Doordat het vierde kabinet Balkenende is gevallen zijn er al in het laatste deel van de komende lente verkiezingen. Dan bepalen de niet onder curatele staande personen van boven de achttien jaar met de Nederlandse nationaliteit weer welke belangengroepen de achterban van andere belangengroepen de komende vier jaar gaan dwarsbomen en plunderen in de EU-deelstaat Nederland. Het is campagnetijd en de vertegenwoordigers van politieke partijen buitelen over elkaar heen en beschimpen malkander als waren zij verongelijkte kinderen. Zelden valt er iets inhoudelijks te melden. De plannen en programma’s van politieke partijen. De wensen van politieke belangengroepen om wetten aan te nemen, wetten te veranderen en wetten af te schaffen. De komende tijd zal ik, in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer, alle partijen die deelnemen toetsen op libertarisch gehalte. Dit doe ik aan de hand van 24 punten uit de partijprogramma’s. Voor elk vrijheidlievend punt, of punt waaruit eerbied voor natuurrecht spreekt, ken ik één karaat toe. Voor elk punt dat vijandig is ten aanzien van vrijheid, of een voorstel inhoudt waarbij rechten worden verleend ten koste van de rechten van een ander, trek ik er een karaat af. Theoretisch kunnen de partijen maximaal 24 karaat scoren (puur libertarisch) en minimaal – 24 karaat (pure dwang). Tussen de 18 en de 24 karaat is er sprake van een klassiek liberale partij. Scoort een partij tussen 12 en 18 karaat dan is er sprake van een (neo-)liberale partij. Partijen die tussen 0 en 12 karaat halen noem ik niet liberaal meer. Want zulk een partij heeft te veel standpunten die vrijheid beknotten, ook al zijn er ook standpunten die vrijheid willen bevorderen, en dan kan er onmogelijk sprake zijn van een liberale partij. Politieke bewegingen en partijen die uitkomen tussen de 0 en 12 karaat staan de bevolking een bepaalde mate van vrijheid toe, maar de vrijheidbeknottende regels zijn hinderlijk aanwezig en gooien roet in het eten. Politieke partijen die meer standpunten hebben die anti-liberaal zijn dan liberale standpunten komen onder de 0 uit. Voorbeeld: partij A heeft 14 anti-liberale standpunten en 10 liberale standpunten en scoort -4. Partijen die minder dan 0 scoren zou je links-autoritair, radicaal-links, danwel extreem-links, kunnen noemen. Partijen die natuurrechten veelal met voeten treden en waarbij het implementeren van dwang in het bestuur de overhand heeft.

Tot aan de verkiezingen zal regelmatig, en in ieder geval elke week, een politieke partij die in een van de kiesdistricten mee gaat doen op de libertarische toetssteen komen. Deze week: de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Oscar

februari 2010

38 REACTIES

 1. @Ben [31]:

  Che was geen strijder voor de vrijheid, maar strijder voor de communistische dictatuur op wereldschaal. Hij zal beslist ook goede eigenschappen hebben gehad. Maar ja, Stalin schreef stilistisch niet onaardige gedichtjes, Hitler schilderde geen onaardige aquarellen en kon zo lief jonge hertjes te eten geven, voor zover bekend is Wouter Bos een liefhebbende vader die zijn kinderen niet mishandeld, Florrie Rost van Tonningen was een liefhebber van muziek, Marc Dutroux was een niet onverdienstelijke doe-het-zelver (de toepassing was weliswaar uiterst fout, maar een kelder onder de kruipruimte graven is op zich toch een prestatie). En zo zal Che Guevara vast ook wel iets goeds hebben gehad.

  Ben [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [32]: Oscar,
  Ik denk niet dat wij het hier gauw eens zullen worden. Wat vind je van de volgende redenering: iedere aanhanger van het kapitalisme is medeverantwoordelijk voor miljoenen doden in Irak, Aghanistan etc. En medeverantwoordelijk voor het feit dat er 1 miljard mensen honger lijden. Daarbij vergeleken is Che een heilige.

  Succes, Ben

  Tony [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Ben [33]:

  Pas op, Ben.

  Met een dergelijk oordeel beland je volgens je eigen motto in de hel.

  Verder valt er over de stompzinnige stelling niet veel te zeggen.

  Tenzij het misschien wil kwalificeren als “staatskapitalisme”. Dan wil ik misschien nog wel een eindje met je mee gaan.

  Laten we het zo stellen. Neo-conservatieven die niet alleen VOOR het “vinden” van de massavernietigingswapens, maar tevens ook na het feit dat ze er helemaal niet zijn, toch voorstander bleven van de oorlog in Irak, zijn medeverantwoordelijk.

  Overigens, komende van een Che-cheerleader is dit oordeel sowieso heerlijk ironisch.
  Hoeveel slachtoffers heeft het stalinisme ook al op het geweten?

  Zelfs de nazi’s zouden bewondering hebben voor zoveel succes.

  Ben [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Tony [36]:
  Wie begint er nu met stompzinnig:
  “Verder valt er over de stompzinnige stelling niet veel te zeggen.”

  En of iets een redenering is, bepaal ik zelf wel. Heb ik jou niet voor nodig.

  Succes, Ben

Comments are closed.