REDACTIE:
De redactie is verheugd zo snel een commentaar van Hans  Labohm te kunnen publiceren op de Open Brief van “wetenschappers” die zich aangevallen voelen over het werk waaraan zij meegeleverd hebben. Hans weet weer zeer objectief de vinger op de wonde (juiste) plek te leggen.
En dan noemt hij niet eens dat het IPCC rapport geschreven is door
De NOS meldt:

Nederlandse wetenschappers hebben een open brief gepubliceerd naar aanleiding van de recente schandalen over het IPCC–klimaatrapport van de VN. Ze schrijven dat de fouten in het rapport “door sommigen worden aangegrepen om de hele klimaatwetenschap in diskrediet te brengen”.

Volgens de wetenschappers zijn zij in de Tweede Kamer recent neergezet als ‘bedriegers’ en ‘klimaatmaffia’. In de brief distantiëren de wetenschappers zich nadrukkelijk van die kwalificaties. Ze erkennen dat het IPCC niet onfeilbaar is, maar volgens de wetenschappers “maakt dat haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd”.

De brief is ondertekend door 53 gerenommeerde wetenschappers van alle universiteiten van Nederland. Onder hen bevinden zich gerenommeerde namen als Wim Turkenburg, Pieter Winsemius, Rik Leemans, Lucas Reijnders, Bert Metz en Pier Vellinga. De brief is naar de Tweede Kamer en alle betrokkenen bij het klimaatvraagstuk.

De IPCC-rapporten kwamen de afgelopen twee maanden onder vuur te liggen door verschillende schandalen. Zo werden e-mails gehackt van de gerenommeerde Britse klimaatwetenschapper Phil Jones, wiens onderzoek een belangrijke rol speelt in de rapporten. Volgens de gehackte e-mails zou hij in de jaren negentig gegevens hebben verdoezeld die de opwarming van de aarde tegenspraken.

Het IPCC moest enkele weken geleden erkennen dat de gletsjers op de Himalaya niet in 2035 zijn gesmolten, maar pas veel later. Het jaar 2035 bleek gebaseerd te zijn op ondeugdelijk onderzoek.

eer recent bleek het IPCC een studentenscriptie en een artikel uit een tijdschrift voor bergbeklimmers als bron had gebruikt. Daardoor kwam het wetenschappelijke – en ook het onafhankelijke – karakter onder vuur te liggen. Ook het percentage van Nederland dat onder de zeespiegel ligt, bleek onjuist te zijn weergegeven in het IPCC-rapport.

De schandalen dreigden de afgelopen weken de geloofwaardigheid van de hele wetenschap aan te tasten. Klimaatsceptici trokken fel van leer. Minister Cramer van Milieu eiste dat er voortaan geen fouten meer gemaakt worden.

Zie verder: Nos bericht

In hun open brief, die hier is te vinden , schrijven de Nederlandse wetenschappers dat zij kennis hebben genomen van de fouten. Ze vinden dat het IPCC die fouten ruiterlijk moet erkennen. Maar zij herhalen weer de IPCC–mantra dat de fouten niets af doen aan ‘de hoofdconclusie dat de mens het klimaat zeer waarschijnlijk  verandert, met op termijn ingrijpende gevolgen’. Welnu, daar gaat het nu juist om. Volgens tienduizenden bonafide wetenschappers is dat niet bewezen. Dáárover gaat de controverse.

In de brief staat onder meer dat fouten in het IPCC– klimaatrapport thans door sommigen worden aangegrepen om de hele klimaatwetenschap in diskrediet te brengen. Tja, zo kun je het ook zien. Sommigen? M.i. zijn dat toch vooral de klimaatalarmistische collega’s van de ondertekenaars van de open brief geweest, die er zelf trouwens ook een handje van hebben om de nakende klimaatcrisis (die maar niet wil komen) in schrille kleuren af te schilderen.

Voorts stellen de ondertekenaars dat sinds 1990 de kennis over en de ernst van klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen snel is toegenomen. Belangrijke componenten van het klimaatsysteem zijn daarbij binnen de natuurwetenschap goed begrepen. Welnu, dit is apert onjuist. De menselijke broeikashypothese is nooit bewezen, Moeder Natuur gedraagt zich niet overeenkomstig de projecties van de klimaatmodellen en de klimaatsceptische literatuur groeit met de dag.

Verder merken de briefschrijvers op: ‘In verhitte discussies die rond deze fouten zijn ontstaan, zijn vragen gerezen over de kwaliteit en integriteit van het IPCC. De kwaliteitsborging van het IPCC blijkt niet waterdicht. Maar het beeld dat er opzettelijk is geknoeid met wetenschappelijke kennis vindt geen grond in de feiten.’ Als ‘expert reviewer’ van het IPCC en als enige klimaatscepticus onder de meer dan honderd Nederlandse contribuanten, allen klimaatalarmisten, komt dat niet overeen met mijn persoonlijke ervaringen. Ik zou de werkwijze van het IPCC in drie woorden willen karakteriseren: ‘cherry-picking, ‘spindoctoring’ en ‘scare-mongering’.

In het licht van het voorgaande is het is verheugend te constateren dat de Koninklijke Nederlandse Academie van wetenschappen heeft aangekondigd een onderzoek te willen starten om helderheid in de klimaatdiscussie te scheppen.

Aan het desbetreffende persbericht ontleen ik het volgende:

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) constateert dat er van verschillende kanten een beroep op haar wordt gedaan om een leidende rol te spelen in de discussie over de kwaliteit van het klimaatonderzoek.

De KNAW onderschrijft het belang van een kritische analyse van het IPCC-rapport. De samenleving heeft in een debat over een zo belangrijk onderwerp recht op betrouwbare informatie en maximale transparantie. De wetenschap heeft daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid, óók waar het gaat om toezicht op de kwaliteit van het onderzoek en van de procedures.

De KNAW benadrukt het belang van zorgvuldigheid, kwaliteit en integriteit in de wetenschapsbeoefening. Het is cruciaal dat in de klimaatdiscussie de balans wordt hersteld door vast te stellen wat de wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden zijn en wat het wetenschappelijke gewicht is van hetgeen als bewijs wordt aangedragen. De KNAW ziet het als haar logische taak zich in te zetten voor helderheid in deze discussie.

Om tot deze helderheid te komen, zal de KNAW spoedig topwetenschappers uit de voor de klimaatdiscussie belangrijkste disciplines bijeenbrengen. Doel van de bijeenkomst is vast te stellen waarover consensus bestaat en waar verder wetenschappelijk onderzoek nodig is.

De Koninklijke weg!

Hans Labohm

13 REACTIES

 1. Goed stuk, maar om de familie van Amsberg kwaliteitsonderzoek naar het wetenschappelijk gehalte te laten doen? Of is er bier in het spel; en veel subsidiegeld? 😉

  De druiven zijn zuur voor de klimaathysterici. Een paar maanden geleden maakten dezen vol zelfoverschatting de kritici uit voor geestelijk gestoord. Nu stapelen de bewijzen zich op dat zij zelf geestelijk gestoord zijn. En anders wel te kwader trouw.

  Dat hele quasi-religieuze gedoe rondom die vermeende opwarming van het klimaat is irritant. Het is een geloofskwestie geworden met politici als heilige inquisitie.

  En waar zijn Al Gore en de Nobelprijsclowns?

 2. Alle ‘bewijzen’ worden onderuit gehaald, maar de conclusie dat de aarde opwarmt door de mens blijft?

  Niet de kritiek op klimaatwetenschappers haalt die beroepsgroep onderuit, dat doen ze zelf!

  Ook lachen dat de klimaat hypers het nu ineens hebben over climat-chance. Het was eerst global warming! Nu dat onmogelijk valt te bewijzen, zijn alle afwijkende weersomstandigheden te wijten aan de mens.

  Kunen al die klimaathypers zich niet eens wat meer richten op die chemtrails en weather modification. Dat is een directe invloed van de mens op het klimaat, waar ik persoonlijk erg tegen ben. Dat kost ook alleen maar geld en mijn goede gezondheid. Dus als we daar nu eens mee zouden stoppen, besparen we geld EN het milieu…

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. Ik zie een paralel met de deconfiture van het socialisme in Oost Europa eind jaren 80. Toen zeiden de socialisten in het Westen dat er met het socialisme “niets mis was”, maar slechts “verkeerd toegepast”. Je moet wat zeggen als je jaren lang op het verkeerde paard hebt gewed…

  Nu zie je bij de klimaatmaffia (nieuw Van Dale woord in 2010?) iets vergelijkbaars. Men vind van “wij hebben echt wel gelijk, alleen hebben wij net even de verkeerde bewijzen gebruikt.” “Het klopt heus wel wat wij zeggen.” “Echt waar, wij zeggen het zelf.” En ze zullen blijven drammen, ook al lopen er ijsberen op de evenaar.

 4. ” Minister Cramer van Milieu eiste dat er voortaan geen fouten meer gemaakt worden ”

  Alsof dat zoden aan de dijk zet.

  Maar goed, zelf gelooft ze er wel in dus ze eist ook gewoon dat de aarde niet meer dan 2 graden op zal warmen in de komende 40 jaar en we zijn klaar.
  Hoeven we ook geen belastingen te verhogen.

  Als het niet zo extreem droevig en schadelijk was zou ik er nog om kunnen lachen

  Klaas

 5. maar is de KNAW dan zo onafhankelijk ??? Aangezien een hoop van de lieden die deze brief hebben ondertekend lid zijn van die club… en je alleen lid kunt worden als je wordt voorgedragen door je vrindjes sie net als jij al jaren elkaar het hand boven het hoofd hebben gehouden

 6. @Hub Jongen [5]:

  Ik vind “let’s fight climate change!” op zich wel een goede insteek.

  Tegen een opwarming breng je dan méér fijnstof in de atmosfeer en om een ijstijd zo lang mogelijk uit te stellen produceer je dan extra veel broeikasgas en maak je al het poolijs donker (bijv. met roet of korstmossen).

  Zo krijgen we de techniek van ’terraforming’ beter onder de knie. Handig als we ooit nog eens op Mars willen gaan wonen! 😀

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Terraforming_of_Mars

 7. Waar ik me zo ongelooflijk, vreselijk kwaad over maak ?

  Om dit: “In hun open brief, die hier is te vinden , schrijven de Nederlandse wetenschappers dat zij kennis hebben genomen van de fouten.”

  Zij hebben kennisgenomen van de “FOUTEN” !!

  Wat ‘fouten’ ? BEDROG is het, gewoon BEDROG in de ultieme vorm !

  Zoals gewoonlijk wordt alles weer afgezwakt en hebben we het over ‘fouten’. BEDROG, BEDROG heren klimaatalarmisten, gewoon BEDROG !!!

  De KNAW: “De samenleving heeft in een debat over een zo belangrijk onderwerp recht op betrouwbare
  informatie en maximale transparantie”

  En heren hoe dachten jullie mij en vermoedelijk nog vele anderen te gaan overtuigen dat het “betrouwbare informatie betreft” ??
  “Maximale transparantie” ? Laat me niet lachen !

  De KNAW: “….dat de fouten niets af doen aan de hoofdconclusie dat de mens het klimaat zeer waarschijnlijk verandert, met op termijn ingrijpende gevolgen”

  Nou heren klimaathysterici houdt u vast: Ik heb na een gedegen onderzoek (ca. 20 minuten) met mijzelf, via monoloog en discussie, een consensus bereikt en vastgesteld dat u de samenleving op een uiterst ordinaire wijze heeft BEDROGEN !!

  Misschien kunt u het volgende nog ergens in de eindconclusie van uw “onafhankelijk onderzoek” verwerken:

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben wij vastgesteld dat een ding zeker is n.l. dat niets zeker is en zelfs dát is nog niet zeker !

  Sterkte en succes

 8. Fouten zijn al jarenlang bekend, maar worden steeds met de ‘mantel der liefde’ bedekt 😉

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6008795/___Klimaatleugens_dateren_van_96___.html?p=16,1

  ===
  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”

  – Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

 9. Een zekere Lacis (http://www.giss.nasa.gov/staff/alacis.html) van NASA en IPCC reviewer/contributor zei het volgende over de Excecutive Summary van Chapter 9:

  The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department. The points being made are made arbitrarily with legal sounding caveats without having established any foundation or basis in fact. The Executive Summary seems to be a political statement that is only designed to annoy greenhouse skeptics. […]
  The Executive Summary as it stands is beyond redemption and should simply be deleted.

  Zijn commentaar en conclusie werd uiteraard, voorspelbaar, ‘Rejected’.

  bron: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100025592/ipcc-fourth-assessment-report-is-rubbish-says-yet-another-expert/

 10. Ze erkennen dat het IPCC niet onfeilbaar is, maar volgens de wetenschappers “maakt dat haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd”.

  Dat is wat men noemt een stropop. Dat de opstellers van iets feilbaar is, maakt inderdaad nog niet dat de hoofdconclusies onwaar zijn.

  Maar dat is ook helemaal niet wat ter discussie staat. Wat ter discussie staat:

  1) Veel fouten zijn kleine details, maar enkele van de fouten die aangetroffen zijn treffen wel degelijk fundamentele peilers van de getrokken conclusies. Het is niet meer dan logisch om te zien of de hoofdconclusies dus niet aangepast moeten worden. De suggestie dat het raar is deze ter discussie te stellen, is of misleidend of geeft aan dat de boze wetenschappers niet geheel de omvang van het schandaal beseffen. De fouten betreffen niet enkel details.
  2) De soort fouten – ook die onder hen die wel onbeduidend van aard zijn – suggeren zeer sterk dat persoonlijke opvattingen van schrijvers van het rapport ertoe geleid hebben dat de gebruikelijke wetenschappelijke zorgvuldigheid niet nageleefd zijn. De vraag rijst hoeveel meer fouten er dus nog zijn. Ikzelf ken er nog een paar die nog niet ‘ontdekt’ zijn maar wel al bekend.
  3) In enkele gevallen, is er gewoonweg wel degelijk nu de terrechte verdenking van fraude, ofwel is er wel degelijk een serieuze aanwijzing dat het ‘bedriegers’ betreft.

  Ik meen dat de meeste wetenschappers oprecht zijn, doch ik meen ook al langer dat er onder hen wel degelijk ‘bedriegers’ zijn. O.a. Jones, Mann, Hansen en Smith die nu via climategate onder vuur liggen, zijn al veel langer verdacht van dubieuze zaken waaronder non-wetenschappelijke omgang van meetdata.

  Ik ben echter ook van mening dat hun collega’s dat op bepaalde momenten niet alleen hadden kunnen, maar zelfs moeten weten. Veel van de nu “ontdekte” fouten zijn al jaren bekend en gerapporteerd door gerespecteerde klimaatwetenschappers vrij van enige subsidie of andere financiering uit verdachte hoek.

  Zij die oprecht zijn, zouden ipv boos, vooral ook bij henzelf te raden moeten gaan hoe het kan dat zij deze fouten zelf niet opgemerkt hebben. De redenen zullen verschillen van persoon tot persoon en ook van vakgebied tot vakgebied, maar er is wel degelijk een noodzaak tot zelfreflecte en vooral een fundamentele aanpassing van de werkwijze van het IPCC en dus ook wie daarbij betrokken is.

  Ik vrees dat dit besef nog niet doorgedrongen is. Wellicht ook dat de serieusheid van de ontdekte problemen bij hen nog onbekend is. Bijvoorbeeld omdat het een ande vakgebied betreft.

  En tenslotte, zouden de boze wetenschappers vooral ook heel boos moeten zijn op hun collega’s die de fouten gemaakt hebben. Zij zijn namelijk diegene die de wetenschap in discrediet gebracht hebben. Niet zij die ze nu van de toren schreeuwen.

  Dat er sceptici zijn met onzuivere motieven klopt. Deze maken nu gebruik van de situatie. Echter tot voor kort was het andersom. Toen hoorde je deze wetenschappers ook niet.

 11. Laten we ook niet vergeten, dat klimaat”wetenschap” een appendix is van milieu”wetenschap”.

  “Milieuwetenschap” werd als “wetenschap” populair toen de rode generatie politieke macht kreeg. In die dagen (we praten over jaren 1968 t/m het kabinet den Uyl) moest het kapitalisme o.a. langs de weg van milieuwetgeving bestreden worden.

  Jongens als Lucas Reijnders, Wim Turkenburg en Pieter Winsemius, zijn enorme ijdeltuiten, maar wetenschappelijk van het derde garnituur. Het zijn zeker geen wetenschappers in de zin van onderzoekers of vernieuwers. Op wetenschappelijk gebied hebben ze al die jaren niets gepresteerd, dat enigszins de moeite waard is.

  Goedkoop flirten met politici en derderangs-journalisten was nog het beste wat ze bedenken konden.

  Zo wisten ze met hun praatjes wel de lezers van opinieblaadjes als Vrij Nederland te vermaken.

  Maar ach, ook van VN, een socialistisch opinieblad met redactieleden als Aad Nuijs en Renate Rubinstein en hun kleffe affaires, kon al met al niet gezegd worden, dat het topjournalistiek produceerde.
  Lees W.F. Hermans over de Weinrebaffaire er maar op na.

 12. Er is niets nieuws onder de zon.

  In 1998 kwam het oregon institute of science and medicine met een verklaring ondertekend door ruim 31000 wetenschappers

  The text of the petition (which was on a reply card) reads, in its entirety:[3]

  We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.
  There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.

  Duidelijk alleen werden deze 31000 daarna onder het tapijt geschoven

Comments are closed.