De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit kwam al gauw na de oprichting in opspraak omdat zij de wetgeving met betrekking tot de seksuele betrekkingen tussen jongeren en meerderjarigen wil versoepelen. Veel mensen spraken hier schande van, de PNVD kreeg de bijnaam ‘pedopartij’ en er waren zelfs mensen die de partij door de rechter wilden laten verbieden. Zo ver is het niet gekomen. En terecht, want waarom zou immers een partij die vrijwillige betrekkingen, hoe stuitend en abject deze ook gevonden worden, wil toestaan immers om die reden verboden moeten worden terwijl partijen die anderen verregaand van hun vrijheid willen beroven gewoon legaal kunnen blijven. De PNVD is geen one issue partij. Zij heeft programmapunten op allerlei beleidsterreinen en sommige van deze punten zijn opmerkelijk te noemen.

I De overheid geeft haar copyright op onder meer boeken vrij. (sinds 05-2006)

Momenteel heeft de overheid bijvoorbeeld in Nederland het copyright op “Mijn strijd” (Mein Kampf), een boek geschreven door Adolf Hitler in 1924. De overheid probeert op deze manier herpublicatie te voorkomen. Dit beschouwt de PNVD als een aanval op de vrijheid van meningsuiting en als directe censuur.

Das Recht der freien Meinungsäuserung muß sein.  + 1 karaat

II Er worden geen computergames verboden. (sinds 05-2008)

Ook (extreem) gewelddadige spellen, zoals Postal 2, Blood & Honour en Manhunt, worden niet verboden.

Natuurlijk verbiedt men geen computergames. Niet een ‘gewelddadige’ game maar een verbod op zulk een game is gewelddadig. + 1 karaat

III Gratis basiszorg via de overheid. (sinds 04-2004)

Voor de basiszorg hoeft men zich dus niet meer te verzekeren. Voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld homeopathie, kan men zich privé aanvullend verzekeren.

Gezondheidszorg hoort geen overheidstaak te zijn. Ook niet bij klassiek liberalen. – 1 karaat

IV De overheid bemoeit zich niet met arbeidscontracten. (sinds 04-2004)

Werkgevers bepalen zelf wanneer en of zij vaste arbeidscontracten aanbieden. Ook de duur van de vaste arbeidscontracten mag door de werkgevers zelf worden bepaald

Arbeidscontracten gaan enkel de direct betrokkenen aan. De overheid heeft hier niets mee te maken. + 1 karaat

V Bedrijven en instellingen kunnen zelf bepalen wat de eisen voor hun werknemers moeten zijn. Vandaag de dag moeten opa’s en oma’s bijna een vergunning halen om op hun kleinkinderen te mogen passen.

Natuurlijk dienen bedrijven en instellingen dat zelf te kunnen betalen. + 1 karaat

VI De wettelijke minimumlonen worden afgeschaft. (sinds 04-2004)

Bedrijven kunnen zo ook banen aanbieden onder het huidige minimumloon. Bedrijven en instellingen zullen meer tegen elkaar op gaan bieden.

Het wettelijk minimumloon zorgt ervoor dat degenen die een arbeidsproductiviteit (volgens marktprijzen) per uur hebben dat onder het wettelijk minimumloon ligt geen werk zullen kunnen vinden. + 1 karaat

VII Iedereen krijgt vier extra vrije dagen per jaar. (sinds 04-2004)

Daarmee zit Nederland op het Europees gemiddelde. De PNVD stelt deze extra dagen voor: Wereld Dierendag (4 oktober), Nationale Bevrijdingsdag (5 mei), Dag van de Naastenliefde (14 februari), en Kinderdag (23 april). Op 23 april is het ook Wereld Boekendag, des te meer reden voor een vrije dag.

Vrije dagen van overheidswege dat is positief recht. Laat werkgevers en werknemers zelf dergelijke zaken bepalen. – 1 karaat

VIII Er worden geen of zo min mogelijk subsidies gegeven. (sinds 04-2004)

Zo worden bijvoorbeeld de landbouwsubsidies stopgezet. Subsidies maken mensen afhankelijker en benadelen vaak anderen. Ook zorgt een subsidie er nogal eens voor dat de ontvangers ‘politiek correcter’ gedrag gaan vertonen, bang als ze zijn de subsidie te verliezen. Als de overheid bepaalt wanneer burgers en instellingen in aanmerking komen voor subsidies wordt daarmee automatisch de keuzevrijheid beïnvloed.

Goed plan. Weg met de subsidie industrie! De landbouwsubsidies kosten klauwen met geld en zorgen voor een oneerlijke concurrentiepositie van Europese boeren ten opzichte van boeren in de Derde Wereld. En ja, wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Gesubsidieerde organisaties zijn veelal een soort mantelorganisaties van de overheid. + 1 karaat

IX Seksuele voorlichting wordt gegeven vanaf de kleuterschool. (sinds 04-2004)

Laat de scholen zelf bepalen wanneer en of zij seksuele voorlichting geven. Ik ben zelf van mening dat het goed is om kinderen al vroeg te waarschuwen voor, bijvoorbeeld, pedofielen maar het lesprogramma dienen scholen zelf te bepalen. – 1 karaat

X Nederland handhaaft het percentuele uitgavenniveau voor ontwikkelingshulp. (sinds 04-2004)

Het geld mag alleen gebruikt worden voor structurele oplossingen of voor voedselhulp. Een voorbeeld van een structurele oplossing is het verspreiden van condooms. Ook worden de schulden van lage-inkomenslanden kwijtgescholden.

De meerderheid van de van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp verdwijnt in de zakken van de heersende klasse in ontwikkelingslanden. Condooms, latexhoesjes die veelal niet of als magisch amulet (banaan met een condoom erom naast je bed leggen, zorgt volgens sommige Afrikanen ervoor dat de Aids-demonen geen bezit van je nemen waardoor je gerust de penis zonder condoom in de naakte schede of endeldarm zou kunnen steken) gebruikt worden, verspreiden is geen oplossing. Het kwijt schelden van schulden zorgt er vaak voor dat de zittende corrupte machthebbers in de Derde Wereld steviger in het zadel komen. No aid, but traid. – 1 karaat

XI Seksuele contacten met dieren blijven (worden weer) legaal. (sinds 04-2004)

Seksuele mishandeling van dieren blijft strafbaar.

Mishandeling van dieren zou in een vrije samenleving prima geregeld kunnen worden via contracten. Een asiel verkoopt dan bijvoorbeeld alleen dieren op voorwaarde dat deze dieren niet mishandeld worden. Als de dieren toch mishandeld worden dan is de mishandelaar een verbreker van het contract en daarmee een fraudeur. 0 karaat

XII Niemand is verplicht te solliciteren; er is een lage basisuitkering. (sinds 04-2004)

De minimale basisuitkering wordt 450 euro netto per maand. Dit gaat ook op voor mensen die pertinent niet willen werken en nooit solliciteren.

De basisuitkering is exclusief kinderbijslag, en de basiszorg en scholing worden door de overheid betaald. Mensen die minimaal de zes maanden voordat zij een basisuitkering krijgen gewerkt hebben, krijgen de eerste drie maanden een loongerelateerde basisuitkering. Wanneer men werkt naast de basisuitkering wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 450 euro. Verdient men meer dan 650 euro inkomsten uit arbeid, dan vervalt de basisuitkering. Bij inkomsten tussen de 450 en 650 euro wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 650 euro.

Hoewel de meeste politieke partijen aanzienlijk verder gaan in het overeind houden van de verzorgingsstaat is dit een teleurstellend socialistisch voorstel van een partij die ook liberale ideeën heeft. De staat hoort niets te maken te hebben met de inkomens van de burgers. – 1 karaat

 

XIII Iedereen mag buiten naakt rondlopen. (sinds 04-2004)

Er zijn geen gegronde redenen om dit niet toe te staan. Wegens de hygiëne moeten naaktlopers wel een handdoek gebruiken als zij gaan zitten op openbare zitplaatsen in bijvoorbeeld parken of op stations.

Aanstoot nemen aan een menselijke verschijning is subjectief. Als mensen boerka’s, bodywarmers, oerdegelijke gebreide truien en T-shirts met de beeltenis van Che Guevara er op mogen dragen en andere kledingstukken die voor mensen aanstootgevend zouden kunnen zijn dan is het niet te verdedigen waarom naaktlopers te maken krijgen met boetes omdat zij gedrag zouden vertonen dat in strijd zou zijn met de goede zeden. + 1 karaat

XIV Jongeren laten zich niet beschermen als ze dat niet willen: jongeren geven aan dat ze zelf willen kunnen bepalen met wie ze seksuele contacten aangaan. De PNVD wil op den duur deze leeftijdsgrens helemaal afschaffen. De reden hiervoor is dat alleen misbruik, zoals afgedwongen contacten, moet worden bestraft. Bij afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld tussen docent en leerling en bij incest, zal voorlopig een leeftijdsgrens van zestien jaar gaan gelden.

Natuurlijk dienen alleen afgedwongen contacten en niet vrijwillige contacten bestraft te worden. Helaas voert de PNVD dit principe niet tot het uiterste door en pleit ze voor positieve rechten zoals een basisinkomen en ontwikkelingshulp.

Dit wordt door velen als een van de meest controversiële programmapunten van de PNVD beschouwt. + 1 karaat

XV Discriminatie is toegestaan, behalve door de overheid. (sinds 04-2004)

Het overheidsapparaat en al haar ambtenaren in functie mogen niet discrimineren. De burgers mogen dit wel. Zo mag bijvoorbeeld een bakker mensen met groen haar de toegang tot zijn of haar bakkerij weigeren. Dezelfde bakker mag ook kleurlingen weigeren. Let wel, iedereen is vrij om vanwege dit feit deze bakkerij te mijden! Oproepen tot wetovertredend gedrag, zoals oproepen tot geweld, blijft strafbaar. Als discriminatie toegestaan is, wordt beter zichtbaar wat mensen denken en daardoor worden problemen blootgelegd. Door confrontaties uit de weg te gaan barst vroeg of laat juist de bom. Mensen zijn nu vaak gefrustreerd omdat ze het idee hebben dat de overheid bepaalde groepen in bescherming neemt.

Door de huidige wetgeving moeten ze deze frustraties opkroppen met alle mogelijke gevolgen van dien. Positieve discriminatie wordt natuurlijk ook mogelijk. Zo kan een bedrijf ervoor kiezen alleen maar zwervers aan te nemen.

Vrijheid en eigendomsrechten brengen automatisch discriminatie met zich mee. Het is een verademing dat er eens een politieke partij dit durft onderkennen. + 1 karaat

XVI Burgers zijn niet verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen. (sinds 04-2004)

Anders zou men niet eens geheel naakt over straat kunnen lopen.

Hoewel de motivatie wat te kort schiet, ook voor jonge mensen die geen obesitas hebben blijven er immers genoeg huidplooien over waar voorwerpen van 86,5 mm bij 55 mm bij 1 mm ingeklemd kunnen worden, ken ik toch een karaat toe aan dit voorstel . + 1 karaat

XVII Softdrugs en harddrugs worden gelegaliseerd. (sinds 04-2004)

Uiteraard. Zeer liberaal. + 1 karaat

XVIII Gestreefd wordt naar een wereldwijd verbod op export- en importheffingen. (sinds 04-2004)

Eerlijke handel wordt zo bevorderd. Arme landen hebben vandaag de dag vaak last van oneerlijke handelsafspraken tussen westerse landen. Het Westen is zo mede schuldig aan de armoede in derdewereldlanden. Deze schuld (gedeeltelijk) afkopen met ontwikkelingshulp is bedenkelijk.

Heel erg liberaal. Vrijhandel. + 1 karaat

XIX Basisscholen mogen niet gebaseerd zijn op een religieuze grondslag. (sinds 04-2004)

Het is belangrijk dat kinderen geen geloofsvisie wordt opgedrongen. Ouders mogen hun kinderen wel naar een religieuze instelling sturen, zoalseen kerk of een moskee. Andere factoren moeten bepalend zijn voor de schoolkeuze. Hierbij kan worden gedacht aan de afstand tot het woonhuis of de gehanteerde lesmethodes.

Mensen dienen zelf te bepalen wat de grondslag van hun school is. Ook scholen op seculiere grondslag kunnen kinderen een bepaalde visie opdringen. – 1 karaat

XX Er moet een verdrag tot bescherming van de Rechten van het Dier komen. (sinds 04-2004)

Bekeken moet worden welke rechten van de Universele Rechten van de Mens ook van toepassing moeten zijn op dieren. Voorbeelden zijn het recht om niet gefolterd te worden en andere vormen van geweld of leed te moeten ondergaan. Selectieve fok van dieren waarbij lichamelijk klachten ontstaan (vanaf de geboorte), moet worden verboden. Ook moet worden verboden dat koeien het hele jaar op stal staan.

Er moeten strenge voorwaarden aan dierproeven worden gesteld. (sinds 04-2004)

Verbod op niet-biologische vlees- en visproducten. (sinds 05-2008)

Mensen zijn geen dieren en dieren zijn geen mensen. Natuurrechten horen enkel voor mensen te gelden. Mensen horen zelf te bepalen of zij biologisch vlees willen kopen of niet. Als een dier het recht zou hebben om ‘geen andere vormen van geweld’ te ondergaan dan zou dat niet alleen een verbod op niet-biologische vlees-en visproducten inhouden maar een verbod op alle vlees-en visproducten. Om een visproduct of vleesproduct te kunnen produceren dient men immers een vorm van geweld toe te passen. – 1 karaat

XXI Vuurwapenbezit thuis wordt niet langer toegestaan. (sinds 04-2004)

Dit houdt concreet in dat jagers en sportschutters hun vuurwapens indien zij die niet gebruiken, moeten onderbrengen bij een schietvereniging.

Oneigenlijk gebruik van vuurwapens vindt op deze manier minder snel plaats.

Vuurwapenbezit dient te worden toegestaan. Zeker thuis. Men dient zijn leven, zijn goederen, het leven van zijn naasten en de goederen van zijn naasten tegen inbrekers en gewapende roofovervallers te mogen verdedigen. – 1 karaat

XXII Rijden onder invloed wordt dubbel zo zwaar bestraft. (sinds 04-2004)

Doordat mensen onder invloed rijden ontstaan er veel ongelukken. De huidige straffen staan niet in verhouding tot het gevaar – ook voor derden – van rijden onder invloed.

Wie onder invloed rijdt begaat geen misdaad en slachtofferloze ‘misdrijven’ dient men niet te bestraffen. Laat staan dubbel zo zwaar te bestraffen. – 1 karaat

XXIII De NS komt terug in overheidshanden en reizen per trein wordt gratis. (sinds 04-2004) Op deze manier worden mensen gemotiveerd om per trein te reizen, waardoor het milieu beter beschermd wordt. Ook bevordert het de mobiliteit van bepaalde burgers. Of andere soorten openbaar vervoer gratis worden mag iedere gemeente zelf bepalen. Die moeten wel gratis zijn voor mensen van 60 jaar en ouder.

Gratis reizen per trein kan niet. Treinreizen brengen kosten voor elektriciteit, loonkosten, afschrijvingskosten en overige kosten met zich mee. Gratis reizen kost de belastingbetaler geld en dus is gratis reizen een vorm van positief recht waarmee natuurrechten geschonden. – 1 karaat

XXIV Geen politieke, koninklijke en diplomatieke onschendbaarheid. (sinds 05-2008)

Voor de wet moet iedereen gelijk zijn.

Natuurlijk. Geen privileges voor ‘hoogwaardigheidsbekleders’. + 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 13

Aantal karaat in de min: 10

Eindstand: + 3 karaat

Sociaal-democratisch (gematigd links)

Oscar

Maart 2010

 

naschrift

Op maandag 15 maart 2010 werd bekend dat de PNVD ontbonden is. Zij kreeg te weinig steunverklaringen. De ontbinding van de partij is voor mij de reden om dit artikel, dat gepland stond voor eind maart, vandaag al te publiceren.

37 REACTIES

 1. @Bud [1]:

  Deze lieden, die hun persoonlijk hedonisme gegoten hebben in een vreemdsoortige mix van liberale en socialistische standpunten, haalden de VVD met hoge snelheid ruim rechts in (wat niet zo moeilijk is, maar voor gevestigde politici een nogal zware opgave lijkt). Maar dat ze libertarisch of klassiek liberaal zouden zijn is natuurlijk onzin. Maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er partijen zijn die deelnemen aan de verkiezingen die nóg minder sociaal-democratisch en nóg ‘liberaler’ zijn dan de PNVD.

  Met het verdwijnen van de PNVD is het politieke spectrum in Nederland versmalt en dat vind ik ergens ook wel jammer.

 2. @LvM [5]:

  In de Dikke van Dale (overigens bepaald geen onfeilbaar woordenboek) staat….

  I. dier, o. (-en), 1. niet tot de planten behorend levend wezen, inz. zulk een dat begaafd is met gevoel en willekeurige beweging (alleen in beperkt wetensch. zin met inbegrip van de mens)….

  Dat het geslacht mens in wordt gedeeld bij de orde van de primaten, in de klasse van de zoogdieren, is juist.

  Maar mensen zijn GEEN dieren.

  LvM [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [6]:

  Dat is niet wat de gegeven definitie zegt.

  De mens wordt tevens ingedeeld bij het rijk der dieren.

  Dit lijkt me echter meer een definitie kwestie. Er is een verschil tussen alledaags gebruik van het woord en de wetenschappelijke definitie.

  In de eerste zin heb je gelijk, maar die is niet objectief te noemen, en daarom net zo goed als zinledig.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 4. @LvM [7]:

  Woorden hebben altijd meerdere betekenissen en in de betekenis waar ik het woord mens en dier gebruik zijn de mens en het dier verschillende wezens. Als ik het echter in een bepaalde context heb over zoogdieren, en mij bedien van biologisch vakjargon, dan versta ik onder zoogdieren ook mensen. Spreek ik echter van mensen én zoogdieren, dan maak ik onderscheid tussen dieren en mensen.

  Mensen zijn namelijk (ook) GEEN dieren.

 5. Een dier is een meercellig eukaryoot wezen (check), waarvan de cellen geen celwand (check) hebben en de cellen geen chlorophyl (check) hebben. Mensen zijn dus dieren;)

 6. Wat jammer dat de PNVD er mee stopt!
  Nu zijn alle kinderen overgeleverd aan de antipedofielen, je weet wel , die er elk jaar alleen in dit land al 100 vermoorden!
  Die antipedofiele propagandisten die schuldig zijn aan:
  het laten versterven van baby’s, abortus, het te vondeling leggen van baby’s, gevangenisstraf voor kinderen, maar ook het ’ter bescherming van uitbuiting van loverboys opsluiten van kinderen in gevangenissen in Nederland, of uit plaatsgebrek, het plaatsen van kinderen in een isoleercel, soms wekenlang!, ontvoogding & kinderroof door de overheid (wat óók ouderrroof inhoudt!), allerlei buitenproprotionele straffen van kinderen, lichamelijke en geestelijke mishandeling lees: foltering, het anazetten tot zelfmoord, pesten en vernederen, dwangbehandeling van kinderen (evt. met medicatie) evt voor zaken als seks met andere kinderen dus voor natuurlijke gedragingen of zaken waarvan kinderen niet eens weten dat die ‘verbdoen zijn’…of opsluiten van kinderen omdat ze ‘onhandelbaar’ zouden zijn.
  Kindsoldaten, kinderarbeid, allerlei vermijdbare ongelukken zoals: brand (waar geen brandblusser/brandmelder/vluchtwegen zijn), verdrinking (in zwembaden!Dus waar badmeesters zijn -die meer op kinderlokkers letten!), uit het raam vallen, honden die kinderen (dood)bijten!, tractor en auto’s op het erf die kinderen doodrijden, verkeersslachtoffers, “gezinsdrama’, besnijdenis, medische fouten, ongezonde leef en eetgewoontes, ‘loverboys’, behandeling van kinderen die zouden lijden aan allerlei verzonnen ziektes door de ggz, zoals autisme, AHDH, computerspelletejsverslaving, maar ook beugels, agressief gedrag, overgewicht, seksueel afwijkend gedrag enz. enz.

  Nu is het wachten op de eerste gaskamers voor pedofielen.
  Óok voor pedo’s die nog nooit een kind hebben aangeraakt, zoals fervente pedojagers propageren, want die zijn ‘alleen nog nooit gepákt’!
  De weg voor de heterofascisten ligt nu open.
  Deze zwarte wereld is nu verloren!

  Michel Hoff

  LvM [12] reageerde op deze reactie.

 7. Nuja, dat ‘bewerken’ lukt niet dus dan maar zo:

  Want de kinderen willen toch zélf vieze dingen doen.
  En geen seks zonder liefde!

 8. @ LvM: Precies datzelfde wat de volksmond er onder verstaat.
  Alleen -alhoewel sommigen, waaronder ook ikzelf, dat wel eens willen betwijf’len- ik onderstreep het natuurlijk aangelegde ‘liefdesaspect’ van pedofilie, of daar nu seks aan te pas komt of niet.
  Seksueel misbruik is een term door de antipedofielen uitgevonden, en die doen niets dan propageren dat pedofielen allemaal kindermisbruikers zouden zijn.
  Maar waarom zou de natuur pedofielen hebben geschapen?
  En zou die natuur dat dan zo doen, dat in pakweg Spanje, waar de wet voorzegt dat je vanaf je dertiende wél seks mag hebben met volwassenen, kinderen geboren worden die daaraan geen trauma’s over houden?
  Of pedofielen in Spanje níet geestelijk gestoord zijn?
  Misbruik zit in de geest van de antipedofielen, die zélf zoveel kinderleed veroorzaken.
  Maar dat censureren, of in ieder geval bagatelliseren.
  Kinderen die tot hun zestiende trauma’s aan seks overhouden en na hun verjaardag plotseling als een oud wijf van seks zouden kunnen genieten? Die grens verandert om de zoveel jaar, vroeger was dat 21, toen 18, toen weer 14 (met klachtenvereiste) en nu weer 16. Bovendien is die grens in elk land weer anders. Dat kán toch nooit!
  Dat volhouden doen alleen maar gekken of criminelen. Fascisten dus.
  Ik houd het op fascisten want ik ben zelf kind geweest en weet dondersgoed wie mijn beulen waren. dat waren geenszins pedofielen…..

 9. Re XX:
  Van mij hadden ze alleen al -1 karaat gekregen voor dit punt zonder dat de ‘dierenrechten’ erbij gesleept worden. Men refereert namelijk aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die niet alleen bol staat van de positieve rechten, maar ook nog eens inherent tegenstrijdig is met zichzelf en derhalve opgesteld moet zijn door één of meer aardbeien in kennelijke staat.

  De UVRM heeft niets met natuurrecht van doen.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman (NI) [14]:

  Natuurrechten toe willen kennen aan dieren (in dit geval dus uitgezonderd mensen, LvM) gaat al te ver en is absurd en onwerkbaar, maar positieve rechten willen toekennen aan dieren (in dit geval niet in de mastologische zin des woords, dus uitgezonderd mensen) is lachwekkend.

 11. Los van het exploiteren van de geestelijke en fysiek ‘achterstand’ die kinderen nu eenmaal hebben t.o.v. volwassenen, moet ik zeggen dat het programma me positief verrast.

  Enkele zeer libertarische standpunten die andere partijen inderdaad niet uit hun strot zouden krijgen.

  Jammer dat ze juist dat ene misselijkmakende standpunt ook uit hun strot krijgen die alles teniet doet.

  Als ze geen seksuele afwijking hadden gehad hadden ze misschien wel kans gemaakt op een zetel of twee.

  LvM [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Tony [16]:

  Als jongeren zelfbewust genoeg zijn om zich bewust niet te willen laten beschermen tegen pedoseksualiteit, dan lijkt het mij dat ze prima zelf in staat zijn te bepalen met wie ze seksuele contacten aangaan. Omdat een leeftijdsgrens een grijs gebied en relatief aan het individu is, is het inderdaad beter dat deze geheel afgeschaft wordt, en een eventuele overtreding op een andere manier vastgesteld wordt. Wil een pedofiel geen risico lopen, dan laat deze het beter. De casus van pedoseksualiteit daarmee is vergelijkbaar met die van rijden onder invloed. Er is geen overtreding, totdat er een daadwerkelijke overtreding is.

  Misselijkmakend, nee, hoogstens twijfelachtig.
  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Tony [16]:

  De PNVD is de minst linkse partij tot nu toe, en ik vrees dat er geen enkele andere partij in de plus (meer pro-vrijheidstandpunten dan anti-vrijheidstandpunten) uit zal komen.

  De PNVD heeft standpunten waar de rechtervleugel van de VVD nog een puntje aan kan zuigen.

 14. @LvM [17]:

  Dus als een man brult “pijp me”, en het kind zegt geen nee en gehoorzaamt omdat het bang is, is er niets aan de hand.
  Het kind begrijpt waarschijnlijk niet waar hij/zij hulp kan vinden, niet op dat moment en niet erna, want heeft nog niet genoeg kennis van de wereld en de samenleving. Laat staan de wet. Een enge, volwassen man brult iets en het kind vreest iets wat de man misschien nooit zou doen qua mishandeling of erger.

  De man hoeft geen fysiek geweld te gebruiken en het kind spartelt niet tegen. Niet anders dan een dominate/submission relatie zoals die ook legaal is tussen volwassen man en volwassen vrouw, nietwaar?

  Nou goed, het kind was bang. Maar wat dan nog? Dat is niet het probleem van de man zolang hij niemand fysiek gedwongen heeft, toch?

  Ik zou dit soort voorbeelden niet slechts “twijfelachtig” vinden. Maar goed, dat ben ik.

  Wat betreft dat rijden onder invloed. Laat iedereen lekker rijden onder invloed op zijn EIGEN weg. Maar met geprivatiseerde wegen zou ik het in dat geval dan ook prima vinden als zo’n dronkaard met een geweer uit zijn stoel geschoten wordt.

  LvM [20] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [28] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [19]:

  Het volgt er niet uit.

  Ik zei: “Als jongeren zelfbewust genoeg zijn om zich bewust niet te willen laten beschermen tegen pedoseksualiteit, dan lijkt het mij dat ze prima zelf in staat zijn te bepalen met wie ze seksuele contacten aangaan.”

  En dan komt u ineens met een enge volwassen man die tegen een bang, verdwaald en onwetend klein kind brult “pijp me”.
  In zo’n situatie is er duidelijk sprake van bedreiging met een of andere vorm van geweld -al dan niet impliciet-, intentie doet er niet toe.

  Onder het non-agressie principe valt tevens de bedreiging met geweld.

  Ik hoop dat u in uw gegeven context met “geprivatiseerde wegen” bedoelt “geprivatiseerde wegen met een regel waarmee aangegeven wordt dat men niet dronken over deze weg mag rijden, of straffe des doods”. En nu is bestuurders uit rijdende auto’s schieten niet bepaald de meest “veilige” handelswijze voor mede-weggebruikers, wat volgens mij juist met zo’n maatregel bereikt probeert te worden.
  Tony [21] reageerde op deze reactie.

 16. @LvM [20]:

  Onder het non-agressie principe valt tevens de bedreiging met geweld.

  Je hebt geen flauw benul of ze “zelfbewust” genoeg zijn.
  Dus dat alternatief is zo mogelijk nog vager dan een leeftijdsgrens.

  Daarbij krijg je idiote gevallen van bewijslast waar de ene zus zegt en de andere zo.
  En hoe valt een commando onder “bedreiging met geweld”?
  Ik heb daarom een specifiek voorbeeld genoemd van psychologische druk waar kinderen veel meer last van hebben dan volwassenen. De man in mijn voorbeeld dreigde nu juist heel duidelijk NIET, maar commandeerde wel.
  De dreiging hier is impliciet, en zelfs als je een libertarische ‘wet’ op zoiets subjectiefs zou toepassen, zou het nog maar bewezen moeten worden dat de man het inderdaad zo bracht.

  Want sinds wanneer is een commando een dreigement? Als een man zonder wapen in zijn hand tegen een vrouw zegt “poets mijn schoenen”, is het ook geen dreigement.
  Zou dat wel zo zijn voor kinderen, dan ben je dus wel degelijk – onbewust – bezig met onderscheid in de wet tussen kinderen en volwassenen. Maar dan een nog veel subjectievere en vagere manier dan nu.

  Zoals ik al aangaf, kan ik meegaan dat leeftijdsgrenzen een grijs gebied zijn. Maar dat betekent nog niet dat een 5-jarige hetzelfde denkt als een 25-jarige. Grijs is grijs, maar zwart is niet wit.
  Mensen die in de wet geen onderscheid kunnen en durven maken tussen volwassenen en kinderen als het gaat om veiligheid en seks, neem ik alleen serieus in de zin dat ik ze als een gevaar voor kinderen beschouw omdat ze totaal niet de realiteit in ogenschouw houden dat kinderen geestelijk nu eenmaal gemiddeld genomen anders naar de wereld en menselijk gedrag kijken dan volwassenen. En dan a.u.b. niet komen met uitzonderingen als geestelijk gehandicapte volwassenen.

  Ik sta zelf open voor een betere oplossing voor dat grijze gebied m.b.t leeftijdsgrenzen, maar dan wel alleen als het iets is dat rekening houdt met de gemiddeld andere geestelijke gesteldheid van kinderen t.o.v. volwassenen, en beter bewijsbaar is en niet alleen maar tot nog meer vaagheden leidt.

  Ik hoop dat u in uw gegeven context met “geprivatiseerde wegen” bedoelt “geprivatiseerde wegen met een regel waarmee aangegeven wordt dat men niet dronken over deze weg mag rijden, of straffe des doods”. En nu is bestuurders uit rijdende auto’s schieten niet bepaald de meest “veilige” handelswijze voor mede-weggebruikers, wat volgens mij juist met zo’n maatregel bereikt probeert te worden.

  Nogal wiedes dat een eigenaar eerst aangeeft dat zulks niet mag. Maar dacht je nu werkelijk dat er veel mensen te vinden zijn die zo idioot zijn om rijden onder invloed toe te laten? Dat is zo’n beetje hetzelfde als een café-houder die toelaat dat sommige dronken klanten met geladen pistolen lopen te zwaaien en het pas een probleem gaan vinden als hij de trekker overhaalt en iemand raakt. Niet iedereen ontkent de realiteit van het enorme gevaar dat dronken achter het stuur vormt dusdanig, dat ze het een ‘slachtofferloze’ misdaad vinden totdat het eenmaal te laat is voor de slachtoffers die er uiteindelijk geheid WEL gaan vallen.

  Als iemand geld aan zijn weg wil verdienen wens ik hem veel succes als hij aangeeft dat bestuurders hun leven op zijn weg(en) niet zeker zullen zijn. Volgens mij zullen er nog altijd meer nuchtere bestuurders zijn die geld betalen, dan dronken bestuurders.

  En voor betreft ‘schieten’ en ‘veilig’. Iets doet me denken dat alleen schieten als iemand dronken achter het stuur zit, veiliger is dan iemand dronken achter het stuur zijn gang laten gaan, mits zo’n eigenaar voorzichtig is.
  Maar ook hier geldt dat zo’n eigenaar van tevoren aangeeft dat hij dronken bestuurders te grazen zal nemen.
  Hoeft niet met geweer, kan ook anders en veiliger voor andere automobilisten. Waar het om gaat is dat ik er geen *moreel* probleem mee zou hebben als zo iemand achter zijn stuur vandaan zou worden geschoten.

  LvM [27] reageerde op deze reactie.

 17. Ik begreep laatst dat met de naaktscanners op schiphol de overheid haar eigen regels op het gebied van pedofilie al overtreedt. Daarom blijven ze ontkennen dat je de plaatjes kunt opslaan, ondanks dat de fabrikant van de scanners zegt dat dit wel kan.

 18. Geestelijke en fysieke achterstand van kinderen?
  Geestelijke al helemaal niet, alleen in de ogen van hen die kinderen minachten, en fysieke achterstand? Dan zouden er zoveel heterofiele relatie’s eveneens immoreel moeten zijn en zuiver berusten op machtsuitoefening ende misbruik….

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 19. @DNH [23]:

  Misschien is het mijn onmetelijke bekrompenheid, maar ik kan me niet voorstellen dat veel kinderen zich seksueel aangetrokken zullen voelen tot iemand als Adje van den Berg. En ik heb zo een donkerbruin vermoeden dat er een ernstige manipulatie in het spel is als een bloedmooie, engelachtige 7-jarige zegt Adje van den Berg een lekker ding te vinden, die hij graag aan de pielemuis zuigt totdat er zaadjes zijn mondje instromen. U niet?

  Aan punt XIV heb ik een plus toegekend. Omdat ik ook van mening ben dat vrijwillig handelingen niet met agressief geweld doorkruist mogen worden. Als ik vader zou zijn dan zou ik mijn kinderen waarschijnlijk bijbrengen uit de buurt te blijven vreemde mannen.

 20. @pcrs [25]:

  Ja, op zich wel. Maar de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit stond minder slavernij voor dan de Partij Voor de Vrijheid en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voor staan. Om nog maar te zwijgen van de genocide-ontkennersclub, de ‘sociaal-liberale’ bende van het ‘morele geweten der vaderlandse politiek’ kereltje anti-Wilders.

  pcrs [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Tony [21]:

  Je hebt geen flauw benul of ze “zelfbewust” genoeg zijn.

  Je hebt nog nooit van “psychologie” gehoord? En nogmaals, dit is een grijs gebied. Weet je wat de definitie van een “grijs gebied” is?

  Dus dat alternatief is zo mogelijk nog vager dan een leeftijdsgrens.

  Grijs … Gebied …
  Ga je een absolute leeftijdsgrens instellen, dan worden er onvermijdelijk eigendomsrechten geschonden.

  Want sinds wanneer is een commando een dreigement?

  Een commando is een instructie die direct gehoorzaamd moet worden. Een commando is wel degelijk een bedreiging met geweld.

  Wat wel en niet onder een commando valt is niet geheel zwart-wit, maar is meestal wel duidelijk.

  Daarbij krijg je idiote gevallen van bewijslast waar de ene zus zegt en de andere zo.

  Dus jij stelt voor om zomaar mensen op te gaan sluiten zonder bewijs.

  Je kunt niet iedereen redden.

  bezig met onderscheid in de wet tussen kinderen en volwassenen.

  Er is onderscheid zijn tussen kinderen en volwassenen. Ik dacht dat dat al lang duidelijk was.

  Zoals ik al aangaf, kan ik meegaan dat leeftijdsgrenzen een grijs gebied zijn. Maar dat betekent nog niet dat een 5-jarige hetzelfde denkt als een 25-jarige. Grijs is grijs, maar zwart is niet wit

  Stroman. En je spreekt jezelf tegen. De rest wat eronder staat is tevens een grote stroman-redenering.

  Ik sta zelf open voor een betere oplossing

  Kan je nog lang open staan. Er is geen “perfecte” oplossing waar niemand buiten de boot valt. Dat is niet mogelijk in een objectief gebied, en dat is al helemaal niet mogelijk in een grijs gebied.

  Nogal wiedes dat een eigenaar eerst aangeeft dat zulks niet mag

  Wat begrijp je niet aan een “slachtofferloos misdrijf”? Je past precies bij socialisten met hun “algemeen belang” bullshit dat je dat vanzelfsprekend vindt. Jachtseizoen openen op mensen omdat ze statistisch gezien een verhoogd risico vormen voor de medemens. Autorijdende bejaarden en junkies opgelet!

  Iets doet me denken dat alleen schieten als iemand dronken achter het stuur zit, veiliger is dan iemand dronken achter het stuur zijn gang laten gaan, mits zo’n eigenaar voorzichtig is.

  Aanhouden? Van de weg af duwen?

  Maar ook hier geldt dat zo’n eigenaar van tevoren aangeeft dat hij dronken bestuurders te grazen zal nemen.
  Nogal wiedes dat een eigenaar eerst aangeeft dat zulks niet mag.

  Welke?

  Hoeft niet met geweer, kan ook anders en veiliger voor andere automobilisten.

  Uit hun stoel schieten is uit hun stoel schieten. Of weet jij van magische krachten waardoor een auto veilig langs de kant van de weg komt nadat de bestuurder uit zijn stoel is geschoten?

  Waar het om gaat is dat ik er geen *moreel* probleem mee zou hebben als zo iemand achter zijn stuur vandaan zou worden geschoten.

  U neemt het dan ook niet zo nauw met het non-agressie principe. Hypocrisy is a bitch.
  Tony [34] reageerde op deze reactie.

 22. @Tony [19]:
  “…….Een enge, volwassen man brult iets en het kind vreest iets wat de man misschien nooit zou doen qua mishandeling of erger…..”

  Je zit hier toch op het moeilijke onderwerp van “Wanneer is een bedreiging een bedreiging?”.

  Ik denk dat we als libertariers daar ook nog niet volledig (en zeker niet eenvoudig) uit zijn.
  En dat wordt in verhouding met kinderen die niet voldoende weten of niet voldoende ervaring hebben, nog vele malen moeilijker.

  Mij lijkt het zinvol dit onderwerp nog verder uit te diepen in een afzonderlijke draad.
  Wie heeft goesting om dat te starten?
  In voorgaande artikelen is er al wel het een en ander over te vinden!!

 23. @pcrs [29]:

  De aanpak van eerlijkheid is op een manier bewonderingswaardig, maar eerlijkheid en waarheid wordt in de huidige maatschappij niet zo gewaardeerd. De Partij van de Slavernij gaat daarom volgens mij ook geen serieuze winst halen in de landelijke verkiezingen, daar zijn jullie simpelweg te eerlijk voor.

Comments are closed.