Op 3 maart wordt u geacht te gaan stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Een blanco volmacht te geven aan zogenaamde vertegenwoordigers die nu hun best doen ‘betrokken over te komen’ . Na de verkiezingen blijken zij een totaal andere agenda te hebben. Coalities worden gesmeed, het pluche lonkt en alle beloftes zijn vergeten.  De oplossing voor dit terugkerende treurspel: Stem Niet !  Voeg u bij de meerderheid van de stemgerechtigden !

Niet stemmen omdat er niets te kiezen valt.

In principe zijn alle huidige partijen gelijk. Allen verwachten het heil en/of de tucht van de staat. Allen lijden onder het juk van de partijdiscipline.  Allen worden bevolkt door middelmatige geesten wiens enige zorg lijkt te zijn het profileren van de eigen persoon, zoveel mogelijk gebruik maken van hun riante voorzieningen (wachtgeld) en altijd azen op een nog comfortabelere positie. Op de weg daarheen zijn alle middelen geoorloofd.

Niet stemmen omdat het systeem niet werkt.

Van het huidige democratische systeem is de vervaldatum allang verlopen. In deze tijden van individualisme, persoonlijke keuzes en globalisatie is het politieke regentendom een fossiel uit de Pruikentijd. De tijd dat een goedgelovige zijn voorman een blanco volmacht voor vier jaar gaf, ligt al heel lang achter ons. Daarbij leert de geschiedenis ons dat veranderingen in het bestel nooit direct uit het bestel komen.

Niet stemmen omdat politiek niet werkt.

Alle oplossingen voor al dan niet bestaande problemen die politici bieden, worden allemaal betaald uit de belastingpot. Daarbij werken deze ‘oplossingen’ merendeels averechts of hebben dermate schadelijke bijwerkingen dat het middel erger is dan de kwaal. Grootschalige overheidsprojecten kenmerken zich door amateurisme, enorme budget- en termijnoverschrijdingen, driedubbele kostenposten (voor de burger) en niemand die verantwoording neemt.

Niet stemmen omdat democratie in wezen dictatuur is.

Democratie is niets meer dan de meerderheid en hun manipulators die de minderheid onderdrukken. Het is een bedriegelijke rationalisatie voor 50 + 1 om anderen hun wil op te leggen middels overheidsdwang. Erik von Kuehnelt-Leddihn zei het al: ‘Fifty-one percent of a nation can establish a totalitarian regime, suppress minorities and still remain democratic.’

Als u de groene en rode posters van het CDA resp. PvdA zat bent, breng dan eens een bezoekje aan de website StemNiet.nl  Binnenkort kunt u daar terecht voor meer info en helblauwe StemNiet posters. Wordt het toch nog gezellig in de straat !

74 REACTIES

 1. @Liberty 5-3000 [24]: Tja, of onze communicatie niet deugt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wij moeten oproeien tegen een propaganda-bombardement dat vanaf het vierde levensjaar (en binnenkort nog eerder) dagelijks over het grote publiek wordt uitgestort.

  De misvorming die de hersenen daardoor hebben opgelopen, met name in de kinderjaren, die de grootste invloed hebben op de vorming van de volwassenen, is in veel gevallen onherstelbaar. Socialisme is een hersenziekte, die nauwelijks te genezen is.

  Over wel of niet stemmen kun je nuttig inhoudelijk discussiëren, zie ook mijn eerdere voorbeelden aangaande dat Generaal Pardon, dat er met één zetel meer voor de PVV niet gekomen was. Maar zoals ik van de week ook al elders schreef kun je uiteindelijk slechts kiezen tussen socialisme en socialisme, waarbij hooguit de mate van fascistische intenties enige nuanceverschillen te zien geeft.

  Een stem voor vrijheid is in de huidige westerse wereld niet mogelijk. Marcuse c.s. hebben puik werk geleverd, vanuit hun gezichtspunt dan.

 2. Aan allen: los van de verkiezingsposters in het Arabisch, Turks en zelfs het Chinees lijkt het mij zinloos op lokale politieke partijen te gaan stemmen. Waar ik woon is de (partij)spoeling zo dun als wat, de “geachte afgevaardigden” hechten meer belang aan het ambtsgebed dat dat ze de handen uit de mouwen steken om uit de hand lopende problemen aan te pakken, een situatie die sedert jaar en dag bestaat.Zelf vind ik de Kamerverkiezingen belangrijker
  en ik was vast van plan in mei 2011 PVV te gaan stemmen.
  Maar omdat óók die club met(bijna) alle (coalitie)winden meewaait heb ik besloten daarvan af te zien.
  http://www.privacybarometer.nl
  Ik ben nl. niet zo wild van Nederlanders die keihard om vrijheid roepen en achter je rug je privéleven verkopen aan de hoogst biedende en daarbovenop ook nog zeuren over veiligheid.

 3. @Hub Jongen [28]:

  Een laag opkomstpercentage geeft aan dat de grote politieke debat gaat tussen stemmen of niet-stemmen. Dan kan er iets veranderen. Dan komen de hamvragen op tafel.

  Maar zo wordt het niet gebracht. Neem de commissie Davids. We accepteren meteen in no-time met z’n allen de uitkomsten van het rapport (geen parlmentaire enquete, want dan moet je onder ede en dan komt echt alle troep boven water). Hoef je gelijk ook niet meer stil te staan bij het FEIT dat er wel degelijk Nederlandse troepen waren betrokken bij de inval. En dan lekker steggelen over de kennis van toen en die van nu. BOEIEN!!

 4. @R. Hartman (NI) [23]:

  “als men merkt dat je daadwerkelijk onderbouwd kunt argumenteren loopt men gewoon midden in het gesprek weg.”

  Heb ik ook een paar keer meegemaakt. Of ze geven een U-turn aan het gesprek of verplaatsen het gesprek naar een andere locatie.

  Velen zijn vaak werkelijk van een andere planeet. Die blijken geen enkele ethiek te hebben en beschouwen ethiek als iets wezensvreemd.

  Dat neemt niet weg, dat je ook binnenskamers nog wel eens iets hoort, dat je ten algemenen nutte kunt gebruiken of dat je iets kunt bereiken. Maar dat is een kwestie van slimme strategie of taktiek, of opportunity.

  Ik zeg alleen, dat het van de concrete situatie afhangt of men besluit zaken met politici te gaan doen. Een bestuurslid van een sportvereniging dient zijn club niet, wanneer hij pleit voor afschaffing van de subsidie. Hij zou kunnen proberen andere fondsen aan te boren, maar meestal heeft men al van alles geprobeerd.

  Wat je laatste vraag betreft: voor zover ik weet is er niets geregeld over een minimale opkomst, maar alleen politici zijn in staat daar verandering in te brengen.

  @Liberty 5-3000 [24]:

  Theoretisch heb je volkomen gelijk, maar daar kom je helaas niet erg ver mee. Jij gaat er veel te gemakkelijk vanuit, dat je je uitgangspositie kunt kiezen, maar je schijnt niet te accepteren, dat je helemaal niets te kiezen hebt. Je hebt altijd met de bestaande situatie te maken.

  Jij schijnt het keiharde feit niet te willen accepteren, dat we met zijn allen al lang en breed midden in de stront zitten en dat het alleen maar erger wordt als je niet roeit met de riemen die je hebt.

  Zie mijn casus in mijn antwoord aan R. Hartman NI.

  Je kan van zo´n bestuurslid niet verwachten, dat hij zijn bestuurslidmaatschap plotsklaps opzegt, zodra hij het libertarische licht gezien heeft.

  Hij heeft al vuile handen en de kunst is hem zodanig te beinvloeden, dat hij zonder gezichtsverlies (anderen in) zijn netwerk ook “bekeert”. Dat proces is moeilijk en kost tijd, maar als je ervoor wegloopt blijf je alleen achter.

  Het is heel makkelijk om te roepen, dat de wereld rot is en om iedereen te veroordelen, die om welke reden dan ook – en vaak zonder alle consequenties ervan te voorzien, zijn eigen keuzes heeft gemaakt en daarvoor verantwoording draagt.

  Veel moeilijker is het om die mensen te helpen een uitweg uit dit vicieuze labyrinth te vinden.
  Sigmund [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [29]: Grappig dat de PvdA zo duidelijk stelt niet te kunnen rekenen: democratie is 50%+1, Volgens de PvdA legitimeert 40% opkomst echter al de democratie. Behalve als het om referenda gaat. Hmmm…

  Bedankt voor deze cijfers, overigens.

  Ook Sigmund [25] bedankt voor het opzoeken.

 6. @Peter de Jong [29]:

  “De huidige regeringspartijen (CDA-PvdA-CU) kregen 51,7%, ofwel 5,2 miljoen stemmen. Het totaal aantal inwoners van NL was in 2006 ca. 16,3 miljoen. NL wordt dus geregeerd met een volmacht van slechts 32% van de bevolking (= 1 op de 3 inwoners) en 42% van de kiezers.”

  Nog veel minder. Slechts een minderheid van de CDA-kiezers was voor een kabinet met de PVDA. Slechts een minderheid van de PVDA-kiezers was voor een kabinet met het CDA.

 7. @Spy-Nose (Niet ingelogd) [34]:

  “Veel moeilijker is het om die mensen te helpen een uitweg uit dit vicieuze labyrinth te vinden”.

  Weet jij die uitweg dan en waar die naartoe gaat?

  Zelf ben ik erg pessimistisch. Ik zie het uiteindelijk eindigen met een grote klap, waarna de overblijvers het opnieuw mogen proberen.

  Als de mensen doorkrijgen dat ze helemaal niet in een labyrinth rondjes hoeven lopen. Dat ze jarenlang zijn voorgelogen en bedrogen. Dat de geschiedenis ook heel anders was, dan in de boekjes stond. Kortom als het labyrinth is afgebroken, dan zijn er zo veel boos, dat een vreedzame of rustige omwenteling uitgesloten lijkt. En in welke richting gaat die ongecontroleerde massa zonder muren of beperkingen? En kan iedereen die onverwachte vrijheid wel aan? Ik verwacht een tijd van chaos en anarchie (in de negatieve betekenis). Veel van het slechte zal tot op de laatste steen worden afgebroken, maar helaas zal ook veel goeds daaronder lijden.

  Maar een goede suggestie is altijd welkom.

  Spy-Nose (Niet ingelogd) [38] reageerde op deze reactie.

 8. @Sigmund [37]:

  “Weet jij die uitweg dan en waar die naartoe gaat?”

  Ik wil vooropstellen, dat ik niet de wijsheid in pacht heb. Maar ik probeer alleen uit te drukken, dat ik in het algemeen niet het recht heb anderen te veroordelen, die vanuit hun eigen optiek, individuele positie en mogelijkheden bepaalde keuzen voor zichzelf maken.

  Maar ik ga er wel vanuit, dat veel mensen zich niet realiseren, wat hun besluit te “gaan stemmen” politiek gezien, en dus voor anderen betekent.

  Het is precies datgene wat mij motiveert wel hierover in debat te gaan, ook met dat bestuurslid van zoeven, om aan te geven, dat ik in het algemeen niet zou stemmen op een politicus of welke politieke partij dan ook.

  (Ik geef graag als voorbeeld, dat niemand zijn pincode vrijwillig afstaat, maar dat er wel volksstammen rondlopen, die een blanco cheque afgeven aan een politicus. Maar waarom zou ik niet bij referendum “tegen” stemmen? )

  Als ik dan een zodanige verstandhouding heb, dat hij er meer van wil weten, ga ik hem niet vertellen, dat hij wellicht fout zit. Daar zal hij eventueel zelf achter moeten komen. Wel probeer ik de relatie in stand te houden om hem gaandeweg in het libertarische gedachtegoed in te weiden.

  “Kortom als het labyrinth is afgebroken, dan zijn er zo veel boos, dat een vreedzame of rustige omwenteling uitgesloten lijkt.”

  Moeilijk te voorspellen. Dat hangt o.a. van de organisatiegraad en het woedeniveau af. En nog van een aantal andere dingen, zoals leiderschap, middelen en kansen.

  “Veel van het slechte zal tot op de laatste steen worden afgebroken, maar helaas zal ook veel goeds daaronder lijden.”

  Het hangt van het toekomstperspectief af wat ervoor in de plaats komt. Als libertariers als ongeregelde loslopende Einzelgaenger hun meningen blijven rondstrooien en niet in staat blijken reele perspectieven te bieden, zoals een geloofwaardig monetair stelsel en een rechtvaardig rechtsstelsel, dan vrees ik, dat er na de omwenteling weinig zal blijken te zijn veranderd.

  Sigmund [40] reageerde op deze reactie.

 9. De gereformeerden stemmen maar, de groenen stemmen maar, de socialisten stemmen maar…Ik stem niet, en waarop zou ik moeten stemmen dan? Huichelaars, zakkenvullers, leugenaars, kontlikkers en kontdraaiers? Stemmen op mensen die er zitten voor hun eigen soort en niet voor mij?…Nee, ze stemmen maar een eind weg.
  Mensen zouden verstandig zijn om dit hele zootje te boycotten door niet te gaan stemmen. Verkiezingsbeloftes, loze woorden en holle frasen…Waarom zou ik een politicus moeten helpen aan een warme, zachte plek? Nog nooit is er ook maar één politicus geweest die werkelijk wilde luisteren naar de kiezers, dus waarom dan nog de moeite nemen om te gaan stemmen?

  Maik [57] reageerde op deze reactie.

 10. Mooie discussie hier over het opkomst percentage en de geldigheid.

  Vandaag las ik ergens al dat deze Gemeente verkiezingen een hele lage opkomst zullen hebben. In de enquetes staan dan twee opties voor niet stemmen:

  Geen interesse
  Weet niet op welke partij

  Kortom de “niet stemmer” wordt gezien als of besluiteloos of niet geinteresseerd in de politiek. Terwijl ik nu zoveel mensen (ook buiten vrijspreker) spreek die niet gaan stemmen omdat ze niet meer geloven in het systeem of totaal klaar zijn met de leugens. Het zijn allemaal mensen met een sterke mening en sociaal maatschappelijke interesse.

  Waarom is er niet de optie bij stemmen in plaats van blanco, “Ik ben helemaal klaar met dat politieke systeem en zeg bij deze mijn geloof op”

  Fijne avond

  Corné [62] reageerde op deze reactie.

 11. @Sigmund [48]:

  (Zware stem)…Mijn naam is Schutte, Alex Schutte en ik begrijp ons democratisch bestel…(Hoge stem)…Maar uitleggen kan ik het niet, geen tijd, haast enzo, moet van mijn vrouw nog de was doen, eten voor morgen klaar zetten, de kast opruimen, de hond uitlaten, de goudvis vers water geven, belasting overmaken,…..druk, druk, druk met ons democratisch huishouden, weet u wel…mijn vrouw is 51 procent…

 12. @IIS [52]:

  Hoe lang gaat het duren voor er nog maar twee stemvakken op die biljetten staat? Dit wordt voor een Tokkie, Geovanny, Achmed en Ali toch allemaal veel te moeilijk?

  En dranghekken. Dat je ten minste weet, waar je moet zijn. Met scanners, tegen de terroristen. Je weet wel, die Taliban. (Nee, niet de gematigde taliban, maar die enge, daar in die bergen, met die enge en laffe bernbommen) Of Al quaida, daar wil ik vanaf zijn. Wat doet dat er ook eigenlijk toe. Het zijn immers moslims. ‘Nou, en dan weet je het wel! Paspoorten in de aanslag en alemaal het volkslied zingen. Dat verbroedert zo lekker.

  En laten we die verkiezingen toch in het vervolg eens gelijk gebruiken voor de jaarlijkse vaccinatieronde. Er komen immers elk jaar, extreem veel enge ziektes bij. Die boel muteert en vermenigvuldigt zich de laatste jaren extreem. (Global warming natuurlijk!) Maar gelukkig wordt de wetenschap steeds slimmer en slimmer. Al die medicijnen, hup, meteen in een keer in je donder! Wel even een formuliertje invullen i.v.m. eventuele bijeffecten. We weten immers nog niet alles. Maar de risico’s zijn te verwaarlozen.

  En daarna, lekker buzzen op de bank bij g.t.s.t. of iets dat beweegt en waar ze niet van die moeilijke woorden gebruiken. Zo’n injectie hakt er toch wel even in!

 13. Stel je toch eens voor dat nog slechts 10% haar stem uitbrengt. O% zal het nimmer worden omdat degenen die direct hetzij indirect baat hebben bij het huidige systeem, zullen blijven stemmen. Kortom, minder uitgebrachte stemmen betekent voor deze harde kern minder pottenkijkers, minder bemoeials. Immers, niet-stemmers, tegenstanders van de harde kern, blijven vrijwillig thuis. Ideaal!
  Het ‘signaal’ van de niet-stemmers wordt vervolgens compleet anders uitgelegd. Zoals eerder betoogd door een van de reaganten alhier, niet-stemmers worden betiteld als ‘niet geinteresseerd’ of als ‘instemmer met huidige politiek’.
  Je kunt op je stembiljet niet aangeven waarom je niet stemt. Kortom, je zou kunnen zeggen dat niet-stemmers letterlijk geen stem hebben.

  Niet-stemmers worden steevast getrakteerd op: “Als je niet stemt, verlies je daarmee het recht om de politieke besluitvorming in de komende 4 jaar te bekritiseren!”

  Bij een lage opkomst zullen de politici ‘schuldbewust’ erkennen dat het ‘niet ideaal’ is en geven er vervolgens de draai aan dat ‘het volk’ het allemaal niet goed begrepen heeft:
  “Tja, de opkomst is ietwat teleurstellend en dat moeten en zullen wij ons als politici aantrekken. En dat doen we ook. Daarom gaan in de komende weken nog beter onze boodschap uitleggen.”

  Sigmund [59] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [61] reageerde op deze reactie.

 14. Ik ben altijd erg blij met mensen die niet gaan stemmen. Je stem is niet zo gek veel waard. Stel een stadje met 10 zetels en 100.000 stemmers. Om 1 zetel te halen zijn er dus 10.000 stemmers nodig bij 100% opkomst. Aangezien 50% sowieso niet komt, is mijn stem opeens het dubbele waard.
  Waarom verschijnen er nu opeens posters in het Arabierisch? Omdat linkse partijen dat donders goed weten. Het is een gebruikelijke truck om zoveel mogelijk stemmen te ronselen zodat in ieder geval de partij blijft zitten waar die zit.

  Het is een heel gewone overname tactiek, zeer populair bij links. Je gaat naar de algemene jaarvergadering van een partij, stichting of wat voor doel ook. Je zorgt voor ruim voldoende stemmers. En je stemt het bestuur dat je graag wilt hebben. Opeens is de PvdA Delfshaven het filiaal Delfshaven van de Grijze Wolven geworden…

 15. ik mag niet stemmen, woon buiten NL,officieel is den Haag de Gemeente (Gemeente den Haag) de ingeschreven gemeente, omdat de meeste buiten NL woonende NLers VVD stemmen (nu PVV) scheelt dit de rechtse partijen dus stemmen als het bij volmacht had gekund.
  Vandaar dat het niet mag.

 16. @zo zit het! [54]:

  Diezelfde draai krijg je bij een hoge opkomst en winst voor een of twee partijen.

  “Een duidelijk signaal van de burger”

  “Blijkbaar, goed werk gedaan”

  “De burger heeft duidelijk gekozen”

  “Vertrouwen in het democratisch proces”

  En vervolgens verandert er niets (wezenlijks)

  Ik hoorde de politici deze ochtend over de te verachten lage opkomst. Die knijpen hem al!!

 17. in Arnhem wordt een politiek debat gehouden vandaag in cafe Dudok op de eerste verdieping met fin. steun van de Gemeente, alleen, de invalide burgers kunnen er niet bij zijn omdat er geen lift is in dat pand, schuin aan de overklant ligt de wel voor iedereen toegankelijke burgerzaal(stadhuis hal)

  *er is wel een scherm waar de beelden van het debat op te zien is voor de rolstoelers, in een andere zaal………………..

  http://www.arnhem-direct.nl/politiek/berichten/20100217_morgenavond_groot_openbaar_lijsttrekkersdebat_in_dudok/

Comments are closed.