Dat was een van de “”10 geboden” waarmee veel kinderen die katholiek werden opgevoed, problemen hadden. Want er werd daar niet duidelijk bij verteld wat die “onkuisheid” dan wel was. Als je er dan na lange tijd achter kwam, kreeg je automatisch problemen met het volgende gebod: “Gij zul geen onkuisheid begeren”” .

En het vervelende daarvan was, dat die begeerte altijd gewoon kwam! Daar kon je niets aan doen. Die kwam automatisch.

Je was dus altijd, of je wilde of niet, een zondaar. Een schuldige! Waardoor de priesters, de kerk, dus automatisch macht over kreeg. Door te “biechten” kon je dan die sch

Een truc die de overheid probeert te imiteren door kilometers wetten te maken waardoor je altijd wel ergens “fout” bent.

Oplossing: NU beginnen met zoveel mogelijk wetten af te schaffen.


12 REACTIES

 1. @Bon Vivant [2]:

  Ja, inderdaad.

  Laatst las ik het commentaar van een man waarin het weigeren een hostie te geven aan die homo-activist de facto werd voorgesteld als MINSTENS even erg als een homo met het hoofd naar beneden van het hoogste gebouw gooien.

  Natuurlijk vind ik kindermisbruik verschrikkelijk. En wat mij betreft verjaren zedenmisdrijven niet. Maar er een kloppen een aantal dingen niet. Het zaakje stinkt. Het zou mij niets verbazen dat het gaat om een goed gesmeerde campagne om de kerk zwart te maken.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [4]:

  De PVDA heeft er belang bij. Zo wordt de aandacht afgeleid van de islam.

  Zo kan Bos tijdens een debat zeggen: “We leven in een land waarin homo’s door christenen de communie wordt geweigerd en waar islamitische burgermeesters homo’s trouwen.”

  Dat katholieken homo’s in wezen geen haar krenken en dat onder de sjaria homo’s met het hoofd naar beneden van het hoogste gebouw worden gegooid verzwijgt hij gemakshalve.

  En natuurlijk is de kerk decadent en het overgrote deel van de christenen etatistisch. CDA, ChristenUnie, SGP, christelijke vakbonden…..overal heerst een valse moraal.

  Anno 2010 is vrijwel iedereen in Nederland etatistisch, onnadenkend en niet uitgaande van ethische basisprincipes. Helaas ook vrijwel alle katholieken.

 3. @Oscar nr 5

  Hoeveel homo’s zijn hier door moslims met het hoofd naar beneden van een gebouw gegooid. Volgens mij geen.

  Ik heb niets met moslims, christenen en alle andere duizenden geloven. Maar dit terzijde.

  In Afrika doen gelovige christenen precies hetzelfde, regeringen onder dwang (onthouden an ontwikkelingshulp) homo’s ter dood laten veroordelen. Zelfs slavenhandel, vrouwenmisbruik, en kindsoldaten wordt hier goedgekeurd. Ik heb de paus nimmer op de barikaden gezien om dit af te keuren of zelfs maar de gelovigen in Afrika hierop aan te spreken. Alleen in bedekte termen, die zo vaag zijn, dat het tevens nietszeggend is. Een mea maxima culpa is nogal hypocriet, als er geen daden tegenover staan.

  Misbruik is misbruik, niemand heeft hier profijt van, zelfs de linkse kerk niet. Dit is een veronderstelling die je absoluut niet kan staven.

  Gelovigen, hier met name de katholieken, hebben dit zelf over zich afgeroepen.

  Dat zijn de feiten niet meer en niet minder.

  Een grove nalatigheid is, dat door diverse regeringen, zoals Ierland, dit juist in de doofpot is gestopt.

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 4. @eva [6]:

  “Hoeveel homo’s zijn hier door moslims met het hoofd naar beneden van een gebouw gegooid. Volgens mij geen.”

  “In Afrika doen gelovige christenen precies hetzelfde, regeringen onder dwang (onthouden an ontwikkelingshulp) homo’s ter dood laten veroordelen.”

  Precies hetzelfde als wie? Volgens uw eerdere bewering waren er namelijk geen homo’s van een gebouw naar beneden gegooid. En bij mijn weten heeft de regering in Nederland reeds in de 19de eeuw de doodstraf in vredestijd afgeschaft en in 1983, als ik me niet vergis, zelfs de doodstraf in oorlogstijd.

  “Zelfs slavenhandel, vrouwenmisbruik, en kindsoldaten wordt hier goedgekeurd. Ik heb de paus nimmer op de barikaden gezien om dit af te keuren of zelfs maar de gelovigen in Afrika hierop aan te spreken.”

  Dus omdat u nog nooit barricaden heeft gezien met een tegen slavenhandel, vrouwenmisbruik en kindsoldaten fulminerende paus gaat u ervan uit dat slavenhandel, vrouwenmisbruik en kindsoldaten worden goedgekeurd? Een vreemde gang van denken waarbij het niet op de barricaden gezien worden om iets af te keuren gelijk wordt gesteld met het goedkeuren van iets.

  Ik ben sinds kort gestopt om cultuur-marxistisch, anti-westers, geneuzel van allerlei wannabe-Karen Armstrongs en Naomi Klein-adepten uitvoerig van repliek te dienen om dat zulks tijdverspilling is. La vita e breve. Maar ik vond het wel geinig om deze paar gedachtenkronkels van u te responderen. Heeft u er nog een paar?

  eva [8] reageerde op deze reactie.
  eva [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [7]:

  Al bijna twintig jaar lang vecht het bewind van president Museveni van Oeganda tegen Joseph Kony’s rebellerende Leger van de Heer, dat opereert in het noorden van het land. De voormalige misdienaar Kony trekt plunderend, verkrachtend, verminkend en moordend door het ontoegankelijke gebied. Naar schatting ontvoerde het leger in de afgelopen twee decennia meer dan zeventigduizend kinderen. Meer dan anderhalf miljoen mensen sloegen op de vlucht en wonen in opvangkampen voor ontheemden.

  Uganda gaat zijn geplande antihomowetgeving enigszins afzwakken. Op sommige overtredingen zal niet meer de doodstraf staan, maar levenslange celstraf.

  Dat liet de minister voor Ethiek en Integriteit van het Afrikaanse land, Nsaba Buturo, woensdag doorschemeren. De aanpassing komt na forse kritiek uit het Westen. Buturo ontkende echter dat Uganda zwicht voor de westerse druk.

  De regering denkt nu dat het beter is de doodstraf niet toe te passen zodat overtreders de kans krijgen zich te rehabiliteren. ,,Het zou dan niet zinvol zijn hen te vermoorden”, aldus de bewindsman.

  Uganda beschouwt homoseksualiteit als een morele perversie die ingedamd moet worden. De doodstraf was gepland voor personen die de wet herhaaldelijk overtreden of zich schuldig maken aan een ,,zware” vorm van homoseksualiteit

  De maatregelen werden voorgesteld nadat conservatief christelijke predikanten uit de Verenigde Staten op bezoek waren in het land en therapieën hebben gepromoot om homoseksuelen te genezen en hetero te worden.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 6. @eva [8]:

  De sekte van de ‘het Leger van de Heer’ wordt, alsmede de Oegandese overheid, door u gelijk gesteld met het christendom?

  Hoopgevend voor alle mensen die een afkeer hebben van cultuur-marxisme. Waren de échte Karen Armstrongs en de Naomi Kleinen van deze wereld ook maar als u. Een Oegandees sektarisch rebellenleger inzetten in een poging de Occident te belasteren! Zulke omwegen duiden enkel op een failliet van de eigen cultuur vijandige en cultuur-relativistische tak van deze stroming.

  “De maatregelen werden voorgesteld nadat conservatief christelijke predikanten uit de Verenigde Staten op bezoek waren in het land en therapieën hebben gepromoot om homoseksuelen te genezen en hetero te worden.”

  Het was een omweg, maar we zijn nu eindelijk weer beland bij waar het u om te doen was: anti-westers geneuzel uitventen. Welk een interessant causaal verband. Therapie om te genezen leidt tot een voorstel tot het invoeren van een doodstraf.

  Mevrouw, ik begrijp dat jarenlange indoctrinatie met allerlei anti-westerse kletspraat aanleiding kan zijn tot het doen van onzinnige beweringen, en ik zou de laatste zijn die zou beweren dat het westen en de westerse beschaving geen rotte plekken vertonen, maar ik wil u met klem op het hart drukken dat het niet te laat is om in te zien dat de zelfhaat die er bij de westerlingen sinds tientallen jaren er in gepompt is in het geheel niets te maken heeft met gezonde cultuurkritiek of zelfreflectie.

  Ik vind overigens dat we veel van al die andere, niet-westerse, prachtculturen kunnen leren. Eén van die dingen is het achterwege laten van die malle collectieve haat tegen alles wat als onderdeel van de eigen cultuur en beschaving beschouwd wordt.

  eva [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [10]:

  Beste Oscar,

  In dit artikel gaat het om misbruik (van kinderen) door religieuzen.

  U kunt er de hele wereldpolitiek bijhalen, zelfhaat enz. maar dat verhult niet, dat u, met een omweg dit probleem bagataliseerd door te claimen dat “”links”” het overdrijft t.g.v. de islam.

  Niet meer en niet minder.

  De rest komt voor uw rekening en zegt niets over mij, meer over u.

  Desalniettemin begrijp ik uw wel, omdat u claimt christen te zijn, die zijn nu niet bepaald het toonbeeld van zelfkritiek. Niet te verwarren met zelfhaat.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @eva [11]:

  Die misbruik door religieuzen is mijns inziens niet het thema, maar het motief van dit artikel.

  Mijn tijd om uw spinseltjes met vermakelijk commentaar te weerleggen zit er wat vandaag betreft erop. Ik heb meer te doen.

  Het ga u goed!

Comments are closed.