Een van de meest eenvoudige indelingen is wellicht de volgende:

01.Hoe  prostitueer ik mij vandaag het beste aan de massa?

02.Hoe kan ik nog populairder worden?

03.Hoe kan ik de  gestolen gelden op nog  grovere wijze verspillen om leuke dingen  te doen voor de massa?

Toen ik nog op school zat, vertelde Mevrouw Veen, mijn docent  Frans, hoe zij des avonds via het zwart  -wit scherm van haar  televisietoestel een scherp inzicht verwierf in het karakter van de zich vertonende politici  die zich  schenen te beijveren om er zo    onbetrouwbaar mogelijk uit te zien.

Met   de introductie van kleurentevisie en  toeneming van de   resolutie op het nu aanzienlijk grotere scherm  zijn de  observatiemogelijkheden nog verbeterd.

Het is zowel  verbazend als fascinerend  te constateren, dat er  nog steeds mensen zijn  die het gebodene voor zoete koek nemen.

Hoe is het mogelijk???

Hugo van Reijen

3 REACTIES

 1. Bijna de hele Nederlandse politiek bestaat bij de gratie van angst. Angst is wat mensen hun vrijheid doet opgeven en hun leven en rechten in andermans handen laat komen. Angst is wat de kranten hun brood bezorgt, dus zowel de pers als de politiek hebben baat bij een bange bevolking.

  Macht en het bijkomende geld is de drijfveer van vele politici, en het werkt. Het zijn vooral intelligente lieden zonder veel geweten en met een laag zelfbeeld, die door het behalen van een goedbetaalde politieke positie tot een verhoging van dat zelfbeeld komt. De wil de bevolking ten dienste te staan ontbreekt, daarvan is hun handelen het duidelijkste bewijs. Dus prostitueert men zichzelf en dat ten koste van diezelfde bevolking.

  Zolang we een bevolking hebben die niet wil opkomen voor hun eigen rechten en die niet bewust keuzes maakt in hun stemgedrag zal de angst de factor zijn waar dit land de toekomst mee ingaat. De politieke prostitutie leeft daarop.

  Wat politiek zou moeten zijn: het regelen en besturen van een land naar welvaart en groei, het maken van ruimte voor de inwoners van het land om hun leven op te bouwen en voor hun nakomelingen een prettige situatie te maken waarin men zich verder kan ontwikkelen en van het leven kan genieten.
  de basis van een samenleving is vrijheid, welvaart, veiligheid en vooruitgang, zowel materieel als geestelijk. Genieten in deze context is niet het bezit van luxe goederen maar de ruimte krijgen zichzelf en zijn/haar ideeen tot iets constructiefs te maken.
  De ruimte hebben om anderen te helpen die tegenslag of pech hebben door bijvoorbeeld gezondheids problemen. Sociaal gedrag is een eigenschap die alleen bij mensen werkt als de eigen zekerheden in orde zijn. En juist dat sociaal maakt dat een samenleving kan werken.

  De toekomst van Nederland zou moeten zijn gericht op het vergaren van kennis en deze kennis om te zetten op alle vlakken, zoals medische wetenschap, technische vooruitgang met een nuttig karakter, sterven naar beter onderwijs en vooral het bewaren van persoonlijke vrijheid , waarbij wederzijds respect een hoeksteen is in het denken. De lijst is veel langer en voor wie wil zien is de weg naar een goede toekomst duidelijk.
  Alleen op basis van menselijkheid kan men de toekomst zonder angst tegemoet zien en op een nuttige manier de weg leggen voor de toekomst.
  Zolang men economen politiek laat bedrijven zal het denken niet gaan over de toekomst van mensen, maar over het manipuleren van de gehele samenleving om cijfers te laten kloppen zodat fouten worden wegberekend. De lijst van fouten door de politiek waarvoor de samenleving moet opdraaien is een hele lange lijst. Generaties na ons zullen daarvoor moeten betalen.

  Logica is de basis van denken, menselijk gevoel de factor waarop men afwegingen moet maken.
  De combinatie van logica en menselijk gevoel de grootste kanshebber voor een prettige toekomst.
  Wat we zien is in de Nederlandse politiek is een heleboel kapiteins op een lekke boot, maar er is geen stuurman aanwezig die de koers kent en waar de boot heen gaat is eenieder een groot raadsel.

  Wat we zien is gewetenloosheid en onmenselijkheid, omdat het verhullen van fouten en wanbeleid belangrijker is om de eigen positie te behouden, terwijl juist het komen tot nuttig resultaat de enige garantie is tot een recht op voortbestaan.

  Zolang het kiessysteem toelaat dat mensen gelijk stemrecht hebben terwijl het besef van politiek bij velen word bepaald door geloof of angstgevoelens of compleet afwezig is zal men politici aantrekken die daar een afspiegeling van zijn.
  Voor hen die wel een toekomst willen zijn deze stemgerechtigden een verstorende factor en word ieder nuttig initiatief in de kiem gesmoord.

  De basis voor stemrecht zou goede scholing moeten zijn en de wens tot een samenleving te behoren waarbij een deugdelijke grondwet de stabiele factor moet zijn en de zekerheid voor iedereen.
  Het huidige stemrecht is dan ook de zwakke schakel in het geheel,het maakt de weg vrij voor politieke prostitutie en vernietigd de dienstbaarheid die politiek leiderschap zou moeten zijn voor een bevolking.

  Het recht om te stemmen zou dan ook moeten worden verworven door een bewijs van bewustzijn van wat een samenleving moet zijn.
  We laten in het verkeer alleen lieden toe die hebben bewezen een rijexamen af te kunnen leggen, maar voor onze toekomst mag iedere onbenul meebeslissen.
  En dat maakt dat onbenullen en gewetenloze figuren over het leven van anderen kunnen beschikken. Zo krom als iets kan zijn.

  Democratie werkt alleen bij een samenleving die zelfbewust is en bereid voor zichzelf en elkaar op te komen. Tot die tijd zullen we de politieke prostitutie als richtlijn hebben.

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.

 2. Goed stuk Quercetanus, ik voel me er helemaal in thuis!
  Met name dat laatste stukje, die laatste alinea’s, slaan de spijker op z’n kop. Men doet maar wat en het merendeel weet niet of nauwelijks wat een blanco stem inhoudt.
  Maar ik ben bang dat dit nog in lengte van jaren zo blijft! Wat zijn we nu helemaal opgeschoten met “onderwijs voor iedereen”?

 3. @Quercetanus [1]: “We laten in het verkeer alleen lieden toe die hebben bewezen een rijexamen af te kunnen leggen, maar voor onze toekomst mag iedere onbenul meebeslissen.”

  Censuskiesrecht verbetert niet alleen de kwaliteit van de keuze, maar tevens de kwaliteit van de bestuurders (omdat dan ook Jan en Alleman zich niet meer verkiesbaar kan stellen). Althans in theorie. In de praktijk is het huidige stelsel juist ontstaan omdat verstandige en moreel hoogstaande mensen zich helemaal niet beschikbaar stelden voor het vak van politicus. Die hadden wel iets beters te doen.

  Je ziet dit verschijnsel overigens ook bij allerlei andere verenigingen. Ieder jaar moet daar weer een nieuw bestuur worden gekozen en er is vrijwel nooit iemand die zich daarvoor beschikbaar stelt. De vergoedingen zijn daarvoor te laag, het gezeur van de leden te groot, het prestige te gering, evenals de mogelijkheid om daadwerkelijk iets voor de vereniging te kunnen doen.

  Voor het vak van politicus hoef je ook geen speciaal examen af te leggen. Politieke partijen hebben vaak wel een scholingsinstituut en als leden het typische carrièretraject afleggen (partijlid=>bestuurslid=>gemeenteraadslid=>wethouder=> kamerlid=>fractievoorzitter=>staatssecretaris=>minister=> burgemeester=>CvK=>RvS=>SER=>EU=>VN=>Bilderberg) dan zijn ze wel door de politieke wol geverfd, maar dit heeft niets met de bredere intellectuele bagage te maken die bijv. de vroegere aristocraten meebrachten.

  In de praktijk levert dit mensen op die eigenlijk voor niets anders deugen dan voor politicus. De 12 ambachten 13 ongelukken types en het ‘scum of the earth’ a.h.w.

  ===
  “Suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Parliament…But I repeat myself.”
  – Mark Twain

Comments are closed.