De provincie Griekenland heeft grote plannen voor bezuiniging aangekondigd en schijnt nu even uit de wind te zijn. Maar onmiddellijk volgt al de volgende PIGS-country: Portugal.

Uitspraken van de minister van financiën, Fernando Teixeira dos Santos heeft verklaringen afgelegd die de Financial Times laten waarschuwen voor de gevaren die er dreigen ook voor de rest van de eurolanden en/of de EU.

Fernando verklaarde dat het al moeilijk genoeg zal zijn om het begrotingstekort van 9,3% van BNP tot onder de 3 % in 2013 te brengen. De “in marmer gebeitelde afspraak” waartoe zij zich hadden verplicht!!!Maar die zij ook, met als “Nederland” en andere EU landen NIET nakomen.
(Och ja, wat verwacht je ook van politieke afspraken?)

Daarom publiceerde de FT: “Portugal near political crisis over debt”.

Een ander FT artikel “Europe fears rock global markets” : …..“In Greece, tax collectors started a 48-hour strike, raising fears of prolonged social unrest that could derail the government’s three-year deficit-cutting austerity programme.”…. roept de vraag op of het staken van belasting ambtenaren nu GOED nieuws is?

Wees in ieder geval gewaarschuwd dat het binnen afzienbare tijd ergens echt weer mis kan gaan in de EU.
De aandelenbeurzen reageren in ieder geval al zenuwachtig als gevolg van die schuldenpronlematiek in Grienland en Portugal.

Hoe komen we uit die EU?

27 REACTIES

 1. Ook de NRC waarschuwt:
  “…Toenemende zorgen over Griekenland, Portugal en Spanje, en over de internationale wisselkoerspolitiek, zorgden vanmorgen voor aanhoudende onrust op de financiële markten, waar de aandelenkoersen en de euro fors daalden. … “

 2. PIG Ierland gaat ook niet goed. Men is zo wanhopig om centen dat men bereid is om de sharia in te voeren. Zie hier:
  http://www.insideireland.ie/index.cfm/section/news/ext/irelandshariafinance001/category/1086
  Die politici hebben geen enkele eer of respect.

  De hele situatie begint een interessante “catch 22” te worden. Als er een EU bail-out moet komen als Griekenland bankroet gaat (niemand wil dan nog staatsobligaties kopen), dan zal de EU dat ook moeten doen bij andere en grotere landen.

  In het andere geval komt er geen bail-out en staat de Euro koers zwaar onder druk. Dat staat die nu al. 1 euro levert nu nog maar 1,36 US dollar op. Een paar weken geleden was dat nog 1,48. Wat de 2 tegenover andere valuta en metalen doen weet ik ff niet.

 3. @Bon Vivant [3]:
  De ervaring leert dat de tollenaren langer kunnen knoeien dan de normaal denkt.
  En heel veen langer dan je lief is.
  Maar zeker is, dat ze niet altid door kunnen blijven knoeien.
  Zelfs aan de zwaar bewaakte Berlijnse muur kwam een eind toen voldoende burgers het zat waren.

  Simpele (?) oplossing voor ons is te zorgen voor voldoende libertariers.
  Wat let je om daar NU mee te beginnen?

  Bon Vivant [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [4]:

  Het de-programmeren van mensen die bij voorkeur hun politieke partij na praten kost tijd. Net als bij ex sekteleden. In het algemeen vermijd ik in politieke discussies exotische termen als ‘libertarisme’, tenzij mijn gesprekspartner goed op de hoogte is. Eerst ideeen overbrengen, dan etiketten. Voor mij werkt het goed, maar het gaat beetje bij beetje qua tempo.

  Het is net als in de film “The Matrix”, je vraag mensen om de ‘rode pil’ te slikken terwijl de meesten liever voor de ‘blauwe pil’ kiezen; en van die laatste groep willen de meesten al helemaal niet kiezen tussen 2 pillen. Die mensen praat ik om als men ontevreden is over hoge belastingen, dom beleid en andere staats-incompetentie.

  @Indi [6]:

  Hoezo Zweden in dit rijtje? Bij mijn weten is het geen euro-land.

 5. Dat het allemaal niet goed gaat weet iedereen wel, maar ik ben benieuwd naar oplossingen en daarvan zie ik er geen, anders dan Mathematically Perfected Economy (MPE).

  There is no mystery to projecting the pattern of failure engendered by any purported economy subject to interest.
  As interest multiplies debt in proportion to a circulation, ever more of every existing dollar is dedicated to servicing multiplying debt, and ever less of every existing dollar can be dedicated to sustaining the commerce which is obligated to service the multiplying debt. Everything around you can be understood from the obvious consequences.

  We advocate real solution:

  Mathematically Perfected Economy (MPE)

  http://www.perfecteconomy.com

  http://www.endthecentralbanks.com

  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 6. @jack [10]: is al besproken en gaat niet werken. Het schaft namelijk het principe rente af. En zonder rente worden mensen juist uitgebuit. Immers dan wordt ik gedwongen mijn kapitaal beschikbaar te stellen voor nop.

  Zie de reacties onder het eerdere artikel.

  jack [13] reageerde op deze reactie.

 7. @jack [13]:

  Als het verboden wordt voor buurman C en buurjongen A, die nú persé een reep chocolade wil, in wederkerige overeenstemming (laat ik zeer, zeer duidelijk zijn) af te spreken dat buurjongen A meer auto-onderdelen gaat wassen dan buurjongen B, die het niet erg vindt om stráks een reep chocolade te hebben, laatst heeft gewassen om eenzelfde hoeveelheid chocolade te bemachtigen dan kan ik MPE alleen maar abject vinden.

  Liever non-agressieve personen die continue ‘ikke ikke’ roepen en enkel denken aan hun eigenbelang dan personen die een pistool tegen je hoofd houden of de boel oplichten terwijl zij daarbij continue denken aan de arme kindertjes in Afrika.

  jack [15] reageerde op deze reactie.

 8. @jack [15]:

  De autowassers en de buurman komen iets overeen op basis van het principe van rente. Als MPE één van de uitleners van geld op de vrije markt is, dan is er niets aan de hand. Maar ik heb de indruk dat degenen die MPE voor staan MPE via de overheid willen implementeren. En dus, zoals Armin aan geeft, de rente wil afschaffen. Danwel regulering voor staan die het profijt hebben van renteheffingen onmogelijk maakt (zoals spiritus niet verboden is, maar ondrinkbaar is gemaakt ten gevolge van regulering).

  Ik geloof dat zonder lucratieve nevenactiviteiten MPE-gelduitleners, die een 0% inflatie/deflatie handhaven en niets verdienen aan geld uitlenen, namelijk niet in staat zullen zijn om op een vrije markt de concurrentie aan te kunnen met gelduitleners die handelen met de klanten overeenkomstig van het principe van de buurman en de autowassers. In de andere draad heb ik dat nader uiteen gezet.

 9. Een onderdeel van libertarisme is het recht om egoïsme te erkennen. Alle filosofische verdediging van het libertarisme zou anders wegvallen.
  Egoisme is een eigenschap van de menselijke natuur, maar zo zijn er veel meer eigenschappen op te noemen die een motief kunnen vormen voor b.v. agressie. Tenzij je denkt onze lieve heer te zijn is een dergelijke levenshouding niet haalbaar en al helemaal niet voor een hele bevolking. Dus persoonlijk heb ik dat soort idealen al lang geleden geschrapt alszijnde realistisch.

  Ik ben persoonlijk van mening dat verschillende problemen en oplossingen gelden voor verschillende uiteenlopende trajecten/gebieden binnen de maatschappij. Er bestaat niet een filosofie die alle aspecten van het leven behandelt (althans ik ken hem niet, tenzij je jezelf onrealistische beperkingen oplegt).

  Daar waar ik het op bepaalde punten eens ben met jouw filosofie kunnen we het op andere punten volledig onneens zijn, maar dat wil niet zeggen dat we in het algemeen ons van elkaar af moeten sluiten en de communicatie moeten stoppen. Het echte leven bestaat uit mensen met hun tekortkomingen en er zijn onderzoeken genoeg voor handen waar die tekortkomingen aan het licht worden gebracht. Ik weet dat je deze uitspraak nu wil reflecteren op MPE maar dan verwijs ik terug naar de menselijke eigenschappen die gebleken is niet om te kunnen gaan met bepaalde vrijheden zonder bemoeienis van een regulerend orgaan (ook hier maak ik dat onderscheid tussen de verschillende vormen van handel en industrie).

  Persoonlijk kies ik voor puur anarchisme en ik ben ook van mening dat een samenleving zeer goed zou functioneren, maar dan wel binnen een rekenkundig model dat misbruik onmogelijk maakt omdat geld de ultieme verleiding is gebleken voor de menselijke natuur.

  Zie een rekenkundig perfecte economie/monetair systeem als de zuurstof voor het menselijk lichaam. Je kunt heel veel versleutelen aan het menselijk lichaam maar de zuurstof is bepalend voor alle lichaamsfuncties.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [17]:

  Je bent vrij om geld uit te lenen tegen rente als je dat wilt maar dat zal in een MPE model alleen lukken als iemand die geld wil lenen van MPE voor een business idee, of huis niet aan de MPE voorwaarden en/of condities voldoet, hetzij door geen of te weinig inkomen, of omdat zijn business idee negatief wordt beoordeld.
  Dan is het natuurlijk maar de vraag in hoeverre jij van mening bent dat die toetsing niet correct is en vervolgens wel of niet te besluiten het geld wel uit te lenen aan deze persoon of instelling.
  Nogmaals zoals eerder aangegeven is men vrij om zijn geld uit te lenen in een MPE model onder voorwaarde dat het geld is wat reeds in circulatie is. Nieuwe circulatie (wat nu door centrale banken wordt gedaan) mag nooit gebeuren tegen interest omdat anders de verhoudingen scheef gaan.

 11. @jack [18]:

  “Een onderdeel van libertarisme is het recht om egoïsme te erkennen.”

  Nee. Het uitgangspunt is zelfbeschikking. Het recht om zelf te mogen bepalen wat te doen met het eigen lichaam en de eigen spulletjes. Het recht om zelf te mogen bepalen waar en van wie je wat koopt en met wie je naar wilt gaan en met wie niet. Het recht om zelf te mogen bepalen of en tegen hoeveel rente je geld wilt uitlenen. Iedereen die dit vreedzame zelfbeschikkingsrecht niet wenst te respecteren, of het nu gaat om ministers, rechters, bankovervallers, verkrachters, burgermeesters, lustmoordenaars of politieagenten, is een crimineel en dient gevangen te worden gezet en boetes te betalen.

  “Tenzij je denkt onze lieve heer te zijn is een dergelijke levenshouding niet haalbaar en al helemaal niet voor een hele bevolking.”

  In tegendeel. Juist omdat de menselijke natuur ook geneigd is tot het plegen van misdaden is het instituut agressiemonopolist uiterst gevaarlijk.

  “Zie een rekenkundig perfecte economie/monetair systeem als de zuurstof voor het menselijk lichaam. Je kunt heel veel versleutelen aan het menselijk lichaam maar de zuurstof is bepalend voor alle lichaamsfuncties.”

  Als MPE perfect is, dan zou ik als ik u was pleiten voor een volledige vrije markt (dus een economische orde zonder enige regulering van criminelen [al dan niet democratisch gekozen]).
  Wordt MPE in een echt vrije markt het meest succesvolle systeem die het hele rentewezen naar de marges gaat verdringen, dan zij dat zo. Als MPE alleen de concurrentie aan zou kunnen als het zich gesteund weet door de loop van het geweer van mensen die vinden dat zij agressief geweld mogen gebruiken dan stelt die MPE niet veel voor….mene mene tekel ufarsim.

  jack [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [20]:

  Een hoge mate van zelfbeschikking is naar mijn mening wel haalbaar, maar er zullen concessies moeten worden gedaan.
  Een vrije markt met volledige zelfbeschikking als uitgangspunt is een illusie.
  Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.

  En wel haakjes gebruiken bij je ¨Aramaic¨ spreuk!

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 13. @jack [21]:

  Ik wou het tussen italieken zetten…maar ik was te laat.

  Analoog aan uw opmerking in reactie no. 21 durf ik schrijven:
  “Een huwelijksmarkt volledig vrij van gedwongen huwelijken en verkrachting als uitgangspunt is een illusie.”

  Ik ga uit van non-agressie. Ik ga uit van eigendomsrechten. Ik ga uit van natuurrechten. Er is NOOIT een grond om agressief geweld te rechtvaardigen.

  Waar het mij om gaat is of MPE in een natuurlijke orde, waarin natuurlijk ook misdaad en misdadigers bestaan, zich staande kan houden zonder zich met misdaad in te laten. Dat is het criterium.

  jack [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [22]:

  Analoog aan uw opmerking in reactie no. 21 durf ik schrijven:
  “Een huwelijksmarkt volledig vrij van gedwongen huwelijken en verkrachting als uitgangspunt is een illusie.”

  Dat is inderdaad een illusie, indien je hier anders over denkt vindt ik dat naief.

  Ik ga ook uit van non-agressie.

  Als MPE een eerlijk en rechtvaardig economisch monetair model voorstaat waarin geld zijn waarde behoud, fractaal reserve bankieren ophoud te bestaan en ongecontroleerde krediet expansie niet meer mogelijk is zie ik momenteel geen bezwaren.

  Zoals je zelf ook al eerder aangaf gaat het hier om complexe systemen en experimenteren met verschillende systemen zou leuk zijn maar niet voor de hand liggend. Ik denk dat we goed in staat zijn (na studie) om te kunnen beoordelen of een systeem rechtvaardige voorwaarden schept voor iedereen.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 15. @jack [23]:

  “Dat is inderdaad een illusie, indien je hier anders over denkt vindt ik dat naief.”

  Ik neem geen non-agressiestandpunt in uit naïviteit. Ik denk namelijk namelijk dat er altijd agressief geweld zal blijven bestaan. Maar daarmee wil ik agressief geweld niet tot iets legitiems verklaren.

  “Ik ga ook uit van non-agressie.”

  Fijn zo.

  “Ik denk dat we goed in staat zijn (na studie) om te kunnen beoordelen of een systeem rechtvaardige voorwaarden schept voor iedereen.”

  Laten we in ieder geval uitgaan van MPE op een vrij markt in concurrentie met andere gelduitleners (die wel een extraatje vragen).

  Wát wordt in het MPE-systeem zonder rente uitgeleend? Welke commodity? Goud? Zilver? Neushoornpoeder? Zouttabletten?

  jack [25] reageerde op deze reactie.
  jack [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [24]:

  Wát wordt in het MPE-systeem zonder rente uitgeleend? Welke commodity? Goud? Zilver? Neushoornpoeder? Zouttabletten?

  Een acceptabel practisch ruilmiddel en hoe het heet is niet zo relevant. Het kunnen Libetarian Units, MPE Units, of iets anders zijn. Dit kan in de vorm van papier en munten gebeuren, of in electronische vorm of een combinatie van beide.

  Onder MPE zal vanaf dag 1 een vaste relatie bestaan tussen b.v. goud en het ruilmiddel, omdat goud immers geen afschrijving heeft, goud is goud en goud blijft goud ook na 1000 jaar.

 17. @Oscar [24]:

  Wát wordt in het MPE-systeem zonder rente uitgeleend? Welke commodity? Goud? Zilver? Neushoornpoeder? Zouttabletten?

  Een eindige commodity is geen oplossing omdat je daarmee de economische groei op een bepaald moment beperkt, maar draai je het om zoals in mijn voorbeeld heb je toch de dekking. Hoewel die overbodig zal zijn bij een 1:1:1 implementatie.

Comments are closed.