Een bijstandsgerechtigde, die vindt dat hij niet hoeft mee te doen aan een re-integratieproject van de gemeente Amsterdam, heeft bot gevangen bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in zaken over sociale zekerheid.

De 45 jarige Amsterdammer weigerde in 2006 deel te nemen aan een re-integratieproject, waarna de gemeente hem kortte op de uitkering.

De man vond dat er sprake was van dwangarbeid. Dit was volgens de raad niet het geval, omdat er geen fysieke of psychische dwang op de man is uitgeoefend.

De raad vond ook dat deelname aan het integratieproject niet in strijd was met het verbod op verplichte arbeid.

Hiervan zou sprake zijn als de man moest meedoen aan een project dat hem geen enkel perspectief zou bieden om in de toekomst een geschikte baan te vinden.

Op het moment dat de Amsterdammer aan het traject moest deelnemen, liep hij 18 jaar in de bijstand, terwijl hij lichamelijk en psychisch wel instaat was te werken. De raad vond dat de man op zijn minst een begin had kunnen maken met het traject.

De zaak kwam in 2008 al voor de rechter. Die stelde de gemeente Amsterdam eveneens in het gelijk. Volgens de Raad was de uitspraak erg belangrijk, omdat de re-integratieregeling voor het eerst aan internationale verdragen over dwangarbeid is getoetst.

René Paas, voorzitter van de Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, is “dik tevreden”met uitspraak: “je mag van uitkeringsgerechtigden hiermee eisen dat ze werk maken van hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Verstoppertje spelen is definitief voorbij”.

De advocaat van de bijstandsgerechtigde overweegt of hij de zaak voor het Europese hof brengt.

Tot zover de media.

Volgens Wikipedia wordt het volgende onder dwangarbeid verstaan.

Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten. Deze definitie is in 1930 vastgelegd door de Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Hierbij werd tevens vastgelegd dat dienstplicht en werk tijdens detentie niet onder dit begrip vallen. Binnen Europa is een verbod op dwangarbeid opgenomen in artikel 4 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en de fundamentele vrijheden.

In Nederland is het verbod op dwangarbeid vastgelegd in de grondwet artikel 19.

Een speciale vorm van dwangarbeid is de slavernij.

Bij slavernij wordt de mens zelf als de verhandelbare zaak gezien, wat bij dwangarbeid niet noodzakelijk het geval is.

Slavernij of lijfeigenschap is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon.

Ik wil het hier niet hebben of de uitspraak juist of onjuist is, maar over de ondoordachte consequenties van deze overheidsdaad.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de wetgeving met betrekking tot de WW, waarin allerlei regels, die weliswaar constant veranderen, zijn vastgelegd, is er met betrekking tot de bijstand geen enkele verplichting aan de ontvanger daarvan opgelegd.

Waar een WW-uitkering uit een pot geld wordt betaald, die via premies is gevuld, wordt een bijstandsuitkering rechtstreeks uit belastingopbrengsten gefinancierd.

De consequentie hiervan is, dat de ontvanger het recht meent te hebben om een ander persoon als zijn eigendom te beschouwen. Met andere woorden hij maakt zich schuldig, volgens bovenstaande definitie, aan een het toepassen van slavernij.

Hij verlangt immers een wat mij betreft onvrijwillige dienst, namelijk het betalen van zijn uitkering, waardoor hij mij behandelt als zijn eigendom.

En dit is wat belastingheffing is. Het verlangen van de overheid (door middel van de personen die zeggen haar te vertegenwoordigen) om van andere personen een onvrijwillige dienst te eisen.

Ik gebruik het woord eisen, omdat bij het niet voldoen aan het verlangen van de overheid, dwangmaatregelen van haar kant toegepast zullen worden.

18 REACTIES

 1. Niet alleen de bijstandsontvanger treft blaam, ook de overheid valt veel te verwijten. Zij heeft veel te gemakkelijk mensen langdurig van een uitkering voorzien.

  Als deze mensen nooit een uitkering hadden gekregen waren ze gedwongen om zelf iets op te bouwen om in hun inkomen te voorzien. Dat is nu niet gebeurd en de verantwoording daarvoor wordt door de overheid ten onrechte geheel bij de bijstandsontvanger gelegd.

  De belastingbetaler valt ook iets te verwijten, namelijk zijn getrouwe afdracht van belastingen. Als hij eerder had ingegrepen door structureel minder belastingen te betalen had het overheidsmonster niet zo groot kunnen groeien. Belasting afdragen aan een verderfelijk regiem is kwalijk.

  Bijstand trekken is zo gek nog niet…

 2. @Gerard [3]:

  Die ‘zwakken in de samenleving’ zouden ook kunnen sparen of een ‘inkomensverzekering’ kunnen afsluiten in een vrije markt. Wat mij betreft wordt de verzorgingsstaat in z’n geheel afgeschaft.

  Ik vind niet dat je medemenselijk bezig bent als je armen en zwakken in de samenleving in een afhankelijke positie houdt en hun sociale mobiliteit tot stilstand brengt. Armen help je door een beroep te doen op hun eigen kracht.

  Gerard [5] reageerde op deze reactie.
  Marc Harens [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [4]: Ben ik het gedeeltelijk mee eens, maar de zwakken in de samenleving zijn vaak mensen met geen of een laag inkomen, sparen is er meestal niet bij en een inkomensverzekering is vaak te duur om zelfs maar te overwegen.

 4. Beetje off topic misschien.
  Hoe verklaren jullie de alweer groeiende winsten van bedrijven, en het herstel dat sommigen overal schijnen te zien.

  Ook ik heb een WW-uitkering.
  Als je het mij vraagt komen er nog heel donkere tijden.
  Ik ben/was internationaal vrachtwagenchauffeur.
  Ik kan wel ander (ongeschoold) werk gaan doen, maar daarvoor hebben ze er al genoeg met ervaring.
  Ik zit dus vast aan het chauffeursberoep, en wacht op het aangekondigde herstel.
  Meer dan 40 % van de vrachtauto’s staan stil.
  Ik hoef me niet eens meer te melden, of een werkbriefje in te vullen voor het UWV.
  Ze maken gelijk het maandelijkse geld over.
  Zij zien er denk ik ook geen heil meer in.

  Wat denken jullie van de berichten op met name beurs.nl, van het herstel?

  Devidas [13] reageerde op deze reactie.

 5. heel kort en krachtig samengevat.
  we zitten allemaal gevangen en zijn slaven van elkaar als je in een socialistische verzorgingstaat zit.

  Iederee Betaald en de overheid maakt uit waar het geld heen gaat.
  Communisme in een nieuw jasje, niet meer niet minder.

  imers bepaalde die overheid ook wat je verdiende en hier doen we nu niet veel anders, maar wel op een andere manier.
  I.p.v. alles af te geven en darana te krijgen mogen we een beetje voor onszelf houden.
  De rest wordt verdeeld over mensen die het volgend de politieke trend mogen ontvangen, zij het commissies, organisaties, stichtingen, bepaalde bevolkings groepen etc etc.

  Deze man had al lang gewerkt als niemand zijn uitkering betaalde of hij van de vrijgevigheid van andere mensen had moeten leven.
  Integendeel is hij behandeld als een slachtoffer wat volledig onterrecht is maar volgens linksmenschen wel.
  Vervolgens heeft meneer geen enkele kans meer op de arbeidsmarkt omdat hij niet meer weet wat het is en alles verleerd is (kan niet anders na 18 jaar) en volledig onambitieus, ongemotiveert naar hetw erk toe gaat.

  Scheld op hem wat je wilt.. zou geen slecht idee zijn om zelf als belasting afdrager eens een deel terug te eisen.
  Eens zien .
  Gemiddeld betalen we 30% van ons loon aan de belasting .
  Van mij mag je dan ook best na 9 jaar werken 3 jaar op de bank hangen en van de staat leechen.
  Dat geld heb je aan hun betaald, en tot je het zelfde bedrag terug hebt mogen ontvangen heb ik geen enkel moreel bezwaar tegen het contra-paraciteren jegens overheid.

  Zouden we met z’n allen eens moeten gaan doen eigenlijk.
  Tel je arbeids jaren en je ingehouden belastingen. en kijk dan eens hoeveel arbeids jaren je nog tegoed hebt van de overheid…….

  Allemaal tegelijk??
  Wie wil er naar de bahamas??

  hoc volearunt [8] reageerde op deze reactie.

 6. @hoc volearunt [7]:
  Zet die timer op de correctie eens uit!!

  al die fouten

  Maargoed wilde toevoegen.
  aan de ene kant heb ik een hekel aan de man omdat hij afhankelijk van mijn onvrijwillige bijdrage (belasting = diefstal) is.
  Anderzijds kan ik hem operfect begrijpen en zou ik het liefst doen wat hij doet.

  ongeveer 60% van jou energie tijd en leven is niet van jou..
  Dat gaat naat BTW, belastingen, loonheffing, accijnzen etc etc.

  Waarom de moeite dan nog doen in een land als nederland?

  ik haat de man niet, de enige die hier schuldig aan is, is de overheid en de socialistische verzorging staat.
  Die maken afhankelijk en laten de communistische dagen herleven op een perverse manier.

  Als die man geen geld had en ik al mijn vruchten van mijn tijd areid en leven mocht houden had hij van mij wel wat kunnen lenen.
  Of ik nam hem op de koffie of wat dan ook.
  Dan gaf ik zelf wel wat aan een organisatie die mensen helpt als het tegen zit in een crisis. Tuurlijk niet iedere branch kan nu op volle toeren groeien en zijn personeel behouden end at is verschrikkelijk (oorzaak weer dit soort verzorgingstaten).

  Maar nogmaals …
  Na 10 jaar werken, wil ik nu wel eens 5 jaar vrij nemen op kosten van de staat. Dat geld is verdomme van MIJ! en is van MIJ gestolen.Dus IK vorder terug.

  Nogmaals..
  Wie wil er naar de bahamas?
  Pataya?
  Hongkong?
  Florida?

 7. @Oscar [4]: Zoals Gerard al zegt, is sparen niet mogelijk en een inkomensverzekering niet haalbaar of aan de orde door bijvoorbeeld een louter variabel loon.

  Met jouw idee kan je direct aansluiten bij de conservatieve partij als de VVD. Je zal namelijk een sterke politiestaat moeten hebben om jouw bezit te verdedigen tegen de kracht van de armen.

  Ten aanzien van het artikel. Het heeft niet zozeer met vrijheid te maken alswel met het belang van bezit. Daarom is het een klassiek rechtse stellingname. Onder Mussolini en in iets mindere mate onder Hitler had ook iedereen een baan, desnoods voorzien door de overheid.

  Hoewel ik het in de kern eens ben met het betoog, geloof ik echter dat we leven in een samenleving. Ik word niet gelukkig als ik heel veel bezit heb, maar struikel over de zwervers en zie dat een groot deel van de mensen in armoede leeft. Dan laat ik nog de maatschappelijke gevolgen buiten beschouwing.

  Een tijd geleden heeft hier (of op een andere website over vrijheid) eens een artikel gestaan over Milton Friedman waarin een, in mijn ogen, briljant idee stond. Het idee was om elke inwoner boven de 18 een bepaald bedrag te geven om te voorzien in de basis levensvoorwaarden. Vervolgens ben je vrij om niet, 2 uur, 20 uur, 40 uur of 80 uur te werken en daarover draag je belasting af.

  Alle voorzieningen en extra subsidies worden afgeschaft, dus het is 1 bedrag voor iedereen gelijk. Er is geen controle meer nodig, geen administratie wie wel of niet recht heeft, geen begeleiding naar werk, etc.

  Volgens Friedman (en volgens mij) bespaar je dusdanig veel geld met het schrappen van hele ambtenaren apparaat dat nu bezig is met alle handhaving en naleving, dat je makkelijk iedereen een bepaald bedrag kan geven. Bovendien is er geen moeilijkheid met werk en gekort worden op een uitkering. Elk uur dat je werkt is een extra beloning. Dit geeft iedereen een stimulans om iets te doen. Als iemand 3 avonden in de week thuiskapper wil zijn, dan mag dat. Iedereen is vrij in de keuze

  De enkeling die dan nog graag in een gehucht de hele dag supermarkt bier wil drinken en naar de tv kijken, die is vrij in die keuze.

  Friedman had het berekend voor het Amerikaanse systeem en volgens hem kon het, dan geloof ik dat het in Nederland helemaal kan.

  De uitkeringen op zich daar zit het geld namelijk niet in. De grote uitgave van de overheid zit in de overheid zelf.

  hoc volearunt [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Marc Harens [9]:

  ik kan het begrijpen dat je in een samenleving leeft , maar dit heeft wel degelijk iets met vrijheid te maken .

  Jij stoort je er aan als mensen arm zijn omdat ze geen donder hebben gedaan met hun leven of er voor kiezen te zwerven (die zijn er ook!!)
  Dat rechtvaardigd nog steeds niet dat iedereen daar gedwongen aan moet bijdragen.

  Tuurlijk zou ik mensen steunen daar gaat het niet om.
  Het gaat er om dat het onder dwang gaat van de overheid.

  Over je uitleg van Milton Friedman
  1 bedrag voor iedereen is een regelrechte RAMP!!
  Doktoren die jaren studeren verdienen even veel als een dozen sjouwer zonder opleiding.
  de concurrentie werking op de maerkt verdwijnt en daarmee ook de drang om betere producten uit te brengen dan de concurrent.
  Met andere woorden een volledige stagnatie van vooruitgang.
  Dat merken we nu al een beetje als de lonen gelijk worden getrokken door zogenaamde eerlijke belastingen.

  hoeveel mensen die je kent werken extra? ze wilen vaak wel maar ja… “je houdt er geen flikker van over” is een bekende uitspraak .
  dat is hoe het er voor staat in socialisme… dan maar te zwijgen over de gevolgen als je alles gelijk trekt.

  Dan liever de plannen van Jaque fresco geen geld maar middelen en iedereen gelijk. Wat het product is van jezelf mag je zelf houden en de middelen stroom moet niet gelimiteerd zijn. wanener de basis middelen voor leven vanzelfsprekend zijn en overheid en geld verdwijnt blijft er een mooie samenleving over van ruil/deel.
  Maar da’s een erg van van ieders bed show.
  Mooie plannen alleen nog niet uitvoerbaar tenzij de techniek omhoog komt tot het niveau van goddelijk.
  en dat creer je alleen met concurrentie.
  is die er niet dan is er geen motivatie om iets te verbeteren.
  die is er natuurlijk wel… maar in hele kleine maten.
  Dan ben je afhankelijk van de fanaten in techniek of op dat veld die ondanks dat willen verbeteren zonder financiele motieven.

  Maar dat zijn uitzonderingen in een socialistische staat.
  vicious circle

  Marc Harens [11] reageerde op deze reactie.

 9. @hoc volearunt [10]: Volgens mij heb je niet helemaal goed gelezen.

  Een bedrag voor iedereen is een basis (stel 600 euro), alles wat je daar naast verdient is van jou. Kortom de dokter verdient nog steeds veel meer dan een vuilnisman.

  De besparing die je kan realiseren is bij de overheid, door een totale versimplifisering van het systeem. Het ambtenaren apparaat kan totaal uitgedund worden.

  Ik ben pertinent tegen een communistisch systeem waarin iedereen hetzelfde krijgt.

  hoc volearunt [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Marc Harens [11]:
  Dan heb ik je verkeerd begrepen, excuses

  Maar een goed plan ivindt ik het niet. Niet dat het niet aantrekkelijker zou zijn dan wat we nu hebben, ik hou niet van welke vorm van overheids regulering dan ook behalve als het om justitie gaat (alleen misdaad, fraude zal me een zorg zijn tegen de belasting)
  Dat kunnen mensen zelf onderling ook regelen zo’n situatie.
  Hoewel wij het aantrekkelijk zouden vinden zal hier iemand anders pertinent tegen zijn, en dus moet je die persoon weer dwingen in ons systeem.
  Dat werkt niet.

  Overheid er uit en laat mensen het zelf onderling regelen.
  sommige gaan met elkaar op een socialistische wijzen om in organisaties, de andere libertair enz enz.
  Iedereen samen en voor elkaar. niet iedereen samen DOOR een ander

 11. @John2 [6]:
  Hallo John,

  Ik zal je vanuit mijn inzicht antwoorden op je vragen proberen te geven.

  Wat jij beschrijft is precies wat er gebeurd als overheden hard ingrijpen via socialistische maatregelen in een dergelijke crisis.
  Op de korte termijn zul je zien dat de beurs omhoog schiet, maar dat er tegelijkertijd een recordhoogte is aan werkloosheid.

  Als jij een flink aantal jaren (dwangmatig)premies hebt afgedragen zie ik er niks mis mee dat je even in de WW komt. Maak je daar niet al te druk om.

  Waar ik me wel zorgen over zou maken is je vak. De hele transportsector ligt plat, vrachtverkeer op land zowiezo, maar het ergste is de scheepsvaart. Ik ken wat mensen die bij DAF werk(t)en en daar is de productie meer dan gehalveerd nadat de olieprijzen aan het toppen waren. DAF overleeft op dit moment door het moederbedrijf uit Amerika wat er geld in blijft stoppen (vooralsnog), overheidssteun, en het belangrijkste: flinke bestellingen (losse motor) vanuit China.

  Ik zie de situatie aanhouden, hoge(re) olieprijzen komen 99% zeker terug. Ik adviseer je om je sollicitaties vooral te richten op transport bedrijven die veel zaken doen met Azië. Of verhuizen naar een wat rijker gebied in Azië (hong kong / singapore). Of je toch te laten omscholen, hoe pijnlijk dat ook is op een wat latere leeftijd. De kans op een duurzaam herstel van de transport sector is erg klein, ik zou daar dus zeker niet al mijn hoop op vestigen.

  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Gerard [3]:

  Kijk ook even naar de mensen die in dienst zijn van en bij de overheid, contraproductief en zeer scherp de kantjes er aflopend of zwaar overbetaald, malversaties, bonussen, titels als manager of directeur dragend, titels die thuis horen in het bedrijfsleven en niet bij de overheid,…spookabmtanaren, subsidies verdelen aan vrinden of ander gespuis, wachtgeldregelingen, welkomsfeesten en afscheidsfeesten, personeelsfeestjes, iemand die werkloos is en naar NL ‘vlucht’ en hier jaren gesubsidieerd het handje mag ophouden…Noem maar op, je kan het zo gek niet bedenken of de overheid doet het en bakt het bruiner dan bruin en dat alles van ons geld. …Eerst de sluisdeuren dicht, ook aan de top, moet je zien wat we dan kunnen besparen en jij en ik daardoor in ons zakje kunnen houden. En pas dan ook besparen op de werklozen door ze in te zetten voor dwangarbeid, dan heb je een ding. Maar om constant sluitposten zoeken bij een uitkeringstrekker en deze met dwang en sancties onder druk te laten functioneren? Alles is best, maar meten is weten, dus ook het hele zooitje ongeregeld aan de top onder dwang en wat al niet meer, ook die aanpakken graag!

  De werkloze is werkloos juist door een verrot systeem, wie is geleerd om voor zichzelf te zorgen? Wie krijgt een kans om voor zichzelf te zorgen? Wie wordt gestimuleerd om voor zichzelf te zorgen? De staat wenst zich te bemoeien met ons. De staat wenst helemaal niet dat mensen voor zichzelf gaan zorgen, de staat wil een dikke vinger in de pap, omdat ze daar zelf alleen maar beter van wordt. Maar we mogen ons niet bemoeien met hun staatszaken en andere aangelegenheden. Afdragen aan de staat, maar voor wie en aan wie?? Belastinggeld verdwijnt in een zwartgat en dat boet de burger maar gewoon goed vinden.

  …Ja, de werklozen zijn fout, “kijk, belastingbetaler, ze vreten jullie geld op”…”wij niet hoor”, lacht de vette kop achter de staatskansel….

 13. @Gerard [3]:
  ‘Uitkeringen zijn om zwakken in de samenleving te helpen,’
  Volgens mij zijn uitkeringen net als de AOW meer bedoeld om de sterken de helpen. Als de overheid geen netto winst maakt op de AOW, gaat de pensioenleeftijd tenslotte ook omhoog. Dan blijft er alleen nog een met geweld verdedigd monopolie over, wat bedoeld is om met belachelijk slechte dienstverlening toch nog voldoende klandizie te hebben.
  Gaan de slaven ook nog onderling op de vuist bewerend dat deze uitkeringstrekker de parasiet is. Ik weet wel wie de parasiet is.

 14. @Devidas [14]: “wordt buschauffeur!”

  Touringcar chauffeur lijkt mij beter. Werkomstandigheden in het OV zijn de laatste jaren flink achteruit gegaan (agressieve passagiers enz).

  Op de vakantiemarkt is er een grote vraag naar touringcar chauffeurs. Dat heeft met de vergrijzing te maken, er zijn steeds meer ouderen die graag een verzorgde busreis in Europa maken en de huidige generatie chauffeurs zit tegen het pensioen aan. De grote touroperators huren meestal bussen in van speciale touringcarbedrijven.

  Je moet wel goed met mensen om kunnen gaan en een beetje vlotte babbel hebben (om een goede sfeer in de bus te creëren) en ook goed kunnen improviseren. Als touringcar chauffeur moet je tegenwoordig alles zelf doen (rijden, gidsen, bagage overzetten, koffie maken in de bus, bus schoonmaken, kamers en excursies regelen, ehbo, enz) Je bent chauffeur en reisleider tegelijk. Doe je het goed dan heb je aan het eind van iedere reis een leuke fooienpot. 😉

  Het is behoorlijk afwisselend werk. Je kan je specialiseren op een vaste bestemming (land) maar ook steeds verschillende trips maken (van 1 tot ca. 12 dagen). Chauffeurs die het goed ligt doen het werk vaak tot hun pensioen.

 15. Deze hele discussie begint aardig uit de hand te lopen.
  Uitgangspunt was iemand die (recht van lijf en leden) al 18 jaar een uitkering heeft omdat (gewoon) werk kennelijk beneden zijn stand is. Dit noem ik parasieten.
  Of en op welke manier de overheid omgaat met de voorzieningen is in dit geval niet relevant, de regering die er zit hebben wij zelf gekozen. Van belang is je eigen integriteit zonder je te verschuilen achter wat anderen mogelijk doen. Een (vrachtauto) chauffeur die zonder werk komt heeft wat mij betreft het recht van de bestaande regeling (ww, UWV) te profiteren zolang als nodig maar wel met de intentie om ander werk te vinden. Lukt dit niet binnen het eigen beroep dan zie ik geen bezwaar om iets anders aan te pakken, tenzij iemand zo stom is dat hij/zij niets anders kan.
  In dat geval ben je geen parasiet maar een totale mislukking.

Comments are closed.