De keuzes van Wouter Bos en Camiel Eurlings om meer tijd aan hun gezin te besteden leggen een sluimerend Westers probleem bloot aan de oppervlakte.

Na de emancipatiegolf van de jaren 70 zijn vrouwen ook massaal aan het producerende vee toegevoegd.

De overheid heeft, al likkebaardend naar al deze extra belastingen, op deze trend handig ingespeeld door geleidelijk meer belastingen in te voeren.

Waar vroeger alleen de man zelfstandig het hoofd boven water kon houden is de belastingdruk door de jaren geleidelijk zo hoog geworden dat man en vrouw beiden wel moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dit heeft zijn weerslag op het gezinsleven. Voor deze tijd groeiden kinderen op in beschermde omstandigheden. Er waren vaak meerdere lagen van opvoeders aanwezig. De jonge moeder was vaak in gezelschap van de grootouders en/of Familie.  noot: Deze lagen zie je tegenwoordig in het westen alleen nog vaak bij buitenlandse gezinnen.

Al opgroeiende werd het kroost buiten het ouderlijk huis op straat in de gaten gehouden door buren, melkboer, de straatagent en meer van deze lieden om een oogje in het zeil te houden.

Er was dus een heel scala aan verscheidene mensen variërend in leeftijd die zich met de opvoeding van kinderen bemoeiden buiten de daadwerkelijke ouders om.

Op zich best handig aangezien de meeste  biologische ouders jong en onervaren opvoeders zijn en niet altijd van de hoed en de rand weten.

Tegenwoordig zijn al deze opvoedingsstructuren weg. Kinderen worden massaal op leeftijdscategorie weggezet in opvangsystemen zoals crèches.

Kinderen krijgen een verstoorde hechting. Leren dus alleen maar van leeftijdsgenootjes en krijgen ongewild de prikkel om andere leeftijden te schuwen. Dit uit zich op latere tienerleeftijd in problemen met de opvoeders.

Overdag zijn beide ouders druk met het binnen harken van de benodigde centjes om het gezin draaiende te houden.

’s Avonds uitgeput thuis komend hebben zij alleen tijd over om de mindere kanten van opvoeden mee te maken.

Het kind nog snel even voeden en naar bed brengen, met daarna hopelijk nog wat tijd samen te kunnen doorbrengen, alvorens van uitputting in bed te storten.

Geen enkel mens die dit intellectueel beschouwd zal dit tafereel aanlokkelijk lijken. Toch gebeurd dit nog massaal.

Er is een uitzondering.

Al jarenlang is er een kentering gaande bij hoger opgeleiden.

Deze groep kiest steeds vaker om kinderloos door het leven te gaan vanwege de genoemde belastingdruk. Zij willen geen afstand doen van de “geworven vrijheid”. Zij doen dus steeds vaker niet meer mee.

Er is dus een grote aderlating van het intellect gaande. Er worden namelijk nog maar weinig kinderen door intellectuelen  “opgevoed”.

Dit heeft zijn weerklank in de maatschappij. De maatschappij versimpeld om het eerbiedig te zeggen. Dit ziet men overal om zich heen.

De TV, tijdschriften, krant,  en meer van dat soort oude media speelt steeds vaker in op de versimpeling van deze tijd.

U wordt vermaakt en het mag vooral niet teveel gaan over zware zaken.

Sport, Spel en wat kleine opvoedkundige overheidstips is waar u het mee moet doen. Laten we het vooral luchtig houden.

Daarbuiten is het boze internet alwaar de overgebleven intellectuelen, degenen zonder licentie van de staat, zich hebben verschanst.

Deze groep begint te groeien.

Deze  groep begint zich steeds meer te distantiëren van het recht van deze staat en haar opvoeders.

Deze staat en haar opvoeders hebben haar langste tijd gehad.

Het stopt hier en nu.

45 REACTIES

 1. Oscar,

  Begrippen als vrije markt, vermogensdelicten, (niet)-ambtenaren, faillisementen, controle, rechtsorde, en diensten, zullen verdwijnen zodra de Staat niet meer existeert.

  Er komt helemaal geen vrije markt, er komt een gestuurde markt, gestuurd door de sterkste.

  Er zijn geen vermogensdelicten, omdat het woord delict is gerelateerd aan een wet. Zonder Staat ook geen wet.

  Er zijn inderdaad geen ambtenaren.

  Maar ook geen faillisementen, omdat je enkel failliet kunt gaan door de relatie aan een wet.

  Om gelijke redenen zullen ook controle en rechtsorde ophouden te bestaan, en zullen diensten ‘gunsten’ worden.

  Het is ieders goed recht zo’n soort samenleving te idealiseren. Ik heb daar geen oordeel over. Voor mij is het net een tikkie teveel chaos, en ben daarom van mening dat er met een tandje minder juist meer is te bereiken. Zeker op kortere termijn.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.
  Tony [36] reageerde op deze reactie.

 2. @Sander [31]:

  “Er komt helemaal geen vrije markt, er komt een gestuurde markt, gestuurd door de sterkste.”

  En dat is maar goed ook. Ik zou er niet aan moeten denken om een abonnement te hebben op een beveiligingsagentschap die niet sterk is.

  “Er zijn geen vermogensdelicten, omdat het woord delict is gerelateerd aan een wet. Zonder Staat ook geen wet.”

  Onzin! En schokkend dat u de afwezigheid van agressiemonopolisten gelijk stelt met wetteloosheid.

  “Voor mij is het net een tikkie teveel chaos, en ben daarom van mening dat er met een tandje minder juist meer is te bereiken.”

  Die chaos komt mijns inziens door de uitholling van de beschaving, door de door u op onlosmakelijke wijze aan recht en wet gekoppelde arrogante criminele organisatie.

 3. * “Er komt helemaal geen vrije markt…” En dat is maar goed ook?

  Dat lijkt me een volkomen nieuw statement op deze site.

  * agressiemonopolisten afwezig?

  Lezen Oscar, lezen. Ze worden enkel vervangen.

  * Die chaos komt mijns inziens door de uitholling van de beschaving, door de door u op onlosmakelijke wijze aan recht en wet gekoppelde arrogante criminele organisatie.

  En ook een criminele organisatie kan slechts bestaan door de aanwezigheid van een Staat.

  TENZIJ wij op emotionele, gevoelsmatige, natuurlijke en/of strikt individuele interpretaties recht & onrecht gaan definieren. Maar in dat geval wordt de discussie voer voor filosofen en daar pas ik voor, al was het alleen maar vanwege tijdgebrek. Er moet immers ook brood op de plan komen, toch?

  Groeten.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.
  Oscar [37] reageerde op deze reactie.

 4. @Sander [33]:

  “Dat lijkt me een volkomen nieuw statement op deze site.”

  Wat u een gestuurde markt noemt in deze, noem ik een vrije markt. Het ging namelijk over een samenleving zonder agressiemonopolisten.

  “Lezen Oscar, lezen. Ze worden enkel vervangen.”

  Vervanging van agressiemonopolisten staat niet gelijk aan een staatloze samenleving.

  “TENZIJ wij op emotionele, gevoelsmatige, natuurlijke en/of strikt individuele interpretaties recht & onrecht gaan definieren. Maar in dat geval wordt de discussie voer voor filosofen en daar pas ik voor, al was het alleen maar vanwege tijdgebrek. Er moet immers ook brood op de plan komen, toch?”

  Een discussie over natuurrecht, de productie van veiligheid en recht in een private samenleving daar past u voor? Dat is jammer. Want juist in zulk een discussie zou het u duidelijk kunnen worden dat agressief geweld niet nodig is om een samenleving in te richten en dat men met defensief geweld kan volstaan om recht, natuurrecht, te kunnen handhaven.

 5. @Schele Henk [26]:

  Dus ik ben zelfdestructief als ik niet aan mens-fokken doe?

  Er is een duidelijk verschil tussen dader en slachtoffer, me dunkt. Als de Westerse beschaving ten onder gaat, is dat niet door mensen die niet een interne of externe vijand willen bestrijden met een reproductie-slag, maar door die interne of externe vijand.
  Een vrouw in een minirok is ook niet schuldig aan haar verkrachting.

  Bovendien, dat reproduceren is slechts een middeltje om een verzorgingsstaat in leven te houden. Dergelijke staten hebben belastingkoeien nodig. Daarom MOETEN vrouwen werken en daarom MOETEN mensen langer doorwerken (los van de vraag of dat hun eigen keus zou moeten zijn, is de werkelijke reden natuurlijk niet dat mensen in hun eigen inkomen moeten voorzien, want we hebben het nog steeds over socialisten. De werkelijke reden is dat de verzorgingsstaat wil dat belastingkoeien langer door blijven grazen)

  Bovendien. Wat is een westerse beschaving en waarom interesseert mij dat? Staat die soms garant voor individuele vrijheid? De enige reden waarom die westerse beschaving “goed” is, is omdat de rest nog slechter is.
  Dat is het probleem met het verheerlijken van iets dat we nu hebben als zijnde superieur: dat we niet nadenken over de vraag of het nog beter kan of zelfs moet.

 6. @Sander [31]:

  Er komt helemaal geen vrije markt, er komt een gestuurde markt, gestuurd door de sterkste.

  De Orwelliaanse manier van spreken blijft enerzijds vermakelijk, en toch uiterst irritant.

  U bent blijkbaar voorstander van een soort van bovenaf gedwongen “gelijkheid” om het verschil in talent, succes, intelligentie e.d. op te heffen. Deze dwang noemt u vervolgens indirect “vrijheid”. Dit omdat men in deze gedachtengang altijd denkt dat men “gevangen” is in de natuur, alsof het aan de mens is om een ander daaruit te bevrijden.

  Het mmoie is dat niemand zal worden gedwongen een product af te nemen daar waar dat nu wel het geval is. De zaken m.b.t. de definitie van vrijheid omdraaien is een handig socialistisch truukje, maar daar komt u hier niet ver mee. We definiëren vrijheid hier namelijk volgens het principe van vrije wil, zowel van de ‘zwakken’ als de ‘sterken’, en dus niet alleen van de zwakken.

  En natuurlijk zal de sterkste heersen. De beste koffiefabrikant bijvoorbeeld, zal heersen over de minderen, en in plaats van volstrekt gelijkwaardige koffie voor dezelfde prijs, omdat het ander zielig zou zijn voor de slechte koffiefabrikant en gemeen van de beste, zullen we superieure koffie mogen proeven (als we dat willen) boven inferieure.

  Zoals Oscar al aangaf in eigen woorden, ik wil de keuze hebben superieure koffie te kopen en drinken, en niet gelimiteerd worden tot gelijkwaardige koffie.

  Oscar [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Tony [36]: @Sander [33]:

  Er is altijd sprake van het recht van de sterkste. Het is een retorische truuk om tegenstanders van agressiemonopolisten te verwijten het recht van de sterkste te verwijten.

  In een communistisch land is er sprake van het recht van de sterkste.

  In een democratisch land met een verzorgingsstaat is er sprake van het recht van de sterkste.

  Communisme en sociaal-democratie staan dichter bij het sociaal-darwinisme dan libertarisme. Dat komt omdat in het libertarisme uit wordt gegaan van non-agressie.

  Wat wij willen is een samenleving waarin niet de beoefenaars van agressief geweld (die zich weinig aantrekken van wat mensen willen), maar degenen die het beste er in slagen te produceren wat de klanten willen (beoefenaars van defensief geweld, als dat nodig is) de sterksten zijn.

  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 8. @Sander [39]:

  Als met recht bedoelt wordt een negatief recht, dan is het antwoord ja.

  Als met recht bedoelt wordt een positief recht, daar is sprake van wanneer er eerst agressief geweld naar een ander toe gebruikt wordt, dan is het antwoord nee.

  Mensen hebben dus wel het recht om niet te worden aangevallen of te worden beroofd, maar men heeft niet het recht om anderen aan te vallen en te beroven.

  Mensen hebben dus het recht om te leven, maar niet het recht om de levens van anderen te nemen, anderen geweld aan te doen, anderen te dwingen en anderen te bestelen.

  Vanwaar dat ‘elk’? Natuurrechten zijn universeel. De één heeft niet méér recht om verschoont te blijven van agressief geweld dan de ander.

  LvM [42] reageerde op deze reactie.

 9. En wederom verzand een onderwerp in het discussiëren over wat voor een soort vrije wereld er moet komen na het staatsgebeuren.
  Zullen we eerst eens stoppen met het initiëren van geweld?
  De rest volgt vanzelf en kan niet door eenlingen worden ingevuld.
  Anders zou planeconomie ook werken. 😉

  Dat ik niet weet hoe ik een satelliet de ruimte in kan schieten wil nog niet zeggen dat dit niet mogelijk is…
  Daar is samenwerking voor nodig van verscheidene disciplines.

Comments are closed.