Jort Kelder schreef onlangs voor het magazine van De Nederlandsche Bank een stuk getiteld ‘Liever hebzucht dan geen zucht’.  Daarop volgden verschillende commentaren uit de vaderlandse pers. Op één daarvan reageerde Jort Kelder uitgebreid. In het Parool antwoordde hij op de bestempeling hofnar van rechts: ‘Ja, dat ben ik, libertariër aka sympathisant van de Dierenpartij.’  Het eerste is erg interessant, het tweede zal de invloed van ex-Georgina Verbaan kunnen zijn ?In het DNB stuk betoogt Kelder dat de 10% hoogste inkomens voor 71 % van de inkomstenbelasting zorgen. Ook stelt hij dat driekwart van de inkomenstrekkers (onder anderhalf keer modaal) niet of nauwelijks directe belastingen betaalt maar alleen premies voor de eigen volksverzekeringen. De totale collectieve uitgaven, ruim driehonderd miljard, worden betaald door het bedrijfsleven en de hogere inkomens.

Verder schrijft hij dat wie de hogere inkomens fiscaal probeert af te straffen hier de prijs voor betaalt. Dit leidt tot vluchtkapitaal en demotiveert ondernemerschap. Het breekpunt zou rond de vijftig procent liggen en het bewijs wordt geleverd door de stroom miljonairs die het land verlieten in de tijd van de 60- en 72 schaal.

Het is dus niet alleen glitter & glamour, cocktailparty’s, Bentley’s, Chateau Mouton-Rothschild en bij Ons in de P.C./B.V. wat de klok slaat in huize Kelder. Wie weet komt hij ons ooit verrassen met een gedegen TV format over de zegeningen van het libertarisme ? Tenslotte is een hofnar een spiegel van de waarheid.

12 REACTIES

 1. Jort Kelder is geen libertariër, maar wel een stuk minder sociaal-democratisch dan de VVD.

  Dierenactiviste of niet, ik vind Georgina Verbaan een leuk kindvrouwtje.

 2. @newsnotion [1]:
  De JOVD en dus ook de VVD zijn absoluut niet libertarisch.
  VVD valt onder het kopje Neoliberalisme welke het ook niet eens waar maakt.
  Je zou het een socialistische partij kunnen noemen met een likje Neoliberalistische tintjes in de politieke verf, maar die zijn er niet veel.

 3. @Gerard [4]:
  naar mijn weten kan het niet hoger dan 55% (pvda wilde juist de belasting opschroeven tot 60% dus hoe ze bij 71% komen is mij even niet bekend)

  Toevallig heb ikiemand wel eens horen zeggen dat het totaal van zijn eigen bedrijf en zijn loon 80% belasting betreft.
  Dat gaat er vanaf voor zijn eigen loon uit zijn bedrijf naar hem is gegaan.

  Sowieso jaagt Nederland zichzelf tegen de klippen op naar een pijnlijke dood door steeds meer belastingen te heffen van het productieve deel van de bevolking. Niet voor niets was er een 300% stijging in het aantal bezoekers van de imigratiebeurs 2 jaar terug.
  (300% if memory serves me right)
  Dat geeft al aan dat mensen met ambitie en geld dit land gewoon uit vluchten.

  Ook had Jort zelf in zijn programma met mensen die kapitaal bezitten gesproken in het buitenland en zo blijkt dat veel oudjes met geld absoluut niet in Nederland blijven. het ging in dit geval om curacao waar ze zaten, maar er zijn nog tal van andere landen waar nederlanders graag hun geld parkeren op de oude dag.

  Het gehele investeer, uitgaven en bedrijfs leven in nederland is compleet demotiverend en duwt iedere ambitie of beginnend ondernemer tegen de grond.
  ook de economie is slechter dan dat hij zou zijn als mensen met kapitaal dit geld gewoon zouden besteden in eigen land i.p.v. de zogenaamde belasting paradijsjes
  Dit werkt werkeloosheid tegen omdat er meer mogelijkheid en kapitala is in het land om te investeren e.d.

  Maar de Nederlandse socialisten willen blijkbaar een arme meerderheid die volledig volgzaam doet wat de staat zegt.
  Waar kennen we dat van…

 4. Beetje kort door de bocht stukje van Jort. Zoals het er in deze samenvatting staat komen de totale collectieve uitgaven, ruim driehonderd miljard, uit belastingen op het bedrijfsleven en de hogere inkomens.

  Waar hier aan voorbijgegaan wordt is dat het grote bedrijfsleven, de multinationals, nauwelijks belasting betalen, en dat Jan-met-de-pet van elke aankoop 19% BTW afdraagt. OK, geïnd en afgedragen (onder dwang) door het bedrijfsleven, maar betaald door Jan. Ik meen dat de BTW ‘inkomsten’ van de staat de inkomensbelastings’inkomsten’ ruimschoots overstijgen.

  Jort Kelder een libertariër? Was het maar waar. Zou een goede ‘ambassadeur’ kunnen zijn.
  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 5. Ach, misschien is deze nar stiekum wel libertarisch, al blijkt dat niet meteen uit dit stukje waarin ie op utilitaristische manier een belasting van boven 50% afkeurt omdat dat demotiveert. Dat is natuurlijk geen reden: elke belasting is een aantasting van het fundamenteel mensenrechtrecht op bezit, ook al levert ze nog zoveel op voor de schatkist.
  Maar misschien dat hij met zijn populistische gebektheid wel meer bereikt dan heel deze site samen als het gaat om het publieke debat aan te zwengelen en uieindelijk een belastingverlaging van enkele procenten te bekomen. Dat is uiteraard onvoldoende, maar wel een stap in de goede richting en als ie dat voor mekaar krijgt, dan is dat erg lovenswaardig. En misschien is ie in zijn binnenste wel echt een van ons maar doet is zich tactisch gematigder voor en krijgt ie zo uiteindelijk meer voor mekaar (ook al is het te weinig, ’t is beter dan niets).

 6. Volgens mij stemt ie op de VVD.

  Kan een inzichtelijke fout van zijn kant zijn, natuurlijk. Iets als “tsja, wat anders?”

  Maar ik heb mensen zichzelf wel vaker “libertarier” zien betitelen terwijl ze er geen hout van begrepen.

  Bovenstaande uitspraken van Kelder zijn bemoedigend. Hij geeft goed aan wat er mis is. Maar is wat hij vindt dat er zou moeten gebeuren daarmee libertarisch?

  Weet iemand van een analyse van Kelder waarin hij uiteenzet hoe zijn eigen geprefereerde samenleving eruit ziet?

 7. @R. Hartman (NI) [6]: Jort heft wel degelijk gelijk!

  Er is een paar jaar geleden namelijk onderzoek gedaan door de staat zelf naar de indirecte belastingen en inkomsten. Ofwel BTW, subsidies, toeslagen, etc.

  En wat bleek, deze zijn voor 80% van Nederland in evenwicht. Je betaalt dus dorgaans evenveel BTW als je toeslagen, kortingen, bijslagen, subsidies, etc krijgt. Alleen bij de hoogste en laagste inkomens was dat niet het geval.

  Maar belangrijk punt is dus dat voor de middeninkomens (plus nog een flinke marge daarboven en onder) BTW etc géén effect hebben op de inkomensverdeling. Anders dan veel mensen denken, zijn de indirecte belastingen geen herverdeling.

  In die zin heeft Jort dus niet gelijk dat het bedrijfsleven en de rijken de verzorgingstaat betalen, want het blijkt dat het voor een groot deel een herverdeling is onder de middeninkomens.

  Maar Jort heeft groot gelijk dat de directe uitgaven van de staat wel degelijk vrijwel volledig door de rijken en het bedrijfsleven betaald worden! De middenklasse betaalt immers vrijwel geen belasting na aftrek van hypotheek en pensioen. Enkel (veel te dure dat uiteraard wel) premies voor verzekeringen voor henzelf.

  Nu zie je ook hoe crimineel het is om de hypotheekrente te beperken (anders dan afschaffen, waar ik vorostander van ben) omdat weer die hogere inkomens gepakt worden. Zij betalen al vrijwel de hele netto particuliere belastingopbrengst….

  Nu al is het marginale tarief voor iemand die 60a 70K verdient al minstens 69% (*). Anders wordt dat al voor mensen vanaf 54K …

  Overigens is dat niet anders dan in de VS, waar ook 70% van de opbrengsten betaald worden door een zeer kleine elite.

  *) 19% BTW daar vrijwel alle uitgaven minstens voor dit tarief belast worden + 52%

  Imre [12] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.