De Europese toezichthouder stelt nieuwe aan de buffers van verzekeraars. In heel Europa worden de kapitaaleisen waarschijnlijk met 230 tot 270 miljard euro verhoogd. Voor de Nederlandse markt is dan een extra solvabiliteit van 24 miljard euro nodig. Dat betekent een verdubbeling van de vereiste buffers. Als gevolg hiervan zullen volgens Europese verzekeraars de premies tot 30% stijgen. Vooral de kosten voor levensverzekeringen gaan fors omhoog. (FD, p. 11)

Daar gaan we weer, alle risico moet worden uitgebannen, maar we realiseren ons niet wat daar weer de risico-gevolgen van zijn.Door risico uit te bannen, nou ja dat denkt de overheid, worden de zekere kosten ( de premie gaat omhoog)  hoger en dus de kans dat je je doel of doelvermogen niet bereikt, ook groter.

Als je premie 30 % stijgt om zeg een ton levensverzekering bij overlijden te krijgen, zal je, of meer moeten betalen, of een 30% lagere uitkering krijgen. Beste overheid heeft u daar al eens over nagedacht, de onverwachte consequenties??

Door de faillisements kans van verzekeraars te verkleinen, vergroot u de kans dat de cliënten hun doel niet bereiken!

Is dat niet juist erg risicovol?

1 REACTIE

Comments are closed.