De meeste libertariërs hebben een hekel aan het huidige monetaire systeem waarbij ons het fopgeld van de roverheid en haar bankenvriendjes door de strot wordt geduwd. De houdbaarheidsdatum van dit systeem is al jaren overschreden. Hoe eerder het sneuvelt, hoe beter. Medelijden past hierbij niet.

Iedere immorele en instabiele bank die onderuit gaat, is er één die met gepast gejuich ontvangen moet worden. De faillissementen van Icesave en DSB waren onvermijdelijk. Helaas werd voor het grote publiek nog niet duidelijk waarom dit precies gebeurde. Icesave lag aan IJsland. DSB aan onfrisse producten. Althans, dat was de officiële staatslezing. Wij weten beter. De werkelijke oorzaak was dat deze banken, net als alle andere banken, maar een fractie van het direct opeisbare spaargeld in kas of bij de centrale bank aanhielden. Fortis was er ook bijna aan onderdoor gegaan. Geen enkel normaal bedrijf mag zo opereren, maar een bank wel. Sterker nog, als ondernemer word je door een bank streng toegesproken wanneer je de looptijd van je bezittingen en verplichtingen niet op elkaar afstemt. Banken kunnen zo werken omdat ze opereren binnen een gepoliticeerd kartel met de centrale bank en overheid als ‘lenders of last resort’ en het bestaan van een depositogarantiestelsel. De keuzevrijheid voor de burger is hierbij beperkt en men wordt via inflatie, belasting en staatsschuld berooft waar men bij staat.

Wat kunnen wij concreet in Nederland doen om het failliet van dit oneerlijke monetaire systeem te bespoedigen? Wat wij nodig hebben is nog een paar faillissementen van banken en intensieve interneteducatie van burgers (via bijvoorbeeld Vrijspreker). En natuurlijk het ontwikkelen van alternatieve geldsystemen als digitale valuta gedekt door commodities.

NIBC

Laten we in dit artikel focussen op NIBC Bank uit Den Haag. Een bank die enkel nog bestaat omdat de overheid de boel heeft gestut. Niet eens een systeembank, wat dat ook moge zijn en voor zover dat een argument is. Puur een niche zakenbank met gokkende aandeelhouders en voornamelijk in bonussen geïnteresseerde werknemers. Toegevoegde waarde? Nauwelijks.

Vandaag publiceerde NIBC haar 2009 cijfers. Een PDF met 34 pagina’s. Voornamelijk halleluja-verhalen, de bank heeft in een moeilijk jaar namelijk € 44 miljoen winst gemaakt, waarbij de winst in het 2e halfjaar 2x zo groot was als in het 1e halfjaar. NIBC steekt haar trots dan ook niet onder stoelen of banken. Er wordt zelfs gesproken over een ‘solid foundation’ en een hoop ‘improvement’.

Een sterk fundament wil ik dat toch niet noemen, wanneer je van een balanstotaal van € 29 miljard voor bijna € 6,5 miljard aan staatsgegarandeerde obligaties hebt uitgegeven. Maar dit wordt slechts terloops genoemd in een bijlage en nergens in het persbericht zelf. Schaamte? Verder heeft NIBC geprofiteerd van de € 100.000 depositogarantie. Per einde 2009 hadden ze € 3,7 miljard aan spaargeld binnengehengeld via NIBC Direct. Onduidelijk hoeveel hiervan direct opeisbaar is, maar dit zal, zoals bij alle banken, het gros zijn.

Personeelslasten waren verder € 81 miljoen. En dat met 638 mensen. Gemiddeld bijna € 127.000 per persoon. Menig MKB’er zijn bloed zal koken bij het lezen van dergelijke cijfers.

Talloze ondernemers en burgers zitten met hun bedrijf of baan momenteel in de knel. En de overheid besluit zo maar en zonder mandaat om vele miljarden van ons geld in te zetten om een speculerende niche bank te garanderen.  NIBC had simpelweg nu niet bestaan, ware het niet voor beide zieke, immorele regelingen. We hebben alle reden om hier keihard tegen te ageren.

Actie

Er zijn denk ik twee routes. Allereerst de democratische weg. Ik gebruik hem liever niet, maar in dit geval is het wellicht handig. Laten wij de socialisten (Irregang, jouw bordje, lees je mee?) informeren over het feit dat bij een ‘kapitalistische’ instelling als NIBC, waar voornamelijk VVD-stemmers werken, de werknemers veel geld verdienen over de rug van de hardwerkende Nederlander, terwijl diezelfde Nederlander wel zijn baan en bedrijf verliest. Onder curatele die bank en Marijnissen in het bestuur!

Tweede weg is natuurlijk oproepen om daar geld weg te halen, om zo een bank run te veroorzaken. Niet echt ‘done’ in Nederland, Pieter Lakeman had er een hoop gezeik mee, maar het is, zeker in dit geval, wel moreel en niet strafbaar. Kwestie van de achilleshiel raken van dit verpeste systeem. In Amerika overigens heel normaal. Zie bijvoorbeeld http://moveyourmoney.info/. Weliswaar om andere redenen, maar met hetzelfde effect. Ik besluit met de lofzang van Rothbard over de bank run:

“It is a marvelously effective weapon because (a) it is irresistible, since once it gets going it cannot be stopped, and (b) it serves as a dramatic device for calling everyone’s attention to the inherent unsoundness and insolvency of fractional reserve banking.”

12 REACTIES

 1. Personeelslasten waren verder € 81 miljoen. En dat met 638 mensen. Gemiddeld bijna € 127.000 per persoon. Menig MKB’er zijn bloed zal koken bij het lezen van dergelijke cijfers.

  Dat wilz eggen dat men gemiddeld zo’n 60.000 a 70.000 bruto zal verdienen. verwar nameijk niet loonkiosten met loon. Vuistregel voor Nederland is een factor 2.

  De rest is sociale werkgevers premies, pensioenlasten, ziektekosten, zaken als bureau en computer, etc.

  Juist een MKB’er met personeel zou weten dat loon maar één component is.

  Een een salaris van 60K is niet veel voor een academicus met enkele jaren ervaring. Zeker na belastingen. En ikd enk dat NIBC net als veel andere bedrijven van die omvang veel facilitaire werkzaamhedien uitbesteed heeft (waardoor die kosten niet in personeelslasten zitten)

  Let wel, dat is geen ondersteuning van NIBC, maar dat de personeelkosten niet zo opvallend zijn.

  Veel meer opvallend is dat men slechts 44 miljoen winst maakt op een balans van 29 miljard. En hoeveel van die 44 miljard is operationele winst en hoeveel incidenteel? En hoeveel daarvan is daadwerkelijk liquide of liquide te maken. Ik kan ook zeggen dat mijn huis of grond zoveel overwaarde hebben, maar ik heb dat niet snel liquide. Balanswinsten (of verliezen) zeggen mij niet zo veel.

  Juist de kredietcrisis leert ons dat de cashflow een bedrijf nekt. Niet de schulden of bezittingen.

  Als ik dei cijfers bekijk, zie ik een rendement van 3% over 2009 op het kapitaal. Dat is dus na aftrek van kosten ongetwijfeld negatief!

  Zacharias [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [1]:

  De kern van het verhaal is natuurlijk dat de overheid ons geld niet als garantie dient in te zetten bij een bedrijf als NIBC en de financiële sector op basis van vrije markt principes moet gaan werken.

  Ik weet dat er sociale lasten e.d. bij het loon komen, maar dan nog is het gemiddelde bij NIBC een stuk hoger dan bij het gemiddelde productiebedrijf waarvan ik er velen heb gezien. Dat het academici zijn doet niet ter zake. De meeste academici in Nederland hebben een graad in overheidskunde (rechten, economie, sociologie, accountancy, notariaat etc) en parasiteren via de overheid op de burger. Dat juist deze mensen gemiddeld 70k-80k verdienen met de garantie van de producerende burger is ronduit immoreel.

  De aandeelhouders mogen blij zijn met dat kleine positieve rendement. In een vrije markt waren ze hun inleg kwijt geweest.

  En inderdaad leert de kredietcrisis dat de cashflow een bedrijf nekt. NIBC kon nauwelijks meer geld ophalen en moest een spaarbank beginnen en leningen laten garanderen door de overheid. Dat is precies mijn punt.

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 3. Opmerkelijk dat een NL bank niet eens de beleefdheid heeft om een versie van de website in het Nederlands te doen. Men wil wel geld van de NL sprekende spaarder en belastingbetaler.

  Ga je ook eens de Triodosbank doorlichten? Deze ‘moreel zuivere’ ekobank die nogal dubieuze aandeelhouders schijnt te hebben. Ik las er iets over, een tijd geleden, maar weet niet meer hoe het precies zit.

  Overigens wordt het denk ik pas echt feest als een ING zijn financiele ‘chemisch afval’ niet meer kwijt kan.
  Zacharias [4] reageerde op deze reactie.

 4. En dan, Zacharias, hebben we ook nog ons aller (en dat is letterlijk bedoeld, want staatssteun) Fortis en ABN/Amro. Beide banken hebben na een forse staatsinjectie besloten vóór het einde van dit jaar te fuseren (bron: http://www.fd.nl , zoek daar maar even op het nieuws van 9-3-2010).
  Dus voor mij, een zich diep schamende klant bij Fortis, wordt het bankieren straks veel goedkoper, want dat is mijn naïeve gevolgtrekking op een fusie. (*NOT, duhuh*)
  Effectief zullen bij beide banken een 4500 man ontslagen worden: 6000 ontslag en 1500 meteen weer terug voor nieuwe producten op te zetten).

  En dat allemaal na staatsinmenging op kosten van de belastingbetaler.

  Hoe lang nog voordat NL écht communistisch is?

 5. @Zacharias [2]: De kern van het verhaal is natuurlijk dat de overheid ons geld niet als garantie dient in te zetten bij een bedrijf als NIBC en de financiële sector op basis van vrije markt principes moet gaan werken

  Begrijp me niet verkeerd, met dat deel ben ik het geheel eens!

  Ik weet dat er sociale lasten e.d. bij het loon komen, maar dan nog is het gemiddelde bij NIBC een stuk hoger dan bij het gemiddelde productiebedrijf waarvan ik er velen heb gezien.

  NIBC is geen productiebedrijf. Voor een financiele dienstverlener zal het gemiddelde loon van een medewerker inderdaad rond de 50 a 75K liggen. en de loonkosten komen dan al snel op de 100 a 150K uit.

  Het gemiddelde is verder hoog bij dit soort bedrijven omdat ze doorgaans weinig productiepersoneel hebben, en zaken als facility management (onderhoud, receptie, schoonmakers, etc) doorgaans uitbesteed zijn. Bij een prodcutiebedrijf zijn dat echter juist vaak de kernwerknemers.

  Van 100 a 150K loonkosten gemiddeld schrik ik niet. Dat is vrij normaal.

  Het is veel schrikbarender hoe ‘veel’ of dus eigenlijk ‘weinig’ de persoon daarvan netto in zijn hand krijgt 🙂

  Maar we zijn het eens dat het niet moreel is dat men ondersteund wordt. Het is niet eens een systeembank. En het businessmodel is gebaseerd op exploderende geldhoeveelheden, want het effectieve rendement is maar een paar % en dat is niet genoeg om die ruwweg 700 man a 125K eten te geven.

  Echter als ik dan kijk naar Goldman Sacks en vrienden: die slagen er in miljarden papieren winsten te maken vai dit soort kredietopblaas trucs. dan heb jke ook wat 🙂
  NIBC maakt én geen papieren winsten én haalt geen rendement op kapitaal. Waarom we zo’n bank overeind houden is mij dus een raadsel.

  Om mjin punt verder te illustreren:

  http://www.nibcdirect.nl/

  Rente 2,4%. Ofwel er is nauwelijks ruimte tussen hun belegingen en wat ze klanten. (Nu zijn ze daar niet echt uniek overigens vgl met de andere banken.) Het is dus evident dat hun winst komt uit opblaas trucs. Alles wat jij spaart kunnen zij doorlenen. Dat men nu opeens geld gaat opharken uit de markt is omdat men te weinig geld in kas heeft …

 6. @Zacharias [4]: Neem zeker ook het als bank vermomde ambtenarenreisburo FMO mee onder de loep. Dat is een club die al 40 jaar op kosten van de belastingbetaler feest. De 1e 30 jaar met jaarlijkse dotaties maar sinds 2001 toch nog middels de overheidsgarantie zonder dewelke deze club feestkneusjes nooit of te nimmer aan een AAA rating was geraakt.

 7. Je lijkt te willen beweren, Zacharias, dat fractioneel bankieren “slecht” is en “niet mag”.

  bullshit.

  Een bank die overeenkomt met haar klanten dat zij met hun geld gaat fractioneel bankieren en de klant inlicht over het risico dat daarmee gepaard gaat, doet daar niets verkeerds mee. Net als de klant die dit risico accepteert in ruil voor de mogelijke opbrengst.

  Fractioneel bankieren, mits verstandig uitgevoerd, heeft wel degelijk een gunstig hefboomeffect op de economische productiviteit en heeft gewoon net zoveel bestaansrecht als ieder ander winstgevend product.

  Zacharias [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Bud [8]:

  Op het moment dat een bank belooft dat je altijd over ‘je geld’ kunt beschikken, terwijl ze weet dat ze dat niet kan waarmaken, pleegt de bank contractbreuk. Banken zijn hier bewust vaag over in hun algemene voorwaarden. Van wie is bijvoorbeeld het eigendom? Vroeger bij de Amsterdamse Wisselbank en tegenwoordig bij bijvoorbeeld goldmoney blijf je eigenaar van je eigen goud/digitaal geld. Als de bank open en eerlijk is over haar praktijken vind ik fractional reserve banking prima, maar dat is nu niet het geval.

  In een free banking systeem zonder centrale bank en immorele overheidsgaranties zouden er meerdere valuta tegen elkaar concurreren. Banken die zouden inflateren door geen 100% reserves meer aan te houden, zouden vrij snel kapot gaan door bank runs.

  Ik ageer tegen het bewust en onder dwang in stand houden van het huidige monetaire systeem. Ik ben niet geinteresseerd in al dan niet gunstige hefboomeffecten. Dat is utilitaristisch. Zo kun je wel meer overheidsprogramma’s goedpraten en ligt de weg naar communisme open.

  .M [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Zacharias [9]: Zonder hiermee fractioneel bankieren te willen goedpraten, toch even inzoemen op deze quote: “Op het moment dat een bank belooft dat je altijd over ‘je geld’ kunt beschikken, terwijl ze weet dat ze dat niet kan waarmaken, pleegt de bank contractbreuk.”

  De vraag is natuurlijk: wat is “altijd”? In 99,99% der gevallen kan je dat nl. heus wel. En aangezien ook een niet fractionele bank wel eens zou kunnen omvallen (bv. na een roof waardoor zij niet meer over alle haar toevertrouwde middelen beschikt), bestaat 100% zekerheid niet.
  Dus hoe zit het dan met contractbreuk?
  Oh ja, dat risico had de bank wellicht kunnen verzekeren. Vraag is dan wat als die verzekeraar omvalt.
  Uiteraard is dat gecummuleerd risico weliswaar erg klein, maar het is niet 0. Dus 100% garantie bestaat sowieso nooit. Vraag is dan waar trek je de grens? En als blijkt dat elke werkdag van pakweg 1947 t/m 2007 ABN, ING, KBC (of hun voorgangers) aan die verplichting tot uitbetaling konden voldoen en in 50 jaar tijd nooit in de solvabiliteits of liquiditeitsproblemen kwamen, kan je dan spreken van contractbreuk?
  Begrijp me niet verkeerd. Ik deel je mening dat het een flawed buisness model is, dat ooit mis moet gaan. Maar ondertussen ging het wel 50 jaar (of langer!) goed met die instituten. Er zijn hele generaties klanten geweest, sommigen alweer gestorven, die hun hele leven lang klant zijn geweest zonder dat er zich ooit een probleem voordeed met de toegang tot hun spaarcenten. Dus hoezo contractbreuk?

  Zacharias [11] reageerde op deze reactie.

 10. @.M [10]:

  Dat het zo lang goed is gegaan, in Nederland, mag een geluk heten voor de banken, maar praat het systeem niet goed. De tijden zijn verder dermate veranderd dat, via internetspaarrekeningen, een bank run zo snel te forceren is dat het systeem nu niet alleen ethisch maar ook praktisch ten dode is opgeschreven.

  Stel dat ik een vermogensbeheer service voor particulieren begin en namens particulieren rekeningen aanmaak bij alle internetbanken en automatisch geld doorsluis, iedere dag, naar de rekening met de hoogste rente? Technisch niet onmogelijk op termijn. Zou direct tot bank runs leiden op het moment dat je een grote klantenbasis krijgt.

  En bij een geldig contract dienen beide intenties helder te zijn. Een spaarder wordt in de huidige situatie niet voldoende (juist) geinformeerd over de intenties van de bank. Het volk wordt bewust dom gehouden.

  Verder blijft het, voor mij, onduidelijk of je spaargeld nu aan de bank wordt geleend, of dat de bank het voor je bewaart. Algemene Voorwaarden zijn daar (bewust) vaag over. Ik zou naar een klassieke scheiding willen analoog aan de Amsterdamse Wisselbank. Uiteraard gaat dan de geldhoeveelheid naar beneden, maar ik ben, in tegenstelling tot de monetaristen, van mening dat de hoeveelheid geld niet uit maakt voor de welvaart.

  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Zacharias [11]: Zou direct tot bank runs leiden op het moment dat je een grote klantenbasis krijgt.

  Alleen als de particuliere spaarders een omvang hebben die significant is op het totale gespaarde kapitaal. Bij de meeste banken is dat niet zo.

  Verder zal een bank daarop reageren met:
  1) restricties op het maximum transacties per tijdseenheid of overmaken duurt op magische wijze 2 dagen.
  2) kosten per transactie.
  3) lagere rente indien je het geld niet X tijd hebt staan (mensen willen dus niet switchen)
  4) de dagrente te geven op je spaargeld waardoro switchen niet hoeft. (Let wel die rente is aanzienlijk lager dan wat je nu krijgt)

  Nederland is op het gebied van sparen een uitzondering, want de meeste landen hebben (1) en (2) al ingevoerd. Nederland minder, maar dat is zo ingevoerd. En je ziet het ooks teeds vaker gebeuren. Nederland heeft bovendien exreem hoge spaarrentes tov het buitenland en vaak ook tov rendabel is voor de bank zelf. Men wil jou spaargeld enkel vanwege de hefboom. Ontneem je hen die optie, zakt de rente in, want hoeven ze je geld ook niet. Zie ook optie (3) en (4).

  Optie (3) is eigenlijk ook al de impliciete praktijk. Je kunt wel switchen, maar dan zit je bijvoorbeeld tussen de 1,5 en 1,4% op een vrije internetrekening. De rekeningen met hoge rente zijn vrijwel altijd rekeningen waar het vast moet staan of tijdelijke lokkertjes. Doe je dat niet, zakt de rente dramatisch tot onder de rentes op vrije spaarrekeningen.

  En optie (4) is in het buitenland ook al praktijk. Nederland is zoals gezegd een buitenbeetje, want als je er over nadenkt, waarom zou de ING van jou geld lenen tegen 4% als het bij de ECB tegen 1% kan lenen? In de USA krijgt het spaargeld vaak maar een rendement van wat de FED ook bied. Ofwel minder dan 1%. Wil je meer kan dat, maar komen restricties 1, 2 en 3 om de hoek kijken.

  Grootbanken zelf maken honderden miljoenen per second over naar elkaar. Het idee dat een particulier hier het spel kan winnen is – sorry – een beetje naief. Je moet immers gebruik maken van hun netwerk.

Comments are closed.