Minister Eurlings (Verkeer) is van plan de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2015 onderhands aan de NS te gunnen. Dat liet hij de tweede kamer weten.

Eurlings komt daarmee tegemoet aan de wens van de kamer, die eerder aangaf dat de NS tot ver na 2015 het alleenrecht zou moeten houden over het spoornet.

Alleen als de NS die zekerheid geeft, is het bedrijf bereid flink te investeren in verdere uitbreiding van het spoorvervoer. Het huidige contract loopt op 31 december 2014 af.

De demissionaire bewindsman denkt dat hij de continuïteit van de vervoerdiensten waarborgt door verder te gaan met de NS.

Wel maakte hij duidelijk dat de NS ervoor moet zorgen dat reizigers ook vanaf 2015 “kwalitatief en kwantitatief” goed worden vervoerd.

(Bron: de media, foto Treinpunt.nl)

Het politieke gedraai is nog steeds bezig.

De NS is jaren geleden “geprivatiseerd” om wat politici noemen “marktwerking” mogelijk te maken. Met andere woorden het toestaan van concurrentie op het spoorwegnet.

Ook is het de vraag of Eurlings juist handelt met betrekking tot het onderhands gunnen van de vervoerconcessie aan de NS.

Schrijven de door politici zelfgemaakte regels niet voor, dat er een openbare aanbesteding moet plaatsvinden?

Het argument dat anders de NS zonder die zekerheid geen flinke investeringen wil doen, slaat nergens op. Want de NS is voor 100 procent eigendom van de overheid. En de overheid beslist niet alleen wat een treinkaartje mag kosten, maar steekt ook nog eens miljarden euro’s aan belastinggeld in het openbaar vervoer, waaronder de NS.

De reputatie van de NS als een betrouwbare en kwalitatieve goed functionerende onderneming laat te wensen over en zou zelfs aanleiding moeten zijn voor Eurlings om naar andere gegadigden om te kijken.

Maar nee, de politiek heeft er alle vertrouwen in dat ook vanaf 2015 de reizigers “kwalitatief en kwantitatief” goed worden vervoerd.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat economisch inzicht en realiteitszin aan politici is voorbijgegaan.

Mocht de situatie rond de NS zich ook na 2015 niet verbeteren, dan zullen politici zich verschuilen achter de opmerking, dat ” de marktwerking” weer gefaald heeft.

Om daarna de NS die in principe al “nationaal” is, te nationaliseren.

Maar zo werkt het gedraai van politici nu eenmaal.

2 REACTIES

  1. Dat mag hij toch helemaal niet meer beslissen? Zelfs al is het een pseudo beslissing?
    Demissionair, en toch over het eigen graf heen regeren?
    Vuilnisman, mag deze zak ook mee?

  2. Degene die buiten de realiteit staat is de auteur van bovenstaand artikel. De spoorwegen zijn een natuurlijk monopolist. Verder is erbij de spoorwegen geen sprake van privatisering maar sprake van verzelfstandiging. Dat geeft de auteur ook al zelf aan door te zeggen dat er miljarden aan belastinggeld in de spoorwegen wordt gestopt (zonder deze subsidie zou er überhaupt geen trein of bus rijden in gebieden waar weinig of geen mensen wonen). Concurrentie op het spoor is niet mogelijk omdat de initiële investering veel te hoog ligt om überhaupt ooit winst te kunnen maken. Er is ooit geprobeerd concurrentie op het spoor te stimuleren, denk aan Lovers Rail (rondvaartbootonderneming in Amsterdam). Deze heeft het maar een blauwe maandag volgehouden en sindsdien kijken andere ondernemingen wel uit om ooit nog zoiets te ondernemen (men leed alleen maar verlies). En verder tonen de V.S. aan waar het helemaal overlaten van het spoorwegbedrijf aan de markt toe kan leiden. Amtrak is het enige serieuze particuliere spoorwegbedrijf, dat maar een beperkte railinfrastructuur heeft en daardoor een beperkt aantal bestemmingen. Voor de rest is het allemaal luchtvervoer wat de klok slaat.

Comments are closed.