De Nederlandse Volks Unie doet regelmatig mee met verkiezingen maar is er tot dusver niet in geslaagd om zich in alle kiesdistricten verkiesbaar te laten stellen. De partij is nationaal-socialistisch, maar geeft zelf de voorkeur aan de term volks-nationalistisch. De partij werd lang geleid door Joop Glimmerveen maar heeft al enige jaren ex-CP ’86 -er Constant Kusters als leider. Zijn politieke voorkeur is, als de NVU niet deelneemt aan verkiezingen, de SP.

 

I Geen belastinggeld aan antidiscriminatiebureaus (ADB’s) of Meldpunt Discriminatie Internet

Om twee redenen een plan waar liberariërs zich in zullen kunnen vinden. Ten eerste omdat belastinggeld geen vrijwillige bijdrage is en derhalve niet ethisch te rechtvaardigen en ten tweede omdat discrimineren een recht is en er volledige vrijheid van meningsuiting dient te zijn. + 1 karaat

II Minder ministeries, minder ambtenaren en minder nevenfuncties van politici

Goed plan. Alleen bij dat ‘minder nevenfuncties’ heb ik zo mijn twijfels. Desalniettemin ben ik bereid om aan dit punt een volle karaat aan toe te kennen. + 1 karaat

III Verplicht zingen van het Nederlands volkslied op alle scholen

Wien Neêrlands bloed in d’ aders vloeit/Van vreemde smetten vrij….wat mij betreft mag elke school bepalen dat de bruin geüniformeerde leerlingen met de rechterhand op de onbeklemde borst, dan wel een geërecteerde arm in een hoek van 127 en een halve graad in de lucht, het volkslied dienen te zingen terwijl het nationale vaandel naar de top van de vlaggestok wordt gehesen. Maar zoiets dergelijks verplichten is natuurlijk schending van het recht van een school om haar eigen beleid te voeren. – 1 karaat

IV Gratis gezondheidszorg, stop de marktwerking in de zorg

Gratis staat gelijk aan: bekostigd met het geld dat de overheid van het productieve deel der burgers heeft weten af te persen. – 1 karaat

V Kinderverzorging als verplicht vak voor middelbare scholen

Alweer een verplichting op school. – 1 karaat

VI Basis filosofie en ethiek integreren in het onderwijs om de in gang gezette maatschappelijk ontsporing terug te dringen

Nationaal-socialisten die pleiten voor ethiek in het onderwijs! Uiteraard op kosten van de belastingbetaler. – 1 karaat

VII Rechten van het dier in de Grondwet

Dwaas plan. – 1 karaat

VIII Meer geld voor onderhoud van de parken en stranden, flora, fauna en bosbeheer

Privatiseren die parken, stranden, flora, fauna en bossen. – 1 karaat

IX Absolute vrijheid van meningsuiting met inachtneming van regels van fatsoen

Bij absolute vrijheid van meningsuiting kan er geen sprake zijn van restricties, zoals de inachtneming van regels van fatsoen. Maar die fatsoensregels zouden natuurlijk, net zoals bij Jan-Peter Balkenende, louter facultatief kunnen zijn. Ik ken een halve karaat aan dit voorstel toe. + ½ karaat

X Stopzetting van ontwikkelingshulp

Goed voorstel. + 1 karaat

XI Verzorging van de staat van de wieg tot het graf, afschaffen van de bijdrages aan de particuliere zorgverzekeraars, de staat betaalt

Dit voorstel van de NVU zou eigenlijk met meerdere minpunten bestraft dienen te worden, maar aangezien ik niet van mijn regels wens af te wijken blijft het slechts bij één karaat in de min. De nationaal-socialisten zijn duidelijk meer socialistisch dan bijvoorbeeld de sociaal-democraten van de PVDA. – 1 karaat

XII Hoge inkomens zwaarder belasten tot 60% (super belasting voor de rijken, te denken bijsalarissen van 2x de Balkenende norm, dus 320.000 euro en hoger

De NVU wil het productieve deel der bevolking het land uitjagen. -1 karaat

 

XIII Stop de sociale afbraak door het casino-kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen

De NVU is voorstander van een verzorgingsstaat. – 1 karaat

XIV Wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovernames

Eigenaren van bedrijven horen zelf te bepalen of en aan wie zij hun bedrijf willen verkopen. Daar hebben de niet-eigenaren niets mee te maken. – 1 karaat

XV Gas, water en elektriciteitsbedrijven blijven in handen van de staat

Nog meer collectivisme. – 1 karaat

XVI Deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. Fiscaal aantrekkelijk te maken

Nog meer socialisme. – 1 karaat

XVII Mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten

Mensen hebben recht om zelf te bepalen wat zij overeen wensen te komen en wat niet. – 1 karaat

XVIII Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf

De NVU is niet de enige partij die pleit voor privileges voor ambtenaren. Het lijkt zowaar een programmatische trend onder politieke partijen. – 1 karaat

XIX Absoluut verbod op de handel en verkoop in soft- en harddrugs

Mensen horen zelf te mogen bepalen of zij drugs willen nemen of in drugs willen handelen. – 1 karaat

XX Verplicht schoolvak Nederlands nationalisme, waar de jongeren hun Nederlandse taal, cultuur, traditie en geschiedenis leren

Kinderen verzorgen, het volkslied zingen en ook nog eens Nederlands nationalisme als verplicht schoolvak. – 1 karaat

XXI Nederlandse troepen weg uit Irak en Afghanistan. Geen Nederlands bloed voor de belangen van Israël en de Verenigde Staten!

Zelf zou ik het anders omschrijven, maar dat de NVU tegen interventie is natuurlijk een goede zaak. Hoewel nationaal-socialisten in principe natuurlijk geen tegenstanders zijn van aanvalsoorlogen. + 1 karaat

XXII Het stimuleren vanuit de overheid om over te schakelen naar schonere brandstof en bussen en overheidswagens geleidelijk over te laten schakelen op schonere brandstoffen

(zoals in Rotterdam)

Dat is geen overheidstaak wanneer men van klassiek liberalisme uit gaat. – 1 karaat

XXIII Gratis openbaar vervoer

Gratis = op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. – 1 karaat

XXIV 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomsten-belasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp, asielzoekers en immigratiestop en terugtrekking van het Nederlandse leger uit Afghanistan)

Goed plan, maar eigenlijk niet veel meer dan een fooitje. Toch ken ik er een vol karaat aan toe. + 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 5 ½

Aantal karaat in de min: 18

Eindstand: – 12 ½ karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

Maart 2010

21 REACTIES

 1. Leuk om te lezen, deze analyses. Tot dus ver zijn alle partijen socialistisch gebleken, zij het met wat smaakverschillen. Persoonlijk had ik wel willen weten of Adolf Kusters voor of tegen de monarchie is.

  Over 3 maanden zijn er verkiezingen, er doen geloof ik 50 partijen mee. Je komt weken te kort. Wellicht is het een leuk idee om zelfverklaarde liberalen tegen het licht te houden?

  Bijvoorbeeld PVV, GroenLinks (en alle andere JOVD-prijswinnaars), VVD (ik hoor zo weinig van Mark Miskoop, mag hij niet meer buiten spelen van zijn mammie?), D666 enzovoorts.

  Van de meeste Politieke Partijen is het intusen wel bekend dat ze socialistisch, corporatistisch of anderszins collectivistisch zijn.

  Succes,

  Bon

  Peter de Jong [2] reageerde op deze reactie.
  Oscar [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  Ja, van de meeste partijen weten we inmiddels wel dat ze meer of minder belang toekennen aan de verzorgingstaat en aan overheidsingrijpen. NL partijprogramma’s zijn gewoonlijk een vreemd samenraapsel van zowel liberale als collectivistische ideeën (eigen aan de typische individualistische maar ook sociale NL volksaard).

  Interessant is om eens een overzichtje te hebben welke liberale standpunten men zoal naar buiten brengt (analoog aan het thematische stemwijzeroverzicht, is zoiets niet kant-en-klaar van het internet te trekken?). Echte liberalen zouden die dan tot 1 programma kunnen samenvoegen (iets voor de LP?). Daar tegenover staan alle collectivistische standpunten.

  Per thema zou je dan zowel de mainstream marge als de twee uitersten kunnen aangeven. Hoewel uitersten tegenwoordig ook mainstream schijnen te zijn (ondanks onze theedrinker Cohen 😉 .

 3. @Bon Vivant [1]:

  Ja, de meest gematigde socialistische partij is de, inmiddels niet meer bestaande, PNVD.

  Ik wil zoveel mogelijk partijen op de toetssteen. De grotere partijen en de gedoodverfde winnaars komen als laatste aan de beurt. In televisieseries is ’the cliffhanger’ ook steeds aan het einde. Analyses van kleine partijen zullen op dinsdag verschijnen.

  “Succes,

  Bon”

  Het is besmettelijk. 🙂

  Bon Vivant [8] reageerde op deze reactie.

 4. @henk [4]:
  Dat bedoel ik dus, wat moet zoiets met onze vingerafdruk? Kreeg vandaag al een brief erover dat ik ID moest laten verlengen en vingerafdruk verplicht was. Wist ik al maar kan je nog bezwaar maken, of net als die knaap naar rechter stappen?
  Want ik wou het al niet maar nu ik weet waar het heen gaat moet ik het helemaal niet meer.

  henk [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [6]:

  Sterker nog: ze zijn nog niet eens gematigd links!

  – Verzorging van de staat van de wieg tot het graf
  – Hoge inkomens zwaarder belasten
  – Mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten
  – Stop de sociale afbraak door het casino-kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen

  En dan ook nog dierenrechten in de grondwet.

  Als de NVU extreem-rechts is dan zijn de SP, de PVDA en Groen Links ook extreem-rechts.

  Doordat extreem-linkse partijen extreem-rechts worden genoemd heeft extreem-rechts uiterst negatieve connotaties gekregen.

 6. @Oscar [3]:

  Ik kon de verleiding niet weerstaan. 😉

  Het is zaterdag en op zaterdag komt “Ben” meestal trollen in artikelen die iets over socialisme te melden hebben.

  On topic: hier vind je een overzicht van wat een aantal partijen stemmen, als het gaat over zaken die te maken hebben met privacy. Dus los van wat men er officieel over zegt. Het geeft (naar mijn mening) een aardige indicatie over hoe men over vrijheid denkt.
  http://sargasso.nl/archief/2009/12/02/kstn-privacy-stemgedrag-per-partij/
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Fugy [5]:

  ja en nare is, dus dat je niet met een verlopen paspoort mag stemmen. Dat betekent dus dat jeje burgerrechten verliest als je ervoor kiest niet je paspoort te verlengen omdat je je vingerafdruk niet wil afgeven

 8. @Bon Vivant [8]:

  De partijen in het parlement die het meest voor privacy zijn, zijn ook de meest collectivistische partijen. Groen Links, die qua pro-privacy stemgedrag het minst slecht ervan af komt, is tevens een levensgevaarlijke extreem-linkse klimaatgekke multi-cul partij die zich zorgen maakt over de privacy van terroristen maar geen problemen heeft met de schending van de privacy van automobilisten.

  Nog geen spoor van Ben te bekennen. De standpunten van de NVU zullen hem vast aanspreken.

 9. @Tony [15]:

  Dat zou heel goed kunnen, Tony. Ik verwacht dat een partij als TON de PVV rechts zal inhalen.

  Het is een beetje frustrerend om op al die nieuwe verkiezingsprogramma’s te wachten. Hierdoor blijft het voorlopig bij het toetsen van extreem-linkse splinterpartijen als de NVU en de Groenen.

  Tony [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Tony [17]:

  “Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat het CDA zijn programma al klaar had.”

  Ik kan niets als er nog niets gepresenteerd is. De VVD heeft het programma ook al klaar, maar zal pas volgende week het programma naar buiten brengen. Van de ‘grote partijen’ heeft alleen Groen Links reeds een nieuw verkiezingsprogramma naar buiten gebracht.

  “Dit, omdat er gelijk als commentaar bij stond dat in het programma weer vrijwel niets viel te betrappen over onderwerpen die veel mensen belangrijk vinden (de drie I’s)”

  Inflatie. Ironie. Ik. Of had je andere drie I’s in gedachten?

  Tony [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [17]:

  Het CDA is inderdaad reeds over gegaan met de publicatie van het verkiezingsprogramma. 🙂

  Dank voor de tip, Tony.

  Ik ben benieuwd waar het CDA uit gaat komen.

 12. @Oscar [21]:

  Tsja, om iets te zeggen moet je je duidelijk over zaken uitspreken.

  Maar dan zouden ze misschien niet de ideale coalitiepartner zijn voor zowel rechts als links.

Comments are closed.