De EU heeft plannen om speculatieve handel in derivaten te verbieden. Dit naar aanleiding van de speculatie tegen Griekse obligaties. De eerste maatregel die zij in willen voeren is het verbieden van de handel in credit default swaps voor staatsobligaties. Met name Merkel en Sarkozy maken zich sterk voor deze maatregel. Het versterken van de positie van de Griekse staatsobligaties door handelsrestricties is een heilloos pad dat het tegengestelde zal bewerkstelligen. Een credit default swap is een soort verzekering tegen wanbetaling. Iemand kan een CDS kopen op een bepaalde obligatie. Deze persoon gaat dan periodiek een betaling doen aan de gever van de CDS. De gever van de CDS is verplicht om een bepaalde som geld uit te keren als er daadwerkelijk sprake is van wanbetaling. Het bezit van een obligatie is niet vereist om een CDS te kopen. Het is een verzekering tegen een bepaalde gebeurtenis. De ene partij betaalt premie en de andere betaalt als de gebeurtenis zich voordoet.

Voor bezitters van obligaties kan het prettig zijn om een CDS te kopen. Ze kunnen daarmee het risico verminderen. Daar staat tegenover dat je rendement op de obligatie wel daalt door de premie die je moet betalen. Verder is er de mogelijkheid om de CDS zelf als speculatieobject te gebruiken.  Als je verwacht dat de waarde van de CDS gaat stijgen dan kun je deze kopen om hem later met winst weer te verkopen. Ook van een daling kan een speculant gebruik maken. Hij kan een verkoopcontract voor een CDS sluiten. Maar hij heeft nog geen CDS in bezit. Pas later als de transactie daadwerkelijk plaatsvindt, koopt hij de CDS op de markt en verkoopt deze daarna gelijk door. Als de waarde van de CDS gedaald is tussen het sluiten van het contract en de daadwerkelijk transactie dan wordt er winst gemaakt door de verkoper. Dit wordt ook wel shortselling genoemd of short gaan.

De CDS maakt de onderliggende waarde meer liquide. De handel in de onderliggende obligatie wordt makkelijker. Bezitters van obligaties hebben door de CDS meer mogelijkheden en dat maakt de obligatie aantrekkelijker en daardoor beter verhandelbaar. Ten tijde van de opkomst van dergelijke derivaten zag je daardoor dat de rente van moeilijker verhandelbare obligaties omlaag ging. De spreiding van de rente tussen ‘goede’ en ‘slechte’ obligaties werd daardoor minder. Dus de Griekse staatsobligaties krijgen hierdoor een lagere rente.

Het verbieden van de CDS zal het omgekeerde veroorzaken. De Griekse staatsobligatie zal minder waard worden. De rente op deze obligaties zal stijgen. Dit zal de financi?le positie van Griekenland verder verlechteren. Dankzij derivaten komt een land als Griekenland nog redelijk goed weg met het financi?le wanbeleid. Om de speculanten aan te wijzen als schuldige is niet correct. En het leidt af van de echte problemen.

De problemen met de Griekse staatsobligaties hebben te maken met de onderliggende waarde. En dat is Griekenland zelf. Daar liggen de echte problemen. Er wordt weer flink gestaakt. Het ziet er naar uit dat de vakbonden diep willen gaan om hun zin door te drukken. En dit zal de economie verder verslechteren. Een hogere rente voor Griekenland is dan een logisch gevolg. De twijfels over de mogelijkheden van de regering om de problemen af te wenden, houden aan. Dat is waar de problemen liggen. En dat is dus ook waar je moet zoeken naar de oplossing.

Het aangaan van contracten is een belangrijke vrijheid. De handelaren op de financi?le markten maken gebruik van dat recht. Zonder de vrijheid van contract wordt het privaat eigendom van mensen aangetast. De overheid bepaalt al op teveel gebieden wat we wel en niet mogen doen met onze eigendommen en op welke manier we contracten af kunnen sluiten.

Griekenland zit flink in de problemen. De schuld bij de verkeerde persoon leggen zal het probleem niet oplossen. De stakingen zijn het re?le probleem en niet de speculanten. De stakingen maken de obligaties minder aantrekkelijk en hierdoor stijgt de rente. De kans dat Griekenland gaat betalen lijkt zo steeds kleiner te worden. Het zag er al niet best uit en nu stapelen de problemen zich verder op. De verwarring die de politici veroorzaken met deze maatregel zal echte oplossingen alleen maar verder naar de achtergrond verdringen. En als Griekenland valt dan kun je retoriek al voorspellen. ‘We hadden de speculanten eerder aan moeten pakken dan hadden we dit kunnen voorkomen’. Een spel van ontkennen en schuld afschuiven waar de Griekse bevolking niet mee wordt geholpen.

6 REACTIES

 1. Zo gaat de stoomwals van de EU verder. Het volk maakt zich druk om de poppetjes in Den Haag, en hoort niet eens dat die stoomwals continu doorgaat met het verzamelen van meer macht.
  Ook de politici in den Haag houden zich koest hierover en vinden dat het goed gaat.

 2. Als de naakte handel in Credit Default Swaps alleen in Europa wordt verboden gaat deze handel gewoon door in New York. Zonder een verbod in Amerika is het een belachelijk ritueel zonder enig effect. Een verbod zou politici in Europa in de gelegenheid stellen om tegen de stemmers te zeggen “at least we did something”. Dit is geen competent beleid. Waarom staan er zo weinig reacties van Econometristen en Wiskundigen in de krant? http://www.blaap.org

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.
  Rothschild [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ronald van Uden [2]:
  “Waarom staan er zo weinig reacties van Econometristen en Wiskundigen in de krant?”
  Deze mensen zijn allang gekocht door middel van licenties.
  U gaat toch ook niet 25 jaren studeren om een licentie te verkrijgen en dan uw licentie op het spel zetten door risicovolle uitspraken tegen de licentieverstrekker te doen?
  Horen, zien en zwijgen

 4. Een CDS dekt een CDO af (Collateral debt obligation), oftewel men neme een verzekering om een mandje lening af te dekken en verkopen deze beide meerdere keren door (winstspeculatie, 20x doorverkopen is geen uitzondering). Ziehier de kiem van de ballon die monetair stelsel heet. De schattingen lopen uiteen, maar de totale omvang van deze derivaten markt ligt tussen de 15 tot 20x de “waarde” van het bnp van de wereld. Amerika of Griekenland is niet het enige land wat failliet is. Feitelijk is al het geld “schuldengeld”.

  Wie hier geloofd in “vrije” markt heeft of onvoldoende informatie of heeft een werkelijk naïef geloof in de houdbaarheid van “ons” economische systeem.

  Voor het welzijn van ons allen en onze aarde wordt het tijd om nieuwe overtuigingen te omarmen en in te zien dat onze huidige leefwijze ons niet dient.

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Jandle [5]: Je stipt hier een ander probleem aan.

  Zoals je aangeeft worden CDS’en herhaaldelijk doorverkocht. Dat is op zich geen probleem, want gewoon een van de vele vormen van herverzekeren. Verzekeraars spreiden en herverzekeren risico ook.

  Het probleem is dat door de veel verkopen vaak verloren gaat wat het onerliggende risico is. En soms gaat men het insentrieke risico van een CDS vervangen door zaken als herfinancieringsrisico zoals men deed bij de bekende subprime hypothekobligaties. Hierdoor worden CDS’en soms als een te laag risico (en dus te goedkoop) ingeschat.

  En ja, dat geeft dan soms problemen als de zaak werkelijk klapt.

  Maar dat is niet iets wat tegen de ‘vrije’ markt spreekt.

  Integendeel. De vrije markt voor elk product is namelijk het voortdurend ontstaan van inbalansen in alles. Schaarste is essentieel voor het bestaan van de vrije markt. Net zoals overschotten. Deze ontstaan en herstellen zich voortdurend. Dat is vrije markt.

  Ofwel, handel in CDS’en zal af en toe een klap krijgen. De verkeerd ingeschatte verdwijnen zo.

Comments are closed.