Minimumlonen verhogen de werkloosheid. Het minimumloon ligt boven de evenwichtsprijs en daardoor ontstaat er een gat tussen vraag en aanbod. Je zou ook kunnen zeggen dat de werkgever niet meer wil betalen aan een werknemer dan de waarde die deze toevoegt. De werknemers die weinig waarde toevoegen hebben daardoor geen of minder kans op een baan. Zouden deze werknemers voor een lager loon mogen werken dan hadden zij wel aan het werk gekund. In een recessie worden deze effecten nog eens extra versterkt. Dit vertraagt het herstel van de economie.

Ten eerste neemt de vraag naar arbeid in een recessie af. Hierdoor daalt de evenwichtprijs op de arbeidsmarkt. We kijken hierbij alleen naar dat deel van de arbeidsmarkt dat beschermd wordt door een minimumloon. CAO’s kunnen een vergelijkbaar effect hebben. Deze CAO’s beperken de loononderhandelingen tussen werkgever en sollicitant. Ook hier kan het voorkomen dat de sollicitant zich niet mag aanbieden voor een lager salaris.

Door de lagere evenwichtsprijs wordt het verschil tussen vraag en aanbod nog groter. De werkloosheid loopt daardoor op. De werkgever stelt juist in een recessie hoge eisen aan de productiviteit van zijn medewerkers. En hij let extra op de kosten. Degenen die relatief weinig waarde toevoegen vallen daardoor buiten de boot als hij gedwongen wordt een relatief hoog salaris te betalen.

Het minimumloon treft vooral de lager opgeleiden. Maar ook werkloosheid onder hoger opgeleiden kan de situatie voor lager opgeleiden verslechteren. Bijvoorbeeld in een huishouden waar de kostwinner zonder werk komt te zitten gaat de partner nu ook op zoek naar werk. Op deze manier kan het aanbod van lager geschoolde arbeid hoger worden. Dit drukt dan weer de evenwichtsprijs en vergroot de werkloosheid.

Bij reorganisaties en saneringen zijn het juist de lager opgeleiden die het hardst getroffen worden. Medewerkers die specifieke vaardigheden hebben zijn waardevol voor het bedrijf en lastig te vervangen. Dit kan bijvoorbeeld een programmeur zijn met kennis van specifieke software of een timmerman met jarenlange ervaring. De kennis die deze mensen hebben is lastig te vervangen en daarom zal een bedrijf deze mensen niet snel ontslaan. Medewerkers die makkelijk vervangbaar zijn vliegen er daarentegen snel uit. En dat zijn vaak de lager betaalde krachten.

Zo zie je dat juist in een recessie de schadelijke effecten van het minimumloon het sterkst merkbaar zijn. Werkloosheid is een groot nadeel voor het individu. Niet alleen is zijn inkomen lager, hij doet ook geen ervaring op. En werkervaring kan juist je waarde weer verhogen. De lager opgeleiden worden hierdoor juist het hardst geraakt in een recessie.

Er wordt veel nagedacht over de werkloosheid onder lager opgeleiden. De meest gehoorde oplossing is dat deze mensen dus een hogere opleiding moeten hebben. Op deze manier stijgt de toegevoegde waarde van deze mensen. Daardoor zullen zij minder last hebben van het minimumloon. Dit is op zich correct, maar in deze discussie wordt weinig gesproken over de gevolgen van het minimumloon op de werkloosheid onder lager opgeleiden. En dat is een groot gemis omdat er tegen een lager salaris wel een baan is voor deze mensen. En in een baan kun je groeien en zo kan je salaris op termijn weer hoger worden. Ook op deze manier kunnen mensen hun toegevoegde waarde vergroten. Zowel door opleiding als door ervaring kan een werknemer zijn toegevoegde waarde vergroten. Het minimumloon kan er toe leiden dat iemand niet kan groeien door het opdoen van werkervaring.

In een recessie past de economie zich aan aan de veranderende omstandigheden. In dit aanpassingsproces zijn er allerlei barrières die de snelheid van dit proces beperken. Het minimumloon is één van de factoren die het herstel vertragen. Het verlagen of afschaffen van minimumloon zal de negatieve effecten van de recessie beperken. Daarnaast is het minimumloon een inbreuk op de vrijheid van de arbeider. Deze arbeider kan hierdoor niet meer kiezen voor welk salaris hij zich aanbiedt. Iedereen zou vrij moeten zijn om te bepalen voor welk salaris hij wil werken. Elk persoon zou vrij moeten zijn in het aangaan van arbeidscontracten.
Het minimumloon is een maatregel die juist degenen schaadt die het zou moeten beschermen.

51 REACTIES

 1. Lager loon…

  Gaan dan ook de vaste lasten omlaag, of creeren we gewoon meer armoede en ellende op deze manier?

  Ik ken al verschillende collega’s die er een tweede baantje bij moeten hebben om rond te kunnen komen.

  “Daarnaast is het minimumloon een inbreuk op de vrijheid van de arbeider. Deze arbeider kan hierdoor niet meer kiezen voor welk salaris hij zich aanbiedt. Iedereen zou vrij moeten zijn om te bepalen voor welk salaris hij wil werken. Elk persoon zou vrij moeten zijn in het aangaan van arbeidscontracten.”

  Ik denk dat 99% van de arbeiders betreffende bovenstaande opmerking anders denken, en dat ze juist blij zijn dat er in ieder geval een minimumloon is…

  Bastiaan [3] reageerde op deze reactie.
  Bud [29] reageerde op deze reactie.

 2. Daarnaast zorgt het erg voor dat hoogopgeleiden laag geschoolde arbeid moeten doen omdat deze te deur is.
  • De tandarts werkt in de tuin ipv gebitten te repareren.
  • De advocaat staat op zondagochtend zijn overhemden te strijken.
  • De bedrijfseconoom neemt een dag exra vrij om op de kinderen te passen
  • De chirurg staat op zaterdagochtend zijn auto te wassen.
  Allemaal voorbeelden doe ontstaan door het minumlaan. Zou arbeid goedkoper zijn dan werden deze taken uitbesteed. Het algemeen welzijn wordt verhoogd. Er wordt werk gecreerd en anderen kunnen vrije tijd kopen.

  In mijn ogen zijn de 4 grootste belemmeringen voor een hogere welvaar en welzijn. de overheid in het algemeen, belastingen in het bijzonder en het onstlagrecht en miniumloon specifiek.

  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [1]: @Rob ter Horst [1]:

  Zijn die arbeiders ook nog blij als ze door het minimumloon te duur zijn geworden in vergelijk met het werk dat ze doen en daardoor het bedrijf failliet gaat en ze hun werk verliezen? of dat ze vervangen worden door een machine of jongere werknemer die goedkoper is?

  Natuurlijk is het ongelooflijk naar als je baan/vaardigheden niet voldoende oplevert om je rekeningen te kunnen betalen. Dat betekent echter niet dat je daarom maar zomaar die rekening bij een ander kan neerleggen en meer geld eisen dat dat je waard bent.

  Deze linkse, associale gedachte (De portemonee van de ander) om op de pof van een ander te leven is in mijn visie de bron van al het kwaad.

  Rob ter Horst [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Bastiaan [3]: Welke linkse asociale gedachte. Blijkbaar vinden bepaalde mensen en organistaties het ‘systeem’ belangrijker dan de mens…

  Dat bedrijven failliet gaan heeft meestal niets te maken met te dure medewerkers, maar meestal met incompetente managers en chefs, die niet in staat zijn de juiste beslissingen te nemen, meestal door een gebrek aan kennis, en ook hun bedrijf/afdeling niet efficient kunnen leiden.

  Werkgevers die meer werk hebben dan ze aankunnen, en dus werknemers nodig hebben, moeten ze inderdaad een ‘verstandig’ loon geven. Doen ze dat niet, dan krijgen ze gewoon geen personeel, of hebben een enorm personeelsverloop…

  Kortom, de gemeenschap heeft niks, maar dan ook helemaal niks aan systeemdenkers die het systeem, de economie, belangrijker vinden dan de mens…
  De mens is een slaaf geworden van zijn systeem, en zit nu met de gebakken peren…

  Bastiaan [5] reageerde op deze reactie.
  HJ [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Rob ter Horst [4]:

  Het punt is dat de werknemer vrij is zijn werknemer te kiezen. Er is geen dwang. Het is zijn keuze om voor bedrijf A ipv bedrijf B te kiezen. Als je argument zou kloppen zouden beter geleide bedrijven ook beter in staat zijn goede werknemers aan te trekken en deze beter te betalen, het kringetje is dan rond. De slechter geleide bedrijven hebben minder geld, betalen minder en blijven dan met de mindere goden zitten.

  Helaas is het de werkgever niet vrij om te kiezen. Hij wordt “gedwongen” voor een kneus minimaal hetzelfde te betalen dan voor een ster.

  De werkgever is hier overigens niet de boosdoener. Kijk eens goed op je salarisstrook. Het verschil in het bedrag bovenaan en onderaan (30-50% verschil!) wordt veroorzaakt door de nederlandse staat. Zij dwingen je een groot gedeelte van je arbeid af te staan. Hoe zou je leven eruit zien indien je zelf mog bepalen hoe dat bedrag wordt besteed? Hoeveel meer kwaliteit van leven zou dat geven?

  Asls je wil klagen moet je niet bij de werkgevers zijn, maar bij de nederlandse roverheid.

  Rob ter Horst [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob ter Horst [4]:

  De mens is een slaaf geworden van zijn systeem, en zit nu met de gebakken peren…

  Hier zijn we het tenminste over eens.

  Hoe denk je over handelsrestricties? Vind je het goed dat we landbouwproducten uit de derde wereld tegenhouden? Vind je het goed dat we sommige industrie producten uit de derde wereld tegenhouden of belasten? Ben je voor het economische fort Europa? Of vind je dat de boeren en arbeiders in de derde wereld een eerlijkere kans moeten krijgen? En we dus de markt open zetten voor hun producten? En die landen de kans geven zich economisch te ontplooien? Ik denk zelf dat de laatste optie de enige juiste is.

  Hoe handhaafbaar denk je vervolgens dat het minimumloon in NL is? Veel bedrijven zijn reeds vertrokken, en niet door slecht management. Maar door de veranderende handelspatronen. Ook al zouden we de derde wereld afsluiten dan nog hebben we nu de concurrentie uit Polen en andere oostbloklanden erbij. Minimumloon hier betekent echt alleen maar meer werkloosheid hier, en niets anders. Minimumloon is zo’n links idee dat zogenaamd de burgers beschermt maar in praktijk alleen maar contra productief is. Het wegnemen van het minimumloon beschermt juist op de langere termijn.

  Ik ken al verschillende collega’s die er een tweede baantje bij moeten hebben om rond te kunnen komen…

  Is het minimumloon dan onlangs verlaagd?

  HJ [8] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [21] reageerde op deze reactie.

 7. @Bastiaan [5]: ‘Het punt is dat de werknemer vrij is zijn werknemer te kiezen.’

  Niet geheel waar…

  Hoe hoger je opleiding en/of ervaring, dan heb je inderdaad meer keus, hoe lager je opleiding en/of ervaring niet of sterk minder…

  ‘De werkgever is hier overigens niet de boosdoener. Kijk eens goed op je salarisstrook. Het verschil in het bedrag bovenaan en onderaan (30-50% verschil!) wordt veroorzaakt door de nederlandse staat. Zij dwingen je een groot gedeelte van je arbeid af te staan. Hoe zou je leven eruit zien indien je zelf mog bepalen hoe dat bedrag wordt besteed? Hoeveel meer kwaliteit van leven zou dat geven?’

  Ik ben er bij lange na niet overuigd dat bovenstaande opmerking van jou, minder of geen belasting betalen, de werkelijke oplossing is. Inderdaad, je netto loon benaderd je bruto loon. Je hebt dan meer te besteden, maar zeer waarschijnlijk moet je ook ook veel meer gaan betalen voor allerlei dingen die nu gesubsidieerd zijn, en niet alleen dat. Je moet nu rechtstreeks gaan betalen voor alles waar je grbuik van maakt. Dus of je er echt flink op vooruit gaat, of er veel minder dan verwacht op vooruit gaat is maar afwachten.

  Opvallend is wel, want hier is al eerder over gediscussieerd, dat er libertariers zijn, die vinden dat het belastinggedeelte wat nu naar de overheid gaat, toekomt aan de werkgever. Ofwel, je hoort er als werknemer volgens hun helemaal niet op vooruit te gaan, wel de werkgever…

  Blijkbaar zijn de libertariste het onderling ook niet eens… 🙂

  Marcel [9] reageerde op deze reactie.
  LvM [12] reageerde op deze reactie.

 8. @HJ [6]:
  Is het minimumloon dan onlangs verlaagd?

  bedoel dit overigens niet persoonlijk, maar om aan te geven dat er blijkbaar meer aan de hand is dan alleen het minimumloon, en dat de gedachte van Bastiaan mbt de belastingen en heffingen misschien niet zo vreemd is.

 9. @Rob ter Horst [7]:

  Alles wat gesubsidieerd wordt, wordt dat omdat de bevolking het niet wil afnemen, maar waarvan de overheid wel vindt dat het er moet zijn en dat we het moeten afnemen. Neem politie, dit krijgt meer en meer geld, terwijl de service afneemt. Als je dit door particulieren bedrijven laat doen, krijg je tenminste waar voor je geld (brandweer, ziekenhuizen, etc..). Dus weer terug naar het oude systeem (politie en brandweer waren particulier vroeger!). De overheid werkt niet, belastingen ontnemen mensen het recht op zelfbeschikking.

  Je kan beter zelf beslissen waar je je geld aan uit geeft dan dat aan iemand anders overlaten, ik wil geen slaaf zijn die alle beslissingen aan zijn meester moet overlaten.

  John2 [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Marcel [9]:

  En om te kunnen zelf ervan te kunnen profiteren neemt de meester ook nog een hele grote hap uit de koek.
  Geld dat je beter aan andere dingen zou kunnen besteden.
  Zo verspillen we miljarden per jaar.
  Omdat dit systeem alleen maar kan draaien met verlies, komt de overheid steeds dieper in de schulden.
  In plaats van het systeem van overheden af te bouwen, en zo de verliezen te beperken, breiden we dit alleen maar uit.
  Ik kan me niet eens bij benadering voorstellen hoeveel de paleizen van het Europees parlement kosten.

 11. @HJ [6]: Goed punt, HJ. Maar:
  “En die landen de kans geven zich economisch te ontplooien? Ik denk zelf dat de laatste optie de enige juiste is.”
  Prima, maar laat ze zich dan ontplooien zonder subsidies en zogenaamde ontwikkelingsfondsen.
  Een vrije markt zorgt er zelf wel voor dat producten uit het buitenland interessant zijn voor ons. Daar hoeven ze geen belastinggeld van mij voor af te dwingen om daar (ongevraagde) grootschalige industrialisering (of landbouw) op te zetten. Die mensen “daar” in die landen, zorgden voorheen voor genoeg productie om zelf te kunnen overleven.
  Wie heeft die mensen zo gek gemaakt, dat zij gigantische producties moeten leveren? Mensen die niet eens wisten dat de wereld groter was dan hun eigen jungle? Onze westere arrogantie heeft daar de industialisering gebracht. Denk ik, tenminste…

  HJ [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Bastiaan [2]: Als aanvulling: onstlagrecht en miniumloon zijn in zekere zin dus ook bescherming van de werkenden tegen concurentie van de werklozen.

  Immers men is gedwongen jou te houden tegen een bepaald loon. Immers ontslaan kan niet en/of is duurder, ondanks dat iemand anders hetzelfde werk wel wil doen tegen een lager salaris.

 13. @Paul Martens [11]:

  De industriele ontplooiing dient uiteraard een eigen keuze van inwoners in het betreffende land te zijn. Zonder subsidies, ontwikkelingshulp, micro credieten op kosten van de eerste wereld, of andere verstorende factoren.

  De industrialisering van de landbouw lijkt in sommige landen autonoom van de grond te komen. Een van mijn hobbies is zelfstandig fietsen in verre landen en als je ziet hoeveel dynamiek er in China en India is, dan is dat verbazingwekkend. Door industrialisering en wereldhandel krijgen velen de mogelijkheid op een beter bestaan. Degenen alhier die die banen afdoen als uitbuiting dienen eens het platteland van die landen te bezoeken, en de situatie aldaar te beoordelen.

  Omdat het zondag avond is, even een beetje off topic commentaar. Politiek zeer incorrect, wellicht blijk gevend van misplaatst superioriteitsdenken, niet geheel mijn mening, maar wel prikkelend.

  De tragiek is dat er in de derde wereld maar ook in de eerste wereld teveel laaggeschoolde mensen zijn. Als ik soms mensen in een discussie wil prikkelen heb ik het over de menselijke ballast van een land. De grote grauwe massa. Die eigenlijk bestaat uit onderling uitwisselbare individuen met een beperkte economische waarde. Die ballast moet niet zoals nu in een democratie de macht krijgen. De maatschappij die een optimale inzet kan vinden voor deze ballast kan sterk groeien. Deze inzet vond men in de VS in het wilde westen, in Europa in de industriele revolutie, en nu in China in de steden aan de kust. Deze ballast, die helaas vaak de meerderheid van de bevolking vormt, dient niet de vrijheid van de mensen met meer mogelijkheden of met meer doorzettingsvermogen te beknotten. Leedbeperking van deze menselijke ballast op kosten van productievere derden is echter als gevolg van de democratie verheven tot belangrijkste doel van de maatschappij. En zeg nu zelf, dat is toch een van de triestere doelen die een maatschappij zich kan stellen?

  Door deze politiek incorrecte bewoordingen te gebruiken heb ik mensen behoorlijk uit de tent gelokt en open discussies kunnen hebben. En helemaal off topic is dit nu ook weer niet, het minimumloon is een vorm van korte termijn leedbeperking voor de “menselijke ballast” van ons land.

 14. Ik stel voor dat de minimumloon gekoppeld wordt aan de GGP minus staatsschuld. Stijgt de ene, dan stijgt de andere ook.

  Dezelfde moet ook gelden voor de werkweek uren.

  De GGP minus staatschuld is de meetstaaf voor reele welvaart van het land en de sociale vangnet moet zich aan afstellen.

  LvM [16] reageerde op deze reactie.

 15. @alek_a [15]:

  U stelt voor een vrijwillige overeenkomst tussen 2 partijen te verhinderen. Oftewel u staat agressief geweld tegen onschuldige individuen voor.

  Wellicht moet u eerst de essentie van “minimumloon”(boven beschreven) overdenken, nog voor de details, zoals hoogte.

  alek_a [18] reageerde op deze reactie.

 16. Gegroet,

  Verlaging van het minimumloon verhoogt de armoedeval. M.a.w. het is financieel voordeliger om in de bijstand ’te zitten’. Mensen dienen juist gestimuleerd te worden om te gaan werken.

  Ook voor mensen in de WAO/WIA met een wat hogere uitkering heeft het totaal geen zin om te gaan werken, tenzij zij als hartchirurg of piloot aan de slag gaan.

  Vrgr. Ruud – http://www.armoedeval.nl

  alek_a [19] reageerde op deze reactie.
  alek_a [20] reageerde op deze reactie.
  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 17. @LvM [16]:Ik begrijp het libertarische standunt helemaal en ben er, in principe, mee eens. Ken ook iemand dat niet aangenomen was voor een baan onder haar opleidings niveau. Ze had geen behoefte aan een stress-carriere en haar vrijheid om bewust voor een geschikte en (lager betaalde) baan te kiezen was beperkt door stomme regels.

  Maar ik ben ook reel. Minimum loon afschaffen gaat niet gebeuren. Dus maar de beste naatste oplossing.

  Dus ik stel iets dat logisch klinkt voor een grote deel van de bewolking (aangevoeld met de argumenten van de originele artikel bovenaan). Daarmee bedoel ik dat het een prima standpunt kan zijn voor bij de verkiezingen van een “Reele Libertarische Pratij” bijvorbeeld. We kunnen ermee de staatschuld betalen.

 18. @Ruud [17]: met alle respect Ruud maar het klink me heel onlogisch als je zegt dat mensen beter af zijn als ze niet werken. Mischien is er een goede reden maar dan het moet iets bijzonder zijn.

 19. @Ruud [17]: Excuses Ruud, heb jouw verhaal net gelezen op de website.

  Het is blijkbaar waar. Onlogisch maar ja, dat krijg je als de overheid zich gaat bemoien met regelen van iets die niet tot haar taken behoort. Zoals bijvorbeeld het opstellen van een sociale vangnet die politisch (lees: stemmers blij maken) best lijkt maar in de realiteit heel dom uitkomt.

 20. @HJ [6]: Veel bedrijven zijn vertrokken simpelweg omdat de belastingen en de lonen in de landen waar men naar toe is verhuist, veel lager is dan hier in Nederland. Is dat omdat het hier slecht met ze ging, of omdat ze gewoon meer winst konden en kunnen maken. In de tussentijd hebben die bedrijven misschien wel de ene na de andere subsidie opgestreken, betaald door jou en mij via de belastingen.

  Weet je waar ik ook voor ben. Dat iemand die hetzelfde werk doet in een verwegistanland ook hetzelfde loon moet kunnen verdienen als in het westen zoals in Nederland. Maar ik meen dat in een andere discussie menig libertarist daar ook de grootste moeite mee had, omdat dan die goedkope producten die uit Afrika en Azie komen, dan niet meer zo goedkoop zijn…

  De logica die er verder heerst, zoals wel vaker, is dat als het slechter gaat met de economie, dit de schuld is van de werkelozen. Elke keer als het slecht gaat, hoor je ook de burger daarover, waarom?

  Er wordt gewoon ontzettend veel geld verspilt, zowel door de overheid, als door het bedrijfsleven, maar ook de burger kan er wat van. Echter, efficienter werken heeft meestal een negatief gevolg voor de werknemer, men heeft er minder nodig. En dat is nog steeds het zwakke punt van elk economisch systeem.

  Kortom, de economie moet nog steeds ondergeschikt zijn aan de mens. Dat is nu anders. Of het libertarische idee van een nieuwe economie een oplossing is betwijfel ik sterk. Zoals ik al vaker heb gezegd, het gaat mij niet alleen om de positieve gevolgen van een systeem, maar vooral om de negatieve…

  Dus wat betekent het als men inderdaad of een kleinere overheid, of geen overheid meer heeft, en daarmee die kosten bespaard, of dat men geen belastingen meer betaald. Is dit inderdaad een vooruitgang, of zit er toch een adder(tje) onder het gras.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 21. @LvM [12]: Is hier al veelvuldig over gediscussieerd.

  Heel simpel als ik me niet vergis.
  Iemand die in A woont en in B werkt, betaald alleen voor zijn manier van reizen van A naar B, of dit nu via de snelweg is, of via het openbaar vervoer. Hoe meer mensen van A naar B gaan, hoe goedkoper dit wordt. Des te minder mensen, des te duurder het wordt toch? Bovendien, iemand die in C woont en in D werkt, betaald toch niet mee voor A naar B?
  Ook is er nog het punt hoe je bijhoudt of en wanneer iemand van A naar B gaat, dus toch een kastje in de auto en tolpoortjes…

  Dus waarom zou ik meebetalen aan het gehele Nederlandse wegennet, en het complete openbaar vervoer, als ik van 95% daarvan geen gebruik maak. Ik betaal dus alleen voor die wegen en dat openbaar vervoer, waar ik gebruik van maak, maar heb het probleem dat als ik in een rustig gebied woon met minder mensen, ik dus waarschijnlijk veel meer ga betalen voor het gebruik daarvan. Simpelweg is het voor 100 mensen goedkoper, dan voor 10 mensen…

  LvM [26] reageerde op deze reactie.

 22. Dat iemand die hetzelfde werk doet in een verwegistanland ook hetzelfde loon moet kunnen verdienen als in het westen zoals in Nederland. Maar ik meen dat in een andere discussie menig libertarist daar ook de grootste moeite mee had, omdat dan die goedkope producten die uit Afrika en Azie komen, dan niet meer zo goedkoop zijn…

  Het zou goed zijn je iets meer in te lezen. Het gaat niet om te profiteren van zo goedkoop mogelijke producten, het gaat erom dat iemand die iets goedkoop kan produceren niet moet worden belemmerd door andere duurdere producenten te beschermen. We ontkomen volgens mij niet aan loonsverlagingen in ons land. Teveel laaggeschoolde en laaggekwalificeerde mensen voegen net zoveel waarde toe in het productieproces als iemand uit de derde wereld. Maar kosten een veelvoud. Iedereen overal evenveel laten verdienen is al geprobeerd, dat heette communisme en heeft niet gewerkt. De enige optie is ofwel tijdelijk een economisch fort proberen te handhaven, ofwel het minimumloon afschaffen, ofwel nog veel meer werkgelegenheid verleizen.

  Kortom, de economie moet nog steeds ondergeschikt zijn aan de mens.

  Er wordt gewoon ontzettend veel geld verspilt

  Iedere poging de economie bij te sturen blijkt in praktijk nog veel meer geld te verspillen. Het minimumloon schept gedwongen werkloosheid van mensen die we middels bijstand aan een bestaan helpen dat profijtelijker is dan tegen het minimumloon werken……

  Rob ter Horst [24] reageerde op deze reactie.

 23. @HJ [23]: Inlezen? Nee, doe ik expres niet. Ik lees vooraf geen propaganda… Ik praat en discussieer liever rechtstreeks met de voor- en tegenstanders. Maakt e.e.a. veel duidelijker.
  Niet profiteren van zo goedkoop mogelijk gemaakte produkten?
  Tuurlijk wil jij je T-shirt zo goedkoop mogelijk, en dat kan gedeeltelijk ook omdat het gemaakt wordt in een lagelonenland…

  HJ [31] reageerde op deze reactie.

 24. @Rob ter Horst [21]:

  De grootste winst van een vrije markt is dat mensen die vreedzame overeenkomsten sluiten niet worden gefrustreerd door organisaties die vinden dat zij het (alleen)recht hebben om agressief geweld te mogen gebruiken. Doordat mensen zelf hun keuzes kunnen maken, zullen mensen bereid zijn om meer te investeren. Wie gedwongen wordt tot iets, of wiens bezigheden niets toevoegen of een bestaansverbeterende werking hebben zal over het algemeen niet bereid zijn zich ten volle in te zetten.

  Daarnaast brengt interventie van de overheid onvermijdelijk een calculatieprobleem met zich mee, omdat van geen (vrijwel) enkel goed de werkelijke waarde te bepalen is.

  Het wettig minimumloon is zeer onrechtvaardig en leidt er toe dat mensen met een arbeidsproductiviteit dat lager is dan het minimumloon geen werk zullen vinden en zwart dienen te werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

  Rob ter Horst [28] reageerde op deze reactie.

 25. @Rob ter Horst [22]:

  En hoe kost de productie en het onderhoud van een weg meer als er minder mensen overheen gaan?

  Minder mensen moeten meer betalen, meer mensen moeten minder betalen, wat in theorie een evenwicht met de huidige prijs oplevert.

 26. @Ruud [17]:

  Nogal makkelijk opgelost, in twee verschillende visies.

  A: Je vindt – zoals de meesten van ons – dat de bijstand sowieso dient te worden afgeschaft.

  B: Je vindt bijstand een goede zaak. In dat geval zeg ik: wat is het verschil met NU?
  Als mensen niet willen werken voor een lager minimumloon omdat de bijstand niet ‘aanmoedigt’, moedig je ze aan door de bijstand weg te halen voor zij die KUNNEN maar niet WILLEN werken.

  Ik begrijp dat ik nu iets raars zeg voor liefhebbers van de verzorgingsstaat, namelijk doelbewust werkelozen gewoon compleet KORTEN, maar het is toch echt heel simpel.
  Bij rechten (zelfs onterechte) horen plichten. Vreemd genoeg niet voor liefhebbers van bijstand. Dan heeft men wel een RECHT op een uitkering, maar niet de PLICHT om aan werk te komen, omdat gratis geld uit andermans portemonnee nu eenmaal aantrekkelijker is dan een eerlijk verdiend, gelijkwaardig bedrag.

 27. @Oscar [25]: Ik heb eerder het idee dat men het minimumloon wil afschaffen omdat men de werknemer gewoon minder wil betalen, niet omdat die werknemer minder hard werkt. Er werken bovendien een heleboel mensen hard, en die verdienen alleen maar het minimumloon.

  Kortom, ik ben weer niet overtuigd van de goede redenen…

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 28. @Rob ter Horst [28]:

  Ik ben om ethische redenen tegen het minimumloon. Ik vind namelijk dat overeenkomsten tussen mensen een zaak is tussen de betrokkenen en dat de wederkerig gewenste, vredelievende, handelingen tussen mensen onderling niet gefrustreerd mogen worden met agressief geweld.

  Mensen dienen niet beloond te worden vanwege hun harde werk, maar op basis wat zij in alle vrijheid en vrijwilligheid hebben afgesproken. Wie meer wil verdienen dan een werkgever biedt, die zoekt een andere werkgever. Wie geen andere werkgever kan vinden, maar meer meer wil verdienen die begint voor zichzelf, specialiseert zich of gaat sparen om zich in de toekomst te kunnen specialiseren of voor zichzelf te kunnen beginnen.

  Maar een wettig minimumloon dient er in geen geval te zijn. Ten eerste om ethische redenen en ten tweede omdat het ontwrichtend is voor de levens van kwetsbare mensen en slecht voor de economie.

  Door het minimumloon kunnen mensen wiens werk, ook al werkt men nog hard, minder oplevert dan dat minimumloon geen baan vinden. Hierdoor zullen zij zwart dienen te werken, waardoor zij het risico lopen dat zij, en hun werkgever, in de gevangenis belanden.

  Hopelijk raakt u gaandeweg overtuigd door de goede redenen.

Comments are closed.