PvdA-leider Job Cohen krijgt bijles over de economie.

De premierkandidaat laat zich bijspijkeren door een ploeg economische zwaargewichten in de hoop de kritiek te kunnen smoren dat hij, anders dan zijn voorganger minister van Financiën Wouter Bos, te weinig van de overheidsfinanciën weet om Nederland door de crisis te loodsen.

Die bijspijkercursus bevestigde hij tijdens een partijbijeenkomst in Groningen. In de groep zitten hoogleraren en oud-bewindslieden ook van buiten de PvdA. Wie in het team zit, houdt hij geheim.

Uit de gesprekken is hem al gebleken dat harde bezuinigingen nodig zijn, zo kondigde Cohen de PvdA-campagnekoers aan. Hij schetste voor Nederland een economisch zeer donkere periode nu komende kabinetten 29 miljard euro moeten gaan bezuinigen.

“De leuke dingen voor de mensen zullen met een lantaarntje te zoeken zijn”, zei hij.

De PvdA zal een beroep doen op mensen met meer inkomen om de klappen op te vangen.

“Iedereen moet beseffen dat de overheid alleen dit niet kan oplossen, we zijn allemaal medeverantwoordelijk.”

Cohen noemt geen concrete maatregelen maar wil naast zwakkere groepen de middenklasse ontzien die bijvoorbeeld net een auto bij elkaar gespaard heeft.

“Laten we bij bezuinigingen het niet zo doen dat zij die auto niet meer kunnen rijden”, zei hij.

Het miljarden tekort is ontstaan door de bankiers, stelde Cohen vast, maar de burger betaalt.

“Ook al is dat voor gewone mensen buitengewoon onrechtvaardig, we zullen met zijn allen die rotzooi moeten opruimen. De overheid kan dat niet alleen. Maar we blijven een rijk land.”

Tot zover de media.

Laat ik nu denken, als ik zie hoe gemakkelijk een en dezelfde politicus van het ene – naar het andere ministerie verhuist, dan wordt blijkbaar specifieke kennis niet nodig geacht.

Dus een compliment voor Cohen dat hij de moeite neemt om zich bij te laten spijkeren.

Maar helaas, aan de hand van bovenstaand artikel lijkt het meer op politieke kretologie dan op daadwerkelijke economie.

Er moet volgens Cohen en het CPB dus 29 miljard euro worden bezuinigd. Dat houdt dus in dat er een begrotingstekort van datzelfde bedrag is over de komende jaren.

En de normale economie houdt bezuiniging in, dat er als eerste naar de uitgaven kant wordt gekeken en onnodige kosten en niet rendabele projecten worden geschrapt.

Maar Cohen noemt geen concrete maatregelen. Maar weet wel te zeggen dat de PvdA een beroep zal doen op mensen met meer inkomen om de klappen op te vangen.

Meer inkomen dan wat of wie? Is dit een eufemisme voor de bekende “sterke schouders”. In ieder geval geen correcte economische term.

Ook wordt direct het collectivistisch falen van de politici afgewenteld op de medemens door te stellen dat we allemaal medeverantwoordelijk zijn, voor dit begrotingstekort.

Om belastingverhogingen door te kunnen voeren wordt de medemens direct een schuldgevoel aangepraat, net als bij bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking.

Een begrotingstekort ontstaat doordat politici om wat voor reden dan ook meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. En daar heeft de medemens, door te stemmen, een relatief beperkte invloed op.

En te stellen dat de miljarden tekorten ontstaan zijn door de bankiers is niet alleen onjuist, maar geeft tevens aan hoe slecht de kwaliteit van de verstrekkers van zijn bijles is.

De “redding” van de banken heeft de staatsschuld met plusminus 100 miljard doen toenemen.

Alleen de rente die door de overheid betaald moet worden is onderdeel van de begroting.

En zijn voorganger Wouter Bos heeft “het volk” gegarandeerd dat de renteopbrengsten hoger zullen zijn dan de rentelasten. Dus het zou zelfs voor de begroting een zeer gunstige transactie geweest zijn.

Hierbij neem ik natuurlijk aan dat de banken hun schuld aan de overheid zullen aflossen waardoor dus de staatsschuld te zijner tijd weer met 100 miljard wordt verminderd.

Of weet Cohen iets wat “het volk” niet mag weten?

In ieder geval zou ik Cohen willen adviseren andere bijspijkeraars in de arm te nemen.

Hij mag natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

8 REACTIES

 1. Ik vrees dan ook sterk dat hij helemaal geen bijles economie heeft gekregen, doch Keynesiaanse Mythologie, zeker als de kennis van hoogleraren afkomstig is.

 2. @Hub Jongen [2]:

  Ik ben bang dat we die fase al voorbij zijn. Hij heeft ruimschoots meer dan modaal en zal dus ook mensen moeten pakken die minder hebben dan hij.

  Vanuit PVDA filosofie is de definitie eigenlijk wel makkelijk te maken.

  Iedereen die netto-betaler is moet nog meer betalen en de netto-ontvangers moeten we ontzien en zelfs nog meer geven

  Alleen op die manier kan je op termijn iedereen gelijk krijgen

  Helaas komt die balans fors lager uit dan het gewogen gemiddelde omdat ook de staat onderhouden moet worden

  Klaas

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 3. De PvdA zal een beroep doen op mensen met meer inkomen om de klappen op te vangen.

  Bijna waar. De correctie zin is:

  “De PvdA zal een beroep doen op mensen met inkomen om de klappen op te vangen.”

  Teveel mensen denken echter nog dat ‘rijken’ en ‘sterke schouders’ de inkomensgroepen boven hen zijn.

  Iedereen die inkomen heeft uit wat voor bron, zal gepakt worden de komende 25 jaar. Immers het geld dat zij gaan verdienen is gisteren al uitgeven.

 4. @KlaasDenHelder [4]: Inderdaad Klaas. Plus dat herverdeling de koek ook kleiner maakt.

  Dus je verliest dubbel. Enerzijds omdat de staat zelf wat opgebruikt, maar anderzijds omdat herverdeling een rem is op economische groei. Immers, als je stedes meer belasting moet gaan betalen als je steeds harder/meer/beter gaat werken, is er een extra stimulans op dat niet te doen.
  Dwz iedereen maakt die keuze op basis van eigen moticaties, maar de staat voegt een extra motivatie toe, die voor sommige mensen de balans zal doen doorslaan naar toch maar niet die zaak beginnen, toch maar niet over te werken, meer uren ipv deeltijd, toch maar niet investeren maar gewoon op de spaarrekening laten staan, etc. Hoe hoger de belastingen en herverdeling hoe meer de rem.

 5. Cohen is een schoft en een leugenaar. God of voor mijn part Cohens grote vriend allah verhoede dat deze imbeciel straks aan de macht komt. Net wat Nl. nodig heeft na 40 jaar links wanbeleid nog meer links beleid. Het is de standaardoplossing van linksers: problemen ontstaan door links beleid pak je aan met nog meer links beleid.

 6. Goede kans dat Cohen de nieuwe minister-president wordt. Een nog grotere kans dat hij de nodige bezuinigingen voor zich uit schuift.

Comments are closed.