[HTML1]

29 REACTIES

 1. Dat woorden en statements uberhaupt een rechtzaak krijgen is al knettergek, maar laten we niet vergeten dat wilders zelf een boek wil verbieden… Dan ben je wat mij betreft een druipende vuilniszak. Een ideologie verbieden om ervoor te zorgen dat er geen ideologieen verboden worden door mensen die een andere ideologie aanhangen!! Als de rechterlijke hamer het niet doet dan doet Wilders het zelf wel. Het hele fenomeen Wilders met deze rechtzaak erbij is wat mij betreft een epische paradox.

  En dan heeft hij als het puntje bij het paaltje komt ook geen probleem met privacy schendende maatregelen, pro-arbistratieve detentie, de financieel economische agenda van de EU (ondanks dat hij zegt verder tegen de EU te zijn) en oorlogje voeren in het midden oosten.

  Uuuuuh partij voor de vrijheid?? Maar waar zit die vrijheid hem dan eigenlijk in??

  Sjanghai Henkie [5] reageerde op deze reactie.
  GB [6] reageerde op deze reactie.

 2. @TurboJan [4]:

  Wilders is inderdaad niet de meest vrijheidslievende persoon.
  Dit ondanks dat ik net zoals Pat hierboven de Islam als grootste bedreiging zie voor de verworven vrijheden. Of ik op hem stem weet ik nog niet want zoals je aangeeft zijn er ook veel minpunten. Er komt misschien wel een tijd dat je je eigen vrijheid slechts kunt behouden door een ideologie die niks met andermans vrijheid op heeft aan banden te leggen. Vrijheid(sbehoud) is niet graties en je moet er vuile handen voor durven te maken. Zeker omdat we het veel te veel op zijn beloop hebben gelaten is een vreedzame weg terug, denk ik, niet meer mogelijk.

  Op een van de andere partijen te stemmen is úberhaupt al geen vraag meer.
  De rest van politiek Den Haag heeft het nl nog slechter voor met de individuele vrijheid dan de PVV.
  Dat het zo stil is aan die zijde en men zich -ondanks ideologische verschillen- niet met hand en tand verzet tegen dit politieke schijnproces geeft aan uit wat voor hout ze gesneden zijn.
  Men wil het proces niet beinvloeden zegt men dan; my ass!

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [6]:
  “Dit ondanks dat ik net zoals Pat hierboven de Islam als grootste bedreiging zie voor de verworven vrijheden.”

  Wat zijn verworven vrijheden? Is dat niet een contradictio in terminis?

  Alle irrationele denkbeelden zijn een bedreiging voor vrijheid!!
  Dus ook de waanbeelden van Wilders.
  Dus ook de waanbeelden van Obama.
  Dus ook de waanbeelden van Christenen.
  Dus ook de waanbeelden van Socialisten.
  Dus ook de waanbeelden van Etatisten.

  Elk denkbeeld wat in conflict is met realiteit moet wijken voor realiteit.
  De realiteit is dat als er regels zouden moeten bestaan ze zouden moeten gelden voor elk mens.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  GB [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Liberty 5-3000 [7]:

  Meen je dat echt? Dus als mensen in het bestaan van een platte aarde willen geloven, of een holle aarde, dan mag dat niet? Ik vind het bestaan van een Droste-universum* wel een aardig idee. Mag dat ook niet? 😉

  ===
  *) Naar de verpleegster op een blik Droste cacao die in haar hand net zo’n blik heeft met daarop een afbeelding van een verpleegster die in haar hand ook zo’n blik heeft, enz. ad infinitum. Het ons bekende universum is dan een elementair deeltje uit een veel groter universum, terwijl de elementaire deeltjes die wij kennen in werkelijkheid weer complete universa zijn die krioelen van leven. Zie bijv. de slotscene uit de SF-film Man in Black, waarin een alien kind knikkert met onze melkweg: http://www.youtube.com/watch?v=O5_esHh2Gng .

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [7]:

  *Wat zijn verworven vrijheden? Is dat niet een contradictio in terminis?*

  Nee dat zie ik zo niet. Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends/natuurlijks. Dat het dat wel zou moeten zijn is weer iets anders. Het is iets waarvoor je continue strijd moet leveren. De meeste mensen zijn geneigd om andere mensen beperkingen op dit gebied op te leggen omdat ze er zelf beter van worden. Dat is ook een realiteit!

  Als je de vrijheden van NL vergelijkt met Iran, Noord Korea of Cuba kun je m.i. spreken over verworven vrijheden.
  We staan toch echt wel een plateau hoger dan deze landen.
  Dat we nog maar op de eerste verdieping staan en dus ver af zijn van een écht vrije maatschappij is een andere zaak. Dat de verworven vrijheden door dit verschrikkelijke kabinet ook nog eens in rap tempo worden afgebroken maakt het nog erger.

  Ik zie toch een duidelijk verschil tussen (sommige) waanbeelden van Wilders en de waanbeelden van socialisten of religieuze gekken als het gaat om vrijheden.

  Liberty 5-3000 [10] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [9]:
  “Nee dat zie ik zo niet.”
  Ik snap wat je bedoelt, maar het is niet aan jou (of aan mij) om hier een mening over te vormen.
  Dat we in een wereld leven waar mensen waarheid verbinden aan ideeën in hun hoofd doet daar niets aan af.
  Het maakt dan niet uit dat er 5 miljard mensen rond lopen die dat irrationele beeld in hun hoofd hebben. Het is niet waar.

  “We staan toch echt wel een plateau hoger dan deze landen.”

  Dat is geen vrijheid. Hier heeft het mensenvee meer bewegingsruimte. Vrijheid is de boerderij kunnen sluiten.
  Zie ons maar als scharrelkippen. 😉

 7. @Peter de Jong [8]:
  “Ik vind het bestaan van een Droste-universum* wel een aardig idee. Mag dat ook niet?”
  Natuurlijk mag je er in geloven. Mensen geloven ook in kabouters.
  Zolang jij dat niet als een absolutisme propageert en er gedragsregels voor gaat opstellen voor anderen is er niets aan de hand.
  Het wordt anders als je die denkbeelden gaat opdringen aan anderen. Dan moet je goed oppassen. Dat heeft de afgelopen 100 jaar namelijk voor +-250.000.000 slachtoffers gezorgd.

 8. @Liberty 5-3000 [7]:

  “Alle irrationele denkbeelden zijn een bedreiging voor vrijheid!!
  [….]
  Dus ook de waanbeelden van Christenen.
  [….].”

  In tegenstelling tot Obama, Wilders, socialisten en etatisten zijn christenen niet per definitie etatisten.

  “Als er geen gerechtigheid meer is dan zijn staten niets dan grote roversbenden,” zei de christen Augustinus

  Het waren christenen die de theorie van natuurrechten ontwikkelden. De christen Thomas van Aquino, bijvoorbeeld. Het waren christenen die aan de wieg stonden van het klassiek liberalisme. De geestelijken van de School van Salamanca, Francisco Suarez, Juan de Mariana etc. Zonder al die ‘waanbeelden’ van deze christenen had er waarschijnlijk anno 2010 geen libertarisme bestaan.

  Murray Rothbard beschouwde de Spaanse laat-scholastici (School van Salamanca) als de oer-klassiek-liberalen.

  Liberty 5-3000 [13] reageerde op deze reactie.
  Geus [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [12]:
  Dat klopt, maar u vergeet er even bij te vertellen dat de voorgangers van deze “verlichte” christenen er mede debet aan zijn voor het vernietigen en verhullen van alle belangrijke oude teksten.
  zie ook de teloorgang van de Bibliotheek van Alexandrië.
  Deze “verlichte” christenen hebben hun ideeën dan ook van fragmenten overgeleverd uit deze oude teksten.
  Niets christelijks aan dus en meer voortbordurend op dan origineel.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [14]:
  Is ook zo. 😉 je dan.

  “De Bibliotheek van Alexandrië is vernietigd door kalief Omar.”

  Dat is nooit bewezen. Het kan ook ontmanteld zijn door
  Theophilus in opdracht van Theodosius I.
  Hoe dan ook was dat de genadeklap.
  Daar voorafgaand waren er honderden jaren van burgeroorlog mede veroorzaakt door het groeiende christendom.
  Maar het is mij om het even welk religieus genootschap het op zijn kerf heeft.
  Dat een religieus genootschap het op zijn kerfstok heeft is een gegeven.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [14]:
  “So who did burn the Library of Alexandria? Unfortunately most of the writers from Plutarch (who apparently blamed Caesar) to Edward Gibbons (a staunch atheist or deist who liked very much to blame Christians and blamed Theophilus) to Bishop Gregory (who was particularly anti-Moslem, blamed Omar) all had an axe to grind and consequently must be seen as biased. Probably everyone mentioned above had some hand in destroying some part of the Library’s holdings.”

  Cast staat dat Hypatia de vrouwelijke wijsgeer in Alexandrie door christenen uit haar koets gesleurd werd en uit elkaar getrokken werd.

  De kalief zou hebben gezegd (aldus een monnik)
  de geschriften zijn het of wel eens met de koran en dan zijn ze overbodig of ze zijn het niet eens en dan zijn is het afvalligenpraat.

  Kortom allemaal irrationele religieuzen die teveel geweld als goed zijn gaan beschouwen.

 12. @Liberty 5-3000 [15]:

  Tja, en zo hebben atheïsten ook aardig wat op hun kerfstok. De goelags, de dodenakkers van Pol Pot en de concentratiekampen in Noord-Korea (waarin christenen en boeddhisten puur vanwege hun religie moeten wegkwijnen; niet in een ver verleden maar anno 2010). Maar het gaat om de fundamenten. Christendom is fundamenteel apolitiek en niet gericht op dwang of etatisme. Er is een anti-etatistische, pro-natuurrechten, pro-vrijheid en pro-eigendom traditie in het christendom die omvangrijker, ouder en invloedrijker is dan die van de atheïsten. En de fundamenten van het atheïsme staan los van het uitvoeren van geweld (hoewel het ‘zeker weten’ dat de eigen ethische normen niet kunnen worden overstegen door een hogere ethiek natuurlijk ook groei in de weg kan staan en de drempel tot het moorden – zeker in combinatie met een geloof aan materialisme – kan verlagen, dit ter zijde).

  Ik heb niets tegen atheïsten. Ik ken veel atheïsten, waar ik goed mee overweg kan. Ik ben atheïstisch opgevoed. Wat mij betreft mag iedere atheïst zo nihilistisch, materialistisch, deterministisch, sceptisch, anti-numineus, anti-spiritueel en anti-empirisch zijn als maar kan. Kalasjnikovs thuis laten a.u.b.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [17]: socialisten zijn gewoon van religie veranderd. Je kunt het communisme dan ook geen atheisme noemen. Zowel socialisten als religieuzen hebben een concept wat niet bestaat in de realiteit waar je gehoorzaam aan moet zijn op straffe van vreselijk geweld (hel, gulag).
  Dat daar echt geweld uit komt lijkt me logisch.
  Om dat geweld bij atheisten in de schoenen te schuiven klopt mi niet. Echte atheisten hebben alle onzichtbare concepten die geweld rechtvaardigen overboord gezet, dus zowel god als government.

 14. @Oscar [12]:
  Thomas van Aquino en Augustinus zijn Rooms Katholieke propagandisten. Hun geschriften en ideologieen zijn een basis voor de Hellige Inquisitie. Deze Inquisitie is bevochten in de Reformatie, eeuwen nadat Thomas van Aquino en Augustinus hun vuile blasphemische propaganda produceerden.

  In ieder geval, de meeste serieuze intellectuelen zijn het er over eens, dat vrijheid in West Azie is ontstaan bij de Reformatie, het einde van de Duistere Middel Eeuwen, waar iedereen een slaaf was van Katholieke heersers als Philips de Tweede. Wij hebben vele duizenden martelaren in de 16de en 17de eeuw door de Rooms Katholieke Hellige Inquisitie.

  Wat mij verder opvalt aan commentaren, is dat het woord “christenen” enorm verwarrend is, want de Paus noemt zichzelf een Christen. Als ik de Paus moet erkennen als Christen, wat ik best wil doen, dan moet ik vaststellen, dat er geen onderscheid bestaat tussen Christenen en Satanisten. Dit is zichtbaar met de Bijbel, want de Bijbel leert de Sabbath, maar Nederlandse Christenen leren de Babylonische Zondag te houden, nog fanatiek ook. Zonaanbidding heet dat, het is zoiets als atheisme. Mensen die de Sabbath onderhouden, worden door de Christenen Heksen genoemt. Dit is voor mij logisch, omdat ik weet, dat die Nederlands hervormde – Gereformeerde – Vrijzinnige – Rechtzinnige – Remonstrantse – Neocalvinistische Sektes zijn opgezet door de Rooms Katholieken.

  Het Katholicisme is gedurende 200 jaar verboden geweest in Nederland, er zijn nog steeds restanten van die plakkaten in onze Napoleonistsiche kannonieke grondwetten. Maar sedert de 16de eeuw, is er ook een Contrareformatie. De ideologie van de Contrareformatie is samengevat in het Concilie van Trente (1545-1563).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trente

  Verbieden van Katholicisme geeft vrijheid.
  Die berekening is gemakkelijk gemaakt, maar bemoeilijkt sedert het 2e Vatikaans Concilie, wat eindigde in 1965, waarbij Katholieken (de Christenen), toestemming kregen de Bijbel in de landstaal in hun bezit te hebben. Katholieken worden sedert 1965 niet meer vermoord door de Inquisitie, als ze een Bijbel in huis hebben. Slimme jongens, die Romeinen.

  De feiten zijn dus:
  Burgerlijke vrijheid is verworven door de Reformatie, die vrijheid afbreken heet Contrareformatie. Contrareformatie is dus de wortel van het probleem. Maar Wilders valt slechts de Islam aan, waarbij er Pauselijke kruistochten tegen Islam worden gehouden in Irak en Afganistan. Grappig te weten is dan, dat het nog steeds dezelfde Ridder Orders zijn, die deze kruistochten propageren en organiseren. Zowel het hoofd van de CIA, als Hare Majesteit plaatselijk, zijn Maltezer Ridders, een kruistochten genootschap, bekend uit de 12de eeuw.

  Militair een gecompliceerde kwestie. Enerzijds danken we aan de Prins van Oranje een herinnering aan de Reformatie, anderzijds is de Prins van Oranje de bekendste plaatselijke landverrader. Koningin Beatrix bezocht (bezoekt?) de Eucumenische Remonstrantse Kerk in Den Haag, maar haar voorvader Prins Maurits was Contraremonstrant, liet Remonstrant Oldenbarnevelt onthoofden, zette alle Remonstranten het land uit. Prins Maurits zou Koningin Beatrix zeker onthoofd hebben, maar anderzijds, we hadden toen nog geen vrouwen in de politiek. Ze zou vast een baan hebben kunnen vinden als nederig huisvrouw, dat lijkt me erger dan doodstraf. Maar anderzijds wordt de Koningin wel gedwongen door het volk om met het Vatikaan samen te werken, sedert de Patriotten opstand in de 18de eeuw. Niet alleen de Prins van Oranje, maar het gehele Volk gedoogt Katholicisme. Terwijl Katholicisme het Vatikaan tot hoofdstad heeft, niet Amsterdam, het is dus logisch dat het illegaal is voor Christenen bij de overheid te werken. Tenzij ze kunnen aantonen dat ze niet Katholiek zijn. Onmogelijk. als ze zondag houden. Want zondag houden wordt nergens in de Bijbel geleerd, integendeel, de Bijbel leert Zonaanbidding te vermijden. Het is heidens.

  Gaarne een definitie van Christen.
  Want ik betrap elke Christen op hypocratie, dus Christendom is als geherkauwde ideologie altijd Satanisme. Zaak is, dat we kunnen voorkomen dat de Paus onze Bijbel alsnog vernietigd, dat lijkt mij een eerste prioroteit hier. Anders gaat de aarde weer plat worden, als u begrijpt wat ik bedoel.

  De Bijbel leert in ieder geval nergens, dat mensen Christenen moeten wezen. Waarom lieden zich dan Christenen noemen, maar dan geloofwaardig geacht worden door wie dan ook, dat is natuurlijk een raadsel. Christenen zijn katholieken, de Bijbel leert Kinderen van God te zijn, Johannes hoofdstuk 1, dus de waarheid erachter is dezelfde dan die der Natuur Religies. Ook de Natuur religies leren dat mensen de Kinderen zijn van God. De levende God dus.

  Moge mijn lichaam de eer krijgen tot varkensvoer gebakken te worden als ik dood ben.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 15. Ik geloof dat de islamisatie niet de oorzaak is maar wel wordt gebruikt als bliksemafleider, de echte drijfveer is de NWO, een wereld regering, een bank, en lang leve de grote industrien, die hebben onze marionetten regeringen in de klauwen, rrar dat niet iedereen dat ziet. Pim is door onze eigen regering vermoord die zich verschuilde achter de islam. En maar verdeeldheid creeren onder de bevolking, dat is de bedoeling, united staan we namelijk sterker. Niks verkeerd aan een multiculturele bevolking, in Marokko wonen sinds eeuwen Joden een Muslims vreedzaam met elkaar. Dus vind ik dat Wilders een stapje verder moet gaan en zijn drang naar vrijheid van meningsuiting over andere onderwerpen moet uitlaten. Bijvoorbeeld het feit dat we de iirajoorlog zijn ingestapt zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging waar we met ons belastingsgeld mee hebben geholpen aan het vermoorden van over een miljoen onschuldige , meest islamitische bevolking. Of de leugens die ons weer in een nieuwe oorlog lokken in Afghanistan, waar de bevolking niet telt maar de olie en gas pijpleidingen. En zo zijn er zoveel zaken over de niet islamitische nederlanders die boter op hun hoofd hebben en niet zo’n beetje ook. Dit commentaar van een gewone hollandse nuchtere huisvrouw.

 16. @Geus [19]:

  “Thomas van Aquino en Augustinus zijn Rooms Katholieke propagandisten. Hun geschriften en ideologieen zijn een basis voor de Hellige Inquisitie.”

  Een basis voor klassiek liberalisme. Als u Augustinus en Thomas van Aquino al heeft gelezen dan heeft u hen niet begrepen.

  “Katholieken worden sedert 1965 niet meer vermoord door de Inquisitie, als ze een Bijbel in huis hebben.”

  Kent u voorbeelden uit 1964 waarbij katholieken vermoord werden als ze een Bijbel in huis hadden?

  “Burgerlijke vrijheid is verworven door de Reformatie, die vrijheid afbreken heet Contrareformatie.”

  Ik denk bij burgerlijke vrijheid nou niet direct aan het confisqueren van onroerend goed en het stuk slaan van miljoenen aan kunstschatten. Maar ja, wellicht denkt u – als Geus – daar anders over.

  “Maar Wilders valt slechts de Islam aan, waarbij er Pauselijke kruistochten tegen Islam worden gehouden in Irak en Afganistan.”

  Pauselijke kruistochten? O, ja, natuurlijk Zijne Heiligheid Barack de Eerste. Barack en Benedictus beiden ‘gezegende’. Een bijnaam van de Amerikaanse president is ‘His Holyness’ en ‘Saint Obama’. De vorige paus was Joris de Tweede, zoon van paus Joris de Eerste (ooit hoofd van de CIA en vice-paus onder paus Ronaldus [u weet wel, de opvolger van paus Jacobus]).

  “Koningin Beatrix bezocht (bezoekt?) de Eucumenische Remonstrantse Kerk in Den Haag, maar haar voorvader Prins Maurits was Contraremonstrant, liet Remonstrant Oldenbarnevelt onthoofden, zette alle Remonstranten het land uit.”

  Ik wist dat het remonstrante geloof verboden werd onder het stadhouderschap van Maurits aan het einde van het twaalfjarige bestand, maar ik heb nooit ergens gelezen dat er ook een expulsie van remonstranten heeft plaatsgevonden. Wanneer werden de remonstranten het land uitgezet? Wat is uw bron?

  “Maar anderzijds wordt de Koningin wel gedwongen door het volk om met het Vatikaan samen te werken, sedert de Patriotten opstand in de 18de eeuw.”

  Ah, dus de koningin werd eerst niet gedwongen om met het Vaticaan samen te werken, maar sinds de Patriotten opstand in de 18d eeuw ineens wel? Wil u hiermee impliceren dat de Societeit van Jezus achter de Patriotten zaten?

  “Want ik betrap elke Christen op hypocratie, dus Christendom is als geherkauwde ideologie altijd Satanisme.”

  Op hypocratie? Heerschappij van het lage. Zware aantijgening.

  “Moge mijn lichaam de eer krijgen tot varkensvoer gebakken te worden als ik dood ben.”

  Goed idee. Een keer wat anders dan een plantaardige eikel. Behalve uw hersenen natuurlijk, want varkens hebben immers krachtig voedsel nodig.

  Ik krijg de indruk dat u wel eens in geschiedenisboeken grasduint en erg in de war is.

  @Liberty 5-3000 [20]:

  Ik vind mijzelf meer een surrealist. 🙂

 17. @Geus [19]:

  Ik heb uw site even bekeken en vond het erg vermakelijk om zulke conspiratieve anti-papistische quasi-ultra-gereformeerde tirades op een site te lezen die, naar het zich laat aanzien, slecht bezocht is maar desalniettemin levend. Ik dacht dat zoiets, zeker in het Nederlandse taalgebied, allang fossiel was. Laat ik het positief benaderen en het beschouwen als een frisse afwisseling tussen als die joodse-en vrijmetselaarscomplotten.

  Overigens was Maurits geen voorvader van Beatrix. Maurits is nooit getrouwd geweest en heeft slechts buitenechtelijk nageslacht.

 18. @Oscar [25]:

  Idd vreemd, Oscar. De linkse media vermoedden vast iets. 😉

  Volkert van der Graaf heeft het dus wss niet alleen gepland (net als Karst Tates die ook hulp moet hebben gehad, want hij kon de koninklijke bus helemaal niet zien toen hij zijn dodenrit inzette).

  Als Volkert van der Graaf op 6 mei 2016 vrijkomt kan Peter R. de Vries het hem alsnog vragen.

  Of zou Volkert allang vrij zijn en lekker op de Bahama’s zitten met de miljoenen die JPB cs hem heeft betaald … (die videobeelden uit zijn cel zijn vast fake en de bewakers zijn omgekocht 😉

  http://www.elsevier.nl/web/Artikel/175002/Fortuyn-Volkert-verveelt-zich.htm

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [26]:

  “(net als Karst Tates die ook hulp moet hebben gehad, want hij kon de koninklijke bus helemaal niet zien toen hij zijn dodenrit inzette).”

  Dus omdat hij de koninklijke bus helemaal niet kon zien moest hij hulp hebben gehad? Hoeft niet te kloppen, deze bewering. Ook een blinde zou een kleiduif kunnen schieten. En bedenk dat Tates zijn doel heeft gemist. Inplaats van de koninklijke bus te rammen maakte hij enkel onschuldige slachtoffers.

  “Als Volkert van der Graaf op 6 mei 2016 vrijkomt kan Peter R. de Vries het hem alsnog vragen.”

  Dat weet je niet. Misschien vindt Peter R. de Vries Volkert wel een tirannemoordenaar die had moeten worden vrijgesproken. In ieder geval was het arrestatieteam voor Volkert op die zesde mei in 2002 al om 18:00 uur op de weg. Zes minuten voordat het eerste schot gelost werd. Aangezien geen enkel arrestatieteam uit mag rukken als er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstig misdrijf is er sprake geweest van een open doel voor journalisten die graag kritische vragen stellen. Quod non.

  Ik schreef ‘enkel onschuldige slachtoffers’! Waarmee ik zou kunnen impliceren dat er leden van de koninklijke familie zijn die niet onschuldig zijn. Ach, ik laat het staan…

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [27]: “Dus omdat hij de koninklijke bus helemaal niet kon zien moest hij hulp hebben gehad? Hoeft niet te kloppen, deze bewering. Ook een blinde zou een kleiduif kunnen schieten”

  Ook een blinde kan geen kleiduif schieten als er helemaal geen terugkoppeling is. Als bijv. het geluid van het afschietapparaat ontbreekt lukt het in geen geval, want je kan dan niet weten wanneer je moet schieten.

  Dat was precies wat er ook ontbrak bij de dodenrit van Tates. Hij was immers eerst de weg versperd en teruggewezen door twee politieagenten. Hij gehoorzaamde, maar keerde enkele minuten later met hoge snelheid terug en reed toen langs de agenten de lange rechte laan in die regelrecht naar het plein met de Naald voerde. Al die tijd had hij geen enkel zicht op de bus want die reed in een heel andere straat op kms afstand.

  Dus hoe moest hij weten waar die bus was? Twee mogelijkheden: 1. doordat zijn helpers hem per radio op de hoogte hielden, of 2. doordat hij in zijn auto de rechtstreekse tv-uitzending kon volgen. Take your pick. 😉

  Die laan is zeker 700 meter lang. Hij omzeilde zonder snelheid te minderen halverwege een hek en zag pas bij het plein dat links op de weg een vrachtwagen stond geparkeerd met rechts enkele hekken en daarachter, midden op de weg, stond publiek.

  Als die mensen gewoon achter de dranghekken op de stoep waren gebleven zouden ze nu nog in leven zijn. Tates schepte het hek dat naast de vrachtwagen op de weg stond en vervolgens enkele mensen uit het publiek. Zijn auto week daarbij af naar links richting de Naald.

  Als die mensen er niet hadden gestaan en hij rechtuit was gereden had zijn auto regelrecht op de achterzijde van de koninklijke bus gebotst.

  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter de Jong [28]:

  Er stond een (privé?) opname op Youtube die ik helaas niet meer kan terugvinden, waarop van dichtbij te zien was dat Tates het hek schept en vervolgens het publiek, en daarna naar links afwijkt. Op de officiële NOS opname is dit moment gemist. Onderstaande simulatie en afbeeldingen geven hiervan een indruk:

  http://www.youtube.com/watch?v=P-HE7sgYNPY
  http://apeldoorn.kiesreis.nl/aanslag.jpg
  http://www.destentor.nl/multimedia/archive/01120/AanslagApeldoorn_1120533b.jpg

Comments are closed.