Studenten krijgen enorme hoeveelheden steun van de belastingbetalers. Voor vier jaar een studiebeurs die ze niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 (tien) jaar afstuderen. Er wordt nu over gepraat om die gift om te zetten in een gemakkelijke lening. Wat is daar eigenlijk tegen? Is het niet veel eerlijker als dat gemakkelijke voorschot weer wordt terugbetaald aan hen die gedwongen werden het te betalen? Monteurs en bouwvakkers enz. moeten werken om dat geld op te brengen.

De acties, die een vreedzaam karakter hebben, worden gesteund door landelijke studentenvakbond LSVb en studentenvakbond USF Studentenbelangen. Ook de SP schijnt de protesten te steunen.

De studenten vrezen dat hun basisbeurs wordt afgeschaft en in Utrecht protesteren ze ook om hun gratis Universiteitsblad te behouden.

Het is begrijpelijk dat het ophouden van cadeautjes niet leuk is.

Maar dat geeft nog niemand het recht om gebouwen te bezetten en anderen te verhinderen om er binnen te komen.

Meer op Elsevier “Studentenprotesten tegen bezuinigingen

13 REACTIES

 1. Hub, je hebt gelijk, maar eigenlijk ook niet. Ik ben namelijk van mening dat de studenten (deels) de oplossing voor het door en door zieke onderwijs-systeem in handen (zouden kunnen) hebben. Laat mij dit uitleggen:

  De zwakke schakel in het onderwijs, zijn de onderwijsinstellingen. Zoals iedereen op de A1-lokaties in grotere gemeenten kan zien, investeren scholen liever in vastgoed, dan in de kwaliteit van het onderwijs. Zuivere vastgoedspeculatie dus. En de belastingbetaler betaalt.

  Juist DAAR zit het rotte van dit systeem: ongeacht wat de kwaliteit van het onderwijs is, de scholen krijgen hun geld toch wel! Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat dan ook inmiddels voor 36,5 miljard in de boeken en als je dat doortrekt naar 16 miljoen NL-ers die gemiddeld 75 jaar oud worden, kost dat iedere Nederlander inmiddels ruim 170.000 euro!

  Het hoeft natuurlijk geen betoog dat de gemiddelde Nederlander met zijn MBO-diploma bij lange na geen 2 ton nodig heeft voor zijn opleiding. Het hoeft ook geen betoog dat de mensen die die 2 ton wél nodig hebben, naar alle waarschijnlijkheid 2 ton per JAAR gaan verdienen als ze de opleiding eenmaal af hebben…

  Ik denk dat er een veel gezondere situatie zal ontstaan als niet de scholen, maar de STUDENTEN de zak met geld mogen vasthouden. Zolang er belasting wordt geheven (en laten we eerlijk zijn: wij gaan de afschaffing daarvan niet meemaken), denk ik dat het basisonderwijs rechtstreeks betaald kan worden.

  Daarboven zouden studenten rechtstreeks een beurs moeten krijgen om onderwijs in te kopen. Doen ze dat binnen de voor de opleiding gestelde tijd, dan wordt die beurs een gift. Voor duurdere opleidingen kan geld geleend worden. Maar iemand die advocaat of chirurg wordt, zal dat een worst zijn.

  Je raadt het al: scholen zullen alles doen om de student binnen te halen. Niet door een mooi uitzicht op het centrum te bieden, maar een opleiding waarbij de student gegarandeerd binnen de termijn slaagt!

  Slechte scholen zullen failliet gaan, goede scholen zullen zegevieren. Voor de student is het van levensbelang om op tijd te slagen en dropouts zullen daarom tot het verleden behoren.

  Ik denk dat op deze manier zeker 10 miljard per jaar kan worden bespaard, en dat het het beste ingrediënt ooit voor de zo begeerde “kenniseconomie” zal zijn.
  Peter de Jong [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 2. @R.A. [1]: “Ik denk dat er een veel gezondere situatie zal ontstaan als niet de scholen, maar de STUDENTEN de zak met geld mogen vasthouden.”

  Zoiets als in de zorg met het persoonsgebonden budget? Zouden die studenten daarvan dan niet linea recta een verre vakantiereis boeken? Dat doen ze nu n.l. ook met hun goedkope (lees gesubsidieerde) studielening.

  Je idee om scholen failliet te kunnen laten gaan en te zorgen voor een gezonde relatie tussen klant en aanbieder van opleidingen is natuurlijk prima.

  De oplossing lijkt mij om ALLE geldstromen van overheid naar studenten en scholen te stoppen (zoiets wat de PVV nu in de kunstsector wil) en het onderwijs volledig te privatiseren.

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [2]:

  Ter verduidelijking, omdat het begrip ‘privatiseren’ door linkse newspeak een totaal andere betekenis heeft gekregen:

  Die hele staatsbemoeïenis is ontstaan, vanwege het socialistische waanidee dat IEDEREEN onderwijs zou moeten kunnen volgen. Maar dat is onzin. Alleen mensen voor wie het economisch rendabel is een bepaalde opleiding te hebben moeten hem kunnen volgen, alle anderen hebben hem blijkbaar helemaal niet nodig!

  En willen die anderen hem toch volgen, dan betalen ze hem maar helemaal zelf. Waarom zouden andere mensen jouw hobby moeten financiëren?

  Als je een goed stel hersens of handen hebt, maar je ouders of jijzelf hebben geen geld, dan is het voor belanghebbende partijen die wél geld hebben (VCs, banken, bedrijven, scholen, etc) zinvol om je een lening te verstrekken of je anderszins te sponsoren zodat je de gewenste opleiding kan volgen.

  Een VC (investeerder van durfkapitaal) of bank kan dit bijv. doen als je verdiencapaciteit wanneer je straks werkt voldoende groot is om de studielening met ruime rente terug te betalen. Het risico wordt daarbij beperkt als je ouders of de school of je toekomstige werkgever borg staan.

  Je toekomstige werkgever kan je ook direct sponsoren, want die heeft belang bij een groot aanbod van goed opgeleide werknemers.

  Ook de onderwijsinstelling kan je sponsoren, want die ontvangt weer fondsen uit het bedrijfsleven, en wel méér naarmate het aanbod van opgeleide studenten in kwaliteit en omvang beter aansluit bij wat het bedrijfsleven nodig heeft.

  Zo ontstaat er een gezonde competitie tussen studenten, scholen en bedrijven om de meeste belangstelling te trekken en de hoogste kwaliteit te bereiken (in tegenstelling tot het huidige onderwijssysteem dat, zoals nu ook weer blijkt, een totaal verkeerde mentaliteit bij alle betrokkenen kweekt).

  ===
  “The aim of public education is not to spread enlightenment at all, it is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train a standardized citizenry, to put down dissent and originality.”
  – Henry Louis Mencken

 4. Uiteraard ben ik in een perfect libertarische wereld tegen elke vorm van zowel belasting alsook subsidie en dus ook tegen studiefinanciering. Echter in ons huidige systeem is deze subsidie (afgezien van wat kinderbijslag) wellicht het enige wat latere veelverdieners (*) nog kunnen recupereren van alles wat ze verder in hun leven nog aan belastingen gaan betalen. Daarbij zij opgemerkt dat ik hypotheekrente-aftrek waar vooral de hogere inkomens meer baat bij hebben (hoe marktverstorend deze ook is t.o.v. huren en hoe pervers het mechanisme dat schuld stimuleert ook zij) niet als subsidie zie doch als verminderde roof. M.a.w. de toekomstige veelverdieners kunnen met stufi nog een laatste keer geld van de staat krijgen, alvorens decennialang te worden gemolken t.b.v. allerhande uitkeringstrekkers (met of zonder “baan” als ambtenaar).
  Dus ofschoon m.i. uiteindelijk ook dit afgeschaft moet worden op weg naar een libertarische minarchie, heeft deze subsidie wel de allerlaagste prioriteit. Laten we maar eens beginnen bij AWBZ, Wachtgeldregeling, WW, AOW etc.

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Scrutinizer [4]: (*) hiermee wil ik niet suggereren dat ze allemaal als chirurg 2 euroton per jaar gaan verdienen, doch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel significant bovengemiddeld t.o.v. wie niet studeerde. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de ROI van een studiebeurs zwaar positief uitpakt voor de staat. (Behalve als je ervan uitgaat dat menig student sowieso wel gestudeerd zou hebben, ook al moet ie het uit eigen zak bekostigen. Maar ook dan geldt dat de staat netto flink meer uit de hogeropgeleide uithaalt, dan ze erin stopt).

  Eigenlijk: als ik er over nadenk, zou de stufie wel gestopt moeten worden en wel hierom: als veelverdieneners op eigen kosten studeren, zal er geen misplaatste dank meer bestaan richting de staat “dankzij dewelke” ze nu konden studeren. Als juist de relatief intelligentsten nu psychologisch aan het lijntje worden gehouden, zal een ommekeer nog lang op zich laten wachten. Goh, misschien is dat wel de reden waarom stufi bestaat. Kwestie van eeuwige dankbaarheid te kopen van je (potentieel denkende) melkkoe.
  Ja, afschaffen dus en wel meteen.

  R.A. [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Scrutinizer [5]:
  “hiermee wil ik niet suggereren dat ze allemaal als chirurg 2 euroton per jaar gaan verdienen, doch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel significant bovengemiddeld t.o.v. wie niet studeerde.”

  Wat ik mij afvraag: Het is maatschappelijk gezien al lang aanvaard dat iemand die verkeersvlieger wil worden zijn studie zelf financiert met een hypotheek. Zelfs een socialist zal zeggen: “Dat verdient die gast straks lachend terug als captain op een Boeing”.

  Toch kijken diezelfde mensen je aan alsof ze water zien branden als je jezelf hardop afvraagt waarom iemand die rechten studeert en later als advocaat 350 euro per uur gaat schrijven dan NIET zijn eigen studie hoeft te betalen?

  “Ja, maar iedereen hoort toegang te krijgen tot… Want anders is studeren alleen voor de rijken en niet meer voor de gewone man”.

  Dit argument is een drogreden, want studeren is in een dergelijke situatie niet weg gelegd voor de huidige, maar voor de aanstaande rijke. En dat kan net zo goed de zoon (of dochter) van Jan Modaal zijn!
  NvdB [7] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [9] reageerde op deze reactie.

 7. Maak van de beurs een lening die altijd terugbetaald moet worden, en regel de afbetaling op twee manieren,

  ofwel “community Service” waarbij een uur “community service” staat voor € 15,= aflossing met een minimale aflossing van € 1500,= per jaar,

  ofwel voor diegene die goed gaan verdienen dankzij hun opleiding een rentedragende lening met een aflossing gelijk aan 10% van het bruto jaarsalaris.

  Daarmee maak je het mogelijk dat iedereen die wil, ook kan gaan studeren, en als je een ideel vak kiest wat slecht betaald, dan los je op een ideele manier af door je in te zetten voor de mensen die het nodig hebben.

 8. @R.A. [6]:

  “Het is maatschappelijk gezien al lang aanvaard dat iemand die verkeersvlieger wil worden zijn studie zelf financiert met een hypotheek. ”

  Gaat die gedachte er niet ten onrechte vanuit dat al het hoger onderwijs beroepsonderwijs is? Voor de stage die je als jurist moet lopen om advocaat te worden heb je gelijk, maar dat is dan ook al een betaalde baan. Wat betreft de specialisatie van een arts heb je ook gelijk, maar ook daar moet men zich inkopen.

  Ik vraag me zeer af of je echt je universitaire of HBO opleiding zou kunnen financieren. Het zou overigens wel mooi zijn. Zoals we allemaal weten verdienen we zelden in ons leven ook dan het meeste geld wanneer we dat het hardste nodig hebben. Het hoogste inkomen hebben de meesten toch echt bij 50+. Maar de uitgaven? Die zitten daarvoor. Als ik mijn studie kan financieren, dan moet ik toch eigenlijk ook mijn leven van 30 tot 40 kunnen financieren? Maakt niet uit, ik verdien toch wel veel te veel als ik 50+ ben. Evenwel zullen de meeste mensen dat voor absurd houden, er is geen bank die mij een dergelijk consumptief krediet zou geven. Niet op die schaal. Maar dan gaat ook het verhaal over de financiering van de opleiding m.i. niet op. Er zijn geen perfecte kapitaalmarkten, geen VC’s gespecialiseerd in het financieren van de elite van morgen. Om toch een meritocratische samenleving te kunnen hebben, zal enige vorm van subsidiëring noodzakelijk zijn.

 9. @R.A. [6]: Inderdaad. Die lui maken de denkfout dat als een student ouders heeft die de kosten betaalt, dat het hem dan niets zou kosten, maar ze vergeten daarbij kennelijk dat dit zich t.z.t. voor de student vertaalt in een lagere erfenis.

  Enige uitzondering zijn types zoals een vriend van me die economie ging studeren, van meet af aan met het oog op specialisatie in financiering en belegging, om vervolgens zijn vader te adviseren bij diens beleggingen waardoor het restant van diens vermogen bovengemiddeld weer aangroeide en het verlies van de studiekosten alzo ruimschoots gecompenseerd werd.
  Anderzijds maak ik me de bedenking dat dat soort doorgedreven types -hij belegde al sinds zijn 14- ook zonder universiteit wel hun weg hadden gemaakt en ze in wezen hun hele studie niet eens nodig hadden.

 10. Afschaffen basisbeurs voor rijkeluiskindjes? Prima.
  Afschaffen basisbeurs voor studenten die ALLES zelf betalen, inclusief hun woning enzovoorts, een baan daarnaast hebben en zich echt inzetten? Niet prima.

  Overigens snap ik niet waarom de overheid de stufi blijft verspreiden. In een land met een vrije markt lijkt me dat kredietverstrekkers als PrimeLine en Frisia die rol ook prima kunnen vervullen.

Comments are closed.