Waar het eens een mooi polderland model was, is het de laatste jaren gekomen tot een land waar je gemeentehuizen en overheidsgebouwen in moet richten als forten om het te beveiligen. Het duurt niet lang meer of Raadsleden  kunnen niet meer vrij over straat gaan, en hun vrijheid wordt tot een minimum beperkt en de afstand naar de burger wordt alsof er een oceaan tussen ligt. Golven van criminele activiteiten zowel vanuit onder als bovenwereld, en de inwoners kijken machteloos toe hoe deze golven over hun heen komen en hun land verscheurd in tweedracht brengt, en het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Daar moet een einde aan komen.
De inwoners willen veiligheid  en geborgenheid in het land wat hun dierbaar is, en dus is het zaak om een goed systeem te maken waar we ons weer als voorheen op ons gemak zullen voelen.

De oorzaak ligt voornamelijk bij de politiek en 150 Kamerleden die zoveel problemen met zichzelf hebben dat ze niet aan besturen toekomen,  daarbij nog alle aandacht gericht hebben op onbelangrijke zaken waar honderden ambtenaren dagelijks aan moeten werken om dit te kunnen beantwoorden.  Als het moeilijk wordt voor politieke leiders dan stappen ze op , en wij blijven met de gevolgen zitten. De inwoners betalen genoeg aan de overheid om recht te hebben op een goed bestuur in een leefbaar land zoals het ooit eens was.

Daarom zul je het huidige politieke partij systeem af moeten schaffen en andere wegen moeten inslaan om een land wel bestuurbaar te houden.  Welke weg je ook inslaat maar nimmer meer een partij politiek wat totaal achterhaald is, en gebaseerd op de achterhaalde verouderde partij principes en gewoon niet goed meer functioneert. In deze moderne tijd zou je verwachten dat alles soepeler zou verlopen, maar nee er zijn steeds meer plichten bij de inwoners gelegd en hun rechten zijn ze kwijt geraakt. Ons land  is door de slechte wetgeving van de politiek en de slecht functionerende gerechtsinstellingen totaal ontreddert .

Wie neemt het initiatief om een juiste( niet middels een politieke partij ) oplossing  aan te dragen  waar iedereen zich in kan vinden?

Ingezonden door Reiny

215 REACTIES

 1. Alles wordt zo onderhand in Nederland geprivatiseerd, dit zou
  met het product Nederland ook moeten gebeuren.
  De bevolking kiest uit een aanbod van wijze onafhankelijke
  mannen die dit concept uitwerken. Als dezen het ruwe ontwerp
  geschetst hebben kan men met de invulling beginnen. Alles
  wordt zeer bedrijfsmatig op poten gezet, en alle mensen die
  in het bedrijf Nederland werkzaam zijn worden beoordeeld
  en beloond naar hun kwaliteiten.Bij een bedrijf wordt een product
  of diensten geleverd. De b.v. Nederland levert dus ook een
  product en wel, ’n bevolking, ontdaan van een stroperige eigen
  belang nastrevende politieke laag, wat tevredener is, betere
  prestaties levert en zich betrokken voelt bij zijn bedrijf.
  Misschien voor velen een sprookje, maar voor mij niet, want
  zoals dit land er voor staat kan echt niet langer.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Tom van Leeuwen [1]: Zomaar een zinsnede van deze website: ‘Een samenleving waarin de persoonlijke verantwoordelijkheden worden teruggegeven aan de Nederlandse burgers en waarin de overheid zich terughoudend opstelt.’

  Dat laatste ben ik het mee eens, dat de overheid zich terughoudend opstelt, maar de persoonlijke verantwoordelijkheden teruggeven aan de Nederlandse burgers?
  Vingers opsteken wie die verantwoordelijkheid aankan…

  Er zullen best wel een heleboel mensen zijn, die die verantwoordelijkheid aankunnen, maar ook een heleboel niet. Dus iets om goed over na te denken, vanuit de zichthoek van diegene die die verantwoordelijkheid niet aankan…

  GB [5] reageerde op deze reactie.
  Mark [6] reageerde op deze reactie.
  Tom van Leeuwen [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [4]:

  *Dus iets om goed over na te denken, vanuit de zichthoek van diegene die die verantwoordelijkheid niet aankan…*

  Daarom moet een écht liberale of libertarische samenleving wat mij betreft ook altijd samengaan met een sterk repressief en goed georganiseerd rechts- en strafsysteem.
  Juist voor die mensen die die verantwoordelijkheid en vrijheid niet aankunnen en hem daarmee ondergraven.
  Ik ben me ervan bewust dat er een wrijving tussen enerzijds een repressief strafsysteem en anderzijds een vrije individualistische samenleving kan zitten.
  Hier ligt de belangrijkste taak van een kleine overheid.

  Vooral in de aanloop naar een vrijere samenleving zal men hier zeer strikt mee moeten omgaan omdat het teruggeven van die verantwoordelijkheid aan mensen die nooit verantwoordelijkheid hebben hoeven nemen in het huidige systeem tot problemen zal leiden. Keihard aanpakken want niets gaat vanzelf helaas.

 4. @Hub Jongen [3]:

  Het gaat dan ook om schijnprivatisering

  De diverse overheden bezitten nog steeds all, zoniet de meerderheid van de aandelen

  Het was een prima truuc om nutsbedrijven ineens toe te kunnen staan om winst te maken.

  Aangezien die winst weer bij de overheden terecht komt zijn de prijsverhogingen dus eigenlijk een verkapte belastingheffing.

  Klaas

 5. @Tom van Leeuwen [1]: Helaas heeft het experiment ‘Minarchisme’ (vermomd als constitutionele federale republiek) in Amerika aangetoond dat een minarchie een instabiele entiteit is. Zelfs terwijl daar het recht op zelfverdediging tegen de staat grondwettelijk werd erkend.

  Zolang je een plek creëert waar machts- en geweldsmonopolie samenkomen zal deze altijd de meest criminele types aantrekken, omdat dit de ultieme plek is om ongestraft je ding te kunnen doen. Immers, je maakt het gewoon legaal.

  En zodra de criminelen aan de macht zijn wordt het gewoon een kwestie van uitdijen om vriendjes, familieleden en mensen die jou verder kunnen helpen op de juiste plekken te parkeren. Precies zoals nu gebeurt. Het duurt even, maar na een minarchistische ‘herstart’ komen we gewoon weer waar we nu zijn.

  Lees Flatgebouw Nederland, van wijlen Pamela Hemelrijk (je zult het wel kennen, denk ik). Het laat prachtig zien hoe mensen, goed van vertrouwen, zich weiden aan leukere dingen dan het besturen van een entiteit, en aan het controleren van de gekozen bestuurders.

  Zodra iemand zich kandidaat stelt om te besturen is dat eigenlijk al reden om daar ver uit de buurt te blijven. Je moet juist lieden hebben die er geen trek in hebben, maar wel over verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Die zullen zich alleen met die zaken bemoeien die echt nodig zijn, om zo snel mogelijk weer met een glas op het terras te kunnen gaan zitten.
  Tom van Leeuwen [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob ter Horst [4]: Bedankt Rob voor je reactie.
  Als de overheid bepaalde taken niet meer uitvoert, zal de burger het weer zélf moeten doen.
  Met het teruggeven van verantwoordelijkheden aan de Nederlandse burgers bedoel ik zaken als het zorgen voor een pensioen, het afsluiten van een ziektekostenverzekering, financiële hulp verschaffen aan familieleden in nood, het bekostingen van de studie van de kinderen enz.
  De burger moet deze dingen weer zelf doen en heeft er door het (vrijwel) afschaffen van de belastingen ook weer geld voor.

 7. @R. Hartman (NI) [9]: Ik ben het op zich met je eens, maar de overheid is een noodzakelijk kwaad, er is geen alternatief.
  Laten we dus in ieder geval proberen het ‘kwaad’ tot een absoluut minimum te beperken door de persoonlijke verantwoordelijkheden terug te geven aan de burgers.
  Let overigens wel dat ik niet pleit voor een ‘wetteloze’ samenleving. We hebben wel dégelijk een goed funcionerend justitie- en politieapparaat nodig. Dit is geen persoonlijke verantwoordelijkheid, maar een collectieve.

  Devidas [12] reageerde op deze reactie.
  LvM [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Tom van Leeuwen [11]:
  Prima website. De volgende nuance zou ik persoonlijk nog wel aanbrengen:
  De ministeries die je zou willen behouden kunnen ook nog wel wat afgeslankt worden. Voorbeeldje is Defensie. Als we ons militaire apparaat niet meer lenen voor preemptive wars van de amerikanen scheelt dat ook weer wat centen.
  Geld wat extra overblijft uit de BTW inkomsten kan gebruikt worden voor een gedeelte van de aflossing van de staatsschuld.
  Op die manier hoef je niet de volledige inkomsten uit de gasbaten hiervoor te gebruiken. Het geld wat overblijft kan je stoppen in een Sovereign wealth fund, zoals gebruikelijk is in landen met dergelijke energie inkomsten.
  Na 10 of 20 jaar aandikken kan je cashflow van dit staatsfonds gebruiken voor het financieren van een gedeelte van het minarchistisch model (en stapsgewijze verlaging van de BTW).
  Klinkt erg omslachtig allemaal, maar ik denk dat het zeer belangrijk is het vooruitzicht te stellen (ookal duurt dat nog een lange poos) dat de staat gefinancieerd wordt door niet-belastinginkomsten. Het verhaal dat belasting diefstal is moet verankerd worden in de samenleving, zodat uitbreiding van de staat zeer lastig wordt.

  Tom van Leeuwen [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [12]: Bedankt Devidas voor je reactie.
  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Het geschetste belastingplaatje is slechts een voorbeeld. Als de staatsschuld eenmaal is afgelost, zal de afgeslankte overheid op den duur zichzelf kunnen bekostigen.

 10. @LvM [14]: Het is niet zozeer dat ik een meerwaarde zie van een monopolie op geweld boven vrijwillig menselijk handelen, maar er zijn zaken die eenvoudigweg de persoonlijke verantwoordelijkheid te boven gaan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van wegen en infrastructuur, buitenlandse betrekkingen, politie en justitie, defensie.
  Het is écht heel moeilijk om voor deze zaken een andere oplossing te vinden dan het in stand houden van een zéér afgeslankte overheid die natuurlijk geen enkele bevoegdheid mag hebben buiten de hier gestelde terreinen.
  Het uitgewerkte idee staat hier: NederlandWerkt.net.

  LvM [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Tom van Leeuwen [15]:

  “Het is écht heel moeilijk om voor deze zaken een andere oplossing te vinden”

  Dus er is wel een alternatief, en overheid is niet noodzakelijk, het is enkel heel moeilijk volgens u? Of toch niet? U mag uw ideeën best absoluut stellen, dat voorkomt namelijk contradicties en verwarring.

  Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van wegen en infrastructuur

  Kunt u dit wat verruimen? Ik snap het namelijk niet. Men kan infrastructuur alleen aanleggen en onderhouden onder dwang?

  buitenlandse betrekkingen

  “Buitenland” is een etatistisch concept. Irrelevant in een wereld zonder staat.

  politie en justitie

  Heeft men volgens u plots geen behoefte meer aan veiligheid als er geen overheid bestaat? Zo ja, wat is dat het probleem?

  defensie

  Zelfde als “buitenlandse betrekkingen”.

  In een invasie worden doorgaans bestaande etatistische structuren overgenomen. De kosten en tijd die gaat in het opbouwen van zo’n structuur, bovenop de kosten van de invasie zelf, zijn niet rendabel. De oorlog in het midden-oosten geeft tevens een boel inzichten hierover(is het toch nog ergens goed voor, hehe).

  Ik wil graag van u concrete argumenten en antwoorden horen, en niet zoeken op een website naar wat hoogstwaarschijnlijk geen concrete antwoorden zijn.
  Tom van Leeuwen [17] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [16]: Bedankt voor uw reactie.
  Ik verwijs naar die website omdat deze geheel door mij is opgesteld en mijn eigendom is. Het is een beetje omslachtig om hier steeds het hele verhaal te herhalen, vandaar de verwijzing.
  Als u concrete voorstellen heeft hoe de opbouw en het onderhoud van de infrastructuur zou kunnen worden geregeld zónder overheid, zou ik dat graag van u vernemen.
  Hetzelfde geldt voor de buitenlandse betrekkingen, politie, justitie en defensie.

  reiny [18] reageerde op deze reactie.
  LvM [19] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Tom van Leeuwen [17]:

  Ik ben geïnteresseerd in een discussie met u. Desondanks ik normaal niet geïnteresseerd ben in promotie, heb ik toch een kijkje genomen op uw website. U laat weten hoe uw optimale maatschappij uit zou zien, maar argumenten vind ik niet.

  U draait de bewijslast om. Ik zou ook kunnen stellen:
  Als u concrete voorstellen heeft hoe ik een appel kan eten zónder overheid, zou ik dat graag van u vernemen.
  Dat is natuurlijk onzin, ik moet u vertellen waarom er een overheid nodig is voor mij om appels te eten.

  Nogmaals mijn vraag: Waarom is er overheid nodig om infrastructuur te bouwen en te onderhouden?

  Tom van Leeuwen [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Tom van Leeuwen [17]:
  Als u concrete voorstellen heeft hoe de opbouw en het onderhoud van de infrastructuur zou kunnen worden geregeld zónder overheid, zou ik dat graag van u vernemen.
  Hetzelfde geldt voor de buitenlandse betrekkingen, politie, justitie en defensie.

  Op mises.org zijn vele instructieve video’s rond deze materie te vinden.
  Steekwoorden (maar niet beperkt tot): Walter Block, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe.
  Tom van Leeuwen [22] reageerde op deze reactie.

 15. @LvM [19]: Uw eigen huis is uw eigendom, uw eigen tuin ook. Alles wat daar buiten valt is óf eigendom van een ander, óf eigendom van alle Nederlanders.
  Voor de inrichting van uw huis en uw tuin bent u persoonlijk verantwoordelijk. Voor de inrichting van de eigendommen van uw buurman is uw buurman verantwoordelijk.
  Voor de rest, het gebied dan eigendom is van álle Nederlanders, zijn álle Nederlanders verantwoordelijk. Om iets zinnigs te doen met deze ruimte, zullen alle Nederlanders dus moeten kunnen meebeslissen over de inrichtig ervan.
  Daarvoor lijkt mij een afgeslankte overheid noodzakelijk.
  Begrijp me niet verkeerd, ik zie de overheid het liefst zo klein mogelijk. Als u een alternatief weet om het ‘niemandsland’ zo zinvol mogelijk te gebruiken hoor ik dat graag!

  LvM [23] reageerde op deze reactie.

 16. @LvM [25]: Het lijkt me dat uw vraag naar wat ik van groepsverkrachting vind, een beetje misplaatst is. Wel makkelijk natuurlijk, vooral onder een anonieme gebruikersnaam. Maar wat heeft dit precies met de aanleg van wegen te maken? Zou ik daar iemand geweld mee aandoen?
  Anarchokapitalistiche wensdromen kunnen heel mooi zijn, maar het moet allemaal natuurlijk wel uitvoerbaar en op democratische wijze haalbaar zijn.
  Mijn minachistisch model is dit wel, mits het op duidelijke wijze aan de kiezer wordt overgebracht.

  LvM [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Tom van Leeuwen [26]:

  U begon over democratie. Als de meerderheid iets wilt, en de minderheid wil dit niet, kan het alleen bereikt worden met onderdrukking van de (wil van de) minderheid. Ik neem aan dat bij u onderdrukking onder geweld valt.

  Zelfde als bij groepsverkrachting. De meerderheid wilt het. Jammer dan voor het slachtoffer, de wil van de meerderheid. Democratie is 2 wolven en 1 schaap die stemmen over wat er op het menu staat vanavond.

  Ik vraag mij namelijk af of uw model volgens u enige ethische basis heeft, of dat u gewoon geweld tegen onschuldige individuen goedkeurt (al dan niet onder voorwaarde van instemming van de meerderheid), enkel omdat dat wel zo handig is.

  “Op democratische wijze” is niet “natuurlijk”.

  Mijn vingers over mijn toetsenbord bewegen is inderdaad makkelijk, maar wat mijn “anonieme gebruikersnaam” er mee te maken heeft snap ik niet. Kunt u uitweiden?

  Waarom is vrijwillig handelen tussen individuen volgens u niet uitvoerbaar? Ik doe het ontelbare keren per dag. Ik neem aan dat ook u vrijwillig met andere individuen omgaat.

  Komt u op dit discussieforum om te discussiëren of om uw website te promoten? Met die links kan ik helemaal niets.

  Zou u overigens niet voortdurend uw reacties drastisch zitten te bewerken? Ik zit namelijk de halve tijd lappen tekst voor niets te typen.

 18. Goed, u bent dus duidelijk anti-democratisch, maar u geeft geen alternatief. Zo te zien weet u niet wat u wilt. U weet niet hoe u een weg aan zou moeten leggen van Groningen naar Rotterdam. En dan legt u een vrij dwaze link naar groepsverkrachtingen. Zijn volgens u alle democraten voor groepsverkrachtig?

  Nee. Ik ben hier niet om mijn website te promoten. Het enige wat ik probeer uit te leggen is een voortuitstrevende, progressieve visie op de Nederlandse staatsinrichting. Een staatsinrichting die Nederland weer daadkrachtig maakt. Een staatsinrichting die Nederland weer op de kaart zet, buitenlandse investeringen aantrekt en de welvaart van de Nederlanders doet toenemen.
  En ja, dat kan natuurlijk niet zonder infrastructuur.
  Ik ben practisch, niet idealistisch. Ik bindt mij niet aan de vaste denkpatronen van bepaalde ideologische stromingen.
  Misschien is mijn visie niet ideaal, en beantwoordt het niet aan uw anarchokapitalistiche wensdromen, maar dat probeer ik ook helemaal niet.
  U kunt niet ontkennen dat de samenleving die ik schets een hele verbetering zou zijn in vergelijking met de huidige situatie.

  Overigens heb ik de volledige vrijheid om mijn teksten te bewerken zolang ik daar de mogelijkheid toe heb. Daar heeft u helemaal niets mee te maken.
  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Tom van Leeuwen [28]:

  Geen alternatief? Vrijwillige menselijke handelingen is geen alternatief? De vrije markt? Ik kan u niet vertellen hoe men een weg aan zou moeten leggen omdat ik geen bouwkundige ben, ik dacht dat dat wel duidelijk was, kan u het mij wel vertellen?

  Neen, volgens mij zijn democraten doorgaans niet voor groepsverkrachting. Volgens mij zijn democraten doorgaans wel inconsequent. Met een analogie hoop ik dat bloot te leggen.

  U zegt die link dwaas te vinden, maar wederom zie ik geen argumenten.

  De samenleving die u schets is inderdaad een hele verbetering, op de korte termijn. Zoals uitgeweid door R. Hartman maakt het op lange termijn geen enkel verschil.

  U zegt praktisch te zijn, maar dat is simpelweg een eufemisme voor opportunisme en een excuus voor immoraliteit.

  Ziet u mij u dwingen uw teksten niet te bewerken? Neen. Het is dan ook een vriendelijk verzoek, u zult mijn irritatie vast begrijpen, dacht ik. Uw bittere reactie is aanstotelijk.

  Weer faalt u ook maar een enkel inhoudelijk argument te geven. U staat hier gewoon wat loze beweringen te maken. Succes op mises.org, een degelijke discussie lukt u jammer genoeg niet.

 20. Ik ben in het geheel niet tegen vrijwillige menselijke handelingen, en voor wat betreft de eigen verantwoordelijkheden draag ik dat juist ook als gewenste oplossing aan.
  Maar ik denk dat u ook wel begrijpt dat er met ‘vrijwillige menselijke handelingen’ geen wegen worden aangelegd. De vrije markt kan oplossingen bieden voor de aanleg op zich en zou zelfs de weg kunnen exploiteren, maar er is toch een mini-overheid nodig om aan te geven hoe de weg moet lopen door het ‘niemandsland’, het terrein dat van niemand persoonlijk eigendom is.
  U verwijt me dat ik met geen enkel argument kom, ik vrees dat u mijn argumenten niet als dusdanig opvat.
  Ook vreemd dat u me voor opportunist, immoreel en inconsequent uitmaakt, zonder daarvoor ook maar een enkel argument aan te voeren.
  De vraag of een dergelijke discussie mij niet lukt, laten we maar liever aan de lezers over.
  Goed, ik denk dat dit het eind is van deze discussie, wel een leuke ervaring eens iemand tegen te komen die mijn schets van samenlevingshervorming niet ver genoeg vindt gaan.
  Vriendelijke groeten, Tom.

  Rob ter Horst [31] reageerde op deze reactie.
  Tony [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.