Aan alle Kamerleden verzonden verzoek:

Als autochtone Drentenaar die geregeld in de openlucht rustig en onverstoorbaar geniet van een sigaartje komen er wel eens rimpels in mijn voorhoofd, vooral  als je de verarming en ontwikkelingen in ons land ziet. De tweedracht in de samenleving en de soms wat onduidelijke wetgeving zou daar op aangepast moeten worden. Als er een dronken persoon de fiets van Hirch Balin aan barrels rijd dan is dat een schande, maar doet een iemand in volle bewustzijn dit, dan is het misdadig. Tot zover kan ik het volgen. Wat onnavolgbaar is, zijn vaak de rechten en procedures bij ontwikkelingen in de samenleving, infrastructuuraanleg en bij het oprichten of uitbreiden van bedrijven. Van hoog tot laag wordt daar terecht en onterecht gebruik, soms misbruik, van wetten en regelgevingen gemaakt. En bij dit laatste zou ik aandacht willen vragen voor onderstaande beschamende ontwikkeling in ons anders zo vredig Drentse landschap .

Er worden plannen ontwikkeld om op vliegveld Eelde een baanverlening van 700 meter te realiseren. In meerderheid staan we er volledig achter en de overheid stelt geld beschikbaar. Dan wordt er een bezwaar ingediend i.v.m. te verwachten geluidsoverlast. De normale wegen worden ingegaan rechtbank, hoger beroep, Raad van state en eindoordeel is dat de bezwaren afgewezen worden. De volgende fase is dan de natuur aantasting, ook daar weer de zelfde weg . Dan worden de vogels er bij gehaald en weer de zelfde lange procedures .Daarna wordt de Milieubeweging er bij gehaald en die gaat nog even duidelijk maken dat de aanleg te veel schade aan kan brengen, maar ook dat gaat over na uitspraken van de rechters. Dan gaan ze het gooien op de onterechte subsidie verstrekking , van hoog tot laag bij rechtbank , Raad van State en Europese gemeente wordt geprocedeerd. Maar nergens krijgen ze gelijk en ondertussen zijn we 15 jaar verder.

Nu dreigen de bezwaarmakers nadat ze  alles verloren hebben alweer met een nieuwe rechtsprocedure aan te vangen op basis van de exploitatie en  business plan van het bedrijf, en om dat te voorkomen willen ze een convenant sluiten waarbij al bij voorbaat de verlenging van de baan niet bespreekbaar is. Nu is procederen in aanvang altijd rechtmatig, maar dreigen met rechtszaken om mensen en bedrijven te kunnen chanteren lijken mij onaanvaardbaar. Dreigen met een faillissement is ook strafbaar, waarom dit dan niet. Zou het teveel gevraagd zijn dat onze bestuurders hier eens wat aandacht aan geven. Het lijkt mij een gezonde zaak dat Minister Hirsch Ballin dit op zou pakken

Ingezonden door R van der Sluis.

NASCHRIFT REDACTIE: Het is duidelijk dat op deze huidige manier weinig tot stand komt en alles veel te duur wordt.
Maar ook in een libertarische vrije maatschappij zullen eigendomsrechten beschermd moeten worden. Mogelijk nuttig om daar al eens oplossingen voor aan te dragen en er over te discussiëren.

3 REACTIES

 1. Ondanks dat eigendomsrechten beschermd dienen te worden, is een vertraging van 15 jaar niet meer normaal te noemen.

  Alle bezwaarhebbenden kunnen zich binnen 6 maanden melden als de bouwplannen bekend worden gemaakt. Vervolgens kunnen al deze bezwaren in 1 zitting bij een rechter, in hoger beroep, en bij de raad van state worden afgehandeld.

  Bezwaren die niet binnen die 6 maanden bekend zijn gemaakt dienen automatisch verworpen te worden.

  Dit is gewoon het rechtssysteem misbruiken om een ander zo veel mogelijk op kosten te jagen en dwars te bomen. Een mooi voorbeeld waar de mileu maffia, gesponsord door subsidies, tijd en geld genoeg heeft om iedere normale ondernemer kapot te maken.

  Armin [3] reageerde op deze reactie.

 2. er is een artikel (3:13 BW) tegen misbruik van recht, maar kennelijk werkt dat niet echt om deze misstanden tegen te gaan.

  waar staat dat dreigen met faillissement strafbaar is? dat is namelijk gemeengoed bij incasso procedures, dus lijkt me sterk. ook in een libertarische samenleving zou dat mogen, er wordt immers geen geweld gebruikt.

  ben geen expert, maar in een libertarische samenleving lijkt me dat als er lieden zijn die aantoonbare schade ondervinden, dan hebben die recht op schadevergoeding. wordt die vergoeding te hoog dan is de uitbreiding niet rendabel en wordt deze niet gerealiseerd.

 3. @Granny [1]: Ondanks dat eigendomsrechten beschermd dienen te worden, is een vertraging van 15 jaar niet meer normaal te noemen.

  Het grote probleem is dat in ons huidige systeem én de eigendomsrechten niet beschermd worden én het project niet door gaat. Verlies-verlies …

  Je leest – ook hier weer – allerlei klaagzangen over procedures etc. En ik snap dat ook, maar we moeten ook de andere kant begrijpen. De gewone burger die naast het vliegveld zit en daadwerkelijkaantoonbaar geluidsoverlast krijgt wordt nihil gecompenseerd.

  We vergeten namelijk dat al die regels in ons land ook nog een explciet doel hebben: namelijk bepalen hoeveel schade iemand mag aanrichten zonder daarvoor de mensen die schade lopen te compenseren. (*)

  bij milieuregels is het heel simpel: ook als jij schade hebt van bijvorobeeld de uitstoot, geluidsoverlast, of wat dan ook van een bedrijf. Mits dat bedrijf binnen de normen bleef is het jammer voor de burgers.

  De grote denkfout is dan om die hele onzinnige (begrijp me namelijk niet verkeerd!) 15 jaar procederen op te lossen door de procedures in te korten. Dat is namelijk geen stap voorwaards!

  Wat moet gebeuren is de rechten van niet betrokkenen inperken zodat zij niet langer kunnen procederen, maar tegelijkertijd de rechten van de betrokkenen zo ongeveer 100 voudig versterken. Vliegveld aanleggen>? geen probleem, maar dan wel een zeer dikke schadevergoeding aan de eigenaren, en niet zozoals nu hen met een briefje dat alles binnen de regels is verlopen afschepene.

  Dat vage clubjes elders in het land zich sufprocederen moet aangepakt worden, maar dat kan pas nadat er ook eindelijk bescherming is voor de locale bewoners. Zonder dat, zijn die bewoners namelijk helemaal vogelvrij …

  *) Mooi voorbeeld was een bepaalde regio in het noorden van het land waar men verachte dat de winning van gas door een bepaald bedrijf maximaal X cm daling zou geven in de meest extreme mogelijkheden. De overheide stelde dus dat een daling van 2X legaal was. Lekker ruim genomen, en het bedrijf zou zich nooit zorgen hoeven maken over schadeclaims. Immers tot 2X kon met elke schade afwijzen. Schade die daadwerkelijk optrad!
  Maar helaas toen bleek de inzakking opeens bijna 3X te zijn … Paniek! Oplossing: wet aangepast en nu mag men 4X verzakken … Vergoedingen: noppes.

Comments are closed.