Doordat het vierde kabinet Balkenende is gevallen zijn er al in het laatste deel van de komende lente verkiezingen. Dan bepalen de niet onder curatele staande personen van boven de achttien jaar met de Nederlandse nationaliteit weer welke belangengroepen de achterban van andere belangengroepen de komende vier jaar gaan dwarsbomen en plunderen in de EU-deelstaat Nederland. Het is campagnetijd en de vertegenwoordigers van politieke partijen buitelen over elkaar heen en beschimpen malkander als waren zij verongelijkte kinderen. Zelden valt er iets inhoudelijks te melden. De plannen en programma’s van politieke partijen. De wensen van politieke belangengroepen om wetten aan te nemen, wetten te veranderen en wetten af te schaffen. De komende tijd zal ik, in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer, alle partijen die deelnemen toetsen op libertarisch gehalte. Dit doe ik aan de hand van 24 punten uit de partijprogramma’s. Voor elk vrijheidlievend punt, of punt waaruit eerbied voor natuurrecht spreekt, ken ik één karaat toe. Voor elk punt dat vijandig is ten aanzien van vrijheid, of een voorstel inhoudt waarbij rechten worden verleend ten koste van de rechten van een ander, trek ik er een karaat af. Theoretisch kunnen de partijen maximaal 24 karaat scoren (puur libertarisch) en minimaal – 24 karaat (pure dwang). Tussen de 18 en de 24 karaat is er sprake van een klassiek liberale partij. Scoort een partij tussen 12 en 18 karaat dan is er sprake van een (neo-)liberale partij. Partijen die tussen 0 en 12 karaat halen noem ik niet liberaal meer. Want zulk een partij heeft te veel standpunten die vrijheid beknotten, ook al zijn er ook standpunten die vrijheid willen bevorderen, en dan kan er onmogelijk sprake zijn van een liberale partij. Politieke bewegingen en partijen die uitkomen tussen de 0 en 12 karaat staan de bevolking een bepaalde mate van vrijheid toe, maar de vrijheidbeknottende regels zijn hinderlijk aanwezig en gooien roet in het eten. Politieke partijen die meer standpunten hebben die anti-liberaal zijn dan liberale standpunten komen onder de 0 uit. Voorbeeld: partij A heeft 14 anti-liberale standpunten en 10 liberale standpunten en scoort -4. Partijen die minder dan 0 scoren zou je links-autoritair, radicaal-links, danwel extreem-links, kunnen noemen. Partijen die natuurrechten veelal met voeten treden en waarbij het implementeren van dwang in het bestuur de overhand heeft.

Tot aan de verkiezingen zal regelmatig, en in ieder geval elke week, een politieke partij die in een van de kiesdistricten mee gaat doen op de libertarische toetssteen komen. Deze week: de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Oscar

februari 2010

38 REACTIES

 1. Leuk initiatief, maar getoetst worden de programma’s van de partijen. Inmiddels weten we allemaal wel, dat de inhoud van de programma’s weinig te maken hebben met de daadwerkelijke uitvoering van zo’n partij.
  Aardig zou zijn om naast het libertarische gehalte van de programma’s, de programma’s te toetsen aan stemgedrag van deze partijen in het verleden, in combinatie met vroegere beloften en gerealiseerde aspecten daarvan.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Nog steeds op zoek naar de heilige graal? Dan zal ik je meteen uit je droom helpen. Er zal nooit een 24 karaats partij zijn of komen omdat mensen nu eenmaal mensen zijn.
  Zelfs al zouden er maar twee mensen op aarde leven dan zouden ze nog geen 24 karaats partij kunnen vormen. Hou dus gewoon op met je hypocriete levensfilosofie en doe een ¨reality check¨.

 3. @Hub Jongen [3]:

  Ik ben benieuwd hoezeer het stemgedrag in de Staten-Generaal en afwijkt van de verkiezingsprogramma’s. Ik vermoed, de partijen die een kabinet vormen buiten beschouwing gelaten, niet zo heel erg veel.

 4. @Peter de Jong [5]:

  Dus omdat mensen nu eenmaal moorden en stelen ben je hypocriet als je daar niet aan mee wil doen?

  Nee, maar u vertegenwoordigt een hypocriete filosofie die gebaseerd is op belangen die u alleen goed uitkomen waarbij u zelf wel moord, chanteert, steelt en tot slavernij dwingt.

  Eigendom is dat deel van de natuur dat u omzet in waardevol gebruik!

  Door arbeid dus en niet door onrechtvaardige winst (lees rente) over kapitaal.

  Eigendom is het eigendom van anderen dat aan u gegeven wordt door vrijwillige uitwisseling en onderlinge overeenstemming mits alle opties en keuzes aanwezig zijn.
  Zie ook in de animatie dat bij iedere mannetje slechts 1 bolletje van kleur verandert en wisselt. Er is dus geen rente in dit voorbeeld. De een wordt niet beter over de rug van de ander. (usury)

  Twee mensen die iets vrijwillig overeenkomen, zijn beiden beter af anders zouden ze het niet doen tenzij ze geen andere keus hebben om te overleven op een humane wijze. (geen volledig aanbod van alle keuzes gecreeerd door menselijke hebzucht)

  Soms gebruiken mensen geweld of fraude om te nemen van anderen zonder hun ¨echte¨ vrijwillige toestemming omdat ze geen andere keuze hebben.

  En dat is moord, slavernij, chantage, of diefstal

  U heeft het recht niet om iemand anders regels op te leggen, of een dusdanige situatie te creeren dat je de andere geen vrije keuze laat.

  Vrije keuze is de basis van een werkelijk vrije maatschappij

  Slechtheid komt niet alleen voort uit slechte mensen, maar ook uit goede mensen die het initieren van geweld tolereren als het voor hen voordelig is!

  Vertrouwen hebben in een vrije maatschappij is de nadruk leggen op het ontdekken van waarden in een vrije samenleving.

 5. @Zacharias [2]:

  Nu nog alle nieuwe verkiezingsprogramma’s afwachten. Eerst behandel ik de partijen waarvan ik niet zo veel verandering verwacht. Het gaat a hell of a job worden om de programma’s van al die politieke clubjes door te spitten, te wegen en te toetsen. Gelukkig zijn er pas in juni verkiezingen.

 6. @ Zacharias,

  Als je naar het blog van Amsterdam Post gaat kunt U het verkiezingsprogramma voor Almere alvast lezen.

  Het artikel met als koptext : “Amsterdammers van Almere sla uw slag”.

 7. @oscar,

  Goed streven om op deze manier een soort van stemwijzer te creeeren. Hoewel op deze site vaak argumenten worden gegeven om juist niet te stemmen. Ik gok dat “Trots op Nederland” hier als beste uit de bus zal komen.

  Ik hoop dat het mogelijk is om de tip van Corne mee te nemen in de vergelijkingen, dat zou erg zinvol zijn.

  succes

 8. Beste Oscar,

  Veel succes natuurlijk en het wordt vast heel hilarisch.

  Natuurlijk toch wat kanttekeningen:
  1. Oordelen moet je niet doen. Wordt al lang wanhopig geroepen in de Bijbel. Wordt niet naar geluisterd, weet ik. Maar toch: je schiet alleen maar in je eigen voet.
  2. Het libertarisch gedachtegoed is aantoonbaar flinterdun. Je bespiegelingen zullen dus weinig meer dan een karikatuur zijn.
  3. En: de politieke partijen in ons land zijn aantoonbaar weinig meer dan een karikatuur van wat ze zouden moeten zijn.
  4. Het resultaat is dus een karikatuur in het kwadraat.

  Dit kan niet anders dan heel bijzonder worden.

  Succes, Ben

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Ben [14]:

  1. Heeft u ook rest van de tekst over oordelen goed in u opgenomen?

  “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

  2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.”
  Het is allemaal na te lezen in Mattheüs 7

  Als bijvoorbeeld christenen zeggen ‘Gij zult niet stelen’, maar niet schromen een gewapende macht in te zetten om een deel van het inkomen van mensen af te nemen dan doen zij er wellicht goed aan Mattheüs 7 nog eens goed te lezen.

  2. Libertarisme is enkel non-agressie. Dat is natuurlijk veel dunner dan de honderden bladzijden wetten in de Verenigde Staten waarin omschreven staat hoe dun of dik de uienringen in de restaurants behoren te zijn, de tienduizenden bladzijden omvattende Europese landbouwsubsidiewetten en al die complexe draaiboeken die de grondslag zijn voor een of ander financieel product.

  Eenvoud zou een religieus mens als u toch behoren aan te spreken…

  3. EENS!

  4. Kijk, Ben, er wordt heel vaak geblaat, door allerlei mensen in de media, dat het in de politiek om de inhoud zou moeten gaan. Toch verneem ik zeer zelden dat mensen ingaan op partijprogramma’s. Ik probeer alle politieke partijen zorgvuldig tegen het licht te houden en ik zal, hoewel ik een libertarisch invalshoek kies, zo neutraal mogelijk de partijen toetsen. Als ik iets ontdek bij bijvoorbeeld de SGP dat vanuit libertarisch perspectief sympathiek te noemen, of pro-vrijheid of compatibel met vrijheid dan zal ik dit niet onvermeld laten. Maar karikaturaal zal het zeker overkomen. Maar daar ben ik niet debet aan. Het is het positieve recht dat zo grotesk en belachelijk is.

  Ben [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [15]: Hi Oscar,

  Dank voor je reactie.

  Het onderwerp oordelen heb ik prima in de gaten.

  Met het begrip bezit heb ik weinig zoals je inmiddels wel in de gaten hebt. Stelen is verwerpelijk, maar moorden is veel erger. Ik kan niet begrijpen dat een Nederlandse overheid, die zich mede baseert op de 10 geboden doodleuk invasies in Irak en Afghanistan onderteunt. Nog minder begrijp dat in een openbaar debat over dergelijke grote zaken niet gepraat wordt over inderdaad moraliteit of moord etc maar over wat iemand precies gezegd heeft. Dit zijn zeker psychopaten. Wat heeft het voor zin om psychopaten te beoordelen? Dan bel je toch de ambulance!

  Ik ben niet religieus.

  Succes, Ben

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Ben [16]:

  Niet religieus? Waarom dan al dat ‘oordeelt niet’, ‘dan kom je van zelf in de hel’ en gedweep met oosterse wijsheid?

  De invasies zijn inderdaad te gek voor woorden.

  @ffi [17]:

  Ik verwacht niet dat TON, PVV en VVD toppers gaan worden. Enkel zijn deze politieke clubs een tikje minder erg dan al die anderen. Maar we zullen zien. Hopelijk worden de partijprogramma’s snel gepresenteerd.

  Ben [19] reageerde op deze reactie.
  ffi [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Ben [19]:

  Voor iemand die gek is op Che Guevara komt het “gij zult niet oordelen” nogal raar over, vind je niet?

  Wie neem je nu in de maling?
  Je liep hier maanden geleden al te strooien met “Als je kwaad spreekt over anderen kom je vanzelf in de hel.”

  Ben [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Tony [22]: “Voor iemand die gek is op Che Guevara komt het “gij zult niet oordelen” nogal raar over, vind je niet?” Nee. Leg eens uit.

  “Je liep hier maanden geleden al te strooien met “Als je kwaad spreekt over anderen kom je vanzelf in de hel.”” Ben je het toch mee eens neem ik aan. Of vind je kwaadspreken een nobele zaak?

  Succes, Ben

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Ben [27]:

  Dat vraag ik mij dus af. Als Che Guevara een rondreizende arts zou zijn geweest die arme mensen zou hebben geholpen door gratis medische zorg te verlenen en als hij via vakbonden, maar zonder overheidsinterventie, en privaat georganiseerde ‘fairtrade’ projecten, zich in zou hebben gezet om het lot van de minder vermogende inwoners der Derde Wereld te verbeteren dan zou ik hem beslist een hoogstaand mens hebben gevonden. Maar gezien het feit dat Che zich gans anders gedragen heeft kan ik dit niet vinden. Sintíendolo mucho.

  Ben [29] reageerde op deze reactie.

 15. @Ben [29]:

  “As is verbrandde turf…..”

  Om die reden articuleer ik mijn woorden altijd zorgvuldig als ik als zeg. Dan wordt namelijk elke opmerking met ‘verbrande turf’ in ieder geval misplaatst. Waarmee ik dan weer het risico loop dat iemand zegt ‘ALS is een spierziekte.’

  “Ik ga graag uit van de werkelijk bestaande wereld met werkelijk bestaande mensen.”

  Prima. Ik dus ook. En om die reden noem ik Ernesto Guevara een trotskistische communist, een crimineel, een massamoordenaar, een sadist, een beul, een oplichter, een dief en een lafaard.

  Ben [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.