De staatsschuld is flink opgelopen het afgelopen jaar. Deze schuld moet worden afbetaald in de toekomst. Nu bestaat er de misvatting dat inflatie goed is omdat de overheidschuld dan minder wordt. Althans minder in reële zin.  [geld pers]

De overheid kan de schuld verminderen door te bezuinigen. Aan het AOW-debat zien we dat dit een moeilijk traject is. We hebben nog een aantal van dergelijke maatregelen nodig om de zaken vlot te trekken. Dan moet je denken in de richting van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en het privatiseren van het hoger onderwijs. Dit is politiek een mijnenveld en waarschijnlijk gaat dit dus niet voldoende opleveren.

Verder is het mogelijk om de belasting te verhogen. Nu zijn belastingen erg slecht voor de economie onder normale omstandigheden. Maar in de kwetsbare economie die we nu hebben is het funest. De economische groei is zelfs in een optimistisch scenario erg zwak. Een belastingverhoging zou deze groei ook nog eens afremmen. Duidelijk geen goed plan.

Dan blijft over de inflatie oftewel meer geld bijdrukken. Simpel gezegd de overheid zet de geldpers aan en vergroot zo de geldhoeveelheid. Hierdoor zie je de prijzen toenemen. Waarschijnlijk zullen ook de inkomens en de belasting met de inflatie meegroeien. Alles wordt gerekend tegen hogere prijzen, maar de schuld is hetzelfde gebleven. En zie hier het magische middel om de overheidsschuld te lijf te gaan.

Maar helaas zit er een vervelend addertje onder het gras. Voor al het spaargeld geldt namelijk het omgekeerde. Dus alle spaarpotjes worden relatief minder waard. En bij dat spaarpotje moet je dan vooral denken aan je pensioenvoorziening.

Maar daar is wel wat tegen in te brengen denken veel mensen. Als de rente maar hoog genoeg is dan hebben de gepensioneerden toch weer een hoger rendement. Het is dus niet erg als inflatie een stuk vermogen opeet als je maar genoeg rente krijgt. Dit argument gaat niet op en daar zijn twee belangrijke redenen voor.

Het verschil tussen de rente en de inflatie noem je reële rente. Als de rente 5 procent is en de inflatie 3 procent dan is de reële rente 2 procent (of beter 1,05/1,03=1,019 dus 1,9 procent). Deze reële rente is de bepalende factor voor de groei van je vermogen.

Een grotere geldgroei wordt juist bereikt door de rente te verlagen. De ruimere aanwezigheid van liquiditeit zorgt er verder voor dat er meer geld wordt uitgeleend. De mensen die geld lenen staan daardoor sterker en dit drukt ook de rente. Dit is een effect dat vooral op korte termijn werkt.

Door de vergroting van de geldhoeveelheid zullen de prijzen ook gaan stijgen. Afhankelijk van je definitie noem je het vergroten van de geldhoeveelheid inflatie of de hogere prijzen die erop volgen. De inflatie zal in iedere geval toenemen. Als de rente dus ook laag blijft hebben we te maken met een lagere reële rente. De spaarders zijn dus wel degelijk de dupe.

Het effect van de renteverlaging is maar tijdelijk. De centrale bank kan natuurlijk de geldhoeveelheid blijven opblazen om de positieve effecten te verlengen. Maar dit zal een keer eindigen want de inflatie kun je niet eindeloos op laten lopen.

Als de centrale bank de geldcreatie beperkt zal de rente weer oplopen. Dit kan nu juist weer doorslaan naar de andere kant. Lenen is enorm gestimuleerd en sparen is afgeremd door de rente-ingrepen. Laten ze de markt weer op zijn beloop dan moet lenen en sparen weer in evenwicht komen. De besparingen zullen omhoog moeten en de leningen omlaag. De logische uitkomst die de markt dan geeft is een hogere rente. Maar de centrale banken stellen dit moment momenteel nog uit. Gaat de inflatie oplopen dan komt het moment dat de centrale banken de regie verliezen. De centrale banken zullen dan de rente wel moeten verhogen.

De verstoringen zijn een groot risico voor degenen met spaargeld. Er is veel onzekerheid over wat de waarde van je geld uiteindelijk zal zijn. Dat is geen prettig vooruitzicht als het gaat om je pensioen.

De tweede reden waarom inflatie niet werkt is een stuk eenvoudiger. Het is niet mogelijk om de schuldenaren te helpen door inflatie en tegelijkertijd de spaarders te ontzien. De inflatie helpt de mensen met schulden omdat de schuld makkelijker is af te betalen als prijzen en lonen stijgen. Maar de rente stijgt ook dus de spaarders hebben geen last van de inflatie. De reële rente blijft gelijk. Maar dat geldt dan dus ook voor de mensen met een lening. Degene die een lening heeft ziet het voordeel van de inflatie verdampen doordat de rente oploopt.

Inflatie kan dus alleen de schuldenaren helpen als de rente laag blijft. En dat is schadelijk voor de spaarders. De overheid die inflatie gebruikt om de schuld te verminderen doet dat dus ten koste van de gepensioneerden.

Dus uiteindelijk wordt de rekening betaald. Er is dus geen goede exit-strategie. De overheid heeft teveel uitgegeven en de rekening moet betaald worden.
En er is geen manier om er aan te ontsnappen.

 

16 REACTIES

 1. @Scrutinizer [1]:

  Inderdaad. Inflatie is een middel om de vruchten van de economische vooruitgang vooral te doen toevallen aan de staat. Een van de doelen van het economische beleid was een stabiel prijspeil. Dit betekende dat hoe dan ook de geldhoeveelheid jaarlijks met enkele procenten diende te stijgen om te zorgen dat de economische groei van een land niet zorgt voor deflatie.

  Zorgen voor een stabiel prijspeil is zo’n kreet die iedereen logisch voorkomt. En waardoor we dus bereid zijn deze taak aan overheidsorganen over te laten. Dit is natuurlijk een dwaling. Een marktverstorende factor kan nooit stabiliserend werken maar is per definitie destabiliserend. Deze kreet heeft de overheden echter veel geld gebracht omdat ze voor het deel van de economische groei van dat jaar de geldhoeveelheid konden doen toenemen, en hierdoor eigenden ze zich eigenlijk ten koste van de daadwerkelijke innovateurs de vruchten van de vooruitgang toe. Jaar op jaar.

  Dit recept smaakte naar meer en stabiel prijspeil werd opgerekt naar het toestaan van een beperkte jaarlijkse inflatie. Terwijl we gezien de economische vooruitgang anders deflatie zouden hebben. En de voordelen van innovatie en economische groei in dat geval aan degenen zouden toevallen die deze gerealeseerd hadden.

  Met de volgende zin in het artikel ben ik het niet helemaal eens: Inflatie kan dus alleen de schuldenaren helpen als de rente laag blijft

  Het hangt er helemaal vanaf wat de looptijd van de schuld is, als men vooral langlopende leningen heeft lopen is toename van inflatie bij gelijkblijvende niet geindexeerde rente voordelig voor de lener en onvoordelig voor de uitlener.

 2. Ik had het artikel op edelmetaalinfo gelezen.
  Het is duidelijk aan welke kant de overheid staat nl aan de kant van de schuldenaren.
  Zij zijn namelijk zelf een van de grootste schuldenaren en ze hebben de monetaire instrumenten om het te regiseren.
  Inflatie wordt het (op termijn) dus…en de financieel verantwoordelijken worden dan keihard genaaid.
  Alles wat schulden voor langere tijd met een vaste rente heeft vastgezet profiteert en alles wat vermogen voor langere tijd heeft vaststaan gaat het betalen.
  Ook CAO loners worden uitgekleed omdat die om de 1 of 2 jaar worden vastgelegd en qua loonsverhoging altijd achter de feiten aanlopen als er een hollende inflatie ontstaat.

  De grootste betalers worden echter de gepensioneerden maar dit heb ik jaren geleden al voorspeld.
  Met dank aan de EUSSR, zuideuropeese financieële tokkies en de Nederlandse politici die ons -tegen onze wil in- in deze chaos gerommeld hebben.
  Die laatste groep zou je met een beetje kwade wil landverraders kunnen noemen.
  De euro wordt een molensteen om onze nek.

 3. Daar was het ook om begonnen, die nederlanders mooi uitkleden,daarom werd er ook geen referendum uitgeschreven,want die NSBers die nederland vertegenwoordigen hadden het al in de gaten,dat het anders niet doorging. Tuig wat er in de top zit en niets anders! Zitten enkel voor hun eigen zakken te vullen en de burgers een rad voor hun ogen te draaien!

 4. Laten we eens helemaal overnieuw beginnen en terug gaan naar het prille begin, daar waar ons geld vandaan komt…tegen Rente…….

  Wat als we nou eens zouden besluiten (als volk en regering) dat we rente afschaffen op geld wat in circulatie is gebracht en wordt gebracht……..en dat we de rente die we inmiddels al hebben betaald aftrekken van de resterende hoofdsom!! Dan zijn we meteen van alle problemen af tegen bijna geen kosten en kunnen we in welvaart verder leven, en hebben de centrale banken en hun eigenaren het nakijken. Wat een geniaal idee al zeg ik het zelf.

  Laat het geval nu zijn dat we dit model in huis hebben en dus op zeer korte termijn zouden kunnen verwezenlijken ware het niet dat het volk zwaar verdeeld is, en dus de leugen en het bedrog blijft heersen!

  There is no mystery to projecting the pattern of failure engendered by any purported economy subject to interest.
  As interest multiplies debt in proportion to a circulation, ever more of every existing dollar is dedicated to servicing multiplying debt, and ever less of every existing dollar can be dedicated to sustaining the commerce which is obligated to service the multiplying debt. Everything around you can be understood from the obvious consequences.

  We advocate real solution:

  Mathematically Perfected Economy (MPE)

  http://www.perfecteconomy.com

  http://www.endthecentralbanks.com

 5. @jack [5]:

  “Wat als we nou eens zouden besluiten (als volk en regering) dat we rente afschaffen op geld wat in circulatie is gebracht en wordt gebracht……..”

  Als volk en regering? Wat verstaat u onder afschaffen? Een verbod?

 6. @jack [7]:

  Bij welk MPE-kantoor kan ik € 100.000.000.- lenen? Of kan het MPE-uitleenfestijn pas beginnen als de fiatvaluta ineen zijn gestort?

 7. @Jeroen [8]: Je hebt uiteraard gelijk. men gaat hier uit van wat ouderwetse (jaren 70) denkbeelden. Ik wel vaker discussies gehad.

  Toch als je daar doorheen kijkt, moet ik erkennen dat dit wél een goed artikel is.

  De overheid en centrale banken met haar respectievelijk te grote leengedrag en te lage rente, zijn wel degelijk nadelig voor spaarders. Als je de reele rente neemt, is die erg laag.

  Dat heeft enkeel nadelige effecten op de economie die ook volgens de meest moderne economische leren waar zijn:

  1) het ontmoedig mensen tot sparen. In de meeste landen ter wereld is de spaarquote te laag om de investeringen te voeden. Investeringen worden dus mede gevoed door de te lage rente via nieuw geschapen geld ipv geld dat afkomstig is van sparen. Bubblegedrag dus. In de VS was voor de crisis de spaarquote negatief en – ik woon er – nu al weer die kant op aan het gaan na een korte spaaraanval van Amerikanen (lees: schulden afbetalen). Maar ook in het stereotype Nederland is die als je de pensioenen weg zou laten (hetgeen voornamelijk gedwongen sparen is via wetgeving) ook rond de 0.

  2) Resultaat is ook dat mensen dus vanzelf meer risico gaan nemen. Aandelensparen is meer rendment, maar ook meer risico. Pensioenfondsen suggereren – en waarschijnlijk geloven ze het oprecht – dat op lange termijn aandelen een soort risicoloze hoge termijn belegging zijn. Dat is echter enkel zo als je op het juiste moment koopt en verkoopt. Dat doen de meeste mensen en dus ook pensioenfondsen niet. Dwz gemiddeld zijn er evenveel verliezers als winnaars en de grote jongens zullen meestal via hun spreiding gemiddeld uitkomen.
  Mijn eigen pensioenfonds (3e grootste van Nederland) had een reeel rendement van 1% over de laatste 10 jaar. Dat weet ik enkel omdat dat in een editorial stond als terloopse opmerking. Immers, pensioenfondsen houden werkelijke cijfers (hoogte inleg, waarde van jouw pensioen, effectief behaalde rente) graag geheim dus je moet al in de jaarverslagen duiken om het te vinden.

  3) De staat leent tegen percentages van lager dan 1%, dus onder de inflatie. Toch kopen mensen dit omdat de staat als veilig gezien wordt. Dit is een miljardenontrekking uit de private sector en remt welvaart. Omdat de staat echter zo lage rente biedt (hetgeen kan omdat de centrale bank dat doet) wordt het rendement van kapitaalverstrekkers ook meegetrokken. Inclusief de pensioenfondsen.

  Inflatie is wel degelijk leuk voor schuldenaren en overheden, en slecht voor spaarders.

 8. @jack [13]:

  Vervanging? Dat is, mogelijkheid 1: een systeem dat het op een vrije markt beter zal doen dan gelduitleners die profijt hebben van uitlenen of, mogelijkheid 2: agressief geweld.

 9. @jack [13]:

  Rente is niets anders dan een risicopremie voor het niet hebben van geld nu t.o.v. het hebben van datzelfde geld in de toekomst. Aan geld in de toekomst wordt door de meeste mensen minder waarde toegekend dan aan geld nu. Vandaar dat men ook bereid is om meer geld te betalen voor geld nu dan in de toekomst.

  Als je dus iets op termijn wilt betalen, zul je meer geld moeten betalen dan als je het direkt betaalt. Dat wordt nog versterkt door inflatie (wanneer geld over tijd minder waard wordt) en verzwakt door deflatie (wanneer geld over tijd meer waard wordt).

  Ik ben dus ook benieuwd naar je antwoord op Armin z’n vraag.

  En ik heb nog een paar andere vragen: is geld volgens jou iets aparts ? M.a.w. is het anders dan laten we zeggen sigaren, olie, CO2 ?

  Als je geld niet bestaat uit het goed zelf maar uit promises to pay/exchange, moet dat dan volgens jou 100% gedekt zijn door het onderliggende goed ?

Comments are closed.