Of de Atheïstisch Seculiere Partij mee gaat doen met de komende verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer was tijdens het schrijven van dit artikel nog niet bekend. De ASP heeft nog geen volledig programma, maar alleen een manifest dat te vinden is op de slecht onderhouden website van de atheïstische beweging. Op het logo van de site is, behalve een Oude Griek, de door christelijke moraal geobsedeerde, geesteszieke, Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) en de door seks geobsedeerde, aan cocaïne verslaafde, Oostenrijkse psychopaat Sigmund Freud (1856-1938) zichtbaar.

Het manifest telt enkel zeven punten, wat mij voor een klein probleem stelt aangezien ik graag 24 punten op de toetssteen wil. Om dit op te lossen zal ik aan elk programmapunt 3,4285714285714285714285714285714 (24 gedeeld door 7) karaat, 0 karaat of – 3,4285714285714285714285714285714 karaat toe kennen. Om de lezers bij elke punt uit het manifest niet te vervelen met cijfers met veel decimalen achter de komma zal ik volstaan met een +, een – of een 0.

I Een volledige scheiding van kerk en staat

Prima verenigbaar met klassiek liberalisme. Geen privileges voor godsdiensten.

+

II Alleen openbaar onderwijs

Niet liberaal. Mensen dienen zelf te bepalen of zij een bijzondere school willen oprichten of niet.

III Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden

Zolang mensen andermans eigendom niet schenden is er geen enkele reden om geweld te gebruiken tegen mensen die in een openbare ruimte een godsdienst afficheren.

IV Geen nieuwbouw van kerken, moskeeën, synagoges e.d. (bestaande worden gerespecteerd)

Laat mensen zelf bepalen of zij een kerk, moskee of synagoge willen bouwen of niet. Niet libertarisch dit voorstel.

V Afschaffing van alle “aparte” (grond)wetten voor welke religiante groepering dan ook. Er is maar één wet en die geldt voor iedereen !

Goed plan! Geen privileges voor bevolkingsgroepen.

+

VI Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen

Dus zeventienjarigen die bijeen komen om het over hun numineuze ervaringen te hebben krijgen voortaan te maken met gewapende politie-agenten als het aan de ASP ligt.

VII De overheid dient min of meer dezelfde houding aan te nemen tegenover religie als tegen roken: Niet verbieden, want het is de individuele verantwoordelijkheid van de burger,….maar wel zo veel mogelijk ontmoedigen en zo veel mogelijk op de gevaren ervan wijzen.

Accijns op de zaken die nodig zijn om invulling te geven aan religie? Verplichte waarschuwingen op pakjes met ouwels? Boetes voor caféhouders die hun klanten toe staan te bidden?

Absurd en zeer zeker niet libertarisch.

Aantal karaat in de plus: 2 van de 7

Aantal karaat in de min: 5 van de 7

Eindstand: – 10,285714285714285714285714285714 karaat

Radicaal socialistisch (radicaal links)

Oscar

Maart 2010

Eerder in deze serie verschenen:

SGP

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/de-sgp-op-de-libertarische-toetssteen/

De Partij voor de Dieren

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-partij-voor-de-dieren-op-de-libertarische-toetssteen/

7 REACTIES

 1. “Op het logo van de site is, behalve een Oude Griek, de door christelijke moraal geobsedeerde, geesteszieke, Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) en de door seks geobsedeerde, aan cocaïne verslaafde, Oostenrijkse psychopaat Sigmund Freud (1856-1938) zichtbaar.”

  LOL 😀

  Ja, die boegbeelden zijn niet zo gelukkig gekozen. Ze hadden beter een van deze atheïsten kunnen nemen:

  Richard Dawkins, Pat Condell (UK)
  Herman Philipse (NL)
  Etienne Vermeersch (BE)
  Daniel Bennett, Sam Harris, James Randi (USA)

  De beweging lijkt mij overigens net zo’n samenraapsel als de Libertarische Partij NL (en net zo ineffectief). Als overtuigd atheïst ben ik jarenlang actief lid geweest van het Humanistisch Verbond, maar dat schoot ook niet op. Het atheïsme wordt immers gesteund door mensen met heel verschillende achtergrond (van bekeerde katholieken en zweverige new agers tot harde wetenschappers en objectivisten). Die wortels krijg je nooit helemaal weg en die mensen krijg je dus net zo min op 1 lijn als libertariërs. 😉

  http://www.freethinker.nl/
  http://www.devrijegedachte.nl/
  http://www.positiveatheism.org/

  ===
  “God is dead”
  ~ Nietzsche

  “Nietzsche is dead”
  ~ God

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [1]:

  “Ja, die boegbeelden zijn niet zo gelukkig gekozen. Ze hadden beter een van deze atheïsten kunnen nemen:”

  Gezien de eindstand zat ik zelf te denken aan Erich Honecker, Enver Hoxha en Leonid Brezjnev. 🙂

 3. Deze club is niet atheïstisch maar antitheïstisch. Hun vorm van seculariteit is weer een godsdienst op zich, de intolerantie spat er van af.

 4. Leuke analyse. Stalin ligt als boegbeeld natuurlijk ook voor de hand.

  Overigens ben ik het met de waardering van punt 6 oneens. Liberalisme/tarisme wordt altijd uitdrukkelijk beperkt tot rationele volwassen mensen. De achtergrond van de voorgestelde regels is duidelijk het beschermen van kinderen tegen het gif dat religie is. In die zin gaat het dus om een verbod om kinderen bloot te stellen aan de schade die religie veroorzaakt (do no harm). Deze regel is dus of neutraal of positief liberalistisch/taristisch. In die zin is het uiten van religie in de publieke ruimte ook mogelijk ongewenst, indien en voor zover er kinderen of geestelijk uitgedaagde mensen in de buurt zijn.

  In ieder geval laat je duidelijk zien dat atheïsme en liberalisme niet noodzakelijk samen hoeven te gaan.

  @R. Hartman (NI) [3]: Atheïsten zijn tegen religie, het uitroeien van religies is daarom goed. De vraag is alleen of je deze wilt uitroeien door middel van dwang/verboden, of op andere wijze. Je opmerking miskent de kern van het atheïsme en de relatie tot het liberalisme: Niet liberale atheïsten zijn nog steeds atheïsten.
  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. @NB [4]: Atheïsten zijn tegen religie, het uitroeien van religies is daarom goed.

  Niet mee eens. Atheïsten ontkennen slechts het bestaan van een almachtige alomtegenwoordigheid, die de basis van religies vormt. Ik heb geen enkel probleem met mensen die menen er een onzichtbaar vriendje op na te moeten houden, zolang zij mij niet lastig vallen met wat dat vriendje hen influistert. Leven en laten leven.

  Wie zichzelf vrijwillig aan een hogere macht wil onderwerpen moet dat vooral kunnen en mogen doen; zolang hij mij maar niet aan zijn ‘hogere macht’ wil onderwerpen. Dat het daar in de praktijk vaak mis gaat doet daar niet aan af. Daar is de huidige status quo voor een groot deel debet aan.

  Het willen uitroeien van religies is initiatie van geweld jegens die religies, en dat is onlibertarisch. Zolang die religies geen geweld tegen mij initiëren heb ik geen noodzaak mij met geweld tegen die religies te verdedigen.

  Uitroeien van religie zonder dwang, ofwel de initiatie van geweld, is niet mogelijk. Daartoe zul je theïsten moeten dwingen kinderloos te blijven, of moeten dwingen hun kinderen seculier op te voeden. Beide aanpakken grijpen in op de persoonlijke vrijheid van de theïsten en zijn dus ontoelaatbaar.

 6. @NB [4]:

  Dat is die regel zeker niet. Punt 6 komt neer op geweld tegen 17-jarigen die hun numineuze ervaringen willen delen. Mensen van zeventien jaar en elf maanden die het willen hebben over het ontologische bewijs van Gödel, vrije wil en de mythen als grondslag in het Westerse denken, het gevoel ooit heel te zijn geweest en ooit heel te worden (een symbolische heelheid), en om die reden samen gekomen zijn maar die op het moment dat zij dieper beschouwend op de zaken in gaan met geweld van elkaar worden gescheiden, ontvoerd worden door een paar gewapende politie-agenten, als het aan de ASP ligt, en tegen hun wil op een bewaakte plaats vastgehouden, ingesloten, tussen de dieven, verkrachters en moordenaars.

  Punt 6 zet aan tot agressief geweld tegen bijvoorbeeld vredelievende, intelligente, jongeren die samen komen om de rol van mythe en symboliek als spiegel van de ervaring te bespreken en andere zaken die hun intolerante, bekrompen, atheïstische ouders ten strengste verboden en geridiculiseerd hebben.

  Als een politieke partij iets verbiedt dan komt overtreding van het verbod neer op de uitoefening van geweld door de overheid.

  Behalve dat punt 6 geweld tegen slachtofferloze ‘misdrijven’ inhoudt is het vanuit het oogpunt van atheïsten ook nog een contra-productief.

  “In ieder geval laat je duidelijk zien dat atheïsme en liberalisme niet noodzakelijk samen hoeven te gaan.”

  Ik zie geen enkel verband tussen atheïsme en liberalisme. Ik vind atheïsme meer bij communisme passen. Hoewel ik ook atheïsme en communisme los van elkaar zie.

  Atheïsme is natuurlijk wel een geloof. Atheïsten menen, vaak met een genant grote stelligheid, zeker te weten dat essentialia geen existentialia zijn. Dat ‘zeker weten’ is echter gewoon een overtuiging. Een aanname. Vaak ook nog eens voorgekauwd door de atheïstische ouders.

  Ik vind atheïsme die niet gepaard gaat met arrogantie en materialisme niet gevaarlijk. Ik ben atheïstisch van huis uit en veel bekenden van me zijn atheïsten. Prima mensen. 🙂

  Ik heb niets tegen atheïsten. Zolang zij de kalasjnikovs maar thuis laten. Maar dat zou ik iedereen willen aanbevelen.

 7. @Peter de Jong: je bedoelt waarschijnlijk Daniel Dennett, niet Bennett.

Comments are closed.