Waar het eens een mooi polderland model was, is het de laatste jaren gekomen tot een land waar je gemeentehuizen en overheidsgebouwen in moet richten als forten om het te beveiligen. Het duurt niet lang meer of Raadsleden  kunnen niet meer vrij over straat gaan, en hun vrijheid wordt tot een minimum beperkt en de afstand naar de burger wordt alsof er een oceaan tussen ligt. Golven van criminele activiteiten zowel vanuit onder als bovenwereld, en de inwoners kijken machteloos toe hoe deze golven over hun heen komen en hun land verscheurd in tweedracht brengt, en het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Daar moet een einde aan komen.
De inwoners willen veiligheid  en geborgenheid in het land wat hun dierbaar is, en dus is het zaak om een goed systeem te maken waar we ons weer als voorheen op ons gemak zullen voelen.

De oorzaak ligt voornamelijk bij de politiek en 150 Kamerleden die zoveel problemen met zichzelf hebben dat ze niet aan besturen toekomen,  daarbij nog alle aandacht gericht hebben op onbelangrijke zaken waar honderden ambtenaren dagelijks aan moeten werken om dit te kunnen beantwoorden.  Als het moeilijk wordt voor politieke leiders dan stappen ze op , en wij blijven met de gevolgen zitten. De inwoners betalen genoeg aan de overheid om recht te hebben op een goed bestuur in een leefbaar land zoals het ooit eens was.

Daarom zul je het huidige politieke partij systeem af moeten schaffen en andere wegen moeten inslaan om een land wel bestuurbaar te houden.  Welke weg je ook inslaat maar nimmer meer een partij politiek wat totaal achterhaald is, en gebaseerd op de achterhaalde verouderde partij principes en gewoon niet goed meer functioneert. In deze moderne tijd zou je verwachten dat alles soepeler zou verlopen, maar nee er zijn steeds meer plichten bij de inwoners gelegd en hun rechten zijn ze kwijt geraakt. Ons land  is door de slechte wetgeving van de politiek en de slecht functionerende gerechtsinstellingen totaal ontreddert .

Wie neemt het initiatief om een juiste( niet middels een politieke partij ) oplossing  aan te dragen  waar iedereen zich in kan vinden?

Ingezonden door Reiny

215 REACTIES

 1. @Tom van Leeuwen [30]: Sommige libertariers hebben zo’n hekel aan de huidige samenleving gekregen (overheid, politiek, democratie etc.) dat men alles compleet wil afbreken, en een libertarische samenleving opbouwen.
  Men vraagt zich niet af waarom dit de meeste mensen afstoot om libertarier te worden. Nee, de libertarier plaatst die mensen gelijk in het vakje agressief gewelddadig volgens het non-agressie principe.
  Zelf ben ik dus blijkbaar geen libertarier, volgens een bepaalde website (political compass.org) weer wel, omdat ik blijkbaar niet extreem genoeg ben.
  Dat is jammer, maar desondanks zie ik best wel wat in een kleinere overheid, een vrijere economie en nog een paar andere punten. Maar ik wil die ‘betere’ samenleving graag van binnenuit, met zoveel mogelijk mensen doen, en ook daar komt het non-agressie principe weer om de hoek kijken, want de overheid, de politiek, dat is de duivel. Kortom, ik ben nu tot de conclusie gekomen dat, als we het overlaten aan het libertarisme het lang wachten blijft, en er zeer waarschijnlijk gewoon niks gebeurt. Ik ga dus niet langer wachten op het libertarisme, maar ga gewoon aan de gang…

  Tom van Leeuwen [33] reageerde op deze reactie.
  LvM [34] reageerde op deze reactie.

 2. @Tom van Leeuwen [30]:

  Maar ik denk dat u ook wel begrijpt dat er met ‘vrijwillige menselijke handelingen’ geen wegen worden aangelegd.

  Waarom zou iemand dat moeten begrijpen?
  Worden wegen aangelegd door mensen te dwingen?

  De vrije markt kan oplossingen bieden voor de aanleg op zich en zou zelfs de weg kunnen exploiteren, maar er is toch een mini-overheid nodig om aan te geven hoe de weg moet lopen door het ‘niemandsland’, het terrein dat van niemand persoonlijk eigendom is.

  Waarom is er een overheid nodig om aan te geven hoe de weg moet lopen? Zijn niet-overheidsmensen niet capabel genoeg om te bepalen hoe een weg moet/het beste kan lopen?

  U verwijt me dat ik met geen enkel argument kom, ik vrees dat u mijn argumenten niet als dusdanig opvat.

  U komt niet met argumenten, maar met stellingen.
  U onderbouwt niet WAAROM iets is zoals het is, of moet zijn. Slechts dat het is zoals het is.
  Sommigen wagen het te betwijfelen dat een (mini)overheid NODIG is en democratie nodig is of goed is.
  Zoals door LvM gesteld ligt de bewijslast bij U om aan te tonen waarom een overheid nodig is, zoals de bewijslast altijd bij iemand hoort te leggen, die voorstander is van welke vorm van dwang of geweld dan ook.

  Ook vreemd dat u me voor opportunist, immoreel en inconsequent uitmaakt, zonder daarvoor ook maar een enkel argument aan te voeren

  U bent inconsequent omdat U redenen voor meer vrijheid niet op vaste logische principes en de daarbij behorende onderbouwingen gebaseerd zijn.
  (u stelt dat iets niet kan zonder te onderbouwen waarom niet)
  U bent een opportunist omdat u ondanks deze inconsequentheid uw eigen geliefde vorm van samenleving propageert (overheid waar het U uitkomt, niet waar het U NIET uitkomt).
  U bent immoreel omdat u dwang (en dus uiteindelijk agressie) door een overheid in orde vindt mits het zaken betreft die uw goedkeuring kunnen dragen, waarbij ik aanteken dat we het hierbij niet hebben over criminelen maar onschuldige burgers, die de pech hebben tot de minderheid te behoren.
  Met andere woorden, u bent immoreel omdat u een democraat bent. U bent voor verkrachting in de spreekwoordelijke zin. Dat een meerderheid slechts zijn zin kan doorvoeren dankzij pure fysieke overmacht, is een feit waar u niet onderuit kunt.

  Principieel gezien, bent u niet wezenlijk anders dan zij die nu het bewind voeren. Slechts de hoeveelheid is anders.

  Dat is althans de conclusie die ik uit uw reacties kan trekken, voornamelijk omdat u niet inhoudelijk op kritische vragen lijkt in de willen, of kunnen gaan.

  De vraag of een dergelijke discussie mij niet lukt, laten we maar liever aan de lezers over.

  Ik was een lezer, en was tot nu toe niet onder de indruk van uw antwoorden aan LvM.

  Goed, ik denk dat dit het eind is van deze discussie, wel een leuke ervaring eens iemand tegen te komen die mijn schets van samenlevingshervorming niet ver genoeg vindt gaan.
  Vriendelijke groeten, Tom.

  Het interessante is niet zozeer of u een verbetering voorstaat, maar de redenen en onderbouwingen die u aanvoert om het daarbij te willen laten.
  Die lijken mij als ik uw reacties lees niet logisch onderbouwd.
  Ik vraag me af of u geen moreel bezwaar heeft tegen democratie. Het lijkt er niet op, aangezien u niet lijkt te begrijpen dat een veel democratie of een beetje minder democratie nog steeds draait om dwang van onschuldige burgers, die u AN SICH niet lijkt af te keuren.

  Het enige wat ik probeer uit te leggen is een voortuitstrevende, progressieve visie op de Nederlandse staatsinrichting. Een staatsinrichting die Nederland weer daadkrachtig maakt. Een staatsinrichting die Nederland weer op de kaart zet, buitenlandse investeringen aantrekt en de welvaart van de Nederlanders doet toenemen.

  Wat een nietszeggende tekst. In welke zin moet Nederland “daadkrachtig” zijn? Wat is “Nederland”? En maakt het uit of een minderheid het hier wel of niet eens mee is?

  Als je de abstracte term “Nederland” in groepsvorm wil gebruiken, kun je je net zo goed realiseren dat een meerderheid van de democratische schapen straks gewoon braaf op CDA en PVDA gaan stemmen.
  Je bent democraat of je bent het niet.
  Maar niet alleen maar als het je even wat beter uitkomt. Dat is dus het inconsequente, opportunistische en immorele.

  LvM [34] reageerde op deze reactie.
  Tom van Leeuwen [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [31]:
  Bedankt voor je reactie Rob.
  Binnen het libertarisme zijn twee hoofdstromingen aan te wijzen: het minarchisme dat de noodzaak van een beperkte, democratische overheid inziet en het anarchokapitalisme, dat iedere vorm van overheid afwijst en democratie als gewelddadig bestempelt.
  Jij en ik behoren duidelijk tot de minarchisten, LvM en Tony zitten meer in de anarchokapitalistische hoek.
  Op zich geen probleem natuurlijk, maar ik denk dat het anarchokapitalisten te ‘hoog’ inzetten. Hun samenleving is slechts door een revolutie te bewerkstelligen. Een (veel) kleinere overheid is wél democratisch haalbaar en zelfs stapsgewijs te bewerkstelligen, als de voordelen ervan maar op de juiste manier aan de kiezers wordt uitgelegd.

 4. @Rob ter Horst [31]:

  Het heet niet voor niets het non-agressie principe. U uzelf een libertariër noemende maakt dit begrip zinledig, net zo als wanneer ik mezelf een socialist zou noemen. Uw uitslag op “political compass.org” maakt deze test onwaar, ofwel voert u de vragen niet naar uw ware zienswijze in.

  @Tony [32]:

  Dank voor deze bijval. Maar ik ben bang dat de heer van Leeuwen hier enkel komt om zijn zienswijze te propageren, en niet te bediscussiëren.

  Rob ter Horst [42] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [32]:
  U heeft in zoverre gelijk dat ik geen enkel moreel bezwaar heb tegen de democratie. In mijn ogen is dit systeem de énige wijze om op een zo eerlijk mogelijke manier de zaken te regelen die de persoonlijke verantwoordelijkheid te boven gaan.
  Ik ben het ook met u eens dat de democratie niet volmaakt is en daarom streef ik naar een zo klein mogelijke overheid.
  U kunt dat opportunistisch noemen, ik noem het practisch. Op dat punt verschillen we dus van mening.

  Tony [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Tom van Leeuwen [35]:

  Ik zou willen betwijfelen dat u een ware minarchist bent.

  De kern van het verschil tussen minarchisme en anarchisme is dat minarchisme een kleine staat noodzakelijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld politie, rechterlijke macht en leger. Kortom, om de veiligheid van burgers te kunnen garanderen. Anders zou het “iedereen tegen iedereen” worden of zo.

  U gaat echter nog een stap verder en vindt een kleine overheid ook noodzakelijk voor infrastructuur.

  Met deze redenering zal alles kunnen verwateren en is de “noodzakelijkheid” van een kleine overheid op van alles en nog wat toe te passen waar er wordt uitgegaan van dingen die belangrijk worden geacht in het dagelijks leven.

  Zo ook zorg, onderwijs, en wat nog meer, meneer van Leeuwen? Dacht u dat mensen die minder belangrijk zullen vinden dan een goed geplande infrastructuur, en dat men deze dingen meer toevertrouwd aan de markt, dan men met de infrastructuur zou aandurven?
  Of stelt u uzelf aan als arbiter van wat men het liefst door een “kleine” overheid geregeld moet laten worden? Zo nee, waar ligt die grens dan en wie bepaalt hem? Was dat wederom die democratie?

  Want zo belanden we dus weer heel snel terug bij het beginpunt. Dat waar we ons NU dus bevinden.

  Welke duidelijke, op rationaliteit en moraliteit gebaseerde argumenten zijn er dan nog om toch nog onderscheid te blijven maken tussen uw idee van “kleine” overheid, en bijvoorbeeld iets als de VVD?

  Kunt u dat logisch onderbouwen? U kunt uzelf er dan wel makkelijk vanaf proberen te laten komen door het “praktisch” te noemen, maar we kunnen de hele huidige situatie net zo makkelijk “praktisch” noemen, nietwaar? Het blijft dus gewoon opportunistisch, omdat u het juiste van een overheid, of het juiste van een gebrek daaraan, volstrekt selectief toepast op basis van iets subjectiefs en arbitrairs als wat uzelf beschouwt als zijnde “praktisch”.

  Je stelt dat een samenleving zoals de uwe democratisch is te bewerkstelligen. Misschien wel, maar net zo snel als hij bewerkstelligd kan worden, zal hij weer worden afgebroken, omdat hij is gebaseerd op de – veelal op afgunst en/of domheid gebaseerde – nukken van een meerderheid, net zoals dat nu al het geval is. En niet op objectieve principes. Net zo snel als men van de CDA naar de VVD kan overstappen, zou men overstappen van een “kleine” overheid naar een grote overheid. Want de fysieke overmacht van de meerderheid is waar alles om draait.

  Die samenleving met kleine overheid van u, zal net zo standvastig zijn (en zo onderhevig aan politiek gebral en stemmingmakerij), als de positie van een willekeurige partij in de wekelijkse peilingen van Maurice de Hond. Het enige wat je hoeft te doen, is een meerderheid aanspreken op dat wat ze willen maar niet hebben, en ze beloven het ze te geven. En waar blijft die kleine overheid van u dan?

  Het verbaast me werkelijk dat u niet inziet dat democratie en een kleine overheid gewoon niet goed samengaan. Democratie geeft U de PVDA, meneer. Niet een minarchie. Waarom denkt u dat de founding fathers van de VS geen fan waren van democratie? Omdat ze het Amerika van nu voor zich konden zien.

  Vandaag wil men misschien een kleine overheid die zich slechts met infrastructuur bezighoudt. Morgen vindt men dat het toch wel asociaal is dat er geen vangnet is voor de allerzwaksten. En overmorgen wordt het tijd om die topsalarissen maar eens ter discussie te stellen.
  En dan gaan een kleine overheid en democratie toch goed samen? Wie is er hier nu praktisch, meneer van Leeuwen?

  Ik waag ernstig te betwijfelen dat de meeste libertarische minarchisten nog een rol voor de overheid (en democratie) zien buiten politie, rechtzaal en leger.
  Misschien dat u zich dus beter liberaal kunt noemen dan minarchist.

  Tom van Leeuwen [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Tony [36]:
  Bedankt voor uw uitgebreide reactie.
  Ik heb van het begin af aan duidelijk gemaakt waar de grenzen liggen van de mini-overheid die ik voorsta: De overheid moet de zaken behartigen die de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere burger te boven gaan. Onderwijs en zorg vallen daar dus pertinent niet onder. Infrastructuur wél.
  Die grens kan in de grondwet worden vastgelegd en iedere poging van de overheid om meer taken naar zich toe te trekken dient daaraan te worden getoetst.
  Dat staat ook duidelijk op de website die de inzet was van deze hele discussie.

  Deze definitie weerlegt ook het argument van LvM inzake de groepsverkrachting. Deelname of niet aan groepsverkrachting is een persoonlijke aangelegenheid en valt dus niet onder de democratisch te nemen besluiten.

  Ik vindt het overigens geen enkel bezwaar dat u mij geen libertariër vindt. Hokjesdenken is mij vreemd.
  Tony [38] reageerde op deze reactie.

 8. @Tom van Leeuwen [37]:

  Ik vindt het overigens geen enkel bezwaar dat u mij geen libertariër vindt. Hokjesdenken is mij vreemd.

  Waarom noemt u zichzelf dan minarchist (reactie #33)?

  Maar nogmaals de vraag:

  Als democratie belangrijk blijft in uw systeem (of hoe u het ook wilt noemen), waarom matigt u zichzelf dan aan te kunnen bepalen waar die grenzen liggen?

  Ofwel die grenzen worden democratisch bepaald, ofwel u kent uzelf macht toe die u niet heeft, om vervolgens weer duidelijk te maken dat binnen die grenzen (die u blijkbaar wil bepalen) de meerderheid dan toch weer beslist.

  Ziet u de inconsistentie?

  U ontkomt er dus, stel ik wederom, niet aan dat u logisch gezien duidelijk zal moeten maken wie u bent om die grenzen te bepalen in plaats van de democratische meerderheid, terwijl u die democratische meerderheid wel aanvoert als onontkoombaar voor zover het ’t verschil tussen kleine overheid en anarchokapitalisme betreft.

  Wij baseren dat op het non-agressie principe, dat meteen aangeeft waarom uitzonderingen op bemoeienissen bestaan waar het initiatie van dwang of geweld betreft. U baseert het op “praktische overwegingen”? Wie niet?

  Dat iets vast te leggen is in de grondwet, zegt overigens helemaal niets. Nul komma nul. Grondwetten worden door mensen gemaakt en vaak op basis van ideologie. Grondwetten, net als wetten, kunnen immoreel zijn, en veranderd worden. Sterker nog, volgens mij zou de huidige grondwet aangepast moeten worden om uw visie te bewerkstelligen.
  En als u het met de huidige grondwet kan doen, aarom zou iemand dan in godsnaam later niet precies hetzelfde doen om uw visie en daarbij behorende grondwettelijke bepalingen ongedaan te maken?

  Deelname of niet aan groepsverkrachting is een persoonlijke aangelegenheid en valt dus niet onder de democratisch te nemen besluiten.

  Beste meneer van Leeuwen. Ik heb u al uitgelegd dat de enige legitimiteit die een democratische meerderheid zichzelf kan geven, er een is die gebaseerd is op niets anders dan fysieke overmacht.
  Een meerderheid kan geen morele superioriteit afdwingen, kan geen claim leggen op de waarheid op basis van aantallen, en de wijsheid van een meerderheid is allesbehalve de som der delen. Zonder dreiging van dwang en/of geweld kan een meerderheid helemaal niets. Daarom bestaan politiemachten en legers. Als iemand die niet instemt niet kan rekenen op dwang of agressie, zouden we geen democratie hebben maar anarchie.

  Democratie is en blijft dus een spreekwoordelijke vorm van groepsverkrachting.
  Een vrouw die instemt wordt niet verkracht. Een vrouw die nee zegt en vervolgens met rust gelaten wordt, wordt niet verkracht.
  Een vrouw die nee zegt, en toch tegen haar zin wordt misbruikt ten behoeve van de groep, wordt groepsverkracht.

  Het is een feit waar u met alle drogredeneringen van de wereld, bijvoorbeeld door iets onder te verdelen in “persoonlijke” en “collectieve” aangelegenheden, niet onderuit zult kunnen komen.

  Tom van Leeuwen [39] reageerde op deze reactie.

 9. @Tony [38]:
  Ik ken mijzelf geen enkele macht toe. Mijn ideeën zouden een voorstel kunnen zijn die democratisch zouden moeten worden aangenomen. Dat zou inderdaad grondswetswijzigingen met zich meebrengen.
  Het is zonder meer waar dat in een democratie de wil van de meerderheid wordt opgelegd aan de minderheid. Daarom is het belangrijk de macht van die democratie (de overheid) tot het absolute minimum te beperken.

  Ik zie mijn mini-overheid als een haalbaar alternatief voor de bestaande situatie. Niet ideaal misschien, maar haalbaar. Ik ben het met u eens dat anarchokapitalistische idealen zonder meer veel consequenter zijn, maar ze zijn helaas niet practisch uitvoerbaar. Hieraan vasthouden is een te hoge inzet en verandert de huidige situatie niet.

  En juist die verandering is wat we zo dringend nodig hebben.

  LvM [40] reageerde op deze reactie.

 10. @LvM [34]:
  ‘Uw uitslag op “political compass.org” maakt deze test onwaar, ofwel voert u de vragen niet naar uw ware zienswijze in.’

  Da’s natuurlijk weer heel makkelijk, een test, voorgesteld op deze website door iemand die al moeite had met mijn ‘libertarische kenmerken’ fout noemen als de uitkomst niet bevalt, of gewoon de persoon betichten van ‘liegen’ danwel ‘manipuleren’.

  Ofwel vinden jullie jezelf de morele overwinnaars, maar met een enorme kater, ofwel is het ‘libertarisme’ een ‘kat in de zak’…

  Zoals ik al enkele keren eerder zei, ik ben een vrijdenker en vrijspreker. Ik beperk mij dus niet tot een enkele zienswijze. In deze denk ik dus dat de naam van deze website verkeerd is…

  Oscar [43] reageerde op deze reactie.

 11. @Rob ter Horst [42]:

  “Ik beperk mij dus niet tot een enkele zienswijze. In deze denk ik dus dat de naam van deze website verkeerd is…”

  De naam Vrijspreker duidt in het geval van de website op engagement met de vrijheid en het vrij spreken daarover, dunkt me.

  Zelf ben ik géén vrijdenker. Ik neem standpunten in. Ik ben niet vies van dogma’s (een axioma als ‘bestaan bestaat’ ben ik niet bereid in heroverweging te nemen). Ik schep kaders. Ik ga uit van principes. Het non-agressieprincipe bijvoorbeeld.

  Waarom heeft u zoveel moeite met het non-agressieprincipe?

  Rob ter Horst [44] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [43]: ‘De naam Vrijspreker duidt in het geval van de website op engagement met de vrijheid en het vrij spreken daarover, dunkt me.’

  Over welke vrijheid heb je het, want de vrijheid waar vrijspreker het over heeft is slecht een beperkte vrijheid, omdat het mensen beperkt via de overheid en de politiek veranderingen door te voeren, om juist meer vrijheid te creeren. Dat is namelijk het direkte gevolg van het non-agressie principe, waarmee de libertarist elke persoon die niet via de libertarische denkwijze problemen oplost een halt toeroept, of op z’n minst voor van alles en nog wat uitmaakt, tot aan mafiafiguur toe…

  Het libertarisme is dus geworden waar het anderen van beschuldigt, een ideologie die vrijspreken en -denken beperkt…

  Dus waarom ik zoveel moeite heb met het non-agressieprincipe?

  Ik wil openlijk en eerlijk, en vooral onbeperkt kunnen discussieren over ALLE oplossingen, en dat zo neutraal mogelijk. Het non-agressieprincipe is dus wat dat betreft niet alleen beperkend in die keuze, maar houdt ook de huidige ongewenste politieke situatie in stand…

  Rob ter Horst [45] reageerde op deze reactie.
  LvM [47] reageerde op deze reactie.
  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 13. @Rob ter Horst [44]:
  Da’s natuurlijk weer heel makkelijk
  Moet dat een argument voorstellen?

  Ik weet niet of ik u door heb gestuurd naar die test. Zo wel, dan heb ik destijds een fout gemaakt, want die test is volgens mij(in ieder geval nu) onzin. Zo niet, dan snap ik niet waarom u mij daar op aanspreekt.

  Het libertarisme is dus geworden waar het anderen van beschuldigt, een ideologie die vrijspreken en -denken beperkt…

  Wat een belachelijke generalisatie. “Het libertarisme” bestaat niet. Het is een idee, in de hoofden van individuen. “Het libertarisme” kan net zomin anderen beperken als dat ik u in elkaar kan slaan met mijn geest. En iemand die uit naam van libertarische principes handelt zal de laatste zijn die u beperkt in vrij denken, want een vereiste daarvoor is overtreding van het non-agressie principe.

  Het non-agressieprincipe is dus wat dat betreft niet alleen beperkend in die keuze

  ALLE principes beperken degene die die principes houdt. Volgens mijn principes kan ik niet op straat gaan en wat willekeurige mensen neer gaan zitten steken. Ojee, nu wordt ik berperkt door het non-agressie principe. Maar dat is het hele idee achter een principe.

  maar houdt ook de huidige ongewenste politieke situatie in stand…

  Hier moet ik toch even diep bij zuchten. De “huidige ongewenste politieke situatie” is gebaseerd op dwang, wat hem ongewenst maakt. Het non-agressie principe, exact tegengesteld aan (initiatie van)dwang, is alles wat de “huidige ongewenste politieke situatie” niet is.

  Door te zeggen dat u moeite heeft met het non-agressie principe zegt u impliciet dat u moeite heeft het het afzien van geweld tegen onschuldige individuen.
  LvM [48] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [52] reageerde op deze reactie.

 14. @LvM [47]:
  Door te zeggen dat u moeite heeft met het non-agressie principe zegt u impliciet dat u moeite heeft het het afzien van geweld tegen onschuldige individuen.

  U heeft dan ook geen moeite met het non-agressie principe, u denkt gewoon niet lang genoeg door.

  Tony [49] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [44]:

  “Ik wil openlijk en eerlijk, en vooral onbeperkt kunnen discussieren over ALLE oplossingen, en dat zo neutraal mogelijk.”

  ALLE andere oplossingen houden in zekere mate een vorm van agressief geweld in. Bij ALLE andere oplossingen wordt er geparasiteerd op degenen waartegen dit agressieve geweld wordt gebruikt. Bij ALLE andere oplossingen worden eigendomsrechten met voeten getreden (en zo niet, vertrapt). Een discussie over ALLE andere oplossingen zal dus een discussie zijn over welke mensen er zullen worden uitgezuigd in het ‘maatschappelijke belang’. Is u het in deze met mij eens? Zo, nee….waarom niet?

  Rob ter Horst [53] reageerde op deze reactie.

 16. @Tony [49]: Tony en LvM, u bent zo te zien beiden erg overtuigd van het ‘non-agressie principe’. Zelfs zo erg dat het aanleggen van een weg in uw ogen al een ‘agressie’ is.
  Zou ik u mogen vragen hoe volgens u de rechtsspraak zou moeten worden geregeld?

  Is dat volgens u een taak van de overheid?

  Zo nee, wie heeft er dan bevoegdheid recht te spreken?

  Zo ja, wie bepaalt dan de wetten en strafmaten zonder het non-agressie principe te schenden?

  Tony [54] reageerde op deze reactie.

 17. @LvM [47]: ‘Door te zeggen dat u moeite heeft met het non-agressie principe zegt u impliciet dat u moeite heeft het het afzien van geweld tegen onschuldige individuen.’

  Het non-agressie principe is vooral gebaseerd op haat tegen de overheid. Ik heb hier al eens veel eerder gevraagd of het non-agressie principe ook van toepassing is op het bedrijfsleven, wat volgens mij ook zou moeten. Ik heb destijds alleen maar gekonddraai gezien…

  Eerlijk gezegd vindt ik dus dat het non-agressie principe te beperkt is, en dus niet ver genoeg gaat…

  Tony [55] reageerde op deze reactie.
  Oscar [56] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [50]: Dat is eenzelfde opmerking als in een discussie praten met een gelovige over wereldvrede. De, in dit geval christen, zei dat er pas wereldvrede kan zijn als iedereen christen is, of als christus terugkeert. Blijkbaar moet ik het non-agressie principe als een geloof gaan zien, en het libertarisme als de religie.

  Je hebt dus de boodschap niet begrepen…

  Het libertarisme is dus net zo onverzettelijk als het christendom.

  Bovendien maak je een denkfout, want je gaat er automatisch vanuit dat elke andere oplossing een slechte oplossing is, maar vergeet dat door de onverzettelijke houding van de libertarist de huidige situatie alleen maar voortduurt, en dan het non-agressie principe wel degelijk als een oorzaak gezien kan worden.

  Het probleem met de meeste mensen is, dat ze alleen maar oplossingen kunnen bedenken in hun eigen voordeel. Dat is ongetwijfeld bij het libertarisme net zo.
  Als je eerlijker wordt zie je dat die houding niet klopt, dat dat juist een van de oorzaken is van alle ellende.

  Het begint bij begrip te krijgen voor elkaars standpunt, ook al heeft een van die standpunten, of beide, voor ellende gezorgd. Zo discussieer ik ook met christenen en moslims, ik begrijp ze, maar wijs ze tegelijkertijd ook op hun ‘bloedige’ verleden. Is vaak tegen het zere been, maar als ze mijn standpunten leren begrijpen zie je ook dat er ‘redelijke’ gelovigen zijn. En van daaruit discussieren we verder…

 19. @Tom van Leeuwen [51]:

  Tony en LvM, u bent zo te zien beiden erg overtuigd van het ‘non-agressie principe’. Zelfs zo erg dat het aanleggen van een weg in uw ogen al een ‘agressie’ is.

  Heb ik gezegd dat het aanleggen van een weg “agressie” is? Volgens mij niet.
  Wat ik wel heb *gevraagd*, en waar u geen argumentatie voor wilde geven, is waarom dit aan een overheid moet worden overgelaten alsof niet-overheidsmensen niet capabel zijn om dit te regelen. Het willen hebben van een overheid om zaken te regelen op basis van (niet vrijwillige) democratie is agressie, en niet het aanleggen van wegen an sich. Het verschil zit hem tussen het specifieke voorbeeld en de principes erachter.

  U moet mij dus geen uitspraken in de mond leggen die ik niet heb gedaan.

  Op die manier van redeneren zou ik uw hele kwalificatie als liefhebber van een “kleine overheid” ongedaan kunnen maken, aangezien u in dat geval blijkbaar vindt dat de handelingen van een overheid nooit agressie zijn.

  Zou ik u mogen vragen hoe volgens u de rechtsspraak zou moeten worden geregeld?

  Is dat volgens u een taak van de overheid?

  Een retorische vraag: wie regelt de rechtspraak NU? En bent U er tevreden mee? Wat vind U van de steeds groter wordende mengeling tussen objectieve rechtspraak en ideologie?
  Wat vind U van het feit dat politici nu om hun mening voor de rechter gesleept worden, en cartoonisten met 10 man van hun bed gelicht? Wat vind u van het feit dat heiligschennis tegen de wet is? Dit zijn wetten die ofwel door de democratische meerderheid zo bepaald zijn, ofwel door een minderheid aan machtige mensen die zichzelf het recht aanmatigden dit soort wetten te kunnen maken voor anderen.
  Als U dus vraagt of de overheid de rechtspraak moet regelen, kan ik voordat ik antwoord geef al aan u vragen waar u het vandaan haalt dat de overheid dit uberhaupt zo goed doet als u blijkbaar denkt.

  En waarom zou een “overheid” eigenlijk de rechtspraak moeten bepalen? Zijn zij de slachtoffers? Hebben zij iets verloren? En wie zijn zij eigenlijk dat ze dat beter zouden kunnen dan niet-overheidsmensen? Zijn zij een superieure soort mens met een wijsheid die dat van niet-overheidsmensen ontstijgt?

  Of beweert U dan maar weer dat de wijsheid van een meerderheid toch de som der delen is, ook al kan in het dagelijks leven aangetoond worden dat dit absoluut niet het geval is?

  Ik blijf me dus afvragen waar mensen vandaan halen dat een overheid dit soort zaken BETER kan dan mensen die toevallig niet bij de overheid werken. Geef de overheid een grotere macht dan niet-overheidsmensen en men heeft een verschrikkelijke aantrekkingskracht voor machtshongerige mensen. Precies wat je nu ziet.

  Dus moet die rechtspraak regelen? Een machtige minderheid (met welk recht?) of een domme meute waaraan 100% van de bevolking zich dan maar moet conformeren?

  Dus ik zie het niet noodzakelijkerwijs als een taak van de overheid, nee.
  De overheid bestaat uit mensen. En als individuele niet-overheidsmensen zoiets niet zouden kunnen, kunnen wel-overheidsmensen het ook niet.

  Zo nee, wie heeft er dan bevoegdheid recht te spreken?

  Allereerst zou het non-agressie principe moeten gelden, zodat duidelijk is waar de wet (die in principe slechts neerkomt op deze axiom) overtreden is.

  Vervolgens zijn er verschillende manieren waarop een geschil behandeld zou kunnen worden, maar zou een slachtoffer vele malen meer macht en zeggenschap hebben over de straf die wordt opgelegd aan een overtreder. Dit is niet meer dan normaal, aangezien zij degene zijn die de negatieve gevolgen van de misdaad dragen, en niet de “samenleving” als zodanig.

  In een anarchistische samenleving zouden er waarschijnlijk verschillende soorten gerecht zijn waar mensen zich vrijwillig bij aansluiten. Concurrerende vormen rechtspraak, dus.
  Zo kunnen de straffen op plek A zacht zijn, en op plek B hard. En dan maar zien waar de meeste misdaden voorkomen.

  Zo ja, wie bepaalt dan de wetten en strafmaten zonder het non-agressie principe te schenden?

  Dat bepaalt voornamelijk het slachtoffer.
  Ook andere manieren zijn mogelijk. Daarvoor verwijs ik u naar het gratis e-book van Stephan Molyneux als een mogelijkheid:
  http://www.freedomainradio.com/Books/PracticalAnarchy.aspx

  Hoe dan ook is het laten regelen door een overheid geen “oplossing” of “superieur alternatief”, alleen al vanwege het logische gegeven dat een overheid net zo goed uit mensen bestaat als een niet-overheidsorgaan die rechtspraak zou regelen, waarbij de overheid volstrekt LAK kan hebben – sterker nog: lak HEEFT – aan burgers, terwijl een niet-overheidsorgaan zichzelf aan de burgers (slachtoffers) zou moeten conformeren omdat het zonder een monopolie op geweld geen middelen heeft de burgers te dwingen zich te conformeren aan van bovenaf opgelegde rechtspraak.

  Dit alles is, uiteraard, gezegd vanuit een anarchistisch perspectief. Er is ook een minarchistisch die slechts uitzondering zou maken voor politie, strafrecht en leger.

  Hoe dan ook gaat dat minarchistische perspectief niet zo ver dat het opeens ook infrastructuur in de overwegingen meeneemt. Dat is niet “praktisch” tenzij ALLES praktisch genoemd kan worden. Het is slechts selectief als het gaat om overtreding van het non-agressie principe, en dus gewoon niet libertarisch.

  U hoeft uzelf natuurlijk ook niet libertarisch te noemen, wars als u bent van etiketten. Maar wat u lijkt voor te stellen is gewoon liberaal.

  Daar hebben we al een partij voor, namelijk de VVD. En net zoals de VVD het liberalisme langzaam maar zeker heeft verloochend voor de macht, zal uw vorm van liberalisme daar net zo goed op uitdraaien, omdat u de mogelijkheid daartoe altijd in leven laat door uzelf niet te baseren op principes, maar op wat “praktisch” is.

  Tom van Leeuwen [58] reageerde op deze reactie.

 20. @Rob ter Horst [52]:

  Het non-agressie principe is vooral gebaseerd op haat tegen de overheid.

  Fout.
  Maar voor de lol: zelfs al ZOU het “vooral gebaseerd zijn op haat tegen een overheid”. Wat dan nog?
  Juist is juist, zelfs als de motieven niet helemaal jofel zouden zijn.
  En het non-agressie principe, die dus NIET gebaseerd is op haat tegen de overheid, maar op afkeer tegen, en afwijzing van, ELKE vorm van fysieke agressie tegen onschuldigen, is hoe dan ook juist.

  Ik heb hier al eens veel eerder gevraagd of het non-agressie principe ook van toepassing is op het bedrijfsleven, wat volgens mij ook zou moeten. Ik heb destijds alleen maar gekonddraai gezien…

  Dat “gekontdraai” waar jij het over hebt, gaat om argumenten die zich niet lenen voor het soort naïeve en wazige onzin wat jij uitspuwt. Wat valt er te zeggen over iemand die tegelijkertijd mensen probeert te overtuigen, en tegelijkertijd alle boeken die onze visie simpel uitlegt als “propaganda” ziet en daarom weigert te lezen, zichzelf niet als “in een hokje” ziet maar weigert ook maar voor een seconde de meest simpele logica tot zich te nemen omdat hij zo overtuigd is van eigen visie, en weigert op argumenten in te gaan en in plaats daarvan komt met onzin als “ga naar de mensen luisteren”.

  Welke mensen? De mensen die Job Cohen als verlosser zien? De mensen die juist in Geert Wilders de verlosser zien? De mensen die in Andre Rouvoet een “integer” man zien? De mensen die helemaal afgeknapt zijn op de hele politiek.

  Doe toch niet zo dwaas en hou eens op met je sprookjes. Er zijn geen “mensen” om naar te luisteren, alsof het enge libertariers versus de rest is. Het is de homohater tegen de homo. De vrouwenhater tegen de vrouw. De politicus tegen de anarchist. De neo-nazi tegen de jood. En ga zo maar door. Water bij de wijn? In welke science fiction film willen de homohater en de homo water bij de wijn doen, om samen in een “betere wereld” te leven, die nu juist bestaat uit concessies doen aan hetgene dat ze met hun hele wezen verafschuwen?

  Of kontdraaien gesproken. Heb jij ooit wel eens goed gelezen wat er hier is geschreven? Heb jij ooit wel eens normaal antwoord gegeven op argumenten in plaats van ze te negeren omdat ze niet in JOUW beperkte, naïeve plaatje passen?
  Wat een lef!

  Ik zal nogmaals duidelijk maken dat agressie alleen fysiek van aard kan zijn.
  Zolang een bedrijf dus geen fysieke dreiging vormt of uit, is deze niet in “overtreding”.

  Het verschil met onze zienswijze en die van jouw is dat jouw idee van “agressie” zo veelomvattend is, dat het niets meer betekent. Met jouw idee van “agressie” kan er geen vrijheid bestaan, omdat ALLES zou kunnen worden uitgelegd als “agressie”.
  Gelijke rechten in onze zienswijze houdt in gelijk voor zowel RIJK als ARM, zowel “STERK” als “ZWAK”.
  Voor zowel BEDRIJFSLEIDERS als WERKNEMERS.
  Gelijke rechten. Niet gelijke uitkomsten. Niet gelijk resultaat.

  Mensen zijn soms superieur aan anderen als het gaat om succes, intelligentie, talent, doorzettingsvermogen en andere zaken. Soms hebben ze doodgewoon meer geluk, en anderen doodgewoon dikke PECH. Leer er maar mee leven. Dat noemen wij hier niet “agressie”.

  Bij ons dragen de sterkste schouders niet de zwaarste lasten, en zijn zij aan niemand iets verplicht, behalve zich houden aan het non-agressie principe in de zin van fysieke agressie.

  In onze zienswijze hebben de “zwakken” of armen GEEN recht op andermans eigendommen, noch op het overtreden van de rechten en vrijheden van de “sterken” of rijken. Het staat ze vrij om op eigen wettelijke manier een vermogen op te bouwen. Het staat ze niet vrij aan dat van een ander te komen.

  Dit is allemaal volstrekt duidelijk. Als jij dit weigert te begrijpen is dat jouw probleem.
  Als jij dit WEL begrijpt, maar het er niet mee eens bent, is dat omdat – en dit hebben we allang in de gaten gekregen – jij geen zak begrijpt van het non-agressie principe, en gewoon een voorstander bent van agressie.

  Daar doet geen Orwelliaans manipuleren van definities aan af.

  Tom van Leeuwen [59] reageerde op deze reactie.

 21. @Rob ter Horst [52]:

  “Het non-agressie principe is vooral gebaseerd op haat tegen de overheid. Ik heb hier al eens veel eerder gevraagd of het non-agressie principe ook van toepassing is op het bedrijfsleven, wat volgens mij ook zou moeten. Ik heb destijds alleen maar gekonddraai gezien…”

  Natuurlijk is het non-agressieprincipe ook van toepassing op het bedrijfsleven, maar dat agressieve bedrijven gewoon dienen te worden aangemerkt als criminele organisaties daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Ik weet niet waar en bij wie u ‘gekonddraai’ (draaien van hetgene waar men kond van doet?) heeft gezien maar bij libertariërs is het non-agressieprincipe universeel. Dat houdt in dat niet alleen bij overheden, maar ook bij particulieren stelen, afpersen, mishandelen, verkrachten en moorden als abject en afkeurenswaardig wordt gezien.

  Het komt mij voor dat u (nog) niet begrepen heeft wat het non-agressieprincipe inhoudt. Non-agressie houdt niet in dat er voor bepaalde individuen of bepaalde organisaties een uitzondering zou mogen gelden.

  Tony [57] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [64] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [66] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [56]:

  Rob zal toch niet denken dat we bij daadwerkelijke agressie een uitzondering zouden maken voor “bedrijven” (die overigens geen agressie plegen; slecht individuen binnen bedrijven doen dat, want bedrijven hebben geen monopolie op geweld zoals een overheid dat wel heeft)

  Als hij dat wel dacht, toont dat eens te meer aan dat Rob nooit enige interesse heeft gehad om te lezen wat mensen hier hebben geschreven. Dan is hij gewoon een trol.

  Rob ter Horst [65] reageerde op deze reactie.

 23. @Tony [54]:
  Bedankt Tony voor deze uitvoerige uiteenzetting. Zeer verhelderend.

  De theorie klink heel goed, maar ik blijf vrezen dat dit niet uitvoerbaar is. Is zo’n soort rechtsspraak afschrikwekkend genoeg om misdaad te voorkomen?
  Stel, er wordt een moord gepleegd. Wie neemt het initiatief dit misdrijf te onderzoeken? En na eventuele veroordeling: Wie draagt er zorg voor dat de opgelegde straf wordt nageleefd? En vooral: Wie geeft de autoriteit aan deze personen om die handelingen uit te voeren?
  Een ander voorbeeld is het leger. Hoe worden de aankopen van het benodigde materiaal en de lonen van de soldaten bekostigd? Wie neemt het initiatief tot het opzetten van het leger, en hoe verkrijgt deze persoon of instelling de autoriteit dit te doen?

  “Hoe dan ook gaat dat minarchistische perspectief niet zo ver dat het opeens ook infrastructuur in de overwegingen meeneemt. Dat is niet “praktisch” tenzij ALLES praktisch genoemd kan worden.”

  Ik zie de rol voor de overheid beperkt tot die zaken die de persoonlijke verantwoordelijkheden van de burgers te boven gaat. Dat is een heel duidelijke afbakening.

  “Het is slechts selectief als het gaat om overtreding van het non-agressie principe, en dus gewoon niet libertarisch.”

  Nogmaals, het gaat mij er niet om of iets libertarisch is of niet. Wat ik zoek is een haalbaar alternatief voor de huidige situatie.

  Tony [60] reageerde op deze reactie.

 24. @Tom van Leeuwen [58]:

  Allereerst, Tom, wil ik je toch vragen om die e-book van Stephan Molyneux te lezen. Moet je zelf weten, maar er wordt heel helder in duidelijk gemaakt waarom vele van de angsten die mensen hebben voor anarchisme (t.o.v. een kleine overheid), niet op realiteit zijn gebaseerd. Of in ieder geval de huichelarij van het “goed doen voor de medemens” blootlegt waar daar een overheid voor noodzakelijk zou zijn.
  Ik zelf was ook eens veel meer minarchist dan anarchist, maar dankzij argumenten zoals aangedragen in “practical anarchy” zijn er redelijk wat zorgen over de aard van een anarchistische samenleving bij me weggenomen. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid van een invasie door een buitenlandse mogendheid.

  De theorie klink heel goed, maar ik blijf vrezen dat dit niet uitvoerbaar is. Is zo’n soort rechtsspraak afschrikwekkend genoeg om misdaad te voorkomen?

  En zou men dit argument niet ook over democratie hebben gehad? En is het huidige soort rechtspraak afschrikwekkend genoeg om misdaad NU te voorkomen?

  Zelfs als dit niet zo is, zou je in moreel opzicht het logische moeten zijn van een rechtspraak die niet onderhevig is aan de morele afstandelijkheid in combinatie met persoonlijke ideologie van mensen die in de rechtspraak werken, maar minimaal aan de schade die door slachtoffers is geleden. En in de eerste plaats gaat strafrecht nog altijd om STRAF, niet om voorkomen en ook niet om rehabilitatie.. Daar zijn andere middelen voor bedoeld, als het al mogelijk is.

  Kijk eens naar Veenendaal. Ben je trots op het huidige functioneren van politie en rechtspraak?
  Op het wetboek van strafrecht dat erop neerkomt dat je blij moet zijn als er iets is dat je WEL mag doen?

  Je pleit zelf voor kleine overheid. Blijkbaar ben je dus allerminst tevreden over het resultaat van de democratie, de daarbij behorende politiek en de daarbij behorende rechtspraak.
  Waarom dan toch blijven pretenderen dat het huidige systeem beter werkt dan iets dat nog nooit is geprobeerd maar veel logischer en rechtvaardiger klinkt? Met die redenering zou je ook nooit democratie hebben gehad.

  Het ziet er dus naar uit dat je excuses verzint om te ageren tegen de mogelijke anarchistische manier, met behulp van argumenten die je net zo goed op democratie kan toepassen. Met het verschil dat je van democratie ZEKER weet, dankzij de dagelijkse feiten, dat het niet naar behoren functioneert.

  Stel, er wordt een moord gepleegd. Wie neemt het initiatief dit misdrijf te onderzoeken? En na eventuele veroordeling: Wie draagt er zorg voor dat de opgelegde straf wordt nageleefd? En vooral: Wie geeft de autoriteit aan deze personen om die handelingen uit te voeren?

  a: Het slachtoffer of nabestaanden, of welke burger dan ook die vindt dat een moord onderzocht moet worden.
  b: instanties die er belang bij hebben omdat ze er aan verdienen zolang men doet wat er van ze verwacht wordt. In tegenstelling tot nu, waar inkomen gegarandeerd is dankzij belastingen.
  c: het slachtoffer of vertegenwoordigers van het slachtoffer.

  Ik verbaas me dat ik aan een voorstander van een kleine overheid, de werking van een vrijwillige en vrije markt moet uitleggen.
  Als iedereen, of i.i.g. een meerderheid er belang bij heeft dat moorden worden onderzocht, waarom zou dit dan in godsnaam veranderen in een vrijwillige samenleving?
  De vraag blijft dus, waarom u denkt dat een overheid die het algemene belang vertegenwoordigen zou, nodig zou zijn om iets te doen als inderdaad de meeste mensen er belang bij hebben dat iets GEBEURT.

  Een overheid is niet nodig om iets te bewerkstelligen dat gezien wordt als een algemeen belang en een noodzakelijkheid. Het wordt gezien als noodzakelijk door zij die onschuldigen willen DWINGEN dingen te doen die ze niet willen doen.
  Dankzij het monopolie op geweld dat een overheid heeft.

  En nogmaals, voor een alternatieve uitleg, zie het e-boek van Molyneux.

  Een ander voorbeeld is het leger. Hoe worden de aankopen van het benodigde materiaal en de lonen van de soldaten bekostigd? Wie neemt het initiatief tot het opzetten van het leger, en hoe verkrijgt deze persoon of instelling de autoriteit dit te doen?

  Hoe worden de materialen bekostigd om dagelijkse benodigdheden te kunnen produceren zoals levensmiddelen? En de kosten van de werknemers? En hoe verkrijgt een bedrijfsleider de autoriteit een bedrijf te leiden?
  Toch hoef je je nooit zorgen te maken om levensmiddelen. Waarom dan wel om het leger?
  Als men het belang van het hebben van een verdedigingsmacht inziet, zoals men het belang van een soort politiemacht inziet om criminelen op te kunnen sporen, waarom zou men dit dan per se door een overheid moeten laten doen, als het produceren of verkopen van levensmiddelen ook niet via de overheid hoeft te geschieden?

  Maar het is maar de vraag of er uberhaupt een leger nodig is. Lees daarom, daar ben ik weer, het e-boek van Molyneux.

  Maar zal ik u nu eens iets verklappen over legers en oorlogen waar nu vrijwel geen sprake van is?
  Omdat burgers geen belang hebben bij het maken van onnodige vijanden, zullen er slechts werkelijk defensieve oorlogen zijn, voor zover er oorlogen zouden zijn. En dus geen excursies naar landen die ons met rust hebben gelaten.
  Niet alleen dat, maar omdat soldaten niets aan hun salarissen hebben als zij sterven, hebben zij er baat bij te doen wat nodig is om zowel burgers te beschermen (omdat ze zo aan hun inkomen komen) als zelf te overleven. Dit houdt in dat een leger zal doen wat NODIG is om te winnen, en daarbij niet gehouden is aan allerhande belachelijke politiek correcte regeltjes over “oorlogsvoering”, uit allerlei belachelijke verdragen. Alsof het beschermen van eigen leven slechts onder voorwaarden gerechtvaardigd zou zijn.
  Legers zouden dus wachten met vechten tot ze aangevallen worden, en vervolgens ALLES doen om te winnen. Zoals het hoort. Geen valse, op ideologie gebaseerde “moraal” die bedacht is door mensen die zelf veilig achter hun bureau zitten.

  Dus niet zoals nu.

  “Hoe dan ook gaat dat minarchistische perspectief niet zo ver dat het opeens ook infrastructuur in de overwegingen meeneemt. Dat is niet “praktisch” tenzij ALLES praktisch genoemd kan worden.”

  Ik zie de rol voor de overheid beperkt tot die zaken die de persoonlijke verantwoordelijkheden van de burgers te boven gaat. Dat is een heel duidelijke afbakening.

  Dat is het dus niet. Wat jij verstaat onder “persoonlijke verantwoordelijkheden” ziet een ander weer anders. Het gaat er daarbij niet om wat JIJ vindt, want je schrijft de democratie niet af. Waar het dus om gaat is wat de meerderheid vindt.

  En die meerderheid kan wel eens hele andere ideeën hebben over wat zou moeten vallen onder zaken die de “persoonlijke verantwoordelijkheid” te boven gaat.
  Sterker nog, dat hebben ze ook gewoon.
  Zie de peiling van Maurice de Hond.
  Zolang je de democratie een rol wil geven, ontkom je niet aan de wil en nukken van een meerderheid.
  Wat jij persoonlijk vindt of wil is dan irrelevant.

  “Het is slechts selectief als het gaat om overtreding van het non-agressie principe, en dus gewoon niet libertarisch.”

  Nogmaals, het gaat mij er niet om of iets libertarisch is of niet. Wat ik zoek is een haalbaar alternatief voor de huidige situatie.

  Haalbaar of niet, het is geen alternatief.
  Het is slechts een “onsje minder”, en zal van zeer korte duur zijn als het al zou gebeuren.
  Als de meerderheid beslist, dan beslist de meerderheid.

  En omdat wij “libertariers” dat inzien, noemen we onszelf libertariers. En daarom zeg ik dat jouw voorstel niet libertarisch is.
  Omdat jij de inconsistentie niet inziet van een “kleine overheid” in combinatie met democratie.

  Je combineert een absolute term (“kleine overheid”) met een totaal variabele (“democratie”)

  Op zijn simpelst gezegd:
  Twee wolven en een schaap bepalen wat er op het menu staat. Maar alleen zolang het schaap kan bepalen dat het geen schaap zal zijn, dat op het menu staat.

  Of je bent voor democratie, of je bent het niet. Een combinatie van de twee heeft de huidige toestand veroorzaakt.

  @Tom van Leeuwen [59]:

  “Het staat ze vrij om op eigen wettelijke manier een vermogen op te bouwen.”

  Wie stelt die wetten vast?

  U draait oorzaak en gevolg om. Er zal, idealiter gezien, geen wet zijn die het *verbiedt*.
  Wetten zijn er niet om dingen mensen te laten doen die ze willen doen. Wetten zijn er om mensen dingen te beletten dingen te doen die ze willen doen.
  Als ik dus de term “wettelijke manier” gebruik, doe ik dit slechts om aan te geven dat initiatie van geweld (zoals stelen) niet in deze categorie valt.

  Tony [61] reageerde op deze reactie.
  Tony [62] reageerde op deze reactie.
  Tom van Leeuwen [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.