Daarbij wens ik dat er ook met een serieuze en een PVV waardige zienswijze gereageerd zal worden.  De aanval van Wilders op het vluchtelingen beleid was al eerder zonder succes ingezet door Bolkestein van de VVD  en later door Pim Fortuyn . Wilders heeft nu een andere methode bedacht waarbij er geen ruimte voor discussie met andere partijen is gekomen, maar werden zijn positieve denkbeelden voor een groot gedeelte  wel overgenomen; maar de extreme ideeën  genegeerd, mede doordat ze democratisch moeilijk te realiseren zijn, en er politiek geen draagvlak of meerderheid voor te vinden zou zijn.


Daardoor staat PVV er alleen voor, en het is spijtig dat er mensen zijn die zijn gedachte onjuist opvatten en ook dat er jongeren zijn die extreem reageren bij de gemeentelijke verkiezing, want daar beschadigen ze het imago van PVV.

Dat er politiek partijen zijn die op voorhand samenwerking met PVV uitsluiten is totaal ongepast en zelfs dubieus, want als men een coalitie gaat vormen dan gaat men overleggen en met elkaar om tot oplossingen komen. Dan zal er water bij de wijn gedaan moeten worden , en als met dat daar op dat moment niet kan bewerkstelligen is het gewoon dat men daar dan geen coalitie mee vormt  maar ander keuzes gaat maken. Bij voorbaat weg lopen voor een eerlijke onderhandeling is gewoon laf. Vergeet niet dat alle politici voor een verkiezing erg hard schreeuwen en beloften aan de burger doen , maar nog nimmer heb je gezien dat ze het waar konden maken. Onze democratie vergt ook van alle partijen offers, en het zou juist belangrijk zijn ook met PVV in alle openheid mee te gaan overleggen en gezamenlijk in een door de burgers gewenste  maatschappij te mogen leven.

Door op voorhand te stellen dat men niet met PPV wil regeren  bevordert men nu door een grote groep van de bevolking te negeren juist dat er tweedracht komt en blijft, en juist daar zullen ze voor moeten waken dat dit niet gebeurd.  Er ligt een belangrijke taak voor al onze bestuurders en daar wijst PVV terecht op dat iedereen die in ons land wil wonen zich aan moet passen aan onze cultuur. En rel schoppende jongeren en criminelen  van welke afkomst dan ook moeten hard aangepakt worden. Het is te wensen dat jongeren van PVV dat ook beseffen en rellen schoppen tijdens verkiezingen of mensen bedreigen juist niet bedoeling van Wilders is, dat beschadigd het imago van PVV alleen maar.

En een geloof kun je niet uitroeien, maar wel proberen gelovigen te wijzen op het feit dat ze ook andersdenkenden zullen moeten respecteren, en in ons land er geen ruimte is voor een groep die hier overheersen wil , en dat kunnen wij met onze democratie redelijk onder controle houden. Politieke partijen zullen daar goed op moeten letten en geloof en politiek goed te scheiden en dat het nimmer in ons land beleidsbepalend kan worden.

Stem nooit op een partij die anderen uitsluit en onze vrijheid aantast.

Ingezonden door Reiny

—————–
REDACTIE: Diverse punten uit de redenering van Reiny zijn ons ook via andere kanalen toegestuurd.
Bedenk zelf eens waar ze in strijd zijn met de missie van de Vrijspreker en geef eventueel een reactie hieronder.

33 REACTIES

 1. …als men een coalitie gaat vormen dan gaat men overleggen en met elkaar om tot oplossingen komen. Dan zal er water bij de wijn gedaan moeten worden , en als met dat daar op dat moment niet kan bewerkstelligen is het gewoon dat men daar dan geen coalitie mee vormt…

  Je doelt hier op de vorming van een regeerakkoord. Inderdaad is het gewoon dat de coalitie niet gevormd wordt als er geen regeerakkoord bereikt kan worden. En dat is dus rampzalig voor de welvaart, omdat dat regeerakkoord de dictatuur legitimeert.

  Ayn Rand schreef er een essay over: Het nieuwe fascisme: Regeren bij algemeen akkoord. In 2007 besteedde ik daar aandacht aan.

  Stem nooit op een partij die anderen uitsluit en onze vrijheid aantast.
  Deze zin kan korter: Stem nooit op een (politieke) partij.

  In zijn algemeenheid ben ik teleurgesteld in de naïviteit van Reiny, die nog steeds de (niet bestaande) “democratie” verdedigt en meent dat er een taak ligt voor “onze bestuurders”. Bij een trouwe lezer van deze site had ik inmiddels meer inzicht verwacht.

  Het geeft maar aan voor wat voor onmogelijke taak de Vrijspreker schrijvers zich gesteld zien…
  reiny [14] reageerde op deze reactie.

 2. @R.Hartman Ik wil me hier volledig bij aansluiten.
  Waarbij ik stel dat er een elitaire club gevormd wordt die zeker nu, niets meer met democratie in de ware zin van het woord te maken heeft.
  Maar als dat ¨wat ik denk¨ nog steeds het standpunt is van het grootste gedeelte van onze bevolking wat Reiny hier verwoord, dan ben ik daarover niet erg optimisties.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Freemind10 [4]:
  “……ls dat ¨wat ik denk¨ nog steeds het standpunt is van het grootste gedeelte van onze bevolking wat Reiny hier verwoord….”

  Ja, dat vrees ik ook, en daarom ben ik al blij dat Reiny (en ook anderen) deze reacties van verschillende kanten hoort.

  Ik vraag me ook af of het wel een echt (doordacht?) standpunt is.
  Ik krijg steed meer de overtuiging dat het “voorgevormde hersenen” zijn die deze ideeën bevatten, en die heel moeilijk anders kunnen dan met echte moeite.

  Probeer alleen al maar eens met te stellen dat de NL-democratie immoreel is!!

 4. “Stem nooit op een partij die anderen uitsluit en onze vrijheid aantast.”

  Stem helemaal niet!

  De beroepsgroep* politici houd heeft als voornaamste dagbesteding het veilig stellen van de eigen positie en/of die van de politieke partij wiens kleur zij vertegenwoordigen. Zodra zij betrapt kunnen worden op het maken van een fout, een fout die bijvoorbeeld de belastingbetalers geld kost, kunnen zij zich beroepen op onwetendheid, onvolledige informatie van het ambtelijke apparaat of het probleem doorverwijzen naar een zogenaamde onafhankelijke commissie (samengesteld door diezelfde politici), waardoor zij prompt niet meer persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen fout. Zij worden in deze excuus-cultuur ondersteund door de rest van de politieke partijen (al dan niet binnen de eigen coalitie).
  Dit alles is totaal niet in het belang van de samenleving die zij zeggen te dienen. Het is echter wel die samenleving die opdraait voor de fouten die door politici gemaakt worden en die tevens, onder dwang, zorg draagt voor hun salaris/vergoeding.

  * ik gebruik de term beroepsgroep hier met een zeer grote vrijheid

 5. Een loffelijk streven om samen te werken met de PVV. Maar hoe kun je smenwerken met aan links gelieerde clubjes zoals AFA en Nederland bekent kleur van de extremist Renee Danen.

  De BVD liet verleden week een waarschuwing uitgaan dat de harde kern in de AFA beweging geen middel schuwde om langs ondemocratische weg bepaalde partijen (PVV) buiten spel te zetten. Deze AFA heeft een nieuwe methode uitgevonden, waar men eerst als varkens de straten onveilig maakten gaat men nu in een net pak de gemeenten langs zgn om discriminatie te bestrijden. Zo ontfutselt men de namen die op de verkiezingslijsten zijn vermeld en die worden vervolgens bedreigd.

  Het kan maar zo zijn dat de zgn PVVers in Almere in feite extreem linkse actievoerders waren en GEEN PVVers, overigens heeft de betreffende onderneming nog geen aangifte gedaan, (WAAROM NIET?)

  R. Hartman [12] reageerde op deze reactie.

 6. De discussie lijkt mij wel wat principiëler. Hebben we een overheid nodig? Zo nee (het anarcho-kapitalistische standpunt) ga dan niet stemmen en hoop op spoedige ontbinding van het huidige systeem. Zo ja (het klassiek liberale standpunt) hoe regel je dan de invloed van burgers op het bestuur?

  Is democratie eerlijker (principieel standpunt) en beter (utilitaristisch standpunt) dan bijv. een verlicht despoot? Zo ja, is algemeen kiesrecht (one-man-one-vote) dan eerlijker en beter dan bijv. censuskiesrecht voor netto belastingbetalers? En een vertegenwoordigende democratie (politicians rule) tov een directe (internet) democratie (mob rule)?

  En als een democratie ontaard door gebrek aan checks-and-balances en zo de rechten van individuele burgers schendt hoe kom je dan uit bij een grondwettelijke republiek? Begint dat bij de direct gekozen burgemeester en hoofdcommissaris, wetgevende referenda, en natuurlijk de direct gekozen minister-president, of is daar meer voor nodig?

  Over dit soort vragen hoor je politici nooit. Die bewegen slechts op hun eigen vierkante millimeter.

  Vergeet ook niet, dat besluitvorming bij meerderheid van stemmen ook voorkomt in de private sector (raden van bestuur e.d.). Ook daar speelt lobbywerk en machtspolitiek een grote rol.

  ===
  “It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.”
  – Thomas Sowell

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  surfer [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [8]: “Over dit soort vragen hoor je politici nooit. Die bewegen slechts op hun eigen vierkante millimeter.”

  Opmerkelijk is dat iedereen in het systeem elkaar bij de ballen heeft. Zo ligt het budget van de gemeenten voor driekwart vast door rijkswetten. En die rijksbegroting ligt weer voor het grootste deel vast door EU regelgeving en wetten bij de handelspartners. Je kunt dus wel stemmen, maar zelfs de meest radicale stem (SP? PVV?) geeft slechts een marginale verandering. Much to do about nothing, zoals Shakespeare al schreef. 😉

  surfer [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]: @Peter de Jong [9]: Er verandert weinig aan het kiessysteem.. maar er zijn wel grote verschillen mogelijk. Als de PVV 10j geleden reeds in de regering zat, zou er bijvoorbeeld nooit een Generaal Pardon tot stand zijn gekomen.

  Ik begrijp de sceptici allemaal, maar als er nou niemand nog gaat stemmen, zal je nog belasting betalen. Er is altijd iemand die de macht grijpt en daar zo over beslist.
  Bij ongeldige verkiezingen komen er nieuwe verkiezingen tot er wel een regering is, en geen theorie, inzicht, analyse, of waarheid spreken zal dat in korte tijd veranderen.
  De beste manier om het af te breken is van binnenuit.
  Zo leidt een minimale chaos (vb 4 partijen met elk 25%) tijdelijk tot geen beleid of besluitvorming en uitstel van al hun plannen. De 3 partijen die nodig zijn om de meerderheid te halen komen vaak niet overeen en zo komt de boel vanzelf stil te liggen, wat goed is.

  Verder denk ik dat de PVV het cordon sanitaire van Vlaams Belang achterna gaat, maarrr Nederlanders zullen dit niet pikken zoals dat in België wel grotendeels was (althans wiskundig gezien met Wallonië erbij).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cordon_sanitaire#Concreet_geval_in_Belgi.C3.AB:_uitsluiting_van_het_Vlaams_Belang

 9. Wat is de definitie van kiezersbedrog?

  Een “regeerakkoord”.

  Maar als niemand een akkoord wenst te bereiken, is het land “onbestuurbaar”.

  Dus kiezersbedrog is noodzakelijk om het land “bestuurbaar” te maken.

  Ziedaar democratie in Nederland (en andere landen).
  Een mechanisme dat per definitie als oligarchie MOET eindigen, omdat het excuus voor kiezersbedrog er bij voorbaat zit ingebakken.

 10. @Annamarie [7]: Het kan maar zo zijn dat de zgn PVVers in Almere in feite extreem linkse actievoerders waren en GEEN PVVers, overigens heeft de betreffende onderneming nog geen aangifte gedaan, (WAAROM NIET?)

  Waarschijnlijk antwoord hier en zie ook hier.

 11. Wij zijn nu eenmaal nood gedwongen aangewezen om onder een bepaald schimmig systeem te leven, daar kan je ook niets aan veranderen, doch wel kan je er iets veranderen als je mensen voor of tegen mobiliseert en daarvoor moet je mensen eerst uitdagen. Dat is de bedoeling van mijn schrijven. Onze democratie is geen echte democratie wat het had kunnen zijn, maar een door politieke partijen aangestuurde dubieuse methode om de macht bij hun partij neer te kunnen leggen zonder dat de inwoners dat door hebben. Maak dat de inwoners eerst maar eens duidelijk, dan heb je kans het systeem te veranderen. Alleen maar klagen dat het verkeerd is en niet deugd werkt niet aan een oplossing, dus zul je een andere weg in moeten gaan.
  En als je niet gaat stemmen blijft ook alles zoals het is.
  De politiek bemoeit zich wel met jou , hou daar rekening mee want niemand woont vrij op een eiland in een gemeenschap die door anderen bestuurd wordt.

 12. @R. Hartman (NI) [1]:
  Kunt u mij uitleggen hoe u het wilt doen veranderen. Wat is uw aanpak om de maatschappij op het juiste spoor te zetten , en hoe ziet die er dan uit. Mijn naiviteit berust of het feit dat ik op mijn manier iets onder de aandacht breng om veranderingen tot stand te kunnen brengen. Uitlokken noemen ze dat ook wel eens en alle politici val ik daar mee lastig. Soms werkt het een beetje maar ergens moet je beginnen.Dus of het de juiste aanpak is weet ik ook nog niet , maar een poging kost niets.

  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 13. De zienswijze van zomaar een burger op internet . ( Niet door mij geschreven maar een reactie op serieuze zienswijze op PVV;)

  Er is in Nederland een hele duidelijke parallel te trekken tussen een probleem als de Marokkaanse jongeren en bijvoorbeeld de Hells Angels. Niet de Marokkaanse, of Islamitische afkomst is het probleem, maar veel meer het gegeven dat dit soort groeperingen jarenlang gedoogd zijn. Nu, na het jarenlange pappen en nathouden is de woekering een tumor van te grote omvang geworden, die zowat niet meer in de hand te houden is. Dat is het probleem. Daar heeft de Islam niets mee te maken. Voor de Marokkaanse jongeren is een groot probleem, dat ze gemiddeld niet al te ontwikkelde ouders hebben, die weinig tot niets begrijpen van deze maatschappij. Die hun kinderen met (te) harde hand opvoeden en ze tegelijkertijd een grote minachting bijbrengen voor de maatschappij die ze niet begrijpen. Als ze dan ontspoord zijn worden ze te vaak domweg op straat geschopt en aan hun lot overgelaten. Er was een tijd geleden een artikel in één van de echte kranten (dus niet de Telegrof), dat moskeeën vaak net zo goed door deze marokkaanse jongeren geterroriseerd worden.
  De Hells Angels is precies hetzelfde: Een tumor binnen de maatschappij, waarvan iedereen weet dat het een criminele organisatie is. Toch worden ze nauwelijks aangepakt en woekeren rustig verder.
  Er is in het verleden in plaatsen als Egmond aan Zee en Castricum bewezen dat de Hells Angels wel degelijk aan te pakken zijn: Toen ze zich in die plaatsen wilden vestigen zijn ze daar op (zeer) hardhandige wijze uit de dorpen verwijderd en nooit meer teruggekomen. In Egmond met achterlating van hun motoren, want die waren allemaal in brand gestoken. Als in plaatsen als Gouda, etc. de marokkaantjes goed hard aangepakt zouden worden, door bijvoorbeeld buurtwachten, zou het probleem naar mijn idee snel onder controle zijn. Om één of andere reden ontbreekt op dit moment de lef, of de wil om dit ook te doen.
  Aan de andere kant merk je ook dat er voor de jongeren van nu absoluut niets te doen is. In mijn jonge jaren was er o.a.de Jeugdsoos , waar we in de weekend kwamen, in bandjes speelden, etc. Allemaal gesloten. Rondhangen mogen ze nergens. Op het strand een vuurtje maken mag niet meer. Wat vroeger kattekwaad was , is nu crimineel gedrag. Mijn broer Diederik en ik zeggen vaak tegen elkaar: Als we nu deden wat we vroeger allemaal uit hadden gehaald, hadden we nu een strafblad zo lang als onze arm. Ik vind dat de jongeren van nu in een armoedige tijd groot moeten worden. Ik pleit al jaren voor veel betere jongeren opvang. Je merkt de laatste tijd meer en meer, dat zelfs het spelen op straat door kinderen al nauwelijks meer getolereerd wordt. Wil je het jongerenprobleem daadwerkelijk aanpakken, dan zul je ook daar wat aan moeten doen. De grootste fout die je kan maken is dat je de jongeren van nu alleen nog maar als “probleem” ziet. Wilders is in zoverre echt fout, dat een hele groep tot zondebok verklaard heeft, ook al heeft hij op bepaalde punten heus wel gelijk.

 14. andere reactie ;

  Een zeer goede benadering.
  Ik zou er aan willen toevoegen. De aanwezigheid van de PV V vindt zijn oorzaak in de zwakheid van de andere partijen doordat ze niet luisteren wat er in het veld gebeurt. Wilders doet dit wel en geeft dit aan waarbij een groot deel van het volk zich hierin herkent. Als de andere partijen zich dit zouden aantrekken en met oplossingen komen zou Wilders zelfs snel overbodig zijn. Maar wat doen de domme andere partijen, ze gaan zich afzetten tegen Wilders en hem aanvallen. regeren met de ogen dicht noem ik dat. Dit werkt dus averechts en zullen ze op worden afgestraft. En verder nu het kabinet gevallen is eindelijk eens stoppen met regerings- en oppositiepartijen, Dit is nét voetbal met twee ploegen die mekaar afmaken. Elk goed idee uit de oppositie wordt bij voorbaat, omdat het van ‘de verkeerde kant’ komt, de grond ingeboord. Gewoon een zakenkabinet. Is een partij het ergens niet mee eens: dan stem je tegen. Zijn de meeste tegen, dan gaat het niet door of omgekeerd. Kan ook in de gemeenten. Over de provinciebesturen praat ik niet. Dat apparaat per provincie voor pakweg 12 gemeenten is de grootst denkbare geldverspilling.

 15. @reiny [14]: Reiny, ik waardeer dat je op jouw manier probeert mensen aan het denken te zetten en bewust te maken, omdat dat de enige vreedzame, zij het langzame, manier is om voldoende mensen van ethisch besef te doordringen.

  Maar hoe moeilijk dat is blijkt dus uit het feit dat jij, als trouwe bezoeker van deze site, nog steeds een streven naar democratie uitdraagt, terwijl hier al jaren stukken gepubliceerd worden waarin uitgelegd en toegelicht wordt dat democratie abject is, dat democratie bij uitstek collectivistisch is, en dat democratie haaks staat op individuele vrijheid.

  Democratie is tirannie, de dictatuur van de meerderheid. Zodar jij iets wilt, en je krijgt 50% van de mensen mee, dan kun jij je wil aan die overige 50% die je niet mee hebt gekregen opleggen. Jij hebt op dat moment de absolute macht, en iedereen die het niet met je eens is heeft pech gehad, ze hebben zich maar te voegen, zolang jij die 50% (+jezelf, dus) aan jouw kant hebt. In een democratie is er geen enkele bescherming voor (de rechten van) de minderheid. Democracy = Mob Rule
  reiny [21] reageerde op deze reactie.

 16. @hugo van reijen [18]:

  Ach, de partijen die niet met de PVV willen samenwerken gaan op vrijwel alle punten een stuk verder in het verbieden van zaken en het beknotten van vrijheid. De reden waarom men niet met de PVV wil samenwerken is omdat de PVV een beetje uit de politiek correcte pas loopt.

 17. @R. Hartman (NI) [17]:
  Als de democratie werkt zoals hij nu werkt kun je hem beter afschaffen. Dat is al eerder door mij gesteld , maar helaas willen ze hem niet afschafen en zoek ik naar oplossingen om mensen te overtuigen dat het anders zou moeten.

  Daarom blijf ik aanmodderen en juist door de PVV kan er iets ontstaan waardoor partij politiek aangepast zou kunnen worden , dat is mijn wens.
  Een oplossing heb ik helaas niet , maar mischien kom ik het nog eens tegen op vrijspreker. Een oplossing die haalbaar is uiteraard.

 18. “En een geloof kun je niet uitroeien, maar wel proberen gelovigen te wijzen op het feit dat ze ook andersdenkenden zullen moeten respecteren”

  Eigenlijk wel raar / ironisch dat deze zin erbij staat als uitleg van de uitspraken van de PVV (of eigenslijk Wilders, want de rest in de partij kakelt gewoon na wat de blonde baas zegt).
  Andersdenkenden respecteren…. ?

  Terwijl juist de PVV andersdenkenden (bijv. andersgelovigen), of ze nou kwaadwillend of juist goedwillend zijn op een hoopje gooit, met terroristen vergelijkt en ze het land uit wil jagen.

  Een hardwerkende mosilma met een hoofddoekje moet belasting gaan betalen omdat ze een ‘kopvod’ draagt en mag niet werken in een gemeentehuis, school, ziekenhuis enz… maar ze mag ook niet ongeemancipeerd thuis zitten volgens de PVV. Want dan leeft ze van onze belastingcenten, die buitenlanders kosten al te veel…

  Ben ik de enige die hier tegenstrijdigheid in ziet??

  Maar die PVV-stemmers denken meestal niet na over de tegenstrijdigheden die die blonde kerel uitkraamt. Daar hebben ze net wat hersencellen te weinig voor.

  M.v.g.

  G.

  R. Hartman (NI) [23] reageerde op deze reactie.

 19. @G. [22]: Lees dit even door, en vertel dan of je dat een fijn plan vindt…

  In relatie tot de kopvoddentaks vind je deze vast wel relevant:
  All non muslims will live under dhimmi rules and pay heavy Jizya. Budget deficits will be a thing of the past.

  En dan nog een paar random quotes, die situaties beschrijven waar de PVV zich tegen verzet, maar jij kennelijk wel acceptabel vindt:

  Since slavery will be allowed government can open slave markets to sell it’s 20% share of the captured women.

  Enslaved men can be used as farm labor and factory workers at a much lower cost than unionized labor.

  Female circumcision can be made mandatory to promote piety and holiness and discourage lewdness among women.

  All men serving time for the crime of rape will be freed if four male witnesses had not testified in the trial. Even if four male witnesses had testified, the criminal will be freed under insanity provision , since only mentally insane will rape in front of four witnesses.

  All men serving sentences for beating wives will be freed as under new American sharia law wife beating will be allowed.

  All pedophiles will be freed as sex with children will not be against law any more.

  Omar M. Ahmad, founder of CAIR

  Genoeg zo? Er is meer!
  Echt iets om naar uit te kijken, nietwaar?
  G. [24] reageerde op deze reactie.

 20. @R. Hartman (NI) [23]:
  Dat is ziek… Maar wat dat met de gemiddelede Nederlandse moslim te maken heeft, is mij zeker niet duidelijk. Ik ken tientalle moslims, die allemaal hetzelfde leven leven als ik, met wat kleine verschillen. Ze vasten, vieren hun feesten en sommigen dragen een hoofddoek. Maar ze doen mij of mijn andere medemensen geen kwaad en ze wensen ons niets kwaads toe. Ze houden zich aan onze wetten en regels, ze werken en spreken prima Nederlands.
  De gemiddelde Nederlandse moslim heeft niets met deze onzin te maken die ik lees in uw commentaar. Maar helaas maakt dat niets uit voor de meeste Nederlanders. Men verkettert alles en iedereen wat met de Islam te maken heeft. Misschien moeten we ze allemaal maar op de brandstapel gooien? Om het probleem maar op te lossen? De gedachte is niet ver verwijderd van het ‘in de knieen schieten-beleid’.

  G.

  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.
  Tony [28] reageerde op deze reactie.

 21. @R. Hartman (NI) [25]:
  Neeeeee, hij heeft er nog nooit een woord over gezegd. Maar bovenaan de agenda staat eigenlijk wel het ‘eruit-kicken’ van alle hardwerkende moslima’s met een hoofddoekje uit alle mogelijke publieke functies.
  Dus waar heeft u het over eigenlijk? Of probeert u gewoon net zo hypokriet te zijn als alle andere PVV’ers en PVV-aanhangers?

  M.v.g.

  G.

  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 22. @G. [26]:

  Maar bovenaan de agenda staat eigenlijk wel het ‘eruit-kicken’ van alle hardwerkende moslima’s met een hoofddoekje uit alle mogelijke publieke functies.

  Als u met “publieke functies” bedoelt “overheids-werknemer” dan zeg ik: Wilders heeft GROOT GELIJK.

  Dat noemden ze vroeger geloof ik scheiding tussen kerk en staat.

  Alhoewel ik begrepen heb dat de uitermate HYPOKRIETE “progressieven” daar vandaag de dag een broertje dood aan hebben.

  Verder zou ik zeggen: was ik maar PVV-aanhanger. Dat zou betekenen dat hij nog veel meer verstandige dingen zou zeggen of willen doen.

  G. [29] reageerde op deze reactie.

 23. @G. [24]:

  Men verkettert alles en iedereen wat met de Islam te maken heeft.

  Heeft U die boeken wel eens gelezen? (koran en hadiths)
  Iemand die de Islam verkettert heeft waarschijnlijk een goed functionerend moreel kompas (uitzonderingen van buitenlander-haters daargelaten).

  Dat wil niet zeggen dat het merendeel der moslims verkettert hoort te worden.
  Maar ik weet dan ook dat de goedheid die moslims hebben helemaal niets met de islam te maken hebben, maar dat zij die juist hebben ONDANKS de islam.

 24. @Tony [27]:
  Laat me niet lachen… “scheiding kerk en staat”. De overgebleven regering bestaat volgens mij uit twee partijen die op grondbeginselen van de kerk zijn gebaseerd.

  Dan nog het werk aan een loket in het gemeentehuis daargelaten, maar waarom zou een moslima met een hoofddoek geen arts of verpleegster kunnen zijn (voorbeeld van een publieke functie)? Dat heeft toch niets te maken met ‘de’ staat.

  U kunt gewoon zeggen dat u een hoofddoek niet aanstaat en dat u alles wat vreemd is het land uit wilt gooien, dan hoeven we er niet om heen te draaien, met argumenten die geen hout snijden als ‘scheiding tussen kerk en staat’.

  G.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.