Is dat goed nieuws? Misschien. Dat hangt voor een groot deel samen met wat je er voor in de plaats krijgt. Er zijn veel mensen die zeggen dat “slechter kan het niet!”.

De vraag is echter of dat waar is en dat de komende heersers “beter” zullen zijn. Die nieuwe heersers komen immers uit hetzelfde politieke reservoir waaruit ook de oude kwamen.

Ook bij de nieuwe verkiezingen die hoogstwaarschijnlijk gaan komen, wordt aan de kiezers voorgelegd op welke groepen (partijen) ze hun stem mogen uitbrengen. In elke groep staan de namen op rangorde van degenen die daadwerkelijk op het pluche mogen zitten. (met uitzondering van de enkele populaire persoon die heel veel voorkeursstemmen krijgt).
De kiezer stemt daardoor op het totale partijprogramma. En met de wetenschap uit alle voorgaande verkiezingen weet hij/zij dat die programma’s onmiddellijk na de stemming in de prullenbak verdwijnen.

En toch zullen weer hele hordes naar de stembus gaan. Velen met het idee dat zij enige invloed hebben, dat hun stem de loop van de geschiedenis zal veranderen. Terwijl het enige dat ze doen, is meer mandaat aan de politici geven. Zelfs bij het idee dat ze van twee slechten de minst slechte kiezen. Persoon of partij?

Het verleidelijke in dit spel is dat in elk verkiezingsprogramma wel “iets” staat dat goed is. Vandaar dat de programma’s over het algemeen slecht of helemaal niet bestudeerd worden.

We zouden blij kunnen zijn dat deze troep die de soevereiniteit van het land met leugens en bedrog heeft verkwanseld aan de EU nu wordt weggestuurd. Was het maar zo dat ze allemaal voor altijd van een overheidsbaantje verbannen zouden worden.
Dat zal niet gebeuren. De kans is groot dat veel van die verraders straks weer de dienst zullen uitmaken.

Wat is het alternatief?
Daarbij te bedenken wat het doel is dat je bereiken wil. Dat doel is voor libertariërs duidelijk: terug naar een samenleving waarin ieder mens weer recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom. Een samenleving die rechtvaardig is. Een samenleving volgens de missie van de Vrijspreker.

Daarvoor moet er nog heel veel gebeuren en over de keuze van de te nemen stappen zullen we nog veel moeten studeren en discussiëren. Maar twee stappen, die prioriteit hebben, zijn m.i. duidelijk:
1.Communiceer dat deze politici geen groter mandaat krijgen: Stem Niet.
2.Zoek wegen om het ideaal van een vrije, rechtvaardige samenleving duidelijker te maken en te verbreiden.

107 REACTIES

 1. De grootste landverrader alle tijden is Wouter Bos! Over de ruggen van de Afghanen laten zien dat zijn partij zich eindelijk eens aan een standpunt houd!

  Ik walg ervan!

 2. Ja, dat is goed nieuws. Hoe meer het politieke bedrijf in discrediet wordt gebracht, hoe beter.

 3. “Die nieuwe heersers komen immers uit hetzelfde politieke reservoir waaruit ook de oude kwamen.”

  Reservoir ? Maak daar maar abattoir van.

 4. Denken we nou echt dat onze Bilderberg koningin Wouter Bos niet ingefluisterd heeft er alles aan te doen dit kabinet te laten vallen?

  Wat krijgen we er voor terug?

  Zijn de problemen op te lossen? Jazeker maar alleen door in te zien dat wij allen er verantwoordelijk voor zijn. WIJ zijn het die de problemen middels ons bewustzijn geschapen hebben. WIJ zullen dus voor een shift in bewustzijn moeten zorgen en mensen naar voren moeten brengen met werkelijke visie.

  En eerst zullen wij ons in alle ‘ernst’ af moeten vragen of wij nog wel iets om onze medemens geven, of wij willen inzien dat wij allen deel uitmaken van de grote mensenfamilie, all over the world.

  De vraag is niet of wij de problemen kunnen oplossen. Natuurlijk kunnen we dat en vrij snel ook denk ik. de vraag is volgens mij heel eenvoudig of wij het willen.

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 5. Net als Oscar voor me ben ik ook van mening dat het goed nieuws is. In mijn ogen weer een stap dichterbij. Stel je eens voor als elk jaar een kabinet zou sneuvelen. Meer en meer mensen zullen dan inzien dat het politieke systeem niet werkt.

  Bovendien ben ik blij dat de ergst denkbare combinatie van hardcore Gristenen en Socialisten nu valt. Ik zeg niet dat ik vertrouwen heb in wat hierna komt, maar veel erger kan het niet worden toch?

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. In Saksen hebben ze een hogere ethiek bij de overheid dan in NL:
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/6084580/__Minister__Auto_terugstelen_mag__.html

  Dit opent uiteraard mogelijkheden voor het bedrijfsleven om door criminelen gedupeerde burgers van dienst te zijn.

  Het inmiddels op grote schaal en uit kostenoverwegingen afstoten c.q. privatiseren van diensten die voorheen uitsluitend door de overheid werden uitgevoerd is een uiterst hoopgevend verschijnsel. Deze trend ondergraaft immers het overheidsmonopolie.

  Uiteindelijk zullen steeds meer burgers voor de private diensten kiezen en zal het overheidsaanbod verder wegkwijnen (kijk bijv. naar de verloedering van het openbaar onderwijs en de toenemende populariteit van particuliere scholen).

  Deze ontwikkeling zou in principe kunnen leiden tot een fascistische politiestaat die slechts de kaders bepaalt waarbinnen de concurrerende private organisaties kunnen opereren. In de praktijk heeft de huidige overheid daar helemaal het geld en de competentie niet voor.

  Het ligt dus veel meer voor de hand, dat de overheid in het door haarzelf gecreëerde moeras van tegenstrijdige regels en onbetaalbare (lees onuitvoerbare) voorzieningen langzaam ten onder gaat. De private sector zal zich daarnaast dan in vrijheid verder kunnen ontwikkelen.

  De nieuwe verkiezingen, die ongetwijfeld zullen leiden tot eindeloze kabinetsformaties, volslagen machteloze tig-partijen coalities, en niet-aflatende kabinetscrises, vormen van dit alles een voorbode.

  De tijd is niet ver meer dat hardwerkende burgers lachend en zonder vrees hun blauwe envelop in de open haard kunnen gooien!

  ===
  “I expect nothing. I fear no one. I am free.”
  – Nikos Kazantzakis (1883-1957)

 7. @Marc H [5]:

  “Stel je eens voor als elk jaar een kabinet zou sneuvelen. Meer en meer mensen zullen dan inzien dat het politieke systeem niet werkt.”

  Dat denk ik dus ook. Kijk maar eens naar Italië. Daar heeft het grootste gedeelte van de bevolking geen vertrouwen in de politiek. Als het politieke bedrijf zou worden afgeschaft in Italië dan zou dat land direct prima kunnen draaien. Zelfs stukken beter. Over Nederland en Zweden, die in zekere zin veel etatistischer en veel minder transparant zijn, ben ik een stuk minder optimistisch, maar wat betreft Nederland zou eindelijk eens bij een groot deel van de bevolking het besef kunnen post vatten dat de politicus, en het politieke bedrijf, niet deugt en nergens goed voor is. Dat zou winst zijn.

 8. @Peter [6]:

  Als de Libertarische Partij mee gaat doen en radicaal blijft dan verdient de LP mijn stem. Anders niet.

  Weet iemand of de Libertarische Partij mee gaat doen?

 9. Hallo,

  Ik deel de opinie hier… maar er is een alternatief. Nieuw Nederland. Zie ook http://www.nieuw-nederland.nu

  Het wordt kortdag, maar het kan, het kan… helemaal als iedereen net even een stapje mee helpt.

  Heeft er iemand zin om met mij over eea van gedachten te wisselen?

  Eind maart volgt een volgende upgrade van onze website. Daar zal ook te zien zijn met welke bewegingen we reeds een verbond hebben, of sympathiseren.

  Drie maanden is snel…

  Met vriendelijke groet,
  Iwanjka Geerdink,
  Kernbestuur Nieuw Nederland

  Rob ter Horst [17] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [20] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [31] reageerde op deze reactie.

 10. Aan oa Peter: wie is de trekker van de Libertarische Partij? Ik volg deze website al een jaar, en ben het met heel veel opinies eens (niet allemaal uiteraard;-).

  Misschien kunnen we tot een Verbond van Nieuw Nederland komen. Ik kom graag in contact met de Libertarische Partij!
  Iwanjka
  (06 28126175, iwanjka@gmail.com)

  PS: Elke zondagmiddag van 14h tot 15:30 ben ik in de coffee connection Amersfoort om met andere vrijdenkers en veranderingsgezinden te praten. Kom gerust een keer langs.

  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.

 11. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat we in ons land te maken hebben met een schijndemocratie. Zoals hierboven reeds vermeld kunnen de Nederlanders stemmen op een partij met een bijhorend programma. De uiteindelijke poppetjes die het kabinet gaan vormen staan echter al achter de schermen gereed en daar heeft de Nederlandse bevolking weinig tot geen invloed op, daarbij in acht nemende dat een meer linksere dan wel rechtsere keuze in de toekomst steeds minder waard zal worden. Het moge duidelijk zijn dat de partij die altijd mee regeert in Nederland (CDA) maar één doel voor ogen heeft en dat is het steeds verder verkwanselen van de Nederlandse souvereiniteit aan de EU. Een EU die op haar beurt weer bestaat uit een schijnparlement met achter de schermen een aantal mistige individuen.

  Na de verkiezingen zal het CDA weer fier vooraan staan en verder gaan met de rode draad uit hun Europese agenda. Een agenda die koste wat kost zal moeten worden doorgevoerd om aan de wens van een kleine elite te zullen moeten voldoen. Kijk maar eens wat velen o.a. gemeen hebben.
  http://exchanges.state.gov/ivlp/alumni.html

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 12. Rik,

  Klopt. Het is een schijndemocratie. En die nepheid dat is het slechte. En het gelieg, en de verspilling van kapitaal, tijd, etc. En de domme besluiten.

  Maar gelijkertijd is het goed dat het geen PURE democratie is. Kijk naar California (daar krijgen ze er niets meer door, wegens de referenda).

  Tijd voor een bestuursvorm die EN democratische elementen heeft, maar waar we een soort bestuur of ‘management team’ hebben die het land ‘runt’.

  Ik heb daar wel zo mij ideeen bij. Misschien moeten we gewoon een nieuwe vorm benoemen. Een Utocratie of zo. Of als iemand een mooie naam heeft…

  Groet, namens nieuw nederland,
  Iwanjka

 13. Wat geeft ons het recht om militairen naar een nader land te sturen? Het is goed dat we daar weg gaan en Bos heeft eindelijk eens iets goed gedaan.
  Nu hopen op een nieuwe partij die echt op komt voor individuele vrijheid en ECHT een kleinere overheid wilt. Ik zie in de Libetarische partij geen heil, want die zijn te radicaal. Ik wil klassiek liberalisme en geen anarcho kapitalisme.

  Hub Jongen [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Rik [12]:

  “Ik raak er steeds meer van overtuigd dat we in ons land te maken hebben met een schijndemocratie.”

  Ook een echte democratie zou abject en verwerpelijk zijn. Positief recht is nu eenmaal verwerpelijk, abject en onethisch.

 15. @marianne [4]:
  “””de vraag is volgens mij heel eenvoudig of wij het willen…”

  Marianne, “wij” is een verzameling van individuen! Er zullen veel meer individuen het libertarisch ideaal van vrijheid en rechtvaardigheid moeten inzien.

 16. @Iwanjka Geerdink [10]: Die pyramide staat in ieder geval verkeerd. Het horen 17 miljoen Nederlanders op de top te zijn, niet een klein clubje…

  Ik heb liever helemaal geen politieke partijen meer. Met politieke partijen heb je teveel partijpolitiek. Ik heb liever een groep mensen met verantwoordelijkheidsgevoel, doortastendheid, inzicht, etc. Mensen die het niet gaat om het regeren, maar om het oplossen van problemen, die zoveel mogelijk overzicht hebben, maar die ook regelmatig op straat te vinden zijn, dus niet zoals de huidige politiek alleen tijdens de verkiezingen…

  Iwanjka Geerdink [22] reageerde op deze reactie.

 17. Graag zou ik de volgende stelling willen voorleggen:
  Wel stemmen, maar stem dan ongeldig of blanco.
  Een ongeldige stem telt toch wel mee met het opkomstpercentage?

  Als je namelijk niet gaat stemmen is het namelijk een steeds kleiner groepje dat de dienst gaat uitmaken. Als bijvoorbeeld het CDA 60% van de stemmen krijgt maar het opkomstpercentage is ook 60% dan kan de partij dus in zijn eentje gaan regeren, maar in werkelijkheid heeft dus maar 36% van de bevolking op die partij gestemd (60% van 60%).

  Massaal gaan stemmen, ongeldig of blanco, een duidelijk signaal dat je het met geen van de partijen eens bent en zodat er niet echt meerderheidskabinet is te vormen.

  Hub Jongen [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter [6]:

  De NL LIBERTARISCHE PARTIJ,
  -heeft een keer meegedaan aan verkiezingen. Te vroeg en geen succes.
  Ik meen dat daarna de registratie (gedeeltelijk) is verlopen waardoor veel werk opnieuw moet.

  Er zijn enkele mensen aan het werk om er weer nieuw leven in te blazen. Het lijkt mij (?????) nu te kort dag om binnen 3 maanden mee te doen. Maar dat zouden de activisten zelf moeten bepalen.

  Zij zijn te bereiken via
  http://www.libertarischepartij.nl.
  Er zijn in Den Haag bijeenkomsten gepland op

  # Dinsdag 2 maart om 20 uur

  # Dinsdag 6 april om 20 uur

  # Dinsdag 4 mei om 20 uur

  Devidas [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Iwanjka Geerdink [10]:

  De enige oplossing ligt in het afbouwen van de staat tot het niet meer bestaat. Als Libertarische Partij (LP) moet je hier helder over zijn. Niet aangeven dat het van vandaag op morgen gaat gebeuren, want dan worden mensen bang (vrezen immers terecht voor chaos) en stemmen ze niet op je. Duidelijke tijdslijn afspreken en beginnen met belangrijke stappen als uit de EU en euro stappen. Toine Manders is de voorzitter van de LP en je bent, net als iedereen, welkom om een lezing bij te wonen op iedere 1e dinsdag van de maand.

  Nieuw Nederland maakt vooralsnog geen indruk op me. Hoe worden de bestuurders gekozen, via democratie? Kortom, de soevereniteit van het individu wordt weer ondermijnd.

  Devidas [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Rob ter Horst [17]: Eens, de pyramide moet eigenlijk andersom. Of cirkels, of whatever. Om maar aan te geven dat iedereen gelijk is. One. Maar je zult op een of andere manier de boel moeten organiseren. En vergeet niet dat het huidige systeem nog uit gaan van partijen en hierarchien ed.

  En als je / jullie een idee hebben hoe eea qua besturing, wijsheidscumulatie, besluitvorming ‘beter’ te doen… welkom.

  En lees evt het boek over Jan Frank… dat gaat niet zo ver als helemaal uit de EU stappen, maar wel substantieel terugtrekken. En een failover financieel systeem optuigen dat eerlijk is… en niet direct gekoppeld aan de boeven bij de FED.

  Toine Manders ga ik een keer contacten (intentie), wordt niet op de dinsdagavond, dan zorg ik voor mijn dochtertje… maar contact komt er, voel ik.

  We’ll see!

  Gr.,
  Iwanjka

  Rob ter Horst [43] reageerde op deze reactie.

 21. @Bart [14]:
  “Ik zie in de Libetarische partij geen heil, want die zijn te radicaal. Ik wil klassiek liberalisme en geen anarcho kapitalisme.

  Het programma van de LP is ook NIET anarcho kapitalisme maar Minarchist.
  En dat we wel een beetje consequenter dan klassiek liberaal. Ook al zou ik met echt klassiek liberaal al aardig blij zijn!!!

 22. @Hub Jongen [21]: Fijn! Ik zie dat vrijheid en rechtvaardheid de basis vormen van libertarisme. Komt rechtvaardiheid overeen met ‘goedheid’? (respect – rationele term, liefde – emotionele term). Als ja, dan is onze ondertoon hetzelfde.

  En de uitnodiging om ook op vijdespreker te publiceren neem ik aan. Even zien wanneer en hoe, het gaat stormen de komende drie maanden;-)

  Groet,
  Iwanjka

  PS: Zit je ook op hyves? Op mijn hyves blog heb ik ook het eea gepost, raakt aan wat vrijspreker post. En http://www.beursbox.nl (Tom Lassing) is ook zeker een aanrader!

 23. @Tineus [18]:
  “…Massaal gaan stemmen, ongeldig of blanco,…

  Ten eerste verandert dat niets tov “niet stemmen” want die stemmen tellen gewoon niet mee en de door jou gevreesde meerderheden ontstaan toch.

  Ten tweede geef je politici de troef in handen van een “geweldige opkomst” = grote belangstelling van alle burgers.

 24. Klopt Huub, Ik lees net (o.a. hier) dat een blanco/ongeldige stem wel voor het opkomstpercentage geldt, maar NIET voor de kiesdeler. De Kiesdeler = aantal geldige! stemmen / aantal zetels (wikipedia-kiesdeler, kiesraad-kiesdeler)

  Als dat echt zo is, dan heeft blanco of ongeldig stemmen dus inderdaad geen zin. Het zit dus nog meer doortrapt in elkaar als ik had gedacht.

 25. Blij, heel blij!

  Helemaal weg uit Afghanistan! Ik kan het nog niet geloven. Werkelijk fantastisch! Dat was, zonder de val van het kabinet, nooit gebeurd. Zelf de PvdA zag er heel wat in om in de zandbak oorlogje te spelen. Het zat hem eigenlijk alleen vast op de gebruikte woorden. Uruzgan was besmet. Over alle andere opties viel te praten. (Bos is immers ook Bilderberger!) Maar, dit is een heerlijk schoonheidsfoutje, dat de kliek gezamelijk heeft gemaakt. De NAVO houdt het verzoek gewoon staande (?) en de troepen gaan bijna zeker weg (?). Dus laten we niet te snel juichen. Ze kunnen natuurlijk altijd zorgen voor een nieuw ‘weegmoment’. Een mooie spectaculaire aanslag of een massaal Taliban-offensief of iets in die geest. Maar het is toch een heerlijke slag voor de oorlogshitsers en propaganda-trollen. Die kunnen aan de slag, om aan te tonen, welk een ‘historische’fout de Nederlandse beslissing wel niet was. Paar foto’s van opgangen vrouwen in de Telegraaf maakt altijd lekker veel support los. Dus voor je het weet, zitten we er weer/nog. Maar als vanzelf, zoals het de afgelopen jaren is gegaan, dat is voorbij. En de precedentwerking in de wereld. Heerlijk! Zand in de machine van de wereldpolitie. En het duurt niet meer lang of het geld is op voor nieuwe missies.

  En nu maar afwachten hoe lang het toneelstukje weer gaat duren. Uiteindelijk wordt Verhage premier. Kijk er de deelnemerslijst Bilderberg maar op na (Hirsch Ballin zou ook kunnen, maar met zo’n kop, gebit en uitstraling wordt het moeilijk campagne voeren). Dus die wordt fractievoorzitter. Peter mag lekker internationaal een vorkje komen meeprikken.

  Stemmen heeft dus geheel geen zin.

 26. @Hub Jongen [19]:
  Eén zetel zou al een succes zijn, vooral als middel om de gemiddelde Nederlander bekend te maken met het Libertarisme (zie PVDD).
  Nu ik erover nadenk, zelfs meedoen alleen al zonder het behalen van een zetel zou (juist in dit Internet-Tijdperk) een succes zijn.
  Het wordt mij (en andere libertariers) bijv. veel gevraagd waarop ik ga stemmen, mijn antwoord is dan 95% kans dat ik op niemand stem. Maar als je mensen kan doorverwijzen naar een LP die wel meedoet raken ze (juist nu) wel geinteresseerd. Puur een marketingmiddel dus.

  Een tweede punt is dat de meeste NL “internet-libertariers” (en dat zijn er een hoop) vaak te weinig tijd hebben om de benodigde vele uren te stoppen in een campagne. De mensen die hier wel de tijd voor nemen kunnen we dus gewoon helden noemen. Het zou naar mijn mening ook beloond mogen worden met een bijdrage (iets tussen enkele honderden euro’s en een normaal salaris?). Je zou ook een onderscheid kunnen maken tussen vrijwilligers en de full-timers. De financiëring hiervoor zou dan moeten lopen via vrijwillige bijdragen middels een kleine en eenvoudige te installeren PayPal / ChipIn Widget (te plaatsen op de site van de LP en/of Vrijspreker.nl. Zie hier een voorbeeld: http://i371.photobucket.com/albums/oo151/wpfuntheme/chipin.png
  Te denken valt aan een maandelijkse bijdrage van 5 a 50 euro.
  Het idee kan later uitgebouwd worden, maar dit is een begin.

  Ik heb dit idee ook doorgemaild naar de LP.

 27. @Zacharias [20]:

  ” Duidelijke tijdslijn afspreken en beginnen met belangrijke stappen als uit de EU en euro stappen. ”

  Dit is een heel goed idee. TON gebruikt dit al, en wilt geleidelijk over een periode van 8 jaar een verkleining van de staat. Ze gaan natuurlijk niet ver genoeg.

  Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die kiezen voor een directe overstap naar een nachtwakerstaat of zelfs naar anarcho-kapitalisme.

  Periode van 8 jaar lijkt mij trouwens goed. Elk jaar de staatsuitgaven met 20 miljard verkleinen tot je na 8 jaar alleen de aardgasbaten overhoud en dan ben je er.

 28. May I have your votes please for Balkenende IV??

  ZERO POINTS

  Opgerot staat netjes!

Comments are closed.