemeente verwacht dat het aantal huiseigenaren dat in de problemen komt toe gaat nemen door de financiële crisis, de slappe huizenmarkt en doordat van veel tophypotheken de rentevaste periode afloopt waardoor de maandlasten zullen toenemen.

Enthousiast
Volgens Kool zijn hypotheekverstrekkers enthousiast, omdat ze meer krijgen dan bij een executieveiling. Daar wordt meestal zo’n zeventig procent van de executiewaarde betaald.
De huiseigenaar komt in de schuldsanering van de Gemeentelijke Kredietbank terecht en moet met de gemeente afspraken maken over de afbetaling van de hypotheek.  Een voordeel voor de gemeente is volgens Kool dat huizen minder snel in handen komen van huisjesmelkers, die vaak hun slag slaan op executieveilingen.

Persoonlijke opmerking  Reiny;

Met een verschil dat de eigenaar van de woning het recht krijgt om zijn woning terug te kopen , en het op zijn naam blijft staan om beschrijvingskosten te voorkomen. Wel kan de financier beslag op het huis leggen om dat als zekerheid te waarborgen. Zo help je mensen in nood !!!
————————————–
REDACTIE:
De oplossing om mensen die vrijwillig een huis gekocht hebben, en die te “optimistisch of te hebzuchtig”  waren en daardoor in de problemen kwamen, te helpen met gestolen (belasting)geld, kan niet moreel goed zijn.
We laten het even over aan onze lezers om Reiny te antwoorden.

124 REACTIES

 1. @Oscar [58]:

  Ruilmiddelen van waarde zijn per definitie schaars. Een ruilmiddel dat niet schaars is, is niet van hoge waarde.

  Echt geld is schaars. Altijd.

  Wat is jouw motief waarom een ruilmiddel schaars moet zijn en een hoge waarde moet vertegenwoordigen? Waarom?

  Ik ben van mening dat geld als ruilmiddel geen product dient te zijn onderhevig aan vraag en aanbod.

  Neem bijvoorbeeld goud als geld (dekking). Wat zou er gebeuren als er morgen 10 triljoen kilo nieuw goud ontdekt zou worden?

  Of wat zou er gebeuren als morgen meer dan de helft van alle goud voorraden tungsten blijkt te zijn, dus niet bestaat?

  Ruilmiddelen die onderhevig zijn aan vraag en aanbod kunnen nooit een optie zijn.

  Een ruilmiddel dat altijd zijn intrinsieke waarde behoud is de enige oplossing.

  Oscar [62] reageerde op deze reactie.

 2. @jack [61]:

  “Ik ben van mening dat geld als ruilmiddel geen product dient te zijn onderhevig aan vraag en aanbod.”

  Geld als ruilmiddel dient JUIST onderhevig te zijn aan vraag en aanbod.

  “Wat zou er gebeuren als er morgen 10 triljoen kilo nieuw goud ontdekt zou worden?”

  Dan zou de ruimtevaart al in een zodanig vergevorderd stadium zijn, want op aarde gaat die ontdekking namelijk onmogelijk plaats vinden, dat tegen die tijd er allang geen materiele schaarste meer is.

  Een beetje flauw om een grondstof, waarvan men niet in staat is er iets van bij te maken, beschouwen als potentieel inflatair en de ‘oneindige munt’ van MPE niet.

  Een ruilmiddel zou op een vrije markt nooit zijn intrinsieke waarde kunnen behouden, aangezien de waarde die mensen aan dit ruilmiddel toe zullen kennen zal fluctueren.

  jack [63] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [62]:

  Dit is onderdeel van het huidige fundamentele probleem. Geld is slechts een ¨medium of exchange¨ en dient juist niet onderhevig te zijn aan vraag en aanbod. Niets meer en niets minder.

  Je maakt toch ook benzine voor een motor niet voortdurend wisselend van kwaliteit.

  Hoe kun je stellen dat het onmogelijk is om geen grote nieuwe goud voorraden te ontdekken? Ik kan overigens nog wel meer redenen aandragen waarom een ruilmiddel gedekt door goud of een andere grondstof nooit zal werken. We leven niet in het Byzantijnse tijdperk.

  De MPE unit kan nooit inflationair staan, immers controleert en reguleert het 1:1:1 model zichzelf.

  Geld als ruilmiddel met een vaste intrinsieke waarde in circulatie gebracht zonder rente is een echte oplossing zoals aangegeven in het 1:1:1 model

  Al het andere is achterhaald en zal nooit geen oplossing bieden.

  Oscar [64] reageerde op deze reactie.

 4. @jack [63]:

  “Geld is slechts een ¨medium of exchange¨ en dient juist niet onderhevig te zijn aan vraag en aanbod.”

  In een natuurlijke orde zijn ruilmiddelen onderhevig aan vraag en aanbod.

  In een dictatuur kun je voorkomen dat geld onderhevig is aan vraag en aanbod.

  “Hoe kun je stellen dat het onmogelijk is om geen grote nieuwe goud voorraden te ontdekken?”

  Geologen achten het uiterst onwaarschijnlijk dat er grote nieuwe voorraden goud ontdekt zullen worden. Ook omdat het als element vrij zeldzaam is. Het is redelijk goed te schatten hoeveel ongedolven goud, zilver, ijzer en koper er onder de grond is.

  “Ik kan overigens nog wel meer redenen aandragen waarom een ruilmiddel gedekt door goud of een andere grondstof nooit zal werken.”

  Ga u gang…ik geef mijn kritiek later.

  “Al het andere is achterhaald en zal nooit geen oplossing bieden.”

  Ik ga uit van ethische basisprincipes. En in een wereld waarin ik zou kunnen kiezen tussen ongedekt geld of goud en zilver zou ik kiezen voor goud en zilver. En ik zou de enige niet zijn.

  Het komt mij voor dat u de rol van goud als geld niet begrijpt en in ieder geval zeer onderschat.

  jack [65] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [64]:

  En in een wereld waarin ik zou kunnen kiezen tussen ongedekt geld of goud en zilver zou ik kiezen voor goud en zilver. En ik zou de enige niet zijn.

  Eens, ik hou zelf ongeveer 90% van mijn vermogen in fysiek goud aan. Waarom, omdat dit systeem zijn houdbaarheids datum heeft bereikt. Een 0% of lage rente kan de zaak nog wel wat verlengen (zie meteen de oorzaak, de rente) maar het is rekenkundig onmogelijk om uit de schulden te komen.
  Dat is de realiteit, helaas. MPE is de enige structurele oplossing.

  Waar jij met je goud standaard op uit bent is de controle van de geld expansie die uit de hand loopt waardoor geld steeds minder waard wordt. Je bent van gedachte dat de goud of andere commodity standaard een controlerende functie uit zal oefenen op de geld expansie in een monetair systeem met een variable rente voet.
  Dat is echter een illusie omdat de rente in dit geheel de totale schuld altijd exponentieel zal laten groeien, waardoor op een bepaald moment de dekkingsgraad opnieuw zal worden overschreden. Dat is slechts een kwestie van tijd, en hoeveel tijd hangt af van de gemiddelde rente voet over die tijd.

  Daarnaast beperk je een gefundeerde expanderende economie (geen economie gestimuleerd door de overheid) in zijn groei omdat er maar een beperkte hoeveelheid goud voorradig is.

  Ook moet je doordrongen zijn van het feit dat goud een eeuwenoud wapen is geweest van centrale banken en dat manipulatie zeer eenvoudig is.

  Daarbovenop zou onder een goudstandaard het meeste goud in de wereld meteen vervallen aan de centrale banken. Het huis wint altijd!

  In een systeem waarbij we een verplichte relatie onderhouden van 1:1 tussen Circulatie, en Terugbetaling hoofdsom bereik je een omloop die voortdurend gelijk is.
  Wanneer je echter rente toevoegt aan de Circulatie zal het systeem ten allen tijde terminaal worden omdat simpelweg de hoofdsom + rente niet kan worden terugbetaald uit alleen de hoofdsom.
  Natuurlijk kan dit alleen worden bereikt door het uitroeien van de belangen die hiermee op het spel staan omdat anders meer geld moet worden terug betaald dan de waarde van de goederen vertegenwoordigen, en ten tweede omdat de verplichte terugbetaling van de hoofdsom + rente ten allen tijde de afschijving indirect bepalen van de vertegenwoordigde goederen.
  Om dit te voorkomen kan er simpelweg geen rente worden berekend over de circulatie. Daarnaast kunnen we de derde component toevoegen; n.l. het Vetregenwoordigt Eigendom
  Bij een systeem zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!

  Dus blijf ik bij mijn stelling dat dit de enige structurele oplossing is, en wat je Oostenrijkse of andere school ook aandraagt je zult dit nooit kunnen ontkrachten.

  Oscar [66] reageerde op deze reactie.
  Oscar [67] reageerde op deze reactie.

 6. @jack [65]:

  ” Een 0% of lage rente kan de zaak nog wel wat verlengen (zie meteen de oorzaak, de rente) maar het is rekenkundig onmogelijk om uit de schulden te komen.”

  En dat komt door kredietexpansie. Geld scheppen vanuit het niets. Van een tientje een hondertje maken.

  “Waar jij met je goud standaard op uit bent is de controle van de geld expansie die uit de hand loopt waardoor geld steeds minder waard wordt.”

  Ik ben niet voor een goudstandaard, maar voor een 100% vrije markt. En dus niet voor een opgelegd monetair stelsel.

  “Daarbovenop zou onder een goudstandaard het meeste goud in de wereld meteen vervallen aan de centrale banken.”

  Ik ben tegen centrale banken. Want ik ben voor een 100% vrije markt.

  Ik ben een voorstander van een samenleving waarin goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen naast elkaar bestaan.

  De Oostenrijkse School staat een volledig vrije markt voor.

  En in de Oostenrijkse School wordt er van uit gegaan dat geld nú meer waard is dan geld stráks. Tijdsvoorkeur heet dit. Elk mens heeft dat. Sommige mensen kinderen kiezen voor één snoepje nu inplaats van twee snoepjes straks. Sommige kinderen leren zich beheersen en verkiezen twee snoepjes straks voor een snoepje nu. Dat is allemaal heel menselijk en niet met een systeem zomaar af te schaffen. Er zullen mensen blijven die nú geld willen inplaats van geld straks.

  jack [68] reageerde op deze reactie.

 7. @jack [65]:

  “Daarnaast beperk je een gefundeerde expanderende economie (geen economie gestimuleerd door de overheid) in zijn groei omdat er maar een beperkte hoeveelheid goud voorradig is.”

  Nee, natuurlijk niet. Het is een misverstand dat de groei van de geldhoeveelheid voor economische groei zou zorgen. Economische groei hangt samen met de productie van goederen en niet met de groei of krimp van de geldhoeveelheid. Zelfs als er helemaal geen goud meer in de grond zou zitten dan zou goud prima als geld dienst kunnen doen, overal ter wereld. Het goud zou gewoon deflateren.

  jack [70] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [66]:

  En dat komt door kredietexpansie. Geld scheppen vanuit het niets. Van een tientje een hondertje maken.

  Die krediet expansie is de leverage maar verandert niets aan de einduitkomst.

  Ik ben niet voor een goudstandaard, maar voor een 100% vrije markt. En dus niet voor een opgelegd monetair stelsel.

  Hoe wordt de geld hoeveelheid dan gecontroleerd in jouw pseudo vrije markt?

  Ik ben een voorstander van een samenleving waarin goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen naast elkaar bestaan.

  Ik ook met als voorwaarde dat het een systeem is zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen , b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Alleen zo ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!
  Dus geen inflatie/deflatie en exponentioneel groeiende schuldenbergen.

  En in de Oostenrijkse School wordt er van uit gegaan dat geld nú meer waard is dan geld stráks. Tijdsvoorkeur heet dit. Elk mens heeft dat. Sommige mensen kinderen kiezen voor één snoepje nu inplaats van twee snoepjes straks. Sommige kinderen leren zich beheersen en verkiezen twee snoepjes straks voor een snoepje nu. Dat is allemaal heel menselijk en niet met een systeem zomaar af te schaffen. Er zullen mensen blijven die nú geld willen inplaats van geld straks.

  En binnen het MPE model is altijd geld voor morgen voor handen zonder rente onder de voorwaarden zoals eerder beschreven. Onder MPE krijg ik mijn 2 snoepjes vandaag al mits ik daar wat tegenover stel en dat is geen rente. Lekker pu!

  We hebben een verschil van mening waar we niet uit zullen komen. Succes met je OS en vooral met het eigen belang.

  Mag ik je vagen wat je beroep is?
  Oscar [69] reageerde op deze reactie.

 9. @jack [68]:

  “Ik ook met als voorwaarde dat het een systeem is zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen , b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving”

  In een vrije markt zal het fenomeen rente na verloop van tijd steeds marginaler worden maar nooit helemaal verdwijnen. Zónder rente is alleen mogelijk mét geweld.

  jack [71] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [67]:

  “Daarnaast beperk je een gefundeerde expanderende economie (geen economie gestimuleerd door de overheid) in zijn groei omdat er maar een beperkte hoeveelheid goud voorradig is.”

  Nee, natuurlijk niet. Het is een misverstand dat de groei van de geldhoeveelheid voor economische groei zou zorgen. Economische groei hangt samen met de productie van goederen en niet met de groei of krimp van de geldhoeveelheid. Zelfs als er helemaal geen goud meer in de grond zou zitten dan zou goud prima als geld dienst kunnen doen, overal ter wereld. Het goud zou gewoon deflateren.

  Dat geef ik ook aan met (geen economie gestimuleerd door de overheid)
  Hoe stel je jezelf dat voor dan? Wat bedoel je met dat je het goud gewoon laat leeglopen?

  Onder MPE laten we de geld hoeveelheid niet ongecontroleerd groeien, maar is wel oneindig voorradig om te kunnen voorzien in een expanderende economie, zonder rente met de verhoudingen 1:1:1 tussen a) goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen , b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving
  Alleen zo ontstaat een eeuwigdurende gelijkwaardigheid en ZONDER noodzaak voor regulering!
  Dus geen inflatie/deflatie en exponentioneel groeiende schuldenbergen.
  Met een 100% stabiel ruilmiddel.

 11. @jack [71]:

  Die gedroogde buffeltestikels gebruikte ik, net als zouttabletten even als een voorbeeld om er mee aan te geven dat in een vrije samenleving werkelijk alles als geld kan dienen en ook werkelijk alles als geld dient. Nee, stammen die vee of delen van vee gebruiken om mee te ruilen hoef je niet te dwingen om dat te gebruiken. Om gelduitleners te laten stoppen rente te vragen zul je geweld dienen te gebruiken, en daar ben ik tegen.

  Als er voor MPE het uitoefenen van geweld nodig is om het te laten functioneren dan deugt het mijns inziens niet.

  jack [73] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [72]:

  Gelduitleners = ¨Money Changers¨ = Geweld

  Geld kan en mag geen product zijn. Jij dwingt mij (de samenleving) on geld als een product te zien/gebruiken (al of niet met geweld) door er externe voorwaarden aan te verbinden die geen toegevoegde waarden leveren aan dat waar geld voor bedoeld is, nl; een 100% ¨medium of exchange¨, niets meer, en niets minder.

  Sterker nog, die voorwaarden zullen ten alle tijde resulteren in een extra belasting van individuen en economieen met een terminaal eindresultaat.

  En daar beste vriend ligt de fundamentele oorzaak van alle huidige ellende en alle toekomstige ellende die ons nog te wachten staat.

  De Oostenrijkse Economische gedachte is de hypocrisie ten voeten uit en levert geen basis voor een duurzame economie en samenleving.

  Alleen MPE geeft volledige vrijheid voor een vrije en duurzame economische samenleving met geld puur en alleen als ¨medium of exchange¨!

  Oscar [74] reageerde op deze reactie.

 13. @jack [73]:

  “Gelduitleners = ¨Money Changers¨ = Geweld”

  Een vrijwillige handeling kan volgens u dus geweld zijn? Wie is het slachtoffer van deze ‘misdaad’? Niet degene die geld leent, want hij doet dit immers vrijwillig…

  Ik dwing helemaal niemand en als u, in een vrije samenleving, geld niet als een product wil zien dan is u daar vrij in.

  Ik verbind helemaal nergens voorwaarden aan. Mensen moeten afzien van een aanval of toe-eigening van andermans lichaam en goederen, dat is alles. Voor de rest dient men zelf zijn eigen voorwaarden te bepalen.

  “De Oostenrijkse Economische gedachte is de hypocrisie ten voeten uit en levert geen basis voor een duurzame economie en samenleving.”

  De Oostenrijkse Economische gedachte gaat uit van non-agressie. Als u wat tegen non-agressie heeft dan verneem ik dat graag wat meer expliciet van u.

  “Alleen MPE geeft volledige vrijheid voor een vrije en duurzame economische samenleving met geld puur en alleen als ¨medium of exchange¨!”

  Als er regulering nodig is, en dus een agressiemonopolist (want rente vragen is slachtofferloos en derhalve geen misdrijf) dan deugt de MPE gewoon niet en is het gelijk te stellen met een afgezwakte vorm van sociaal-democratie.

  jack [75] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [74]:

  Ik dwing helemaal niemand en als u, in een vrije samenleving, geld niet als een product wil zien dan is u daar vrij in.

  Ik wordt gedwongen, omdat er geen andere keus rest.
  En dat is geweld.

  Als er regulering nodig is, en dus een agressiemonopolist (want rente vragen is slachtofferloos en derhalve geen misdrijf) dan deugt de MPE gewoon niet en is het gelijk te stellen met een afgezwakte vorm van sociaal-democratie.

  Rente vragen is een misdrijf en zeker niet slachtofferloos waarvan we het resultaat overal om ons heen zien. Deels omdat je geld als ¨medium for exchange¨ verandert in een product onderhevig aan vraag en aanbod. Laat geld zijn wat het dient te zijn, een 100% stabiel ruilmiddel, niet meer en niet minder.

  MPE is zeker geen afgezwakte vorm van socialisme. Dit is waar alle Oostenrijkers uiteindelijk mee aan komen omdat ze simpelweg de discussie niet aan kunnen in hun pseudo non agressie economie.
  MPE biedt de enige basis voor een duurzame kapitalistische economische samenleving waar iedereen dezelfde kansen wordt geboden, en er altijd een 1:1:1 relatie zal bestaan tussen a) goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen , b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving, dit in tegenstelling tot jouw model waar de kloof tussen rijk en arm altijd aanwezig zal zijn en zelfs enorm zal toenemen. Iedere model waar rente over de (nieuwe) circulatie aanwezig is zal uiteindelijk resulteren in een terminale afloop.

  Het is absoluut waar als beweerd wordt dat jullie het probleem zijn.

  Oscar [76] reageerde op deze reactie.

 15. @jack [75]:

  “Ik wordt gedwongen, omdat er geen andere keus rest.
  En dat is geweld.”

  Hoezo? Wie zou u geen andere keus laten?

  “Rente vragen is een misdrijf en zeker niet slachtofferloos waarvan we het resultaat overal om ons heen zien. Deels omdat je geld als ¨medium for exchange¨ verandert in een product onderhevig aan vraag en aanbod. Laat geld zijn wat het dient te zijn, een 100% stabiel ruilmiddel, niet meer en niet minder.”

  Wie is het slachtoffer van rente vragen op een vrije markt?

  “Dit is waar alle Oostenrijkers uiteindelijk mee aan komen omdat ze simpelweg de discussie niet aan kunnen in hun pseudo non agressie economie.”

  Niet de zaken omkeren. Inplaats van in te zien dat er een vorm van agressief geweld aan de basis ligt van MPE, en dat derhalve de MPE zich niet staande zou kunnen houden in een vrije markt, beschuldigd u de Oostenrijkse School van uiterst smerige zaken. Het zijn gratuite beweringen die u niet met argumenten kunt onderbouwen.

  “Het is absoluut waar als beweerd wordt dat jullie het probleem zijn.”

  Wij het probleem? Wij zijn tegen centrale banken, tegen fractaal reserve bankieren, tegen fiatgeld en tegen kredietexpansie. En tegen agressief geweld. En voor eigendomsrechten. Als een gelduitlener 1 kilo goud uit leent aan iemand en daar 1 kilo goud + een autowasbeurt (bijvoorbeeld) voor terug wil hebben dan wordt hij in het MPE systeem beschouwt als een geweldpleger en een crimineel.

  jack [77] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [76]:

  JA. Dit noemen we: ¨unjustified & unearned profits¨.

  Als je je auto wilt laten wassen kun je er ook gewoon voor betalen zonder het aanwenden van je ¨medium for exchange¨, of steek zelf de handjes uit de mouwen.
  Wat geeft jouw het godvergeten recht om iemand voor je karretje te spannen alleen omdat je meer ¨medium for exchange¨ blijkt te hebben. Nogmaals geld is geen product, maar een ¨medium of exchange¨ en als de OS economen daar anders over denken mogen ze ze voor mijn part aan de hoogste boom hangen. Geweld mag immers met geweld beantwoord worden toch.

  Omdat MPE de enige principele set van regels is die ons verzekeren van een oneindig behoud van de waarde van ons geld, waarom verdomme is een OS econoom aan het klagen over de waarde van geld? Omdat ze juist daardoor onrechtmatige en niet verdiende winsten kunnen maken.

  Omdat dat namelijk het punt is van het zijn van een OS econoom en de reden waarom ze zo bekrompen discusseren. Het komt terug op hun gebrek aan principe

  Ieder model waar rente in gebruikt wordt is ALTIJD terminaal van karakter.

  Het is in je eigen belang om dit in te zien.
  Oscar [78] reageerde op deze reactie.
  Oscar [79] reageerde op deze reactie.

 17. @jack [77]:

  “Dit noemen we: ¨unjustified & unearned profits¨.”

  Dus het resultaat van een vrijwillige ruil van rechtmatige goederen heet bij MPE dus ‘unjustified & unearned’. Dat zegt me genoeg. MPE staat dus gewoon agressief geweld voor.

  “Nogmaals geld is geen product, maar een ¨medium of exchange¨ en als de OS economen daar anders over denken mogen ze ze voor mijn part aan de hoogste boom hangen. Geweld mag immers met geweld beantwoord worden toch.”

  Reken maar dat gelduitleners die rente vragen het volste recht hebben zich, desnoods met vuurwapens, te verdedigen tegen agressie van MPE-ers.

  MPE staat voor agressie en een gebrek aan ethische basisprincipes. Ik was voornemens er een serieus opbouwend artikel over te gaan schrijven, maar ik heb besloten om dit euvel met argumenten te gaan bestrijden. Omdat MPE oproept tot geweld tegen vrijwillige intermenselijke handelingen.

  Dát is het voornaamste punt wat ik tegen de MPE heb: de MPE staat agressief geweld voor. De MPE vindt dat vrijwillige intermenselijke handelingen met geweld mogen worden gestopt. De MPE gaat uit van positief recht en slachtofferloze ‘misdrijven’. De MPE kan niet zonder het uitoefenen van geweld overleven in een natuurlijke orde.

 18. @jack [77]:

  “Nogmaals geld is geen product, maar een ¨medium of exchange¨ en als de OS economen daar anders over denken mogen ze ze voor mijn part aan de hoogste boom hangen. Geweld mag immers met geweld beantwoord worden toch.”

  jack,

  Als u bovenstaande uitkraming niet terug neemt dan ben ik niet langer bereid om met u in discussie te gaan.

  jack [80] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [79]:

  Ik sta volkomen achter die uitspraak. Immers zijn het de OS economen die geld defenieren als een product aan vraag en aanbod onderhevig om zodoende ongerechtvaardigde winsten te genieten.

  Het zijn juist deze ongerechtvaardigde winsten die het systeem terminaal maakt en ons allemaal in de afgrond stort. Het bewijs hiervan zie je overal rond je heen.

  Er wordt geen maatschappelijk aanvaardbare oplossing geboden, maar slechts een continuatie van het huidige systeem.

  Iedere vorm van geld dient vrij te zijn van ¨usury¨. Dat is pas echte vrijheid mijnheer de Oostenrijkse econoom.

  MPE biedt de enige basis voor een duurzame kapitalistische economische samenleving waar iedereen dezelfde kansen wordt geboden, en er altijd een 1:1:1 relatie zal bestaan tussen a) goud, zilver, ijzererts, MPE-units, zouttabletten, gedroogde buffeltestikels en waardebonnen , b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving

  En zolang jij blijft volhouden dat jij het recht hebt op ¨usury¨ op ruileenheden die vrij behoren te zijn kunnen we inderdaad beter de discussie beeindigen.

  Vrije handel kan alleen plaatsvinden middels een geldeenheid die niet onderhevig is aan ¨usury¨.
  Onder intellectuelen vindt een dergelijke afspraak geen enkele tegenstand.

  Als jij aan kan tonen dat er een model bestaat met rente (¨usury¨) dat geen terminale uitkomst genereert, neem ik mijn opmerking graag terug.

  Succes met je terminale model.

  ¨i rest my case¨

  Oscar [81] reageerde op deze reactie.

 20. @jack [80]:

  “Succes met je terminale model.”

  Ik ga niet uit van een model. Ik ga uit van ethische basisprincipes.
  Als twee mensen iets overeenkomen met wederkerige instemming dan zou niemand zulk een handeling met geweld mogen onderbreken, ook al vindt men zulk een handeling nog zo verwerpelijk, ook al vindt men zulk een handeling nog zo destructief. Er zijn genoeg niet-agressieve methoden om onwenselijk non-agressief gedrag te dwarsbomen.

  “Ik sta volkomen achter die uitspraak.”

  Dan is onze discussie ten einde. Dag jack.

  jack [82] reageerde op deze reactie.

 21. @jack [82]:

  Dat jij het over “ethische basis principes” durft te hebben terwijl je aan de andere kant een aantal vredelievende mensen aan de hoogste boom op wilt hangen (en liefst een aantal mensen hier ook), bevreemdt mij ten zeerste.

  MPE, waarin rente gedwongen op nul blijft, heeft, indien afgedwongen door de overheid, niks met een vrije markt te maken.

  MPE, indien geintroduceerd in een vrije markt, waarin geen plaats is voor dwang en geweld, zal niet overleven of slechts in de marge levend worden gehouden door een aantal “gelovigen”, om de simpele reden dat de deelnemers zichzelf achterstellen op mensen die niet deelnemen. Ze zijn immers niet in staat om in te spelen op de uiterst belangrijke signalen die uitgaan van de rentevorming in een vrije markt.

  MPE is imho het concept van een waanzinnige.
  jack [84] reageerde op deze reactie.
  Oscar [87] reageerde op deze reactie.

 22. @Andre [83]:

  Dat jij het over “ethische basis principes” durft te hebben terwijl je aan de andere kant een aantal vredelievende mensen aan de hoogste boom op wilt hangen (en liefst een aantal mensen hier ook), bevreemdt mij ten zeerste.

  Geweld mag met geweld bestreden worden. Vredelievend!? Laat me niet lachen man.

  Als op zuurstof rente betaald moet worden is het inderdaad stikken of kopen tegen rente. En dat is de fallacie van jou gepretendeerde vrijheid en economie.

  Vandaar dat een geldeenheid een stabiel ¨medium of exchange¨ dient te zijn waarvan de waarde alleen wordt vertegenwoordigt door de verhoudingen 1:1:1 tussen a) Circulatie, b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom + afschrijving.

  Alleen zo ontstaat een monetaire basis met eeuwigdurende gelijkwaardigheid zonder inflatie, deflatie, en exponetioneel groeiende schuldenlasten, en ZONDER noodzaak voor regulering!

  Andre [85] reageerde op deze reactie.

 23. @jack [84]:

  “Geweld mag met geweld bestreden worden.”
  Wie van de personen die jij graag aan de hoogste boom zou zien hangen heeft jou precies geweld aan gedaan, Jacob ?

  Hoor ik daar ook bij ?

  Wat hebben de desbetreffende mensen jou precies aangedaan, anders dan dat ze het niet eens zijn met het waanzinnige gedachtengoed van Montagne en z’n sekte ?

  jack [86] reageerde op deze reactie.

 24. @Andre [83]:

  Ik vraag me serieus af hoe de MPE™ uitleners die concurrentie op een vrije markt zouden kunnen volhouden. Men zou op een vrije markt immers extra geld kwijt zijn aan een MPE™ millitie die mensen die bilateraal overeen zijn gekomen 10 flessen cognac uit te lenen om er het volgende jaar 11 flessen cognac voor terug te krijgen te ontvoeren en te gijzelen, aan de rechtzaken die de familie van deze mensen tegen de MPE™ millitie aanspannen, aan de kosten van de daarop volgende detentie van de MPE™ millitanten en aan smartengeld aan de weduwes en kinderen van Hans-Hermann Hoppe, Jörg Guido Hülsmann, Joseph Salerno, Walter Block, Jesús Huerta de Soto, Ralph Raico, Lew Rockwell en anderen.

  jack [88] reageerde op deze reactie.
  Andre [89] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [87]:

  Ik weet dat je niet met mij wilt discussieren om voor mij overigens onduidelijke redenen, maar ik wil je hier toch corrigeren.

  MPE heeft geen enkel probleem met jouw uitleen transactie.

  Vraag (als je die tenminste wilt/kunt beantwoorden)

  Ben je voorstander van een algemeen, practisch, stabiel, waardevast en wereldwijd geaccepteerd ruilmiddel in een gemeenschap, om handel te bevorderen?

  Andre [90] reageerde op deze reactie.
  Oscar [92] reageerde op deze reactie.

 26. @jacob [86]:

  Dus jij wil mensen om hun gedachtengoed om zeep helpen. De aap komt uit de mouw. De geschiedenis herhaalt zich.

  @Oscar [87]:

  Dat vraag ik mij ook af, Oscar. Ik zie MPE™ uitleners alleen maar uitlenen aan degenen die hun idealen terzijde schuiven ten faveure van inkomsten (waar op zich niks op tegen is, moeten ze zelf weten). Echter, als die andere MPE™-sekteleden net zo aggressief zijn als Jacob aka Jack, dan zie ik het nog wel gebeuren dat er klappen vallen, zal ik maar zeggen.

  jack [91] reageerde op deze reactie.

 27. @jack [88]:

  Ik ben een voorstander van geld en rente. Zoals reeds eerder uitgelegd, is geld gewoon een goed en rente gewoon huur.

  Het probleem zit hem in
  a) het feit dat er een centrale bank is die
  b) een waar geweldsmonopolie heeft op het creeëren van geld en
  c) de rente en geldhoeveelheid bepaalt.

  Iedereen heeft het intrinsieke recht om goederen, inclusief geld, te verkopen, verhuren of anderszins. Dat recht bestaat niet in een MPE™ omgeving. En nu impliceer je zelfs dat je er een wereldwijd fenomeen van wil maken. Zucht.

  jack [93] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.