De keuzes van Wouter Bos en Camiel Eurlings om meer tijd aan hun gezin te besteden leggen een sluimerend Westers probleem bloot aan de oppervlakte.

Na de emancipatiegolf van de jaren 70 zijn vrouwen ook massaal aan het producerende vee toegevoegd.

De overheid heeft, al likkebaardend naar al deze extra belastingen, op deze trend handig ingespeeld door geleidelijk meer belastingen in te voeren.

Waar vroeger alleen de man zelfstandig het hoofd boven water kon houden is de belastingdruk door de jaren geleidelijk zo hoog geworden dat man en vrouw beiden wel moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dit heeft zijn weerslag op het gezinsleven. Voor deze tijd groeiden kinderen op in beschermde omstandigheden. Er waren vaak meerdere lagen van opvoeders aanwezig. De jonge moeder was vaak in gezelschap van de grootouders en/of Familie.  noot: Deze lagen zie je tegenwoordig in het westen alleen nog vaak bij buitenlandse gezinnen.

Al opgroeiende werd het kroost buiten het ouderlijk huis op straat in de gaten gehouden door buren, melkboer, de straatagent en meer van deze lieden om een oogje in het zeil te houden.

Er was dus een heel scala aan verscheidene mensen variërend in leeftijd die zich met de opvoeding van kinderen bemoeiden buiten de daadwerkelijke ouders om.

Op zich best handig aangezien de meeste  biologische ouders jong en onervaren opvoeders zijn en niet altijd van de hoed en de rand weten.

Tegenwoordig zijn al deze opvoedingsstructuren weg. Kinderen worden massaal op leeftijdscategorie weggezet in opvangsystemen zoals crèches.

Kinderen krijgen een verstoorde hechting. Leren dus alleen maar van leeftijdsgenootjes en krijgen ongewild de prikkel om andere leeftijden te schuwen. Dit uit zich op latere tienerleeftijd in problemen met de opvoeders.

Overdag zijn beide ouders druk met het binnen harken van de benodigde centjes om het gezin draaiende te houden.

’s Avonds uitgeput thuis komend hebben zij alleen tijd over om de mindere kanten van opvoeden mee te maken.

Het kind nog snel even voeden en naar bed brengen, met daarna hopelijk nog wat tijd samen te kunnen doorbrengen, alvorens van uitputting in bed te storten.

Geen enkel mens die dit intellectueel beschouwd zal dit tafereel aanlokkelijk lijken. Toch gebeurd dit nog massaal.

Er is een uitzondering.

Al jarenlang is er een kentering gaande bij hoger opgeleiden.

Deze groep kiest steeds vaker om kinderloos door het leven te gaan vanwege de genoemde belastingdruk. Zij willen geen afstand doen van de “geworven vrijheid”. Zij doen dus steeds vaker niet meer mee.

Er is dus een grote aderlating van het intellect gaande. Er worden namelijk nog maar weinig kinderen door intellectuelen  “opgevoed”.

Dit heeft zijn weerklank in de maatschappij. De maatschappij versimpeld om het eerbiedig te zeggen. Dit ziet men overal om zich heen.

De TV, tijdschriften, krant,  en meer van dat soort oude media speelt steeds vaker in op de versimpeling van deze tijd.

U wordt vermaakt en het mag vooral niet teveel gaan over zware zaken.

Sport, Spel en wat kleine opvoedkundige overheidstips is waar u het mee moet doen. Laten we het vooral luchtig houden.

Daarbuiten is het boze internet alwaar de overgebleven intellectuelen, degenen zonder licentie van de staat, zich hebben verschanst.

Deze groep begint te groeien.

Deze  groep begint zich steeds meer te distantiëren van het recht van deze staat en haar opvoeders.

Deze staat en haar opvoeders hebben haar langste tijd gehad.

Het stopt hier en nu.

45 REACTIES

 1. Eens met de stelling, zonder de pretentie bij de hoger opgeleide intellectuelen te behoren. De wat hier wordt genoemd “versimpeling” van de maatschappij zal zijn weerslag in de toekomst krijgen, geen twijfel mogelijk. Groot risico daarbij is dat er een overschot aan kononnenvoer gaat ontstaan en ook moet worden “opgeruimd”, laat dat maar aan de angstcreatie over. Laten wij eerst ervoor zorgdragen de maatschappij zodanig in te richten, dat een stuk eigenwaarde gerecupereerd wordt, door alles verkiesbaar te stellen en de verantwoordelijken af te rekenen op hun daden in plaats van hun praatjes.

 2. Niet helemaal eens dat het vroeger allemaal beter was. De situatie dat de man de kost verdiende en de vrouw thuis bleef om de kinders op te voeden en het huishouden te doen is altijd een privilege van een goeie middenklasse geweest. De tijd dat dit ideaal voor jan-met-de-pet bereikbaar was heeft slechts enkele decennia geduurd, zo van 1920 tot 1970 pakweg. Daarvoor waren het beide echtgenoten, PLUS hun acht kinders, die voor de kost moesten zorgen.

 3. @Bud

  Dat klopt enigszins. De “vrijheid” van de vrouw om de kinderen op te voeden werd ingezet door de industriële revolutie volgend op de agrarische revolutie.
  Vanaf 1900 werden deze vrijheden verworven doordat mensen zich dat konden veroorloven.
  Ironisch is dat diezelfde vrouwen zich weer van die vrijheid berooft hebben door de emancipatiegolf.

 4. Het stopt hier en nu?

  NUjij.nl heeft plotseling en zonder aankondiging besloten geen links meer toe te staan van de site: Metropoly.nl Dat is jammer. Dat is vooral jammer voor de democratie en de Vrijheid van Meningsuiting. Kennelijk mogen sommige meningen en inzichten het grote publiek niet bereiken en mogen sommige feiten niet worden geopenbaard. De censuurmachine draait op volle toeren zoals we dat ook kennen uit landen als Noord Korea en Cuba. U begrijpt dat onze schrijvers zich buitengewoon gesterkt weten door deze paniekerige NUjij.nl actie:

  “Helaas, ja kan op deze site geen links naar deze site plaatsen”.

  Sinds vandaag…

  http://www.metropoly.nl

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [9]:

  In ‘democratie’ kan ik me wel vinden, maar bij de term ‘parlementaire democratie’ ga ik compleet over mijn nek. Die 2 begrippen moeten we wel uit elkaar weten te houden.

  Democratie gaat over de wil van de meerderheid (is ook niet alles maar toch) Parlementaire democratie gaat echter over de wil van een minderheid die door uitruiling van onderwerpen tot ‘meerderheid’ wordt verklaard: de minderheid maakt daarom bij voortduring wetgeving voor de meerderheid. De wereld op zijn kop in relatie tot ‘democratie’.

  Het is dan ook een systeem dat schreeuwt om problemen.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [11]:
  Met grote moeite, en alleen in ‘publiek’ gebied. In mijn eigen domein zullen altijd de wetten van mij en de mijnen gelden. Vooral het gebrek aan een alternatief heeft me dit doen besluiten.

  Ook in het libertarisch alternatief wat dit betreft heb ik geen vertrouwen. Vooral niet in de uitvoerbaarheid.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [13]:

  De term ‘publiek gebied’ bestaat enkel door de aanwezigheid van een Staat met een regering. Zonder Staat is er ook geen publiek gebied. De Staat vertegenwoordigt (althans in overlevering) de complete bevolking. Dus wie is eigenaar van publiek gebied? Antwoord: iedereen. Vraag: moet iedereen daar dus kunnen doen wat hem of haar goeddunkt? Antwoord: ik denk van niet.

  Zonder Staat rest er enkel ‘gebied in eigendom’. En wel eigendom van de sterkste. Fysiek sterk, in vermogen sterk, of intelligent sterk. Maar in elk geval sterk.

  En wil ik dat? Nee. (Alhoewel ikzelf bijhoorlijk sterk ben) Ha, ha!

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  Sander [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Sander [14]:

  Dus staten en staatsdienaren hebben geen kracht? Geen fysieke kracht? Geen vermogen kracht? Geen intelligentie kracht?

  Hoezo zou het recht van de sterkste niet op gaan als er sprake is van een organisatie die zich een monopolie op het uitvoeren van agressief geweld aangematigd heeft? Kan u dat uitleggen?

  Wat onderscheidt staten en staatsdienaren wezenlijk van mensen en organisaties die zich geen monopolie op het uitoefenen van agressief geweld aangematigd hebben?

  Over welke wonderlijke eigenschappen beschikken staten en welke speciale krachten hebben ambtenaren?

 9. @Sander [14]:
  De Staat = ieder individu binnen die staat. (kort door de bocht)

  De Staat kan dus niet tegen zichzelf om de macht strijden. Dat kunnen alleen individuen binnen die Staat. Als de Staat wegvalt kunnen die individuen dus weer wel strijden om de macht, de sterkste zal winnen en als prijs zaken in eigendom nemen.

  Ik kan het niet eenvoudiger uitleggen.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Sander
  “Als de Staat wegvalt kunnen die individuen dus weer wel strijden om de macht, de sterkste zal winnen en als prijs zaken in eigendom nemen.”

  Er is geen staat, alleen individuen die wat doen.
  Wat u hier schetst is precies de reden waarom er geen oncontroleerbare staat mag en kan bestaan.
  Waarom?
  Omdat wij als mensen erkennen dat er individuen op deze planeer rond lopen die kwade zaken van plan zijn.
  Deze mensen dragen geen oormerk en zijn dus ook niet als zodanig herkenbaar.
  Deze mensen zullen zich in grote mate gaan bevinden waar zij oncontroleerbaar hun gang kunnen gaan en aantoonbaar doen zij dat ook.
  Deze mensen zult u dus in grote getale aantreffen in het publieke domein.

 11. @Sander [16]:

  Als die staat niet ’tegen zichzelf om de macht’ strijdt…tegen wie strijdt die staat dan wel om de macht?

  Daar mag u over nadenken, in het besef dat er sinds 1900 zo’n 262 miljoen mensen door het toedoen van die organisatie die niet tegen zichzelf om de macht strijdt om het leven zijn gekomen.

  Sander [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [20]:

  Een Staat bestaat uit meer dan ambtenaren. Een Staat zit in ieders bloed. Door culturele overeenkomsten van individuen, door religieuze overeenkomsten, of bijvoorbeeld weer heel anders: door de aanwezigheid van geld. (Zonder staat = geen monetair systeem)

  Ik zeg ook niet dat we een grote Staat met veel ambtenaren moeten hebben. Nee, de Staat mag wat mij betreft zo klein mogelijk zijn. Maar er is een benedengrens. Een politiemacht om boeven te vangen met 1 agent lijkt me bij voorbaat kansloos.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Sander [22]:

  “Een Staat zit in ieders bloed.”

  Dan heb ik waarschijnlijk een erg afwijkend bloedbeeld.

  Waarom zou een land waarin een grootgrondbezitter, die zichzelf koning noemt, percelen onroerend goed verkoopt op voorwaarde dat de kopers een abonnement nemen op zijn veiligheidsagentschap er slechter voor staan dan een land waarin er een beheerder van grond is die mensen dwingt de helft van hun inkomens af te staan om o.a. een veiligheidsagentschap mee te betalen. Wat is volgens u de meerwaarde van de staat, waardoor u de dwingende beheerder verkiest boven de niet-dwingende eigenaar?

  “(Zonder staat = geen monetair systeem)”

  Een niet-etatistische samenleving is prima in staat om zonder een staat, die ongedekte briefjes oplegt als zijnde wettig betaalmiddel, geld te produceren.

  “Een politiemacht om boeven te vangen met 1 agent lijkt me bij voorbaat kansloos.”

  Waarom zouden ambtenaren beter boeven vangen dan niet-ambtenaren?

  Wat is de meerwaarde van de aanmatiging van het recht agressief geweld te mogen toepassen?

  Sander [29] reageerde op deze reactie.

 14. Ik huur liever een beveiligingsbedrijf in om mijn goed te bewaken die onderworpen is aan een rechtelijke macht, dan een beveiligingsbedrijf die dat niet is.

  Dat die rechtelijke macht mogelijk corrupt is doet daar niets aan af, en is een andere discussie.

  Individuen die niet gecontroleerd worden noemen we ook wel Keizer, Tsaar of Cesar. (3x dezelfde in een andere taal)

  Een 100% libertarische samenleving voert onverbiddelijk tot een wereld van Tsaren en (letterlijke) slaven. Helaas is de mens niet mooier en verschilt hij in dit opzicht maar bitter weinig van zijn dierlijke medewoner.

  Een dier zie je dan nog slechts bij zeer hoge uitzondering soortgenoten aanvallen, bij de mens ligt dit een nuance anders, toch?

  En ja, veel mensen die leven in een Staat zijn feitelijk ook slaven. Letterlijk. Maar dat doen ze in grote mate zichzelf aan.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Sander [24]:

  U gaat dus niet in op mijn vragen. U gaat niet in op mijn voorbeelden. U gaat dus niet in op mijn argumenten.

  Een samenleving zonder agressiemonopolisten houdt niet een samenleving zonder rechtelijke macht in.

  Als een samenleving zonder agressiemonopolisten tot een wereld van ‘Tsaren en slaven’ zou leiden, waarom leidt een wereld met agressiemonopolisten volgens u dan niet tot een wereld van Tsaren en slaven?

  In een samenleving waarin organisaties zich een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld aanmatigen gaan de organisaties met dit monopolie geweld uitlokken. Grote kans dat de uitkomst in het voordeel van de agressiemonopolist beslecht wordt. En dat is nu precies wat het euvel is van de staat. Agressiemonopolisten zijn niet beschikt als verdedigers van eigendomsrechten.

 16. @Nico de Geit [2]:

  Zalig de armen van geest, zij zullen de aarde beërven. (Jezus van Nazareth)

  Het mag toch duidelijk zijn dat deze tekst hoort bij de vele andere indoctrinerende teksten. Houdt het volk dom en koest, maak ze duidelijk dat de halfzachten het zullen winnen en ze vreten voor altijd als makke schapen uit de hand van judas + de grijze massa is simpel alle kanten op te sturen.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 17. @Schele Henk [26]:

  De uitvinding van het cultuur-marxisme en het uitdijen van de democratie is de ondergang van de westerse beschaving. Zelfhaat. Collectieve pensioenstelsels. Inflaterend fiatgeld.

  @IIS [27]:

  Arm duidt in dit verband niet op dom, maar op eenvoud. Tienduizenden bladzijden landbouwsubidieregulering is bijvoorbeeld geen eenvoud, maar het non-agressieprincipe is dat wel.

 18. @Oscar [23]:

  Als je goed had gelezen Oscar, dan had je gezien dat je op al je vragen antwoord kreeg. Het kernwoord is ‘controle’. (Al is het maar in woord of voor het idee, in het slechtste geval)

  *Dan heb ik waarschijnlijk een erg afwijkend bloedbeeld

  Nee hoor, je kunt je best met 100% libertarische puristen dermate verbonden voelen dat je samen ‘het gevoel’ van een Libertarische (vrij)staat deelt.

  *Wat is volgens u de meerwaarde van de staat, waardoor u de dwingende beheerder verkiest boven de niet-dwingende eigenaar?

  Wat is de meerwaarde van de dwingende beheerder? Bovendien een dwingende beheerder waarop in Libertarisch perspectief per definitie geen controle op mogelijk is?

  *Waarom zouden ambtenaren beter boeven vangen dan niet-ambtenaren?

  Waarom zouden niet-ambtenaren beter boeven vangen dan ambtenaren? Wat is het verschil? Wat is de verbetering? Die zie ik niet, wel een verslechtering: het verdwijnen van (zelfs maar de schijn van) controle.

  *Wat is de meerwaarde van de aanmatiging van het recht agressief geweld te mogen toepassen?

  En dit symptoom verdwijnt als de Staat is verdwenen?

  Voor de duidelijkheid:

  Ook ik erger me bont en blauw aan de gemiddelde, aan de modale ambtenaar, en dan druk ik me nog erg voorzichtig uit. Mijn beeld van de gemiddelde ambtenaar is: incompetent, contra productief, chaotisch, machtwellustig, en parasiterend.

  Maar zelfs dit alles neemt nog niet weg dat een 100% Libertarische samenleving geen verbetering zal laten zien. Wel een verslechtering. Dezelfde poppetjes zullen op een andere plek weer opduiken, echter ditmaal absoluut ongecontroleerd.

  Daarom moeten we toe naar zo min mogelijk ambtenaren. Nul ambtenaren zullen daarentegen het probleem alleen maar verergeren.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Sander [29]:

  “Wat is de meerwaarde van de dwingende beheerder? Bovendien een dwingende beheerder waarop in Libertarisch perspectief per definitie geen controle op mogelijk is?”

  Een dwingende beheerder heeft geen enkele meerwaarde. En dat is juist mijn punt. Agressiemonopolisten zijn dwingende beheerders. Als mensen die geen lid zijn van een organisatie die zich een monopolie op het uitoefenen van agressie aangematigd heeft zich zouden gedragen als leden van de organisatie van de agressiemonopolist dan zouden zij als criminelen beschouwt worden.

  Een libertarische kan niet bestaan omdat wij het uitoefenen van agressief geweld afwijzen.

  Er is wel controle mogelijk. Er is ook een rechtsorde mogelijk. Het enige waar we tegen zijn is een agressiemonopolist.

  Is controle ook mogelijk als men enkel defensief geweld mag uitoefenen of alleen als men agressief geweld mag uitoefenen?

  “Waarom zouden niet-ambtenaren beter boeven vangen dan ambtenaren?”

  Omdat organisaties die slecht werk afleveren in een vrije markt klanten verliezen. En omdat in een vrije markt geweld-en vermogensdelicten de volle aandacht zullen krijgen. Daarom zullen niet-ambtenaren beter boeven vangen dan ambtenaren. Ambtenaren blijven veelal op hun post als ‘de klant’ niet tevreden is. Niet-ambtenaren zullen failliet gaan als zij hun taak slecht uitvoeren. Gevolg van de competitie in de vrije markt zal zijn: betere diensten.

  “Dezelfde poppetjes zullen op een andere plek weer opduiken, echter ditmaal absoluut ongecontroleerd.”

  Wat verstaat u onder controle?

Comments are closed.